انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علی سهام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 biotherapeutics زیست درمان شناسی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

2 biosensing زیست سنجی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

3 bioinformatics زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

4 nanobot ریز روبات ، نانوروبات ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

5 plasmonic پلاسمونیک ، بر اساس فرآیند برهم کنش بین امواج الکترومغناطیسی و الکترون های رسانش در فلزات با ابعاد نانو بیان شده است.
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

6 chemogenetics فرآیندهایی است که می توان آن ها را برای ارتباط با مولکول های کوچک که قبلا شناخته نشده اند طراحی کرده اند. ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

7 optogenetics اپتوژنتیک همان‌طور که از اسمش پیداست استفاده همزمان از اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد سلول‌های خاص در بافت‌های زنده می‌باشد. ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

8 biophotonics مطالعه فناوری برهم‌کنش نور با سیستم های آلی ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

9 qubit کیوبیت مخفف (بیت کوانتومی) ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

10 gamma aminobutyric acid گاما-آمينوبوتيريك اسيد ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

11 intraparenchymal داخل پارانشیمی
داخل بافت اصلی
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

12 uncoated بدون پوشش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

13 garbage in, garbage out ورودی اشتباه خروجی اشتباه ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

14 photoacoustic نور صوتی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

15 garbage in garbage out ورودی اشتباه خروجی اشتباه ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

16 biosensor حسگر زیستی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

17 scoring امتیاز گرفتن، حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

18 Hippocampal هیپوکامپ ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

19 fitness function تابع برازندگی ، تابع تناسب ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

20 vector quantization كميت‌سازي بردار ١٣٩٨/٠٣/١١
|

21 telehealth سلامتی از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

22 slotted شکاف دار، چاک دار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

23 form factor ضریب شکل ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

24 charge coupled device دستگاه جفت‌کنندهٔ بار ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

25 encephalomalacia نرمی غیر طبیعی مخ ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

26 biomolecular زیست ملکولی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

27 supercomputing ابرمحاسبات ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

28 multithreaded چند ریسه ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

29 polypharmacy کاربری توام چند دارو و یا تجویز بیش از اندازه متعارف دارو ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

30 self therapy خود درماني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

31 hepatology هپاتولوژی ، کبد شناسی ، مطالعه علمی کبد و بیماریهای آن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

32 cumulant تجمعی ١٣٩٨/٠٢/١١
|

33 homecare مراقبت در منزل ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

34 mapped نگاشت شده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

35 unsupervised بدون ناظر ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

36 nonredundant غیر تکراری ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

37 bispectrum در ریاضیات، در حوزه تحلیل آماری، bispectrum یک آمار است که برای جستجوی تعاملات غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد. ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

38 peelable قابل انعطاف ١٣٩٨/٠١/١٨
|

39 potting قالب گيري فرايندي ١٣٩٨/٠١/١٨
|

40 crumbling فرو ریختن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

41 washability توانایی شستشو ١٣٩٨/٠١/١٨
|

42 uncured خشک نشده ، عمل آوری نشده ١٣٩٨/٠١/١٨
|

43 adhesive bonding اتصال چسبی ١٣٩٨/٠١/١٧
|

44 tibialis درشت نئی ١٣٩٨/٠١/١٥
|

45 lead wire سیم های اتصال ١٣٩٨/٠١/١٥
|

46 biopotential زیست‌پتانسیل ١٣٩٨/٠١/١٤
|

47 majority vote رای گیری اکثریت یا رای گیری تجمعی ١٣٩٨/٠١/١١
|

48 implementable قابل پياده سازي ، قابل اجرا ١٣٩٨/٠١/١١
|

49 implementable قابل پياده سازي ، قابل اجرا ١٣٩٨/٠١/١٠
|

50 upsampling بیشینه سازی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

51 downsampling کمینه سازی ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

52 autoencoder خودرمزگذار ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

53 extubation اكستوباسیون ، خارج کردن لوله ترانشه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

54 aphasic زبان پريش ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

55 sulci شیارهای پوستی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

56 sylvian fissure شکاف سیلویان ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

57 photic stimulation تحریک وابسته به نور و روشنایی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

58 status epilepticus بحران صرعی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

59 electrooculography الکترواکولوگرافی ، تکنیکی برای اندازه‌گیری پتانسیل پایدار قرنیه-شبکیه چشم است . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

60 wearable biosensors حسگرهای زیستی پوشیدنی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

61 convolutional پیچشی یا همگشتی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

62 subthalamic زیر تالاموسی ، یا پایین‌نهنج ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

63 optode optode یا optrode یک دستگاه سنسور نوری است که به صورت اپتیکی یک ماده خاص را معمولا با کمک یک مبدل شیمیایی اندازه‌گیری می‌کند. ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

64 epicranial روی جمجمه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

65 ictal ناگهانی ، ضربتی یا حمله ای ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

66 self adhesive خودچسبنده ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

67 fitness tracker ردیاب تناسب اندام ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

68 presurgical جراحی پیشگیرانه ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

69 neuromorphic عصب‌گون ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

70 neuromorphic عصب‌گون ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

71 nonstationary غیرمانا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

72 tunability قابلیت تنظیم ١٣٩٧/١٢/٢١
|

73 biosignal سیگنال زیستی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

74 resective کاهشی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

75 successive links پیوندهای پی در پی ١٣٩٧/١٢/٠٢
|