انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علی داد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Acquire دست یافتن ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

2 شایندگی شایستگی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

3 ورطه جای گودِ خطرناک ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

4 Dumb down ساده‌خور کردن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

5 Dumb down ساده خور کردن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

6 Propitious landscape ویو ابدی، منظره ابدی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

7 Concrete قوی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

8 Indeed در اصل ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

9 پارادایم سرمشق ١٣٩٨/٠١/١٧
|

10 B.A کارشناسی، لیسانس ١٣٩٨/٠١/١٧
|

11 Tanklike تانکی، تانک مانند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

12 Visionary خیال پردازی (در تقابل با خیال ورزی) ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

13 Visionary خیال پرداز (در تقابل با خیال ورز) ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

14 Synergistic اثرات همبیشی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

15 Drive میل (در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٠١
|

16 Embarrassment کم روئی ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

17 Breeding زاد آوری (در حیوانات) ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

18 Self Actualization کمال گری ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

19 Excreting دفع کردن (مواد زائد مثل ادرار یا مدفوع) ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

20 Principled پایه ای ١٣٩٧/١٢/٢٢
|