انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جامه دار، خرقه دار، ملبس ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

2 طوق ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

3 گام بردارنده، قدم زننده، در حال پیاده روی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

4 مجعد، فردار، در هم پیچیده ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

5 جاری کننده، جاری شونده، ریزش کننده، روان کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

6 خدیو، سرور، بزرگ، شاه، پادشاه ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

7 fire altar: آتشدان
fire temple: آتشکده
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

8 ژرف، عمیق، گود ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

9 جهان شمول، فراگیر، همگانی ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

10 رخبام، تزئینات سراسری لبه بام ساختمان ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

11 این کلمه که ریشه ایرانی دارد به معنای سکو و صفحه است ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

12 با to به معنای متمایل به ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

13 گام برداشتن، قدم زدن، در صف حرکت کردن، به صورت ردیفی حرکت کردن ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

14 دانه ای، مهره مانند ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

15 مناسک آیینی ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

16 چکیده شده، چکیده وار ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

17 پدیدار شدن، نمایان شدن، آشکار شدن ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

18 گَوو در زبان لری بختیاری به معنی برادر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

19 تکه، قطعه (ابزار و شیء) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

20 تاریخگذاری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

21 دژم، شرزه ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

22 ناموجود ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

23 موسوم به ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

24 بسترسازی
مقدمه سازی
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

25 پژوهش علمی ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

26 هماهنگ کننده
سازگار کننده
وفق دهنده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

27 خدای نام ١٣٩٨/٠٥/١١
|

28 طبق سنت
بر اساس عرف موجود
١٣٩٨/٠٥/١١
|

29 بازنمایی نادرست ١٣٩٨/٠٥/١١
|

30 هم اندیشی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

31 بیان، زبان
به عنوان نمونه:
visual vocabulary: بیان بصری
یا musical vocabulary: زبان موسیقیایی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

32 ترکیب
آمیزش
تلفیق
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

33 در حال جست و خیز
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

34 با هم
توامان
با همدیگر
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

35 کژدم- مردها یا گیرتابلولوها(کژدم مردها بر هنرهای دیداری و بصری مانند نقوش برجسته، مهرها و غیره در دنیای باستان و به ویژه شرق نزدیک پدیدار شده اند). ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

36 دافع نیروهای شرور
دافع چشم بد
دافع نیروهای اهریمنی
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

37 خاطر نشان کردن
اشاره کردن
بیان کردن
ابراز داشتن
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

38 glyptic ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

39 بلند و دراز ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

40 وقفی و پیشکشی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

41 گستره ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

42 عملاً، فعالانه ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

43 در حال قدم زدن یا گام برداشتن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

44 شاداب و پر انرژی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

45 محل رجوع، محل مراجعه (به چیزی یا شخصی) ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

46 عامدانه
به صورت عمدی
عمداً
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

47 حالت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

48 منعطف، انعطاف پذیر ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

49 مزدایی، مرتبط با اهورامزدا ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

50 کنار نهادن، کنار گذاشتن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

51 ایجاد کننده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

52 فَر یا فره ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

53 در همین راستا ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

54 تاثیرگذار و کارامد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

55 غنماندی، دارای غنا ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

56 اطلس گونه، به حالت اطلس ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

57 Referral ١٣٩٨/٠٤/١١
|

58 غیر شمایلی، نمادین ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

59 مکتب ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

60 دورریز ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

61 حفره ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

62 پیش، پیشا، پیش از ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

63 فروگشت ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

64 به این معنی که ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

65 گمراه و کافر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

66 تحرک بخشیدن، تحریک و تشویق کردن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

67 خلق کردن، آفریدن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

68 الگو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

69 متقدم، قدیمی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

70 مقوله ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

71 غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیص ١٣٩٧/١٢/١٨
|

72 از نو بنیان نهادن، دوباره ساختن ١٣٩٧/١٢/١٣
|

73 انفکاک ١٣٩٧/١٢/١٣
|

74
Achaemnian : هخامنشیان
achaemenids: هخامنشی ها
Achaemenid: هخامنشی
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

75 بندهشن ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

76 موجودات دو رگه و ترکیبی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

77 مسبَک ١٣٩٧/١١/٢٧
|

78 تاریه قومی ١٣٩٧/١١/١٨
|

79 تاریخ یک قوم و نژاد ١٣٩٧/١١/١٨
|

80 انکار همعصری (یکی از دیدگاه های یوهانس فابیان، انسان شناس آلمانی) ١٣٩٧/١١/١٥
|

81 همسو کردن ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

82 داده ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

83 تأثیرگذار ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

84 بازبینی و اصلاح ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

85 روندگرایی، فرایندی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

86 فرا روندگرایی، فرا فرایندی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

87 اقتباس و بهره گیری ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

88 خاطر نشان ساختن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

89 ایجاد و آفرینش ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

90 خلق و ایجاد ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

91 توانایی و استعداد ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

92 غیر مسئله ساز ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

93 ترفند ١٣٩٧/١٠/٢١
|

94 نظر افکندن، اندیشیدن ١٣٩٧/١٠/٢١
|

95 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٩
|

96 قدمت و کهنگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

97 قابلیت استفاده دوباره، قابلیت بازیافت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

98 ترسیم کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

99 فروپاشی و از هم گسیختگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

100 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

101 دوباره صحه گذاشتن، دوباره تاکید کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

102 نوگرایی ١٣٩٧/١٠/١٤
|

103 sedimented ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

104 الگوی زمان-مکان ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

105 لحن و آوا ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

106 دقیق تر ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

107 tradition ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

108 practice ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

109 نشانه ای ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

110 تبر دستی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

111 مناسک مذهبی، مناسک آیینی ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

112 ترجمان، بازگردان ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

113 بازاندیشی، تفکر دوباره ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|