برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گیسو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به نوعی تبریک فرستادن
تهنیت
شادباش
هم میشه😙😘
١٣٩٦/٠٦/١٣
|

2 fishes ١٣٩٦/٠٦/١٣
|

3 نگاه کردن ١٣٩٦/٠٣/٢٢
|