انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

افشین اشکبوسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پریکارد ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

2 مینیمال ١٣٩٨/٠٨/١١
|

3 خشم الود ١٣٩٨/٠٨/١١
|

4 فریاد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

5 لنکاک ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

6 استنکار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

7 بوکاچیو ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

8 کوه نشین ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

9 حصبه ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

10 استیعاب ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

11 شاهتره ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

12 بد اخم ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

13 جرات ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

14 روغن زیتون ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

15 اسمان جل ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

16 جامه بلند ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

17 محلی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

18 شارل مانی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

19 تسویه حساب ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

20 پیشوایی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

21 یک جای امن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

22 حرمان ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

23 اسکربوت ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

24 رفیع ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

25 ابن رشد ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

26 اب انداز ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

27 متعدد ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

28 یارغو ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

29 داروسازی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

30 سکین ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

31 دیالکتیک ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

32 برگبالان ١٣٩٨/٠٧/١١
|

33 عنصری ١٣٩٨/٠٧/١١
|

34 اربیان ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

35 گالایتا ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

36 استعداد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

37 لویی پاستور ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

38 هوخشتره ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

39 جگر خراش ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

40 شاتو بریان ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

41 اسفند ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

42 نافرمان ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

43 دیار ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

44 مساوی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

45 اکو ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

46 ساده لوح ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

47 بانجو ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

48 سنگ اویز ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

49 اعلامیه ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

50 یهودی عجیب ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

51 بی ریا ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

52 خوارزمی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

53 اعتصامی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

54 استیزه ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

55 اماسانیدن ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

56 جهت ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

57 اسلاف ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

58 کور ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

59 ارجاع ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

60 بی ارزش ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

61 دلیر ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

62 نصر ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

63 شامل ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

64 افتادن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

65 مبحث ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

66 نازک طبع ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

67 قاطع ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

68 همراهی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

69 چیرو فرارا ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

70 وام دهنده ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

71 هارتس ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

72 ارتودکس ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

73 چوپانها ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

74 فشردن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

75 ایندیم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

76 پناهگاه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

77 رتینول ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

78 والتا ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

79 رخ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

80 برابر ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

81 ترف ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

82 باتون ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

83 تنها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

84 برنینی ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

85 حاج رجبعلی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

86 تپه های سبز ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

87 عماری ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

88 وارک ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|