انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علی سیریزی

نویسنده رمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ژوکر دلقک ، نام یکی از کارتهای پاسور ( پاسور دارای ۵۲ کارت در چهار خال سیزده عددی و دو کارت در دو رنگ به نام ژوکر یا دلقک دارد.) ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

2 بی بی بانو، خانم، خاتون، ملکه و خانم سیده ( نام یک نوع از کارت های چهارگانه ۵۲ عددی پاسور) ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

3 شاه شهریار، پادشاه، سلطان و شاهنشاه ( نام یک نوع از کارت های چهارگانه ۵۲ عددی پاسور) ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

4 سرباز مشمول، جنگجو، نظامی، ( نام یک نوع از کارت های چهارگانه ۵۲عددی پاسور) ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

5 آس آسیاب ، نام یک نوع از کارت های چهارگانه
۵۲ عددی پاسور (تک ، توس)
١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

6 پیک پیک یعنی قاصد ، نامه رسان، چاپار . (( لیوان شیشه‌ای عرق خوری)) [پیک،pik ] نام یکی از خال های چهارگانه پاسور ((ورق بازی )) که دارای سیزده کارت بنا ... ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

7 خشت أجر خام ، نام یکی از خال های چهارگانه پاسور ((ورق بازی )) که دارای سیزده کارت بنام های (دو تا ده ) (آس)(سرباز، بی بی و شاه) می باشد. ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

8 دل نام یکی از خال های چهارگانه پاسور ((ورق بازی )) که دارای سیزده کارت بنام های (دو تا ده ) (آس)(سرباز، بی بی و شاه) می باشد. ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

9 گشنیز نام یکی از خال های چهارگانه پاسور ((ورق بازی )) که دارای سیزده کارت بنام های (دو تا ده ) (آس)(سرباز، بی بی و شاه) می باشد. ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

10 خاج نام یکی از خال های چهارگانه پاسور ((ورق بازی )) که دارای سیزده کارت بنام های (دو تا ده ) (آس)(سرباز، بی بی و شاه) می باشد. ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

11 پاسور ابزار بازی، برگ بازی، ورق بازی، قططه بازی ((مترادف گنجفه که نوعی ورق یا برگی قبل پاسور در ادوار گذشته بوده) به مجموعه ۵۴ کارت با چهار خال بنام های: ... ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

12 قال قضیه را کندن رجوع به (قالش را کندن) شود ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

13 قالش را کندن پرندگان زمانی که در تالار ،ایوان و یا بالکن یک خانه ، آشیانه می سازند؛ سر و صدا و قیل و قال دارند؛ از این رو هرگاه یکی آشیانه ایشان را خراب کند یا ب ... ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

14 قال قضیه را بکن پرندگان زمانی که در تالار ،ایوان و یا بالکن یک خانه ، آشیانه می سازند؛ سر و صدا و قیل و قال دارند؛ از این رو هرگاه یکی آشیانه ایشان را خراب کند یا ب ... ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

15 افاک خمیازه ( در گویش جنوبی ها به ویژه استان کرمان، به خمیازه افاک می گویند.) فاژ، فنجا. آسا. پاسک ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

16 پاسک فاژ، خمیازه. فنجا. آسا. و افاک (در گویش جنوبی ها به ویژه استان کرمان.) ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

17 هاک فاژ، خمیازه. فنجا. آسا. پاسک و افاک (در گویش جنوبی ها به ویژه استان کرمان.) ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

18 فاژ هاک . فنجا. آسا. پاسک و افاک (در گویش جنوبی ها به ویژه استان کرمان.) ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

19 خمیازه افاک در گویش جنوبی ها، هاک . فنجا. آسا. پاسک . فاژ ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

20 نالش ناله و زاری کردن در خواب به صورت صدای مبهم. ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

21 پساک نام پسرانه . نام برادر زاده داریوش بزرگ. وارای آفت. پس از آسیب یعنی بدور از گزند و آسیب. ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

22 سگ زرد برادر شغاله سگ زرد کنایه‌ای از بد بودن است و شغال کنایه‌ از بدتر.

آنچه از این ضرب‌المثل بر می‌آید این است که هرچند در مقام مقایسه سگ زرد بهتر از شغال است؛ ...
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

23 سجادیه فرشته سجادیه اولین بانوی گریمور یزدی و هنرمند صدا و سیما، تأتر و سينما. ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

24 فرشته سجادیه نام هنرمندی یزدی كه در سينما. تأتر و صداو سیما، هنر آفرینی داشته. وی اولین گریمور بانوی یزدی است. ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

25 بیژن بی گناه. معصوم. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

26 بوخشا نام پسرانه. رستگاری ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

27 بوجه نام پسرانه. رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

28 بوبار نام پسرانه. دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

29 بهمرد نام پسرانه. مرد نیک و نیکو. بهترین مرد. نام برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

30 بنشاد نام پسرانه. کسی اصل و بنیاد شادی دارد‌. دارای روحیه شاد. ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

31 بگاش نام یکی از سرداران هخامنشی. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

32 بگاداد نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

33 برازمان نام پسرانه. اندیشه والا. بلند اندیشه. نیک اندیش ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

34 بدره بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

35 نزن در کسی را تا نزنند درت را ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( هرگاه شخصی به دیگری بدی و ظلم کند؛ هرگز از گزند روزگار ایمن و آسوده نخواهد ماند و عاقبت به شری گرفتار می شود.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

36 نطقش کور شده ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( براثر گفتگو وجنجال ، سخن کسی قطع شدن، از ادامه صحبت بازماندن .) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

37 نصیب کسی را کسی نخورد ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( روزی و رزق هرکسی ویژه اوست؛ هیچ کس نمی تواند رزق و روزی او را تصاحب کند.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

38 نشسته پاک است ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( به شوخی، به شخصی که به تمیزی بدن و جامه اش بی اعتنا است؛ می گویند.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

39 حرف نشخوار آدمیزاد است ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( اگر انسان پرگویی می کند؛ ایرادی ندارد؛ حرف زدن برای آدمی، نوعی از سرگرمی است.)
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

40 نشخوار آدمیزاد حرف است ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( اگر انسان پرگویی می کند؛ ایرادی ندارد؛ حرف زدن برای آدمی، نوعی از سرگرمی است.)
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

41 طمع زیاد مایه جوانمرگی است ضرب المثل یا ترپند با مضمون : ( ادم طماع و طمع پیشه، جان خود را به خطر می اندازد.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

42 طناب گدایی کسی را بریدن ضرب المثل یا ترپندی با مضمون : ( از ادامه کمک به کسی خود را رها ساختن، مانع تداوم کمک به کسی شدن.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

43 طوق لعنت برگردن کسی افتادن ضرب المثل یا ترپندی با مضمون : (گرفتار زحمت و دردسر شدن، دچار همسر بد رفتار و بد اخلاق شدن.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

44 طی نکرده گز کردن ضرب المثل یا ترپندی با مضمون : (بدون مطالعه و نسنجیده دست به کاری زدن.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

45 طشتش از بام افتاده ضرب المثل یا ترپندی با مضمون: ( راز نهان کسی آشکار شدن، رسوا شده است.) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

46 طبل زیر گلیم زدن ضرب المثل یا ترپندی با مضمون : ((پنهان داشتن موضوعی که همه می دانند، پنهانکاری کردن)) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

47 ضرب دستش را چشیده است ضرب المثل یا ترپندی با مضمون : (( می داند رقیبش، توانمند و پر قدرت است؛ شهامت مقابله با او را ندارد. و یا از هر کجا و هر زمان جلوی ضرر را بگیرد م ... ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

48 ضرب شستی به کار بردن ضرب المثل یا ترپندی با مضمون: (( برای پیشرفت امر خود تدبیری به کار بردن، با هر روش بر حریف چیره شدن.)) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

49 متل فارسی واژه مثل است. ( ولی از دیرباز، اصطلاحی برای داستان ها و افسانه های کوتاه و برای سخنان لطیف به کار رفته. مترادف ضرب المثل است.) مهمانسرا_ هتل ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

50 متلک متل فارسی واژه مثل، اگر این مثال زدن و ضرب المثل آوردن، بی ادبانه باشد؛ به آن متلک گویند ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

51 ترپند ضرب المثل (که در اصطلاح یعنی مثال زدن و مانند آوردن، که از دو یا چند کلمه و حتی با چند جمله، در قالب پند و اندرز، یک حکایتی را مثال زدن.) فارسی مثل ... ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

52 فرودک فرودک (فروردین گان) :
این جشن در روز فروردین از ماه فروردین در گاهشمار باستانی ( نوزدهم فروردین خورشیدی ) برگزار می شود. همانگونه که از نامش پیداس ...
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

53 سپندارمز رجوع به سپندارمذ شود. ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

54 سپندارمذ نام فرشته ای است که حامی زنان درستکار و پارسا است.
(( در سپندارمذگان ( بیست و نهم بهمن) با جشن اسفندگان از زن ایرانی و پارسا تجلیل می شود.))
...
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

55 ایسدواستر ایسَدواستَر : خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت(نام پسرانه) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

56 اوژن زننده و شکست دهنده دشمن. نام یکی از شخصیت های رمان(اسلام چگونه وارد ایران شد) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

57 اورداد از سرداران کورش بزرگ. آخرین روز سال کبیسه. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

58 اوخشیا اَوَخشیا: بخشاینده ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

59 اوتانا نام یکی از یاران داریوش. نام پسرانه.خوش اندام و زیبا رو ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

60 اهنود نام پسرانه. رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات ها ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

61 انوش نام پسرانه. بی مرگ. جاودانه. جاویدان ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

62 اندریمان نام پسرانه ، کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

63 اگومان بی گمان ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

64 اشومنش پاکمنش. منش پاک. روحیه طاهر. سپنتامنش. ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

65 اشوفروهر اَشوفَرَوَهَر: پاکروان. روانی سپنتا و زااوتار ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

66 اشوداد نام برادر هوشنگ پیشدادی. پاکی و سپنتایی خدادادی (نام پسرانه) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

67 فلق اُشهن. پگاه. سپیده دم ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

68 اشهن اُشهن: گاه، سپیده دم، آغاز روشنایی. فلق . پگاه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

69 اشاداد داده راستی و پاکی. پاکی و درستی داده شده از سوی پروردگار. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

70 اشتاد راستی. درستی ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

71 اسپاد دارنده سپاه نیرومند(چون با پیشوند اسپ می باشد، منظور دارنده اسبهای فروان است؛ بدین ترتیب این فرد دارای سوارکار زیاد هم خواهد بود، بنابراین وی داری سپ ... ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

72 اروند شریف- نجیب. نام پدر لهراسب. نام رودخانه.نام پسرانه. چالاک .تند ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

73 ازیرن گاه. پسین ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

74 اروتدنر فرمان گذار، نام پسر میانی اشوزرتشت. (نام پسرانه) ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

75 اسب اسپ، اسب در ایران باستان بسیار مهم بوده؛ سرداران و برجستگان با پسوند اسپ که بعدها به واژه اسب تبدیل شده، مشهور می شدند؛ مانند ارشاب، جاماسب، گرشاس ... ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

76 اسپ اسب. اسب در ایران باستان بسیار مهم بوده؛ سرداران و برجستگان با پسوند اسپ که بعدها به واژه اسب تبدیل شده، مشهور می شدند؛ مانند ارشاب، جاماسب، گرشاسب ... ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

77 ارشاسپ دارنده اسب نر. ارشاسب ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

78 اجاسپ دارنده اسب پر ارزش، ارجاسب ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

79 ارشا راست و درست ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

80 اجاسب دارنده اسب پر ارزش ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

81 اپیوه نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی (آپیوه)
ا
١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

82 اپروند دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

83 اترس دلیر. نترس . شجاع. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

84 آپیوه نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

85 آپرویژ پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

86 آپروند دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند‌ . نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

87 آبیش نام پسرانه، نام یکی از موبدان. بی رنج و زحمت ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

88 آبریک نام نیای یازدهم اشوزرتشت. نام پسرانه، بخشش نیکو، آب مقدس . برکت و مهربانی خدا ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

89 آونگ آویخته، نگهدارنده. معلق. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

90 آستیاک نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

91 آسا نام پدر بهمن ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

92 آزمان آژمان . بی زمان. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

93 آزاد نام بهدینی که در فروردین یشت، ستوده شده است. رها یافته. ول .وارسته. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

94 آبتین کاربران گرامی. در قسمت درج پیشنهاد، صرفاً جهت معنا و مفهوم یک واژه در نظر گرفته شده؛ نه درج خاطرات و پانویسی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

95 آرتاباز برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

96 آریامنش نام پسر داریوش. دارنده منش و روحیه آریایی. نام پسرانه
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

97 آریامن نام فرمانده ناوگان خشایار شاه. دارنده روحیه و منش آریایی. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

98 آراستی نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه. آراستگی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

99 آذرنوش در اوستا به دوست دار فرهنگ آمده، آتش جاوید. نام آتشکده ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

100 آذرمهر نام موبدی است در زمان کواد. نام آتشکده، مهر آتش. درخشش خورشید. ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

101 آذرکیوان نام یکی از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ. نام پسرانه. آتش آسمانی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

102 آذر فر در اوستا به دارنده فرآذر، شکوه و جلال آتش، نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

103 آذر پناه نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان. پناهنده به اله آتش. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

104 آذر پژوه نام پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش‌ . نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

105 آذر بود نام موبدی در زمان یزدگرد. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

106 آذر بد آذر بُد: نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند. نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

107 آذر باد نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم.نام پسرانه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

108 آذر افروز نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار، آتش افروز ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

109 آذر آیین نام پسر آذرساسان(موبد بزرگ) نام آتشکده، مراسم آتش ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

110 آذربرزین نام موبد و نام آتشکده در دوره ساسانی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

111 آذرباد نام موبد موبدان دوران شاپور. بزرگ موبدان ،
بزرگ آذربایجان
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

112 آخشیگ آخشیج، اصل، عنصر، نماد ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

113 آتروپات نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان) یا آذربایجان ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

114 آتروپاتن آذرآبادگان یا آذربایجان ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

115 آبدوس :نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

116 پورچیستا نام دخترانه. به معنای بسیار دانش پژوه . نام کوچکترین دختر اشو زرتشت پیامبر خرد ایرانی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

117 جاماسب دارنده اسب درخشان، نام وزیری دانا در زمان اشو زرتشت که با کوچکترین دختر این پیامبر ایران زمین به نام پوروچستا یا پورچست ازدواج می کند . ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

118 اشو انسان بهشتی . انسان پاک . انسان سپنتا و زااوتار
بیشتر این صفت پیشوند نام زرتشت است، یعنی زرتشت پاک بهشتی
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

119 نیایشگاه زیارتگاه. معبد . پرستشگاه ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

120 بلفور به واژه فی الفور مراجعه شود ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

121 روز مرد آریایی در روز بیست و ششم دی ماه، روز فرشته بهمن و روز اندیشه نیک ٬ پنداری والا و متعالی و تفکری نو و انسانی است . این روز در ایران باستان روز مرد ب ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

122 وهمنگان بهمن گان : این جشن در روز بهمن از ماه بهمن در گاه شمار باستانی یعنی در ( روز بیست و ششم دی ماه ) برگزار می شود. این روز اختصاص به روز جهانی ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

123 چم چم یعنی : معنا ، معنی ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

124 روز زن آریایی روز زن آریایی یا سپندارمذگان : در روز بیست و نهم بهمن، در باور نیاکان ایرانی این روز به فرشته سپندارمذ حامی زنان درستکار و پارسا تعلق دارد. ا ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

125 سپندرمزگان به سپندرمذگان مراجعه شود. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

126 سپندرمذگان سپندارمذگان یا اسفندگان : این جشن در روز اسفند از ماه اسفند در گاهشمار باستانی یعنی در روز ( بیست و نهم بهمن) برگزار می شود. فرشته سپندارمذ ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

127 اسفندگان اسفندگان یا سپندارمذگان : این جشن در روز اسفند از ماه اسفند در گاهشمار باستانی یعنی در (روز بیست و نهم بهمن) برگزار می شود. فرشته سپندارمذ حا ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

128 بهمنگان بهمن گان : این جشن در روز بهمن از ماه بهمن در گاه شمار باستانی یعنی در (روز بیست و ششم دی ماه) برگزار می شود.
فرشته بهمن نگهبان حیوانا ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

129 دیگان دیگان : این جشن در چهار روز برگزار می شود ٫ چون که در لیست اسامی روزهای سی روزه ماه ٬ سه روز دی (دی به آذر - دی به مهر - دی به دین ) به معنای ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

130 آذرگان آذر گان : این جشن در روز آذر از ماه آذر در گاه شمار باستانی برابر با (سوم آذر ماه) برگزار می شود.
آذر به چم یا معنای آتش می باشد. ل ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

131 آبانگان آبان گان : این جشن در روز آبان از ماه آبان در گاهشمار باستانی یعنی چهارم آبان ماه برگزار می شده است .
آمده است، آداب و رسوم آبانگا ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

132 میتراکانا میتراکانا یا مهرگان: این جشن در روز مهر از ماه مهر در گاهشمار باستانی یعنی (دهم مهر ماه) برگزار می شود. و دومین جشن بزرگ ایرانیان از گذشته تا ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

133 مهرگان مهرگان : این جشن در روز مهر از ماه مهر در گاهشمار باستانی یعنی (دهم مهر ماه) برگزار می شود و دومین جشن بزرگ ایرانیان از گذشته تا به حال است. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

134 شهریورگان شهریورگان: این جشن در روز شهریور در ما شهریور در گاه شمار باستانی یعنی (سیم مردادماه ) برگزار می شده است. روزشهریور چهارمین روز ار ماه سی روزه گ ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

135 خردادگان خردادگان یا خورداد گان:
این جشن در روز خورداد از ماه خرداد یعنی چهارم خردادماه تقویم کنونی برگزار میشود.
در گذشته نیاکا ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

136 جشن آبریزان جشن آبریزان یا تیرگان :
این جشن در روز تیر از ماه تیر برابر دهم تیرماه برگزار میشده است.
آداب این جشن به این قرار بوده که از ابتدای صبح ِ جشن ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

137 تیرگان تیرگان :
این جشن در روز تیر از ماه تیر برابر دهم تیرماه برگزار می شده.
آداب این جشن به این قرار بوده که از آغاز صبح ِ جشن ، استحمام نموده و ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

138 اردیبهشتگان اردیبهشت گان :
این جشن در روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت یعنی دوم اردیبهشت تقویم کنونی برگزار می شود.� اردیبهشت نماینده اشویی ٬ پاکی ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

139 فروردینگان فروردین گان ( فرودگ):
این جشن در روز فروردین از ماه فروردین ( نوزدهم فروردین ) برگزار می شود. و همانگونه که از نامش پیداست مربو ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

140 فروهر فَرَوَهر به باور زرتشتیان، به بخشی از حقیقت اهورامزدا یا نعمتی از سوی پروردگار است . (به اعتقاد زرتشت و به باور زرتستیان، هر انسان غیر از روان ، ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

141 ماحوزایی منسوب به شهر ماحوزا (یکی از شهرهای هفتگانه مدائن) (رجوع به ماحوزا شود. ) ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

142 ماحوزا ماحوزا، یکی از شهرهای هفتگانه مدائن در زمان ساسانیان بوده و اکثریت این شهر را یهودیان تاجر که ثروتمند بودند؛ تشکیل داده و در زمان حمله اعراب این شه ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

143 تیسفون تیسفون یا تیسپون، نزدیک به ششصد سال پایتخت ایران در دوران اشکانی و ساسانی بوده و در زمان حمله اعراب به ایران، این پایتخت سقوط کرد ؛ این شهر یکی از ه ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

144 اسبانبر اسبانبر نام یکی از هفت شهر مدائن در زمان ساسانی و پیش از یورش اعراب به ایران بوده مکان جغرافی آن در مشرق دجله بوده است. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

145 مدائن به مجموعه هفت شهر در زمان ساسانیان که شامل : تیسفون. اسبانبر. رومیه. سلوکیه.درزيندان.ساباط و ماحوزا که پس از یورش اعراب پابتخت ایران_ تیسفون_ سقوط ... ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

146 بلندترین بادگیر جهان بادگیر باغ دولت‌آباد در شهر یزد، با ارتفاع ۳۳/۸ متر بلندترین بادگیر خشتی، شناخته شده در جهان است.

١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

147 بلندترین بادگیر باغ دولت‌آباد در شهر یزد یکی از باغ‌های قدیمی استان یزد در کشور ایران می‌باشد.
بادگیر این عمارت دارای بلندیی با ارتفاع ۳۳/۸ متر است که در جهان ب ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

148 امیرچخماق میدان یا مجموعه امیرچقماق نام میدانی در شهر یزد است.
این مجموعه شامل : بازار، تکیه، مسجد و دو آب‌انبار که قدمت‌شان به دوره تیموریان می‌رسد؛تکیه ...
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

149 کت سوراخ . در گویش مردم کرمان به سوراخ کت می گویند. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

150 شلیدن در گویش مردمان استان کرمان یعنی پوسیدن
مثال خربزه پوسیده که می شود خیار شلیده
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

151 لز صفت هم جنس گرایی زنان ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

152 آن لایک هر گاه در صفحات گروه های مجازی مانند فیسبوک یا اینستاگرام یک پست پسندیده نشود، آن لایک می شود یعنی انگشت به سمت پایین نشان داده می شود👎 ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

153 سیریز نام دهستانی از بخش یزدان آباد شهرستان زرند کرمان ١٣٩٧/١٢/١٩
|

154 زااوتار ریشه اوستایی دارد یعنی مقدس ١٣٩٧/١٢/١٩
|

155 استطلاب طلب نمودن؛ مطالبه ١٣٩٧/١٢/٠١
|