انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1014 100 1

متقاطع

/moteqAte'/

برابر پارسی: هَمبُر

معنی متقاطع در لغت نامه دهخدا

متقاطع. [ م ُ ت َ طِ ] (ع ص ) از هم دیگر برنده. (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد). جدا شونده یکی از دیگری. هر دو چیزی که به هم برسند و سپس از هم جدا گشته یکدیگر را قطعکنند. خاجی شکل و صلیبی شکل. (ناظم الاطباء). آنچه که به چیزی دیگر برسد و آن را قطع کند. (فرهنگ فارسی معین ) : دو شعاع چشم بر یکدیگر متقاطع همی گردد. (قراضه ٔ طبیعیات ص 32). و رجوع به تقاطع شود.
- جدول کلمات متقاطع ؛ در اصطلاح مطبوعات امروز جدولی است شطرنجی (نه به تعداد خانه های شطرنج ) که در خانه های عمودی و افقی آن باید از قرائن و اشاراتی که تهیه کننده ٔ جدول اعلام دشته است حروفی را بدست آورد و جای داد تا کلمات منظور بدست آید.
- خطهای متقاطع ؛ خطهای بریکدیگر گذشته. دو خط متقاطع دو پاره خط را گویند که بیکدیگر برسند و هم را قطع کنند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
- متقاطع شدن ؛ تقاطع کردن. یکدیگر را قطع کردن. (فرهنگ فارسی معین ) : چه شعاع چشم راست سوی چپ رود و آن چپ سوی راست و متقاطع شود بر یک نقطه. (قراضه ٔ طبیعیات ص 100، از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به تقاطع و دیگر ترکیبهای آن شود.
- متقاطع گردیدن (گشتن ) ؛ متقاطع شدن. (فرهنگ فارسی معین ) : این شعاعات بر یک نقطه متقاطع گردند. (قراضه ٔ طبیعیات ص 99، از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به تقاطع و دیگر ترکیبهای آن شود.

معنی متقاطع به فارسی

متقاطع
آنچه که ازچیزدیگربگذردو آنراقطع کند، دوخطکه بهم برسندویکدیگرراقطع کنندوجداشوند
( اسم ) ۱ - آنچه که بچیزی دیگر برسد و آنرا قطع کند : دو شعاع چشم بر یکدیگر متقاطع همم گردد . ۲ - دو خط که بیکدیگر برسند و هم را قطع کنند . یا جدول کلمات متقاطع . جدولی شطرنجی که در خانه های عمودی و افقی آن باید کلماتی را طبق دستور جا داد .
( مصدر ) تقاطع کردن یکدیگر را قطع کردن : چه شعاع چشم راست سوی چپ رود و آن چپ سوی راست و متقاطع شود بر یک نقطه .
( مصدر ) متقاطع شدن : این شعاعات بر یک نقطه متقاطع گردند .
[crosscurrent extraction] [شیمی، مهندسی شیمی] نوعی استخراج مایع ـ مایع ناپیوسته که در آن حلاّل به نمونۀ موجود در قیف جداساز افزوده و سپس هم زده می شود تا فاز استخراجی در یک جا جمع و بیرون کشیده شود
[cross-cut] [سینما و تلویزیون] نوعی تدوین موازی از رویدادهای هم زمان در مکان های مختلف
[cross-cultivation] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] شخم زدن زمین در دو جهت عمودبرهم
[transverse tunnel dryer] [علوم و فنّاوری غذا] نوعی خشک کن تونلی که در آن جریان هوای گرم عمود بر جهت جریان مادۀ غذایی است
[transverse joint, cross joint] [زمین شناسی] درزه ای که بر خطواره های اصلی سنگ عمود است
[crossed diplopia] [علوم پایۀ پزشکی] نوعی دوبینی که در آن دو تصویر مربوط به چشم های چپ و راست با هم جابه جا می شود متـ . دوبینی نامتقارن heteronymous diplopia
[cross rhythm] [موسیقی] ریتمی که با استفادۀ هم زمان از دو یا چند ریتم متفاوت، که حداقل یکی از آنها دارای تقسیمات عاریتی است، به وجود می آید
[crossover design] [علوم سلامت] نوعی مطالعۀ آینده نگر که در آن گروه های شرکت کننده با ترتیب مشخصی به تناوب مداخلات درمانی را دریافت می کنند

معنی متقاطع در فرهنگ معین

متقاطع
(مُ تَ طِ) [ ع . ] ۱ - (اِفا.) قطع کنندة یکدیگر. ۲ - دو خط که به یکدیگر برسند و همدیگر را قطع کنند (هندسه ).

معنی متقاطع در فرهنگ فارسی عمید

متقاطع
۱. آنچه از چیز دیگر بگذرد و آن را قطع کند.
۲. (ریاضی) دو خط که به هم برسند و یکدیگر را قطع کنند.
۳. بریده بریده، مقطّع.

معنی متقاطع به انگلیسی

transverse (صفت)
عرضی ، متقاطع
traverse (صفت)
متقاطع
crisscross (صفت)
متقاطع ، تقاطی
crossover (صفت)
متقاطع ، چلیپایی
intersecting (صفت)
متقاطع
secant (صفت)
قاطع ، متقاطع ، قطع کننده

معنی کلمه متقاطع به عربی

متقاطع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی متقاطع

محمد حمید نیک روان ٠٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٥
برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردن
|

پیشنهاد شما درباره معنی متقاطعنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود جدول کلمات متقاطع   • جدول آنلاین شرح در متن   • جدول کلمات متقاطع با جواب   • جدول کلاسیک   • جدول حل   • جدول شرح در متن   • جدول و سرگرمی   • جدول کلمات متقاطع روزنامه همشهری   • معنی متقاطع   • مفهوم متقاطع   • تعریف متقاطع   • معرفی متقاطع   • متقاطع چیست   • متقاطع یعنی چی   • متقاطع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی متقاطع
کلمه : متقاطع
اشتباه تایپی : ljrhxu
آوا : moteqAte'
نقش : صفت
عکس متقاطع : در گوگل


آیا معنی متقاطع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )