انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

علی سیریزی

نویسنده رمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واژه مصطبه در زبان عربی به معنای نیمکت است، چرا که این ساختمان‌ها از دور به شکل نیمکت به نظر می‌رسیدند.
نوعی آرامگاه در مصر باستان بوده‌است که به ...
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

2 ساناخت نام یکی از فراعین و پادشاهان دودمان سوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

3 خسه خِموی آخرین پادشاه دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

4 سِنِج یا سِنِد شاهی از دودمان دوم مصر باستان است که گمان می‌رود پس از ونگ به پادشاهی رسیده باشد و به احتمال زیاد در زمان وی یک تجزیه موقت در مصر صو ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

5 سِنِج یا سِنِد شاهی از دودمان دوم مصر باستان است که گمان می‌رود پس از ونگ به پادشاهی رسیده باشد و به احتمال زیاد در زمان وی یک تجزیه موقت در مصر صو ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

6 نینِت جِر نام یکی از هوروسی ها یا فرعون های مصر و سومین پادشاه دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

7 رانِب، یا نب‌رِ و نب‌را‌، نام هوروسی یا فرعون و یکی از پادشاهان دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

8 رانِب، یا نب‌رِ_ نب‌را ،نام هوروسی یا فرعون و یکی از پادشاهان دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

9 رانِب، یا نب‌رِ و نب‌را،نام هوروسی یا فرعون و یکی از پادشاهان دودمان دوم مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

10 یکی از ایزادن مصر باستان ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

11 گروهی از ایزدان در داستان‌های مصور مارول کامیکس است که از اساطیر مصر باستان برگرفته شده‌است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

12 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

13 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

14 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

15 گب یکی از ایزدان ۹ گانه مصر باستان (هلیوپولیتان‌ها) میباشد. نام او به گونه سب و کب نیز آمده است . ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

16 اُزیریس ایزد جهان زیرزمینی و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان بود. او فرزند گب (زمین) و نوت (آسمان) بود. با خواهرش ایزیس ازدواج کرد و صاحب حوروس ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

17 دانش مطالعه و بررسی تاریخ، زبان، فرهنگ، و آثار مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

18 یک فیلم خیال پردازانه و فانتیزی،آمریکایی و استرالیایی، به کارگردانی الکس پرویاس که در سال ۲۰۱۶ اکران و در باره خدایان مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

19 سِمِرخِت نام هوروسی یکی از فرعون‌های دوره آغازین دودمانی مصر است. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

20 پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

21 پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

22 پادشاه مقدونیهٔ باستان بود. او در سال ۳۵۶ ق م در شهر پلا متولد شد و تا سن ۱۶ سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به سن سی ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

23 بطلمیوس یکم سوتر، معنی بطلمیوس ناجی؛ حدوداً ۲۸۳–۳۶۷ پیش از میلاد) یکی از سرداران مقدونی اسکندر کبیر بود که بعدها فرمانروای مصر (۲۸۳–۳۲۳ پیش از میلاد) ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

24 نام دودمانی یونانی بود که از ۳۰۵ تا ۳۰ پیش از میلاد نزدیک به سیصد سال بر مصر باستان فرمان راندند. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

25 مورخ و کاهنی مصری بود که در حدود سده سوم پیش از میلاد در عصر بطالسه زندگی می‌کرد. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

26 مورخ و کاهنی مصری بود که در حدود سده سوم پیش از میلاد در عصر بطالسه زندگی می‌کرد. ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

27 دوره آغازین دودمانی مصر یا عصر تینیتی مصر به دوره‌ای از تاریخ این سرزمین گفته می‌شود که در برگیرنده دو دودمان یکم و دوم پادشاهی است. این دوره از ۳۱۵۰ ... ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

28 نام پنجمین فرعون مصر در دودمان نخست و نخستین فرعونی است که از عنوان فرعون مصر علیا و سفلا بهره گرفت و خود را در حال بر سر گذاشتن دو تاج سرخ و سفید به ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

29 فرزند دجر سومین فرعون بود با برادر خود دجت چهارمین فرعون مصر ازدواج کرده و به عنوان ملکه دست یافته بود، مرنیث پس از مرگ شوهرش به دلیل کوچک بودن پسرش ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

30 نام سومین فرعون دودمان نخست مصر باستان است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

31 دومین فرعون دودمان نخست مصر. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

32 نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

33 نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

34 نام استانی در جنوب مصر و در راستای جریان رود نیل است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

35 تشت نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

36 نقاده نام شهر و شهرستانی در استان قنا مصر است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

37 دوره‌ای از تاریخ مصر است که روند تشکیل حکومت شکل آشکارتری به خود می‌گیرد. این دوره تقریباً از ۳۲۰۰ پیش از میلاد و پادشاهی شاه عقرب اول تا ۳۰۰۰ پیش از ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

38 دوره‌ای از تاریخ مصر است که روند تشکیل حکومت شکل آشکارتری به خود می‌گیرد. این دوره تقریباً از ۳۲۰۰ پیش از میلاد و پادشاهی شاه عقرب اول تا ۳۰۰۰ پیش از ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

39 پادشاه مصر می باشد که مصر در این هنگام هنوز یکپارچه نشده بوده است و به مصر علیا و سفلی تقسیم می شده است. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

40 دوره‌ای از تاریخ مصر است که روند تشکیل حکومت شکل آشکارتری به خود می‌گیرد. این دوره تقریباً از ۳۲۰۰ پیش از میلاد و پادشاهی شاه عقرب اول تا ۳۰۰۰ پیش از ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

41 پادشاه عقرب یا عقرب دوم به دومین پادشاهی که به این نام در مصر شمالی در طول دوره پیش دودمانی حکومت می‌کرد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

42 پادشاه عقرب یا عقرب دوم به دومین پادشاهی که به این نام در مصر شمالی در طول دوره پیش دودمانی حکومت می‌کرد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

43 پادشاه عقرب یا عقرب دوم به دومین پادشاهی که به این نام در مصر شمالی در طول دوره پیش دودمانی حکومت می‌کرد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

44 نخستین پادشاه دودمان نخست یا اول مصر که یکپارچه‌سازی مصر علیا و سفلی به دست پادشاه نارمر را به تصویر می‌کشد. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

45 اطلاعات دانسته از این دودمان از اندک تندیس‌ها و اشیای به جا مانده از آن دوران که نام‌های پادشاهی را دربرداشتند، به دست آمده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

46 مرنپتاه فرعون مصر از دودمان نوزدهم. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

47 فهرست پادشاهان تورین. ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

48 فرمانروای تبس قبل از پادشاهی منتوهوتپ یکم((بنیانگذار دودمان یازدهم مصر)) ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

49 بنیان‌گذار دودمان یازدهم مصر است. نام او برگرفته از نام خدای مونث است و نخستین پادشاه این دودمان ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

50 نام شهری باستانی در مصر باستان بود. ((تبس)) ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

51 نام شهری باستانی در مصر باستان بود. ((تبای)) ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

52 مراسم بَرسَم يامراسم بَرِسمَن به منظور قدر دانی و به جای آوردن، نسبت به تنعم از نباتات است که مایهٔ تغذیهٔ انسان و چهارپا و وسیلهٔ جمال طبیعت استو ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

53 مراسم بَرسَم یا مراسم بَرِسمَن به منظور قدر دانی و به جای آوردن، نسبت به تنعم از نباتات است که مایهٔ تغذیهٔ انسان و چهارپا و وسیلهٔ جمال طبیعت استو ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

54 برسمن چین نا کادری است که یک وجب شاخه بی گره درخت انار، گز، انار و هوم را بریده تا در مراسم بر سَم یا برسمن استفاده شود و آن مراسم یعنی مراسم بَرسَ ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

55 برسمنچین شکل نادرست برسمن چین است. ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

56 بَرسَم یا برسمن، شاخه بریده از درختانی چون ، گز ، انار و هوم به اندازه یک وجب شاخه بی گره وده که از کاردی بنام برسمنچین برای بریدنش استفاده می شود. و ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

57 بَرسَم یا برسمن، شاخه بریده از درختانی چون ، گز ، انار و هوم به اندازه یک وجب شاخه بی گره وده که از کاردی بنام برسمنچین برای بریدنش استفاده می شود. و ... ١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

58 چون پهلون رستنی در کتاب خود هرفته را یزد می پندارد، و سریزد نزدیک به این مکان است، برای همین سر یزد نامیده شده است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

59 در تاریخ یزد نوشته پهلوان رستمی، هرفته در اصل یزد بود که تازیان در آغاز به این مکان یورش آورده بودند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

60 استاد کار، دارنده مدرک فوق دیپلم ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

61 نیم تنه آستین دار . ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

62 شلیده از مصدر شلیدن می آید یعنی پوسیدگی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

63 زَرَنْج(عربی‌شدهٔ زَرَنگ) مرکز ولایت نیمروز افغانستان است که در جنوب غرب این کشور و نزدیک مرز ایران قرار دارد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

64 همان بسیج است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

65 باسن در گویش یزدی ، غمبُل می باشد ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

66 باسن در گویش یزدی ، غمبُل می باشد ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

67 در گویش یزدی ، فرز می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

68 در گویش یزدی ، فرز می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

69 در گویش یزدی ، ففارّه می باشد که از آن ((لوله سیمانی و یا چدنی و فلزی )) آب با فشار به سمت بالا پاشیده می شود ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

70 در گویش یزدی به فلان و بهمان، فلون و بیسار گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

71 فلان و بهمان ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

72 در گویش یزدی به قاچ ، قاش گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

73 سبدهای بافته شده از شاخه های نازک درخت انار.

١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

74 قپانداری، کسی که کارش با باسکول و ترازو است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

75 در گویش یزدی ، قفون یعنی قپان. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

76 در گویش یزدی قفون می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

77 در گویش یزدی به قند، قن گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

78 قناس ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

79 جمجمه در گویش یزدی کُدُمبه می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

80 جمجمه در گویش یزدی کُدُمبه می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

81 ساس در گویش یزدی کَتک می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

82 ساس در گویش یزدی کَتک می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

83 هزوارش یا زوارش صرفاً مرتبط با واژگان پارسی ندارد، بلکه در زبان های اروپایی نیز وجود دارد.
هزوارش یعنی به شکلی نوشته می شود و به طریقی دیگر خوانده ...
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

84 دهن دریده، کُچه پاره ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

85 فحاش ، کُچه پاره ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

86 در گویش یزدی به دهن دریده ، فحاش، کُچه پاره گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

87 کشک سابیدن ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

88 در گویش یزدی ، هر گاه بگویند در دامن او گفته می شود، کَشش . ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

89 در گویش یزدی، دامن می شود ، کَشه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

90 در گویش یزدی به کماج دان ، کُماشتون یا کُماش دون گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

91 در گویش یزدی به کماج دان ، کُماشتون یا کُماش دون گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

92 آبرو ریخته – شرمنده ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

93 در گویش یزدی کلثوم، گُرسُم می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

94 گِرِند در گویش کرمانی به معنای گره است و در گویش یزدی گِرِنج می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

95 گره در گویش یزدی گِرِنج و در گویش کرمانی گِرِند می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

96 گُمبار یا گاهنبار، نام جشن های ایران باستان و جشن های اکنون پارسیان((زرتشتیان)) ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

97 گور _گبر_ زرتشتی_بهدینان_ مزدیسنایی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

98 زرتشتیان ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

99 به پیروان مزدیسنا ((زرتشتیان گویند)) مترادف آن گور و گورا بوده که گور در برهه ای از زمان گذشته به معنای توهین محسوب می گردیده است. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

100 به پیروان مزدیسنا((زرتشتیان)) گفته می شود_ گبر
((گور در برهه ای از زمان به معنای توهین آمیز تلقی می شد.))
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

101 گورمحله به محله و کوی زرتشتیان گویند ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

102 در گویش برخی مناطق کرمان نیز چاق و گنده محسوب می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

103 لُرک یعنی خشکبار ی که در مراسم گاهنبار ((گُمبار)) و خیرات زرتشتیان استفاده می شود. ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

104 شیرعلی یک نام زیبا و تقریباً قدیمی که دارنده این نام، معمولاً به یک باور می رسید که باید چون شیر شجاع و چون مولا علی((ع)) نترس و مردانه باشد.
یک ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

105 شیرعلی یک نام زیبا و تقریباً قدیمی که دارنده این نام، معمولاً به یک باور می رسید که باید چون شیر شجاع و چون مولا علی((ع)) نترس و مردانه باشد.
یک ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

106 در گویش یزدی قدیم ، میرچَماع ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

107 هوس زن حامله_ در گویش یزدی به ویار ، ناخشی گویند ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

108 هوس زن حامله، در گویش یزدی ، ناخشی گویند ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

109 در گویش یزدی یعنی لاعلاج ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

110 در گویش یزدی ناعلاج گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

111 نخشه در گویش یزدی یعنی نقشه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

112 نَشمَه در گویش یزدی یعنی معشوقه پنهانی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

113 نِشِسگاه در گویش یزدی یعنی مقعد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

114 در گویش یزدی می شود، نِشِسگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

115 اداره کننده، سرکرده، فراسر ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

116 در گویش یزدی، نفلت می کنم یعنی می کشمت، لهت می کنم. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

117 در گویش بسیاری از شهرستان های یزد یعنی از بین رفته، هدر شده، خراب شده، آدم بی دست و پا ، دست و ما چلفتی و اگر گفته شود نفلت می کنم یعنی می کشمت، لهت ... ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

118 نمیلم بِلی یعنی نمی گذارم یا اجازه نمی دهم که ماشینت یا ابزارت را اینجا بگذاری.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گو ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

119 میلم بِلی یعنی می گذارم یا اجازه می دهم که ماشین یا ابزارت را اینجا بگذاری.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گویش ی ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

120 نَمِله یعنی نمی گذارد.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گویش یزدی فراز فوق عبارت است از :
اگر تو بگذاری ((مثلا ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

121 یعنی بگذازی بگذارم.
اگه بلی بلم، میلم بلی، اگه نلی بلم، نه میلم بلی، نه میلم.
در گویش یزدی فراز فوق عبارت است از :
اگر تو بگذاری ((مثلاً م ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

122 نَمِلَّه در گویش یزدی یعنی نمی گذارد ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

123 در گویش یزدی، این اصطلاح توهین آمیز است که به آن دسته از فرادی خطاب می گردد که حرفهای نامربوط و زشتی می زنند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

124 در گویش یزدی به دهان گزندگان و در حالت عمومی و کنایه ای به دهان باز افرادی که مزاح می کنند و یا حرف نامریوط می زنند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

125 در گویش یزدی به وعده غذایی قبل از ناهار گویند
همچنین به زمان قبل از ظهر
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

126 وارِخت ، وارخ در گویش یزدی یعنی تمام شد، پایان یافت. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

127 وارِخ، وارخت در گویش یزدی یعنی تمام شد، پایان یافت. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

128 وَردَم در گویش یزدی یعنی چاق و به حدّ بلوغ رسیده و خوش گوشت
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

129 وَر در گویش یزدی یعنی بر ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

130 وِلو شد در گویش یزدی یعنی رها شد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

131 وَرجِس در گویش یزدی یعنی از جایش برجست، خیلی سریع از جایش بلند شد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

132 بی کار گشتن در گویش یزدی یعنی ولنگاری ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

133 وِلنگاری در گویش یزدی یعنی بی کار گشتن. ولگردی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

134 هادِر در گویش یزدی یعنی پاییدن ، مراقب کسی بودن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

135 در گویش یزدی هادِر بودن است. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

136 هَمِشته در گویش یزدی یعنی دست روی دست گذاشتن. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

137 در گویش یزدی به هل دادن هُتُلَه گویند. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

138 هُوّوَن در گویش یزدی یعنی هاون ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

139 هُوَوسِّی در گویش یزدی یعنی صدای آوار و خراب شدن عمارت ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

140 هِی و هِّی در گویش یزدی یعنی مرتب و پشت سر هم ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

141 یخیده در گویش یزدی یعنی یخورده، یه کمی((یک خورده، یک کم ، اندک و مقداری)) ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

142 یَتا در گویش یزدی یعنی یک تا یک عدد یک دانه ، یکی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

143 یَشِّی در گویش یزدی یعنی یک شاهی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

144 یُغُر در گویش یزدی یعنی درشت استخوان کسی که استخوان درشت دارد. ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

145 یُغُرمُچ در گویش یزدی یعنی دارای استخوان درشت و مچ قوی ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

146 چلو گوشت سیریزی
خورش یا خورشت قیمه سیریزی (همراه با سیب زمینی)
خورش یا خورست فسنجان پسته با گوشت گوسفند.
خورش یا خورست فسنجان پسته با گوشت م ...
١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

147 در گویش برخی روستاهای یزد در قدیم به فاطمه سلطونوک ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

148 خورشت یا خورش کشک و قرمه سیریزی
جهت شش نفر:
نخود ۱۵۰ گرم.
کشک آماده ۳۶۰ گرم.
گوشت ۹۰۰گرم.
پیاز درشت دو عدد برابر با ۳۰۰ گرم.
سیر ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

149 خورش یا خورشت کشک قرمه سیریزی
جهت شش نفر:
نخود ۱۵۰ گرم.
کشک آماده ۳۶۰ گرم.
گوشت ۹۰۰گرم.
پیاز درشت دو عدد برابر با ۳۰۰ گرم.
سیر ۹ ح ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

150 به عنوان یک حیوان ، الاغ است و به عنوان صفت، نادان ، کودن‌ و نفهم می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

151 مواد مورد نیاز:
زردچوبه یک قاشق مربا خوری
پودر هل سبز (۱_ قاشق چای خوری)
دارچین (یک قاشق چایخوری)
پیاز متوسط دو عدد برابر با ۱۵۰ گرم برای ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

152 جهت شش نفر:
مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، مغز تخم آفتابگردان و مغز فندوق هر کدام ۶۰گرم.
پیاز بزرگ سه عدد به وزن حدود ۵۰۰ گرم.
سیب درختی ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

153 چلو خورش قیمه یکی از غذای لذید و سنتی ایرانی است و نوع یزدی و سیریزی آن ضمن سنتی بودن، بسیار خوشمزه و لذیذ است. ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

154 هزوارش یا زوارش صرفاً مرتبط با واژگان پارسی ندارد، بلکه در زبان های اروپایی نیز وجود دارد.
هزوارش یعنی به شکلی نوشته می شود و به طریقی دیگر خوا ...
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

155 نهاد در جمله به انجام دهنده کار یا پذیرنده حالت گویند ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

156 نهاد، یعنی بخشی از جمله یا رسته که فعل جمله به آن استناد می شود ، حال سند چه در ایجاب و انجام و مثبت است و چه در رد، سلب، منفی و نهی آن مستند گردد. ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

157 در میان تمامی واکه‌های فارسی، تنها واکهٔ " آ " است که حرف اختصاصی در دبیرهٔ فارسی دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

158 واکه چیست:
به حرف صدادار (مُصَوّت) واکه گویند.
واکه‌ها یا مصوّت‌ها در زبان فارسی شش تا هستند و صامت‌ها به وسیلۀ آن‌ها ادا می‌شوند.
واکه‌ها ی ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

159 مهمترین عوامل یا ویژگی یک نوشته یا نثر عبارت است از :
سادگی و روانی نثر ، حفظ اصوال نگارش و قواعد درست نوشتن، داشتن سرفصل یا موضوع ((سوژه)) ، ایجا ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

160 مترادف پارسی جمله، رسته، فراز یا گزاره است ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

161 بند ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

162 ساخت و خلق یک داستان از واژه آموزی آغاز می شود و شناخت واژه ، ابتدائاً باید واج ها را شناخت و سپس با کلمات یا واژه ها باید جمله سازی نمود((مترادف و ... ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

163 به کوچکترین وجه گفتار واج یا حرف گویند. به عبارتی واج‌ها چهره‌یِ خامِ آواها هستند.
بنابراین واج به چم ((یعنی)) کوچک‌ترین واحد آوایی زبان که خود م ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

164 همان واج شناسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

165 واج‌شناسی یا فونولوژی (به انگلیسی: phonology) یکی از زیرشاخه‌های زبانشناسی است که به بررسی نظام آوایی زبانمی‌پردازد و جایگاه عناصر آوایی زنجیری و زبر ... ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

166 آوا که در انگلیسی به آن phone می گویند:
در زبانشناسی به هر آواز، ندا یا صدا در زبانهای گفتار و گرشمه((کرشمه)) ، فیگور یا ژستی در زبان های اشا ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

167 حروف جمع حرف است،
حرف، کوچکترین واحد در زبان نوشتاری است،
پیه و دنبه که هر دو معنی چربی می دهد اما با هم تفاوت دارد یا نفت و تفت که اولی نفت ی ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

168 حرف، کوچکترین واحد در زبان نوشتاری است،
پیه و دنبه که هر دو معنی چربی می دهد اما با هم تفاوت دارد یا نفت و تفت که اولی نفت یعنی مخلوطي از ئيدروكرب ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

169 كلمه همان واژه است.
کلمه یا واژه به معنی سخن و گفتار معنا دار می باشد.
کلمه یا واژه به مجموعهٔ حروفی که یک واحد در زبان گفتاری و نوشتاری تشکیل ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

170 کلمه همان واژه است.
کلمه یا واژه به معنی سخن و گفتار معنا دار می باشد.
کلمه یا واژه به مجموعهٔ حروفی که یک واحد در زبان گفتاری و نوشتاری تشکیل ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

171 واکه چیست:
به حرف صدادار (مُصَوّت) واکه گویند.
واکه‌ها یا مصوّت‌ها در زبان فارسی شش تا هستند و صامت‌ها به وسیلۀ آن‌ها ادا می‌شوند.
واکه‌ها ی ...
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

172 نام ترکی و پسرانه است، جوانمرد ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

173 پوشیده گویی ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

174 اگر واژه رب ((رُب)) باشد به معانی اسانس، شالوده یا خمیره یک میوه است، مانند رُب انار ا رُب گوجه که به طریق ویژه و فنی تهیه می گردد ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

175 مواد مورد نیاز:
زردچوبه یک قاشق مربا خوری
پودر هل سبز (۱_ قاشق چای خوری)
دارچین (یک قاشق چایخوری)
پیاز متوسط دو عدد برابر با ۱۵۰ گرم برا ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

176 شُوگون یعنی ژنرال ژاپنی در ادوار گذشته و به عنوان سرداران بزرگ تاریخی ژاپن ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

177 تنشو به ژاپنی نام دوره ژاپنی بود که این دوره بعد از گنکی و قبل از بونروکو قرار داشت. این دوره از ژوئیه ۱۵۷۳ تا دسامبر ۱۵۹۲ به طول انجامید. در طی این ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

178 خُجَند، شهر و ناحیه‌ای در کشور تاجیکستان و مرکز ولایت سغد است که قبلا در زمان حکومت شوروی نامش لنین آباد بوده؛ این شهر دومین شهر بزرگ تاجیکستان پس ا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

179 استان سُغد نام یکی از ولایت‌های کشور تاجیکستان و مرکز آن شهر خُجَند و مساحت آن ۲۶٬۱۰۰ کیلومتر مربع است .
این ولایت در سال ۱۹۲۴ به عنوان بخشی از ...
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

180 ولایت (استان) سُغد نام یکی از ولایت‌های کشور تاجیکستان و مرکز آن شهر خُجَند نام دارد. مساحت این استان ۲۶٬۱۰۰ کیلومتر مربع است.
این ولایت در سال ۱۹ ...
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

181 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی، رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معنا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

182 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی،رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معنا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

183 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی،رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معن ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

184 پنجکند،شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی، رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

185 شهر و ناحیه‌ای در استان سغد در کشور تاجیکستان که در قسمت غرب این جمهوری قرار دارد، پدر شعر پارسی،رودکی اهل این شهر بود،نام اصلی آن (پنج کند) به معنا ... ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

186 به معنای همه وجودم ، همه کسم، کِسم ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

187 این واژه نادرست و اصل آن امردادگان می باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

188 این جشن در روز امرداد از ماه مرداد یعنی سوم مردادماه برگزار میشده است. ظاهراْ در این روز نیاکان پاکمان به باغها و مزارع رفته و چون دیگر جشنها ٬ به تی ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

189 این جشن در روز خورداد از ماه خرداد یعنی چهارم خردادماه تقویم کنونی برگزار میشود.در گذشته نیاکان ما ایرانیان به کنار چشمه ٬ رودخانه و ساحل دریاها رفته ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

190 فروردین گان ( فرودگ):
این جشن در روز فروردین از ماه فروردین ( نوزدهم فروردین ) برگزار می شود. و همانگونه که از نامش پیداست مربوط به فَرَوَهر ( نیر ...
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

191 اَنغَرا رَرُچاه نام سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

192 مَنثره سپنته نام بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

193 زَم نام بیست و هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

194 اَسمَن نام بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

195 اَرشتات نام بیست و ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

196 اَشی نام بیست و پنجمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

197 دینا نام بیست و چهارمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

198 واتَه نام بیست و دومین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

199 رامَن نام بیست و یکمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

200 وِرثرغَنَه نام بیستمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

201 فروَشی‌ها نام نوزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

202 رشنو نام هیجدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

203 سرَوشَه نام هفدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

204 میثره نام شانزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

205 گو نام چهاردهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

206 تیشنریه نام سیزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

207 تیشنریه نام سبزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

208 خَورخشِیُتَه نام یازدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

209 آپُوُ نام دهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

210 آتَر نام نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

211 آفریدگار نام هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است.

و همچنین نام پانزدهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است.
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

212 اَمرتات هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

213 سپنتا آرمیتی پنجمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

214 هَئوروَتات ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

215 خششرهَ‌وَئیریَه چهارمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

216 آشه‌وَهیشتَه سومین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

217 وُهومَنَه نام دومین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

218 نام خدا و نام نخستین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه اوستایی است. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

219 به سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی، روز انارم به چم(:معنی) روشنایی بی پایان است و در اوستا: اَنَغرِرَاوچَ خوانده می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

220 به سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی، روز انارم به چم(:معنی) روشنایی بی پایان است و در اوستا: اَنَغرِرَاوچَ خوانده می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

221 انیران که به سی امین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گفته می شود، نام دیگر این روز انارم به چم(:معنی) روشنایی بی پایان است و در اوستا: اَنَغ ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

222 مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

223 مهر اسفند_مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گوین ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

224 مهر سپند_ مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر اسفند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گوی ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

225 مانسر سپند_مانتره سپند_ مارسپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد م ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

226 مارسپند_مانتره سپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد م ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

227 مانتره سپند_ مارسپند_ مانسر سپندیا مهر سپند که در اوستا، مانثَره ثپنتَه می باشد، به بیست و نهمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی گویند،که ایزد ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

228 به بیست و هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی زامیاد روز گویند.
همچنین نام فرشته موکل بر حوران بهشتی و موکل بر زمین در آیین مزدیسنا ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

229 به بیست و هشتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی زامیاد روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

230 به بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی آسمان روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

231 به بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی آسمان روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

232 به بیست و ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی اشتاد روز گویند ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

233 به بیست و ششمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی اشتاد روز گویند ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

234 اَرد_اَرت_اَشی که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

235 اَشی_اَرد_اَرت که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

236 اَاَرت_اَشی_اَرد که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

237 اَرد_اَرت_اَشی که در اوستا" اَشی ونگوهی" می باشد،یکی از ایزدان کیش مزدیسنا یا زرتستی است.
به روز بیست و پنچم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

238 دین یعنی کیش_ آئین و تدین یعنی پارسایی_ خداپرستی، دینداری _ دِین یعنی بدهی، وام و مدیون یعنی بدهکار، قرضدار، وام دار ، مرهون.
دین روز، نام بیست و ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

239 دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به معنی آفریننده آمده‌است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

240 دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به معنی آفریننده آمده‌است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

241 دثوش یا دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به معنی آفریننده آمده‌است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

242 بیست و سومین روز هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی دی به دین نام دارد.
نخستین روز هر ماه، هرمزدروز نامیده می‌شود و سه روز دیگر یعنی در روز هش ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

243 می توان از باد روز که بیست و دومین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است یاد کرد.. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

244 به بیست و دومین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی باد روز گویند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

245 روز بیست و یکم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی و به معنای آرام، خوشحال، مطیع آمده‌است.این روز رام روز می باشد.) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

246 روز بیست و یکم هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی و به معنای آرام، خوشحال، مطیع آمده‌است.این روز رام روز می باشد.) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

247 ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

248 ورثرغنه یا بهرام ایزد جنگ و جنگاوری است و همکار میترا ایزد پیمان و خورشید و ایزد نور و باروری می‌باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

249 روز بیستم هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی بهرام روز است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

250 روز بیستم هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی بهرام روز است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

251 نام نخستین ماه در تقویم رسمی کشور و برابر با ماه حمل در تقویم افغانستان و نوزدهمین روز در هر ماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است ((روز نوزدهم فروردی ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

252 نام هیجدهمین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

253 نام هفدهمین روز در هرماه در گاهشمار یا گاهنامه پارسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

254 مهر، هفتمین ماه سال در تقویمخورشیدی و برابر با ماه میزان در تقویم افغانستان و همچنین شانزدهمین روز در هرماه در گاهنامه پارسی است. معنای مهر به چم و م ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

255 عاطفه ، دوستی و عشق((لازم به ذکر است عشق یک واژه کاملاً پارسی است که اصل اوستایی آن َاِسک و تغییر یافته آن اِشک و معرب شده آن عشق است، اعراب از این و ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

256 پانزدهمین روز هر ماه در گاهشماری ایران باستان(گاهشمار پارسی) دی به مهر نام دارد.
نخستین روز هر ماه، هرمزدروز نامیده می‌شود و سه روز دیگر یعنی ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

257 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

258 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

259 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

260 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
چهاردهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی گوش است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

261 گاوش اوروَن خدای‌بانوی(ایزد بانوی) نگهبان چهارپایان مفید است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

262 گوش یا گوشورون یا گئوش یا سیاگالش یا گئو از نام‌های ایزدبانوی نگهبان چارپایان است.
گاوش اوروَن خدای‌بانوی نگهبان چهارپایان مفید است.
چهاردهمی ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

263 نام چهارمین ماه سال خورشیدی، برابر با ماه سرطان در افغانستان.
تیرماه در گاهشماری ایرانی از نام تیشتر، ایزد باران برگرفته شده و سیزدهمین روز در هم ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

264 ماه = قمر = Month (یگانه قمر سیارهٔ زمین است.)
دوازدهمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

265 خور، هور، مهر، روز، آفتاب و خورشید، یازدهمین روز هر ماه در گاهشماری پارس است ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

266 خور، هور، مهر، روز، آفتاب و خورشید، یازدهمین روز هر ماه در گاهشماری پارس است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

267 نام هشتمین ماه سال خورشیدی و برابر با ماه عقرب افغانستان و در گاهشماری پارسی، دهمین روز هرماه آبان نام دارد،در آبان‌روز از آبان‌ماه، جشن آبانگان برگ ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

268 ایزد آذر نام ایزد نگاهبان آتش است. در زبان پهلوی این نام به صورت آتور و در‌اوستا و فارسی باستان آتر آمده‌است ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

269 آتخش که همان واژهٔ آتش یا آذر است و واژه اوستایی آن" آتَر" و 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بو ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

270 آدُر که همان واژهٔ آذر یا آتش است و واژه اوستایی آن"آتَر" است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگر ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

271 آتر که همان واژهٔ آذر یا آتش است و واژه اوستایی آن 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگر ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

272 آتش که همان واژهٔ آذر است و واژه اوستایی آن"آتَر" و 'آدُر است و در پارسی میانه به آن آدُر گویند.
واژهٔ آتَش که در پارسی میانه آتَخش بوده، برگ ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

273 نام نهمین ماه سال خورشیدی برابر با ماه قوس افغانستان و در گاه‌شماری پارسی، نهمین روز هر ماه آذر است.
در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار میشود ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

274 دی به آذر نام هشتمین روز هر ماه در گاهشمار پارسی است، غیر از روز اول هر ماه که هرمزد روز نامیده میشود، سه روز دیگر نیز به نام اهورامزدا می باشد، ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

275 نام هفتمین روز هر ماه در گاهشماری پارسی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

276 امرداد پنجمین ماه تقویم خورشیدی و معادل ماه اسد افغانستان است،در گاهشمار پارسی هفتمین روز هر ماه و با نام مردادروز است.
در مردادروز از مردادماه، ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

277 امرداد، پنجمین ماه تقویم خورشیدی و معادل ماه اسد افغانستان است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

278 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است. نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرستی و خ ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

279 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است.
نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرست ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

280 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است.
نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرست ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

281 هـَیوروَتات به معنی تندرستی و در زبان پهلوی خُردات یا هُردات به معنی رسایی و کمال است.
نیبرگ هئورتات را از خانواده salvus لاتینی به معنی تندرست ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

282 سومین ماه سال خورشیدی و سومین و آخرین ماه فصل بهار‌است. برابر ماه جوزا افغانستان و شش روز هر ماه گاهنامه پارسی معادل واژه هـَیوروَتات به معنی تندرس ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

283 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

284 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

285 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

286 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

287 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

288 سپنته آرمیتی_ سپنت اَرمَیتی_ سپند آرامئیتی، در زبان پهلوی سپندارمذ_ سپندارمت و در فارسی، سپندارمد آمده است که نام یکی از ایزدبانوان و امشاسپندان زرتش ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

289 همان سپندارمذ است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

290 ششمین ماه سال خورشیدی، یکم شهریور، روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک، ششم شهریور، روز کارمند، معادل ماه سُنبُله در افغانستان و چهارمین روز هر ماه ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

291 دومین ماه در گاهشمار خورشیدی ، معادل ماه ثور در افغانستان، در اوستا، اَشَه‌وَهیشتَه در پهلوی اَرْت‌وَهیشْت، در زبان پارسی میانه اَردوهیشت در ۹ ارد ... ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

292 یازدهمین ماه خورشیدی، مترادف دلو در افغانستان،
در اکستا وهومنه و در پهلوی وهمن به چم یا معنای نیک و خوب، صفت مردانه، در بهمن سال ۵۵۹ ق.م کوورش بز ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

293 نام نخستین روز هر ماه در گاهنامه پارسی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

294 در این تقویم تعداد روزهای هرماه سی روز و هر کدام نام ویژه ای دارند:
یکم:اورمزد، دوم: بهمن،
سوم:اردیبهشت چهارم: شهریور پنجم: سپندارمذ، ششم: خرد ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

295 همان گاهشماری هخامنشی است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

296 همان گاهشماری پارسی ( فارسی )قدیم یا( کهن) است. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

297 این گاهشماری جایگزین گاهشماری اوستایی کهن شد و دارای ۳۶۵ روز عبارت از : ۱۲ ماه سی‌روزه و ۵ روز اضافه بود که به این پنج روز اضافه اندرگاه گفته‌می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

298 به باور مزدیسناها، اهورامزدا، دنیا را در شش گاه آفرید و اولِ هر گاهی نامی دارد و در اولِ هر گاهی جشنی سازند.
گاهنبارهه عبارتند از :
۱_(میدیوزَ ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

299 دارای شش فصل: یک_۴۵ روزه،دو_ ۶۰ روزه، سه_ ۷۵ روزه ، چهار_ ۳۰ روزه فصل پنجم_ ۸۰ روزه و فصل ششم _ ۷۵ روزه که به هر فصل گاه می گفتند
پنج روز ...
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

300 همان گاه شماری هخامنشی است که دارای ۳۶۰ روز می بوده و روزهای باقی مانده، کبیسه می‌شده‌اند. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

301 دانش قرار دادن رویدادها در زمان، یعنی تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آن‌ها می‌باشد.
کرونولوژی، گاهشماری، گاه نگاری که بخشی از تاریخ است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

302 دانش قرار دادن رویدادها در زمان، یعنی تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آن‌ها می‌باشد.
کرونولوژی، گاهشماری، گاه نگاری که بخشی از تاریخ است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

303 دانش قرار دادن رویدادها در زمان، یعنی تخصیص رخدادها به تاریخ‌های زمانی دقیق آن‌ها می‌باشد.
کرونولوژی، گاهشماری، گاه نگاری که بخشی از تاریخ است.
١٣٩٨/٠٥/١٣
|

304 قزمیت ، رشقال ، مسخره ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

305 بیخود، قزمیت، رشقال ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

306 در کشور عزیزمان ایران، تا کنون ۱۷۰۰ پیوند قلب انجام شده که ۳۰ مورد از این پیوندها مربوط به ۳ ماهه اول امسال(۹۸) بوده است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

307 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی گفته می شود.
(اندرگاه یا پنج روز گاهانی یا_روزهای گات‌ها _ بهیزک _خمسهٔ مسترقه(در ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

308 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی گفته می شود.
(اندرگاه یا پنج روز گاهانی یا_روزهای گات‌ها _ بهیزک _خمسهٔ مسترقه(در ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

309 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی گفته می شود.
(اندرگاه یا پنج روز گاهانی یا_روزهای گات‌ها _ بهیزک _خمسهٔ مسترقه(در ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

310 بیست و یکمین یشت در کتاب اوستا، ونند یشت است که در ستایش ونند که ایزد و نام ستاره ای بوده است سروده شده‌ که فقط یک بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

311 به ونند یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

312 اِفِدرا یا افدرا سینیکا یک گیاه با کاربردی در طب سنتی چینی و به باور بعضی ها همان گیاه "هوم" است ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

313 اِفِدرا یا افدرا سینیکا یک گیاه با کاربردی در طب سنتی چینی و به باور بعضی ها همان گیاه "هوم" است ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

314 ایزدی هندی مقابل هوم :
[[[هوم (هومَه) یا هئومه چیزی بیش از یک گیاه یا نوشابه است،او یک ایزد می باشد که برایش قربانی می کنند ولی هیچ کس یا هیچ چیز ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

315 هوم (هومَه) یا هئومه چیزی بیش از یک گیاه یا نوشابه است،او یک ایزد می باشد که برایش قربانی می کنند ولی هیچ کس یا هیچ چیز کشته نمی شود، بلکه یک گیاه ه ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

316 هوم (هومَه) یا هئومه چیزی بیش از یک گیاه یا نوشابه است،او یک ایزد می باشد که برایش قربانی می کنند ولی هیچ کس یا هیچ چیز کشته نمی شود، بلکه یک گیاه ه ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

317 هوم یشت فقط دو بند دارد،هوم نام گیاهی بسیار مقدس نزد‌ هندوان‌و ایرانیان هم بوده‌ است که در مناسک مذهبی از آن استفاده می‌شده‌است، ضمناً نام ایزدی نزد ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

318 به هوم یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

319 فَرّه یا فر درخشش و بخشش ایزدی است که یک شخص به درجه‌ کمال می رسد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

320 فَرّه یا فر درخشش و بخشش ایزدی است که یک شخص به درجه‌ کمال می رسد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

321 خوَرِنَ یشت ، نوزدهمین یشت کتاب اوستا با نام های:(( کیان یشت و خوَرِنَ یشت_یشت نوزدهم یا نوزدهمین یشت)) که شاملِ پانزده کَرده (بخش) و نود و هفت بند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

322 نوزدهمین یشت کتاب اوستا با نام های:(( کیان یشت و خوَرِنَ یشت_یشت نوزدهم یا نوزدهمین یشت)) که شاملِ پانزده کَرده (بخش) و نود و هفت بند است.
در یشت ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

323 نوزدهمین یشت کتاب اوستا با نام های:(( کیان یشت و خوَرِنَ یشت_یشت نوزدهم یا نوزدهمین یشت)) که شاملِ پانزده کَرده (بخش) و نود و هفت بند است.
در یشت ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

324 به زامیاد یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

325 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است.((به آن ارشتاد نیز گته اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

326 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در‌زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است.((به آن ارشتاد نیز گته اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

327 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است.((به آن ارشتاد نیز گته اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

328 نام ایزد عدالت پرور که در یست هیجدهم به نام اشتاد یشت در وصف او سروده شده و در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتات است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

329 هجدهمین یشت از کتاب اوستابانام اشتاد یشت که نُه بند دارد و بنام ایزد اشتاد، ایزد عدالت پرور است سروده شده که در زبان اوستایی ارشتات و در پهلوی اشتا ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

330 به اشتاد یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

331 نام ایزدبانوی ثروت و توانگری که در یشت هفدهم نام او که ارت می باشد، سروده شده است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

332 نام ایزدبانوی ثروت و توانگری است که در ارت یشت(یشت هفدهم )نام سروده شده است. نام دیگرش اشی ونگوهی می باشد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

333 هفدهمین یشت در کتاب اوستا ارد یشت_ارت یشت (اشی یشت)که در وصف اشی ونگوهی (ارت)،ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

334 هفدهمین یشت در کتاب‌اوستا ارد یشت_ارت یشت (اشی یشت)که در وصف اشی ونگوهی (ارت)،ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

335 هفدهمین یشت در کتاب اوستا ارد یشت_ارت یشت (اشی یشت)که در وصف اشی ونگوهی (ارت)،ایزدبانوی ثروت و توانگری سروده شده و دارای ده کرده و ۶۲ بند است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

336 به یشت ارد یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

337 در اوستا از ایزد بانویی به نام چیستا نام برده شده که به‌معنای علم، دانش، فرزانگی و معرفت آمده است. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

338 شانزدهمین بخش یشت‌ها در کتاب اوستادین یشت است که هفت کرده و بیست بند دارد به نام دین سروده شده‌ است ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

339 به دین یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

340 رام یشت پانزدهمین یشت کتاب اوستا می‌باشد و یازده کرده و ۵۷ بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

341 به رام یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

342 به اصطلاحی در سیستم هوا شناسی است که به آن سیکلون گویند:
جهت حرکت، توده هوا در نیم‌کره شمالی واچرخ حرکتی توده هوا در نیم کره جنوبی است و دقیقا ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

343 سقراط اولین شهید و کشته شده در راه آموزش حقیقت بوده است .
سقراط حکيم در اواخر قرن پنجم پيش از ميلاد در يونان (آتن) متولد شد. وي را امام الحکماء، خ ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

344 به سرباز پیاده نظام در یونان باستان گفته می شده که در بیشتر اوقات سال به کار کشاورزی می‌پرداختند، اما با آغاز جنگ به میدان کارزار می‌رفتند. آورده اند ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

345 عشق طبق پژوهش استاد، دکتر محمد حیدری‌ ملایری،
یک واژه کاملا پارسی است که اصل اوستایی آن اسک و تغییر یافته آن اِشک و معرب شده آن عشق است.
ا ...
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

346 زرد یکی از‌ رنگ‌های اصلی‌است. از نظر طیفی، رنگ زرد میان نارنجی و سبز قرار دارد. طول موج نور زردرنگ میان ۵۶۵ و ۵۹۰نانومتر‌ در طیف نوری قرار دارد. در ف ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

347 زرد یکی از رنگ‌های اصلی است. از نظر طیفی، رنگ زرد میان نارنجی و سبز قرار دارد. طول موج نور زردرنگ میان ۵۶۵ و ۵۹۰نانومتر در طیف نوری قرار دارد. در فره ... ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

348 گل شبو _چلیپا ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

349 روز بیست ویکم هر ماه باستانی یا پارسی را رام روز گویند.
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

350 به رامشن رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

351 ایزدان، اله گان، خدایگان ١٣٩٨/٠٥/١١
|

352 شکلی دیگر از خدایگان است یعنی ایزد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

353 ایزد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

354 سایسته پرستش و ستایش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

355 خداوند، ایزد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

356 سایسته پرستش و ستایش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

357 رام‌یا ایزد رام، که در اوستا‌به صورت‌رامه یا رامن‌آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن‌یا همان رام‌خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان یا‌"باشن ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

358 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه‌یا رامن آمده و در‌زبان پهلوی به صورت رامشن‌یا همان‌رام‌خوانده شده‌است، در‌ آئین زردشت یکی از‌ ایزدان‌یا باش ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

359 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه یا رامن آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن یا همان رام خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان یا باشند ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

360 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه یا رامن آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن یا همان رام خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان‌یا باشند ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

361 رام یا ایزد رام، که در اوستا به صورت رامه یا رامن آمده و در زبان پهلوی به صورت رامشن یا همان رام خوانده شده‌است، در آئین زردشت یکی از ایزدان یا باشند ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

362 پانزدهمین یشت در کتاب اوستا"رام یشت" می باشد که این یشت دارای یازده کرده و ۵۷ بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

363 به رام یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

364 علامت تجاری_نشان تجاری_ نماد بازرگانی، اعم از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه‌ای است که نشانگر یک محصول یا خدمت است و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

365 علامت تجاری_نشان تجاری_ نماد بازرگانی، اعم از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه‌ای است که نشانگر یک محصول یا خدمت است و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

366 علامت تجاری_نشان تجاری_ نماد بازرگانی، اعم از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه‌ای است که نشانگر یک محصول یا خدمت است و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

367 مارک_برند_ نمانام یک نام، عبارت طرح نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدم ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

368 مارک_برند_ نمانام : طرح و نام و اسم هر خدمات یا محصول که آن نمانام آن خدمات یا محصول را معرفی می نماید ١٣٩٨/٠٥/١١
|

369 برند، نما نام ١٣٩٨/٠٥/١١
|

370 بهرام یشت چهاردهمین یشت از مجموعه یشت‌های کتاب اوستامی‌باشد که در ستایش بهرام ایزد پیروزی بوده و ۲۲ کرده و ۶۴ بند دارد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

371 به بهرام یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

372 تحریف ١٣٩٨/٠٥/١١
|

373 خسبیدن ، خفتن ، خوابیدن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

374 ناوند . ناف ١٣٩٨/٠٥/١١
|

375 ناوند ١٣٩٨/٠٥/١١
|

376 به غیر از ١٣٩٨/٠٥/١١
|

377 شکل نوشتاری نادرست اطلس است ١٣٩٨/٠٥/١١
|

378 روزنامه ، مجله اعم از شکل نوشتار کاغذی یا الکترونیکی در سایت های اینترنت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

379 موبَد در دین بهدینان (کیش زرتشت) ( آیین مزدیسنا) به فرد روحانی اطلاق می‌شود‌. آخوند زرتشتی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

380 واژه مغ به صورت مگو چندین بار در کتیبه‌های بیستون کرمانشاه آمده و در اوستا به صورت مغو و در پهلوی مغ شده‌است. کلمه موبد که به پیشوای دین زردشتی ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

381 وندیداد یکی از نوشته های دینی زرتشیان است ولیکن بسیاری از مارسیان و بهدینان امروز محتوای وندیداد را در تعارض با گاهان دانسته و گرچه برای آن اهمیت تار ... ١٣٩٨/٠٥/١١
|

382 مطالب کتاب بندهشن یا بندهش در سه محور اصلی است:

۱_ آفرینش آغازین
۲_شرح آفریدگان
۳_نسب‌نامهٔ کیانیان.
١٣٩٨/٠٥/١١
|

383 بندهشن بزرگ همان بندهشن ایرانی یکی از دو تحریر کتاب بندهشن است که مفصلتر از بندهشن هندی می باشد. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

384 بندهشن هندی، نام یکی از دو تحریر کتاب بندهشن یا بندهش است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

385 نام دیگر کتاب بُنْدَهِشْن است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

386 دادویه نا پدر فَرْنْبَغ مولف پدید آورنده کتاب بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

387 فَرْنْبَغ نام پدید آورنده و مولفکتاب بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

388 بندهشن به معنی آفرینش آغازین یا آفرینش بنیادین است، مطالب کتاب در سه محور اصلی است:
آفرینش آغازین_شرح آفریدگان_نسب‌نامهٔ کیانیان.
بُنْدَهِشْن ...
١٣٩٨/٠٥/١١
|

389 فروهر در اوستا فَروَشی یاد شده که همان فَروَهَر است. در فارسی باستان فَرورتی و در زبان پهلوی فَروَهر که یکی از نیروهای مینویی اخروی است ١٣٩٨/٠٥/١١
|

390 فَروَش همان فروشی است در اوستا است فَروَش که همان فروهر است. در فارسی باستان فَرورتیو در پهلوی فَروَهر که یکی از نیروهای مینویی اخروی است ١٣٩٨/٠٥/١١
|

391 فروهر که در اوستائی به آن فَروَشی یاد شده، در فارسی باستان فَرورتی و در زبان پهلوی فَروَهر که یکی از نیروهای مینویی یا اخروی است. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

392 فروردین یشت یکی از قسمت‌های اوستاست که در ستایش فَرَوَهَر (گوهر زندگانی یا جوهر و مایه حیات) به آن فَرَوَشی نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٥/١١
|

393 به فروردین یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

394 به رشن یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

395 فی امان الله، بدرود، خدا نگهدار، در امان خدا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

396 دارای مدرک کارشناسی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

397 خاک‌های نرم کوشک کتابی نوشتهٔ سعید عاکف در حوزهٔ جنگ ایران و عراق است و پیرامون زندگی عبدالحسین برونسی است.در ضمن رهبر معزز و فرزانه از این کتاب تعر ... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

398 شهید برونسی یکی از فعالان سیاسی در زمان پهلوی که طعم شکنجه در ساواک و زجر زندان را چشیده و پس از پیروزی انقلاب به عضویت سپاه درآمده و سپس در زمان یو ... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

399 نخستین شهید علم و دانش. ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

400 کاربر محترم صدوقی،" شهید"یعنی گذشتن زجان برای رسیدن به هدف ولای انسانی و شهادت در راه هدف که نه زبان می شناسد و نه مرز، اما اگر منظور شما واژه شهید ... ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

401 به مفهوم شهید در خدا _ کشته در راه خدا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

402 نام کتابی از مایکل وایت :
روایت زندگی و مرگ رزمنده ای بی سلاح بنام جوردانو برونو. کشیشی که در مقابل دادگاه تفتیش عقاید رم ایستادگی کرد. رزمنده ای ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

403 اثر مایکل وایتر ژاتر سرگذشت و رئال :
روایت زندگی و مرگ رزمنده ای بی سلاح بنام جوردانو برونو. کشیشی که در مقابل دادگاه تفتیش عقاید رم ایستادگی کرد. ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

404 جوردانو برونو. او هشت سال به دلیل پابرجا بودن بر باورهایش در زندانهای تفتیش عقاید شکنجه شده و در پایان به حکم اعدام محکوم در شهر رم در ملاعام زنده س ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

405 برونو در سال ۱۵۴۸ در نولا واقع در جنوب ایتالیا به دنیا آمد و در سال ۱۵۶۳ وارد صومعه‌ای در ناپل شد ولی سه سال بعد به دلیل ظنین شدن به او، صومعه را ترک ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

406 جوردانو برونو، کشیش و فیلسوف و کیهان‌ شناس ایتالیایی است، که در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۶۰۰ در سن ۵۲ ساله د اعدام شد:
جوردانو برونو, پسر یک مرد نظامی بوده ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

407 به چم یا معنی سپیده‌دم است. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

408 پنجمین گاه یا پنجمین زمان یا واپسین زمان نماز پنجگاه شبانه روز در کیش زرتشتیان است.
اوشهینه‌گاه( گاه اشهن) از نیمه شب تا برآمدن آفتاب: واژه او ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

409 پنجمین گاه یا پنجمین زمان در پنجگاه شبانه روز است، که زرتشتیان در وعده نماز می گزارند.
(گاه اشهن) از نیمه شب تا برآمدن آفتاب: واژه اوشهین از واژه ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

410 واژه پارسی و به معنا یا چم ، آهسته فرا رسنده ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

411 چهارمین گاه یا چهارمین زمان از پنجگاه شبانه روز است که بهدینان در آن زمان نماز می خوانند.
اییویسروثریمه‌گاه از فرو رفتن آفتاب و پیدا شدن ستاره شام ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

412 چهارمین گاه یا زمان از پنچگاه شبانه روز است که پارسیان در این هنگام نماز می دارند.
)گاه ایوه سریترم)، از فرورفتن آفتاب و پیدا شدن ستاره شامگاهی ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

413 ایرن یک واژه پارسی است و در یک معانی آن به چم روز است. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

414 اوز واژه پارسی و به چم(( معنای)) بیرون، آن سوی می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

415 اوزیر واژه‌ای پارسی و مرکب است. اوز به چم بیرون، آن سوی و ایرن به چم روز است و روی‌هم‌رفته به چم پسین، آن سوی روز است. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

416 (اوزییرینه‌گاه یا گاه ازیرن) از ساعت سه پسین تا فرورفتن آفتاب: اوزیر واژه‌ای مرکب است. اوز به چم بیرون، آن سوی و ایرن به چم روز است و روی‌هم‌رفته ب ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

417 (اوزییرینه‌گاه یا گاه ازیرن) از ساعت سه پسین تا فرورفتن آفتاب: اوزیر واژه‌ای مرکب است. اوز به چم بیرون، آن سوی و ایرن به چم روز است و روی‌هم‌رفته به ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

418 دومین بخش از پنجگاه شبانه روز است که نیاکان در آیین زرتشتی نماز به پا می داشتند.
( ریپتون گاه یا گاه رفتون) از نیمروز تا سه ساعت پس از نیمروز: از ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

419 دومین بخش از پنجگاه شبانه روز است که نیاکان در آیین زرتشتی نماز به پا می داشتند.
( ریپتون گاه یا گاه رفتون) از نیمروز تا سه ساعت پس از نیمروز: از ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

420 موبدان از بامدادان تا هنگام برآمدن آفتاب، گیاه سپندینه هوم را می‌کوبند و با آدابی ویژه از آن شربتی تقدیس شده فراهم می‌آورند. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

421 یکی از پنج بخش پنجگاه در شبانه روز است که پارسیان در آن زمان نماز نخستین را می خواندند.
از برآمدن آفتاب تا نیمروز: واژه هاون همان کلمه هاون امر ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

422 در آیین زرتشتی هر شبانه‌روز به پنج گاه بخش شده و در هر گاه نمازی خوانده می‌شود. هرکدام از این گاه‌ها با نام ویژه خود خوانده می‌شود: هاون، رفتون، ازیر ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

423 درایران باستان سا ل دوازده ماه سی روزه داشت که در جمع 360 روز می شد به آخر ماه هشتم (آبان ماه) و بعد ها به آخر ماه دوازدهم (اسفند ماه) پنج روز اضافه ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

424 مَمَس پَت مَیدی به ششمین گاهنبار یا چهره ششم آفرینش گویند که در پنج روز پایانی سال و یا ماه گاتابیو ( همان پنجه آخر سال) که مرتبط به‌ آفرینش انسا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

425 مید بارم به چهره پنجم افرینش یا گاهنبار پنجم که از روز مهر تا ورهرام در دیماه یعنی دهم تا چهاردهم دیماه است و مربوط به آفرینش جانوران می باشد، گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

426 به ایاسَرِم که از روز اشتاد تا انارام در ماه مهر یعنی بیستم تا بیست و چهارم مهرماه و مربوط به آفرینش گیاهان می باشد، چهره چهارم آفرینش یا گاهنبار چه ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

427 جشن و بزرگداشت گاهنبار سوم یا چهره سوم که به آن پَیته شَهم گویند که در روز اشتاد تا انارام از ماه شهریور یعنی از ۲۱ تا ۲۵ شهریور و مربوط به آفرینش زم ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

428 پارسیان یا زرتشتیان به چهره دوم آفرینش یا دومین گاهنبار که از هشتم تا دوازدهم تیرماه می باشد، میدیوشَهم گویند و مربوط به آفرینش آب است.این روز نیز در ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

429 به گاهنبار اول رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

430 (گاهنبار اول) چهره اول افرینش یا میدیوزَرٍم که از روز" خیر" تا "دی به مهر" از ماه اردیبهشت یعنی دهم تا چهاردهم اردیبهشت می باشد و مربوط به آفرینش آسم ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

431 چهره اول آفرینش همان گاهنبار نخستین است، که مرتبط با آفرینش آسمان است. از این رو پارسیان از باستان تا کنون در هر گاهنباری جشن گرفته و این روزها را ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

432 مَمَس پّت مَیدی به چهره ششم زمین یا ششمین گاهنبار گویند که در پنج روز پایانی سال و یا ماه، گاتابیو ( همان پنجه آخر سال) که مرتبط به آفرینش انسان ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

433 مَمَس پَت مَیدی به ششمین گاهنبار یا چهره ششم آفرینش گویند که در پنج روز پایانی سال و یا ماه گاتابیو ( همان پنجه آخر سال) که مرتبط به‌ آفرینش انسا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

434 مید بارم به گاهنبار ششم یا چهره ششم آفرینش است و یکی از جشن های ایرانی است که از دیرباز است که پارسیان در چنین روزی، یعنی بیستم دی‌ماه برابر با دو ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

435 مید بارم به چهره پنجم یا گاهنبار پنجم که از روز مهر تا ورهرام در دیماه یعنی دهم تا چهاردهم دیماه است و مربوط به آفرینش جانوران می باشد، گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

436 یکی از جشن های گاهنبار ایرانیان است که نیاکان از گذشته به نسل اکنونی ارمغان داده اند، این جشن در تاریخ سی‌ام مهرماه، دویست‌ودهمین روز سال که در ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

437 به ایاسَرِم که از روز اشتاد تا انارام در ماه مهر یعنی بیستم تا بیست و چهارم مهرماه و مربوط به آفرینش گیاهان می باشد، چهره چهارم آفرینش یا گاهنبار چه ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

438 پَیته شَهم،روز سی‌ام شهریورماه که در واقعه گاهنبار سوم یا چهره سوم و صدوهشتادمین روز سال که در این روز زمین آفریده شد.
روز اشتاد تا انارام از ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

439 جشن و بزرگداشت گاهنبار سوم که به آن پَیته شَهم گویند که در روز اشتاد تا انارام از ماه شهریور یعنی از ۲۱ تا ۲۵ شهریور و مربوط به آفرینش زمین می با ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

440 میدیوشَهم، گاهنبار دوم یا چهره دوم، در تاریخ روز پانزدهم تیرماه، صدوپنجمین روز سال که در این روز آب آفریده شد، می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

441 پارسیان یا بهدینان به چهره دوم آفرینش یا دومین گاهنبار که از هشتم تا دوازدهم تیرماه می باشد، میدیوشَهم گویند و مربوط به آفرینش آب است.این روز نیز ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

442 میدیوزَرِیم، نخستین گاهنبار یا چهره اول است که در روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه، چهل‌ و پنجمین روز از اول سال که در آن آسمان آفریده شد. پارسیان این روز ر ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

443 چلو گوشت سیریزی، یک غذای کاملاً مجلسی است که میزان زعفران بکار رفته و دیگر ادویه ها آن را از چلو گوشت معمولی متمایز می سازد. نحوه تهیه برای شش نفر( ... ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

444 آغل ، در گویش مردم شهرستان زرند اِشا گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

445 در گویش مردم شهرستان زرند اِشا می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

446 تلفظ اشتباه اصطبل است. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

447 در گویش مردم شهرستان زرند اِشا می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

448 در گویش برخی از شهرستان های کرمان به طویله ، اِشا گویند ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

449 در واقعه، پارسی آن پاپک است، چون تازیان توان تلفظ واژه "پ " را نداشتند، او را بابک خواندند و این نوع تلفظ در نزد عموم رواج یافت. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

450 در اصل نام پاپک بوده و بعداً به خرمدین شهره یافت و چون رهبر جنبش سرخ جامگان بوده و علیه اعراب عباسی قیام و پیکار داشته، تازیان او را بابک خرمدین نا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

451 نام اصلی و پارسی او پاپک بوده که بعداً به خرمدین شهره می شود. ((تازی به دلیل عدم تلفظ حرف پ ، او را بابک خواندند.)) ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

452 در گویش یزدی به باجناق گویند. همدوماد همان هم داماد یعنی همریش یا باجناق است. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

453 در برخی نقاط یزد و کرمان همریش گویند ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

454 در گویش یزدی همدوماد یا هم داماد گویند ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

455 در برخی نقاط یزد و کرمان به باجناق گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

456 در گویش یزد به باحناق، همداماد یا عامیانه تر
" همدوماد" گویند.
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

457 در گویش یزد به ماست چکیده ((ماسینه)) گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

458 در گویش یزد به ماستینه(( ماست چکیده)) گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

459 یکی از این کارثوها((سیل عظیم و بزرگ)) سیلی بود که آسیاب قدیمی سیریز را ویران نمود.((که این آسیاب مهمترین آسیاب این شهر به ویژه در بحرانهای قحطی جن ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

460 نام سیل بزرگ و عظیم در گویش محلی چند شهرستان استان کرمان تست. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

461 یکی از آسیاب های تخریب شده، آسیاب سیریز بوده که در بحران قحطی جنگ جهانی اول نقش مهمی را ایفا کرد و در اوخر زمستان سال ۱۳۰۶ زیر بنای آن بر اثر طغیان ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

462 یکی از این اسیاب ها، آسیاب سیریز بوده که در بحران قحطی جنگ جهانی اول نقش مهمی را ایفا کرد و در اوخر زمستان سال ۱۳۰۶ زیر بنای آن بر اثر طغیان آب رود ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

463 مراد هفت آسیاب معروف شهرستان کوهبنان، با قدمت تاریخی است که نقش مهمی در زندگی مردم به ویژه در بحران های جنگ جهانی اول و دوم داشته است. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

464 منظور بُرز یا بلندی است که در گویش کرمانی ، برزو تلفظ می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

465 منظور جهر یا گودی است که در گویش کرمانی ،جهرو تلفظ می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

466 در گویش کرمان و برخی شهرستان های استان کرمان، مانند زرند و کوهبنان به گودی یا جای عمق دار، جهر یا جهرو گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

467 در کرمان و شهرستانی های آن مانند کوهبنان به شیعیان غیر شیخیه گویند، مذهب شیخیه به شیعیان مذهب جعفری ((اثنی عشری)) چون بالای سر میت و قبر نماز می ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

468 نام مسجدی در کوهبنان است.
(( به مسجد برز کوهبنان رجوع شود.))
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

469 این مسجددر گویش محلی برزو گفته می شد که در بلندی در کوهبنان بنا شده و برای همین به بُرز یا بلندی یا ارتفاع نامیده می شده و ویژه بالاسری ها یا شیعی ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

470 مسجد جهر ، مسجدی در کوهبنان است.
((مسجد جهر کوهبنان رجوع شود.))
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

471 این مسجد طبق گویش محلی جهرو، در گودی و عمق بنا شده برای همین به جهر یعنی گودی یا عمیق نامیده شده و در بالای شهر کوهبنان در منطقه خوش آب و هوای آن م ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

472 به آسیاب قدیمی سیریز رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

473 این آسیاب با آسیاب بانی عبدالعلی و فرزندش حسین، در بحران قطحی در جنگ جهانی نخست(جنگ جهانی اول) نقش بسیار مهمی داشته و در اوخر زمستان سال ۱۳۰۶ زیر ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

474 سروش ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

475 به لحاظ معنی کارخانه چوب و در اصطلاح، آسیاب ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

476 به هر کس که به یک زبان و یا لهجه صحبت کند، در دانش زبانشناسی گویشور گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

477 کاربر محترم، (تارا) آنچه در پیشنهادات درج شده، توهین تلقی نمی شود، یک واژه در یک زبان یک معنا و در زبانی دیگر و یا در عرف مفهومی دیگر دارد ، مانن ... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

478 در زبان اردو و پشتو ، به سلسله و سریال، سیریز می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

479 به اردو و پشتو ، سیریز می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

480 به اردو و پشتو ، سیریز می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

481 به معنای سلسه، به اردو و پشتو ، سیریز می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

482 سری به معنای سریال به اردو و پشتو ، سیریز می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

483 به اردو و پشتو ، سیریز می شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

484 در گویش کرمانی به گلوله شدن آرد در مایعات "لُک لُک" گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

485 دبیرستان ایرانشهر می باشد.(( به دبیرستان ایرانشهر یزد رجوع شود.)) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

486 دبیرستان ایرانشهر یزد نخستین دبیرستانی است که در یزد تأسیس شد.
ساختمان این دبیرستان را سازمان میراث فرهنگی ایران جزء آثار تاریخی به شماره ثبت ۲۰۴۸ ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

487 نخستین دبیرستان استان یزد، ایرانشهر بوده است.
شرح کامل به دبیرستان ایرانشهر یزد رجوع شود.
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

488 ایساف (Isaf) از جمله واژه‌های جدیدی است که از چند سال قبل وارد ادبیات سیاست بین‌الملل شده است. این واژه که از درون بحران افغانستان ظهور کرده، مخفف وا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

489 نام فرمانروای بلخ در زمان زرتشت است که دین پیامبر ایرانی را پذیرفته و از او پشتیبانی می نماید. در گاث ها یا گاهان یا گات ها ، چهار بار از او یاد ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

490 نام فرمانروای بلخ در زمان زرتشت است که دین پیامبر ایرانی را پذیرفته و از او پشتیبانی می نماید. در گاث ها یا گاهان یا گات ها ، چهار بار از او یا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

491 نام فرمانروای‌ بلخ در زمان زرتشت است که دین پیامبر ایرانی را پذیرفته و از او پشتیبانی می نماید. در گاث ها یا گاهان یا گات ها ، چهار بار از او یا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

492 نام فرمانروای بلخ در زمان زرتشت است که دین پیامبر ایرانی را پذیرفته و از او پشتیبانی می نماید. در گاث ها یا گاهان یا گات ها ، چهار بار از او یا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

493 نام فرمانروای بلخ در زمان زرتشت است که دین پیامبر ایرانی را پذیرفته و از او پشتیبانی می نماید. در گاث ها یا گاهان یا گات ها ، چهار بار از او یا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

494 تورباتور به معنی، قهرمان تورانیان باشد، که با دگرگوتی در زبان به توربرا تور تغییر یافته است.
تورباتور نام قاتل یا کُشنده زرتشت، پیامبر ایرانیکه ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

495 نام قاتل یا کُشنده زرتشت، پیامبر ایرانی بر اساس اوستا توربراتور یا براترکرش است.
براترکرش تورانی بوده و در تازش تورانیان به ایران در آتشکده بلخ اش ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

496 نام قاتل یا کُشنده زرتشت، پیامبر ایرانی بر اساس اوستا توربراتور یا براترکرش است.
توربراتور تورانی بوده و در تازش تورانیان به ایران در آتشکده بلخ ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

497 مرگ زرتشت در روز پنجم دیماه می باشد.
ایشان در سن ۷۷ سالگی در آتشکده شهر بلخ در حال آموزش و راهنمایی بود که توربراتور فرمانده سپاه اَرِجِت اَسپَه ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

498 آخرین پاسبان مردگان زرتشتی در ایران " آقا شهریار" "نساسالار" دخمه تاریخی در یزد و آخرین نساسالار زنده زرتشتیان است.
در تاریخ ۱۳۱۸ به دستور رضاشاه ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

499 به فردی در کیش مزدیسنا(زرتشتی) که مرده را از پایین بر دوش گرفته و به دخمه می برد. ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

500 کلمه ستودان یا استودان که از ترکیب واژه‌های "استو"به معنی استخوان و "دان"به معنی جایگاه تشکیل شده و محل نگهداری استخوان متوفیان بوده‌است.
استودان ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

501 گور دخمه‌ها در اصل آرامگاه‌هایی بودند که در دل کوه و صخره کنده می‌شدند و شکل اتاقی دارند که یک یا چند قبر در داخل آن‌ها تعبیه می‌شد. این فضاهای اتاقی ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

502 کلمه استودان که از ترکیب واژه‌های "استو"به معنی استخوان و "دان"به معنی جایگاه تشکیل شده و محل نگهداری استخوان متوفیان بوده‌است.
استودان ها دارای ...
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

503 برج خاموشی یا دخمه مکانی است که بر فراز بلندی در بُرز گاه، ایجاد می‌شد و متوفی در آنجا قرار داده می‌شد تا توسط حیوانات و پرندگان خورده و متلاش شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

504 دخمه، دخمک یا برج خاموشی مکانی است که بر فراز بلندی در بُرز گاه، ایجاد می‌شد و متوفی در آنجا قرار داده می‌شد تا توسط حیوانات و پرندگان خورده و متلاش ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

505 یاد آوره شش چهره زمین یا جشن های ششگانهٔ گاهنبار ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

506 تهران ۱۵۰۰ اولین پویانمایی سینمایی بلند ساخت ایران به کارگردانیبهرام عظیمی و در گونه کمدی‌است که نوروز ۱۳۹۲ به نمایش عمومی درآمد. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

507 موشک آزاد به اختصار به آن موشک می گویند، نوعی هواگرد است که نیروی پیشرانهٔ خود را از موتور راکت می‌گیرد. سوخت راکت در محفظه‌ای در بدنهٔ راکت قرار دا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

508 توربوفن نوعی موتور جت است که در آن بخش بزرگی از هوای مکیده شده بدون رفتن به اتاق احتراق از روزنه انتهائی خارج می‌شود. این نوع موتور برای سرعت‌های متو ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

509 موتور توربو یا چرخش زای شارشی نوعی موتور جت است که در آن همهٔ هوای مکیده‌ شده به اتاق احتراق می‌رود و پس از مخلوط‌ شدن با سوخت و احتراق به‌صورت گاز ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

510 هل دادن یا راندن یک جسم به جلو است. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

511 موتورجت یا موتور شارشی نوعی موتور است که از شتاب دادن و تخلیه شاره برای ایجاد پیش‌رانش برپایه قانون سوم نیوتن استفاده می‌کند.
شاره: سَیّال، یکی ا ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

512 یک مهندس وپرسنل نظامی و پیشگام طراحی هواپیما در اتحاد جماهیر شوروی بود.
او در طول زندگی حرفه‌ای خود طراحی یا نظارت بر طراحی بیش از ۱۰۰ نوع از هواپ ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

513 نام یک شرکت روسی است که در سال۱۹۲۲ توسط آندره توپولِف تأسيس شد و در صنایع دفاعی و هوافضا فعالیت دارد.
توپولف در اول آبان ۱۳۹۱ جشن ۹۰ سالگی خود ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

514 (زِبَر صوت) مافوق صوت ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

515 زِبَر صوت ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

516 هواپیمای زبَرصوت (مافوق صوت) : توپولف تو-۱۴۴ محصول کشور روسیه( نخستین هواپیمای مافوق صوت) و کنکورد، محصول مشترک فرانسه و بریتانیا است. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

517 هواپیمای زبَرصوت (مافوق صوت) کنکورد، محصول مشترک فرانسه و بریتانیا است.
این هواپیما با کاربری مسافربری یا ترابری، قادر است با سرعتی حدود دوبرابر ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

518 هواپیمای کنکورد(هواپیمای مافوق صوت.) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

519 ایزدبانو یا الههٔ توافق، تفاهم، و تناسب و هماهنگی میان زن و شوهر در اساطیر روم می بوده. و همتای او در اساطیر یونانی هارمونیا است. نام دیگر کنکورد ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

520 ایزدبانو یا الههٔ توافق، تفاهم، و تناسب و هماهنگی میان زن و شوهر در اساطیر روم می بوده. و همتای او در اساطیر یونانی، هارمونیا است.نام دیگر کنکورد( ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

521 ایزدبانو جاویدانه هماهنگی و هارمونی است. همتای او در ا ساطیر روم کونکوردیا است و مخالف او اریس در یونان و دیسکوردیا در روم می‌باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

522 زیگوت یا یاخته تخم، اولین سلول جاندار جدید است که با تقسیم‌های پی‌درپی و تغییراتی که پیدا می‌کند، در نهایت جانداری مشابه به والدین ایجاد می‌کند ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

523 تخم اولین سلول جاندار جدید است که با تقسیم‌های پی‌درپی و تغییراتی که پیدا می‌کند، در نهایت جانداری مشابه به والدین ایجاد می‌کند ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

524 به لقاح یا باروری گویند.
((به عمل ترکیب سلول‌های جنسی نر و ماده که منجر به تشکیل سلول یاخته تخم می‌شود، گویند.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

525 تخمک، گامت ماده‌است که درون تخمدان جاندار ماده قرار گرفته و پس از بارورسازی به یاختهٔ تخم تبدیل می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

526 یاخته‌ای است که پس از ترکیب بااسپرم، هستهٔ اولیهٔ جنین (یاخته تخم یا زیگوت یا Zygote) را تشکیل می‌دهد. (تخمک) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

527 پروستات یا پروفسرته،غده‌ای سفت به شکل یک هرم وارونه در ابتدامجرای ادراری در لگن خاصره قرار دارد.
پرستات عضوی از دستگاه تناسلی مردانه و به انداز ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

528 منی به مایع سفیدرنگ و غلیظی متشکل از تمامی ترشحات مجاری تولید اسپرم و ترشحات پروستات و ترشحات غددی که در کنار ریشهٔ آلت مرد قرار دارند. گُشناب ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

529 گُشناب به مایع سفیدرنگ و غلیظی متشکل از تمامی ترشحات مجاری تولید اسپرم و ترشحات پروستات و ترشحات غددی که در کنار ریشهٔ آلت مرد قرار دارند. منی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

530 در دانش ژنتیک به سلولی که مسئول تولید مثل جنسی است، گامت یا کامه گویند، گامت‌ها معمولاً حاوی نصف کروموزوم‌های جانداری که از آن ایجاد شده‌اند، می باشن ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

531 به سلولی که مسئول تولید مثل جنسی است، گامت یاکامه گویند، گامت‌ها معمولاً حاوی نصف کروموزوم‌های جانداری که از آن ایجاد شده‌اند، می باشند. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

532 روستایی در دهستان برکوه، در شهر ریوش از توابع بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

533 تقسیم سلولی یا تقسیم یاخته‌ای،فرایندی است که در آن یک یاخته(یاختهٔ مادر) به دو یا چند یاختهٔ دیگر (یاخته‌های دختر) تقسیم می‌شود. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

534 در ژنتیک به‌ تعداد دسته‌های کروموزوم‌هایی که با هم جور هستند، گفته می شود.
به آن پلوئیدی نیز گویند.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

535 در علم ژنتیک به‌ تعداد دسته‌های کروموزومها که با هم جور هستند، گفته می شود.
به آن دستگی هم می گویند.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

536 گامنت نر یا اسپرم ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

537 یاخته‌های جنسی ، موجود نر (حیوان یا آدم) با نامهای، زامه، اِسپِرم یا نر یاخته ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

538 آمیختگی ، جماع یا به عبارت صحیح تر آمیزش جنسی جانوران به منظور تولید مثل. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

539 sexual reproduction
((تولید نسل جدید یا افزایش گونهٔ))
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

540 آلت تناسلی، آلت جنسی، قسمتی از بدن که در تولید مثل نقش دارد. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

541 آلت تناسلی، دستگاه تناسلی، آلت جنسی، قسمتی از بدن که در تولید مثل نقش دارد. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

542 تمایلات جنسی ، جنسیت و (گائیدن، مجامعت کردن ،خفت و خیز ، همخوابگی، هم بستری، نزدیکی کردن، جماع، جفتگیری و ...) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

543 گائیدن، مجامعت کردن ،خفت و خیز ، همخوابگی، هم بستری، نزدیکی کردن، جماع، جفتگیری، سکس و ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

544 گائیدن، مجامعت کردن ،خُفت و خیز ، همخوابگی، هم بستری، نزدیکی کردن، جماع، جفتگیری، سکس و ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

545 گائیدن، مجامعت کردن ،خفت و خیز ، همخوابگی، هم بستری، نزدیکی کردن، جماع، جفتگیری، سکس و ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

546 خفت و خیز ، همخوابگی، هم بستری، نزدیکی کردن، جماع، جفتگیری، سکس و ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

547 همخوابگی، هم بستری، نزدیکی کردن، جماع، جفتگیری، سکس و ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

548 همخوابگی، همبستری، نزدیکی، جفتگیری و ... ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

549 انگزیش جنسی یا برانگیختگی جنسی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

550 انگیزش جنسی یا تحریک جنسی . ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

551 برانگیختگی جنسی یا تحریک جنسی به فرایندی گویند که فرد مشتاق رابطه جنسی یا آماده آمیزش جنسی شده باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

552 به کلیه حرکات و رفتارهای میان دو فرد یا گونه، گفته می‌شود که منتج به انگیزش جنسی مابین آنها گشته و مقدمات آمیزش جنسی را فراهم می آورد. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

553 خدا و الهه جنگ در روم و همتای آن در اساطیر یونان، آرس است. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

554 خدای جنگ و پسر"زئوس"و"هرا"در اساطیر یونانی و همتای او در روم مارس است. ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

555 به خورش قیمه یزدی رجوع شود ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

556 "هَمال" که از ریشه هَمول (Hamul) پهلوی و در اصل به معنای همتا و مانند است.
در شاهنامه : کیانوش و برمایه یا پرمایه، ضمن آنکه برادر فریدون می باشند، ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

557 واژه دوقلو برگرفته از فرهنگ لغت مرحوم استاد دهخدا یعنی: دوقلی . دوغلو. توأم . توأمان . همزاد. دوپهلو که ریشه ترکی دارد و در فارسی سره "هَمال" ... ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

558 در گویش مردم استان کرمان به خربزه، خیار گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

559 به آن خورشت هم می گویند. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

560 به آن خورش هم می گویند ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

561 به خورش قیمه یزدی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

562 خورشی سنتی و بسیار خوشمزه و معروف و مشهور در استان یزد، امّا شکل لپه و مهمتر نحوه پخت به شیوه ای متفاوت طبخ می گردد:
مواد مورد نیاز:
زردچوبه ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

563 در گویش اکثریت مردم استان کرمان، به بلندی و جای مرتفع بُرز گویند( borz) ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

564 در گویش مردم بیشتر شهرستان های استان کرمان، به گودی یک باغچه ، حوض ، است و یا هر سطح تو رفته، جَر گویند( jar) ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

565 کشتی نفت‌کش سانچی، در آب‌های چین روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ (۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸) برابر با السّبت، ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۹ تصادف و آتش گرفت. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

566 کشتی نفت‌کش سانچی، در آب‌های چین روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ (۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸) برابر با السّبت، ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۹ تصادف و آتش گرفت. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

567 سال ۱۴۳۹ قمری در گاه‌شمار هجری قمری سالی کبیسه است.
(( نیمه دوم این سال در سال ۱۳۹۷ شمسی قرار می گیرد.)
اول محرم این سال روز جمعه: (۳۱ شهریور ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

568 اسپری، مایع افشان :
( آب افشان برای آب)
(عطرافشان برای عطر)
(رنگ افشان برای رنگ)
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

569 اسپری، آب فشان ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

570 اسپری ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

571 آب فشان، آب افشان ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

572 کبک آباد، نام یکی از مناطق دهستان تنگ چنار در شهرستان مهریز استان یزد‌ می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

573 مینیون‌ها موجودات زرد کوچولوی انیمیشنی هستند که از ابتدای دوران وجود داشتند و از میکروارگانیسم‌های کوچک تک‌سلولی در طول سال‌ها و قرن‌ها تکامل پیدا کر ... ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

574 جمع مفسد ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

575 تلفظ غلط و عامیانه پونز می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

576 تلفظ غلط و عامیانه پونز، پونس می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

577 اندرزهای آذربادِ مَهرَسپَندان سه مجموعه اندرز و چند قطعه اندرزهای است که به آذرباد مهرسپندان،موبدان موبد ایران، در زمانشاپور دوم ساسانی (دوران پادشاه ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

578 همان آذرباد مَهرَاسپندان است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

579 همان آذرباد مَهرَاسپندان است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

580 آتورپات مَهرَسپندان همان آذرباد مَهرَاسپندان است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

581 آذرباد مَهرَاسپندان (آتورپات مَهرَسپندان، آتورپات مارسپندان، آتورپات امهرسپنت) موبد موبدان دورهٔ شاپور دوم بود. گفته‌اند برای جلب اعتماد مردم حاضر شد ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

582 آذرفَرْنْبَغ ِ فرخزادان موبد و دانشمندی زرتشتی و نویسنده کتابماتیکان گجستک ابالیش (رساله عبداللیث ملعون) بود.
آذرفرنبغ که در سالهای ۲۱۸ تا ۱۹۸ زند ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

583 دینْ‌کرد(ینکرت)کتاب سترگی به زبان پارسی میانه (پهلوی) که آن را به‌درستی "دانشنامهٔ مَزْدَیَسْنی[درسنامهٔ دین مزدایی (زرتشتی) ] نامیده اند.
این دان ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

584 دینْ‌کرد(دینکرت) کتاب سترگی به زبان پارسی میانه (پهلوی) که آن را به‌درستی "دانشنامهٔ مَزْدَیَسْن[درسنامهٔ دین مزدایی (زرتشتی)] نامیده اند.
این دان ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

585 دینْ‌کرد(دینکرت) کتاب سترگی به زبان پارسی میانه (پهلوی) که آن را به‌درستی "دانشنامهٔ مَزْدَیَسْنی" یا درسنامهٔ دین مزدایی (زرتشتی) نامیده اند.
این ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

586 این دانشنامه، هم یک فرهنگ واژه است که بر مطالعه و معرفی واژه‌های زبان فرانسه تمرکز دارد و هم یک دانشنامه است که همهٔ شاخه‌ های دانش را پوشش می‌دهد.< ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

587 تابوت ((حجله عزا )) حجله ترحیم ، حجله فوت ، حجله مرگ،
اتاقکی فلزی یا چوبی با پارچه مشکی در عزداری یک درگذشته.حجله ورانه یا تابوت وارانه.
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

588 (حجله عزا) را اینچنین تعریف نمودند که در محله شمیران قدیم اتفاقی ناگوار افتاد:
شب عروسی تنها فرزند یکی از خانواده های قدیمی شهر ، داماد موقع زدن ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

589 در عزا داری ها هم از حجله، البته حجله عزا استفاده می شود. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

590 تابوت ،حجله عزا ، حجله ترحیم ، حجله فوت ، حجله مرگ،
اتاقکی فلزی یا چوبی با پارچه مشکی در عزداری یک در گذشته.حجله ورانه یا تابوت وارانه.
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

591 گویند تا چندی قبل، جلوی خانه تازه داماد اتاقکی چوبی در عرض و و طول کوچک بنام حجله می گذاشتند و رویش طرح شیرین و فرهاد می کشیدند، داخل این اتاقک یا ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

592 به یاران جیسون که بر کشتی آرگو سوار شدند گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

593 به هر یک از یاران جیسون که بر کشتی آرگو سوار شدند گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

594 گراز کالیدونیان، یک هیولای بزرگ و وحشی به شکل گراز بوده که، آرتمیس برای کشتن اوینئوس، شاه کالیدون، به آنجا می فرستد، که موجب بی نظمی و کشتار و خسار ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

595 نام گرازی غول پیکری که بر فراز کوه اریمانتوس زندگی می کرده.
هرکول این جانور را مجبور کرد که از آشیانه اش بیرون یاید
سپس او را درون لایهٔ ضخیم ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

596 نام پادشاه تیرینس یکی از سه قلعه میسنی‌ ها واقع در آرگولید بود ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

597 نام همسر دوم هراکلس یا هرکول است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

598 یک شبه جزیره بزرگ در جنوب یونان‌است.
هولوس پسر هراکلس(هرکول) قصد تسخیر این شهر را داشت که به وسیله دلاوری از این شهر بنام اخموس کشته شد.
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

599 سرکردهٔ هراکلیدای بود. پس از آن‌ که ائوروستئوس را کشت و برآرگوس مسلط شد، مجبور شد به دلیل طاعون شهر را ترک کند. در حملهٔ دوم برای تسخیر پلوپونز، پیشن ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

600 زمانی که هراکلس(هرکول) مست بود، همسر و فرزندان خود را کشت، (البته در برخی نوشته ها آمده، فرد دیگری اینکار را کرده و چون هرکول مست بوده به گردن او ان ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

601 در عرف به پژو ۴۰۵، خودروی ایرانی گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

602 پادشاه مشرق، شهریار شرقی که مردا همان خورشید است.
خسروخاور نام خانوادگی هم می باشد.
یکی از دارندگان این نام خانوادگی،حسین خسروخاور جانباز ۷ ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

603 به کنسول بازی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

604 پیشانهٔ بازی یا کنسول بازی یک وسیله سرگرمی رایانه ای یا یک سیستم رایانه‌ای خاص است که برای نمایش تصاویر ویدئویی بازی ویدئویی بر روی یک وسیله نمایشگر ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

605 با عنوان پیشین سونی کامپیوتر اِنتِرتِینمِنت، شرکت بزرگ چند ملیتی آمریکایی در صنعت بازی‌های رایانه‌ای که متخصص در زمینه‌های مختلف صنعت سرگرمی و بازی‌ه ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

606 پلی‌استیشنپی‌ یا اِس (PS) ، PS1 (پی‌اِس‌وان) و به‌طور غیررسمی پی‌اِس ایکس (PSX) کنسولی ۳۲ بیتی از نسل پنجم است که برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۴ ت ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

607 یک کنسول بازی ویدئویی۳۲-بیتی است که برای نخستین بار در ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴ در ژاپن وارد بازار شد.
این کنسول بازی نسل پنجمی در ۱۱ می ۱۹۹۵ در آمریکای شم ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

608 به ساترن رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

609 ساترن ساتورن(ساتورنوس) از خدایان بزرگ روم که خدای کشاورزی و برداشت محصول به‌ شمار می‌آمد،
دوران سلطنت و فرمانروایی او، توسط جمع زیادی از نویسندگ ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

610 با نام ساترن و ساتورنوس نیز شناخته می شود. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

611 ساترن ۵ بزرگترین موشکی است که تاکنون ساخته شده‌است.
ساترن ۵با ارتفاع بیش از ۱۱۰ متر برای بردن فضاپیماهای آپولو به کره ماه طراحی و ساخته شد.
ور ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

612 دریای آسایش،نام یکی ازدریاوارهای کرهٔ ماه است.
این دریاوار در حوضه آسایش در سطح ماه واقع شده‌است. مواد درون این دریاوار تشکیل شده‌است از بازالت مر ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

613 آپولو ۱۱ (Apollo 11) مأموریتی از مأموریت‌های پروژهٔ آپولو است که منجر به فرود نخستین انسان بر روی کره ماه شد. در طی این مأموریت، نیل آرمسترانگ‌،باز آ ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

614 سفینه فضایی آپولو ۱۱ برای آنکه بر سطح کره ماه فرود بیاید از دو سفینه یا گردونه دیگر استفاده نمود آن سفینه بر روی ماه نشست و ماندگار شد، ماه‌نشین ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

615 پروژه فضایی آپولو یکی از پروژه‌های فضایی ناسا در زمان مسابقه فضایی میان شوروی و آمریکا بود که کوشش می‌کرد تا اولین انسان را بر روی سطح کره ماهفرود ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

616 فضاپیمای آپولو از سه قسمت تشکیل شده بود،تا بتواند قبل از پایان دهه ۶۰، هدف فرود فضانوردان آمریکایی بر ماه در برنامه فضایی آپولو را فراهم کند، و آنان ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

617 فضاپیمای آپولو از سه قسمت تشکیل شده بود،تا بتواند قبل از پایان دهه ۶۰، هدف فرود فضانوردان آمریکایی بر ماه در برنامه فضایی آپولو را فراهم کند، و آنان ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

618 مُرغ حَقّ، حق دوست، شباهنگ، هوگویک، چوک و یا مرغ نفرین همان جغد است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

619 به آن کوزه یا خمب نیز گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

620 به آن خمب و سبو نیز گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

621 در گویش کرمانی به خمره گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

622 سبوهای سفالی رسی بزرگ که برای تهیه و نگهداری سرکه و در گذشته تهیه شراب و ذخیره مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیز آورده اند در تمدن‌های باستا ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

623 در گویش کرمانی به آن تپو می گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

624 دستگاه آپولو یکی از ابداعات سازمان ساواک در دوران پهلوی برای شکنجه زندانیان بود که به گفته عزت شاهی از سال ۱۳۵۲ مورد استفاده قرار می‌گرفت.
این دست ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

625 پرواز فضایی آپولو، یکی از پروژه‌های فضایی ناسا در زمان مسابقه فضایی میان شوروی و آمریکا بود که کوشش می‌کرد تا اولین انسان را بر روی سطح کره ماهفرود ب ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

626 رویدادهای سال ۱۳۸۰ حورشیدی:
سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید.
۲۰ شهریور-حملهٔ تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌ها دوقلو‌نیویورک با حدود ۳ هزار کش ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

627 ۱_کشتن شیر نیمیان ۲_کشتن مار نُه سر هیدرا ۳_سیر کردن غزال کرینیا ۴_اسیر کردن گراز اریمانتوس ۵_تمیز کردن اصطبل آوگیاس ۶_کشتن پرندگان استیمفالوس ۷_اسی ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

628 ۱_کشتن شیر نیمیان۲_کشتن مار نُه سر هیدرا ۳_سیر کردن غزال کرینیا۴_اسیر کردن گراز اریمانتوس ۵_تمیز کردن اصطبل آوگیاس ۶_کشتن پرندگان استیمفالوس ۷_اسیر ک ... ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

629 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

630 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

631 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

632 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

633 دزدیدن سیب‌های باغ هسپریدس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

634 از مهمترین رویداد سال ۱۳۷۲:
به ریاست جمهوری رسیدن، اکبر هاشمی رفسنجانی
جدا شدن استان اردبیل از استان آذربایجان شرقی. تأسیس فدراسیون اسکواش جم ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

635 دزدیدن سیب‌های باغ هسپریدس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

636 بدست آوردن گله گاوهای گروئون ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

637 بدست آوردن گله گاوهای گروئون ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

638 بدست آوردن کمربندهیپولیت ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

639 بدست آوردن کمربندهیپولیت ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

640 دزدیدن مادیان‌های دیومدس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

641 دزدیدن مادیان‌های دیومدس ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

642 اسیر کردن گاو کریت ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

643 اسیر کردن گاو کریت ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

644 مهمترین رویداد سال ۱۳۱۴ خورشیدی:
۱۵ آبان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تأسیس شد.
۱۷ دی بفرمان ممنوعیت استفاده و به سر ک ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

645 نام کاربری بنام فریبا با بالاترین سطح پیشنهاد معنی این واژه. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

646 در عرف عامه هر ریال امروزی ایران معادل یک قران است.
در گویش مردم میان سال برخی از شهرستان های کرمان، هنوز به ریال می گویند قِران
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

647 سال ۱۳۱۳ خورشیدی سال کبیسه بوده و از مهمترین رویداد:
تصویب تأسیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مجلس شورای ملی__افتتاح آرامگاه جدید فردوسی___تأسی ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

648 سال ۱۳۱۲ خورشیدی :
۳۰ آبان - نمایش دختر لر؛ نخستین فیلم ناطق ایرانی.
انعقاد قرارداد نفتی بین دولت ایران و دولت انگلستان.
امتیاز نفت دارسی لغ ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

649 امروزه از واژه قِران در ضرب‌المثل‌ها استفاده می شود.
مثال این کالا یک قِران هم نمی ارزد.
یعنی کم ارزش یا بی ارزش است.
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

650 در گویش برخی از شهرستان های کرمان ، تُمن است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

651 تلفظ عامیانه تومان است. ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

652 قِران واحد پول.
قِران یکای پول ایران در دوران قاجاریان بود. نام قران کوتاه شده صاحب‌قران است. هر ۱۰ قران معادل یک تومان بود و هر قران ۲۰ شاهی و هر ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

653 از رویدادهای مهم سال ۱۳۱۱ خورشیدی
۱ فروردین - تبدیل واحد پول ایران از قران به ریال.
۱۸ اردیبهشت - تأسیس دبیرستان فیروز بهرام در تهران.
بازدا ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

654 رویدادها در سال ۱۳۱۱ خورشیدی
۱ فروردین - تبدیل واحد پول ایران از قران به ریال.
۱۸ اردیبهشت - تأسیس دبیرستان فیروز بهرام در تهران.
بازداشت و ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

655 رویدادهای سال ۱۳۱۰ خورشیدی
انجمن فیزیک ایران در فروردین ۱۳۱۰، با راهنمایی محمود حسابی راه اندازی شد.
هُوْهانِس آبکاریان معروف به یحیی تارساز، س ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

656 رویداد سال ۱۳۰۹ خورشیدی:
سید مصطفی خمینی؛ فرزند بزرگ امام خمینی در آذر ماه این سال زاده شد.
محمدعلی فردین؛ بازیگر و کارگردان سینما و کشتی گیر. ...
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

657 سال ۱۳۰۸ خورشیدی سال کبیسه بوده و از رویدادهای این سال:
تسخیر و تاراج کابل به دست نیروهای نادر خان در ۲۱ مهر
تخریب ساختمان دارالفنون به دستور ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

658 آغاز سال ۱۳۰۷ خوشیدی در روز چهارشنبه بوده و از مهمترین رویدادها:
تغییر خط در تاجیکستان از فارسی به لاتین
۲۰ شهریور - آغاز به کار بانک ملی ای ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

659 سال ۱۳۰۶ خورشیدی در روز سه‌شنبه آغاز شده و رویدادهای مهم :
در اردیبهشت - اعلام لغو کاپیتولاسیون در ایران توسط وزارت امور خارجه ایران
۱۴ اردیب ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

660 سال ۱۳۰۵ خورشیدی در روز دوشنبه آغاز شده و مهمترین رویداد آن:
در چهارم اردیبهشت(۱۳۰۵) تاج گذاری رضاشاه پهلوی در تهران و تأسیس سلسلهٔ پهلوی در ایر ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

661 سال۱۳۰۴ خورشیدی پنجمین سال از سده ۱۴ که در روز شنبه آغاز شده، سال ۱۳۰۴ سال کبسه بوده و از مهمترین رویدادها:
تصویب و اصلاح تقویم رسمی ایران درمجلس ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

662 اسال۱۳۰۳ خورشیدی در روز جمعه آغاز و چهارمین سال ازسده ۱۴ است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

663 سال۱۳۰۲ خورشیدی در روز پنج‌شنبه آغاز شده و سومین سال از سده ۱۴ (قرن ۱۴) .
در این سال:
تشکیل جمعیت شیر و خورشید سرخ به همت دکتر امیر خان امیراعل ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

664 سال ۱۳۰۱ خورشیدی در روز چهارشنبه آغاز شد. این سال دومین سال از سده ۱۴بوده که در ساعت چهل و هشت دقیقه بعد از ظهر (ساعت دوازده و چهل و هشت دقیقه.)به و ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

665 سال ۱۳۰۰خورشیدی در روز دوشنبه آغاز شده و سال کبیسه است و این سال به سده چهاردهم وارد می شود.
از مهمترین رویداد این سال:
۶ بهمن - دومین سفر ا ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

666 سال۱۳۲۹ خورشیدی، سال کبیسه است.
((در ۲۹ اسفند- ملی شدن صنعت نفت ایران)) مجلس سنا رأی مجلس شورای ملی را در مورد ملی شدن صنعت نفت تأیید کرد و محمدر ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

667 رویدادهای مهم در این سال:
۱۵ فروردین: تأسیس پیمان ناتو
۲۱ اردیبهشت(۱۱ مهٔ ۱۹۴۹) ـ پذیرفته شدن اسرائیل به عنوان پنجاه و نهمین عضوسازمان ملل متحد ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

668 از مهمترین رویداد این سال:
۲۴ اردیبهشت(۱۴ مهٔ۱۹۴۸) ـ اعلام تشکیل کشور اسرائیل
۲۵ اردیبهشت(۱۵ مهٔ۱۹۴۸) ـ حملهٔ مصر،ماورای اردن،لبنان، عراق سوریه ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

669 از مهمترین زاد روز در این سال:
۱۹ خرداد- سیدمصطفی میرسلیم، سیاستمدار و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳۱ خرداد-شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

670 سال ۱۳۲۵ هجری خورشیدی سالی کبیسه بوده. از مهمترین رویدادهای این سال:
خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران در آذر ماه.
انتشار اولین جلد لغتنامهٔ د ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

671 تأسیس فدائیان اسلام
تأسیس فدراسیون بسکتبال ایران
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

672 رویداد مهم در این سال
زادروز:
۱ فروردین-محمد منتظری: نماینده مجلس شورای اسلامی و فرزندحسینعلی منتظری.
۲۳ خرداد-سپهبد علی صیاد شیرازی، از ف ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

673 رویداد مهم این سال:
برگزاری کنفرانس تهران با شرکت چرچیل، روزولت و استالین در تاریخ ششم الی نهم آذر سال ۱۳۲۲
۲۱ مهر-سید محمد خاتمی، مشاور رئیس‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

674 سال ۱۳۲۱ سال کبیسه، زادگان در این سال:
بهزاد نبوی، فعال سیاسی در زمان پهلوی.
او در زمان انقلتب اسلامی عضوء ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلام ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

675 تمیز کردن اصطبل آوگیاس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

676 کشتن پرندگان استیمفالوس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

677 کشتن پرندگان استیمفالوس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

678 تمیز کردن اصطبل آوگیاس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

679 اسیر کردن گراز اریمانتوس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

680 اسیر کردن گراز اریمانتوس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

681 اسیر کردن غزال کرینیا(گوزن) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

682 اسیر کردن غزال کرینیا(گوزن) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

683 کشتن شیر نیمیان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

684 می تواند به شیر نیمیان اشاره نماید که به شیر نیمیایی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

685 به شیر نیمیایی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

686 کشتن شیر نیمیان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

687 به ۱۳۲۰ رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

688 رویدادهای مهم در سال ۱۳۲۰:
در تاریخ سوم شهریور در جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی و استعماره پیر (بریتانیای کبیر) به ایران یورش آورده و ایران ر ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

689 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

690 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

691 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

692 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

693 اسیر کردن سگ سه سر سربروس، توسط هرکول ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

694 اسیر کردن سگ سه سر سربروس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

695 اسیر کردن سگ سه سر"سربروس" در اسطوره یونان و آخرین خان هرکول یا هراکلس ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

696 دزدیدن سیب‌های باغ هسپریدس در اسطوره یونان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

697 بدست آوردن گله گاوهای گروئون، در اسطوره یونان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

698 بدست آوردن کمربند هیپولیت، در اسطوره یونان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

699 در اساطیر یونان، به دزدیدن مادیان‌های دیومدس گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

700 خان هفتم، جنگ رستم با دیو سپید. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

701 خان هفتم که رستم با دیود سپید پیکار می نماید. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

702 جنگ رستم با دیو سپید ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

703 جنگ با دیو سپید. هفتمین و آخرین خان رستم در شاهنامه است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

704 جنگ رستم با دیو سپید(سفید) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

705 خان هفتم در شاهنامه جنگ با دیو سپید ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

706 در اساطیر یونان، اسیر کردن گاو کریت، خان هفتم است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

707 کشتن پرندگان استیمفالوس، در اسطوره یونان ( از مجموعه دوازده خان هرکول.) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

708 خان ششم در شاهنامه، جنگ با ارژنگ دیو ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

709 جنگ با اولاد مرزبان پنجمین خان در شاهنامه است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

710 اسیر کردن گراز اریمانتوس در اسطوره یونان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

711 تمیز کردن اصطبل آوگیاس در اسطوره یونان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

712 خان چهارم در شاهنامه، زن جادوگر ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

713 در شاهنامه، کشتن اژدها ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

714 در اسطوره یونان، اسیر کردن غزال کرینیا ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

715 در شاهنامه، گذر از بیابان خشک ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

716 در اسطوره یونان، کشتن مار نُه سر هیدرا ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

717 در شاهنامه، نبرد رخش با شیر ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

718 در اسطوره یونان، کشتن شیر نیمیان است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

719 به دوازده خان هرکول رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

720 به دوازده خان هرکول مراجعه گردد. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

721 اشاره به دوازده خان هرکول است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

722 عدد دوازده(۱۲)
معرف دوازده امام و پیشوای شیعیان
نشانده دوازده خان هرکول(هراکلس) یا دوازده شاهکار وی انیمیشنی با نام دوازده پرنسس
فیلمی با نا ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

723 به دوازده خان هرکول رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

724 می تواند به دوازده خان هرکول (هراکلس) اشاره شده باشد. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

725 در گویش یزدی یعنی آرایش ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

726 تاکچل آراش کُنه، سور تموم مِشه
ضرب المثل یزدی: درنگ کردن در کاری که زمان آن سپری شده است و انجام آن در این زمان بیهوده و بی فایده است.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

727 گوزن کرینیا یا گوزن کرینیان که به او کرنیتیس یا سرنیتیس نیز می گویند.
در اسطوره‌های یونانی این غزال را گوزن عظیم‌ الجثه‌ای می پنداشتند که در اوی ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

728 سومین شاهکار هرکول یا هراکلس است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

729 به مار نه سر رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

730 به مار نُه سر هیدرا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

731 مار نُه سر هیدرا (هیدرا یا هایدرا)مار آبی لرنا در اساطیر یونانی یک هیولای وحشتناک و فرزند اکیدنا (هیولای مؤنث نیمه پری و نیمه مار)، و تایفون (دارای ۱ ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

732 نام دیگر هولاس است.
به هولاس رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

733 هولاس یا هیلاس در اساطیر یونانی، فرزند پادشاه و همراه و خدمت گذار هراکلس است.
هرکول یا گراس، هولاس را سوار بر کشتی آرگو نموده و او را از اعضای آ ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

734 ملکه تبس، دخترکادموس و هارمونیا است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

735 قوچی به دستور زئوس در مراسم قربانی فریکسوس به آن مراسم آمده و فریکسوس و خواهرش را نجات داد، این قوچ قدرت تکلّم داشته و پشم آن زرین و دارای قدرت جادو ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

736 فریکسوس، پسر آتاماس و نفله است که قرار بود برای رضایت خدایان و رفع قحطی قربانی شود که به امر زئوس، قوچ جادویی که حرف می‌زد و پشم‌های زرین داشت ظاه ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

737 نام دیگر آرگونوت می باشد.
به آرگونوت رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

738 یکی از آرگونوت‌ها و سازندهٔ کشتی آرگو در افسانه‌های یونان باستان است.به آن آرگوس نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

739 کشتی بود، که توسط آرگوس و با کمک آتنا ساخته شد و یاسون و آرگونوت‌ها بوسیلهٔ آن برای پیدا کردن پشم زرین سفر کردند. آرگو که نامش به معنای سریع است، ت ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

740 به گروهی از پهلوانان که همراه با "جیسون"به وسیلهٔ آرگو در جستجوی پشم زرین سفر کردند ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

741 (ایبِریئیسْ سامِپُ) به ایبری قفقازی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

742 به ایبری قفقازی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

743 پادشاهی ایبری یا" ایبِریئیسْ سامِپُ" قلمرو پادشاهی گرجستان باستان است که حدود ۳۰۰۰ سال پیش، توسط نیاکان گرجی‌های امروزی، که با شکست از مادهاعده‌ای از ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

744 کُلخِتی نام دیگر کولخیس شهر افسانه ای است.
به کولخیس رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

745 کشوری باستانی در غرب قفقاز بوده که امروزه در گرجستان کنونی واقع شده‌است.
آن را کُلخِتی نیز نامیده اند.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

746 پشم زرین بر اساس افسانه‌ها قدرت زنده کردن انسان یا هرچیز مرده را دارد. پس از کشته شدن قوچ زرین پشم آن در بیشه‌ای جادویی به درختی آویخته شد که اژدهایی ... ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

747 در اسطوره‌های یونان، پادشاه کولخیس در گرجستان است.
او پشم زرین را از فریکسوس گرفت و پنهان کرد و اژدهای بی‌خوابی را به نگهبانی پشم زرین گماشت.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

748 فانوس‌های سنتی ژاپنی که معمولاً از سنگ، چوب و فلزات ساخته شده‌اند، گفته می‌شود.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

749 همسر هلیوس(ایزد و نماد خورشید در اسطوره یونان) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

750 یکی از اوکئانیدها (سه هزار دختر اکئانوس یا اقیانوس که مسئول همهٔ آب‌های روی زمین بودند. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

751 در گویش برخی از شهرستان های کرمان، پُرسَه یعنی مراسم ختم. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

752 نام فیلمی از نیکلاس رم.
پرسه از نخستین آثار موج نوی سینمای استرالیا به‌شمار می‌رود.
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

753 تلفظ عامیان تیتان ها است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

754 در گویش مردم سیریز به درخت کاج احول می گویند. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

755 به آن جماعت گرایی نیز می گویند:
یکی از جریان‌های مهم فکری منتقد لیبرالیسم سیاسی حاکم بر دوره‌ی مدرن در غرب است که در اواخر قرن بیستم - تقریبا هم ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

756 پیژامه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

757 آتنا نام دخترانه است.
آتنا (آتنه)رب النوع یونانی که مظهر اندیشه، هنرها است.
آتنا فعل عربی ببخش به ما که در قران نیز آمده که عطا بفرما.
آتنا ...
١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

758 جمع تیتان و مترادف تایتان ها است. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

759 نامیرایی ، جاودانگی و انوشگی (رجوع به نامیرایی شود.) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

760 نام یکی از نژادهای ایزدان دراساطیر یونانی که نامیرا و نیرومند بودند که دردوران طلایی قبل از المپ‌نشینان بر زمین فرمانروایی می‌کردند. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

761 گیل گَمِش به گیلگمش رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

762 انوشگی به نامیرایی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

763 مادر آیسون و پلیاس دو تن از شخصیت های اسطوره ای یونان. ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

764 در اسطوره‌های یونان، پسر کرتئوس و تورو است.
وارث پادشاهی یولکوس که پلیاس این پادشاهی را غصب و از آن خود کرد.

١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

765 یکی از پهلوانان اساطیر یونان، به یاسون رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

766 رهبر آرگونوت‌ها، گروهی از بهترین پهلوانان یونانی و همسر ساحره‌ای به نام"مدئا" نام دیگر جیسون که در واقع یکی از پهلوانان اساطیر یونان، پسر آیسون پا ... ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

767 پولی فِموس، یک جانور افسانه‌ای یا هیولای نیمه‌انسان با جثه‌ای بزرگ و یک چشم در وسط پیشانی است .
او پسر پوزئیدون و توسا یکی از سیکلوپ‌ها به معنی چ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

768 نام دیگر تسئوس حامی و قهرمان آتن است. ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

769 پادشاه، قهرمان و حامی شهر آتن است.(تزه) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

770 هیولایی با سر گاو و بدن انسان است.
او از مادری به اسم پاسیفانه که با گاو پوسیدن ازدواج کرده، متولد می شود.
او در محوطه یا منطقه ای لابیرنت یا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

771 در گویش کرمانی به گلوله شدن آرد در مایعات "لُک لُک" گویند ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

772 فرزند زئوس و ائوروپه است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

773 دختر اطلس و یک تیتان است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

774 حوری دریا و یکی از اوکئانیدها، دختر تیتان اوکئانوس و تتیس (که هر دو آن‌ها ایزدان دریا هستند) و همسر نرئوس، برادر ناتنی خود بود.
فرزندان او پنجاه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

775 ایزد مهربان و دانای دریا و بزرگترین پسر پونتوس و گایا است.
او از همسرش"دوریس" دختر اوکئانوس، صاحب پنجاه حوری"نرئیدها" شد.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

776 به نرئید رجوع سود، جمع نرئید ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

777 قهرمان اسطوره‌ای یونان در داستان جنگ تروآ است.
آشیل یا آکیلیس پسر پلئوس (پهلوان یونانی و از یاران هراکلس) و یک‌پری دریایی به نام ثتیس((تتیس) و قوی ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

778 جیرجیرک ، به زنجره رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

779 زلّه یا جیرجیرک دشتی، که در کرمان به آن چنزو و در خراسان به آن چز گویند.
خویشاوند زنجرک‌ها که بیش از ۲۰۰۰۰ گونه آن شناسی شده است.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

780 نام یک پری دریایی که همسر شاه تروآ (لائومدون) و مادر تیتونوس . ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

781 به استرمو رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

782 سپاس، تشکر و در اسطوره به پادشاه حبشه که پسر تیتون و ائوس بوده اساره می شود.
او در جنگاوری هم مایه و هم سنگ آشیل بوده‌ است و در جنگ تروآ‌ به ی ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

783 طوفان بزرگ‌، طوفانی است که از سوی خداوند برای نابودی تمدن فرستاده شد. داستان طوفان، در تورات و قرآن به حضرت نوح، نسبت داده شده‌است؛ به همین دلیل مس ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

784 به نینورتا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

785 به نینورتا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

786 یکی از خدایان میان رودان است.
در اسطوره‌ ها او را خدای پرخاشگر جنگ می‌دانند.
وی نیروی نبرد دو پهلوان (گیلگمش و انکیدو) با هومبابا را در ایش ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

787 به حماسه گیلگمش رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

788 یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است.
این حماسه، قدیمیترین متون موجود به ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

789 پنجمین شاه اوروک و پسرلوگالاندا‌بود که در حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد در یک دورهٔ ۱۲۵ ساله بر سومریان‌حکمرانی‌می‌کرد.
(گیل گَمِش)
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

790 آنو یکی از خدایان میان رودان است و نام دیگرش آن است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

791 آن یا آنو یکی از خدایان میان رودان است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

792 همزاد، یار و همراه گیلگامش است.
انکیدو به عنوان شخصی وحشی ترسیم شده که توسط حیوانات پرورده شده‌است.
نام انکیدو به معنی آفریده انکی است.
انک ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

793 نام دیگر این ایزد ِانکی یا اآ می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

794 یکی از خدایان سومر باستان بود که بعدها در تمدن‌ها یا کدی و بابل باستان( اآ)یا ائا نام گرفت.
او در اصل خدای حامی شهر اریدو بود، اما به مرور زمان ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

795 نام دیگر این ایزد، اآ یا ائا است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

796 اوتنَپیشتیم که به آن نوح بابلی گویند در حدود ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح از سوی ائا (انکی)یا (اآ)، یکی از خدایان سومری، فرمان یافت تا یک کشتی بزرگ ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

797 نامیرایی ، جاودانگی(به نامیرایی رجوع شود.) ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

798 نامیرایی یا انوشگی عبارت است از توانایی زیستن بدون زمان پایان یا‌مرگ.
مفهوم انوشگی به دوران اساطیری بازمی‌گردد که مردم خدایان‌خود را بی‌مرگ می‌دا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

799 به تیتون رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

800 تیتون یا تیتونوس دلباختهٔ ائوس و تیتان سپیده‌دم بود.
او که پسر جوان و خوش تیپی بود حاصل ازدواج شاه تروآ (لائومدون) و یک پری دریایی به نام استروم ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

801 نام الههٔ سپیده‌دم روم باستان و معادل ائوس یونانی بوده‌است.
آورورا از خدایگان درجه دوم محسوب می‌شده و جزو المپیان یا اُلَمپ نشین نبوده‌است.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

802 تجسم شخصیت سپیده‌دم، که هر روز صبح از خانهٔ خود در لبهٔ رودهای اوکئانوس در آسمان طلوع می‌کرد و با اشعهٔ نور خود تاریکی را از شب پاک می‌نمود.
ائوس ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

803 دخترهیپریون(یکی از تیتان ها) و تئا، و خواهر ایزد خورشید هلیوس و الهه سپیده‌دم ائوس بود.
او با زئوس ازدواج کرد و صاحب سه دختر به نام‌های ارسا (شبن ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

804 الههٔ بینایی و نور درخشان آسمان آبی و یکی از تایتان‌ها در اساطیر یونان است.
نام تئا به تنهایی به معنی الهه است. او با برادر خود هیپریون ازدواج ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

805 ایزد و نماد خورشید است. او همچنین حامی و نگهبان سوگندها و موهبت بینایی به‌شمار می‌رفت.
او پسر هیپریون (از تیتان ها) و تئا (الهه بینایی) برادر ا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

806 دختر هلیوس و پرسئیس است.
او با مینوس، پادشاه کرت ازدواج کرد و فرزندان بسیاری به دنیا آورد.
عاشق گاوی شد، با آن نزدیکی کرد و مینوتاروس را زایی ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

807 پسر زئوس و ائوروپه بوده و با پاسیفائه، دختر خدای خورشید( هلیوس) ازدواج کرد ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

808 به آگنور رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

809 در اساطیر یونان پادشاه صور و پسر پوزئیدون و لیبیا است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

810 لقب ماه در یونان، به تلفاسا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

811 دختر آگنور و تلفاسا است.
زئوس او را در حال بازی با پریان دریایی دید و عاشقش شد.
زئوس به‌صورت گاوی سفید نزد او رفت و او را فریفت و با خود به ج ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

812 یکی از سه پسر آگنور، پادشاه سرزمین صور ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

813 سمله معشوقه زئوس بود ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

814 جمع ساتیر (ارواح جنگل ) ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

815 به ارواح جنگلی در اساطیر یونان گویند که بر روی سر شاخ و دارای بالا تنهٔ انسانی و پایین تنهٔ بز هستند.
این موجودات افسانه‌ای اغلب دارای نعوظی کنتر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

816 به دیونیزوس رجوع شود.
( ایزد یونانی :دیوتیزوس یا دیونیسوس و رومی : باکوس یا باکخوس)
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

817 به دیونیزوس رجوع شود.
( ایزد یونانی :دیوتیزوس یا دیونیسوس و رومی : باکوس یا باکخوس)
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

818 دیونیسوس جوان‌ترین ایزد در میان خدایان بزرگ یونان به‌شمار می‌رفت. او نه تنها خدای شراب بود، بلکه نفوذ اجتماعی و سودآور شراب نیز مربوط به او بوده‌است. ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

819 به دیونیزوس رجوع شود.
( ایزد یونانی :دیونیزوس یا دیونیسوس و رومی : باکوس یا باکخوس)
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

820 نیمف در جهان اساطیری یونان به موجوداتی زیبا و افسون‌گر گفته می‌شد که با چهره و قامت یک دختر بچه در کرانهٔ رودها و همینطور در جنگل‌ها به سر می‌بردند و ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

821 دگردیسی یک فرایند زیستی است که یک جانور، پس از زاده شدن یا از تخم بیرون آمدن، به تکامل و دیگرگونگی جسم می رسد. به آن استحاله هم می گویند.
م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

822 خدای پیری در اسطوره یونان ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

823 خارون یا باتلاق سیاه، پسر اربوس و نوکس است.
او قایق‌ رانی است که مردگان را از رود ستوکس می‌گذراند و به هادس می‌برد. برای این کار یک اوبولوس مزد ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

824 هسپریدها ، پریان(پری‌ها) یا حوری‌هایی بودند که مسئولیت حفاظت از باغ سیب‌های طلائی را برعهده‌داشتند.
این باغ در کوه اطلس از کوه‌های آرکادی قرار دا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

825 به هسپریدها رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

826 ایجاد کننده رویاهای غیرواقعی و سرشار از تخیل و فرزند هیپوز خداوند خواب در اسطوره های یونان است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

827 فرزند هیپنوز تجسم کابوس‌ها و ایجادکنندهٔ رویاهای ترسناک است. او می‌تواند به شکل هر حیوانی در آید. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

828 مورفئوس یکی از شخصیت‌های اصلی در سه‌گانه فیلم ماتریکس است که لارنس فیشبورن نقش او را بازی کرده‌است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

829 ایزد رؤیاها و رهبر اونیروس‌ها و از شخصیت های دگر دیسی اسطوره های یونان است،
مورفئوس پسر هوپنوس، خدای خواب، است و توانایی تقلید هر شکلی از ظاهر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

830 رویاها، در اساطیر یونان به سه پسر هینوز و پاسیده آ گویند:
مورفئوس
فوبتور
فانتائوس
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

831 رویا ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

832 به هیپنوس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

833 الههٔ توهم، تمدد اعصاب و آرامش بوده‌است.
یکی از جوان‌ترین الهه‌های شکوهمند بود
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

834 ایزد یا خداوند خواب و پسر نوکس(شب) و برادر تاناتوس(مرگ) بود. در جنگ تراوا چون زئوس در جبه ی تراوایی‌ها حاضر شد المپیان از هیپنوس در خواست کردند تا ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

835 ایزد مرگ و فرزند نوکس(شب) بود.
او به همراه برادرش هوپنوس در تارتاروس می‌زیستند و مورد نفرت خدایان بودند.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

836 روشنایی و روز ، او یکی از ایزدان نخستین یونانی است.
فرزند اربوس(تاریکی) و نوکس(شب) و خواهر و همسر‌ آیتر است.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

837 یکی از ایزدان نخستین در اساطیر یونانی فرزند اربوس (تاریکی) و نوکس (شب) و برادر و همسر "همرا" است.
او بر فراز ا گنبد استوار ایزد آسمان‌ها اورانوس ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

838 ایزدبانو و نماد شب است، دختر خائوس بود.
با برادر خود اربوس(تاریکی)، ازدواج کرد. فرزندانش آیتر (فضا)، همرا (روز)، تاناتوس، هوپنوس و نمسیس بودند.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

839 یکی از ایزدان نخستین در اساطیر یونانی و نشان دهنده تجسم تاریکی به‌شمار می‌رود.
یکی از پنج موجود اولیه در خلقت و پسر خائوس محسوب می‌کند. با خواهر خ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

840 منوتیوس یکی از تایتان ها، فرزند تیتان یاپتوس بود.
او در قیام تیتان‌ها شرکت کرده بود و به سبب شرارت و جسارت بی حد و حصر، زئوس او را به تاریکترین ب ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

841 پسر یاپتوس و کلومنه ، او برادر پرومتئوس بود.
پرومتئوس به معنای پیش اندیش و اپیمتئوس یعنی پس اندیش بود. با وجود هشدار برادر، پاندورا را از هرمس ب ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

842 کلیمنه یا آسیا دختر اقیانوس و تتیس، و از نخستین دودمان برخی از تایتان‌ها بود. بر اثر وصلت با اطلس، پرومتئوس و اپیمتئوس به دنیا آمدند. برخی او را همسر ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

843 به پرومته رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

844 یکی از تیتان‌ها و پسر یاپتوس و کلیمنه و خدای آتش است. نان دیگرش پرومتئوس می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

845 پسر پوزئیدون و آمفیتریت پیام‌آور آب‌های پهناور است که به همراه آن‌ها در کاخی طلایی در اعماق دریا زندگی می‌نمود.
او به شکل یک مردماهی می‌ماند و دا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

846 جوان‌ترین ایزدبانو در میان مویرای یا الهه‌های سرنوشت،
او دختر زئوس و تمیس است.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

847 لاخِسیس دومین خواهر در میان سه مویرای یا الهه‌های سرنوشت است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

848 نام دیگر آتروپوس است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

849 نام بزرگترین ایزدبانو در میان سه مویرای یا الهه‌های سرنوشت، در کنار خواهرانش کلوتو و لاخسیس است. نام دیگر آتروپوس، آیسا می باشد. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

850 در اساطیر یونانی، به دختران زئوس و تمیس یا سه الههٔ سرنوشت گویند. این سه به ترتیب آتروپوس (گریزناپذیر) خواهر بزرگ، لاخسیس (قرعه) و کلوتو (بافنده) نا ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

851 به دختران زئوس و تمیس گویند، در اساطیر یونان به معنای فصل‌های سال هستند. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

852 تمیس به صورت یک زن عبوس، با چشمانی بسته و دارای یک جفت ترازو و شاخ نمایش داده می‌شود.
او یکی از دختران اورانوس و گایا است.
تمیس یعنی قانون طبیع ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

853 در اساطیر یونان تجسم شخصیتی حافظه و خالق لغت، فرزند اورانوس و گایا است. او یکی از سه میوز یا موز ارشد است و از زئوس صاحب نه موز کوچکتر شد.
نام د ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

854 به نماسینی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

855 دختران اوکئانوس و تتیس که مسئولیت همهٔ آب‌های روی زمین را به عهده داشتند تعدادشان سه هزار تن بود ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

856 در اسطوره و افسانه به آن اوکئانوس گویند. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

857 خدای اقیانوس‌ها و فرزند اورانوس (آسمان) و گایا (زمین) و از تیتان‌ها بود. با خواهرش تتیس ازدواج کرد و صاحب سه هزار فرزند (اوکئانیدها) شد. که پریان رود ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

858 موجودات افسانه ای ، هکاتونکایر به معنی صددست می باشد. این موجودات با ۵۰ سر و ۱۰۰ دست قدرتمند، فرزندان گایا و اورانوس بودند.
این سه موجود صد دست، ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

859 هیولاهای بزرگ، در اسطوره‌های یونان فرزندان گایا بودند که بعد از شکست تیتان‌ها توسط هم‌نشینی با تارتاروس به وجود آمدند ، آنها صدنفر بودند و دارای دمی ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

860 به تایتان رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

861 یکی از شش دختر اورانوس و گایا و تجسم اقیانوس پربرکت بود. او با برادرش اوکئانوس ازدواج کرد و از او دارای بیش از ۳۰۰۰ فرزند به نام اوکئانیدها و ریورها ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

862 الههٔ دریاها و دختر اوکئانوس و تتیس(( به روایتی فرزند نرئوس و دوریس می باشد.)) هنگامی که خدای دریا، پوزئیدون او را به عنوان عروس خود می‌خواست، آمفی ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

863 خدای آب و دریا یکی از اساطیر رم باستان و یکی از برادران پلوتو و ژوپیتر است . همچنین نام سیاره ایست که میان اورانوس و پلوتو هست .او قابل قیاس با پوزئی ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

864 یکی از دوازده ایزد المپ‌نشین و مهم‌ترین ایزدان یونان باستان است که خدای آب‌های شور و شیرین و دریاها، رودخانه‌ها، سیل، خشکسالی، زمین لرزه و اسب‌ها به‌ ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

865 در اسطورۀ یونان، به نژادی بسیار کهن از غول‌‌هایی با یک چشم در وسط پیشانی گفته می‌شود. آن‌ها قدرتمند، سرسخت و غیرقابل پیش‌بینی بودند و حرکات آن‌ها همی ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

866 در اساطیر یونان، اورانوس، خدای یونانی متناظر با آسمان یا بهشت است. توسط گایا به وجود آمد و همسر او شد.
او سیکلوپها و هکاتونکیرها فرزندان خود را ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

867 به یاپتوس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

868 یاپتوس یا جاپتوس در اسطوره‌های یونان یکی از تیتان‌ها و فرزند اورانوس و گایا است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

869 پسر پاپتوس و کلیمنه و یکی از تیتان‌های نسل دوم بود.
او را پادشاه شهر افسانه‌ای آتلانتیس نیز می‌پنداشتند.
نام او به معنای متحمل است. با پلیونه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

870 سیب زرین عنصری است که در افسانه‌های متفاوت ملی و فولکلور یا داستان‌های پریان، میوهٔ درخت ارقان و به عنوان غذای الهی و منبع جاودانگی . ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

871 یکی از اژدهای صد سر است که از باغ هسپریدس و سیب‌های زرینی که داشت محافظت می‌کرده و فرزند تایفون و اکیدنا است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

872 فورکیس یا فورسیس در اساطیر یونان ایزد دریا و خطرات پنهان در اعماق آن است.
فورسیس یا فورکیس فرزند گایا و پُنتوس می باشند.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

873 فورسیس یا فورکیس در اساطیر یونان ایزد دریا و خطرات پنهان در اعماق آن است.
فورکیس یا فورسیس فرزند گایا و پُنتوس می باشند.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

874 جمع گورگون ، سه تن به نام های ائورائله و Sthenno که جاودان بودند و سومی که مدوسا نام داشت فانی بود.
آن‌ها دختران فورسیس و ستو هستند.
یونان ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

875 یکی از موجودات افسانه‌ای در اساطیر یونان باستان بوده‌اند. گورگون‌ها هیولاهایی مؤنث، با بدنی پوشیده از فلس‌هایی نفوذ ناپذیر، موهایی از مارهای زنده، ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

876 مِدوسا یا مِدوزا به معنی فرمانروا در اساطیر یونانی، یکی از گورگون‌ها، دختر فورسیس و ستو و تنها فناپذیر در بین آن‌ها بود.
او می‌توانست هر کس را ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

877 مِدوزا به مدوسا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

878 دومین فرزند مدوزا و پوزئیدون و یک غول و جنگجویی قدرتمند به شمار می‌آمده است و نام وی کمان طلایی معنا می‌دهد.


١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

879 در اسطوره‌های یونان، جنگجویی غول پیکر و وحشتناک دارای سه سر با بدن سه شاخه و شش دست که یکی از نوادگان مدوسا بود.
او فرزند کریسائور و کالیرهو .
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

880 به ارثروس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

881 به معنی صبح گرگ و میش یکی از موجودات افسانه‌ای در اساطیر یونان فرزند تایفون و اکیدنا بوده
ارثروس سگی دارای دو سر و دمی به شکل مار که برادر سربر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

882 همان آرتمیس در اسطوره یونان است که در اسطوره‌های رومی دیانا الهه زمین و شکار بوده است.
این الهه دوقلوی آپولون خدای موسیقی و هنر است.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

883 در اسطوره یونان آرتمیس و در اسطوره‌های رومی دیانا الهه زمین و شکار.
این الهه دوقلوی آپولون،خدای موسیقی و هنر است.
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

884 همان آپولون خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، کمانداری (اما نه برای جنگ یا شکار)، پزشکی، هنرها و پیشگویی در اسطوره‌های یونان و رومی است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

885 همان آپولو خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، کمانداری (اما نه برای جنگ یا شکار)، پزشکی، هنرها و پیشگویی در اسطوره‌های یونان و رومی است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

886 جمع میوز ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

887 میوز : به شخصی که باعث تحریک خلاقیت و ایجاد انگیزه در هنرمند می‌شود،گفته می‌شود، ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

888 در افسانه‌ها به نه (۹) دختر زئوس، شاه خدایان و منه‌موزین گویند که نگاهبانان و تجسم‌بخشان هنرها و دانش‌ها بودند، این ۹ خواهر با یک اندیشه، روح و د ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

889 اورفئوس در نواختن چنگ استاد بوده و می‌توانست جانوران وحشی و درختان و سنگ‌ها را به دنبال خود به حرکت درآورد. با ائورودیکه ازدواج کرد. پس از مرگ زوده ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

890 در اسطوره های یونانی، سگی سه سر با پنجه‌هایی چون شیر و ماری به‌جای دُم که نگهبان دروازهٔ جهان زیرین (جهان مردگان) بوده است. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

891 یکی از موجودات افسانه‌ای در اساطیر یونان ، فرزند گایا و تارتاروس و هیولای مؤنثی که نیمی پری و نیمی مار بود و در غاری زندگی می‌کرد.
اکیدنا همسر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

892 در اساطیر یونان هیولای بزرگ جثه فرزند تیفون یا تایفون (دارای ۱۰۰ سر) و اکیدنا (هیولای مؤنث نیمه پری و نیمه مار) و برادر اسفینکس بوده که به دلیل پوست ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

893 مأموریت‌هایی بودند که هرکول، نام‌آورترین قهرمان در اساطیر یونانی، برای کفاره گناه خود (قتل همسر و فرزندان)، با موفقیت به انجام رساند:
۱_ کشتن شیر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

894 در اسطوره‌های یونان، فرزندان هراکلس بودند
پادشاهی آرگوس که حق هراکلس بود، با توطئه هر ا به ائوروستئوس رسید. بعد از مدتی فرزندان هراکلس مدعی آن شدن ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

895 به هرکول رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

896 نام بزرگترین پهلوان اسطوره‌ای یونان و روم باستان فرزند پادشاه خدایان زئوس و آلکمنه و نام‌آورترین قهرمان اسطوره‌ای یونان او جد خاندانی سلطنتی به نام ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

897 عنوان پهلوانی در اساطیر یونانی، پسر آیاکوس پادشاه افسانه‌ای است که با حوری دریایی به نام ثتیس یا تتیس ازدواج کرد و حاصل این پیوند، زاده شدن قهرمان ن ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

898 قهرمان اسطوره‌ای یونان در داستان جنگ تروآ است.
آشیل پسر پلئوس (پهلوان یونانی و از یاران هراکلس) و یک‌پری دریایی به نام ثتیس((تتیس) و قویترین ج ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

899 فرزند پادشاه خدایان زئوس و آیگینا، پادشاه افسانه‌ای جزیرهٔ آیگینا واقع درخلیج سارونیک، که از روی نام مادرش پس از مرگ وی نامگذاری شده بود، هنگامی که ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

900 پسر آیاک وسو آیگینا در اسطوره‌های یونان و یکی از آرگونوت‌ها بوده که به یاسون برای پیدا کردن، پشم زرین کمک کرد، همچنین یکی از کسانی بود که در شکار ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

901 به آیاس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

902 آیاس یا آژاکس پسر تلامون پادشاه سالامیس در اسطوره های یونان به گویند،
او پس از ‌ آشیل، نیرومندترین قهرمان یونانی در جنگ تروا بوده، آژاکس مرد ...
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

903 دراسطوره‌های یونان، cassandra ، زیباترین دختر پریاموس پادشاه و هکابه ملکه تروآ بوده و بسیاری به امید ازدواج با او، در جنگ تروا، همراه پریاموس شد ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

904 پادشاه تراکس و پدر ملکه تروآ ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

905 به پروسپینا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

906 به اسا کاظم کوهبنانی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

907 همان هکابه است. به داستان هکابه رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

908 هکابه یا هکوبا ( Hekabe) در اسطوره‌های یونان، دختر دوماس و متوپه و شهبانوی تروآ است که با پریاموس ازدواج کرد و صاحب چندین فرزند شد. از جمله هکتور، ... ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

909 به داستان ترسناک رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

910 باور عامیانه یا فولکلور شامل مجموعه‌ای از افسانه‌ها، داستان‌ ها، تاریخ شفاهی، هزلیات ضرب‌المثل‌ها، موسقی،باورهای عامه و رسوم است.
فولکلور از ...
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

911 به فولکلور رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

912 خون‌آشام در افسانه‌ها و فرهنگ فولکلوریک مردم اروپا و اسیا موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم می‌مکد.
در این ...
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

913 به داستان تر سناک رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

914 به داستان ترسناک رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

915 گونهٔ وحشت،نام ژانری در ادبیات است.
گونهٔ وحشت، سبکی تخیلی، در هنر و ادبیات است که به مسائل غیر واقعی و تخیلی و برخی داستان‌های عامه‌پسند می‌پر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

916 برام استوکر (زادهٔ ۱۸۴۷- درگذشتهٔ ۱۹۱۲) (Bram Stoker) نویسندهٔ ایرلندی و خالق رمان"دراکولا" است.
برام استوکر را یکی از نویسندگان کلاسیک سبک وحشت م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

917 نام یک خون‌آشام در کتابی به نوشتهٔ برام استوکر نویسندهٔ ایرلندی است که نخستین بار در سال۱۸۹۷منتشر شد. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

918 هیولا موجودی در افسانه‌های کهن یا داستان‌های ترسناک است و به همین خاطر است که او را زشت ، ترسناک و آسیب‌ رسان تعریف نمودند. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

919 بانوی قدرت، حامی زنان و ملکهٔ آسمان‌ها بود که در غار کوه دیکته به دنیا آمد. هرا تا حدی زیبا بود که آوازه‌اش به گوش برادرش رسید و همین مسئله باعث شد ز ... ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

920 پسر تروس (Tros) پدرش پادشاه و بنیان‌گذار تروا بود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

921 همسر تروس (Tros) پادشاه و بنیان‌گذار تروا بوده که برای تروس سه پسر به نام‌های ایلوس،آساراکوس و گانومده و یک دختر به کلئوپاترا به دنیا می آورد. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

922 پدر اریختونیوس که در سال ۱۵۰۰ ق. م. پادشاهی می نموده ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

923 مادر تروس(Tros) که پسرش پادشاه و بنیان‌گذار تروا بود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

924 پدر تروس (Tros) که پسرش پادشاه و بنیان‌گذار تروا بود. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

925 لائومدون(Laomedon) در اسطوره‌های یونان، پادشاه تروا است،پسر ایلوس و ائورودیکه بود.
در افسانه ها آمده که زئوس از پوسیدون و
آپولون خشمکین ش ...
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

926 پریاموس در اسطوره‌های یونان، پادشاه تروآ است.
پسر لائومدون و سترومو بود. با هکابه ازدواج کرد و از جمله فرزندانش هکتور، کاساندرا و پاریس هستند.
١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

927 به اسا کاظم کوهبنانی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

928 سمنو ، قاووت ((قوتو))، سوهان ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

929 در اسطوره‌های یونان، دومین پسر پریاموس و هکابه است. پیش‌گویان قبل از تولدش گفتند او موجب نابودی ترواآ خواهد بود. پریام پادشاه تروا او را به چوپانی ... ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

930 ادیسیوس یا اودیسیوس قهمران جنگ تروآ، به اُدیسه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

931 اودیسیوس یا الیس، به اویسه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

932 ادیسیوس یا الیس ، به اُدیسه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

933 دومین کتاب اشعار کهن و حماسی هومر شاعر یونانی که در ادامه ایلیاد سروده که در آن از سرگذشت بازگشت یکی از سرداران جنگ تروآ (ادیسیوس یا الیس) فرمانروا ... ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

934 یکی از بزرگترین جنگ‌ها در اسطوره‌شناسی یونان است.
نبرد بین مردم آخایی و کوچ‌نشین‌های یونانی تروآ بوده که پاریس فرزند پریام شاه تروآ که مهمان م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

935 اثر حماسی طبیعی از هومر شاعر نابینای یونانی است که در آن از جنگ تروا که به‌خاطر دزدیدن هلن زن زیباروی پادشاه به دست پاریس اتفاق افتاد سخن به میان آمد ... ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

936 شاعر نابینای و حماسه سرای یونانی است ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

937 در اساطیر یونانی ایزد آهنگری، صنعت‌گری، تندیس‌گری، فلز، آتشفشان و آتش، پسر ایزد آسمان‌ها زئوس و ملکهٔ ایزدان هرا است.
او با کمک سیکلوپ‌ها که همچنی ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

938 پالاس یا آتنه یا آتنا، خدای جنگجو، الههٔ خرد، جنگ، صنایع دستی و نگهبان شهر آتن بود و نام آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.
آتنا از پیشانی زئوس ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

939 آتنه یا آتنا یا پالاس، خدای جنگجو، الههٔ خرد، جنگ، صنایع دستی و نگهبان شهر آتن بود و نام آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.
آتنا از پیشانی زئوس ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

940 آتنه یا آتنا یا پالاس، خدای جنگجو، الههٔ خرد، جنگ، صنایع دستی و نگهبان شهر آتن بود و نام آتن را به افتخار او این چنین نامیدند.
آتنا از پیشانی زئو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

941 ایلیوم یا ایلیون صورت باستانی لاتین نام شهر تروآ است. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

942 به ایلوس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

943 شهری است که توسط ایلوس بنیاد شد.
به ایلوس رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

944 ایلوس، بنیان‌گذار شهر ایلیون (تروا).
وی پسر تروس و کالیرهوئه بود که در مسابقه تعیین شده؛ برنده شد و ۵۰ مرد و ۵۰ زن و یک گاو ابلق جایزه گرفت. فرمان ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

945 دختر " تروس" پادشاه و بنیان‌گذار تروا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

946 تُرْس بمعنی سپر، ترؤس یعنی رئیس شدن و تروس( Tros) : در اسطوره‌های یونان، پادشاه و بنیان‌گذار "تروا" بود.
پسر اریختونیوس و آستوئوخه که با ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

947 در اسطوره شناسی به تایفوئیوس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

948 به تایفوئیوس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

949 تایفون یا تیفون _ تایفوئیوس، نام هیولایی در اساطیر یونان بوده‌ است.
تیفون، اژدهایی با نفس آتشین، صد سر و خستگی ناپذیر بوده‌ است. گایا، در اوج ن ...
١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

950 در اسطوره‌های یونان، گانومده،جوان بسیار زیبا و پسر تروس و کالیرهوئه بوده که زئوس او را می رباید و به آسمان برد و ساقی خدایان المپ می نماید. در عوض ... ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

951 در اسطوره‌های یونانی به نوشیدنی ایزدان در کوه اُلَمپ گفته می‌شود که برای خدایان دیرزیستی و جاودانگی داشته و توسط" هبه" دختر زئوس، الهه و ساقی خد ... ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

952 به آمبروزیا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

953 به کوه اُلَمپ رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

954 به المپ نشینان رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

955 دوازده ایزد المپ‌نشین یا المپ نشینان (Twelve Olympians) در اساطیر یونان، ۱۲ تن بودند که پس از سرنگونی تیتان‌ها در قله المپ، مرتفع‌ترین قلهٔ یونان به ... ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

956 در اساطیر یونان یکی از تیتان‌ها که به عنوان مادر تمام خدایان شناخته می‌شود، فرزند الهه زمین گایا و خدای آسمان‌ها اورانوس بود.
رئا خواهر و همسر کر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

957 به یونانی یعنی دوشیزه، الهه یا ملکه جهان زیرین.
به پرسفونه رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

958 کورئه به یونانی یعنی دوشیزه، الهه یا ملکه جهان زیرین.
به پرسفونه رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

959 به پرسفونه رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

960 به پروسپینا رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

961 به پروسرپینا رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

962 پروسرپیناProserpina (پروسرپاین و پروسپرینا هم گفته می‌شود) فرزند ژوپیتر (ایزد آسمان و رعد) و سرس (الههٔ کشاورزی و مهر مادرانه)، یکی از اایزدبانوان ... ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

963 پرسفونه در اسطوره‌های یونان دخترزئوس و دمتر، و ملکهٔ جهان زیرین و همسر خدای مردگان هادس است.
او را کورئه یا کوره به معنای دوشیزه یا دختر نیز ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

964 هادس در اساطیر یونانی، فرمانروای مردگان و جهان زیرزمینی، پسر بزرگ تیتان کرونوس و رئا است.
او، در قرعه‌کشی با برادرانش، بدترین سهم را برنده شد و ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

965 استیکس در اسطوره‌های یونان، الهه بزرگ‌ترین رود هادس است.
به استوکس رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

966 استوکس یا استیکس در اسطوره‌های یونان، الهه بزرگ‌ترین رود هادس و فرزند اوکئانوس و تتوس بود.
وی با پالاس ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند به نام‌های ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

967 جایگاه سخت و ناخوشایندی در دنیای مردگان در اساطیر یونانی است.
نقطه‌ٔ مقابل الیسون یعنی جایگاه خوشبختی.
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

968 به الیسیون رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

969 به الیسیون رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

970 به الیسیون رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

971 الیسیون_ الیسیوم ،در اساطیر یویان به سرزمین مردگان جاوید گویند، الیسیوم مکانی بود که مردگان جاویدان در آن به آرامش می‌رسیدند یعنی جایگاه خوشبختی بود ... ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

972 لغتی در زبان باستانی سانسکریت است که در بودیسمبرای توصیف آنچه عمق آرامش ذهن در نتیجه اکتساب موکشه می‌نامند بکار می‌رود.
بوداییان عقیده دارند هیچ‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

973 بابل (به اکدی: باب-ایلی،به معنی دروازهٔ خدا) یکی از تمدن‌های باستانی حوزهٔ میان‌ رودان است.
بابل در میان‌رودان در حوضهٔ رودفرات قرار داشت.
مر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

974 به میان رودان، و به میان دو رود رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

975 میان‌رودان، بین‌النهرین، میان‌دورو، نام منطقه‌ای جغرافیایی است که میان دو رود، دجله و فرات جای گرفته‌ است.
بیشتر سطح این منطقه در کشور عراق، ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

976 میان رودان، بث النهرین ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

977 میان‌رودان، بین‌النهرین، میان‌دورو، نام منطقه‌ای جغرافیایی است که میان دو رود، دجله و فرات جای گرفته‌ است.
بیشتر سطح این منطقه در کشور عراق، ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

978 آزتک‌ها،یک تمدن سرخ‌پوستی در مکزیک بودند.
آزتک‌ها، به یک تمدن در آمریکای مرکزی در مکزیک مرکزی گویند که دارای اسطوره بسیار غنی بودند.
آزتکاتل ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

979 در فرهنگ‌ها و اساطیر جهان، نام و تعاریف دنیای مردگان متفاوت است.
اساطیر آلتایی: یرلیق،اساطیر آزتک، میتلان اساطیر بابل: آرالو
اساطیر بودایی: ن ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

980 دنبای مردگان یا جهان‌ زیرین، اصطلاحی عمومی جهت توصیف جهانی است که‌ ارواح مردگان پس از مرگ به آن‌جا می‌روند.
در فرهنگ‌ها و اساطیر جهان با نام ها و ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

981 به دنیای مردگان رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

982 تارتاروس در اساطیر یونانی به عمیق ترین نقطه دنیای مردگان و به مانند محلی مرطوب، تاریک و سیاه چاله وار که با دیوارهایی از جنس برنز احاطه شده، توصیف ... ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

983 به نمسیس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

984 به ارینیئس رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

985 به ارینیئس رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

986 پونتوس در اساطیر یونانی یکی از ایزدان نخستین است، نام او به معنی دریاست.
او پسر گایا، مادر زمین است.
هزیود شاعر یونانی نوشته‌است که مادر پو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

987 همان پونتوس است ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

988 گایا به خودی خود پونتوس (دریا) و اورانوس یا همان آسمان‌ها را به دنیا آورد (به وجود آورد) و سپس اورانوس را به عنوان همسر خود برگزید.
فرزندان اورانو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

989 به تلوس رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

990 به" تلوس" رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

991 به " تلوس" رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

992 تلوس_ ترا _ مادر ترا _ مادر تلوس، در اساطیر رومی، ایزدبانویی بود که به زمین تجسم می‌بخشید.
اسامی مادر ترا و مادر تلوس هر دو در لاتین به معنی م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

993 اولین الههٔ زمین و طبق بسیاری از روایات او اولین موجودی بود که از دل خائوس(خلاء) به وجود آمد، به طوری که می‌گویند او زادهٔ خائوس است.
گایا در وا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

994 الهه‌های انتقام که به یونانی ارینیئس نامیده می‌شوند، در اساطیر یونانی ایزدبانوان انتقام بودند.
زمانی که کرونوس، مدرش اورانوس را اخته کرد، خون او ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

995 ارینیئس ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

996 سیکلوپ یا سایکلاپس یکی از موجودات افسانه‌ای در اساطیر یونانی و بعدها در اساطیر روم است.
سیکلوپ در اسطورۀ یونان، به نژادی بسیار کهن از غول‌‌ها ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

997 غول‌ یک چشم در افسانه روم و یونان
به سیکلوپ‌ رجوع شود.
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

998 تایتان یا تیتان نام یکی از نژادهای ایزدان در اساطیر یونانی است.
تیتان‌ها ایزدانی نامیرا و نیرومند بودند که دردوران طلایی قبل از المپ‌نشینان بر زم ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

999 تایتان یا تیتان نام یکی از نژادهای ایزدان در اساطیر یونانی است.
تیتان‌ها ایزدانی نامیرا و نیرومند بودند که دردوران طلایی قبل از المپ‌نشینان بر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

1000 به راه آهن زیرزمینی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

1001 به تبار نامه خدایان رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

1002 تئوگونیا به تبارنامه خدایان رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

1003 تبارنامهٔ خدایان یا تئوگونیا نام مشهورترین نوشته هزیود، شاعر نامدار یونانی در قرن هشتم قبل از میلاد است، که بخش‌هایی از آن تا به امروز باقی‌مانده و ب ... ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

1004 هسیود یا هزیود یا هسیودوس (زاده: ۸۴۶ قبل از میلاد، درگذشت: ۷۷۷ قبل از میلاد)، شاعر یونانی و سرایندهٔ مشهورترین منظومهٔ نسب نامه خدایان بود. وی که پس ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1005 به هسیودوس رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1006 هسیود یا هزیود یا هسیودوس (زاده: ۸۴۶ قبل از میلاد، درگذشت: ۷۷۷ قبل از میلاد)، شاعر یونانی و سرایندهٔ مشهورترین منظومهٔ نسب نامه خدایان بود. وی که پس ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1007 خائوس، نخستین مخلوقی است که در افسانه‌های یونان در ابتدای آفرینش خلاء یا خائوس به وجود آمد که به آشفتگی ازلی گویند.
از خائوس زمین(گایا)و بعد به ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1008 در اسطوره‌های یونان رهبر تایان های نسل اول بوده که پس از سرنگونی پدرش در طی دوران طلایی بر عالم فرمانروایی می‌کرد، تا اینکه خود نیز توسط پسرش، زئوس ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1009 به فرقه کویکر رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1010 کویکر یا کوایکرها به دو گروه زیرزمینی و کلیسایی تقسیم شده اند .
کویکرها بر این باورند که هیچ نیازی به طرفداری از کشیش نیست و هر کس می‌تواند به ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1011 لِوی کافین عضو فرقه کویکر بود که خانه خود را به محل اقامت برده‌ها تبدیل ساخت. بیش از 3000 برده از این طریق موفق به فرار شدند. یعنی از جنوب(( منطقه بر ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1012 راه آهن زیرزمینی، سازمانی بود که برای فرار بردگان آمریکایی در قرن نوزدهم به راه افتاد. این سازمان نه راه آهن بود و نه زیرزمینی،این نام به دلیل آنکه ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1013 هریت تابمن، مبارز علیه برده‌داری و یکی از موفق‌ترین رهبران سازمان "راه‌آهن سری" بود. ((راه آهن زیرزمینی))
سازمان راه‌آهن سری به بردگان سیاه‌پوس ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1014 به هریت تابمن رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1015 علم تمدید حیات، مطالعهٔ کندسازی یامعکوس‌ سازی فرایندهای سالخوردگی برای تمدید طول عمرهای متوسّط و حداکثری است. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1016 به علم تمدید حیات رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1017 به عمر دراز موجود غیرحیوانی مثلاً یک درخت کهن بیشتر از واژه دیرپایی استفاده می‌شود. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1018 دیرزیستی به زندگی طولانی اشاره دارد، عمر طولانی ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1019 در اسطوره‌های یونانی به خوراک ایزدان که توسط کبوتران برای آنان به کوه اُلَمپ آورده می‌شود و برای این خدایان دیرزیستی و جاودانگی به ارمغان می‌آورد؛ گ ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1020 کوه المپ یا المپوس (به یونانی:Όλυμπος) با ارتفاع ۲۹۷۱ متر (یا ۹۵۷۰ فوت) بلندترین کوه یونان است که درنیمه شمالی آن کشور در نزدیکی دریای اژه، در مرز ت ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1021 زئوس(به‌یونانی:‌Ζεύς) در اساطیر یونانی، "پادشاه خدایان" و فرمانروای تمام زیارتگاه‌های واقع در کوه "المپ" است.
او کوچکترین فرزند" کرونوس " و "رئ ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1022 نِمِسیس(به یونانی:Νέμεσις) در اساطیر یونان الههٔ نیک و بد، عدالت و انتقام بود. تندیس و معبد او در روستای رامنوسیا واقع در شمال آتیک است و به همین علت ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1023 نِمِسیس(به یونانی:Νέμεσις) در اساطیر یونان الههٔ نیک و بد، عدالت و انتقام بود. تندیس و معبد او در روستای رامنوسیا واقع در شمال آتیک است و به همین علت ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1024 فورتونا در اساطیر روم و دین ر م باستان، الهه ثروت و نیکبختی، و تجسم خوشبختی و شانس و اقبال به صورت یک شخصیت بود.
(معادل ایزدبانوی یونانی موسوم ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1025 توخه(به یونانی: Τύχη)، در اسطوره‌های یونان، الهه نیک‌بختی و شانس است.


١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1026 یوستیتیا، Iustitia ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1027 ایزدبانوی یا الهه دادگستر رومیان، که شمشیری و ترازویی در دستان و چشم‌بندی بر چشم دارد. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1028 بانوی دادگستر، (ایزدبانو یا الهه عدالت) که در زبان فارسی به اشتباه فرشته عدالت هم نامیده می‌شود.
انسان‌واره‌ای است نمادین برای اعمال اصول اخلاقی د ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1029 رشن یشت، یشت دوازدهم کتاب اوستا است که در ستایش ایزدرشن سروده شده‌است.
این یشت دارای سی‌وهشت بند است.
رشن فرشته عدالت است و بر سر پل چینوت و ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1030 در دوران باستان، خدایانی که دارای نشانه نیروهای طبیعت بوده‌اند دئوه نامیده می‌ شدند. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1031 مهر، میترا یا میثره از ایزدان باستانی هند و ایرانی پیش از روزگار زرتشت است، که معنی پیمان و دوستی و خورشید نیز می‌دهد.
نماد او خورشید می‌باشد. ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1032 مهر،میترا یا میثره از ایزدان باستانی هند و ایرانی پیش از روزگار زرتشت است، که معنی پیمان و دوستی و خورشید نیز می‌دهد. نماد او ‌خورشید می‌باشد،پس از ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1033 مهر، میترا یا میثره از ایزدان باستانی هند و ایرانی پیش از روزگار زرتشت است، که معنی پیمان و دوستی و خورشید نیز می‌دهد. نماد او خورشید می‌باشد، پس ... ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1034 رشن از ایزدان مزدیسنا و ایزددادگری، در روز پسین (آخرت) به عنوان سومین داور پس از مهر و سروش حضور دارد ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1035 به پل چینوت رجول شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1036 پل چینود یا چینوت (زبان اوستایی:Činvat Peretum) پل داوری درگذشتگان در باور زرتشتی است.
آن را برابر با "پل صراط" در دین اسلام دانسته‌اند
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1037 پل چینود یا چینوت (زبان اوستایی:Činvat Peretum) پل داوری درگذشتگان در باور زرتشتی است.
آن را برابر با "پل صراط" در دین اسلام دانسته‌اند
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1038 سروش در سنت دینی یکی از سه "ایزدداوری" بر سر"پل چینوت"می‌باشد ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1039 سروش که در متون اوستایی "سَرَئوَشه" خوانده‌می‌شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1040 سروش که در متون اوستایی "سَرَئوَشه" خوانده‌ می‌شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1041 به سروش یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1042 به سروش یشت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1043 سروش یشت، شت یازدهم کتاب اوستا‌ می‌باشد که در ستایش سروش است.
این یشت دارای پنج کرده و بیست‌وسه بند است.
سروش که در متون اوستایی" سَرَئوَشه" خ ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1044 ایشان افتخار شهر علم و دیانت و سادگی ((شهر سیریز )) می باشند ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1045 آسیاب بان شهر سیریز زرند کرمان ((در آن زمان سیریز روستابوده)) ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1046 به اسا کاظم کوهبنانی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

1047 به مهر یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1048 مِهریَشت یا یَشتِ دهم پس از فروردین‌ یشت بلندترین یشت است.
این یشت منسوب به مهر و یکی از یشت‌های منظوم بسیار کهن است.
این یشت به ۳۵ باب تقسیم ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1049 به گوش یشت رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1050 معمولاً به دوگانه‌پرستی، چند خدایی نمی گویند.
این مطلب مربوط به جدایی دو خدا از هم می‌شود که در بعضی ادیان ذات این دو خدا را یکی می‌دانند.
...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1051 اساطیر مصر به صورت تندیسهای بزرگ سنگی از جنس سنگ خارا و مرمر سیاه، تندیسه‌ های براق مفرقی و زرین، همچنین ایزدبانوان و ایزدان ساخته شده از گل رس که به ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1052 به اساطیر نوردیک رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1053 اساطیر نورس یا اساطیر نوردیک به اسطوره‌های مردم اسکاندیناوی گفته می‌شود.
منابع اساطیر نورس برخلاف اساطیر یونان یا مصر محدود هستند و به چند دست ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1054 اساطیر روم، به مجموعه‌ای از روایات سنتی اطلاق می‌شود که در اصل به افسانه‌های سرچشمه گرفته از رم باستان و سیستم مذهبی این سرزمین، ارتباط دارند و به ه ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1055 محققان اسطوره شناس به منظور مشخص کردن تأثیرات دینی و سیاسی این اسطوره ها بر یونان باستان و تمدن آن و درک خود اسطوره‌سازی، اسطوره‌ها را بررسی می‌کنند ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1056 به مجموعه اساطیر و آموزه‌هایی است که به یونان باستان مربوط است و دربارهٔ خدایان و قهرمانان آنان،طبیعت جهان و ریشه‌های آن و اهمیت مکتب و آیین آن‌ها س ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1057 چندخدایی یعنی اعتقاد به وجود چند نیروی فرافیزیکی برتر از انسان در طبیعت. .
انواع مختلفی از چندخدایی وجود دارد. پرستش ارواح در گذشته، و اعتقاد ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1058 ایزدبانو، خدای‌بانو یا الهه به خدایان زنانه‌ای گفته می‌شود که پرستش آن‌ها در میان جوامع باورمند به ادیان چندخدایی کهن رواج داشته‌است. مردمان پیش از ت ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1059 درواسپ واژه‌ای اوستایی برای گوش ایزد بود که معنی دارنده اسبان تیزرو می‌داده‌است ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1060 به گوش یشب رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1061 گوش یشت، یشت نهم کتاب اوستا می‌باشد که در ستایش گائوشا_گوش ایزد- ایزد بانوی نگهبانِ چارپایان سروده شده‌است.
این یشت دارای هفت کرده و سی‌ودو بند ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1062 عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری) (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور – درگذشتهٔ ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیش ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1063 عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری) (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور – درگذشتهٔ ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیش ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1064 عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری) (زادهٔ ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور – درگذشتهٔ ۱۲ آذر ۵۱۰ در نیش ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1065 شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت زمین جذب می‌شوند ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1066 فیزیک‌دان، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، فیلسوف و شهروند انگلستان بوده‌است.
نیوتون در سال ۱۶۸۷ شاهکار اصول ریاضی فلسفهٔ طبیعی را به نگارش درآورد. در این ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1067 کارل فریدریش گاوس می باشد ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1068 کارل فریدریش گاوس، ریاضیدان، ستاره‌شناس و فیزیک‌ دان آلمانی است. به دلیل تحقیقات و دستاوردهای بی‌مانند و بی‌شمار گاوس، به او لقب
شاهزادهٔ ریاضی‌د ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1069 در گویش سیریز به مرده گویند ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1070 در گویش سیریز و کوهبنان به ریسمان گویند ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1071 در گویش سیریز به اشکنه گویند ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1072 در گویش سیریز به آش گویند ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1073 در گویش یزد به آن شولی گویند ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1074 به خمینه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1075 به خمینه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1076 تعریف فضای توپولوژیک بر نظریه مجموعه‌ها استوار است و عمومی‌ترین مفهوم برای فضاهای ریاضی است که اجازه می‌دهد بتوان مفاهیمی مانند پیوستگی، حد دنباله‌ها ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1077 به توپولوژی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1078 توپولوژی یا هم‌بندی شاخه‌ای از
ریاضیات است که به بررسیفضاهای توپولوژیکی و خواص بنیادین فضا از جمله همبندیمی‌پردازد.
شاید بهترین تعریف از تو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1079 خمینه یا منیفولد یا چندگونا:
یک فضای توپولوژیکاست که به‌طور موضعی، اقلیدسی است، بدین معنی که حول هر نقطه ، همسایگی موجود است به طوری که از نظر توپ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1080 حدس پوانکاره(در توپولوژی)، که برای شناسایی کره‌های سه‌بعدی است، بیان می‌دارد که هر خمینه سه‌بعدی فشرده، بی‌لبه و همبند ساده الزاماً همان‌ریخت با کر ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1081 گریگوری یاکولویچ پرلمان(یاگریشا پرلمان) ریاضیدانی روسی است.
که به دلیل اثبات حدس پوانکاره، مسئله‌ای که یک قرن ذهن بسیاری از ریاضیدانان را به خود م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1082 کنترل میزان غذای سرو شده برای هر فرد بر اساس آنالیز تعریف شدهکنترل بهداشت فردی پرسنلکنترل بهداشت وسایل مورد استفاده و نظافت سلف سرویسجمع آوری پیشنهاد ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1083 واحد تغذیه یکی از واحدهای که با هدف ارتقاء سطح سلامتی عموم افراد جامعه و با برنامه های مختلف از جمله برنامه حمایت تغذیه مادران باردار و شیرده ،ارتق ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1084 متخصص تغذیه فردی است که از علم تغذیه آگاهی کامل دارد. او از دانش خود برای کمک به افراد در تصمیم گیری در مورد سبک زندگی و تغذیه شان استفاده می کند. کا ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1085 علم تغذیه از دو رشته‌ی كلیِ علم مواد غذایی و تكنولوژی آن(اطلاعات در مورد تولید، تهیه، نگهداری، توزیع و خواص زیستی مواد غذایی)، و علم تغذیه (سرنوشت مو ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1086 پارسی آن خوراک است.
خوراک نیاز انسان است،به عبارتی یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک انسان می باشد که مهم‌ترین عامل بقای زندگی و طول عمر می‌با ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1087 به روال‌هایی که در جایی نوشته یا ثبت می‌شوند کاردستور (دستورالعمل) یا راهنمای کار نیز گفته می‌شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1088 روال به زنجیره‌ای از کنش‌ها، وظایف، گامها، محاسبات، تصمیم‌ها و دیگر فرایندها گفته می‌شود که پس از انجام در ترتیب و چیدمان مشخص، نتیجه، فراورده یا دست ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1089 شمارش روال تخصیص یک‌به‌یک شماره به هر یک از اعضای یک مجموعه برای پی بردن به اندازهٔ مجموعه است.
شمارش واندازه‌گیری از مهم‌ترین روال‌های ریاضیات ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1090 بیمارستان شهید صدوقی یزد واقع شده در شهر یزد، به عنوان بزرگترین مجتمع مرکز آموزشی درمانی جنوب شرق کشور است. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1091 یکا یا واحد اندازه‌گیری مقداری ثابت و معین از یک کمیت که به عنوان معیاری برای اندازه‌ گیری و شمارش آن کمیت انتخاب شده‌است. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1092 واژه کیفیت به معنای چگونگی است که معادل فارسی آن چونی است.
در فیزیک هر چه را نتوان اندازه‌گیری کرد کیفیت نامیده می‌شود.در فلسفه و در نظریه شناخت ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1093 کَمّیَت یا چَندی در لغت به معنای مقدار می‌باشد و در فیزیک هر چه که قابل اندازه‌گیری باشد، کمیت نامیده می‌شود. کمیت را می‌توان با یک عدد نشان داد و ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1094 ریاضیات_ریاضی_اِنگارِش_ مَزداهیک دانش بررسی کمیت‌ها و ساختارها و فضا و دگرگونی است.
همچنین ریاضی دانشی که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1095 ریاضیات یاریاضی_ اِنگارِش_مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌ها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند.
همچنین ریاضی، دانشی است که در ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1096 به کسی گفته می‌شود که دانش و شناخت کافی در موردریاضی دارد و به اندیشه و پژوهش در این دانش می‌پردازد
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1097 ابرخس
ستاره‌شناس و ریاضی‌دان در یونان باستان
به هیپارخوس رجوع شود
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1098 صورت فلکی یا پیکر آسمانی گردایه‌ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل ویژه‌ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است.
در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1099 صورت فلکی یا پیکر آسمانی گردایه‌ای از ستاره‌ها است که از دیدگاه زمینی به شکل ویژه‌ای مانندسازی و نام‌گذاری شده‌است.در واقعیت سه بعدی، ستارگان یک پیکر ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1100 گاه‌شماری هجری خورشیدی یا هجری شمسی بر پایهٔ گاه‌شماری جلالی با مبدأ هجری است.
آغاز سال خورشیدی برابر است با نخستین روز بهار.
گاه‌شماری هجری ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1101 در اصطلاح فیزیک، (strain) یا کُرنشبه تغییر در طول جسم جامد در هر جهت نسبت به طول آن جسم در همان جهت که در اثر اعمال نیرو (تنش) پدید می‌آید، گفته می‌ ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1102 نیروی گرانش(به انگلیسی: g-force) اندازه‌ گیری شتاب سقوط اجسام بر اثر وزن است و نام بردن این موضوع به عنوان نیرو درست نیست."g" (با حروف کوچک) یک شتاب ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1103 هیپارخوس(Hipparchus) ستاره‌شناس،
جغرافی‌دان و ریاضی‌دان یونانی دوره هلنی است از او به عنوان بنیان‌گذار مثلثات نام برده می‌شود اما شهرت اصلی‌اش به ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1104 ستاره بینی مذاکره‌ای: پاسخ به سوالات خاص بر مبنای وضعیت سماوات در لحظه پرسش است. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1105 ستاره بینی حُکمی: با بررسی وضعیت سماوات معین می‌سازد که لحظه‌ای خاص برای آغاز کاری خاص مناسب است یا خیر. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1106 این نوع ستاره بینی، وضعیت سماوات را در لحظات به ویژه مهم مثلاً اعتدال ربیعی، خسوف و کسوف، یا اقتران سیارات با رویداد های که به روی طبقات وسیعی مردم و ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1107 به طور اختصار: وضعیت سماوات از لحظه تولد فرد تا جمله جنبه‌های زندگی وی مربوط می‌گردد.
طالع‌بینی بررسی رابطه زادروز افراد و ویژگی‌ های شخصیتی آن‌ه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1108 به سه نوع تقیسم می شود:
عمونی، حُکمی و مذاکره‌ای
به طور کلی: ستاره بین دائرةالبروج را تقسیم شده به دوازده بخش یا برج مساوی تصور می‌کند که هر ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1109 تنجیم ، ستاره شناسی (به اخترشناسی رجوع شود.) ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1110 تَنجیم به اختر شناسی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1111 به اخترشناسی رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1112 به اختربینی رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1113 اَختَربینی،ستاره‌بینی، تَنجیم یا آسترولوژی (به انگلیسی: Astrology)بررسی تأثیر اجرام سماوی ماه، عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری، زحل، ثوابت گاه عقدتی ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1114 حرکت تقدیمی (به انگلیسی:‌Precession) به معنی پیچیدن و تغییر جهت‌گیری محور جسمی چرخان است که در فیزیک دو جور تقدیم : وابسته به گشتاور، مستقل از گشتاو ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1115 در اخترشناسی پیش‌روی محور (تقدیم محوری) (به انگلیسی:axial precession) جابه‌جایی گرانشی جهت‌گیری محور چرخش جسم آسمانی را گویند که پیوسته و کُند تغییر ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1116 در اخترشناسی پیش‌روی محور (تقدیم محوری) (به انگلیسی:axial precession) جابه‌جایی گرانشی جهت‌گیری محور چرخش جسم آسمانی را گویند که پیوسته و کُند تغییر ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1117 بروج فلکی(برج‌های دوازده‌گانه) از نظر نجومی تقسیمات دوازده‌گانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی نامیده می‌شود.
هر برج فلکی به‌طور متوسط نماینده ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1118 بروج فلکی(برج‌های دوازده‌گانه) از نظر نجومی تقسیمات دوازده‌گانه منطقةالبروج که هر قسمت یک برج فلکی نامیده می‌شود.
هر برج فلکی به‌طور متوسط نماینده ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1119 کژدم‌ دل، سَدویس یا قَلب‌العَقرَب (به انگلیسی: Antares یا Alpha Scorpii) درخشان‌ترین ستارهٔ صورت فلکی کژدم است.
قلب عقرب یک ابرغول سرخ و یکی از ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1120 در گویش کرمانی ها با تلفظ لِنگ یعنی پا و با تلفظ لُنگ یعنی پارچه ای که در حمام به دور خود می بستند. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1121 شکستن لِنگ سیزده تعبیریست که به یک رسم متداول نوروزی در میان عشایر و روستائیان برخی نقاط ایران (بویژه عشایر و روستائیان مناطقی از کرمان) اشاره دارد ... ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1122 به گژدم دل رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1123 دائرةالبروج دایره‌ای فرضی در آسمان که خورشیددر مدت یک سال آن دایره را طی می‌کند.
این دایره در حقیقت مدار حرکت انتقالی زمین‌را به دور کرهٔ خورشید م ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1124 خانه‌های ماه یا منازل ماه تقسیم بندی ۲۸ گانه نسبتاً هر شبانه‌روز مسیر گردش کره ماه بر دائرةالبروج است.
این منزل‌ها (خانه‌ها) در برج‌های دوازده‌گان ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1125 منازل ماه یا خانه‌های ماه تقسیم بندی ۲۸گانه نسبتاً هر شبانه‌روز مسیر گردش کره ماه بر دائرةالبروج است.
این منزل‌ها (خانه‌ها) در برج‌های دوازده‌گا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1126 به کژدم دل رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1127 سَدویس:
قَلب‌العَقرَب یا کژدم‌دل (به انگلیسی:
Antares یا Alpha Scorpii) درخشان‌ترین ستارهٔ صورت فلکی کژدم است.
قلب عقرب یا سدویس، یک ابرغول ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1128 قَلب‌العَقرَب،کژدم‌دل یا سَدویس (به
انگلیسی: Antares یا Alpha Scorpii) درخشان‌ترین ستارهٔ صورت فلکی کژدم است.
قلب عقرب یک ابرغول سرخ و یکی از ...
١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

1129 ویسپوبیش نام درختی اساطیری در
اسطوره‌های ایرانی است.
این درخت در دریای فراخ‌کرت قرار دارد و آشیانهٔ سیمرغ افسانه‌ای بر آن است.
درخت ویسپ ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1130 به دریای فراخ کرت رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1131 دریایی اسطوره‌ای به نام فراخ کرت (وُئوروکَشَ) در کنار کوه البرز قرار دارد.
دریای فراخ کرت یک سوم زمین بوده.
در اساطیر ایران تیشتر (یا تیر) ۱ ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1132 تیشتَر(درزبان پهلوی) تیشتره( دراوستا)تیر _تشتر یا ایزد و ستاره باران است؛ ستاره روز آهنگ ((شباهنگ)) مظهر او است.
هرسال پس از چیرگی بر اپوش(اَپَوش ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1133 به تیشتره رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1134 به اپوش دیو رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1135 اَپَئوشَ،دیو اپوش در اوستا به‌معنای" دیو خشکی" آمده است. درتیریشت، از اپئوش یادشده که در برابر تشتر، ایزد باران است ولی تشتر با خواست اهورامزدا بر ا ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1136 اَپَئوشَ،دیو اپوش در اوستا به‌معنای
دیو خشکی آمده است.
درتیریشت، از اپئوش یادشده که در برابر تشتر، ایزد باران است ولی تشتر با خواست "اهورا ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1137 ستاره روز آهنگ همان شباهنگ است؛
در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی، ستارهٔ شباهنگ،ستارهٔ روزآهنگ،تیشتر یا تیر که مورد احترام و ستایش بوده و همچنین ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1138 تیشتَر(درزبان پهلوی) تیشتره( دراوستا)تیر _تشتر یا ایزد و ستاره باران است؛ ستاره روز آهنگ ((شباهنگ)) مظهر او است.
هرسال پس از چیرگی بر اپوش(اَپَوش ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1139 به یشت هشتم رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1140 به یشت هشتم رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1141 تیشتر یشت (یا تیر یشت، یشت هشتم) دارای ۱۶ کرده و ۶۲ بند است. بند ۱ تا ۱۲ در وصف ستاره تیشتر، ایزد باران است که به احتمال قوی همان شعای یمانی است و ظه ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1142 یشت هفتم با نام "ماه یشت" هفتمین بخش یشت در اوستا است که در آن بگونه‌ای تلویحی به ستایش ماه و نورافکنی و روشنگری او پرداخته می‌شود.
ماه یشت دارای ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1143 ماه یشت، هفتمین بخش یشت در اوستا است که در آن بگونه‌ای تلویحی به ستایش ماه و نورافکنی و روشنگری او پرداخته می‌شود.
ماه یشت دارای هفت بند است.
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1144 به یشت ششم رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1145 به یشت ششم رجوع شود. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1146 به یشت ششم مراجعه شود. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1147 به یشت ششم رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1148 یشت ششم با نام خورشید یشت در اوستا آمده که به ستایش خورشید ایزد می‌پردازد. خورشید در زبان اوستایی "هئور خشَئتَ" می‌باشد که در گاهان يا گاتاها تنها ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1149 خورشید یشت نام یشت ششم در کتاب اوستا است که به ستایش خورشید ایزد می‌پردازد. خورشید در زبان اوستایی "هئور خشَئتَ" می‌باشد که در گاهان یا گاتاها تنها ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1150 یشت پنجم_ آبان‌یشت,یکی از یشت‌ها یا قصاید بسیار بلند اوستا که دارای ۳۰ کرده و ۱۳۳ بند است.
آبان‌یشت از لحاظ تفصیل پس از فروردین‌ یشت و مهریشت قر ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1151 آبان‌یشت یکی از یشت‌ها یا قصاید بسیار بلند اوستا که دارای ۳۰ کرده و ۱۳۳ بند است.
آبان‌یشت از نظر ترتیب یشت پنجم و از لحاظ تفصیل پس از فروردین‌یشت ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1152 خرداد یشت نام یشت چهارم در کتاب اوستا می‌باشد که در ستایش هیوروتات یا همان خرداد امشاسپند سروده شده‌است. در این یشت، متنی که در دسترس است، افتادگی ها ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1153 یَشت چهارم با نام خرداد یشت در کتاب اوستا می‌باشد که در ستایش هیوروتات یا همان خرداد امشاسپند سروده شده‌است.
این یشت که فقط یازده بند آن اکنون در ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1154 به چهره اول آفرینش رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1155 یشت سوم، با نام اردیبهشت در اوستا است که به ستایش اشه ‌وهیشته یا همان اردیبهشت امشاسپند اختصاص دارد.از نوزده بخش تشکیل شده و در نسخ موجود برخی جاها ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1156 امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه جمع امشاسپند است که امشاسفند، اموسپند و امه وسپند نیز گفته‌اند. امشاسپندان از صفات پاک اهورامزدا هستند. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1157 انگره‌مَینیو_ اهریمن بدنهاد است.
اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش می‌کند ولی چون دون و پست مایه‌ است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1158 سپنتا مینیو یا روحِ سپنتا _خِرَدِ سپنتا در مزدیسنا و اسطوره شناسیِ ایران باستان نیرویِ زندگی و تجسمِ خوبی و نور است. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1159 وُهوخْشتَرگاه نام چهارمین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام چهارمین سرود از گاهان پنجگانه‌زرتشت خوانده‌اند.
سرود وهوخشترگاه در اوستا،یَس ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1160 وُهوخْشتَرگاهنام چهارمین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام چهارمین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت خوانده‌اند. سرود وهوخشتر گاه در اوستا،یَسنه ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1161 سپنتمدگاه نام سومین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام سومین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت خوانده‌اند. این سرود، که سرود سپنتامینیو (Spentama ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1162 اُشتَوَدگاه نام دومین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام دومین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت خوانده‌اند. این سرود که اوشتویتی (Ushtavaiti) نام ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1163 اندرگاه پنج روز است نام نخستین روز آن اَهونَوَدگاه می باشد. نام اینروز از نام نخستین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت انتخاب شده .
این سرود که ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1164 گاه نامه ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1165 به اندرگاه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1166 به اندرگاه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1167 به اندرگاه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1168 به اندرگاه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1169 به اندرگاه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1170 اندرگاه خمسه مسترقه به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی نو گفته می‌شود.در این گاه‌شماری سال از ۱۲ ماه ۳۰ روزه (جمعا 360 روز) تشکیل شده‌است.این پن ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1171 به اندرگاه رجوع شود ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1172 اندرگاه یا پنجهٔ دزدیده به پنج روز آخر سال در گاه‌شماری اوستایی نو گفته می‌شود.در این گاه‌شماری سال از ۱۲ ماه ۳۰ روزه (جمعا 360 روز) تشکیل شده‌است.ای ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1173 رجوع به گاتاها ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1174 نام دیگر اهورا مزدا است. نام های دیگر و مترادف عبارتند از : اَهورامَزدا ((مَزدا اَهورَه)) اهورا، اورمَزد،هورمَزد، اورمُزد،هورمُز و هُرمُز ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1175 نام دیگر اهورا مزدا است. نام های دیگر و مترادف عبارتند از : اَهورامَزدا((مَزدا اَهورَه )) اهورا، اورمَزد،هورمَزد، اورمُزد،هُرمُز و ورمز ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1176 نام دیگر اهورا مزدا است. نام های دیگر و مترادف عبارتند از : اَهورامَزدا((مَزدا اَهورَه)) اهورا، اورمَزد، اورمُزد،هورمُز، هُرمُز و ورمز ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1177 نام دیگر اهورا مزدا است. نام های دیگر و مترادف عبارتند از : اَهورامَزدا ((مَزدا اَهورَه)) اهورا، هورمَزد، اورمُزد،هورمُز ، هُرمُز ورمز ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1178 اَهورامَزدا ((مَزدا اَهورَه)) اهورا، اورمَزد،هورمَزد، اورمُزد،هورمُز، هُرمُز و ورمز، نامِ آفریدگارِ نِکویی‌ ها و دادار و پروردگارِ همهٔ هستی در مَزد ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1179 اَهورامَزدایا (مَزدا اَهورَه) اهورا،اورمَزد،هورمَزد، اورمُزد، هورمُز، هُرمُز و ورمز، نامِ آفریدگارِ نِکویی‌ ها و دادار و پروردگارِ همهٔ هستی در مَز ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1180 فلسفهٔ زرتشت با نیکی همسو و با بدی در پیکار است.
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1181 در گاتاها از برخی دشمنان شخصی زرتشت، مانند بندو و گرهمه ناممی‌برده که همیشه مانعی در برابر او بودند.بنابراین، وی از قبیله خود می‌گریزد و به کی گشتاس ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1182 دیویَسنا به‌ چم یا معنی پرستنده دیو یا دَئوَ است و ضد آن واژه وی-دَئوَ یا ضد دیو است. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1183 مزدَیَسنا صفتی به‌معنای پرستنده اهورامزدا است. مزدا همان خدای یگانه است.
مزدَیَسنا ضد دیویَسنا است. مزدَیَسنا پیرامون ۱۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پیش از میلاد ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1184 گاتاها یا گاهان یا گاثاها یا گات‌ها ۱۷ سروده‌ای است که از دیرباز از سخنانِ زرتشت اسپنتمان دانسته شده‌ و در برگیرنده پیام و آموزش‌های وی و بنیادِ مزدی ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1185 گاتاها یاگاثاها یا گاهان یا گات‌ها ۱۷ سروده‌ای است که از دیرباز از سخنانِ زرتشت اسپنتمان دانسته شده‌ و در برگیرنده پیام و آموزش‌های وی و بنیادِمزدیسن ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1186 گاتاها يا گاثاهایا گاهان یا گات‌ها ۱۷ سروده‌ای است که از دیرباز از سخنانِ زرتشت اسپنتمان دانسته شده‌ و در برگیرنده پیام و آموزش‌های وی و بنیادِمزدیسن ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1187 هات یا ها واژه فارسی به معنی فصل و بخش یک کتاب است.
این واژه در اوستا به گونهٔ هائیتی و در سانسکریت ساتی و در زبان پهلوی هات می‌باشد.
در کتا ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1188 اَمِشَ سپنتَه رجوع به یشت دوم شود. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1189 یشت دوم، اَمِشَ سپنتَه (هفتن یشت)
هفتن یشت،بخشی از اوستاست.
در اوستا دو هفتن یشت وجود دارد؛ یکی در یسنا و بخش گاهان که هات‌های۳۵ تا ۴۲ را دربر ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1190 یشت دوم، اَمِشَ سپنتَه (هفتن یشت)
هفتن یشت،بخشی از اوستاست.
در اوستا دو هفتن یشت وجود دارد؛ یکی در یسنا و بخش گاهان که هات‌های ۳۵ تا ۴۲ را درب ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1191 در نسخ خطی اوستا، یشت به بخش‌هایی منقسم می گردد که به این بخش ها "کرده" گویند.
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1192 هرمزد یشت اولین یشت می باشد.
هرمزد یشت نخستین یشت موجود در کتاب اوستا می‌باشد که با نام خدای دین زرتشتی یعنی هورمزد آغاز می‌شود.
این یشت، مجموع ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1193 یشت اول،هرمزد یشت می باشد.
هرمزد یشت نخستین یشت موجود در کتاب اوستا می‌باشد که با نام خدای دین زرتشتی یعنی هورمزد آغاز می‌شود.
این یشت، مجموعاً ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1194 یشت، نام ۲۱ بخش از کتابِ اوستا، کتاب دینی زرتشتیان است که در آن‌ها عناصرِ مهم از دیدگاهِ مزدیسنا ستوده می‌شوند.
تاریخ سرایش آن‌ها، حدود 430 تا 420 ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1195 زبان باستانی مردم هندوستان و زبان دینی مذاهب هندوییسم، بودیسم و جاینیسم می‌باشد که از لحاظ زبان‌شناسی با پارسی باستان هم‌ریشه است.
زبان سانسکریت؛ ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1196 زبان باستانی مردم هندوستان و زبان دینی مذاهب هندوییسم، بودیسم و جاینیسم می‌باشد که از لحاظ زبان‌شناسی با پارسی باستان هم‌ریشه است.
زبان سانسکریت؛ ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1197 کهن‌ترین کتاب‌های آریاییان و قدیمی‌ترین نوشته به زبان هند و اروپایی است که تاریخ نگارش آنها را در دوره‌ای بین سالهای ۱۷۵۰ و ۶۰۰ قبل از میلاد می‌دانند ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1198 کتاب دینی زرتشتیان ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1199 واژه نَسْک، همسنگ یا معادل پارسی واژهٔ کتاب است _ نسخه ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1200 واژهٔ "یشتن" (Yashtan)در زبان پهلوی و جشن در فارسی (گرفته شده از یسن) نیز از همین ریشه است. ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1201 در گویش محلی یزدی ، به یزد ، یز می گویند ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1202 "یز"(yaz)، و در زبانِ اوستا به معنی پرستش و این یک نام کهن ایرانی زرتشتی برای دختران نیز می‌باشد ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1203 یَسنَه یا یسن،در اوستابه معنیِ نیایش آمده این نام از ریشهٔ ایرانی "یز"(yaz)، و در زبانِ اوستا به معنی پرستش و این یک نام کهن ایرانی زرتشتی برای دختر ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1204 یسن یا یَسنَه،در اوستابه معنیِ نیایش آمده این نام از ریشهٔ ایرانی "یز"(yaz)، و در زبانِ اوستا به معنی پرستش و این یک نام کهن ایرانی زرتشتی برای دختر ... ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1205 یَشت هم ریشه واژهٔ یسن به چم یا معنای پرستش و نیایش است.
یشت‌ها سرودهایی ویژه مهر، ناهید، تیشتر و غیره هستند.
یشت‌ها دارای قدمت یکسان نیس ...
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

1206 میدیوزَرِیم) – نخستین گاهنبار روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه، چهل‌وپنجمین روز از اول سال که در آن آسمان آفریده شد.
چهره اول از گهنبار بانام میدیوزَرٍم ک ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

1207 چهره اول، میدیوزَرٍم که از روز" خیر" تا "دی به مهر" از ماه اردیبهشت یعنی دهم تا چهاردهم اردیبهشت می باشد و مربوط به آفرینش آسمان است ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

1208 گاه انبار یا گهنبار به مجموعه جشنهای شش روزه ای گفته می شود که به باور زرتشتیان خداوند، دنیا را در این شش روز آفرید ه ، این نام از دو واژه"گاه" و " ... ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

1209 گاه انبار یا گهنبار به مجموعه جشنهای شش روزه ای گفته می شود که به باور زرتشتیان خداوند، دنیا را در این شش روز آفریده، این نام از دو واژه"گاه"و "انبا ... ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

1210 (در گویش مردم شهر سیریز) نازه است ١٣٩٨/٠٤/١٨
|