برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سهام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همسفری
به نوعی اشتراک خودروی سواری شخصی گفته می‌شود، به‌طوری‌که بیش از یک نفر بتواند در یک زمان از آن خودرو استفاده کند و یکی از بهترین روش‌ها بر ...
١٣٩٨/١٢/١١
|

2 زنگوله ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

3 فوق‌العاده یا استثنایی
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

4 خط پایان ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

5 بستر آزمایش ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

6 زیست درمان شناسی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

7 زیست سنجی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

8 زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

9 ریز روبات ، نانوروبات ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

10 پلاسمونیک ، بر اساس فرآیند برهم کنش بین امواج الکترومغناطیسی و الکترون های رسانش در فلزات با ابعاد نانو بیان شده است.
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

11 فرآیندهایی است که می توان آن ها را برای ارتباط با مولکول های کوچک که قبلا شناخته نشده اند طراحی کرده اند. ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

12 اپتوژنتیک همان‌طور که از اسمش پیداست استفاده همزمان از اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد سلول‌های خاص در بافت‌های زنده می‌باشد. ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

13 مطالعه فناوری برهم‌کنش نور با سیستم های آلی ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

14 کیوبیت مخفف (بیت کوانتومی) ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

15 گاما-آمينوبوتيريك اسيد ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

16 داخل پارانشیمی
داخل بافت اصلی
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

17 بدون پوشش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

18 ورودی اشتباه خروجی اشتباه ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

19 نور صوتی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

20 ورودی اشتباه خروجی اشتباه ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

21 حسگر زیستی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

22 امتیاز گرفتن، حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

23 هیپوکامپ ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

24 تابع برازندگی ، تابع تناسب ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

25 كميت‌سازي بردار ١٣٩٨/٠٣/١١
|

26 سلامتی از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

27 شکاف دار، چاک دار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

28 ضریب شکل ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

29 دستگاه جفت‌کنندهٔ بار ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

30 نرمی غیر طبیعی مخ ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

31 زیست ملکولی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

32 ابرمحاسبات ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

33 چند ریسه ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

34 کاربری توام چند دارو و یا تجویز بیش از اندازه متعارف دارو ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

35 خود درماني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

36 هپاتولوژی ، کبد شناسی ، مطالعه علمی کبد و بیماریهای آن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

37 تجمعی ١٣٩٨/٠٢/١١
|

38 مراقبت در منزل ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

39 نگاشت شده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

40 بدون ناظر ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

41 غیر تکراری ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

42 در ریاضیات، در حوزه تحلیل آماری، bispectrum یک آمار است که برای جستجوی تعاملات غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد. ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

43 قابل انعطاف ١٣٩٨/٠١/١٨
|

44 قالب گيري فرايندي ١٣٩٨/٠١/١٨
|

45 فرو ریختن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

46 توانایی شستشو ١٣٩٨/٠١/١٨
|

47 خشک نشده ، عمل آوری نشده ١٣٩٨/٠١/١٨
|

48 اتصال چسبی ١٣٩٨/٠١/١٧
|

49 درشت نئی ١٣٩٨/٠١/١٥
|

50 سیم های اتصال ١٣٩٨/٠١/١٥
|

51 زیست‌پتانسیل ١٣٩٨/٠١/١٤
|

52 رای گیری اکثریت یا رای گیری تجمعی ١٣٩٨/٠١/١١
|

53 قابل پياده سازي ، قابل اجرا ١٣٩٨/٠١/١١
|

54 قابل پياده سازي ، قابل اجرا ١٣٩٨/٠١/١٠
|

55 بیشینه سازی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

56 کمینه سازی ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

57 خودرمزگذار ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

58 اكستوباسیون ، خارج کردن لوله ترانشه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

59 زبان پريش ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

60 شیارهای پوستی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

61 شکاف سیلویان ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

62 تحریک وابسته به نور و روشنایی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

63 بحران صرعی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

64 الکترواکولوگرافی ، تکنیکی برای اندازه‌گیری پتانسیل پایدار قرنیه-شبکیه چشم است . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

65 حسگرهای زیستی پوشیدنی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

66 پیچشی یا همگشتی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

67 زیر تالاموسی ، یا پایین‌نهنج ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

68 optode یا optrode یک دستگاه سنسور نوری است که به صورت اپتیکی یک ماده خاص را معمولا با کمک یک مبدل شیمیایی اندازه‌گیری می‌کند. ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

69 روی جمجمه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

70 ناگهانی ، ضربتی یا حمله ای ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

71 خودچسبنده ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

72 ردیاب تناسب اندام ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

73 جراحی پیشگیرانه ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

74 عصب‌گون ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

75 عصب‌گون ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

76 غیرمانا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

77 قابلیت تنظیم ١٣٩٧/١٢/٢١
|

78 سیگنال زیستی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

79 کاهشی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

80 پیوندهای پی در پی ١٣٩٧/١٢/٠٢
|