برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سیریزی

نویسنده رمان (( هدایت، خوابهای سعید،مانی ماحوزایی، قمرالملوک، اسلام ، ایران و تازیان ))
انجام امور تدارکات، حسابرسی مالی ، حسابرسی انبارها، امور نظارتی کارگاه آشپزی و نظارتی خدماتی
آموزش نویسندگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوعی فرم و نمودار که اطلاعات یک برنامه ، چیز و حتی نفر مانند بیمار بر روی آن ثبت تا فرد دیگر در صورت لزوم از آن اگاهی یابد . ١٣٩٨/١١/٠٨
|

2 بازرگانی ، انجام هر عمل و کاری به منظور کسب سود و درآمد. ١٣٩٨/١١/٠٨
|

3 دزموند داس باور داشت که انسان نباید انسان دیگری را بکشد بر همین عقیده بود که سربازان و فرماندهان او را مسخره می‌کردند. او در طول خدمت در دوران جنگ ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

4 قاراملیک یا قراملک نام یک پهلوان است :
مردم در دومین روز عید نوروز در میدان بزرگ مرکز شهر گرد آمده و کشتی پهلوانی برگزار می‌کردند،در بین مردم، جوا ...
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

5 سیگار اشنو در زمانی که سیگار وینستون با ۳۶ ریال به می فروش می رفت، با ربودن گوی سبقت و با فروش ۵ ریالی نیمی از بازار کشور را در اختیار خود قرار دا ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

6 آقای شمشیری کار خود را با شاگردی در قهوه خانه استارت زد، اما خیلی زود با نداشتن سواد و پول کافی اولین کار مستقل خود را در سال ۱۳۲۰با افتتاح چلوکبابی ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

7 مورخ مشهور رومی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

8 پرتو ، درخشش و...، نور دارای ماهیت دوگانه موج و ذره است. بدین معنا که نور هم زمان هر دو حالت موج بودن و ذره بودن را نشان می دهد. ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

9 در سال ۱۳۶۱ در ارجان بهبهان آرامگاهی مربوط به عیلامیان کشف شد. این آرامگاه حاوی تابوتی بزرگ از جنس برنز بود. به همراه این تابوت یک حلقه طلایی، نود و ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

10 نام گاو مقدس در مصر باستان بوده و هر گاه سن و از ۲۵ تجاوز می‌کرد و یا می مرد، او را در رود نیل غرق کرده و جسد وی را مومیایی نموده و در مقبرهٔ ویژه ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

11 در گویش افغانستانی یعنی آبجو ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

12 در گویش افغانستانی یعنی کیف ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

13 در گویش افغانستانی یعنی شکر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

14 در گویش افغانستانی یعنی زندگی ، سکونت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

15 در گویش افغانستانی یعنی کیسه، گونی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

16 بوتَل در گویش افغانستانی یعنی شیشه، بطری و بُتَل ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

17 بتَل در گویش افغانستانی یعنی شیشه ، بطری ، بوتَل ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

18 در گویش افغانستانی یعنی کفش ، چکمه و بوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

19 در گویش افغانستانی یعنی کفش ، چکمه ، بُت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

20 در گویش افغانستانی یعنی به عنوان ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

21 بَنجارَه والا در گویش افغانستانی یعنی فروشنده دوره گرد ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

22 در گویش افغانستانی یعنی سبیل ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

23 بَنجارَه در گویش افغانستانی یعنی فروشنده ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

24 چراغ مُشتی در گویش افغانستانی یعنی چراغ قوه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

25 در گویش افغانستانی یعنی کمک هزینه تحصیلی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

26 در گویش افغانستانی یعنی خشمگین ، بد قهر، کسی که با نفرت قهر کرده است. ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

27 در گویش افغانستانی یعنی بخاری نفتی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

28 چند َبجَه در گویش افغانستانی یعنی ساعت چنده؟! ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

29 بَحیره در گویش افغانستانی یعنی دریاچه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

30 در گویش افغانستانی یعنی ساعت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

31 در گویش افغانستانی یعنی دوچرخه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

32 در گویش افغانستانی یعنی خوراک یا غذای شب مانده ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

33 در گویش افغانستانی یعنی درگوشی ، پچ پچ کنان ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

34 در گویش افغانستانی یعنی عتیقه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

35 در گویش افغانستانی ، به برادر ، برار، بیادر گویند ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

36 در گویش افغانستانی به داداش ، بیادر ، برار گویند ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

37 در گویش افغانستانی یعنی برار ، داداش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

38 در گویش افغانستانی یعنی داداش ، بیادر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

39 در گویش افغانستانی یعنی اکسیژن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

40 در گویش افغانستانی یعنی پیشرفت و توسعه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

41 در گویش افغانستانی و پشتو یعنی رفیق یا دوست ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

42 اینجینَر واژه انگلیسی است و در گویش افغانستانی یعنی مهندس ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

43 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی انباری ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

44 اَلماری واژه پرتقالی است و در گویش افغانستانی یعنی قفسه ، کمد ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

45 اَلماری واژه پرتقالی است و در گویش افغانستانی یعنی قفسه ، کمد ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

46 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی افسانه ای ، اسطوره ای ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

47 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی به سوت ، اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک گویند.

١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

48 اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

49 اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

50 اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

51 اِسپار در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی آهن سر تیز جهت شخم زدن ، خیش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

52 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی بوق ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

53 در گویش افغانی چراغ فانوس ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

54 اشپلاق در گویش افغانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

55 در گویش افغانی ، ارتش می باشد ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

56 در گویش افغانی جناب سرکار ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

57 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

58 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

59 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

60 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

61 الکس مورگان مهاجم سی ساله آمریکایی و ستاره جان جهانی فرانسه توانست در ۱۶۰ بازی ملی،۱۰۱ گل بزند و با آقای علی دایی فقط ۸ گل فاصله دارد. ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

62 تنها در هشت سال دفاع مقدس در جنگ بین ایران عراق ، خلبان امیر خلیلی خلبان جنگنده f14 در مدت ۱۴ سال در کابین بود و هشت بار پیاپی در هوا سوخت گیری ... ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

63 خانه ای بر روی قله ای بر صخره سنگی در میان دریا در ایسلند که تنهای راه عبور به آن خانه از طریق هلکوپتر یا بال گرد است ، ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

64 پایین پوش ، ساق پوش ، پوشاک پا و نیم تنه پایینی بدن انسان.
اولین قومی که از شلوار استفاده کرده و به عبارتی نولید کرده، آریائیان بودند.
هرودت نی ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

65 Phyllanthus emblica:
انگور فرنگی هندی میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ مت ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

66 انگور فرنگی هندی میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کن ... ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

67 میروبالان میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

68 آملج یا اَمَلَج میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند ... ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

69 اونلا میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
میو ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

70 آملا میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
میوه ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

71 آمُله میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
میو ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

72 فرناز ملکی یا ستین خواننده و نوازنده زن متولد اسفند سال ۱۳۶۷ در تهران می باشد و در زبان انگلیسی تحصیل کرده و یک برادر و یک خواهر دارد.
او از هجده ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

73 فرناز ملکی یا ستین خواننده و نوازنده زن متولد اسفند سال ۱۳۶۷ در تهران می باشد و در زبان انگلیسی تحصیل کرده و یک برادر و یک خواهر دارد.
او از هجده ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

74 آروکوت که کلمه‌ای در زبان بومیان آمریکا به معنای آسمان است توسط ناسا به یک جرم فضایی خیلی دور دست به نام آلتیما تولی نام گذاری شد.
به گفته ناسا، ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

75 بیرون آوردن ، بیرون کشیدن. ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

76 بیرون آوردن ، بیرون کشیدن ، (((آهیختن ))) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

77 متصدی کار کردن با اینترنت و هر سایتی ، کارور ، اپراتور ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

78 کاربر ، اپراتور ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

79 چندجهانی (Multiverse) برای فهم آن ابتدا بیایید با تصوری که ما از جهان داریم شروع کنیم. منظور ما از جهان، جهانی است که قابل مشاهده و شامل تمام چیزهایی ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

80 هر فروپاشی یک جهان پاکتی (pocket universe) منفرد تولید می‌کند که این عبارت اصطلاح گوت برای ناحیه‌ی متصل فضا-زمان است. آهنگ انبساط‌ها بسیار سریع‌تر از ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

81 هر فروپاشی یک جهان پاکتی (pocket universe) منفرد تولید می‌کند که این عبارت اصطلاح گوت برای ناحیه‌ی متصل فضا-زمان است. آهنگ انبساط‌ها بسیار سریع‌تر از ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

82 نظریه‌ی ریسمان (String Theory) یعنی به‌جای چهار نیروی بنیادی مستقل، یعنی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانشی، یک نظری ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

83 نظریه‌ی ریسمان (String Theory) یعنی به‌جای چهار نیروی بنیادی مستقل، یعنی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانشی، یک نظری ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

84 کوانتومی یا جهان‌های موازی (Parallel Universes) جهان‌هایی هستند که می‌توانند وقایع طبیعی و قوانین فیزیکی متفاوتی با جهان ما داشته باشند. این جهان‌ها ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

85 کوانتومی یا جهان‌های موازی (Parallel Universes) جهان‌هایی هستند که می‌توانند وقایع طبیعی و قوانین فیزیکی متفاوتی با جهان ما داشته باشند. این جهان‌ها ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

86 کوانتومی یا جهان‌های موازی (Parallel Universes) جهان‌هایی هستند که می‌توانند وقایع طبیعی و قوانین فیزیکی متفاوتی با جهان ما داشته باشند. این جهان‌ها ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

87 زگوند "
زگوند با شکل ( " ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

88 سمی کالن یا نقطه ویرگل ؛
سمی کالن با شکل (؛) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و ج ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

89 نفطه ویرگول یا سمی کالن
با شکل ( ؛ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

90 علامت پرسش یا سوالی
علامت سوالی با شکل ( ؟ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و ج ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

91 علامت پرسش یا سوالی
علامت سوالی با شکل ( ؟ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و ج ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

92 گیومه ��
گیومه با شکل ( �� ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

93 گیومه ��
گیومه با شکل ( �� ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

94 درنگ ,
درنگ با شکل ( , ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در ن ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

95 درنگ ,
درنگ با شکل ( , ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در ن ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

96 علامت تعجب
علامت تعجب ! با شکل ( !) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

97 دو نقطه :
دو نقطه با شکل ( : ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بند ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

98 دو نقطه :
دو نقطه با شکل ( : ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بن ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

99 سه نقطه ...
سه نقطه با شکل ( ...) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و ب ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

100 سه نقطه (...)
سه نقطه با شکل ( ...) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

101 اپاسچرفی یا آپاستروف , '
آپاسچروفی یا آپاستروف با شکل ( , ' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آ ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

102 اپاسچرفی یا آپاستروف , '
آپاسچروفی یا آپاستروف با شکل ( , ' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آ ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

103 اپاسچرفی یا آپاستروف , '
آپاسچروفی یا آپاستروف با شکل ( , ' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آ ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

104 پریم '
پریم با شکل (' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در نگار ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

105 پریم '
پریم با شکل (' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در نگار ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

106 گرگی حاصل جفتگیری سگ و گرگ است که به آن گرگاس یا سگ گرگ نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

107 سگ گرگ یا گرگاس حاصل جفتگیری سگ و گرگ است که به آن گرگی نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

108 گرگاس یا سگ گرگ حاصل جفت گیری گرگ و سگ می باشد که به آن گرگی نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

109 شیریمه یا سریمه یا موجود باسن چشمی، موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان ب ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

110 سیریمه یا شیریمه یا باسن چشمی موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان به وجود ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

111 شیریمه یا سیریمه یا باسن چشمی موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان به وجود ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

112 شیریمه یا سریمه یا باسن چشمی موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان به وجود ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

113 لغتنامه ، دیکشنری و یا فرهنگ واژگان که البته باید گفت فرهنگ واژه ای عمومی که هر کاربری در آن مشارکت دارد و همچون من احساس می کند سایت اختصاصی خودش ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

114 لغتنامه ، دیکشنری و یا فرهنگ واژگان که البته باید گفت فرهنگ واژه ای عمومی که هر کاربری در آن مشارکت دارد و همچون من احساس می کند سایت اختصاصی خودش ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

115 قبل از هر معنی و مفهوم، تصویر لغتنامه ، دیکشنری و فرهنگ واژگان در ذهن مصور می گردد. بنابراین بهترین معنا آن است که بگوئیم ، فرهنگ واژه ، البته فره ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

116 ستاک در حقیقت شکل ساده و بدون صرف و شناسه یک واژه‌است که معمولاً به تنهایی بکار نمی‌رود. ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

117 کسی که ادای آدم سست با دست های شل را در می اورد یعنی خل بازی و نوعی دغل بازی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

118 تنها زن ايراني پارلمان هلند ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

119 دانشمند آزمايشگاه بل و مطرح کننده ايده قانون کلي ليزر گاز که در 1960 ايده خود را به مرحله باروري رسانيد. پس از آن جوايز و مدالهاي متعدد بين المللي را ... ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

120 موسس و رئيس شرکت ebay و از بنيانگذاران تجارت الکترونيک در جهان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

121 از مديران ارشد شرکت اريکسون ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

122 از مديران ارشد شرکت مخابرات AT&T آمريکا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

123 مدير بخش بين الملل شبکه خبري CNN ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

124 مدير فني سايت Yahoo ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

125 از مديران ارشد شرکت مخابرات AT&T آمريکا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

126 آزاده تبازاده

دانشمند ايستگاه فضايي ناسا
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

127 رئيس جراحان مغز جهان در آلمان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

128 عضو هيات مديره ايستگاه فضايي ناسا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

129 مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ناسا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

130 معاون وزارت بازرگاني آمريکا و دستيار رياست جمهوري آمريکا در کاخ سپيد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

131 معاون ارشد سایت گوگل ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

132 اولین بانوی گردشگر یا توریست فضایی در جهان، رئیس تکنولوژی تلکام . ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

133 کادر اسپرت نام روستایی در کشور سوئد است که در نزدیکی آن یک غار وجود دارد که در فصل بهار شروع به یخ زدن اب در سطح و سقف و ورودی آن می نماید و در تا ... ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

134 این جزیره در نزدیکی سواحل برزیل در اقیانوس اطلس قرار دارد و از طرف دولت ورود افراد به استثنایی گروه تحقیقاتی و مراقبین محیط زیست ممنوع می باشد.
در ...
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

135 کماندار که از نام آرش کماندار ایرانی گرفته شده است.
در اوستا از ارش با نام ارخشه یاد شده است.
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

136 نام آرش کماندار در اوستا می باشد.
کماندار در زبان انگلیسی از آرش گرفته شده است
Archer
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

137 معاون ارشد شرکت IBM بزرگترین شرکت تولیدی سخت افزار در جهان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

138 استاد دانشگاه و بنیانگذار نسل سوم کامپیوتر در جهان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

139 پرفسور لطفی زاده ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

140 سهو ، لغزش ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

141 یکسان ، همچند ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

142 مغ ، کاهن ، آتش بان ، نگهبان آتش ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

143 ایرادگیری ، جداسازی ، نوعی شیرینی رولی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

144 هان آهنگ است، اراده، قصد، میل، نیت، سرود، لحن،ملودی، نغمه، نوا، روش، طرز ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

145 کنگر گیاهی خودرو است که برگ‌های خاردار و ساقه‌های ضخیم شبیه به کرفس دارد. از گیاه کنگر در پخت سوپ،خورشت کنگر و حتی در سالاد خام استفاده می‌شود. در یو ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

146 کنگر گیاهی خودرو است که برگ‌های خاردار و ساقه‌های ضخیم شبیه به کرفس دارد. از گیاه کنگر در پخت سوپ،خورشت کنگر و حتی در سالاد خام استفاده می‌شود. در یو ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

147 کوفته سماغ نام یکی از غذاهای درج شده در کتاب نادرمیرزا مربوط به پنج غذای مهم درباره قاجاری است ،
نگارش کتاب نادرمیرزا در سال 1292 آغاز و در سا ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

148 چقرتمه نام یکی دیگر از پنج غذای مهم ساهان قاجاری است که در کتاب آشپزی نادرمیرزا آمده است، نگارش این کتاب در سال 1292 آغاز و در سال 1301 به پای ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

149 قورمه نعناع نیز نام یکی از پنج غذای مهم سلاطین قجری آورده شده در کتاب آشپزی نادرمیرزا می باشد، نگارش این کتاب در سال 1292 آغاز و در سال 1301 به پ ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

150 گزنه پلو نام یکی از پنج غذای مهم دربار قاجاری است.
گزنه پلو:گچرتکان را به پارسی گزنه گویند .... این پلو نیکو شود با گوشت بره شیرمست. گزنه را چون ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

151 آش لبنی برگرفته از کتاب نادر میرزا در خصوص پنج غذای مهم شاهان قاجار،
آش لبنی:کشک ساییده، برنج پاک شسته و گوشت فربه و اندکی نخود یا نیمه آن (لپه) ف ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

152 ۱_ آش لبنی
۲_ گزنه پلو
۳_قورمه نعناع
۴_چقرتمه
۵_کوفته سماغ
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

153 در اسپانیا خوراکی به نام اِسکابش وجود دارد که به باور برخی پژوهشگران همان آش سِکِبا ایرانی است که به واسطه، سلطه اعراب بر قسمت‌هایی از اسپانیا این آ ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

154 آآش اسپیدباج نوع آش یا همان شوربای ایرانی است.
جالب است بدانید در گذشته آش‌ها به دو دسته مهم تقسیم می شدند، دسته نخست، به آش‌هایی که با سرکه ته ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

155 آآش سِکباج یک نوع آش یا همان شوربای ایرانی است که معرب واژه پارسی سکبا می‌باشد. این آش نشانه بارز تاثیر آشپزی ایرانی در زمان ساسانیان و بعد از آن بر ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

156 آآش سِکباج�یک نوع آش یا همان شوربای ایرانی است که معرب واژه پارسی سکبا می‌باشد. این آش نشانه بارز تاثیر آشپزی ایرانی در زمان ساسانیان و بعد از آن بر ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

157 منسوب به نیکوتر. خوبتر. |شادمانه تر. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

158 ۱_هریسه
۲. پاپادزولز – Papadzules
۳_ پنیر کانتال – Cantal Cheese
۴. تاریدا – Tharida
۵. آکوآکوتا – Acquacotta
۶. سوپ سیاه
۷. ت ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

159 Papadzules ، پاپادزولز نوعی غذای سنتی از شبه‌جزیره یوکاتان است که توسط مایاها تهیه می‌شد .
توضیح بیشتر به پاپادزولز رجوع شود.
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

160 Cantal Cheese ، پنیر کانتال که به زمان گال ها بازمی‌گردد یکی از قدیمی‌ترین پنیرهای تاریخ فرانسه است.
این پنیر نیمه‌خشک توسط یکی از تاریخ‌دان‌های ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

161 Tharida , تاریدا نام یک نوع سوپ عربی است که به طایفه غسانیان نسبت داده شده و به زمان قبل از اسلام بازمی‌گردد.
غسانیان گوشت را با آب و نوعی پو ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

162 Acquacotta ، آکوآکوتا نام یک غذای باستانی و فراموش شده است.
این غذای محلی به منطقه مارما در ایتالیا تعلق دارد. آکوآکوتا یک سوپ ساده است که معنای ن ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

163 Acquacotta، آکوآکوتا نام نوعی غذای محلی مربوط به منطقه مارما در ایتالیا می باشد.
آکوآکوتا یک سوپ ساده است که معنای نام آن “آب جوشیده” است. کشا ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

164 Tamales, تامال نام نوعی غذای باستانی است، این غذای سنتی از ۱۵۰۰ سال پیش قبل از میلاد طبخ می‌شود و حتی برخی آن را به ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد هم نسبت می‌ ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

165 Moretum ، مورتوم نام نوعی پنیر است که در روم باستان در غذاهای مختلف استفاده می‌شده است. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

166 Macco ، ماکو نام نوعی غذای باستانی در امپراطوری روم باستان می باشد.
این غذا یا بهتر این سوپ رومی باستانی از باقلای له‌شده تهیه می‌شود. اما باید ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

167 هریسه یک غذای سنتی ارمنی است. که شباهت به آش غلیظ یا پوره دارد، این پوره که از گندم و مرغ و یا گوشت قرمز تهیه می‌شود ،معمولاً مخصوص فستیوال‌ها یا ایا ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

168 پاپادزولز نوعی غذای سنتی از شبه‌جزیره یوکاتان است که توسط مایاها تهیه می‌شد و در آن از تورتیلا، مخصوصاً ذرت خوابیده در سس دانه کدو، تهیه می‌شود. در د ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

169 پنیر کانتال که به زمان گال ها بازمی‌گردد یکی از قدیمی‌ترین پنیرهای تاریخ فرانسه است. این پنیر نیمه‌خشک توسط یکی از تاریخ‌دان‌های فرانسه به نام گریگور ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

170 تاریدا ، یک نوع سوپ عربی است که به طایفه غسانیان نسبت داده شده و به زمان قبل از اسلام بازمی‌گردد.
غسانیان گوشت را با آب و نوعی پودر سوخاری (ک ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

171 سوپ سنگ یک غذای افسانه ایبود و احتمالاً به هیچ وجه واقعی نبوده است.
درباره دستور تهیه این سوپ افسانه‌های مختلفی وجود دارد، طبق یکی از افسانه چند ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

172 سوپ سیاه نام نوعی غذای باستانی و فراموش شده است که فقط متعلق به یک قوم جسور و مبارزه بوده و برای دیگر اقوام دلچیب نبوده است.
سوپ سیاه یک سوپ سنتی ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

173 تامال نام نوعی غذای باستانی است، این غذای سنتی از ۱۵۰۰ سال پیش قبل از میلاد طبخ می‌شود و حتی برخی آن را به ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد هم نسبت می‌دهند. نام ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

174 شیر خند یا شریخند دسری است که از شیر تهیه شده و نام آن از کلمه سانسکریت “خشیر” (شیر) و کلمه پارسی “قند” گرفته شده است. زادگاه این دسر چندان مشخص نیست ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

175 شریخند دسری است که از شیر تهیه شده و نام آن از کلمه سانسکریت “خشیر” (شیر) و کلمه پارسی “قند” گرفته شده است. زادگاه این دسر چندان مشخص نیست اما آن را ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

176 این سوپ یا غذای برتر امپراطوری روم باستان بود که برای تهیه این سوپ باقلا با سبزیجات و ادویه پخته می‌شود، سپس روغن‌ زیتون اضافه شده و سوپ آماده است و ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

177 ماکو نام شهری در آذربیجان و می تواند نام نوعی غذای باستانی در امپراطوری روم باشد.
این غذا یا بهتر این سوپ رومی باستانی از باقلای له‌شده تهیه می‌شو ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

178 در روم باستان مورتوم همانند پنیر بود که بر روی غذاهای مختلف استفاده می‌کردند. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

179 خبیص که به آن آفروشه ، افروشه ، حلوا و نوعی شیرینی گویند و به عبارت صحیح تر ، هر چیز ی که از شکر و آرد ((برنج، گندم و...)) درست کنند و مزه شیرینی ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

180 آفروشه که به آن افروشه ، خبیص ، حلوا و نوعی شیرینی گویند و به عبارت صحیح تر ، هر چیز ی که از شکر و آرد ((برنج، گندم و...)) درست کنند و مزه شیرینی ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

181 افروشه که به آن آفروشه ، خبیص ، حلوا و نوعی شیرینی گویند و به عبارت صحیح تر ، هر چیز ی که از شکر و آرد ((برنج، گندم و...)) درست کنند و مزه شیرینی ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

182 نبات یعنی رویدنی ، گیاه و می تواند طبرزد، تبرزد ، تبرزه به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات باشد. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

183 تبرزد ، طبرزد به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

184 تبرزد ، تبرزه به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

185 طبرزد ، تبرزه به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

186 برنج منجمد شده و یخ زده، به عبارت درست تر برنج طبخ گردیده ((پلوی سرد شده))
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

187 در غذا، منظور غذایی پرچرب و خوشگوار است. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

188 از جمله طعام هایی که برای پادشاهان دودمان ساسانی مهیّا می کردند، خورش شاهی نام داشت که مرکّب بود از گوشت گرم و سرد و برنج فسرده، برگ معطّر و مرغان مس ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

189 آب، دومین آفرینش مادی و یکی از چهار عنصر اصلی حیات است که در نزد ایرانیان باستان از عناصر مفید و سودمند شمرده شده است. نگاهبانی آب‌ها به عهدة خرداد ا ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

190 نگارة درفش بهرام، غرم است. دهمین تجلّی ایزد بهرام، که نمادی از جنگجویی و دلیری است، به پیکرغرم است که با نام بهرام در‌پیوند است . ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

191 نگاره‌ درفش نستوه، آهو است. واژة آهو از صفت اوستایی aasu به معنی تیزرو گرفته شده است که با معنای نستوه (خستگی ناپذیر) مطابقت دارد ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

192 نگاره درفش بیژن، کنیزکی سیاه‌موی و ارغوانی پوست است و نشان می‌دهد که وی همان‌قدر که در جنگ جسور، دلاور و سریع‌العمل است، همان قدر هم در باختن نرد عشق ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

193 نگارة درفش ‌گیو، گرگ است. گرگ در نمادپردازی جانوران، نماد درنده خویی و بی‌رحمی است.
این نگاره با سنگ‌دلی و بی‌رحمی گیو، در کشتن افراد بی‌خبر از ن ...
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

194 نگاره درفش ریونیز، پلنگ است. پلنگ نماد دلاوری در جنگ و غرور و خودخواهی است‌، این نگاره با غرور و خودخواهی مآبانه‌ی ریونیز، در دواطلب شدنش برای کشتن ف ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

195 نگارة درفش شیدوش، ببر است، ببر نمادی از طبقة جنگجوست این نگاره با شیدوش که از پسران گودرز است درپیوند است و نماد توتم خانوادگی و خصوصیت جنگجویی و سلح ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

196 فرهاد، یکی از پهلوانان ایرانی‌است که نسبش به فریدون می‌رسد و نگارة درفش او گاومیش است که نماد توتم خانوادگی اوست. ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

197 نگارة درفش فریبرز، پسر کی‌کاووس، خورشید است که علامت اقتدار و بزرگی و نشان توتم خانوادگی اوست. سراپردة سپیدرنگ او نیز، نمادی از فضیلت و برتری اوست که ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

198 نگارة درفش گرازه، گراز است‌.گراز نزد ایرانیان حیوانی مقدس و نمادی از بی پروایی، تنومندی، خشونت ودر نشان‌های نجابت خانوادگی، علامت جنگجوی بی‌رحم و خشم ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

199 نگارة ‌درفش رستم اژدهایی هفت سر است که از یک سو اهریمنی و نماد توتم خاندان کابلی اوست و از سوی دیگر در آیین مهر پرستی و زروانی جانوری مقدس شمرده شده ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

200 نگارة درفش گودرز ‌ شیر است. شیر‌ علامت خاص کسانی بوده است که از حیث مرتبت و مقام بر دیگران تقدم داشته‌اند. این نگاره با گودرز و خاندانش که از لحاظ جا ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

201 درفش افراسیاب، سیاه رنگ است. با توجه به این‌ که افراسیاب، نمایندة اهریمن بر روی زمین و سمبل بی‌رحمی‌ و بد‌اندیشی است، با رنگ درفشش تناسب دارد.

١٣٩٨/٠٨/١٢
|

202 نگارة درفش توس، فیل است. فیل از آفریده‌های اهریمنی شمرده شده است ،این نگاره با سراپرده‌ سیاه رنگ توس تناسب دارد و هر دو، نماد خصوصیت اهریمنی و توتم خ ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

203 دیو سپید، مشهورترین دیو شاهنامه و سرکردة دیوان مازندران است که کاووس را اسیر می‌کند. دیوان مازندران به گفتة فردوسی از خطرناکترین و جسورترین دشمنان ای ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

204 اکوان دیو در شاهنامه، نماد دیو باد است که به هیأت گورخر وحشی به گله‌های اسب کاووس آسیب می‌رساند،چگونگی ظاهر شدن و اوصاف اکوان دیو با افسانة چینی فئی ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

205 فئی لین می‌تواند پیکر باد را به دلخواه به وزش درآورد. همانند اکوان دیو که در شاهنامه، نماد دیو باد است که به هیأت گورخر وحشی به گله‌های اسب کاووس آ ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

206 اکوان دیو در شاهنامه، نماد دیو باد است که به هیأت گورخر وحشی به گله‌های اسب کاووس آسیب می‌رساند.چگونگی ظاهر شدن و اوصاف اکوان دیو با افسانة چینی فئی ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

207 بکها یک واژه از زبان و گویش اردو و پشتو است که به معنای قلیان به کار می رود
قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها ب ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

208 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

209 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

210 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

211 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

212 حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ۹۲۶ خورشیدی و وزیر دربار ابوالفتح جلال‌الدین محمدجلال الدین اکبر سومین پادشاه از سلسله گورکانیان یا ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

213 حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ۹۲۶ خورشیدی و وزیر دربار ابوالفتح جلال‌الدین محمد اکبر سومین پادشاه از سلسله گورکانیان یا امپراتوری م ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

214 مخلوط شدن، درهم شدن، همخوابگی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

215 استراحت کردن ، آرام گرفتن ١٣٩٨/٠٨/١١
|

216 خودشیفتگی یعنی عشق بسیار زیبا به خود و عاشق و شیفته خویشتن شدن و خود را بهترین دیدن. خودشیفتگی یعنی نارسیسیسم.
یا نارسیسیسم از ریشه لغت یونانی‌ ن ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

217 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

218 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

219 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

220 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

221 mockingbird یا پرنده یا مرغ مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف های ان ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

222 مرغ مقلد یا mockingbird یا پرنده مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف ه ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

223 مرغ مقلد یا mockingbird یا پرنده مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف ه ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

224 در دسته کلاغ ها، پرنده ای به نام کلاغ سفید یا کلاغ سپید وجود ندارد.

بیماری زالی: زالی یا آلبینیسم (به فرانسوی: Albinisme)، بیماری است که در اث ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

225 سبک بالان ١٣٩٨/٠٨/١١
|

226 مارمولک ها به شانزده خانواده بخش می گردند که عبارتند از : ایگوانا، آفتاب پرست، گیردلد، آگامید, مارمولک کورکودیل، مارمولک شبانه، مارمولک تمساح، مارمو ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

227 جکوس یا جکو نام علمی مارمولک خانگی با اندازه تقریبی ۱۸–۱۵ سانتی‌متر است.
این مارمولک برآمدگی‌های پشتی فراوان و بزرگ دارد و از این روی همانندی ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

228 جکو یا جکوس نام علمی مارمولک خانگی با اندازه تقریبی ۱۸–۱۵ سانتی‌متر است.
این مارمولک برآمدگی‌های پشتی فراوان و بزرگ دارد و از این روی همانند ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

229 مارمولک خانگی با نام جکو یا جکوس با اندازه تقریبی ۱۸–۱۵ سانتی‌متر است.
این مارمولک برآمدگی‌های پشتی فراوان و بزرگ دارد و از این روی همانندی بس ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

230 نام نوعی مارمولک است که بومی جزایر سولاوسی در اندونزی می باشد و قدرت پرواز دارد که به وسیله دو بال در طرفین بدنش از این درخت به درختی دیگر و یا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

231 می تواند نام نوعی مارمولک باشد که قدرت پرواز دارد ، این مارمولک با بالهای عجیب و به قفسه سینه چسبیده می تواند مسافت زیادی بین درختان به رواز درآی ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

232 نام نوعی مارمولک است که قدرت پرواز دارد ، این مارمولک با بالهای عجیب و به قفسه سینه چسبیده می تواند مسافت زیادی بین درختان به پرواز درآید. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

233 مراسم سالگرد افتتاح دانشگاه تهران؛ در روز ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷ محمدرضا شاه برای اعطای دانشنامه تحصیلی به دانشجویان دانشکدۀ حقوق به آنجا رفت. ناصر فخرآرای ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

234 پی نیکیر ایزد بانوی بزرگ ایلامی ها((عیلامی ها)) می بوده که یک جشن بزرگ بنام کدبانوی ارگ هر سال برای وی در آغاز سال نو که در آغاز پاییز بوده در قا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

235 پی نیکیر ایزد بانوی بزرگ ایلامی ها((عیلامی ها)) می بوده که یک جشن بزرگ بنام کدبانوی ارگ هر سال برای وی در آغاز سال نو که در آغاز پاییز بوده در قا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

236 در باور ایرانیان باستان، انسان در پگاه به خوابی نامیمون می رود که دیوی بنام بوشاسپ‌دیو انسان را وادار به این خواب نامبارک می نماید تا جهان به خواب ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

237 سونی اکسپریا پروژکتور هر سطح صافی را تبدیل به یک گوشی هوشمند اندرویدی لمسی می‌کند.
یعنی به کمک اکسپریا پروژکتور شرکت سونی، می‌توانید ویدیویی که در ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

238 ورونیکا نام یک فیلم مهیج محصول مکزیک و به زبان اسپانیایی است که در ژانر وحشت به کارگردانی کارلوس آلگارا و
آلخاندرو مارتینز-بلتران و تهیه کنندگ ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

239 کوکابورا یا جغد قهوه‌ای، پرنده‌ای که در استرالیا و گینه نو زیست دارد.
کوکابوراها از خود صدای بلندی کاملآ شبیه با خنده و انسان درمی‌آورند. گونه ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

240 کوکابورا نوعی پرنده است که استرالیا و گینه نو زیست دارد .
کوکابوراها از خود صدای بلندی کاملآ شبیه با خنده و انسان درمی‌آورند. گونه کوکابورای خندا ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

241 کوکابورا یا جغد قهوه‌ای، پرنده‌ای بزرگ‌جثه از رسته سبزقباسانان از خانواده ماهی‌خور است. محل زندگی این پرنده استرالیا و گینه نو است.
کوکابوراها از ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

242 کوکابورا یا جغد قهوه‌ای، پرنده‌ای بزرگ‌جثه از رسته سبزقباسانان از خانواده ماهی‌خور است. محل زندگی این پرنده استرالیا و گینه نو است.
کوکابوراها از ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

243 مانتیس یا آخوندک حشره‌ای است باریک به مانند ملخ به رنگ سبز با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال و هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

244 آخوندک حشره‌ای است باریک به مانند ملخ به رنگ سبز با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال و هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست به سمت جل ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

245 در سال های نه چندان دور در روستای پیپلانتری در راجستان هند، اغلب وقتی دختری بدنیا می امد یکی از اعضای خانواده سنگ سخت و تیزی را در دهان نوزاد فرو می ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

246 در سال های نه چندان دور در روستای پیپلانتری در راجستان هند، اغلب وقتی دختری بدنیا می امد یکی از اعضای خانواده سنگ سخت و تیزی را در دهان نوزاد فرو می ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

247 یک آشپزخانه مدرن دارای پنج قانون طلایی است:
۱_ مثلث طلایی : در یک آشپزخانه ایده آل وجود یک مثلث فرضی که به مثلث طلایی معروف است ، الزامی است. گوش ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

248 پنج قانون طلایی آشپزخانه:
۱_ مثلث طلایی : در یک آشپزخانه ایده آل وجود یک مثلث فرضی که به مثلث طلایی معروف است ، الزامی است. گوشه های این مثلث محل ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

249 جزیره آشپزخانه یک پیشخوان مستقل است که جدا از دیگر کابینت‌ها و پیشخوان‌ها، درست در وسط فضای آشپزخانه قرار می‌گیرد. این قطعه چند کاره به کارایی آشپزخا ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

250 یک گیاه از شیپوریان می باشد که ساقه‌های سادهٔ آن سرتاسر پوشیده از برگ‌های غلافیِ رنگارنگ و خالدار است.
این گیاه مانند برگ انجیری بسیار سمی است و ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

251 در اسطوره یونان آرتیمیس و در اسطوره‌های رومی دیانا الهه زمین و شکار.
این الهه دوقلوی آپولون،خدای موسیقی و هنر است.
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

252 نخسین زن دریاسالار و دریانورد ایرانی در زمان خشایار شاه می باشد. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

253 خیدر نام افشین یکی از سرداران مأمون عباسی که در دستگیری بابک یا پاپک خرمدین نقش مهمی داشت. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

254 سووشون به آئین عزاداری سیاوش گویند. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

255 خلیج پارس ، دریای پارس ، خلیج همیشگی فارس ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

256 ایده ، طرح و به عبارتی ساده ترین راه حل برای فکر کردن در درباره مسئله و یا نیاز است. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

257 نگلریا فاولری ، آمیب تک سلولی است که به مغز خور مشهور است این تک سلولی از طریق بینی از آب آلوه وارد بدن و سپس به جمجمه وارد شده و با تکثیر به تخری ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

258 نگلریا فاولری ، آمیب تک سلولی است که به مغز خور مشهور است این تک سلولی از طریق بینی از آب آلود وارد بدن و سپس به جمجمه وارد شده و با تکثیر به تخریب ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

259 نگلریا فاولری ، آمیب تک سلولی است که به مغز خور مشهور است این تک سلولی از طریق بینی از آب آلود وارد بدن و سپس به جمجمه وارد شده و با تکثیر به تخریب ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

260 هالووین، جشنی است که در شب ۳۱ اکتبر هر سال در بین مسیحیان به ویژه کاتولیک ها برگزار می گردد.
طبق روایات و افسانه ها، در این شب بین جهان مردگان ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

261 کیفر دادن ، مجازات نمودن ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

262 یاری رساندن ، یاری کردن ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

263 دست نماز ، پادیاب، پادیاو ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

264 پادیاب، پادیاو، وضوء ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

265 پادیاب، دست نماز ، وضوء زرتشتیان ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

266 وضوء زرتشتیان، دست نماز ، ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

267 هیلکو باکتر ، نام باکتری است که در معده ایجاد زخم معده نموده و نام صحیح آن هیلکوباکتر پیلوری می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

268 روستای زرگر از توابع شهرستان آبیک استان قزوین است.
مردم این روستا به زبان رومانو((زبان زرگری )) صبحت می کنند و به لاتین می نویسند .
اینان از بق ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

269 چراغ ها را خاموش کنید. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

270 من سرما خوردم. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

271 فشار از روی کسی برداشتن، آروم کردن. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

272 کنار آمدن یا از پس چیزی برآمدن. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

273 چه خبر درای؟ از کجا می دانی، خدا را چه دیدی؟!!
این یک اصطلاح است در زمانی که هیچ انتظاری نداریم.
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

274 اینها مردم غارنشین هستند ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

275 غار نشین ، مردم غار نشین ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

276 یه کار بهت دادم(( اصطلاحی که یکی کاری را که انجام می دهد، خراب می کند و بهش گند می زند.)) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

277 آتو ، اطلاعاتی که می شه علیه کسی استفاده کرد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

278 ترک کردن ، کسی را تنها گذاشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

279 به فنا رفتی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

280 از مخ زدنش دست بردار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

281 مخ زدن و توی تور کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

282 بگذارید بیاید داخل ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

283 کسی را به داخل جایی راه دادن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

284 It was a line ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

285 گیر دادن به چیزی _ متمرکز شدن روی چیزی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

286 Fixate on ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

287 این تله یا حُقه بود ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

288 هیلکو باکتر ، نام باکتری است که در معده ایجاد زخم معده نموده و نام صحیح آن هیلکوباکتر پیلوری می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

289 دکتر رابين وارن متخصص آسیب شناسی با کمک دکتر بری مارشال موفق شدند در سال 1982 باكتري عامل زخم معده را كشف كنند. كشف عامل عفوني براي زخم معده راهگشا ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

290 دکتر جوان به نام بري مارشال با کمک دکتر رابين وارن متخصص آسیب شناسی موفق شدند در سال 1982 باكتري عامل زخم معده را كشف كنند. كشف عامل عفوني براي زخم ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

291 قبر درمانی به نوعی روان درمانی در کشور چین برای افراد افسرده استفاده می شود.
در این روش افراد در گودی قبر دراز کشیده و چون فقط آسمان را می بینن ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

292 ایمپاستر، نوعی بیماری روانی است که باید درمان شود و امکان درمان دارد،
گاهی انسان های بسیار موفق و لایق تصویر می کنندکه نالایق و بی کفایتند و هم ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

293 تماماً، جملگی، کلاً، واقعاً ، همگی ، سرومندانه ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

294 تماماً، جملگی، کلاً، واقعاً ، همگی ، کاملاً ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

295 شرمیدن، خجل شدن ، خجالت کردن، شرم کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

296 شرمادن، خجل شدن ، خجالت کردن، شرم کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

297 باوریدن، باور کردن، ایمان آوردن ، اعتقاد داشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

298 باوردن، باور کردن، ایمان آوردن ، اعتقاد داشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

299 تجربه ، آزمون، امتحان ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

300 منظم ، سازمان یافته و سزوار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

301
این کد مربوط به شماره پرواز هواپیمای معروف ۱۱ سپتامبر میباشد.

Q نماد بمب و فیتیله - ۳۳ از نمادهای اصلی صهیونیسم - NY مخفف کلمه ی ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

302 این کتاب نوشته و تأليف آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

303 این کتاب نوشته و تأليف آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

304 آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقل ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

305 آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقل ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

306 آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقل ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

307 لیچی یا سرخالو یک میوه مربوط به فصل تابستان جنوب کشور چین است.
این میوه به شکل قلب و گرد و دارای پوست زبر و قرمز است و در زیر پوستش شیره ای خوشمزه ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

308 سرخالو یا لیچی میوه فصل تابستان جنوب کشور چین است.
این میوه به شکل قلب و گرد و دارای پوست زبر و قرمز است و در زیر پوستش شیره ای خوشمزه و خوشگوار د ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

309 سیب سیاه یکی از انواع کمیاب سیب ها است که به دلیل رشد در آب و هوای خاص فقط در تبت قابل رشد و نمو می باشد، ضمن خاصیت ویژه دارای طعم مخصوص و متحصر ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

310 ابوالکلام آزاد نخستین دانشمندی است که متوجه شد آن ذوالقرنین که در کتاب وحی مسلمانان ((قرآن )) از آن یاد شده ، همان کوروش است. مولانا ابوالکلام آزاد ی ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

311 کوروش بزرک از سلسله و دودمان هخامنشیان ، برابر با نشانه های دینی و روایتی همان ذوالقرنین یعنی کسی که اندامی درشت و حکمرانی دادگستر و مردی نیکوست، م ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

312 00 مامور شناخته شده سرویس مخفی انگلیس است که در رمان ها و داستان از وی چنین یاد نی شود.
00 پیشوند تماس بین المللی است.
00 را به عنوان استاند ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

313 اَمرداد یعنی بی مرگی و جاودانگی و مرداد یعنی مرگ و نیستی. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

314 مرداد یعنی مرگ و نیستی و امرداد یعنی بی مرگی و جاودانگی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

315 آپولون در اصل خدای نور و روشنایی بود بدین جهت او را در یونان ((فبوس)) phoebus نامیده اند که معنی درخشان نیز می دهد.به وی خدای زرین مو نیز لقب می دادن ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

316 این انجمن توسط مهروانجی فرزند مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا مردی بازرگان و نویسنده و فردی موثر در الغای مالیات جزیه برای زرتشتیان در ایران. و ب ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

317 این کتاب نوسته و تأليف مانكی لیمجی است که در سال ۱۲۴۳ به چاپ رساند.
مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _مورا ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

318 این کتاب نوسته و تأليف مانكی لیمجی است که در سال ۱۲۴۳ به چاپ رساند.
مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _مورا ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

319 مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _موراسومالی_ یکی از بخش‌های بندر ((سورات)) زاده شد. نیاکانش از زرتشتیانی بودند ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

320 مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _موراسومالی_ یکی از بخش‌های بندر ((سورات)) زاده شد. نیاکانش از زرتشتیانی بودند ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

321 در زبان اوستایی و سانسکریت به زن اطلاق می گردیده و مفهوم آن یعنی دارنده فروغ راستی و پارسایی. که امروز فقط واژه بانو به جا مانده است. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

322 ریثه سیه بانو در زبان سانسکریت به زن اطلاق می گردیده و مفهوم آن یعنی دارنده فروغ راستی و پارسایی. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

323 به نوعی ادرار گاو گویند که در قدیم به علت داشتن آمونیاک برای زنی که فرزندش را سقط کرده بود به عنوان نوشیدنی تجویز می شده است. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

324 نارسیسیسم از ریشه لغت یونانی نارسیس گرفته شده و به معنای خود شیفتگی است ، بعنی عشق بسیار زیبا به خود و عاشق و شیفته خویشتن شدن و خود را بهترین دیدن. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

325 مهمترین سوغات و غذای محلی زرند عبارتند از کلمپه، بزقرمه، کماچ سهن، نان روغن جوشی، چلو گوشت زرندی و سیریزی ، سوهان ، پسته سیریز و پته که نوعی رومیزی ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

326 طولانی ترین عمر متعلق به یک نوع کرم لوله ای میکروسکپی به نام نماتود است که اخیراً در سیبری به صورت یخ زده و منجمد کشف گردیده که بعد از ۴۲ هزار سال ب ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

327 نماتود، نام یک نوع کرم لوله ای میکروسکپی که در سیبری به صورت یخ زده و منجمد کشف شده که بعد از ۴۲ هزار سال بیدار گردیده و به زندگیش ادامه می دهد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

328 یک نوع کرم لوله ای میکروسکپی به نام نماتود در سیبری به صورت یخ زده و منجمد کشف شده که بعد از ۴۲ هزار سال بیدار شده و به زندگیش ادامه می دهد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

329 اکبر عبدی آقاباقر (آفریده ۴ شهریور ۱۳۳۹ در تهران) از بازیگران سینما و تلویزیون و یکی از بزرگک ترین کمدین های ایران .
وی به علت گریم های متعدد در ن ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

330 هایپرلوپ، نوعی وسیله حمل و نقل مدرن می باشد که مانند یک کپسول بزرگ است ودر امتداد مسیر در لوله های طویل و قطور با پایه ها و ستون در ارتفاع همچون ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

331 سناخریب و کوروش دو پادشاه قدرتمند که هر دو بابِل را فتح کردند .
_ سناخریب همه را از دم تیغ گذراند و بابِل را ویران ساخت.
_ کوروش پس از فت ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

332 رنگ گونه ای ، رنگ ترکیبی از رنگهای ، زرد آبي با طیف كم قرمز با طیف كم می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

333 رنگ سیر ، رنگ ترکیبی از رنگهای زرد سياه با طیف کم سفيد می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

334 رنگ بلوطی یا شکلاتی ، رنگ ترکیبی از رنگ های سبز و قرمز می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

335 رنگ شکلاتی یا بلوطی ، رنگ ترکیبی از رنگ های سبز و قرمز می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

336 رنگ ارغوانی ، رنگ ترکیبی از رنگهای آبي زرد سفيد می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

337 رنگ مغز پسته ای ، رنگی ترکیبی از رنگهای زرد غلیظ آبي سفيد کم طیف ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

338 رنگ نخودی، رنگ ترکیبی از رنگ های زرد و سفید می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

339 رنگ طوسی رنگ ترکیبی از رنگ های آبی و خاکستری می باشد.
رنگ خاکستری= سفید سیاه
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

340 رنگ خرمایی، رنگ ترکیبی از رنگ های قرمز پر رنگ یا غلیظ، زرد و آبی می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

341 رنگ جگری رنگ ترکیبی از رنگ های قرمز و سیاه می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

342 رنگ سرخابی رنگ ترکیبی از رنگ های آبی و قرمز غلیظ می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

343 رنگ نیلی رنگ ترکیبی از رنگ های آبی و قرمز کم‌مایه می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

344 رنگ های سرد عبارتند از : آبي - سبز - بنفش ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

345 رنگ های گرم عبارتند از قرمز - زرد - نارنجي ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

346 رنگ لیمویی رنگ ترکیبی از رنگ های سفید و زرد می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

347 رنگ قهوه ای رنگ ترکیبی از رنگ های سیاه و نارنحی می باشد.
نارنجی = قرمز زرد
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

348 رنگ خردلی رنگ ترکیبی از رنگ های نارنجی و زرد می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

349 رنگ کرم رنگ ترکیبی از رنگ های سفید و صورتی می باشد
رنگ صورتی= قرمز سفید
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

350 رنگ صورتی رنگ ترکیبی از رنگ های سفید و قرمز می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

351 رنگ خاکستری رنگ ترکیبی از رنگ های سفید و سیاه می باشد.
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

352 رنگ سورمه ای رنگ ترکیبی از رنگ های آبی و مشکی می باشد.
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

353 رنگ فیروزه ای رنگ ترکیبی از رنگ های آبی و سبز می باشد.
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

354 رنگ گل به ای رنگ ترکیبی از رنگ های قرمز و قهوه ای می باشد.
که رنگ قهوه ای = قرمز زرد مشکی
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

355 رنگ حنایی رنگ ترکیبی از رنگ های نارنجی و قهوه ای می باشد.
که رنگ قهوه ای = قرمز زرد مشکی
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

356 رنگ زرشکی رنگ ترکیبی از رنگ های قرمز و مشکی می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

357 رنگ آبی آسمانی رنگی ترکیبی از رنگ آبی رنگ سفید می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

358 رنگ سبز لجنی رنگ ترکیبی از رنگهای زرد، آبی و مشکی می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

359 رنگ سبز، رنگ ترکیبی از رنگ آبی و زرد می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

360 رنگ بنفش رنگ ترکیبی از رنگ قرمز و آبی می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

361 رنگ نارنجی منسوب به رنگ پوست نارنج، ترکیبی از رنگ قرمز و زرد می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

362 رنگ نارنجی منسوب به رنگ پوست نارنج، ترکیبی از رنگ قرمز و زرد می باشد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

363 عبارتند از رنگ اصلی ((آبي- قرمز- زرد)) رنگ سیاه ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

364 عبارتند از رنگهای اصلی ((آبي- قرمز- زرد)) رنگ‌سفید ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

365 عبارتند از آبي- قرمز- زرد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

366 رنگ فیروزه ای از ترکیب رنگ های زرد کم رنگ با رنگ آبی به وجود می آید.
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

367 قهوه ای مایل به سبز به رنگی گویند که از ترکیب رنگهای سیاه و زرد می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

368 قهوه ای روشن رنگ ترکیبی از مشکی ، قرمز و زرد است. ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

369 قهوه ای منسوب به رنگ قهوه می باشد.
رنگ قهوه ای ترکیبی از رنگ های مشکی ،قرمز و زرد است.
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

370 قهوه ای منسوب به رنگ قهوه می باشد.
رنگ قهوه ای ترکیبی از رنگ های مشکی ،قرمز و زرد است.
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

371 وان یعنی تشت بزرگ یا حوزچه کوچک در حمام.
وان در تلفظ انگلیسی عدد یک می باشد
وان نام دریاچه ای در ترکیه، دریاچه وان بزرگترین دریاچه آب شور ت ...
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

372 سوان نام دخترانه است و می تواند نام یک دریاچه در ارمنستان باشد.
دریاچه سوان، از معروف ترین جاذبه های گردشگری در کشور ارمنستان است که در نزدیکی ش ...
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

373 اگر لایحه چهار صفر دولت تدبیر در مجلس تائید شد، پارسه، ریز پول ایران و به عبارتی برابر با ۱۰۰ ریال کنونی و یک صدم تومان واحد پول جدید می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

374 به کلیه ریز پول ها یا پول خرد هر کشور که تقریباً یک صدم واحد پول یا یکای پول هر کشور است.
هر صد دینار یک ریال است و ریال واحد ملی پول ایران می ...
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

375 به کلیه ریز پول ها یا پول خرد هر کشور که تقریباً یک صدم واحد پول یا یکای پول هر کشور است.
هر صد دینار یک ریال است و ریال واحد ملی پول ایران می ...
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

376 هر صد دینار یک ریال است و ریال واحد ملی پول ایران می باشد
به عبارتی ، پول خرد ، پول فرعی یا ریز پول واحد پول ملی کشور بوده که به دلیل بی ارزش ش ...
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

377 ریال واحد ملی پول ایران که به ۱۰۰ دینار تقسیم شده‌، می باشد که با بی ارزش بودن این واحد پول نه تنها در ایران بلکه در جهان ، دینار یعنی پول خرد ، پ ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

378 از سال ۱۳۰۸ تا کنون واحد پولی ملی کشور ایران ریال است .
۹۰ سال پیش، در آخرین سال حیات احمد شاه، ریال جای تومان را در واحد پول ملی کشور گرفت. اک ...
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

379 ۹۰ سال پیش، در آخرین سال حیات احمد شاه، ریال جای تومان را در واحد پول ملی کشور گرفت. اکنون دولت دوازدهم در سال ۹۸، بازگشت تومان به جایگاه قبلی را کلی ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

380 پادکست راهی آسان برای دستیابی به برنامه‌های دیجیتالی موجود در اینترنت و پخش آن‌ها در زمان و مکان دلخواه است. پادکست در همه دستگاه‌های پخش موسیقی دیجی ... ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

381 حورس ، حاروئریس و یا حوروس :
در متون اهرام مصر آمده‌است که حاروئریس فرزند رع (ایزد خورشید) و برادر ست بشمار می‌آید و مبارزهٔ جاودانهٔ میان نور ...
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

382 حاروئریس ،حوروس و حورس .
در متون اهرام مصر آمده‌است که حاروئریس فرزند رع (ایزد خورشید) و برادر ست بشمار می‌آید و مبارزهٔ جاودانهٔ میان نور و ظلمت ...
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

383 حباب ماهی عنوان زشت ترین ماهی را به خود گرفته و در آبهای استرالیا و نیوزیلند زیست دارد .
این ماهی به خاطر بافت های خاصی که دارد ، در صید و یا به ...
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

384 مارینا ابرآموویچ زاده سیم نوامبر ۱۹۴۶ متولد بلگراد در لهستان . وی در سال ۱۹۷۴ به شهرت جهانی رسید
او در این سال به مدت شش ساعت در یک مکان در کنا ...
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

385 مارینا ابرآموویچ زاده سیم نوامبر ۱۹۴۶ متولد بلگراد در لهستان . وی در سال ۱۹۷۴ به شهرت جهانی رسید
او در این سال به مدت شش ساعت در یک مکان در کنا ...
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

386 پرفورمنس در نقاشی یعنی نقاشی با انرژی در فضا
پرفورمنس در نمایش یعنی هنر اجرا یا هنر نمایشگون ترجمه کرده‌اند و هنریست مرتبط با دیگر رشته‌های هنر ...
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

387 غلمان ، حوری مذکر است که در بهشت در اختیار مردان مومن قرار می گیرد.غلمان‌ها (غلامها) موحودات زیبای بهشتی هستند و در روایات و قرآن آمده ، آنقدر این ... ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

388 قلمان می تواند تلفظ اشتباه غلمان باشد.
غلمان ، حوری مذکر است که در بهشت در اختیار مردان مومن قرار می گیرد.غلمان‌های (غلامها) بهشتی آنقدر زیبا و ...
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

389 گونه ای از کبوتر است که در گروه انبوه در مناطق جنوب آسیا زیست دارند که ترکیب رنگی خاص آن در استار این پرنده در بین درختان میوه نقش مهمی دارد. ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

390 یک گونه از اژدها مارها، زنودرموس یا دراگون اسنیک نام دارد که اینگونه ، بسیار کمیاب و شب زی است.

١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

391 دراگون اسنیک نام یک گونه ای مار بسیار کمیاب شب زی است که با نام دیگری بنام زنودرموس یا اژدها مار معروف است ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

392 زنودرموس نام یک گونه ای مار بسیار کمیاب شب زی است که با نام دیگری بنام دراگون اسنیک یا اژدها مار معروف است ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

393 کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي و ارايه آن به شکل واحد.
کدکس در لغت بمعناي آيين نامه،مقررات،نشانه و آليمانتا ...
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

394 کدکس ضمن آنکه در زمینه کتاب به کار می رود، در صنایع غذائ نیز کاربرد دارد:
کدکس عبارت است از جمع آوري وتطبيق بين المللي استاندارد هاي مواد غذايي ...
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

395 نام یک گونه از مارمولک که در بیابان های استرالیا زیست دار د و از تیره مارمولک های اژدهاست می باشد که دانشمندان گفته اند از طریق پوست آب می خورد و یک ... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

396 نوید محمودی ، تهیه کننده ، نویسنده و شاعر ، فیلم نامه نویس متولد یکم مهر ۱۳۵۹ زاده شده در افغانستان و اکنون در ایران می باشد و برادر جمشید محمود ... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

397 جمشیدی محمودی، نویسنده، کارگردان ،تهیه کننده، صحنه آرا ، دستیار لباس و صحنه و فیلم نامه نویس سینما ، متولد 7 آبان 1362 مهاجر افغانی مقیم ایران و ب ... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

398 جی تاتا پدر صنعت هند که یک ایرانی الاصل (( فرزند یک موبد زرتشتی )) بوده که در سال ۱۸۳۹ در شهر نوساری گجرات هند زاده می شود، وی در سن چهارده سالگی ب ... ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

399 واژن ، آلت تناسلی زن، ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

400 اندام جنسی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

401 فرج لیسی ، کُس لیسی ، مجبور شدن یا مجبور کردن فردی ((هوس ران و برده جنسی)) به لیسیدن آلت تناسلی زن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

402 دوش طلایی ، در واژگان BDSM (( ادرار و مدفوع کردن )) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

403 تُف انداختن ، تُف کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

404 شلاق زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

405 درشت ، تنبیه بدنی و در BDSM , ضربه زدن مسترس به برده
ضربه به باسن زدن.
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

406 بازی و فعالیت در نقش های متعدد و مختلف سن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

407 کشیدن مو ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

408 پولیش مو، روغن زدن و فرم دادن مو ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

409 سیلی زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

410 پرستش باسن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

411 پرستش پا ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

412 پرستش بدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

413 تحقير ، بستن ، اسارت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

414 تحقیر کردن ، اذیت کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

415 پوشاندن لباس های زنان بر تن فردی (( معمولاً در زن سروری و ارباب اسلیوی ، به دیستور سلطه گر ، مرد سلطه پذیر چنین می کند.)) زنانه سازی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

416 Smothering ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

417 Smothering ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

418 خسته کننده ، جلوگیری از نفس کشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

419 نشستن روی پا ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

420 کیر مصنوعی یا دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند (( مچاچنگ ، سابوره، چرمینه ))
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

421 مارکتینگ یک راهبرد سازمانی است از مجموعه فرآیندهایی جهت برقراری ارتباط و ارائه ارزش به مشتریان به‌گونه‌ای که منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران تأمین ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

422 مارکتینگ یک راهبرد سازمانی است از مجموعه فرآیندهایی جهت برقراری ارتباط و ارائه ارزش به مشتریان به‌گونه‌ای که منافع مشتریان، کارکنان، سهامداران تأمین ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

423 در دنیای آنالوگ افزایش تعداد افرادی که به گیرنده های رادیو، تلویزیون دسترسی دارند، بیانگر رشد روزافرون مخاطب‌های رسانه‌های جمعی است و در دنیای دیجیتا ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

424 شکاف دیجیتالی اصطلاحی است که برای بیان نا برابریهای توزیع جهانی در زمینه دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر می توان گفت، تا اند ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

425 هر دارنده ، سهامدار و یا صاحب کسب و کاری که در فضای دیجیتال حضور دارد و برای خود وبلاگ یا سایتی ایجاد کرده است، تمایل دارد که موتورهای جستجو، سایت و ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

426 سواد دیجیتال یا همان سواد فناورانه برای زندگی دیجیتالی بهتر،
راه یاد گیری بهتر و یا برخورداری از فهرست نسبتاً کاملی از مهارتهای مورد نیاز برای زند ...
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

427 اینفلوئنسر مارکتینگ همان بازاریابی به کمک افراد تأثيرگذار است که در این شیوه، صاحبان کسب و کار می‌کوشند افرادی را بیابیند که بر تصمیم و رفتار مشتریا ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

428 Word of mouth marketing یا بازار یابی دهان به دهان
در روش بازاریابی دهان به دهان، افراد تاثیرگذار درباره برند، محصول یا خدماتی با مخاطبان خودشان ...
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

429 Word of mouth marketing یا بازاریابی دهان به دهانی:
در روش بازاریابی دهان به دهان، افراد تاثیرگذار درباره برند، محصول یا خدماتی با مخاطبان خودشا ...
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

430 به افراد شناخته شده و تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی اینفلوئنسر می‌گویند. ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

431 فریلنسر (Freelancer) این است که: یک نفر، بدون اینکه به یک سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخص متعهد شود، فعالیت حرفه‌ای و تخصصی خود را برای مجموعه‌های مخ ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

432 فریلنسر (Freelancer) این است که: یک نفر، بدون اینکه به یک سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخص متعهد شود، فعالیت حرفه‌ای و تخصصی خود را برای مجموعه‌های مخ ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

433 مساحقه به عمل دو زن که از هم لذت جنسی می‌برند و با مالیدن آلت زنانه خود به هم شهوت می‌کنند ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

434 رابطه جنسی بین مرد با زن یا مرد با مرد بدون دخول، قرار دادن آلت فاعل در بین ران مفعول .تفخیذ واژه‌ای عربی است که از فَخذ به معنی ران گرفته شده‌است. ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

435 Tribadism یا طبق زدن یا رابطه دو یا چند زن ، همجنس بازی دو یا چند زن. (( Tribbing یا قیچی کردن )) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

436 Tribadism طبق زنی یا رابطه دو یا چند زن ، همجنس بازی دو یا چند زن. (( Tribbing یا قیچی کردن )) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

437 کیزمان یا دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند (( مچاچنگ ، سابوره ، چرمینه، کیر مصنوعی )) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

438 سابوره یا دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند (( مچاچنگ ، کیر مصنوعی ، چرمینه )) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

439 مچاچنگ یا دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند (( سابوره، کیر مصنوعی ، چرمینه)) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

440 چرمینه یا دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند (( مچاچنگ ، سابوره، کیر مصنوعی )) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

441 دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند
(( مچاچنگ ، سابوره , کیر مصنوعی، چرمینه ))
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

442 دیلدو Dildo به آلت تناسلی مصنوعی مرد گویند (( مچاچنگ ، سابوره، کیر مصنوعی،چرمینه )) ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

443 زن سروری یا Female dominance : نوعی رابطه است که زن تمایل بر سلطه گری و مرد تمایل به سلطه مذیری دارد
(( فمدام ))
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

444 زن سروری یا Female dominance : نوعی رابطه است که زن تمایل بر سلطه گری و مرد تمایل به سلطه پذیری دارد
(( فمدام ))
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

445 زن سروری یا Female dominance : نوعی رابطه است که زن تمایل بر سلطه گری و مرد تمایل به سلطه پذیری دارد .
(( فمدام ))
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

446 fake؛ واژۀ انگلیسی) فیک ها جمع فیک و فِیک یعنی ؛ ساختگی، جعلی، تقلیدی، فریب دهنده. || وانمود کردن، قلب کردن، جعل کردن، چیزی یا کسی را (جور دیگری، غی ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

447 fake؛ واژۀ انگلیسی) فِیک؛ ساختگی، جعلی، تقلیدی، فریب دهنده. || وانمود کردن، قلب کردن، جعل کردن، چیزی یا کسی را (جور دیگری، غیر از آنچه واقعاً هست) جا ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

448 هوشتانه یکی از مغ ها و موبدان ایران باستان است که در کیمیاگری ((شیمی)) بسیار توانا و دانشمند و پژوهشگر بوده که در یونا مشاهیری چون فیثاغورث، افلا ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

449 هما فوبیا :کسانی می باشند که ًضد همجنسگرا ها می باشند، اینان معتقدند و انتقاد دارندانتقاد که همجنسگرا ها همان همجنس بازان هستند و آنان را بیماران م ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

450 همجنس بازان یا هيترو سکشوال :کسانی هستند که انحراف جنسی دارند که با رابطه های که خشن ارضا می شوند، معمولاً اسلیو و مستر جز انحراف جنسی حساب می گردند ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

451 هيترو سکشوال یا همجنس بازان :کسانی که انحراف جنسی دارند که با رابطه های که خشن ارضا می شوند، معمولاً اسلیو و مستر جز انحراف جنسی حساب می گردند، بعضی ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

452 ترنس سکشوال :کسانی جنسیت مخالف دارن یعنی زنی در بدن مرد و مردی در بدن زن بدنیا می آیند که اینان بعد عمل چنج جنسیت خود را مشخص می نمایند. ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

453 بای سکشوال یا دوجنسگرا کسانی هستند که هم به جنس موافق و هم مخالف حس عاطفی و فیزیکی دارند. ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

454 دوجنسگرا یا بای سکشوال کسانی هستند که هم به جنس موافق و هم مخالف حس عاطفی و فیزیکی دارند. ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

455 هم جنسگرا یا همو سکشوال یا همان (گی و لزوین )کسانی هستند که فقط به همجنس خود حس عاطفی و فیزیکی دارند و بیمار‌نیست و اکثر روانشناسان این قبیل انسان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

456 همو سکشوال یا همجنسگرا همان (گی و لزوین )کسانی هستند که فقط به همجنس خود حس عاطفی و فیزیکی دارند و اینان بیمار نیستند و به گفته اکثر روانشناسان، ای ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

457 استریت یا پنتو سکشوال به کسانی گویند که فقط به حس عاطفی و فیزیکی به جنس مخالف دارند. ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

458 پنتو سکشوال یا استریت به کسانی گویند که فقط به حس عاطفی و فیزیکی به جنس مخالف دارند. ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

459 یک تراجنس با آلت تناسلی مردانه و پستان‌های برجسته زنانه به‌علت کاشت سینه یا کاربرد هورمون است این حالت می‌تواند در اثر دگرگونی‌های ژنتیکی باشد که گاه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

460 در فعالیت های BDSM (( بی دی اس ام )) به زن سالار ، زن سروری و به مستریس گویند، مسترس مونث مستر است و به زنی گویند که سلطه گر و آزار دهنده است و ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

461 اصطلاح فتیش در اواخر دهه ۱۸۰۰ ساخته شد. این واژه از زبان پرتغالی گرفته شده که به معنای جاذبه وسواسی است. در اکثر افراد عادی که ویژگی‌های خاصی از بدن ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

462 داریوش فرضیایی با نام مستعار عمو پورنگ مجری و برنامه ساز بخش کودک و نوجوان تلویزیون متولد اول مرداد ۱۳۵۲ محله جوادیه تهران است. ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

463 داریوش فرضیایی با نام مستعار عمو پورنگ مجری و برنامه ساز بخش کودک و نوجوان تلویزیون متولد اول مرداد ۱۳۵۲ محله جوادیه تهران است.
اقای محمود احمدی‌ ...
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

464 بند دین به بند سفید و باریک و بلندی که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند گویند که این کمربند باید به دست بهدینان پارسا بافته‌شود. ۷۲ نخ، به شش رش ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

465 کُستیک به ضمه کاف ، کُستیک به بند سفید و باریک و بلندی که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند گویند که این کمربند باید به دست بهدینان پارسا بافته‌ش ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

466 کُست به ضمه کاف : کُست، به بند سفید و باریک و بلندی که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند گویند که این کمربند باید به دست بهدینان پارسا بافته‌شود. ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

467 کُستی به ضمه کاف: کُستی به بند سفید و باریک و بلندی که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند گویند که این کمربند باید به دست بهدینان پارسا بافته‌شود ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

468 کُشتی به بند سفید و باریک و بلندی که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند گویند که این کمربند باید به دست بهدینان پارسا بافته‌شود. ۷۲ نخ، به شش رشته ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

469 به متصدی و مسئول روشن نگاه داشتن آتش در آتشکده گویند ، وی هر چند مدت یکبار ، تکه های چوب را بر آتش هایی با قدمت زیاد، مثلا آتش وهرام در آتشکده یزد ، ... ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

470 آتش روشن با قدمت ۱۵۰۰ سال در آتشکده یزد با نام آتش وهرام یعنی آتش پیروزی. ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

471 ﯾﻚ CFD ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎمهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

472 ﯾﻚ CFD ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎمهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

473 ﯾﻚ CFD ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎمهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

474 بازار فارکس یا معاملات فارکس : تبادل ارز خارجی
طبق تعاریفی که در سایر منابع معتبر آمده است: فارکس (Forex) اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه Fo ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

475 معاملات فارکس یا بازار فارکس : تبادل ارز خارجی
طبق تعاریفی که در سایر منابع معتبر آمده است: فارکس (Forex) اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه For ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

476 طبق تعاریفی که در سایر منابع معتبر آمده است: فارکس (Forex) اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange به معنی تبادل ارزهای خارجی است. منظور ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

477 برند سازی یا برندینگ به فر آیند مادری گفته می شود که در مجموع منجر به خلق ارزش مطلوب برای مشتری است، تمام چیزی‌هایی که مشتری در خصوص هویت تجاری شام ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

478 برندینگ به فر آیند مادری گفته می شود که در مجموع منجر به خلق ارزش مطلوب برای مشتری است، تمام چیزی‌هایی که مشتری در خصوص هویت تجاری شامل: حس، تجربه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

479 SOSTAC یا ساتک سوین مدل محبوب بازاریابی دیجیتال در نظر سنجی سایت CIM است و علت آن راحتی استفاده از این مدل و قابلیت چیدن برنامه ریزی ها و استراتژی ها ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

480 SOSTAC یا ساتک سوین مدل محبوب بازاریابی دیجیتال در نظر سنجی سایت CIM است و علت آن راحتی استفاده از این مدل و قابلیت چیدن برنامه ریزی ها و استراتژی ها ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

481 SOSTAC یا ساتک سوین مدل محبوب بازاریابی دیجیتال در نظر سنجی سایت CIM است و علت آن راحتی استفاده از این مدل و قابلیت چیدن برنامه ریزی ها و استراتژی ها ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

482 SOSTAC یا ساتک سوین مدل محبوب بازاریابی دیجیتال در نظر سنجی سایت CIM است و علت آن راحتی استفاده از این مدل و قابلیت چیدن برنامه ریزی ها و استراتژی ها ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

483 کمپین تبلیغاتی به معنای استفاده از کانال های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی است. یک پیام یکسان با تمی مشترک از طریق رسانه ها و بسترهای مختلف، که در ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

484 به طور کلی هر نوع نامه‌ی الکترونیکی که در حجم انبوه و برای افرادی که تقاضای دریافت چنین نامه‌ای را نکرده‌اند -فارغ از محتوای نامه- ارسال شود هرزنامه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

485 به طور کلی هر نوع نامه‌ی الکترونیکی که در حجم انبوه و برای افرادی که تقاضای دریافت چنین نامه‌ای را نکرده‌اند -فارغ از محتوای نامه- ارسال شود هرزنامه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

486 به طور کلی هر نوع نامه‌ی الکترونیکی که در حجم انبوه و برای افرادی که تقاضای دریافت چنین نامه‌ای را نکرده‌اند -فارغ از محتوای نامه- ارسال شود هرزنامه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

487 ایمیل مارکتینگ (Email Marketing) یا بازاریابی ایمیلی یکی از انواع بازاریابی است که گاه به عنوان ابزاری برای بازاریابی مستقیم و گاه برای بازاریابی انب ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

488 ایمیل مارکتینگ (Email Marketing) یا بازاریابی ایمیلی یکی از انواع بازاریابی است که گاه به عنوان ابزاری برای بازاریابی مستقیم و گاه برای بازاریابی انب ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

489 سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات معادلی چون SEO یا بهینه سازی موتور جستجو دارد که همگی آنها به یک معنی می باشند و می توان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

490 سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات معادلی چون SEO یا بهینه سازی موتور جستجو دارد که همگی آنها به یک معنی می باشند و می توان ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

491 گوگل ادوردز یا گوگل ادز سیستم تبلیغاتی شرکت گوگل است که در آن تبلیغ کنندگان از طریق سایت ها و ابزارهای مختلف گوگل، تبلیغات خود را به رویت مشتریان می ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

492 گوگل ادوردز یا گوگل ادز سیستم تبلیغاتی شرکت گوگل است که در آن تبلیغ کنندگان از طریق سایت ها و ابزارهای مختلف گوگل، تبلیغات خود را به رویت مشتریان می ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

493 تگ ها ، قطعه کدهای کوچکی هستند که برای جمع آوری داده و ارسال آن داده ها به یک نرم افزار تجزیه و تحلیل داده مثل گوگل آنالتیکس به سایت اضافه میشوند. شم ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

494 دیجیتال مارکتینگ به شدت به داده های بازاریابی وابسته است. مهم نیست که وبسایت شما یک فروشگاه اینترنتی، وبسایت خبری یا یک وبسایت شخصی است. به هر حال بس ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

495 دیجیتال مارکتینگ به شدت به داده های بازاریابی وابسته است. مهم نیست که وبسایت شما یک فروشگاه اینترنتی، وبسایت خبری یا یک وبسایت شخصی است. به هر حال بس ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

496 الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل چیست؟ بر خلاف بروز رسانی های قبلی پنگوئن و پاندا که در ابتدا به عنوان یک افزونه برای الگوریتم اصلی گوگل منتشر شده بودند، م ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

497 الگوریتم پنگوئن گوگل چیست؟ به دنبال پاندا، پنگوئن اپدیت جدید گوگل می باشد که برای بالا بردن کیفیت صفحه ی نتایج موتور جستجو و پاداش به سایت های با کیف ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

498 الگوریتم گوگل پاندا چیست؟ دلیل اعلام شده برای عرضه ی بروزرسانی الگوریتمی پاندای گوگل، امتیاز و پاداش دهی به سایت های با کیفیت بالا و کاهش حضور سایت ه ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

499 گوگل بات GoogleBot یک خزنده است. اصطلاحا به این گونه ربات ها کراولر می گویند. این ربات صفحات وب را از داده هایی که دقیقه به دقیقه در فضای وب منتشر می ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

500 گوگل بات GoogleBot یک خزنده است. اصطلاحا به این گونه ربات ها کراولر می گویند. این ربات صفحات وب را از داده هایی که دقیقه به دقیقه در فضای وب منتشر می ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

501 گوگل آنالیتیکز ابزاری است که به صورت رایگان توسط گوگل در اختیار وبمستران قرار می گیرد. گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیک و گوگل آنالیتیکس از نام های دیگری ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

502 گوگل آنالیتیک‌ ابزاری است که به صورت رایگان توسط گوگل در اختیار وبمستران قرار می گیرد. گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیکس و گوگل آنالیتیکز از نام های دیگری ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

503 گوگل آنالیتیکس ابزاری است که به صورت رایگان توسط گوگل در اختیار وبمستران قرار می گیرد. گوگل آنالیز، گوگل آنالیتیک و گوگل آنالیتیکز از نام های دیگری ا ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

504 وردپرس WordPress یک نرم افزار اوپن سورس است که توسط آن می توانید وب سایت، وبلاگ یا اپلیکیشن بسازید.

به زبان ساده :

وردپرس، یک سیستم سای ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

505 وردپرس WordPress یک نرم افزار اوپن سورس است که توسط آن می توانید وب سایت، وبلاگ یا اپلیکیشن بسازید.

به زبان ساده :

وردپرس، یک سیستم سای ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

506 فضای دیجیتال سراسر فرصت و پتانسیل برای جذب مشتریان، افزایش فروش و رشد چشمگیر کسب و کارها است. اما رسیدن به موفقیت در این فضا نیازمند علم خاصی است که ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

507 ژورنال کلمه فرانسوی بوده که به معنی ثبت احوال روز، یاد داشت روزانه و کتوبی که در بر گیرنده واقعات روزانه باشد. و ژورنال برای هر نوع نشریه گفته می شود ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

508 ژورنال کلمه فرانسوی بوده که به معنی ثبت احوال روز، یاد داشت روزانه و کتوبی که در بر گیرنده واقعات روزانه باشد. و ژورنال برای هر نوع نشریه گفته می شود ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

509 روند یا حرکت نرخ به جهت خاصی در بازار فارکس است.
تغییرات روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال بررسی می شود.
روند می تواند چند نوع باشد: نزولی (bear) ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

510 موضوعاتی یا توییت های که در زمینهٔ یا مبحث خاصی ارسال می شوند و دارای بیشترین مشارکت کننده در واحد زمانی روز می باشد با توجه به منطقه ای که انتخاب می ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

511 واژه ترند در شبکه های اجتماعی از صنعت مد و فشن گرفته شده است.ساده ترین معنای ترند فراگیر شدن و رواج یافتن یک بحث است.

درواقع هر چیزی که در یک ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

512 واژه ترند در شبکه های اجتماعی از صنعت مد و فشن گرفته شده است.ساده ترین معنای ترند فراگیر شدن و رواج یافتن یک بحث است.

درواقع هر چیزی که در یک ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

513 بازاریابی از طریق اینفلوئنسرها را اینفلوئنسر مارکتینگ می‌گویند. این نیز یک تعریف کلی از اینفلوئنسر مارکتینگ است. اینفلوئنسر مارکتینگ یکی از ترندهای ج ... ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

514 در لغت به معنی تأثیرگذار است ولی مفهوم امروزه آن این است :
در یک تعریف کوچک هر کس بتواند روی تصمیم و رفتار شخصیتی فرد دیگری تأثیر بگذارد، اینفلو ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

515 در یک تعریف کوچک هر کس بتواند روی تصمیم و رفتار شخصیتی فرد دیگری تأثیر بگذارد، اینفلوئنسر محسوب می‌شود ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

516 گل Bleeding Heart مانند قلب خونین است. این گیاه گلدار از خانواده خشخاش می باشد، گلبرگ های بیرونی این گل زیبا به رنگ صورتی می باشد . این گیاه در سیبری ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

517 گل Bleeding Heart مانند قلب خونین است. این گیاه گلدار از خانواده خشخاش می باشد، گلبرگ های بیرونی این گل زیبا به رنگ صورتی می باشد . این گیاه در سیبری ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

518 گل Bleeding Heart مانند قلب خونین است. این گیاه گلدار از خانواده خشخاش می باشد، گلبرگ های بیرونی این گل زیبا به رنگ صورتی می باشد . این گیاه در سیبری ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

519 گل طوطی یک گیاه شگفت انگیز از خانواده گل حنا می باشد . هنگامی که از دو طرف این گل مشاهده می شود،شبیه طوطی در حال پرواز است . این گیاه نادر در تایلند ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

520 گل ارکیده رقاص بسیار عجیب و زیباست، این گل زیبا در جزایر استرالیا رشد می کند. شکل این گل مانند رقاص در حال رقص است و رنگ آن به رنگ کرم با کاسبرگ های ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

521 گل ارکیده رقاص بسیار عجیب و زیباست، این گل زیبا در جزایر استرالیا رشد می کند. شکل این گل مانند رقاص در حال رقص است و رنگ آن به رنگ کرم با کاسبرگ های ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

522 گل ارکیده اردک ،مانند اردکی در حال پرواز است. این گل در کشور استرالیا رشد می کند ، و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز می باشد. گونه کمیاب آن به رنگ سبز با ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

523 گل میمون ،یکی از زیباترین و عجیب ترین گل های جهان به شما می رود ، این گل در مناطق صخره ای اروپا ،آمریکا و شمال آفریقا رشد می کند. این گل در ابتدا به ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

524 گل زیبای ارکیده کبوتری ، در کشورهای آمریکا،پاناما ،ترییداد و کاستاریکا رشد می کند. داخل این گل سفید رنگ زیبا ، آرایش عجیب گلبرگ ها به گونه ای است که ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

525 گل زیبای ارکیده کبوتری ، در کشورهای آمریکا،پاناما ،ترییداد و کاستاریکا رشد می کند. داخل این گل سفید رنگ زیبا ، آرایش عجیب گلبرگ ها به گونه ای است که ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

526 گل زیبای ارکیده کبوتری ، در کشورهای آمریکا،پاناما ،ترییداد و کاستاریکا رشد می کند. داخل این گل سفید رنگ زیبا ، آرایش عجیب گلبرگ ها به گونه ای است که ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

527 گل ارکیده مرد برهنه یا گل مرد برهنه
گل ارکیده مرد برهنه به رنگ ارغوانی روشن در کشور ایتالیا رشد می کند ، چون این منطقه مدیترانه ای است به تعداد زی ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

528 گل ارکیده مرد برهنه یا گل مرد برهنه:
گل ارکیده مرد برهنه به رنگ ارغوانی روشن در کشور ایتالیا رشد می کند ، چون این منطقه مدیترانه ای است به تعداد ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

529 Swaddled Babies یا گل کودک در قنداق بچه:
گل زیبای Swaddled Babies ، معمولا به رنگ زیبای ارغوانی روشن به چشم می خورد.این گلها در کشور کلمبیا رشد ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

530 Swaddled Babies یا گل کودک در قنداق بچه:
گل زیبای Swaddled Babies ، معمولا به رنگ زیبای ارغوانی روشن به چشم می خورد.این گلها در کشور کلمبیا رشد ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

531 ارکیده میمونی
یکی دیگر از عجیب ترین گلها ، گل ارکیده میمونی است.این گل از گونه های نادر ارکیده است که در جنگلهای جنوب شرقی اکوادور و پرو رشد می کن ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

532 هوکرز لیب نام گلی زیبا به شکل لبی با رژ لب قرمز است.
عجیب ترین گل جهان، Hooker’s Lips می باشد. این گل زیبا به شکل لب است و هر بیننده را حیرت انگی ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

533 هوکرز لیب نام گلی زیبا به شکل لبی با رژ لب قرمز است.
عجیب ترین گل جهان، Hooker’s Lips می باشد. این گل زیبا به شکل لب است و هر بیننده را حیرت انگی ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

534 آدرماتوگلیفیا یا فرد بدون اثر انگشت. ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

535 فقدان اثر انگشت یا آدرماتوگلیفیا (انگلیسی: Adermatoglyphia) نوعی اختلال ژنتیکی نادر است که در آن، نوزاد، بدون اثر انگشت به‌دنیا می‌آید. تنها ۴ خانواد ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

536 فقدان اثر انگشت یا آدرماتوگلیفیا (انگلیسی: Adermatoglyphia) نوعی اختلال ژنتیکی نادر است که در آن، نوزاد، بدون اثر انگشت به‌دنیا می‌آید. تنها ۴ خانواد ... ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

537 مارموست، میمون بند انگشتی کوچکترین میمون جهان است که از صمغ درختان استفاده می کند‌ با طول ۱۳ سانتی متر و به وزن ۵ گرم و تا پنج متر می پرد. ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

538 به مجموعه خانه های کنار هم در یک م۹تمع که به شکل هتل است گفته می شود.
ریوکان ها خانه های سنتی ژاپنی هستند که داخل آنها کفپوش تاتامی ، تختخواب های ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

539 هتل یاناماشی ژاپنی است و در سال ۷۰۵ میلادی تأسيس و هنوز دایر می باشد.
این هتل قدیمی در استان یاناماشی ژاپن با استخرآبگرم در رکوردهای جهانی گینس ع ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

540 تناز، دلچسب، فریبنده، گول زننده، دلربا، حذاب ، دلپسند، مجذوب، افسونگر، طناز، بانم ، زیبا، نمکین، ملیح ، زیبا ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

541 لُک ، در گویش شهر سیریز به برآمدگی ، آماس ، ضایعه با ضمه لام ، لُک گویند. ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

542 همان پته دوزی است ، به پته دوزی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

543 برگ دوزی نیز شامل بخیه های شویدی به صورت بلند و کوتاه و بخیه های مورب در پته دوزی می باشد. ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

544 در این مدل دوخت به دو نوع پتک مربع و مورب تقسیم بندی می شود. از پتک های مورب برای دوختن متن پته و از پتک های مربع برای دوختن خط های حاشیه استفاده می ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

545 پنبه دوزی یا آجیده دوزی نوعی از رودوزی های سنتی ایران است و ریشه ی عمیقی در هنرهای سنتی ایران دارد. قدیمی ترین مدرک مربوط به این هنر، مربوط به زمان ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

546 آجیده در فارسی به معنای بخیه زدن، سوزن زدن، خلائیدن سوزن یا درفش یا نشتر در چیزی زدن است.
آجیده دوزی یا پنبه دوزی نوعی از رودوزی های سنتی ایران ا ...
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

547 نوعی رودوزی کهن ایرانی است که در این نوع رودوزی قسمت هایی از پارچه انتخاب می شود و تار و پودش را از هم باز یا به اصطلاح نخ کشی می کنند. و با نخ میا ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

548 چشمه دوزی نوعی از رودوزی های کهن ایران است که در آن از پارچه های کتانی یا چلواری که تار و پود مستحکمی نداشته باشد استفاده می شود. در این نوع رودوزی ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

549 سُکمه دوزی نوعی رودوزی های کهن ایران است که در آن از پارچه های کتانی یا چلواری که تار و پود مستحکمی نداشته باشد استفاده می شود. در این نوع رودوزی قسم ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

550 به ملیله دوزی یا همان سرمه دوزی گویند که از هنر های تزئین لباس با قدمتی چند هزار ساله در ایران است. در این روش تزئینی لباس هایی با پارچه های گران قیم ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

551 سرمه دوزی یا همان ملیله دوزی از هنر های تزئین لباس با قدمتی چند هزار ساله در ایران است. در این روش تزئینی لباس هایی با پارچه های گران قیمت از جمله تر ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

552 ملیله دوزی یا همان سرمه دوزی از هنر های تزئین لباس با قدمتی چند هزار ساله در ایران است. در این روش تزئینی لباس هایی با پارچه های گران قیمت از جمله تر ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

553 همانطور که از نامش پیداست بخارادوزی مروبط به شهر بخارا می باشد و از انجایی که این شهر در دیرباز جزیی از خاک ایران بوده استت این رودوزی نیز از رودوزی ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

554 قلاب دوزی یا رشتی دوزی هنر دوخت نخ های ابریشمی رنگی بر پارچه ی ماهوت (که نوعی پارچه ی پشمی است). این نوع رودوزی بیشتر در استان گیلان و شهر رشت دوخته ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

555 استاد فرج الله کرمانی که بقچه ی پته دوزی او که مربوط به سال ۱۲۸۰ است از قدیمی ترین و زیباترین پته هاست. ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

556 رو تختی، پوشش کوسن و تازبالش، سجاده، بقچه، رومیزی و ... و همچنین به صورت تابلوی دیواری در قاب می تواند زیبایی منزل را دو چندان کند. ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

557 به عقیده برخی نقوشی که بر پته ها دوخته می شود ریشه در افسانه ها و اساطیر دارد؛ برخی آن را نشانه ای رمزگونه به معنای شعله آتشکده های زرتشتی و یا تمثیل ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

558 از آن جا که پته دوزی هنر دست دختران و زنان خانه بوده است و از آن، به منظور زینت بخشیدن به منازل خود استفاده می کردند، دوره ی رسمی خاصی را نمی توان به ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

559 پته پارچه ای است پشمی که اصطلاحا شال یا عریض خوانده می شود. که به کمک سوزن و با استفاده از نخ های پشمی رنگین، کرک یا ابریشم روی آن نقوشی زیبا دوخته م ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

560 کلمه پته از ریشه کلمه پُت به معنای پشم نازک و لطیفی است که لا به لای موی بدن بز می روید. در لغت نامه ی دهخدا این چنین نوشته شده است: ” پُت: پشم نرمی ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

561 دوخت روی پارچه
پته دوزی
رشتی دوزی
بخارادوزی
ملیله دوزی و سرمه دوزی
گلابتون دوزی
پته دوزی
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

562 رودوزی هنر آراستن پارچه های ساده با نخ های ابریشمی و پشمی رنگی است که به نوعی هنر سنتی محسوب می گردد و انواع آن عبارت است از :
دوخت روی پارچه
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

563 مانتو دوز كسي است كه پس از کسب تجارب شاگردی زیر استاد و یا گذراندن دوره آموزشي لازم از عهده الگوسازي- برش و دوخت انواع مدل مانتو بصورت تكدوزي و سري ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

564 مینا سازی هنری است که طرح‌های متفاوتی که معمولاً با قلم سفید است بر روی ظروف مسی، نقره‌ای و طلایی نقش می‌شود. رنگ زمینهٔ زیر نقوش معمولاً به رنگ‌های ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

565 مینا کاری هنری است که طرح‌های متفاوتی که معمولاً با قلم سفید است بر روی ظروف مسی، نقره‌ای و طلایی نقش می‌شود. رنگ زمینهٔ زیر نقوش معمولاً به رنگ‌های ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

566 مینا کاری هنری است که طرح‌های متفاوتی که معمولاً با قلم سفید است بر روی ظروف مسی، نقره‌ای و طلایی نقش می‌شود. رنگ زمینهٔ زیر نقوش معمولاً به رنگ‌های ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

567 خوس دوزی یکی از رودوزی های سنتی ایران است که توسط نوارهای پلاستیکی باریک و در رنگ های مختلف دوخته میشود اما رنگ های طلایی و نقره ای در رأس توجه خوس د ... ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

568 نام کهن ترین فرش((قالی)) باستانی جهان در کشفیات باستان شناسان. ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

569 میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می رود. میسترش خانمی است كه تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها ... ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

570 میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می رود. میسترش خانمی است كه تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها ... ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

571 حیوانی حاصله از آمیزش خر ماده و اسب نر می باشد ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

572 حیوانی حاصله از آمیزش خر نر و اسب ماده می باشد ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

573 حیوانی حاصله از آمیزش خر نر و اسب ماده((مادیان)) می باشد ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

574 حیوانی حاصله از آمیزش خر نر و اسب ماده می باشد ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

575 حیوانی حاصله از آمیزش گورخر نر با اسب ماده است. ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

576 حیوانی حاصله از آمیزش گور خر نر با الاغ ماده ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

577 حیوانی حاصله از آمیزش گور خر نر با اسب ماده ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

578 مسترس نیز به معنای ارباب است، اما در باب روابط جنسی
میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می ر ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

579 میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می رود. میسترش خانمی است كه تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها ... ١٣٩٨/٠٧/١١
|

580 برده جنسی :
گاهی برده جنسی بر خلاف میلش به این مصیبت کشانده می شود.
اما آنچه امروزه از برده جنسی یاد می شود که بردگی جنسی یا آن چه که به آن بی ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

581 گاهی برده جنسی بر خلاف میلش به این مصیبت کشانده می شود.
اما آنچه امروزه از برده جنسی یاد می شود که بردگی جنسی یا آن چه که به آن بی دی اس ام گفته ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

582 یا همان Sex slave گاهی برده جنسی بر خلاف میلش به این مصیبت کشانده می شود.
اما آنچه امروزه از برده جنسی یاد می شود که بردگی جنسی یا آن چه که به ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

583 گاهی برده جنسی بر خلاف میلش به این مصیبت کشانده می شود.
اما آنچه امروزه از برده جنسی یاد می شود که بردگی جنسی یا آن چه که به آن بی دی اس ام گفته ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

584 بی دی اس ام یا BDSM یک عبارت بالینی نیست؛ بلکه یک اصطلاح است که برخی افراد از آن برای بیان رفتارهای جنسی خود استفاده می کنند. در واقع BDSM به مع ... ١٣٩٨/٠٧/١١
|

585 BDSM یک عبارت بالینی نیست؛ بلکه یک اصطلاح است که برخی افراد از آن برای بیان رفتارهای جنسی خود استفاده می کنند. در واقع BDSM به معنای رابطه ای جنسی اس ... ١٣٩٨/٠٧/١١
|

586 گاهی برده جنسی بر خلاف میلش به این مصیبت کشانده می شود.
اما آنچه امروزه از برده جنسی یاد می شود که بردگی جنسی یا آن چه که به آن بی دی اس ام گفته ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

587 نام فست فود عطاویچ است ((عطاویچ، یکی از فست فودهای زنجیره‌ای در ایران است، که اونو با عنوان " غول خوشمزه" می شناسند، غول خوشمزه شعار تبلیغاتی این ... ١٣٩٨/٠٧/١١
|

588 مالک برند "عطاویچ ((عطاویچ، یکی از فست فودهای زنجیره‌ای در ایران است، که اونو با عنوان " غول خوشمزه" می شناسند، غول خوشمزه شعار تبلیغاتی این برنده ... ١٣٩٨/٠٧/١١
|

589 عطاویچ نام برند غذایی است.
عطاویچ طی چند ماه گذشته با تبلیغات محیطی اش، خود را به ما شناسانده است. یه غول خوشمزه، شعاری است که این برند برای خودش ...
١٣٩٨/٠٧/١١
|

590 بارزگان درجه دوم یا سوم، خرده فروش ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

591 فالوئینگ (دنبال‌شونده): یعنی کسی که شما صفحه(پیج اینستاگرام) او را دنبال کرده‌اید. ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

592 دنبال کننده در اینستاگرام ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

593 فالوئینگ (دنبال‌شونده): یعنی کسی که شما صفحه(پیج اینستاگرام) او را دنبال کرده‌اید. ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

594 جمع فالور یعنی دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

595 با سعید، مبارکی، فرخندگی، خجستگی ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

596 مونولوگ یا تک گویی توسط یک نفر در تاتر اجرا می شود و ممکن است پاره‌ای از داستان و نمایشنامه را تشکیل دهد یا خود، داستان یا نمایشنامه‌ای مستقل باشد. ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

597 وصیت نامه، خاطره نویسی و یا نوشتن شرح حال زندگی یک فرد توسط خودش یا دیگری ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

598 وصیت نامه، خاطره نویسی، بیو گرافی، شرح حال نوشته شده از فردی توسط خودش یا دیگری که نیاز توسط نویسنده بازسازی شده. ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

599 خادم کلیسا که در تقیسم بندی درجات کلیسایی او قبل از کشیش است و سپس کشیش وپس از کشیش، اسقف و بعد از آن اسقف اعظم و بالاتر از آن کاردینال و بالاترین ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

600 اولین مبلغ دینی کاتولیک‌ها، کشیش، سپس اسقف و بعد اسقف اعظم و بالاتر از آن کاردینال و بالاترین مقام پاپ است.
اما در کلیسا پایین تر از کشیش نیز وجو ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

601 کشیش، روحانی مسیحی است، کسی که مقامش بالاتر از شمّاس و پایین تر از اسقف است. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

602 شهید اول شاگرد فخرالمحققین (فرزند علامه حلی) بوده است.اللمعة الدمشقیة یکی از کتاب‌های فقهی معروف اوست که در مدت زمان هفت روز تألیف شده است.
شهید ا ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

603 این عنوان به صورت تخصصی برای کسانی است که به مرتبهٔ اجتهادرسیده و توانایی استنباط علوم دینی داشته و در زمینهٔ علوم دینی صاحب نظر هستند گفته می‌شود. ا ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

604 لقب عام حجت الاسلام برای روحانیان شیعه است و در مفهوم مجتهدان در عصر غیبتِ امام معصوم، حجت او بر بندگان‌اند، همچنان که امام حجت خداوند است و همچنین ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

605 درس خارج ، دوره خارج یا خارج از سطح(( آن سه پایه آغازین دروس در حوزه علمیه .)) است. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

606 همان درس خارج ، یا خارج از سطح(( آن سه پایه آغازین دروس در حوزه علمیه .)) است. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

607 عنوان ثقة الاسلام برای محصلان سطوح مقدماتی علوم دینی و نیز روحانیانی که در همان سطوح علمی قرار دارند، به کار می‌رود هر چند که برای برخی بزرگان، برای ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

608 طلبه، روحانی ، مروّج الاحکام، ثقةالاسلام، حجت‌الاسلام (یا حجت‌الاسلام و المسلمین)، آیت‌الله و آیت‌الله‌العظمی و برخی واژه علامه آخرین سطح دانستند. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

609 ملا برگرفته از کلمه مولی ((مولا)) به معنای ارباب و خُب هادی و هدایتگر و با سواد است که در قدیم به مرد و یا زنی می گفتند که در امور تدریس قرآن و برخی ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

610 آخوند، ملا، واژه ای است برای روحانی مذهبی در اسلام به العموم در کشورهای آذربایجان، افغانستان و ایران و به الخصوص واژه کاربردی برای روحانیون در محاور ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

611 یک واژه عبری است، معادل فارسی و عربی آن کاهن می باشد. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

612 به اراده و یا عزم یا فرایند ذهنی و یا شناخت راهکار در یک راه و یا چند راه مجهول که گاهی عجولانه و گاهی هم با تأمل و سپری شدن زمان میسر است. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

613 یکی از موسیقی های جنوب کشور است که در خصوص کسانیکه جن زده شده اند، اجرا می شود. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

614 مغان، بغان، آثروان،آخوند، کشیش و ....یک شخصیت یا اصطلاح دینی است در مذاهب مختلف. یک روحانی در یک دین ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

615 فال تفاله چای بدینگونه است که قبل از خوردن چای درون فنجان نیت کرده و پس از خوردن آن مقداری از مایع چای را باقی می‌گذارند به طوری که تفاله‌های چای درو ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

616 فرد فالگیر از ته‌ماندهٔ قهوه ی نوشیده استفاده می نماید و در خصوص گذشته و پیشگویی آینده ان فرد که آن قهوه که معمولاً قهوه ترک است را خورده بیان می د ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

617 ایرانیان با در دست گرفتن دیوان شعر خواجه شمس الدین حافظ شیرازی،با ذکر جمله یا جملاتی((فرازهایی)) چون:
ای حافظ شیرازی، بر من نظر اندازی، من طالب یک ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

618 کسی که آشنایی به فال های قهوه، تاروت، حافظ ، مصری، چینی و غیروه دارد. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

619 فال‌بینی، دانشی موازی با طالع بینی است و آن را مترادف یا زیر شاخه طالع بینی نباید پنداشت.
در اکثریت این دانش، تاریخ تولد نقشی ندارد، مانند فال حاف ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

620 شاخه ای از طالع بینی که از خطوط دست به درک گذشته رسیده و
پیش گویی آینده می نماید.
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

621 شاخه ای از طالع بینی ، کسی که کف بینی می نماید، یعنی از خطوط دست می تواند گذشته را بفهمد و از آینده بگوید. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

622 طالع بینی را می‌توان زیرمجموعه ستاره‌بینی دانست که معمولاً با توجه به تطبیق وضعیت سماوی با تولد فرد مربوط می‌شود؛ ولی طالع‌بینی اعداد، اسامی، رنگ (عل ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

623 اذكارى را كه بر شخص ممسوس یعنی فردی که جن زده شده، می خوانند رقية گویند. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

624 كسى را كه جن زده است،ممسوس(لمس شده) گویند. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

625 بادهای معروف در آیین زار ۷۲ نوعند که بیشتر آنها کافرند.
مهمترین بادها:
باد مشایخ: تعداد کمی از این بادها خطرناک و باقی آن‌ها بی خطرند.
باد ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

626 هفت تن از پیامبران که دارنده علم یا دانش رمل بودند، عبارتند از حضرات آدم، شیث، ادریس، لقمان، شعیا، ارمیا و دانیال . ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

627 به گروهی از دعانویس هایی که مدعیند از مجهولات عالم و خیر و شر، خبر دارند، رمال نامیده می‌شوند. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

628 دعا نویس کسی است که مدعی است که با علوم غریبه آشنا بوده و وسیله‌ای برای ابراز قدرت خداوند می‌باشند.
به عبارتی کسی است که با نوشتن متون کتب مذهب ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

629 بخور زار یا عود زار به معنای عود یا بخوری خوشبو برای موجودات ماورائی است. بخور زار متشکل از چندین برگ و ریشه گیاه و تنه درخت و روغن و سنگ مانندهای بس ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

630 عود زار یا بخور زار به معنای عود یا بخوری خوشبو برای موجودات ماورائی است. بخور زار متشکل از چندین برگ و ریشه گیاه و تنه درخت و روغن و سنگ مانندهای ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

631 فرهنگ اعتقادی شاخ آفریقا و مناطق نزدیک به آن در خاورمیانه، اصطلاح زار برای جن و اوراح پلیدی استفاده می شود که هرازگاهی فردی را تسخیر می کنند. این جن ... ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

632 در گویش یزدی به کلون ، تجه گویند. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

633 در گویش یزدی به کلون ، تجه گویند. ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

634 تیج یک حشره کوچک قرمز رنگ است که در فصل بارانی از خاک خارج می شود. گفته می شود.
جشنواره تیج که در هند و نپالی توسط بانوان به ویژه زنان مجرد، برگز ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

635 جشنواره تیج توسط زنان هند و نپالی برگزار می‌شود و از معروف ترین جشنواره زنان نپالی است.
این جشنواره یک جشن روزه‌داری است که در آن زنان برای سعادت ...
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

636 واژهٔ شمن در زبان تونغوزی سیبری یعنی دانا و در زبان سانسکریت به معنی پارسا می باشد.
به روحانیون و بزرگان آئین شمن‌باوری شمن گویند، شمن‌ها مدعی ...
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

637 شَمَن‌باوری یا شمنیسم،نام یک رشته باورهای سنتی در برخی اقوام بدوی است.در باور شمنیسم، ارتباط با ارواح از مهمترین اصول اعتقادیشان است.
بزرگان دینی ...
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

638 سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای ... ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

639 جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ به میزبانی مشترک کشورهای کرهٔ جنوبی و ژاپن برگزار شد که هفدهمین دورهٔ این مسابقات می باشد.
در این دوره تیم ملی فوتبال برزیل ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

640 در گویش کرمان، به ارواره، آریک گویند.
آریک یعنی، هر یک از دو قطعه استخوان که حفره های دندانی در آن جای دارند فک یا آرواره زبرین فک اعلی یا آرواره ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

641 در گویش برخی از شهرستان های کرمان، به آرواره یا آره یا فَک یا ساختار درون دهان گویند که از دو بخش استخوانی آروارهٔ بالایی (فک اعلی) و آروارهٔ پایینی ... ١٣٩٨/٠٦/١١
|

642 کیم جونگ-ایل، رایجترین لقب محاوره ای داده شده به این کیم در دوران حکومتش ((رهبر عزیز)) بود تا از پدرش کیم ایل-سونگ،()رهبر بزرگ)) متمایز شود و همچنی ... ١٣٩٨/٠٦/١١
|

643 معشوقه ، زنی که با یک مرد رابطه ای دراز دارد ولی همسر آن مرد نیست. مترس ١٣٩٨/٠٦/١١
|

644 کیم اول ،کیم ایل سونگ رئیس جمهوری حکومت جمهوری دموکراتیک خلق کره است که وی نخستین و واپسین رئیس جمهوری این کشور است. ١٣٩٨/٠٦/١١
|

645 کیم اول ،کیم ایل سونگ رئیس جمهوری حکومت جمهوری دموکراتیک خلق کره است که وی اولین و آخرین رئیس جمهوری این کشور است. ١٣٩٨/٠٦/١١
|

646 کیم اول ،کیم ایل سونگ رئیس جمهوری حکومت جمهوری دموکراتیک خلق کره است که وی اولین و آخرین رئیس جمهوری این کشور است ١٣٩٨/٠٦/١١
|

647 کیم اول رهبر کره شمالی در سال 1955 سه اصل بنیادین جوچه را این‌گونه بیان کرد: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی. ١٣٩٨/٠٦/١١
|

648 خوداتکایی یک نوع مکتب و روش سیاسی در کره شمالی.
جوچه، راهی برای زندگی در کره شمالی است؛ لغتی جدایی‌ناپذیر از زندگی به سبک کره شمالی. عملاً در همه ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

649 شخصیت مدفون در این بقعه احتمالاً سیده بی بی عصمت خاتون بنت جلال الدین حیدر بن رکن الدین محمد بن علاء الدین حسین بن علی بن فضل الله بن حسین بن علی بن ... ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

650 شخصیت مدفون در این بقعه احتمالاً سیده بی بی عصمت خاتون بنت جلال الدین حیدر بن رکن الدین محمد بن علاء الدین حسین بن علی بن فضل الله بن حسین بن علی بن ... ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

651 نسب شریف امامزاده سید سلیمان شاه کوهبنان با 12 واسطه به امام جعفر صادق (علیه السلام) منتهی می شود. وی سیدی جلیل القدر،‌ شریف و از بزرگان سادات کرمان ... ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

652 نسب شریف امامزاده سید سلیمان شاه کوهبنان با 12 واسطه به امام جعفر صادق (علیه السلام) منتهی می شود. وی سیدی جلیل القدر،‌ شریف و از بزرگان سادات کرمان ... ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

653 امامزاده ابو عبدالله جعفر(امامزاده جعفر) فرزند زید النار نوه موسی کاظم (ع) است و مادر ایشان ام ولد (کنیز) است. امامزاده جعفر سیدی جلیل القدر ؛ عظیم ا ... ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

654
امامزاده ابو عبدالله جعفر(امامزاده جعفر) فرزند زید النار نوه موسی کاظم (ع) است و مادر ایشان ام ولد (کنیز) است. امامزاده جعفر سیدی جلیل القدر ؛ عظ ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

655 اماکن باستانی و مذهبی کوهبنان :
آرامگاه امامزاده سلیمان که از نوادگان امام حسن مجتبی
(ع ) است ،
زیارتگاه بی بی عصمت که بر فراز تپه ای درش ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

656 مدیرکل صدا و سیمای استان یزد به عهده آقای آسایش بوده و مدیر کل کنونی این شبکه، جناب آقای دکتر احمد پهلوانیان می باشد. ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

657 سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای ... ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

658 بنا بر گزارش ایندیپندنت، بر اساس فهرست واحد اطلاعات اکونومیست، ۲۰ شهر امن جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب رتبه‌ای که کسب کرده‌اند عبارتند از:
- ت ...
١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

659 عجوزه نفسانی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

660 ای کسانیکه ایمان آورده اید، اگر پرهیزکار شوید و تقوی پیشه کنید و از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید، خداوند علیم به شما نورانیت و روشن بینی ویژه ای می ب ... ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

661 پروردگار ما همان کسی است که همه چیز را آفرید و سپس هدایت فرمود.((آیه شریفه ۵۰ سوره طه)) ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

662 به معناي درست گزیدن وگزینش نمودن و راه و طریقت صحیح را انتخاب نمودن برای رسیدن به هدف و استقامت و پایداری در مسیر و صراط مستقیم. ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

663 سكون ، أرامش ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

664 وحشی بافقی (شاعر بزرگ)
میبدی یزدی (مفسر قرآن)
آیت الله شهید صدوقی
فرخی یزدی (شاعر و مشروطه خواه)
محمدعلی اسلامی ندوشن (استاد ادبیات)
م ...
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

665 شپ سسکاف،طبق نوشتار فهرست تورین،چهار سال فرمانروایی کرده و واپسین فرعون دودمان چهارم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

666 پادشاهی کهن مصر دوره‌ای از تاریخ مصر است که به گفتهٔ خود مصریان باستان، اوج قدرت و تمدن آن‌ها در طول تاریخ بوده‌ است. این دوره در اصل طولانی‌ترین دور ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

667 منکورع جانشین پدرش خفرع شد. معنای نام او پاینده همچون روان های رع است.او فرعونی از دودمان چهارم پادشاهی مصر باستان است که با نام های منکورع یا منکور ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

668 منکوره جانشین پدرش خفرع شد. معنای نام او پاینده همچون روان های رع است.او فرعونی از دودمان چهارم پادشاهی مصر باستان است که با نام های منکورع یا منکور ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

669 منکور جانشین پدرش خفرع شد. معنای نام او پاینده همچون روان های رع است.او فرعونی از دودمان چهارم پادشاهی مصر باستان است که با نام های منکورع یا منکور ی ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

670 خفرع، چهارمين پادشاه سلسله چهارم مصر باستان و و پسر یا برادر خوفو بود. وی دومين هرم بزرگ گيزا و تنديس عظيم ابوالهول را احداث نمود که اين دو در حدو ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

671 خفره، چهارمين پادشاه سلسله چهارم مصر باستان و و پسر یا برادر خوفو بود. وی دومين هرم بزرگ گيزا و تنديس عظيم ابوالهول را احداث نمود که اين دو در حدو ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

672 اسفیگا همان مجسمه‌ی ابوالهول یا اِسفینکس است یعنی غول افسانه‌های مصر باستان و اسطوره ادیپ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بال‌های ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

673 اقصر جمع قصر است و اشاره به کاخ‌های باستانی فرعونهای مصر دارد که در این منطقه قرار دارند که در اصل یکی از شهرهای کشور مصر است که خیابان سرهای ابوالهو ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

674 یکی از شهرهای کشور مصر است که خیابان سرهای ابوالهول در کرنک واقع در شهر اُقصُر واقع شده است.
نام اقصر جمع قصر است و اشاره به کاخ‌های باستانی فرعون ...
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

675 مجسمه‌ی ابوالهول یا اِسفینکس غول افسانه‌ های مصر باستان و اسطوره ادیپ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بال‌ های عقاب و دارای سری ش ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

676 مجسمه‌ی ابوالهول یا اِسفینکس غول افسانه‌های مصر باستان و اسطوره ادیپ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بال‌های عقاب و دارای سری شبی ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

677 روستائ در هشت کیلومتری جیزه در مصر است، در حومه جنوبی این روستا، ساختمانی قرار دارد که به آن هرم شماره ۱ لپسیوس می‌گویند. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

678 اهرام ثلاثه که به اهرام سه‌گانه نیز معروف است از با شکوه‌ترین هرم‌های مصری به شمار می‌رود. این اهرام در حاشیه شمالی شهر قاهره واقع در منطقه جیزه بوده ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

679 اهرام ثلاثه که به اهرام سه‌گانه نیز معروف است از با شکوه‌ترین هرم‌های مصری به شمار می‌رود. این اهرام در حاشیه شمالی شهر قاهره واقع در منطقه جیزه بوده ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

680 اهرام ثلاثه که به اهرام سه‌گانه نیز معروف است از با شکوه‌ترین هرم‌های مصری به شمار می‌رود. این اهرام در حاشیه شمالی شهر قاهره واقع در منطقه جیزه بوده ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

681 منطقه جیزه که در استان جیزه قرار دارد سومین شهر بزرگ کشور مصر به‌شمار می‌رود و به دلیل وجود هرم خوفو شهرت جهانی دارد. شهر جیزه شامل بناهایی تاریخی هم ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

682 هِرَم مَنقُرَع یا همان هرم منکورع سومین هرم بزرگ از مجموعه اهرام ثلاثه مصر بوده که متعلق به یکی از فرعونیان به نام منکورع می‌باشد که دوران آن به دودم ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

683 هِرَم مَنقُرَع یا همان هرم منکورع سومین هرم بزرگ از مجموعه اهرام ثلاثه مصر بوده که متعلق به یکی از فرعونیان به نام منکورع می‌باشد که دوران آن به دودم ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

684 یکی از فراعین دودمان چهارم مصر باستان که نخستین پادشاه مصر بود که خود را پسر رع نامید که نشان از آغاز گسترش محبوبیت خدای خورشید در زمان پادشاهی او دا ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

685 خوفو یا خئوپس دومین فرعون از دودمان چهارم فرعون‌های مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

686 مریتیتس یکم،همسر شاه خوفو و مادر حتپ‌حرس دوم ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

687 دختر شاه خوفو،((دومین فرعون از دودمان چهارم فرعون‌های مصر باستان)) روی در زندگی خود، پادشاهی هفت فرعون از دودمان چهارم را تجربه کرد.

١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

688 همسر اولین فرعون از دودمان چهارم مصر باستان بنام سنفرو یا سوریس بوده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

689 اولین فرعون و بنیانگذار دودمان چهارم پادشاهی مصر است که به سنفرو هم گفته می شود. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

690 اولین فرعون و بنیانگذار دودمان چهارم پادشاهی مصر است که به سوریس هم گفته می شود. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

691 برج فاروس همان فانوس دریایی است که به دستور اسکندر در جزیره فاروس روبروی بندر اسکندریه یک برج بزرگ ساخته شد که بر فراز آن آتش زیادی افروخته می شده.< ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

692 برج فاروس همان فانوس دریایی است که به دستور اسکندر در جزیره فاروس روبروی بندر اسکندریه یک برج بزرگ ساخته شد که بر فراز آن آتش زیادی افروخته می شده.< ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

693 برج فاروس همان فانوس دریایی است که به دستور اسکندر در جزیره فاروس روبروی بندر اسکندریه یک برج بزرگ ساخته شد که بر فراز آن آتش زیادی افروخته می شده.< ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

694 یکی از جزایر یونان که در آن مجسمه غول رودس در آن بنا شد و یکی از عجایب هفتگانه است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

695 این تندیس یا مجسمه با پایه ای از مرمر بوده و پاها تا مچ آن ابتدا ساخته و محکم شده‌است. ساختار تندیس به تدریج با قرار گرفتن قطعات برنز بر روی چهارچو ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

696 این تندیس با پایه ای از مرمر بوده و پاها تا مچ آن ابتدا ساخته و محکم شده‌است. ساختار تندیس به تدریج با قرار گرفتن قطعات برنز بر روی چهارچوبی از آهن ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

697 این تندیس با پایه ای از مرمر بوده و پاها تا مچ آن ابتدا ساخته و محکم شده‌است. ساختار تندیس به تدریج با قرار گرفتن قطعات برنز بر روی چهارچوبی از آهن ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

698 این آرامگاه میان سال‌های ۳۵۳ تا ۳۵۰ پیش از میلاد برای ماسول پادشاه کاریا و ساتراپ هخامنشیان ساخته شد. زمان ساخت آن در دورهٔ سلطهٔ اردشیر سوم بر منطقه ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

699 این آرامگاه میان سال‌های ۳۵۳ تا ۳۵۰ پیش از میلاد برای ماسول پادشاه کاریا و ساتراپ هخامنشیان ساخته شد. زمان ساخت آن در دورهٔ سلطهٔ اردشیر سوم بر منطقه ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

700 در دوران باستان، المپیا مرکز مذهبی در جنوب غربی یونان بوده است که زئوس پادشاه خدایان پرستیده می شده،این معبد شش‌گوش با سنگهای آهکی بزرگی که ستون‌های ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

701 در دوران باستان، المپیا مرکز مذهبی در جنوب غربی یونان بوده است که زئوس پادشاه خدایان پرستیده می شده،این معبد شش‌گوش با سنگهای آهکی بزرگی که ستون‌های ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

702 ساختمان این معبد عمدتاً از سنگ مرمر بود و توسطکرزوس پادشاه لیدیه به جای یک ساختمان قدیمی‌تر که بر اثر سیل نابود شده بود ساخته شد،این معبد به افتخار ا ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

703 ساختمان این معبد عمدتاً از سنگ مرمر بود و توسطکرزوس پادشاه لیدیه به جای یک ساختمان قدیمی‌تر که بر اثر سیل نابود شده بود ساخته شد،این معبد به افتخار ا ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

704 باغهای معلق سمیرامیس یا باغهای معلق بابل یکی از عجایب هفتگانه جهان است، اینباغها برای خوشحال کردن همسر بخت‌ النصر که بیمار بوده‌است ساخته شده‌است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

705 باغ‌های معلق بابل یا باغهای معلق سمیرامیس،یکی از عجایب هفتگانه می‌باشد،این باغها برای خوشحال کردن همسر بخت‌النصر که بیمار بوده‌است ساخته شده‌ است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

706 به هفت اثر برتر جهان در دوران باستان گویند:
هرم بزرگ جیزه، باغهای معلق بابل، نیایشگاه آرتمیس، مجسمه زئوس، آرامگاه هالیکارناسوس، تندیس غول‌پیکر ...
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

707 هرم خَفرِع یا هرم خفرن دومین هرم بزرگ مجموعه اهرام جیزه می‌باشد. که مربوط به دودمان چهارم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

708 هرم خَفرِع یا هرم خفرن دومین هرم بزرگ مجموعه اهرام جیزه می‌باشد. که مربوط به دودمان چهارم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

709 نام‌های این اهرام عبارتند از خوفو، خَفرِع و مَنقُرع. که خوفو بزرگترین‌شان و یکی از عجایب هفتگانه است. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

710 هرم خوفو، قدیمی‌ترین و بزرگترین هرم از اهرام سه‌گانه مصر است.که به آن هرم خوفو یا هرم بزرگ جیزه می گویند. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

711 هرم خئوپس،قدیمی‌ترین و بزرگترین هرم از اهرام سه‌گانه مصر است.که به آن هرم خوفو یا هرم بزرگ جیزه می گویند. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

712 هرم بزرگ جیزه،قدیمی‌ترین و بزرگترین هرم از اهرام سه‌گانه مصر است.که به آن هرم خوفو یا خئوپس می گویند. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

713 به تمامی اهرام ساخته شده در دوران مصر باستان که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده‌است، گویند. ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

714 بناهای یادبودی که به افتخار یک فرد درگذشته یا گروهی از درگذشتگان برپا می‌شود در حالی که بقایای پیکر این درگذشتگان در جایی غیر از این بنا باشد. که به ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

715 بناهای یادبودی که به افتخار یک فرد درگذشته یا گروهی از درگذشتگان برپا می‌شود در حالی که بقایای پیکر این درگذشتگان در جایی غیر از این بنا باشد. که به ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

716 بناهای یادبودی که به افتخار یک فرد درگذشته یا گروهی از درگذشتگان برپا می‌شود در حالی که بقایای پیکر این درگذشتگان در جایی غیر از این بنا باشد. که به ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

717 بناهای یادبودی که به افتخار یک فرد درگذشته یا گروهی از درگذشتگان برپا می‌شود در حالی که بقایای پیکر این درگذشتگان در جایی غیر از این بنا باشد. که به ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

718 این دوران میان سال‌های ۲۶۱۳ تا ۲۴۹۹ پیش از میلاد بود و در آن مصر دوره‌ای از صلح و فراوانی و عظمت را تجربه می‌کرد و روابط تجاری با کشورهای خارجی افزای ... ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

719 جزیره الفانتین به طول ۱۲۰۰ متر است و در پهناورترین بخش ۴۰۰ متر عرض دارد.در مصر است که در زمان هخامنشی متعلق به یهودیان می بوده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

720 جفاتنبتی یکی از همسران شاه هونی از دودمان سوم مصر بوده است.
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

721 هونی پس از خبا به پادشاهی مصر باستان رسید.
او واپسین و آخرین فرعون از دودمان سوم مصر باستان بوده است.
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

722 منف یا منفیس پایتخت باستانی مصر سفلی یا مصر پایین در مصر باستان در کرانهٔ باختری نیل بوده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

723 منف یا منفیس پایتخت باستانی مصر سفلی یا مصر پایین در مصر باستان در کرانهٔ باختری نیل بوده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

724 واژه مصطبه در زبان عربی به معنای نیمکت است، چرا که این ساختمان‌ها از دور به شکل نیمکت به نظر می‌رسیدند.
نوعی آرامگاه در مصر باستان بوده‌است که به ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

725 این هرم به عنوان مکانی برای به خاکسپاری فرعون جوزر توسط ساخته شد. این هرم در مرکز مجموعه آرامگاهی بسیار بزرگی است که شامل سازه‌های آیینی و تزییناتی ن ... ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

726 این هرم به عنوان مکانی برای به خاکسپاری فرعون جوزر توسط ساخته شد. این هرم در مرکز مجموعه آرامگاهی بسیار بزرگی است که شامل سازه‌های آیینی و تزییناتی ن ... ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

727 گورستانی در شهر ممفیس در کشور مصر که دارای هرم‌های بسیاری، از جمله هرم پلکانی شاه جوزر که معروفیت جهانی دارد، این منطقه که ابعادی برابر با ۷ در ۱٫۵ ... ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

728 این قبرستان در شهری بین جیزه و ابوصبر در کشور مصر در طرف مقابل شهر در آن سوی نیل نیز ممفیس واقع شده است.
اهمیت این گورستان، وجود هرم لایه‌ای، ک ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

729 شهر بین جیزه و ابوصبر در کشور مصر در طرف مقابل شهر در آن سوی نیل نیز ممفیس واقع شده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

730 انتخاب سال ۲۰۱۱ از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان سال جهانی شیمی که یونسکو مدیر برنامه‌های این مناسبت شد.
ضمناً مجمع عمومی سازمان ملل مت ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

731 هرمی در گورستان زاویة العریان در مصر که منسوب به خبا یکی از فراعین مصر در دودمان سوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

732 ماده معدنی که دارای وزن مخصوص ۶/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب، سختی آن ۴–۵/۳ و دارای جلای شیشه‌ای یا مرواریدی می‌باشد.
هیچ کانی دیگری، مصارفی را که سنگ ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

733 خبا جانشین سخم‌خت و به احتمالی فرزند او بوده، یعنی یکی از فراعین و پادشاهان مصر باستان از دودمان سوم. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

734 سخم خت یکی از پادشاهان دودمان سوم مصر باستان و نام دیگرش جوزِر-تِتی است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

735 یکی از پادشاهان دودمان سوم مصر باستان و نام دیگرش سخم خت است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

736 یکی از پادشاهان دودمان سوم مصر باستان و نام دیگرش جوزِر-تِتی است. ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

737 ساناخت نام یکی از فراعین و پادشاهان دودمان سوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

738 خسه خِموی آخرین پادشاه دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

739 سِنِج یا سِنِد شاهی از دودمان دوم مصر باستان است که گمان می‌رود پس از ونگ به پادشاهی رسیده باشد و به احتمال زیاد در زمان وی یک تجزیه موقت در مصر صو ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

740 سِنِج یا سِنِد شاهی از دودمان دوم مصر باستان است که گمان می‌رود پس از ونگ به پادشاهی رسیده باشد و به احتمال زیاد در زمان وی یک تجزیه موقت در مصر صو ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

741 نینِت جِر نام یکی از هوروسی ها یا فرعون های مصر و سومین پادشاه دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

742 رانِب، یا نب‌رِ و نب‌را‌، نام هوروسی یا فرعون و یکی از پادشاهان دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

743 رانِب، یا نب‌رِ_ نب‌را ،نام هوروسی یا فرعون و یکی از پادشاهان دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

744 رانِب، یا نب‌رِ و نب‌را،نام هوروسی یا فرعون و یکی از پادشاهان دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

745 یکی از ایزادن مصر باستان ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

746 گروهی از ایزدان در داستان‌های مصور مارول کامیکس است که از اساطیر مصر باستان برگرفته شده‌است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

747 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

748 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

749 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

750 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

751 اُزیریس ایزد جهان زیرزمینی و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان بود. او فرزند گب (زمین) و نوت (آسمان) بود. با خواهرش ایزیس ازدواج کرد و صاحب حوروس ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

752 دانش مطالعه و بررسی تاریخ، زبان، فرهنگ، و آثار مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

753 یک فیلم خیال پردازانه و فانتیزی،آمریکایی و استرالیایی، به کارگردانی الکس پرویاس که در سال ۲۰۱۶ اکران و در باره خدایان مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

754 سِمِرخِت نام هوروسی یکی از فرعون‌های دوره آغازین دودمانی مصر است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

755 پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

756 پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

757 پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

758 بطلمیوس یکم سوتر، معنی بطلمیوس ناجی؛ حدوداً ۲۸۳–۳۶۷ پیش از میلاد) یکی از سرداران مقدونی اسکندر کبیر بود که بعدها فرمانروای مصر (۲۸۳–۳۲۳ پیش از میلاد) ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

759 نام دودمانی یونانی بود که از ۳۰۵ تا ۳۰ پیش از میلاد نزدیک به سیصد سال بر مصر باستان فرمان راندند. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

760 مورخ و کاهنی مصری بود که در حدود سده سوم پیش از میلاد در عصر بطالسه زندگی می‌کرد. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

761 مورخ و کاهنی مصری بود که در حدود سده سوم پیش از میلاد در عصر بطالسه زندگی می‌کرد. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

762 دوره آغازین دودمانی مصر یا عصر تینیتی مصر به دوره‌ای از تاریخ این سرزمین گفته می‌شود که در برگیرنده دو دودمان یکم و دوم پادشاهی است. این دوره از ۳۱۵۰ ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

763 نام پنجمین فرعون مصر در دودمان نخست و نخستین فرعونی است که از عنوان فرعون مصر علیا و سفلا بهره گرفت و خود را در حال بر سر گذاشتن دو تاج سرخ و سفید به ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

764 فرزند دجر سومین فرعون بود با برادر خود دجت چهارمین فرعون مصر ازدواج کرده و به عنوان ملکه دست یافته بود، مرنیث پس از مرگ شوهرش به دلیل کوچک بودن پسرش ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

765 نام سومین فرعون دودمان نخست مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

766 دومین فرعون دودمان نخست مصر. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

767 نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

768 نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

769 نام استانی در جنوب مصر و در راستای جریان رود نیل است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

770 تشت نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

771 نقاده نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

772 دوره‌ای از تاریخ مصر است که روند تشکیل حکومت شکل آشکارتری به خود می‌گیرد. این دوره تقریباً از ۳۲۰۰ پیش از میلاد و پادشاهی شاه عقرب اول تا ۳۰۰۰ پیش از ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

773 دوره‌ای از تاریخ مصر است که روند تشکیل حکومت شکل آشکارتری به خود می‌گیرد. این دوره تقریباً از ۳۲۰۰ پیش از میلاد و پادشاهی شاه عقرب اول تا ۳۰۰۰ پیش از ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

774 پادشاه مصر می باشد که مصر در این هنگام هنوز یکپارچه نشده بوده است و به مصر علیا و سفلی تقسیم می شده است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

775 دوره‌ای از تاریخ مصر است که روند تشکیل حکومت شکل آشکارتری به خود می‌گیرد. این دوره تقریباً از ۳۲۰۰ پیش از میلاد و پادشاهی شاه عقرب اول تا ۳۰۰۰ پیش از ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

776 پادشاه عقرب یا عقرب دوم به دومین پادشاهی که به این نام در مصر شمالی در طول دوره پیش دودمانی حکومت می‌کرد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

777 پادشاه عقرب یا عقرب دوم به دومین پادشاهی که به این نام در مصر شمالی در طول دوره پیش دودمانی حکومت می‌کرد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

778 پادشاه عقرب یا عقرب دوم به دومین پادشاهی که به این نام در مصر شمالی در طول دوره پیش دودمانی حکومت می‌کرد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

779 نخستین پادشاه دودمان نخست یا اول مصر که یکپارچه‌سازی مصر علیا و سفلی به دست پادشاه نارمر را به تصویر می‌کشد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

780 اطلاعات دانسته از این دودمان از اندک تندیس‌ها و اشیای به جا مانده از آن دوران که نام‌های پادشاهی را دربرداشتند، به دست آمده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

781 مرنپتاه فرعون مصر از دودمان نوزدهم. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

782 فهرست پادشاهان تورین. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

783 فرمانروای تبس قبل از پادشاهی منتوهوتپ یکم((بنیانگذار دودمان یازدهم مصر)) ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

784 بنیان‌گذار دودمان یازدهم مصر است. نام او برگرفته از نام خدای مونث است و نخستین پادشاه این دودمان ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

785 نام شهری باستانی در مصر باستان بود. ((تبس)) ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

786 نام شهری باستانی در مصر باستان بود. ((تبای)) ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

787 مراسم بَرسَم يامراسم بَرِسمَن به منظور قدر دانی و به جای آوردن، نسبت به تنعم از نباتات است که مایهٔ تغذیهٔ انسان و چهارپا و وسیلهٔ جمال طبیعت استو ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

788 مراسم بَرسَم یا مراسم بَرِسمَن به منظور قدر دانی و به جای آوردن، نسبت به تنعم از نباتات است که مایهٔ تغذیهٔ انسان و چهارپا و وسیلهٔ جمال طبیعت استو ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

789 برسمن چین نا کادری است که یک وجب شاخه بی گره درخت انار، گز، انار و هوم را بریده تا در مراسم بر سَم یا برسمن استفاده شود و آن مراسم یعنی مراسم بَرسَ ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

790 برسمنچین شکل نادرست برسمن چین است. ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

791 بَرسَم یا برسمن، شاخه بریده از درختانی چون ، گز ، انار و هوم به اندازه یک وجب شاخه بی گره وده که از کاردی بنام برسمنچین برای بریدنش استفاده می شود. و ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

792 بَرسَم یا برسمن، شاخه بریده از درختانی چون ، گز ، انار و هوم به اندازه یک وجب شاخه بی گره وده که از کاردی بنام برسمنچین برای بریدنش استفاده می شود. و ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

793 چون پهلون رستنی در کتاب خود هرفته را یزد می پندارد، و سریزد نزدیک به این مکان است، برای همین سر یزد نامیده شده است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

794 در تاریخ یزد نوشته پهلوان رستمی، هرفته در اصل یزد بود که تازیان در آغاز به این مکان یورش آورده بودند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

795 استاد کار، دارنده مدرک فوق دیپلم ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

796 نیم تنه آستین دار . ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

797 شلیده از مصدر شلیدن می آید یعنی پوسیدگی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

798 زَرَنْج(عربی‌شدهٔ زَرَنگ) مرکز ولایت نیمروز افغانستان است که در جنوب غرب این کشور و نزدیک مرز ایران قرار دارد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

799 همان بسیج است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

800 باسن در گویش یزدی ، غمبُل می باشد ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

801 باسن در گویش یزدی ، غمبُل می باشد ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

802 در گویش یزدی ، فرز می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

803 در گویش یزدی ، فرز می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

804 در گویش یزدی ، ففارّه می باشد که از آن ((لوله سیمانی و یا چدنی و فلزی )) آب با فشار به سمت بالا پاشیده می شود ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

805 در گویش یزدی به فلان و بهمان، فلون و بیسار گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

806 فلان و بهمان ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

807 در گویش یزدی به قاچ ، قاش گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

808 سبدهای بافته شده از شاخه های نازک درخت انار.

١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

809 قپانداری، کسی که کارش با باسکول و ترازو است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

810 در گویش یزدی ، قفون یعنی قپان. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

811 در گویش یزدی قفون می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

812 در گویش یزدی به قند، قن گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

813 قناس ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

814 جمجمه در گویش یزدی کُدُمبه می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

815 جمجمه در گویش یزدی کُدُمبه می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

816 ساس در گویش یزدی کَتک می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

817 ساس در گویش یزدی کَتک می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

818 هزوارش یا زوارش صرفاً مرتبط با واژگان پارسی ندارد، بلکه در زبان های اروپایی نیز وجود دارد.
هزوارش یعنی به شکلی نوشته می شود و به طریقی دیگر خوانده ...
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

819 دهن دریده، کُچه پاره ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

820 فحاش ، کُچه پاره ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

821 در گویش یزدی به دهن دریده ، فحاش، کُچه پاره گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

822 کشک سابیدن ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

823 در گویش یزدی ، هر گاه بگویند در دامن او گفته می شود، کَشش . ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

824 در گویش یزدی، دامن می شود ، کَشه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

825 در گویش یزدی به کماج دان ، کُماشتون یا کُماش دون گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

826 در گویش یزدی به کماج دان ، کُماشتون یا کُماش دون گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

827 آبرو ریخته – شرمنده ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

828 در گویش یزدی کلثوم، گُرسُم می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

829 گِرِند در گویش کرمانی به معنای گره است و در گویش یزدی گِرِنج می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

830 گره در گویش یزدی گِرِنج و در گویش کرمانی گِرِند می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

831 گُمبار یا گاهنبار، نام جشن های ایران باستان و جشن های اکنون پارسیان((زرتشتیان)) ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

832 گور _گبر_ زرتشتی_بهدینان_ مزدیسنایی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

833 زرتشتیان ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

834 به پیروان مزدیسنا ((زرتشتیان گویند)) مترادف آن گور و گورا بوده که گور در برهه ای از زمان گذشته به معنای توهین محسوب می گردیده است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

835 به پیروان مزدیسنا((زرتشتیان)) گفته می شود_ گبر
((گور در برهه ای از زمان به معنای توهین آمیز تلقی می شد.))
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

836 گورمحله به محله و کوی زرتشتیان گویند ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

837 در گویش برخی مناطق کرمان نیز چاق و گنده محسوب می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

838 لُرک یعنی خشکبار ی که در مراسم گاهنبار ((گُمبار)) و خیرات زرتشتیان استفاده می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

839 شیرعلی یک نام زیبا و تقریباً قدیمی که دارنده این نام، معمولاً به یک باور می رسید که باید چون شیر شجاع و چون مولا علی((ع)) نترس و مردانه باشد.
یک ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

840 شیرعلی یک نام زیبا و تقریباً قدیمی که دارنده این نام، معمولاً به یک باور می رسید که باید چون شیر شجاع و چون مولا علی((ع)) نترس و مردانه باشد.
یک ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

841 در گویش یزدی قدیم ، میرچَماع ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

842 هوس زن حامله_ در گویش یزدی به ویار ، ناخشی گویند ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

843 هوس زن حامله، در گویش یزدی ، ناخشی گویند ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

844 در گویش یزدی یعنی لاعلاج ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

845 در گویش یزدی ناعلاج گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

846 نخشه در گویش یزدی یعنی نقشه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

847 نَشمَه در گویش یزدی یعنی معشوقه پنهانی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

848 نِشِسگاه در گویش یزدی یعنی مقعد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

849 در گویش یزدی می شود، نِشِسگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

850 اداره کننده، سرکرده، فراسر ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

851 در گویش یزدی، نفلت می کنم یعنی می کشمت، لهت می کنم. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

852 در گویش بسیاری از شهرستان های یزد یعنی از بین رفته، هدر شده، خراب شده، آدم بی دست و پا ، دست و ما چلفتی و اگر گفته شود نفلت می کنم یعنی می کشمت، لهت ... ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

853 نمیلم بِلی یعنی نمی گذارم یا اجازه نمی دهم که ماشینت یا ابزارت را اینجا بگذاری.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گو ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

854 میلم بِلی یعنی می گذارم یا اجازه می دهم که ماشین یا ابزارت را اینجا بگذاری.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گویش ی ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

855 نَمِله یعنی نمی گذارد.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گویش یزدی فراز فوق عبارت است از :
اگر تو بگذاری ((مثلا ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

856 یعنی بگذازی بگذارم.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گویش یزدی فراز فوق عبارت است از :
اگر تو بگذاری ((مثلاً م ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

857 نَمِلَّه در گویش یزدی یعنی نمی گذارد ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

858 در گویش یزدی، این اصطلاح توهین آمیز است که به آن دسته از فرادی خطاب می گردد که حرفهای نامربوط و زشتی می زنند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

859 در گویش یزدی به دهان گزندگان و در حالت عمومی و کنایه ای به دهان باز افرادی که مزاح می کنند و یا حرف نامریوط می زنند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

860 در گویش یزدی به وعده غذایی قبل از ناهار گویند
همچنین به زمان قبل از ظهر
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

861 وارِخت ، وارخ در گویش یزدی یعنی تمام شد، پایان یافت. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

862 وارِخ، وارخت در گویش یزدی یعنی تمام شد، پایان یافت. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

863 وَردَم در گویش یزدی یعنی چاق و به حدّ بلوغ رسیده و خوش گوشت
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

864 وَر در گویش یزدی یعنی بر ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

865 وِلو شد در گویش یزدی یعنی رها شد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

866 وَرجِس در گویش یزدی یعنی از جایش برجست، خیلی سریع از جایش بلند شد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

867 بی کار گشتن در گویش یزدی یعنی ولنگاری ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

868 وِلنگاری در گویش یزدی یعنی بی کار گشتن. ولگردی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

869 هادِر در گویش یزدی یعنی پاییدن ، مراقب کسی بودن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

870 در گویش یزدی هادِر بودن است. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

871 هَمِشته در گویش یزدی یعنی دست روی دست گذاشتن. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

872 در گویش یزدی به هل دادن هُتُلَه گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

873 هُوّوَن در گویش یزدی یعنی هاون ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

874 هُوَوسِّی در گویش یزدی یعنی صدای آوار و خراب شدن عمارت ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

875 هِی و هِّی در گویش یزدی یعنی مرتب و پشت سر هم ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

876 یخیده در گویش یزدی یعنی یخورده، یه کمی((یک خورده، یک کم ، اندک و مقداری)) ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

877 یَتا در گویش یزدی یعنی یک تا یک عدد یک دانه ، یکی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

878 یَشِّی در گویش یزدی یعنی یک شاهی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

879 یُغُر در گویش یزدی یعنی درشت استخوان کسی که استخوان درشت دارد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

880 یُغُرمُچ در گویش یزدی یعنی دارای استخوان درشت و مچ قوی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

881 چلو گوشت سیریزی
خورش یا خورشت قیمه سیریزی (همراه با سیب زمینی)
خورش یا خورست فسنجان پسته با گوشت گوسفند.
خورش یا خورست فسنجان پسته با گوشت م ...
١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

882 در گویش برخی روستاهای یزد در قدیم به فاطمه سلطونوک ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

883 خورشت یا خورش کشک و قرمه سیریزی
جهت شش نفر:
نخود ۱۵۰ گرم.
کشک آماده ۳۶۰ گرم.
گوشت ۹۰۰گرم.
پیاز درشت دو عدد برابر با ۳۰۰ گرم.
سیر ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

884 خورش یا خورشت کشک قرمه سیریزی
جهت شش نفر:
نخود ۱۵۰ گرم.
کشک آماده ۳۶۰ گرم.
گوشت ۹۰۰گرم.
پیاز درشت دو عدد برابر با ۳۰۰ گرم.
سیر ۹ ح ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

885 به عنوان یک حیوان ، الاغ است و به عنوان صفت، نادان ، کودن‌ و نفهم می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

886 مواد مورد نیاز:
زردچوبه یک قاشق مربا خوری
پودر هل سبز (۱_ قاشق چای خوری)
دارچین (یک قاشق چایخوری)
پیاز متوسط دو عدد برابر با ۱۵۰ گرم برای ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

887 جهت شش نفر:
مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، مغز تخم آفتابگردان و مغز فندوق هر کدام ۶۰گرم.
پیاز بزرگ سه عدد به وزن حدود ۵۰۰ گرم.
سیب درختی ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

888 چلو خورش قیمه یکی از غذای لذید و سنتی ایرانی است و نوع یزدی و سیریزی آن ضمن سنتی بودن، بسیار خوشمزه و لذیذ است. ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

889 هزوارش یا زوارش صرفاً مرتبط با واژگان پارسی ندارد، بلکه در زبان های اروپایی نیز وجود دارد.
هزوارش یعنی به شکلی نوشته می شود و به طریقی دیگر خوا ...
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

890 نهاد در جمله به انجام دهنده کار یا پذیرنده حالت گویند ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

891 نهاد، یعنی بخشی از جمله یا رسته که فعل جمله به آن استناد می شود ، حال سند چه در ایجاب و انجام و مثبت است و چه در رد، سلب، منفی و نهی آن مستند گردد. ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

892 در میان تمامی واکه‌های فارسی، تنها واکهٔ " آ " است که حرف اختصاصی در دبیرهٔ فارسی دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

893 واکه چیست:
به حرف صدادار (مُصَوّت) واکه گویند.
واکه‌ها یا مصوّت‌ها در زبان فارسی شش تا هستند و صامت‌ها به وسیلۀ آن‌ها ادا می‌شوند.
واکه‌ها ی ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

894 مهمترین عوامل یا ویژگی یک نوشته یا نثر عبارت است از :
سادگی و روانی نثر ، حفظ اصوال نگارش و قواعد درست نوشتن، داشتن سرفصل یا موضوع ((سوژه)) ، ایجا ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

895 مترادف پارسی جمله، رسته، فراز یا گزاره است ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

896 بند ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

897 ساخت و خلق یک داستان از واژه آموزی آغاز می شود و شناخت واژه ، ابتدائاً باید واج ها را شناخت و سپس با کلمات یا واژه ها باید جمله سازی نمود((مترادف و ... ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

898 به کوچکترین وجه گفتار واج یا حرف گویند. به عبارتی واج‌ها چهره‌یِ خامِ آواها هستند.
بنابراین واج به چم ((یعنی)) کوچک‌ترین واحد آوایی زبان که خود م ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

899 همان واج شناسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

900 واج‌شناسی یا فونولوژی (به انگلیسی: phonology) یکی از زیرشاخه‌های زبانشناسی است که به بررسی نظام آوایی زبانمی‌پردازد و جایگاه عناصر آوایی زنجیری و زبر ... ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

901 آوا که در انگلیسی به آن phone می گویند:
در زبانشناسی به هر آواز، ندا یا صدا در زبانهای گفتار و گرشمه((کرشمه)) ، فیگور یا ژستی در زبان های اشا ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

902 حروف جمع حرف است،
حرف، کوچکترین واحد در زبان نوشتاری است،
پیه و دنبه که هر دو معنی چربی می دهد اما با هم تفاوت دارد یا نفت و تفت که اولی نفت ی ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

903 حرف، کوچکترین واحد در زبان نوشتاری است،
پیه و دنبه که هر دو معنی چربی می دهد اما با هم تفاوت دارد یا نفت و تفت که اولی نفت یعنی مخلوطي از ئيدروكرب ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

904 كلمه همان واژه است.
کلمه یا واژه به معنی سخن و گفتار معنا دار می باشد.
کلمه یا واژه به مجموعهٔ حروفی که یک واحد در زبان گفتاری و نوشتاری تشکیل ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

905 کلمه همان واژه است.
کلمه یا واژه به معنی سخن و گفتار معنا دار می باشد.
کلمه یا واژه به مجموعهٔ حروفی که یک واحد در زبان گفتاری و نوشتاری تشکیل ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

906 واکه چیست:
به حرف صدادار (مُصَوّت) واکه گویند.
واکه‌ها یا مصوّت‌ها در زبان فارسی شش تا هستند و صامت‌ها به وسیلۀ آن‌ها ادا می‌شوند.
واکه‌ها ی ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

907 نام ترکی و پسرانه است، جوانمرد ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

908 پوشیده گویی ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

909 اگر واژه رب ((رُب)) باشد به معانی اسانس، شالوده یا خمیره یک میوه است، مانند رُب انار ا رُب گوجه که به طریق ویژه و فنی تهیه می گردد ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

910 مواد مورد نیاز:
زردچوبه یک قاشق مربا خوری
پودر هل سبز (۱_ قاشق چای خوری)
دارچین (یک قاشق چایخوری)
پیاز متوسط دو عدد برابر با ۱۵۰ گرم برا ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

911 شُوگون یعنی ژنرال ژاپنی در ادوار گذشته و به عنوان سرداران بزرگ تاریخی ژاپن ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

912 تنشو به ژاپنی نام دوره ژاپنی بود که این دوره بعد از گنکی و قبل از بونروکو قرار داشت. این دوره از ژوئیه ۱۵۷۳ تا دسامبر ۱۵۹۲ به طول انجامید. در طی این ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

913 خُجَند، شهر و ناحیه‌ای در کشور تاجیکستان و مرکز ولایت سغد است که قبلا در زمان حکومت شوروی نامش لنین آباد بوده؛ این شهر دومین شهر بزرگ تاجیکستان پس ا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

914 استان سُغد نام یکی از ولایت‌های کشور تاجیکستان و مرکز آن شهر خُجَند و مساحت آن ۲۶٬۱۰۰ کیلومتر مربع است .
این ولایت در سال ۱۹۲۴ به عنوان بخشی از ...
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

915 ولایت (استان) سُغد نام یکی از ولایت‌های کشور تاجیکستان و مرکز آن شهر خُجَند نام دارد. مساحت این استان ۲۶٬۱۰۰ کیلومتر مربع است.
این ولایت در سال ۱۹ ...
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

916 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی، رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معنا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

917 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی،رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معنا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

918 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی،رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معن ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

919 پنجکند،شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی، رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

920 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی،رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معنا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

921 به معنای همه وجودم ، همه کسم، کِسم ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

922 این واژه نادرست و اصل آن امردادگان می باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

923 این جشن در روز امرداد از ماه مرداد یعنی سوم مردادماه برگزار میشده است. ظاهراْ در این روز نیاکان پاکمان به باغها و مزارع رفته و چون دیگر جشنها ٬ به تی ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

924 این جشن در روز خورداد از ماه خرداد یعنی چهارم خردادماه تقویم کنونی برگزار میشود.در گذشته نیاکان ما ایرانیان به کنار چشمه ٬ رودخانه و ساحل دریاها رفته ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

925 فروردین گان ( فرودگ):
این جشن در روز فروردین از ماه فروردین ( نوزدهم فروردین ) برگزار می شود. و همانگونه که از نامش پیداست مربوط به فَرَوَهر ( نیر ...
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

926 اَنغَرا رَرُچاه نام سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

927 مَنثره سپنته نام بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

928 زَم نام بیست و هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

929 اَسمَن نام بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

930 اَرشتات نام بیست و ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

931 اَشی نام بیست و پنجمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

932 دینا نام بیست و چهارمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

933 واتَه نام بیست و دومین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

934 رامَن نام بیست و یکمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

935 وِرثرغَنَه نام بیستمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

936 فروَشی‌ها نام نوزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

937 رشنو نام هیجدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

938 سرَوشَه نام هفدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

939 میثره نام شانزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

940 گو نام چهاردهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

941 تیشنریه نام سیزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

942 تیشنریه نام سبزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

943 خَورخشِیُتَه نام یازدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

944 آپُوُ نام دهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

945 آتَر نام نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

946 آفریدگار نام هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است.

و همچنین نام پانزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است.
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

947 اَمرتات هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

948 سپنتا آرمیتی پنجمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

949 هَئوروَتات ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

950 خششرهَ‌وَئیریَه چهارمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

951 آشه‌وَهیشتَه سومین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

952 وُهومَنَه نام دومین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

953 نام خدا و نام نخستین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

954 به سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی، روز انارم به چم(:معنی) روشنایی بی پایان است و در اوستا: اَنَغرِرَاوچَ خوانده می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

955 به سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی، روز انارم به چم(:معنی) روشنایی بی پایان است و در اوستا: اَنَغرِرَاوچَ خوانده می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

956 انیران که به سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گفته می شود، نام دیگر این روز انارم به چم(:معنی) روشنایی بی پایان است و در اوستا: اَنَغ ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

957 مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

958 مهر اسفند_مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گوین ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

959 مهر سپند_ مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر اسفند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گوی ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

960 مانسر سپند_مانتره سپند_ مارسپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد م ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

961 مارسپند_مانتره سپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد م ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

962 مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

963 به بیست و هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی زامیاد روز گویند.
همچنین نام فرشته موکل بر حوران بهشتی و موکل بر زمین در آیین مزدیسنا ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

964 به بیست و هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی زامیاد روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

965 به بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی آسمان روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

966 به بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی آسمان روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

967 به بیست و ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی اشتاد روز گویند ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

968 به بیست و ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی اشتاد روز گویند ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

969 اَرد_اَرت_اَشی که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

970 اَشی_اَرد_اَرت که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

971 اَاَرت_اَشی_اَرد که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

972 اَرد_اَرت_اَشی که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

973 دین یعنی کیش_ آئین و تدین یعنی پارسایی_ خداپرستی، دینداری _ دِین یعنی بدهی، وام و مدیون یعنی بدهکار، قرضدار، وام دار ، مرهون.
دین روز، نام بیست و ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

974 دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به معنی آفریننده آمده‌است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

975 دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به معنی آفریننده آمده‌است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

976 دثوش یا دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به معنی آفریننده آمده‌است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

977 بیست و سومین روز هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی دی به دین نام دارد.
نخستین روز هر ماه، هرمزدروز نامیده می‌شود و سه روز دیگر یعنی در روز هش ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

978 می توان از باد روز که بیست و دومین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است یاد کرد.. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

979 به بیست و دومین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی باد روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

980 روز بیست و یکم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی و به معنای آرام، خوشحال، مطیع آمده‌است.این روز رام روز می باشد.) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

981 روز بیست و یکم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی و به معنای آرام، خوشحال، مطیع آمده‌است.این روز رام روز می باشد.) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

982 ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

983 ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

984 روز بیستم هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی بهرام روز است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

985 روز بیستم هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی بهرام روز است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

986 نام نخستین ماه در تقویم رسمی کشور و برابر با ماه حمل در تقویم افغانستان و نوزدهمین روز در هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است ((روز نوزدهم فروردی ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

987 نام هیجدهمین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

988 نام هفدهمین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

989 مهر، هفتمین ماه سال در تقویمخورشیدی و برابر با ماه میزان در تقویم افغانستان و همچنین شانزدهمین روز در هرماه در گاهنامه پارسی است. معنای مهر به چم و م ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

990 عاطفه ، دوستی و عشق((لازم به ذکر است عشق یک واژه کاملاً پارسی است که اصل اوستایی آن َاِسک و تغییر یافته آن اِشک و معرب شده آن عشق است، اعراب از این و ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

991 پانزدهمین روز هر ماه در گاهشماری ایران باستان(گاهشمار پارسی) دی به مهر نام دارد.
نخستین روز هر ماه، هرمزدروز نامیده می‌شود و سه روز دیگر یعنی ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

992 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

993 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

994 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

995 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

996 گاوش اوروَن خدای‌بانوی(ایزد بانوی) نگهبان چهارپایان مفید است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

997 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
گاوش اوروَن خدای‌بانوی نگهبان چهارپایان مفید است.
چهاردهمی ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

998 نام چهارمین ماه سال خورشیدی، برابر با ماه سرطان در افغانستان.
تیرماه در گاهشماری ایرانی از نام تیشتر، ایزد باران برگرفته شده و سیزدهمین روز در هم ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

999 ماه = قمر = Month (یگانه قمر سیارهٔ زمین است.)
دوازدهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1000 خور، هور، مهر، روز، آفتاب و خورشید، یازدهمین روز هر ماه در گاهشماری پارس است ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1001 خور، هور، مهر، روز، آفتاب و خورشید، یازدهمین روز هر ماه در گاهشماری پارس است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1002 نام هشتمین ماه سال خورشیدی و برابر با ماه عقرب افغانستان و در گاهشماری پارسی، دهمین روز هرماه آبان نام دارد،در آبان‌روز از آبان‌ماه، جشن آبانگان برگ ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1003 ایزد آذر نام ایزد نگاهبان آتش است. در زبان پهلوی این نام به صورت آتور و در‌اوستا و فارسی باستان آتر آمده‌است ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1004 آتخش که همان واژهٔ آتش یا آذر است و واژه اوستایی آن" آتَر" و 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بو ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1005 آدُر که همان واژهٔ آذر یا آتش است و واژه اوستایی آن"آتَر" است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگر ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1006 آتر که همان واژهٔ آذر یا آتش است و واژه اوستایی آن 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگر ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1007 آتش که همان واژهٔ آذر است و واژه اوستایی آن"آتَر" و 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگ ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1008 نام نهمین ماه سال خورشیدی برابر با ماه قوس افغانستان و در گاه‌شماری پارسی، نهمین روز هر ماه آذر است.
در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار میشود ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1009 دی به آذر نام هشتمین روز هر ماه در گاهشمار پارسی است، غیر از روز اول هر ماه که هرمزد روز نامیده میشود، سه روز دیگر نیز به نام اهورامزدا می باشد، ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1010 نام هفتمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1011 امرداد پنجمین ماه تقویم خورشیدی و معادل ماه اسد افغانستان است،در گاهشمار پارسی هفتمین روز هر ماه و با نام مردادروز است.
در مردادروز از مردادماه، ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1012 امرداد، پنجمین ماه تقویم خورشیدی و معادل ماه اسد افغانستان است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1013 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است. نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرستی و خ ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1014 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است.
نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرست ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1015 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است.
نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرست ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1016 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است.
نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرست ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1017 سومین ماه سال خورشیدی و سومین و آخرین ماه فصل بهار‌است. برابر ماه جوزا افغانستان و شش روز هر ماه گاهنامه پارسی معادل واژه هـَیوروَتات به معنی تندرس ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1018 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1019 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1020 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1021 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1022 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1023 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1024 همان سپندارمذ است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1025 ششمین ماه سال خورشیدی، یکم شهریور، روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک، ششم شهریور، روز کارمند، معادل ماه سُنبُله در افغانستان و چهارمین روز هر ماه ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1026 دومین ماه در گاهشمار خورشیدی ، معادل ماه ثور در افغانستان، در اوستا، اَشَه‌وَهیشتَه در پهلوی اَرْت‌وَهیشْت، در زبان پارسی میانه اَردوهیشت در ۹ ارد ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1027 یازدهمین ماه خورشیدی، مترادف دلو در افغانستان،
در اکستا وهومنه و در پهلوی وهمن به چم یا معنای نیک و خوب، صفت مردانه، در بهمن سال ۵۵۹ ق.م کوورش بز ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1028 نام نخستین روز هر ماه در گاهنامه پارسی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1029 در این تقویم تعداد روزهای هرماه سی روز و هر کدام نام ویژه ای دارند:
یکم:اورمزد، دوم: بهمن،
سوم:اردیبهشت چهارم: شهریور پنجم: سپندارمذ، ششم: خرد ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1030 همان گاهشماری هخامنشی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1031 همان گاهشماری پارسی ( فارسی )قدیم یا( کهن) است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1032 این گاهشماری جایگزین گاهشماری اوستایی کهن شد و دارای ۳۶۵ روز عبارت از : ۱۲ ماه سی‌روزه و ۵ روز اضافه بود که به این پنج روز اضافه اندرگاه گفته‌می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1033 به باور مزدیسناها، اهورامزدا، دنیا را در شش گاه آفرید و اولِ هر گاهی نامی دارد و در اولِ هر گاهی جشنی سازند.
گاهنبارهه عبارتند از :
۱_(میدیوزَ ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1034 دارای شش فصل: یک_۴۵ روزه،دو_ ۶۰ روزه، سه_ ۷۵ روزه ، چهار_ ۳۰ روزه فصل پنجم_ ۸۰ روزه و فصل ششم _ ۷۵ روزه که به هر فصل گاه می گفتند
پنج روز ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1035 همان گاه شماری هخامنشی است که دارای ۳۶۰ روز می بوده و روزهای باقی مانده، کبیسه می‌شده‌اند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1036 دانش قرار دادن رویدادها در زمان، یعنی تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آن‌ها می‌باشد.
کرونولوژی، گاهشماری، گاه نگاری که بخشی از تاریخ است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1037 دانش قرار دادن رویدادها در زمان، یعنی تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آن‌ها می‌باشد.
کرونولوژی، گاهشماری، گاه نگاری که بخشی از تاریخ است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1038 دانش قرار دادن رویدادها در زمان، یعنی تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آن‌ها می‌باشد.
کرونولوژی، گاهشماری، گاه نگاری که بخشی از تاریخ است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1039 قزمیت ، رشقال ، مسخره ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1040 بیخود، قزمیت، رشقال ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

1041 در کشور عزیزمان ایران، تا کنون ۱۷۰۰ پیوند قلب انجام شده که ۳۰ مورد از این پیوندها مربوط به ۳ ماهه اول امسال(۹۸) بوده است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1042 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی گفته می شود.
(اندرگاه یا پنج روز گاهانی یا_روزهای گات‌ها _ بهیزک _خمسهٔ مسترقه(در ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1043 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی گفته می شود.
(اندرگاه یا پنج روز گاهانی یا_روزهای گات‌ها _ بهیزک _خمسهٔ مسترقه(در ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1044 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی گفته می شود.
(اندرگاه یا پنج روز گاهانی یا_روزهای گات‌ها _ بهیزک _خمسهٔ مسترقه(در ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1045 بیست و یکمین یشت در کتاب اوستا، ونند یشت است که در ستایش ونند که ایزد و نام ستاره ای بوده است سروده شده‌ که فقط یک بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1046 به ونند یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1047 اِفِدرا یا افدرا سینیکا یک گیاه با کاربردی در طب سنتی چینی و به باور بعضی ها همان گیاه "هوم" است ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1048 اِفِدرا یا افدرا سینیکا یک گیاه با کاربردی در طب سنتی چینی و به باور بعضی ها همان گیاه "هوم" است ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1049 ایزدی هندی مقابل هوم :
[[[هوم (هومَه) یا هئومه چیزی بیش از یک گیاه یا نوشابه است،او یک ایزد می باشد که برایش قربانی می کنند ولی هیچ کس یا هیچ چیز ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1050 هوم (هومَه) یا هئومه چیزی بیش از یک گیاه یا نوشابه است،او یک ایزد می باشد که برایش قربانی می کنند ولی هیچ کس یا هیچ چیز کشته نمی شود، بلکه یک گیاه ه ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1051 هوم (هومَه) یا هئومه چیزی بیش از یک گیاه یا نوشابه است،او یک ایزد می باشد که برایش قربانی می کنند ولی هیچ کس یا هیچ چیز کشته نمی شود، بلکه یک گیاه ه ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1052 هوم یشت فقط دو بند دارد،هوم نام گیاهی بسیار مقدس نزد‌ هندوان‌و ایرانیان هم بوده‌ است که در مناسک مذهبی از آن استفاده می‌شده‌است، ضمناً نام ایزدی نزد ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1053 به هوم یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1054 فَرّه یا فر درخشش و بخشش ایزدی است که یک شخص به درجه‌ کمال می رسد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1055 فَرّه یا فر درخشش و بخشش ایزدی است که یک شخص به درجه‌ کمال می رسد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1056 خوَرِنَ یشت ، نوزدهمین یشت کتاب اوستا با نام های:(( کیان یشت و خوَرِنَ یشت_یشت نوزدهم یا نوزدهمین یشت)) که شاملِ پانزده کَرده (بخش) و نود و هفت بند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1057 نوزدهمین یشت کتاب اوستا با نام های:(( کیان یشت و خوَرِنَ یشت_یشت نوزدهم یا نوزدهمین یشت)) که شاملِ پانزده کَرده (بخش) و نود و هفت بند است.
در یشت ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1058 نوزدهمین یشت کتاب اوستا با نام های:(( کیان یشت و خوَرِنَ یشت_یشت نوزدهم یا نوزدهمین یشت)) که شاملِ پانزده کَرده (بخش) و نود و هفت بند است.
در یشت ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1059 به زامیاد یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1060 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است.((به آن ارشتاد نیز گته اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1061 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در‌زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است.((به آن ارشتاد نیز گته اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1062 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است.((به آن ارشتاد نیز گته اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1063 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1064 هجدهمین یشت از کتاب اوستابانام اشتاد یشت که نُه بند دارد و بنام ایزد اشتاد، ایزد عدالت پرور است سروده شده که در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتا ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1065 به اشتاد یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1066 نام ایزدبانوی ثروت و توانگری که در یشت هفدهم نام او که ارت می باشد، سروده شده است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1067 نام ایزدبانوی ثروت و توانگری است که در ارت یشت(یشت هفدهم )نام سروده شده است. نام دیگرش اشی ونگوهی می باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1068 هفدهمین یشت در کتاب اوستا ارد یشت_ارت یشت (اشی یشت)که در وصف اشی ونگوهی (ارت)،ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1069 هفدهمین یشت در کتاب‌اوستا ارد یشت_ارت یشت (اشی یشت)که در وصف اشی ونگوهی (ارت)،ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1070 هفدهمین یشت در کتاب اوستا ارد یشت_ارت یشت (اشی یشت)که در وصف اشی ونگوهی (ارت)،ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1071 به یشت ارد یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1072 در اوستا از ایزد بانویی به نام چیستا نام برده شده که به‌معنای علم، دانش، فرزانگی و معرفت آمده است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1073 شانزدهمین بخش یشت‌ها در کتاب اوستادین یشت است که هفت کرده و بیست بند دارد به نام دین سروده شده‌ است ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1074 به دین یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1075 رام یشت پانزدهمین یشت کتاب اوستا می‌باشد و یازده کرده و ۵۷ بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1076 به رام یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1077 به اصطلاحی در سیستم هوا شناسی است که به آن سیکلون گویند:
جهت حرکت، توده هوا در نیم‌کره شمالی واچرخ حرکتی توده هوا در نیم کره جنوبی است و دقیقا ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1078 سقراط اولین شهید و کشته شده در راه آموزش حقیقت بوده است .
سقراط حکيم در اواخر قرن پنجم پيش از ميلاد در يونان (آتن) متولد شد. وي را امام الحکماء، خ ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1079 به سرباز پیاده نظام در یونان باستان گفته می شده که در بیشتر اوقات سال به کار کشاورزی می‌پرداختند، اما با آغاز جنگ به میدان کارزار می‌رفتند. آورده اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1080 عشق طبق پژوهش استاد، دکتر محمد حیدری‌ ملایری،
یک واژه کاملا پارسی است که اصل اوستایی آن اسک و تغییر یافته آن اِشک و معرب شده آن عشق است.
ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1081 زرد یکی از‌ رنگ‌های اصلی‌است. از نظر طیفی، رنگ زرد میان نارنجی و سبز قرار دارد. طول موج نور زردرنگ میان ۵۶۵ و ۵۹۰نانومتر‌ در طیف نوری قرار دارد. در ف ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1082 زرد یکی از رنگ‌های اصلی است. از نظر طیفی، رنگ زرد میان نارنجی و سبز قرار دارد. طول موج نور زردرنگ میان ۵۶۵ و ۵۹۰نانومتر در طیف نوری قرار دارد. در فره ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1083 گل شبو _چلیپا ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1084 روز بیست ویکم هر ماه باستانی یا پارسی را رام روز گویند.
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1085 به رامشن رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

1086 ایزدان، اله گان، خدایگان ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1087 شکلی دیگر از خدایگان است یعنی ایزد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1088 ایزد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1089 سایسته پرستش و ستایش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1090 خداوند، ایزد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1091 سایسته پرستش و ستایش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1092 رام‌یا ایزد رام، که در اوستا‌به صورت‌رامه یا رامن‌آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن‌یا همان رام‌خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان یا‌"باشن ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1093 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه‌یا رامن آمده و در‌زبان پهلوی به صورت رامشن‌یا همان‌رام‌خوانده شده‌است، در‌ آئین زردشت یکی از‌ ایزدان‌یا باش ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1094 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه یا رامن آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن یا همان رام خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان یا باشند ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1095 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه یا رامن آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن یا همان رام خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان‌یا باشند ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1096 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه یا رامن آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن یا همان رام خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان یا باشند ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1097 پانزدهمین یشت در کتاب اوستا"رام یشت" می باشد که این یشت دارای یازده کرده و ۵۷ بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1098 به رام یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1099 علامت تجاری_نشان تجاری_ نماد بازرگانی، اعم از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه‌ای است که نشانگر یک محصول یا خدمت است و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1100 علامت تجاری_نشان تجاری_ نماد بازرگانی، اعم از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه‌ای است که نشانگر یک محصول یا خدمت است و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1101 علامت تجاری_نشان تجاری_ نماد بازرگانی، اعم از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه‌ای است که نشانگر یک محصول یا خدمت است و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1102 مارک_برند_ نمانام یک نام، عبارت طرح نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدم ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1103 مارک_برند_ نمانام : طرح و نام و اسم هر خدمات یا محصول که آن نمانام آن خدمات یا محصول را معرفی می نماید ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1104 برند، نما نام ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1105 بهرام یشت چهاردهمین یشت از مجموعه یشت‌های کتاب اوستامی‌باشد که در ستایش بهرام ایزد پیروزی بوده و ۲۲ کرده و ۶۴ بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1106 به بهرام یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1107 تحریف ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1108 خسبیدن ، خفتن ، خوابیدن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1109 ناوند . ناف ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1110 ناوند ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1111 به غیر از ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1112 شکل نوشتاری نادرست اطلس است ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1113 روزنامه ، مجله اعم از شکل نوشتار کاغذی یا الکترونیکی در سایت های اینترنت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1114 موبَد در دین بهدینان (کیش زرتشت) ( آیین مزدیسنا) به فرد روحانی اطلاق می‌شود‌. آخوند زرتشتی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1115 واژه مغ به صورت مگو چندین بار در کتیبه‌های بیستون کرمانشاه آمده و در اوستا به صورت مغو و در پهلوی مغ شده‌است. کلمه موبد که به پیشوای دین زردشتی ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1116 وندیداد یکی از نوشته های دینی زرتشیان است ولیکن بسیاری از مارسیان و بهدینان امروز محتوای وندیداد را در تعارض با گاهان دانسته و گرچه برای آن اهمیت تار ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1117 مطالب کتاب بندهشن یا بندهش در سه محور اصلی است:

۱_ آفرینش آغازین
۲_شرح آفریدگان
۳_نسب‌نامهٔ کیانیان.
١٣٩٨/٠٥/١١
|

1118 بندهشن بزرگ همان بندهشن ایرانی یکی از دو تحریر کتاب بندهشن است که مفصلتر از بندهشن هندی می باشد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1119 بندهشن هندی، نام یکی از دو تحریر کتاب بندهشن یا بندهش است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1120 نام دیگر کتاب بُنْدَهِشْن است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1121 دادویه نا پدر فَرْنْبَغ مولف پدید آورنده کتاب بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1122 فَرْنْبَغ نام پدید آورنده و مولفکتاب بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1123 بندهشن به معنی آفرینش آغازین یا آفرینش بنیادین است، مطالب کتاب در سه محور اصلی است:
آفرینش آغازین_شرح آفریدگان_نسب‌نامهٔ کیانیان.
بُنْدَهِشْن ...
١٣٩٨/٠٥/١١
|

1124 فروهر در اوستا فَروَشی یاد شده که همان فَروَهَر است. در فارسی باستان فَرورتی و در زبان پهلوی فَروَهر که یکی از نیروهای مینویی اخروی است ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1125 فَروَش همان فروشی است در اوستا است فَروَش که همان فروهر است. در فارسی باستان فَرورتیو در پهلوی فَروَهر که یکی از نیروهای مینویی اخروی است ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1126 فروهر که در اوستائی به آن فَروَشی یاد شده، در فارسی باستان فَرورتی و در زبان پهلوی فَروَهر که یکی از نیروهای مینویی یا اخروی است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1127 فروردین یشت یکی از قسمت‌های اوستاست که در ستایش فَرَوَهَر (گوهر زندگانی یا جوهر و مایه حیات) به آن فَرَوَشی نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1128 به فروردین یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1129 به رشن یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

1130 فی امان الله، بدرود، خدا نگهدار، در امان خدا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1131 دارای مدرک کارشناسی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1132 خاک‌های نرم کوشک کتابی نوشتهٔ سعید عاکف در حوزهٔ جنگ ایران و عراق است و پیرامون زندگی عبدالحسین برونسی است.در ضمن رهبر معزز و فرزانه از این کتاب تعر ... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1133 شهید برونسی یکی از فعالان سیاسی در زمان پهلوی که طعم شکنجه در ساواک و زجر زندان را چشیده و پس از پیروزی انقلاب به عضویت سپاه درآمده و سپس در زمان یو ... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1134 نخستین شهید علم و دانش. ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1135 کاربر محترم صدوقی،" شهید"یعنی گذشتن زجان برای رسیدن به هدف ولای انسانی و شهادت در راه هدف که نه زبان می شناسد و نه مرز، اما اگر منظور شما واژه شهید ... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1136 به مفهوم شهید در خدا _ کشته در راه خدا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

1137 نام کتابی از مایکل وایت :
روایت زندگی و مرگ رزمنده ای بی سلاح بنام جوردانو برونو. کشیشی که در مقابل دادگاه تفتیش عقاید رم ایستادگی کرد. رزمنده ای ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1138 اثر مایکل وایتر ژاتر سرگذشت و رئال :
روایت زندگی و مرگ رزمنده ای بی سلاح بنام جوردانو برونو. کشیشی که در مقابل دادگاه تفتیش عقاید رم ایستادگی کرد. ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1139 جوردانو برونو. او هشت سال به دلیل پابرجا بودن بر باورهایش در زندانهای تفتیش عقاید شکنجه شده و در پایان به حکم اعدام محکوم در شهر رم در ملاعام زنده س ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1140 برونو در سال ۱۵۴۸ در نولا واقع در جنوب ایتالیا به دنیا آمد و در سال ۱۵۶۳ وارد صومعه‌ای در ناپل شد ولی سه سال بعد به دلیل ظنین شدن به او، صومعه را ترک ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1141 جوردانو برونو، کشیش و فیلسوف و کیهان‌ شناس ایتالیایی است، که در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۶۰۰ در سن ۵۲ ساله د اعدام شد:
جوردانو برونو, پسر یک مرد نظامی بوده ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1142 به چم یا معنی سپیده‌دم است. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1143 پنجمین گاه یا پنجمین زمان یا واپسین زمان نماز پنجگاه شبانه روز در کیش زرتشتیان است.
اوشهینه‌گاه( گاه اشهن) از نیمه شب تا برآمدن آفتاب: واژه او ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1144 پنجمین گاه یا پنجمین زمان در پنجگاه شبانه روز است، که زرتشتیان در وعده نماز می گزارند.
(گاه اشهن) از نیمه شب تا برآمدن آفتاب: واژه اوشهین از واژه ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1145 واژه پارسی و به معنا یا چم ، آهسته فرا رسنده ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1146 چهارمین گاه یا چهارمین زمان از پنجگاه شبانه روز است که بهدینان در آن زمان نماز می خوانند.
اییویسروثریمه‌گاه از فرو رفتن آفتاب و پیدا شدن ستاره شام ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1147 چهارمین گاه یا زمان از پنچگاه شبانه روز است که پارسیان در این هنگام نماز می دارند.
)گاه ایوه سریترم)، از فرورفتن آفتاب و پیدا شدن ستاره شامگاهی ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1148 ایرن یک واژه پارسی است و در یک معانی آن به چم روز است. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1149 اوز واژه پارسی و به چم(( معنای)) بیرون، آن سوی می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1150 اوزیر واژه‌ای پارسی و مرکب است. اوز به چم بیرون، آن سوی و ایرن به چم روز است و روی‌هم‌رفته به چم پسین، آن سوی روز است. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1151 (اوزییرینه‌گاه یا گاه ازیرن) از ساعت سه پسین تا فرورفتن آفتاب: اوزیر واژه‌ای مرکب است. اوز به چم بیرون، آن سوی و ایرن به چم روز است و روی‌هم‌رفته ب ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1152 (اوزییرینه‌گاه یا گاه ازیرن) از ساعت سه پسین تا فرورفتن آفتاب: اوزیر واژه‌ای مرکب است. اوز به چم بیرون، آن سوی و ایرن به چم روز است و روی‌هم‌رفته به ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1153 دومین بخش از پنجگاه شبانه روز است که نیاکان در آیین زرتشتی نماز به پا می داشتند.
( ریپتون گاه یا گاه رفتون) از نیمروز تا سه ساعت پس از نیمروز: از ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1154 دومین بخش از پنجگاه شبانه روز است که نیاکان در آیین زرتشتی نماز به پا می داشتند.
( ریپتون گاه یا گاه رفتون) از نیمروز تا سه ساعت پس از نیمروز: از ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1155 موبدان از بامدادان تا هنگام برآمدن آفتاب، گیاه سپندینه هوم را می‌کوبند و با آدابی ویژه از آن شربتی تقدیس شده فراهم می‌آورند. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1156 یکی از پنج بخش پنجگاه در شبانه روز است که پارسیان در آن زمان نماز نخستین را می خواندند.
از برآمدن آفتاب تا نیمروز: واژه هاون همان کلمه هاون امر ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1157 در آیین زرتشتی هر شبانه‌روز به پنج گاه بخش شده و در هر گاه نمازی خوانده می‌شود. هرکدام از این گاه‌ها با نام ویژه خود خوانده می‌شود: هاون، رفتون، ازیر ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1158 درایران باستان سا ل دوازده ماه سی روزه داشت که در جمع 360 روز می شد به آخر ماه هشتم (آبان ماه) و بعد ها به آخر ماه دوازدهم (اسفند ماه) پنج روز اضافه ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1159 مَمَس پَت مَیدی به ششمین گاهنبار یا چهره ششم آفرینش گویند که در پنج روز پایانی سال و یا ماه گاتابیو ( همان پنجه آخر سال) که مرتبط به‌ آفرینش انسا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1160 مید بارم به چهره پنجم افرینش یا گاهنبار پنجم که از روز مهر تا ورهرام در دیماه یعنی دهم تا چهاردهم دیماه است و مربوط به آفرینش جانوران می باشد، گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1161 به ایاسَرِم که از روز اشتاد تا انارام در ماه مهر یعنی بیستم تا بیست و چهارم مهرماه و مربوط به آفرینش گیاهان می باشد، چهره چهارم آفرینش یا گاهنبار چه ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1162 جشن و بزرگداشت گاهنبار سوم یا چهره سوم که به آن پَیته شَهم گویند که در روز اشتاد تا انارام از ماه شهریور یعنی از ۲۱ تا ۲۵ شهریور و مربوط به آفرینش زم ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1163 پارسیان یا زرتشتیان به چهره دوم آفرینش یا دومین گاهنبار که از هشتم تا دوازدهم تیرماه می باشد، میدیوشَهم گویند و مربوط به آفرینش آب است.این روز نیز در ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1164 به گاهنبار اول رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1165 (گاهنبار اول) چهره اول افرینش یا میدیوزَرٍم که از روز" خیر" تا "دی به مهر" از ماه اردیبهشت یعنی دهم تا چهاردهم اردیبهشت می باشد و مربوط به آفرینش آسم ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1166 چهره اول آفرینش همان گاهنبار نخستین است، که مرتبط با آفرینش آسمان است. از این رو پارسیان از باستان تا کنون در هر گاهنباری جشن گرفته و این روزها را ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1167 مَمَس پّت مَیدی به چهره ششم زمین یا ششمین گاهنبار گویند که در پنج روز پایانی سال و یا ماه، گاتابیو ( همان پنجه آخر سال) که مرتبط به آفرینش انسان ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1168 مَمَس پَت مَیدی به ششمین گاهنبار یا چهره ششم آفرینش گویند که در پنج روز پایانی سال و یا ماه گاتابیو ( همان پنجه آخر سال) که مرتبط به‌ آفرینش انسا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1169 مید بارم به گاهنبار ششم یا چهره ششم آفرینش است و یکی از جشن های ایرانی است که از دیرباز است که پارسیان در چنین روزی، یعنی بیستم دی‌ماه برابر با دو ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1170 مید بارم به چهره پنجم یا گاهنبار پنجم که از روز مهر تا ورهرام در دیماه یعنی دهم تا چهاردهم دیماه است و مربوط به آفرینش جانوران می باشد، گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1171 یکی از جشن های گاهنبار ایرانیان است که نیاکان از گذشته به نسل اکنونی ارمغان داده اند، این جشن در تاریخ سی‌ام مهرماه، دویست‌ودهمین روز سال که در ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1172 به ایاسَرِم که از روز اشتاد تا انارام در ماه مهر یعنی بیستم تا بیست و چهارم مهرماه و مربوط به آفرینش گیاهان می باشد، چهره چهارم آفرینش یا گاهنبار چه ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

1173 پَیته شَهم،روز سی‌ام شهریورماه که در واقعه گاهنبار سوم یا چهره سوم و صدوهشتادمین روز سال که در این روز زمین آفریده شد.
روز اشتاد تا انارام از ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|