انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 989 100 1

کاوه

/kAve/

معنی اسم کاوه

اسم: کاوه
نوع: پسرانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: kāve) گاودرفش [یعنی علم ورایت گاو]، (در اعلام) نام شخصیتِ اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی که روزبانان ضحاک هفده پسر او را کشته و قصد داشتند آخرین فرزند او را نیز قربانی ماران دوش ضحاک سازند، کاوه دادخواهان به مجلس ضحاک در آمد و خورشید و - از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران (درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش

معنی کاوه در لغت نامه دهخدا

کاوه. [ وَ / وِ ] (اِ) نافه ٔ مشک. (برهان ) (فهرست مخزن الادویه ).

کاوه. [ وَ / وِ ] (اِخ ) در پهلوی کاوغ کریستن سن کوشیده است که ثابت کند افسانه ٔ کاوه در اوستا و کتب دینی زردشتی سابقه نداشته و متعلق به عهد ساسانی است و آن را به طرز افسانه های بسیار قدیم دیگر ساخته اند تا بتوانند اصطلاح درفش کاویان را تعبیر کنند و حال آنکه معنی حقیقی آن درفش شاهی است و کاویان منسوب به کوی = شاه = کی -... داستان کاوه را فردوسی ، طبری ، بلعمی ، مسعودی ، ثعالبی ، خوارزمی و ابن خلدون و تواریخ دیگر آورده اند. (از حاشیه ٔ برهان چ معین با اختصار)، نام آهنگری بوده مشهور که فریدون راپیدا کرد و بر سر ضحاک آورد و درفش کاویانی منسوب به اوست. (برهان ). نام مردی است که در شهر سپاهان - که لشکر ایران در آن جمع و از آنجا به هرجا مأمور می شده اند - ریاست صنعت اسلحه ٔ رزم داشته و جباخانه ، که زره و مغفر و آلات جنگ میساخته ، در دست او بوده و به سلسله ٔ پیشدادیان ارادت و اعتقاد صادقانه داشته. بعداز غلبه ٔ ضحاک علوانی بر جمشید جم و هلاکت جمشید، ظلم و بیداد ضحاک اهالی ایران را بستوه آورد و بدو دل بد کردند و چاره نداشتند. او نیز از ایرانیان آسوده دل نبود چون فریدون بن آتبین - یا آبتین - از فرانک بزاد در لارجان مازندران در بیشه بشیر گاو پرورش یافت تا به حد رشد رسید و ضحاک بر وی دست نیافت. هواخواهان در انتظار خروج وی بودند. کاوه با دانایی که صاحب علوم غریبه بود آشنایی گرفت. او بر نطعی از چرم شکل صد در صد برنگاشت و بکاوه سپرد و بدو گفت : این را علمی بساز که با هر که روبرو شوی غالب گردی و اگر از نژاد جمشید تنی پیدا کنی کارها رونق خواهد گرفت. کاوه پسران خود قارن و قباد را بتحریک سپاهیان مأمور نمود و با گماشتگان ضحاک محاربه کرد و با سپاهی به ری آمد و فریدون را آگاه کرد و سپس گرزی به ترکیب سر گاو برای او ساخت و خروج کردند و ضحاک را گرفتند و در چاهسار کوه دماوند نگونسار کردند. فریدون استقرار یافت و کاوه را با سپاه به تسخیر قسطنطنیه فرستاد. وی مدت بیست سال بتسخیر بلاد پرداخت و حکومت شهر سپاهان خاصه ٔ وی گردید. (از انجمن آرای ناصری ) :
خروشید و زد دست بر سر زشاه
که شاها منم کاوه ٔ دادخواه.
فردوسی.
که چون قارن کاوه جنگ آورد
پلنگ از سنانش درنگ آورد.
فردوسی.
کاوه که داند زدن بر سر ضحاک پتک
کی شودش پای بند کوره و سندان و دم ؟
خاقانی.
کاوه را چون فر افریدون یافت
چه غم کوره و سندان و دم است.
خاقانی.
منم آن کاوه که تأیید فریدونی و بخت
طالب کوره و سندان شدنم نگذارند.
خاقانی.
رجوع به درفش کاویان و اختر کاویان و برهان قاطع چ معین شود.

کاوه. [ وِ ](اِخ ) دهی است از بخش دلفان شهرستان خرم آباد. دارای 420 تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات و محصول عمده اش غله و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).

کاوه. [ وِ ] (اِخ ) دهی است از بخش طرهان شهرستان خرم آباد. دارای 180 تن سکنه. آب آن از چشمه ها و محصول عمده اش غله و لبنیات است. ساکنان از طایفه ٔ کوشکی و چادرنشین اند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).

معنی کاوه به فارسی

کاوه
یکی از خاندانهای معروف پهلوانی دوره اساطیری ایران . افراد این خانواده در شاهنامه عبارتند از : کاوه و دو پسرش قارن و قباد . داستان کاوه و علم او در شاهنامه چنین آمده : کاوه مردی آهنگر بود و پسری داشت که کارگزاران ضحاک ویرا بند کردند تا بکشند و مغز سر او بمارهای دوش ضحاک دهند . در این هنگام کاوه علیه بیدادگریهای ضحاک قیام کرد و چرمی را که بشیوه آهنگران هنگام کار بر پیش می بست بر سر نیزه کرد و خلایق را بیاری خویش خواند تا بروند و فریدون را بشاهی بخوانند و به بیداد ضحاک پایان بخشند . کاوه با همان درفش چرمین و همراهان خود بسوی فریدون شتافت . چون فریدون را چشم بر آن درفش افتاد آن را بفال نیک گرفت و بدیبا و گوهر و زر بیاراست و کاویانی درفش خواند و از آن پس هر پادشاه که بتخت شاهی نشست گوهرهای نو بر آن چرم بی بهای آهنگران بنشاند تا بجایی که درفش مذکور از بس تابناکی در شب تیره چون چراغ میدرخشید . از کاوه بنا بروایت فردوسی دو پسر باز ماند : یکی قارن که سپاهسالار منوچهر و نوذر بوده و از پهلوانان بزرگ شمرده میشده دیگر قباد که در لشکر کشی منوچهر پیرانه سر بدست بارمان کشته شد . از داستان کاوه در اوستا اثری نیست و حتی در آثار پهلوی نیز ازو اثری نمی بینیم با وجود این نمی توان وجود داستان کاوه را در عهد ساسانی انکار کرد . کریستنسن رساله ای به زبان دانمارکی بعنوان نوشته و کوشیده است ثابت کند که افسانه کاوه در اوستا و کتب دینی زردشتی سابقه ندارد متعلق به عهد ساسانی است . داستان کاوه را - بطرز افسانه های بسیار قدیمی دیگر - ساخته اند تا بتوانند اصطلاح [ درفش کاویان ] را تعبیر کنند و حال آنکه معنی حقیقی آن [ درفش شاهی ] است ( کاویان مربوط بکلمه اوستایی [ شاه کی ] است . اما باید دانست که در اوستا ( یسنا.ا: ۱۴ ) آمده است که در تفسیر پهلوی به [ گاو درفش ] ( یعنی علم و رایت گاو ) تعبیر شده . این لغت کاملا یاد آور درفش کاویانی است که از چرم ( گاو ) ساخته شده بود ( پور داود . یسنا ۱۷۵ : ۱ متن و حاشیه )
دهی است از بخش طرهان شهرستان خرم آباد
[ گویش مازنی ] /kaave/ ذرت
[ گویش مازنی ] /kaavenoon/ نوعی نان که از آرد ذرت درست شود
دهی است از دهستان بالاگریوه بخش ملاوی شهرستان خرم آباد در ۱۲ کیلو متری جنوب ملاوی جلگه و گرمسیر ۱۷٠٠ تن جمعیت دارد . رودخانه کشکان آن را مشروب میسازد . محصول غلات لبنیات .
دهی از دهستان کوه دشت بخش طرهان شهرستان خرم آباد است .
دهیست از دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر .
دهی از دهستان چادگان بخش داران شهرستان فریدن استان دهم . در ۳٠ کیلومتری جنوب داران . تپه ماهور سردسیر. دارای ۱۲۲٠ تن سکنه . آب از رودخانه . محصول : غلات آبی و دیمی حبوبات سیب زمینی . صنایع دستی : قالیبافی .

کاوه در دانشنامه ویکی پدیا

کاوه
کاوه یک نام پارسی پسرانه است. انواع استفاده از کلمه کاوه نیز در زیر آمده است:
کاوه آهنگر
کاوه گلستان
کاوه عزیزپور
کاوه مظفری
کاوه مهرابی
کاوه زاهدی
کاوه یغمایی
کاوه (به لهستانی: Kały) یک روستا در لهستان است که در گمینا موروو واقع شده است.
فهرست شهرهای لهستان
مجلهٔ کاوه (با عنوان روزنامهٔ کاوه نیز شناخته می شود) نشریه ای بود که از ۱۳۳۴ ه‍.ق تا ۱۳۴۰ ه‍.ق به زبان فارسی در برلین چاپ می شد. مؤسس این مجله، حسن تقی زاده بود. این مجله از جمله مهم ترین منابع پیرامون باستان گرایی در ایران به شمار می آید.
بیگدلو، رضا. باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران. چاپ اول. تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰.
تصویر صفحهٔ اول روزنامه، مردی بود که درفش کاویانی در دست گرفته و عده ای از سپاهیان و شورشیان با اسلحه های گوناگونی به دنبال او حرکت می کنند.
نشریهٔ کاوه توسط حسن تقی زاده به عنوان یک نشریهٔ سیاسی در جریان جنگ جهانی اول تحت کمیتهٔ دفاع ملی منتشر می شد تا احساسات ملی گرایانه و ضد روسی و موافق با آلمان را در میان ایرانیان تقویت کند. یکی از دلایلی که تقی زاده درفش کاویانی را به عنوان نشان نشریهٔ خود انتخاب کرده بود این بود که تقی زاده عقیده داشت که درفش کاویانی باید بجای نشان شیر و خورشید نشان ملی ایرانیان باشد. زیرا عقیده داشت که قدمت درفش کاویانی برخلاف شیر و خورشید به پیش از اسلام می رسد.
چاپ و نشر کاوه به دو دورهٔ اول و دوم تقسیم می گردد. دورهٔ اول چاپ مجله از ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۴ ه‍.ق / ۲۴ ژانویهٔ ۱۹۱۶ آغاز شد و تا شمارهٔ ۱۵، مورخ ۱۸ ذی القعدهٔ ۱۳۳۷ ه‍.ق / ۱۵ اوت ۱۹۱۹ طول کشید. این دوره مقارن بود با جنگ جهانی اول. در این مدت، کاوه یک نشریهٔ سیاسی بود که بیشتر محتوای آن طرفداری از آلمان و متحدانش (عثمانی، اتریش و مجارستان) بود. در دورهٔ جدید که از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ ه‍. ق، به طور منظم هر ماه یک شماره منتشر می شد، و با خاتمهٔ جنگ جهانی، کاوه دیدگاه سیاسی خود را رها کرده و محتوایی ادبی - فرهنگی به خود گرفت. در این دوره مقالاتی راجع به ادبیات و تاریخ ایران باستان درج می کرد.
کاوه آفاق (متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۲در تهران ) خواننده راک به زبان فارسی و انگلیسی، آهنگساز، ترانه سرا، تنظیم کننده، و نوازنده گیتار الکتریک و همچنین بازیگر و نقاش ایرانی است.
دومین جایزه جشنواره جهانی موسیقی زیر زمینی، برای آهنگ قصه زیرزمین، (که با همراهی یاس، اروین خاچیکیان و آراد آریا آن را خوانده است)، ۲۰۱۰
جایزه بهترین اجرای زنده بخش موسیقی روز پنجمین دوره جشنواره مقاومت، ۱۳۹۲
کاوه آفاق از کودکی به نواختن ساز گیتار کلاسیک پرداخت. از ۱۵ سالگی آغاز به نواختن گیتار الکتریک کرد و آن زمان بود که به موسیقی راک علاقه مند شد و از ۱۷ سالگی به آهنگسازی و ترانه سرایی پرداخت.
«پارت» نخستین گروهی بود که وی تأسیس کرد و با آن اولین اجرای زنده موسیقی خود را در ۱۸ سالگی و در دانشگاه خیام روی صحنه برد، سپس با گروهی به نام «کاویان» تا سال ۱۳۸۳ ده ها اجرا و کنسرت برگزار نمودند.
او در سال ۱۳۸۴ گروه راک ایرانی د ویز (The Ways) را پایه گذاری نمود و در سال ۱۳۹۰ با دلخوری و جنجال بسیار از آن جدا شد.
کاوهٔ آهنگر شخصیتی اسطوره ای در شاهنامهٔ فردوسی است. او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک را پی می ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی، پیشبند چرمی اش است که بر سر نیزه ای می آویزد. کاوه نماد انسان های زحمت کش و ستم دیده ای است که از قشرها متوسط و پایین جامعه سر برآورده اند و زندگیشان پایمال ستم دستگاه حاکمان شده است.
شاه کشی، جلد اول (از آغاز تا پایان دوره ساسانیان)، انتشارات سرمدی، تهران ۱۳۸۴
حسین، الهی قمشه ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
First Iranian Legendary Heroes and Heroines: A Research Note by Manouchehr Saadat Noury
Kaveh Ahangar (KavehMohebbi)
A king's book of kings: the Shah-nameh of Shah Tahmasp, an exhibition catalog from The Metropolitan Museum of Art (fully available online as PDF), which contains material on Kaveh
کاوه یکی از خاندان های معروف پهلوانی دورهٔ اساطیری ایران است. بر اساس منابع باستانی، کاوه آهنگری از منطقه فریدن اصفهان بود. برخی منابع، دهستان مشهد کاوه فریدن را که امروزه در حدودِ جغرافیایی استان اصفهان است به عنوان زادگاه کاوه می شمارند. به روایت فردوسی از کاوه دو پسر بازمی ماند: یکی قارن و دیگری قباد. قارن سپهسالار منوچهر و نوذر بود و از پهلوانان بزرگ شمرده می شد.
برخی از ایرانشناسان به این دلیل که نام کاوه در متنهای اوستا و پهلوی نیامده است آن را به صورت شخصیت یافتهٔ صفت کی می دانند که بعدها لقب فرمانروایان سلسلهٔ کیانی می شود.
ضحاک از پادشاهان اسطوره ای ایرانیان است. در شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وران است. او پس از کشتن پدرش مرداس بر تخت می نشیند. جمشید پادشاه ایران سرانجام به خاطر خودبینی و غرور، فرّه ایزدی را از دست می دهد. پس از آن، ایرانیان به سراغ ضحاک رفته و او را به سیادت بر خویش می پذیرند. اما پسینترها با بوسهٔ ابلیس، بر دوش ضحاک دو مار می روید. ضحاک آن ها را نشانهٔ ساحری خود دانسته و مردم را به هراس می اندازد.
کاوهٔ آهنگر فیلمی حماسی و محصول سال ۱۹۶۱ میلادی کشور شوروی می باشد. این فیلم که بر اساس داستانی از شاهنامه فردوسی ساخته شده، با نام هایی چون «درفش آهنگر» و «مرد آهنین» نیز شناخته می شود.
مردی به نام کاوه در شهر بابل به شغل آهنگری روزگار می گذراند. در آن زمان پادشاهی به نام ضحاک حکومت می کرد که دو مار بر شانه هایش داشت و خوراکشان مغز مردان جوان بود. کاوه دو پسر جوان به نام های قارن و قباد داشت که برای خوراک مارهای ضحاک دستگیر شدند…
دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، دبیر تحریریه ی شهرسازی وبسایت معماری آنلاین، مدرس دانشگاه هنر اصفهان
کاوه اکبر (زادهٔ ۱۵ ژانویه ۱۹۸۹) شاعر، ویراستار، و استاد ایرانی-آمریکایی است. از او دو مجموعهٔ شعر با نام های «گرگ را گرگ خواندن» (به انگلیسی: Calling a Wolf a Wolf) و «سیمای یک الکلی» (به انگلیسی: Portrait of an Alcoholic) به چاپ رسیده است. او استاد دانشگاه پردو است و اشعارش در نیویورکر، نیویورک تایمز، مجله شعر، بست امریکن پوئتری، نیو ریپابلیک، و ساعت خبری با جیم لهرر منتشر شده اند. اکبر در سال ۲۰۱۶ برندهٔ بورسیهٔ «روث لیلی و دوروثی سارجنت» از بنیاد شعر شد و در سال ۲۰۱۷ جایزه پوشکارت ‏(en)‏ را برد.
"What Use is Knowing Anything if No One is Around, The New Yorker, June 2017
"Despite My Efforts Even My Prayers Have Turned into Threats", Poetry, November 2016
"My Kingdom for a Murmur of Fanfare", Poetry, November 2016
"Portrait of the Alcoholic Floating in Space with Severed Umbilicus", Poetry, October 2016
"Palmyra", PBS News Hour, December 2015
کاوه ایمانی (زاده ۱۳ آذر ۱۳۴۹ - تهران) تدوین گر اهل ایران است.
۶۱. مرده خور(۱۳۹۸)(صادق صادق دقیقی)
۶۰. پاستاریونی(۱۳۹۷)(سهیل موفق)
۵۹. کنجانچم(۱۳۹۶)(یاسمن نصرتی)
۵۸. ماهور(۱۳۹۶)(مجید نیامراد)
۵۷. تصویرم در آینه نیست(۱۳۹۶)(محمدرضا خاکی)ٰ
۵۶. اولین امضا برای رعنا (۱۳۹۶) (علی ژکان)
۵۵.ماهورا (۱۳۹۵)(حمید زرگرنژاد)
۵۴. توچال (۱۳۹۵) (محمد آهنگرانی)
۵۳. نیوکاسل (۱۳۹۵) (محسن قصابیان)
۵۲. صدای منو می شنوید؟ (۱۳۹۵) (صادق پروین آشتیانی)
۵۱. امواج نرم دریای دوست (۱۳۹۵) (امیرحسین کاوه)
۵۰. اجباری (۱۳۹۴) (ٰحمیدرضا رفائی)
۴۹. آنها (۱۳۹۴) (احسان سلطانیان)
۴۸. پرسه در حوالی من (۱۳۹۴) (غزاله سلطانی)
۴۷. سایه (۱۳۹۴) (مسعود نوابی)
۴۶. سه بیگانه (۱۳۹۳) (مهدی مظلومی)
۴۵. رفقای خوب (۱۳۹۳) (مجید قاری زاده)
۴۴. اسب سفید پادشاه (۱۳۹۳) (محمد حسین لطیفی)
۴۳. فرار از اردو (۱۳۹۳) (غلامرضا رمضانی)
۴۲. چهار باندی (۱۳۹۱) (محمد جعفر باقری نیا)
۴۱. دل بی قرار (۱۳۹۱) (قربان محمدپور)
۴۰. ساکن خانه چوبی (۱۳۹۱) (حسینعلی لیالستانی)
۳۹. گشت ارشاد (۱۳۹۰) (سعید سهیلی)
۳۸. محرمانه تهران (۱۳۹۰) (مهدی فیوضی)
۳۷. مرادو (۱۳۹۰) (مجتبی صفرعلیزاده)
۳۶. یکی برای همه (۱۳۸۹) (محمد آهنگرانی)
۳۵. شبکه (۱۳۸۹) (ایرج قادری)
۳۴. علفزار (۱۳۸۹) (محمدعلی طالبی)
۳۳. آخرین سرقت (۱۳۸۹) (پدرام علیزاده)
۳۲. کنسرت روی آب (۱۳۸۹) (جهانگیر جهانگیری)
۳۱. پرستوهای عاشق (۱۳۸۸) (فریال بهزاد)
۳۰. پرنده باز (۱۳۸۸) (عطا سلمانیان)
۲۹. چراغ قرمز (۱۳۸۸) (علی غفاری)
۲۸. لج و لجبازی (۱۳۸۸) (مهدی برقعی)
۲۷. همبازی (۱۳۸۸) (غلامرضا رمضانی)
۲۶. مسیر عشق (۱۳۸۷) (بیژن شکر ریز)
۲۵. چهلمین در (۱۳۸۶) (الچین موسی اغلو)
۲۴. موش (۱۳۸۶) (شاهد احمدلو)
۲۳. تلافی (۱۳۸۶) (سعید اسدی)
۲۲. توفیق اجباری (۱۳۸۶) (محمد حسین لطیفی)
۲۱. تولدی دیگر (۱۳۸۶) (عباس رافعی)
۲۰. رفیق بد (۱۳۸۶) (عباس احمدی مطلق)
۱۹. چشمک (۱۳۸۶) (جهانگیر جهانگیری)
۱۸. بی وفا (۱۳۸۵) (اصغر نعیمی)
۱۷. چهار انگشتی (۱۳۸۵) (سعید سهیلی)
۱۶. روز سوم (۱۳۸۵) (محمد حسین لطیفی)
۱۵. یک مرد یک شهر (۱۳۸۵) (حسن هدایت)
۱۴. گیس بریده (۱۳۸۴) (جمشید حیدری)
۱۳. اگه می تونی منو بگیر (۱۳۸۴) (شاهد احمدلو)
۱۲. یک بوس کوچولو (۱۳۸۴) (بهمن فرمان آرا) (همکاری در تدوین با عباس گنجوی)
۱۱. چند می گیری گریه کنی (۱۳۸۴) (شاهد احمدلو)
۱۰. شب بخیر فرمانده (۱۳۸۴) (انسیه شاه حسینی)
۹. مجردها (۱۳۸۳) (اصغر هاشمی)
۸. غروب شد بیا (۱۳۸۳) (انسیه شاه حسینی)
۷. تارا و تب توت فرنگی (۱۳۸۲) (سعید سهیلی)
۶. کما (۱۳۸۲) (آرش معیریان)
۵. کلاه قرمزی و سروناز (۱۳۸۱) (ایرج طهماسب) (همکاری در تدوین با حسین زندباف)
۴. دختر ایرونی (۱۳۸۱) (محمد حسین لطیفی)
۳. دخیل (۱۳۸۰) (داریوش یاری)
۲. شب های تهران (۱۳۷۹) (داریوش فرهنگ)
۱. از کنار هم می گذریم (۱۳۷۹) (ایرج کریمی)
دستیار تدوین:
۱. براده های خورشید (محمد حسین حقیقی) (تدوینگر :بهرام دهقانی)(۱۳۷۵)
۲. ماه و خورشید (محمد حسین حقیقی)(تدوینگر:بهرام دهقانی)(۱۳۷۵)
مختصات: ۷°۱۴′ شمالی ۲°۱۸′ شرقی / ۷٫۲۳۳°شمالی ۲٫۳۰۰°شرقی / 7.233; 2.300
فهرست شهرهای بنین
کاوه (به فرانسوی: Cové) شهری در استان زو واقع در کشور بنین است که در سال ۱۹۹۲ میلادی ۳۱٬۴۳۱ نفر جمعیت داشته و جمعیت آن در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۳۸٬۵۶۶ نفر رسیده است.
اردلان شجاع کاوه (زاده ۱۳۴۱ بابلسر، پدر و مادر اهل (مازندران, بابلسر) بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. او لیسانس بازیگری اش را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فوق لیسانس بازیگری را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد.
پرونده ای برای سارا (۱۳۹۳)
بابای دوست داشتنی (۱۳۹۱)
کار کاذب (۱۳۸۹ در عنوان بندی نیامده)
به هدف شلیک کن (۱۳۸۷)
یوسف پیامبر (۱۳۸۶)
پاپیتال (۱۳۸۵)
جوجه اردک من (۱۳۸۱)
آقای رئیس جمهور (۱۳۷۹)
دایره سرخ (۱۳۷۴)
پاییز بلند (۱۳۷۲)
بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
دادستان (۱۳۷۰)
عملیات کرکوک (۱۳۷۰)
پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
هراس (۱۳۶۶)
گذرگاه (۱۳۶۵)
بایکوت (۱۳۶۴)
۱۰ قسمت
۱۶ قسمت
۸ قسمت
ایستگاه قطار شهری شهید کاوه یکی از ایستگاه های خط ۲ قطار شهری مشهد است که در ابتدای رضاشهر قرار دارد.
پرچم های قلعه کاوه فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد نوری زاد و تهیه کنندگی حجت الله خسروی محصول سال ۱۳۸۶ است.
فیلم پرچم های قلعه کاوه در بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه (حسین طلابیگی) را کسب کرده است.
همچنین این فیلم در دوازدهمین دوره جشن خانه سینما تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس (ایرج رامین فر) را به دست آورده است.
یکی از جزیره های دریاچه ارومیه است.
خانه کاوه مربوط به دوره قاجار است و در تبریز، خیابان چایکنار، روبروی کلینیک چشم پزشکی مهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۸۶۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
خانه ابراهیم کاوه مربوط به دوره پهلوی است و در شهرستان گرگان، بخش مرکزی، دهستان استرآباد جنوبی، روستای زیارت واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۰۰۴۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
روکا دی کاوه (به ایتالیایی: Rocca di Cave) یک کومونه در ایتالیا است که در استان رم واقع شده است. روکا دی کاوه ۱۱٫۱ کیلومتر مربع مساحت و ۳۸۱ نفر جمعیت دارد و ۹۳۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ایتالیا
شهر صنعتی کاوه (کوروش سابق) در سال ۱۳۵۲ با مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ هکتار در کنار بزرگراه تهران - ساوه و در ۱۰ کیلومتری شهر ساوه ایجاد شده است. این شهر دارای بیش از ۶۰۰ شرکت بوده و بزرگترین شهر صنعتی ایران به شمار می رود. مجاورت با فرودگاه بین المللی IKA و اتوبان تهران - ساوه، برخورداری از مزایای مناطق ویژه اقتصادی (شهر صنعتی کاوه در سال ۱۳۹۰ به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد)، دسترسی به خطوط راه آهن سراسری و برخورداری از تأسیسات زیربنائی مناسب به یک قطب بزرگ صنعتی بین المللی تبدیل شده است. ضمنا برترین واحدهای برنامه ریزی تولید کشور همانند: سینا کاشی، آبسال، بوتان، رانی، سات استار، قوطی سازی کاوه، مزمز، شیرین عسل و....در این شهر واقع شده اند و شرکت ها از نیروهای کار با تجربه کاری مناسب بهره گرفته اند.
تاریخچه شهر صنعتی کاوه
درباره شهر صنعتی کاوه
پایگاه خبری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
مهرنیوز
این قطب صنعتی در فاصله ۱۲۰ کیلومتری پایتخت ایران و در موقعیتی ممتاز، شهر صنعتی کاوه با ارتفاعی بیش از ۱۱۰۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است / نزدیکی به تهران، دسترسی آسان به سایر نقاط کشور به واسطه خطوط ریلی و جاده های ترانزیتی، استقرار در چهار راه ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، مجاورت با استان ها و مناطق صنعتی و اقتصادی و بازارهای مصرف و برخورداری از زیرساخت های قوی و  مزایای مناطق ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه را به قطب بزرگ صنعتی تبدیل کرده است.
شهر صنعتی کاوه در چهارچوب منافع کلان اقتصادی کشور و تشویق به سرمایه گذاری در امر تولید و رونق اقتصادی و صنعتی کشور پس از انجام مطالعات و بررسی های اجتماعی ،اقتصادی، زیست محیطی و سرزمینی با مساحتی بالغ بر 3000 هکتار در سال ۱۳۵۲ تأسیس شد.
در طول سال های گذشته استقرار چند صد واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه موجب شد تا افراد بسیاری با تخصص های گوناگون به کار گمارده شوند به طوری که این امر باعث شد شهر ساوه یکی از بیشترین نرخ های رشد را بین شهرهای مشابه داشته باشد.یکی از مؤلفه های اساسی در بقای یک شهر و صنعت آن وجود آب است آب مورد نیاز واحدهای تولیدی خدماتی و ساکنین شهر صنعتی کاوه و منطقه ویژه اقتصادی کاوه توسط چاه های آب واقع در محدوده ضلع جنوبی شهر صنعتی و همچنین چاه های عمیق در ۲۰ کیلومتری جاده ساوه همدان تأمین می شود.پس از انجام مراحل میکروب زدایی توسط دستگاه های کلرزنی و یووی آب در مخازنی به حجم۵۲ هزار مترمکعب ذخیره و سپس توسط ۷ ایستگاه پمپاژ با حدود ۴۰ کیلومتر لوله اصلی و ۴۵کیلومتر لوله فرعی توزیع می شود.با ایجاد زیرساخت ها پروژه برق رسانی موجب شده است تا در مقایسه با سایر مناطق و شهرهای صنعتی کشور شهر صنعتی کاوه از توانمندی بی نظیری در حوزه تأمین انرژی برخوردار باشد. استقرار یک پست برق ۴۰۰ کیلو ولت، یک پست برق ۲۳۰ کیلوولت و ۴ پست برق ۶۳ کیلو ولت بیانگر این امر مهم است.وجود تأسیسات مخابرات در شهر صنعتی و برخورداری این شهر از خدمات فیبر نوری امکان خدمت رسانی و بهره برداری ارتباطی سریع را برای شهر به ارمغان آورده است.استقرار هتل چهار ستاره، ایستگاه ایمنی و آتش نشانی، پاسگاه پلیس و درمانگاه و اداره پست و مرکز خدمات امور مشترکین از نمونه واحدهای خدماتی فعال در شهر و منطقه است که در حال فعالیت می باشند.قرارگیری و تمرکز واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک  در شهر صنعتی کاوه و استراتژیک بودن موقعیت جغرافیایی آن به جهت نزدیکی به شهر تهران و قرار گرفتن در مسیرهای مواصلاتی اصلی سبب شده تا چهره شهر نسبت به دیگر شهرک های صنعتی تغییر کرده و جریان فعالیت و زندگی در آن جاری باشد.
علی کاوه (زاده ۱۳۲۶ تبریز) یک استاد دانشگاه ایرانی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است.
تحصیلات عالی خود را در دانشگاه تبریز آغاز و در سال ۱۳۴۸ دوره کارشناسی را با رتبه اول اخذ کرد. همچنین کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی عمران خود را در سال های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۳ در دانشگاه لندن به اتمام رساند.
علی کاوه در نخستین همایش چهره های ماندگار در سال ۱۳۸۰ به عنوان چهره ماندگار رشته مهندسی عمران انتخاب شد. در سال ۱۳۹۵ از او به عنوان استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت تقدیر شد. همچنین در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس او را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین پژوهشگران جهان معرفی کرد. سایر جوایز وافتخارات ایشان به شرح زیر است:
- مدال درجه 1 فرهنگی از وزارت علوم و آموزش عالی بخاطر احراز رتبه اول در هر چهار سال تحصیلی دوره کارشناسی مهندسی راه و ساختمان، 1347.
علی اکبر کاوه حقیقی (۱۲۷۳ در شیراز- ۱۳۶۹ در تهران) فرزند میرزا علی محمد خان شیرازی یکی از شاگردان عمادالکتاب و از استادان بنام در خوشنویسی و نستعلیق نویسی ایرانی است.
علی اکبر کاوه حقیقی در سال ۱۲۷۳ در شیراز به دنیا آمد. او فرزند میرزا علی محمدخان شیرازی یکی از شاگردان عمادالکتاب و از استادان بنام در خوشنویسی و نستعلیق نویسی ایرانی است. چون از کودکی عشق و علاقه وافری به هنر خوشنویسی داشت، هر قطعه از خطوط استادان که به دستش می افتاد، از روی آن مشق و تمرین می کرد. پدرش به محض آگاهی از عشق او به خوشنویسی، وی را نزد استادان زمان گذاشت تا به تکمیل هنر خود بپردازد. سرانجام به مکتب آخرین استاد ارجمند خود «میرزا محمد حسین» (عماد الکتاب) راه یافت و از محضر او بهره فراوان برد و از بهترین شاگردان او شد. مرتبه هنر استاد کاوه تا به آن درجه رسید که مرحوم محمدتقی بهار (ملک الشعرا) در نامه ای وی را «میرعماد عصر» لقب داده است. نقطه عطف زندگی هنری استاد کاوه را باید در آشنایی با استاد عالیقدرش و بهره وری از تعالیم عالیه او دانست، دیدار کاوه جوان و مشتاق با عمادالکتاب، مقارن با دوران کمال توانایی و اوج سیر تحول و تکامل هنری عمادالکتاب بود؛ کاوه در چنین احوالی و با اندوخته و تعالیمی که از محضر کاتب همایون و کاتب الخالقان، استادان توانای اواخر دوره قاجار حاصل کرده بود به محضر عمادالکتاب راه یافت. او در این مرحله از خوشنویسی نیازمند به درک عمیق و تجربه فنی مطلوب از ساختارهای ترکیبی خط نستعلیق بود که بهره مندی از برش های مطلوب و شیوه شیرین استاد عالی مقام خود عمادالکتاب به دریافتهای تکمیلی خویش، تعادل، لطف و ملاحت بخشید. اندکی پس از درگذشت عمادالکتاب، جمال خط کاوه به جوهره اصلی وسرشت ذاتی خود میل کرده و به گونه ای مستقل چهره می نماید. از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ دوران شکوفائی و اوج قدرت و کمال هنر استاد کاوه است. سرپنجه شاهکار آفرینش، فارغ از تقلید و با اعتماد به خویش و متکی به نفس، قلم سحار را به جولان درمی آورد، تا جائی که زبان گویای بنان و جریان سوار مرکب بر کاغذ تحریرش، بیننده آگاه را مجذوب و منقلب می کند. استاد کاوه از سال ۱۲۹۸ به سمت منشی مخصوص در وزارت دارایی به خدمت مشغول شد و پس از چندی بر حسب دعوت یحیی قراگزلو (اعتمادالدوله) وزیر فرهنگ وقت از وزارت دارایی به وزارت فرهنگ منتقل شد و سالهای متمادی در دبیرستانهای تهران از قبیل: دارالفنون، ثروت، سیروس، کالج، شاهدخت، شرف و علمیه به تعلیم خط اشتغال داشت، تا اینکه بازنشسته شد.
علی اکبر کاوه شاگرد استادان بزرگی چون سید حسین تفرشی و محمدحسین عمادالکتاب بود و شاگردان صاحب نامی نزد او تعلیم دیدند ازجمله: علی راهجیری، سیف الله یزدانی، نصرالله معین، محمد سلحشور، نصرالله افجه ای، عباس منظوری، ابوالحسن محصص مستشاری، مهدی کریمی، محمدتقی معمار جعفری، ولی الله پروانه، علی ابریشمکار، جهانگیر کوجک زاده، ناصر خانلرزاده، سید قوام شفق، مهدی مقدسیان، منصور معالی، یحیی جعفری، یوسف بوذری، جهانگیر نظام العلما، محمد زمان فراست و محمدتقی معمارجعفری.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کاوه در دانشنامه آزاد پارسی

بنابر شاهنامۀ فردوسی، آهنگری که پس از کشته شدن هفده پسرش برای تغذیۀ ماران ضَحّاک ، چون نوبت به آخرین پسر او رسید، بر ضحاک شورید و قیام مردمی را رهبری کرد. ضحاک پسر او را آزاد کرد و از موبدان خواست تا گواهی نامه (محضری) فراهم آورند که او شاهی مهربان است . کاوه این گواهی را درید و بر زمین ریخت و چرم پیش بند آهنگری خود بر سر نیزه کرد و آن را درفش نهضت خود قرار داد و مردم را به قیام خواند و از آنان خواست تا پیرامونِ فریدون را بگیرند. کاوه، پس از پادشاهی فریدون، از نزدیکان او بود. چنان که در ترجمۀ تاریخ طَبَری آمده که فریدون ولایت اصفهان را به کاوه سپرد.

ارتباط محتوایی با کاوه

کاوه در جدول کلمات

پسر کاوه آهنگر
قارن
ساخته اکران نشده کاوه سجادی حسینی با بازی باران کوثری | سهیلا گلستانی و هومن سیدی
شب بیرون
ساخته کاوه سجادی حسینی در جشنواره امسال با بازی پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی
بوفالو
سریال در حال پخش شبکه دو با بازی پژمان بازغی | لاله اسکندری و کاوه خداشناس
دولت مخفی
سریال در حال تولید سیروس مقدم با بازی کامبیز دیرباز | بهنوش طباطبایی | علیرضا خمسه | مجید واشقانی و کاوه سماک باشی
میکاییل
فیلمی اپیزودیک به کارگردانی بهزاد بهزادپور با بازی کاوه خداشناس و بابک نوری
خداحافظ رفیق

کاوه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی کاوه

ناشناس ١٩:٢٤ - ١٣٩٦/٠٤/٢٠
به معنی پادشاه... از اسامی قدیمی ایرانی..
|

روزبه ١٢:٥٢ - ١٣٩٧/١١/٢١
مقبره کاوه آهنگر در دهستان کاوه شهر
چادگان اصفهان

این دهستان محل سکونت ایل لر بختیاری
|

سارا ١٣:٥١ - ١٣٩٨/٠١/٣١
نام ‘کاوه’ به معنای �زبردست، آگاه، رهبر� است و از ریشۀ هندواروپایی زیر بر جای مانده که معنای آن �دریافتن، پی بردن، حس کردن؛ نگاه کردن� بوده است:

*(s)kewh₁-

از این ریشۀ هندواروپایی در زبان‌های دیگر واژه‌های زیر بر جای مانده:

در انگلیسی hear �شنیدن�

در آلمانی h�ren �شنیدن�

در انگلیسی show �نمایش دادن؛ دیده شدن�

در آلمانی schauen �نگریستن�

درلاتینی caveō �مراقب بودن�

در اوستایی -kavi �زبردست، آگاه، رهبر (نام کسان و لقب شاهزادگان برخی قوم‌های ایران باستان بوده)�

در سنسکریت -kavi �دانا، آگاه�

در یونانی kȗdos �نام‌آور، پرآوازه�

در اسلاوی کهن کلیسایی ču �حس کرد، پی برد�

در اسلاوی کهن کلیسایی čudo �معجزه، چیز چشم‌گیر و شگفت�

جزء ‘کی’ در نام‌هایی مانند ‘کیخسرو’ و ‘کیکاووس’ و نیز نام‌های ‘کاووس’ و ‘قباد (= کَواد)’ هم از همین ریشه هستند.

|

هومن ٠١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤
کاوه

معنی کاوه: یکی از خاندانهای مشهور پهلوانی دوره اساطیری ایران . به معنی پادشاه.

کاوه : /kāve/ کاوه : (= گاودرفش)، 1- عَلَم و رایَت گاو؛ 2- (اَعلام) نام شخصيتِ اساطيري شاهنامه و آهنگري ايراني كه روزبانان ضحاك هفده پسر او را كشته و قصد داشتند آخرين فرزند او را نيز قرباني ماران دوش ضحاك سازند، كاوه دادخواهان به مجلس ضحاك در آمد و خروشيد او با قیام خود مردم را گرد آورد تا به نزد فریدون رفتند و او را به شاهی برگزیدند.
|

هستی ٠٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠١
کاوه
نوع :پسر
ریشه : کردی
معنی : یکی از با اصالت ترین اسم های قدیمی زیبا . یکی از شخصیت های شاهنامه فردوسی
|

پیشنهاد شما درباره معنی کاوهنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کاوه ترمینال   • کاوه بازیگر   • کاوه شهید   • شرکت گاو صندوق کاوه   • اسم کاوه   • کاوه شهر قشنگ   • کاوه خواننده   • کامیون کاوه   • معنی کاوه   • مفهوم کاوه   • تعریف کاوه   • معرفی کاوه   • کاوه چیست   • کاوه یعنی چی   • کاوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کاوه
کلمه : کاوه
اشتباه تایپی : ;h,i
آوا : kAve
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس کاوه : در گوگل


آیا معنی کاوه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )