برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سهام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فوق‌العاده یا استثنایی
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

2 خط پایان ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

3 بستر آزمایش ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

4 زیست درمان شناسی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

5 زیست سنجی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

6 زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

7 ریز روبات ، نانوروبات ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

8 پلاسمونیک ، بر اساس فرآیند برهم کنش بین امواج الکترومغناطیسی و الکترون های رسانش در فلزات با ابعاد نانو بیان شده است.
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

9 فرآیندهایی است که می توان آن ها را برای ارتباط با مولکول های کوچک که قبلا شناخته نشده اند طراحی کرده اند. ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

10 اپتوژنتیک همان‌طور که از اسمش پیداست استفاده همزمان از اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد سلول‌های خاص در بافت‌های زنده می‌باشد. ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

11 مطالعه فناوری برهم‌کنش نور با سیستم های آلی ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

12 کیوبیت مخفف (بیت کوانتومی) ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

13 گاما-آمينوبوتيريك اسيد ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

14 داخل پارانشیمی
داخل بافت اصلی
١٣٩٨/٠٣/١٨
|

15 بدون پوشش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

16 ورودی اشتباه خروجی اشتباه ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

17 نور صوتی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

18 ورودی اشتباه خروجی اشتباه ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

19 حسگر زیستی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

20 امتیاز گرفتن، حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

21 هیپوکامپ ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

22 تابع برازندگی ، تابع تناسب ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

23 كميت‌سازي بردار ١٣٩٨/٠٣/١١
|

24 سلامتی از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

25 شکاف دار، چاک دار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

26 ضریب شکل ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

27 دستگاه جفت‌کنندهٔ بار ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

28 نرمی غیر طبیعی مخ ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

29 زیست ملکولی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

30 ابرمحاسبات ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

31 چند ریسه ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

32 کاربری توام چند دارو و یا تجویز بیش از اندازه متعارف دارو ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

33 خود درماني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

34 هپاتولوژی ، کبد شناسی ، مطالعه علمی کبد و بیماریهای آن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

35 تجمعی ١٣٩٨/٠٢/١١
|

36 مراقبت در منزل ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

37 نگاشت شده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

38 بدون ناظر ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

39 غیر تکراری ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

40 در ریاضیات، در حوزه تحلیل آماری، bispectrum یک آمار است که برای جستجوی تعاملات غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد. ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

41 قابل انعطاف ١٣٩٨/٠١/١٨
|

42 قالب گيري فرايندي ١٣٩٨/٠١/١٨
|

43 فرو ریختن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

44 توانایی شستشو ١٣٩٨/٠١/١٨
|

45 خشک نشده ، عمل آوری نشده ١٣٩٨/٠١/١٨
|

46 اتصال چسبی ١٣٩٨/٠١/١٧
|

47 درشت نئی ١٣٩٨/٠١/١٥
|

48 سیم های اتصال ١٣٩٨/٠١/١٥
|

49 زیست‌پتانسیل ١٣٩٨/٠١/١٤
|

50 رای گیری اکثریت یا رای گیری تجمعی ١٣٩٨/٠١/١١
|

51 قابل پياده سازي ، قابل اجرا ١٣٩٨/٠١/١١
|

52 قابل پياده سازي ، قابل اجرا ١٣٩٨/٠١/١٠
|

53 بیشینه سازی ١٣٩٨/٠١/١٠
|

54 کمینه سازی ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

55 خودرمزگذار ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

56 اكستوباسیون ، خارج کردن لوله ترانشه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

57 زبان پريش ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

58 شیارهای پوستی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

59 شکاف سیلویان ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

60 تحریک وابسته به نور و روشنایی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

61 بحران صرعی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

62 الکترواکولوگرافی ، تکنیکی برای اندازه‌گیری پتانسیل پایدار قرنیه-شبکیه چشم است . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

63 حسگرهای زیستی پوشیدنی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

64 پیچشی یا همگشتی ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

65 زیر تالاموسی ، یا پایین‌نهنج ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

66 optode یا optrode یک دستگاه سنسور نوری است که به صورت اپتیکی یک ماده خاص را معمولا با کمک یک مبدل شیمیایی اندازه‌گیری می‌کند. ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

67 روی جمجمه ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

68 ناگهانی ، ضربتی یا حمله ای ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

69 خودچسبنده ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

70 ردیاب تناسب اندام ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

71 جراحی پیشگیرانه ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

72 عصب‌گون ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

73 عصب‌گون ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

74 غیرمانا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

75 قابلیت تنظیم ١٣٩٧/١٢/٢١
|

76 سیگنال زیستی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

77 کاهشی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

78 پیوندهای پی در پی ١٣٩٧/١٢/٠٢
|