برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hidden

سلام . من یه دختر ۱۴ ساله هستم که به شدت علاقه مند به زبان انگلیسی و موسیقی هستم و البته باید اینو هم بگم که طرفدار کیپاپ های کره ای هم هستم 👧
...
ازتون میخوام که اگه دوست داشتین نوشته هام رو دنبال کنین و اگه نوشته هام براتون مفید بود لطف کنین لایکم کنین 🤩 ممنون از همتون و همچنین از آبادیس 😘

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معنی فارسی: مقصر دانستن یا سرزنش کردن کسی برای انجام کاری
معنی انگلیسی: cosider responsible
blame sb = scold sb
Don't blame your self=It wa ...
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

2 معنی فارسی: پاسخ دادن ، عکس العمل نشان دادن
معنی انگلیسی:answer,reply or react in special ways

response is the noun form 💬
responsibl ...
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

3 معنی انگلیسی:writer
Who writes books and stories in general or the writer of the story or the passage you are reading it
معنی فارسی: نویسنده< ...
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

4 معنی فارسی: تقویت کردن چیزی
معنی انگلیسی:to make sth strong or powerful
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

5 معنی فارسی: مثال ، نمونه ، مورد
معنی انگلیسی: case
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

6 معنی فارسی: دقیق و بسیار کامل
معنی انگلیسی: including many aspects
جمله نمونه : the witness gave a detailed discription of the accident
ا ...
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

7 دقیقا منم بهت حق میدم !
این مشکل زبان انگلیسیه یا کتابای کانون ؟؟؟
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|