انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

امیرعلی ماز

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فاقد فردیت، کلیشه ای، فرموله و مانند هم، طبق برنامه و الگوی قبلی
Taking cookie-cutter approach
همه را با یک چوب راندن
١٣٩٨/٠٣/١٢
|

2 توجیه ناپذیر، بی مورد، غیرقابل قبول، ناموجه، بی اساس، نابحق، ناروا، بی جهت، بیهوده ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

3 تن آسایی، لذت جویی، تنبلی، بی بندوباری، خودخواهی، ضعیف النفسی، تن پروری، ناپرهیزگاری، هوسرانی، خودغرقگی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

4 مخفف بودن، تحمل کردن، اعتقاد داشتن، نامزد شدن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

5 پیشِ رو، مورد نظر ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

6 مثلا در True or False Thinking
سیاه و سفید، دوقطبی، یا این یا آن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

7 طرح زیگزاگ افقی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

8 واثق ١٣٩٧/١٢/١٠
|

9 قربانی سازی و قربانی شدگی (هر دو معنی را می دهد)، آزار و اذیت ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

10 خانمان سوز، خردکننده، مخرب، ناگوار، داغان کننده ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

11 خودزنی، جرح خویشتن، خودآسیبی، خودجرحی، آسیب به خود، تیغ زنی، خون بازی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

12 بدون محدودیت بودن، بی قید بودن
:let someone run free
آزاد گذاشتن
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

13 تأمل کردن، نظریه پردازی کردن، حدس زدن، گمانه زنی کردن، فکر کردن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

14 تعلیق، وقفه، توقف موقت ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

15 خجالت، کمرویی، دستپاچگی ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

16 قطعه قطعه، پاره پاره، تکه تکه، متناوب، گاه و بیگاه، آشفته، پراکنده، مختل، ناپایدار، چندپاره، شکسته، متفرق، تجزیه شده، خرد شده، متلاشی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

17 (روانشناسی) حس سیالیت، تچان، حس جاری بودن، غرقگی ١٣٩٧/١١/٢٧
|

18 غیرتهاجمی ١٣٩٧/١١/٢٧
|

19 هم آهنگی، هم سازی، همسویی ١٣٩٧/١١/٢٥
|

20 تحت کنترل، خوددار ١٣٩٧/١١/٢٣
|

21 فرد بله گو، بله قربان گو ١٣٩٧/١١/٢٣
|

22 وجه اشتراک، عامل پیوند، نخ تسبیح ١٣٩٧/١١/٢٣
|

23 مربوط به بازتوانی کودکان دچار اختلالات هیجانی شدید یا عقب ماندگی ذهنی ١٣٩٧/١١/٢٢
|

24 خفقان آور، دست و پا گیر ١٣٩٧/١١/١٩
|

25 میله های بارفیکس ١٣٩٧/١٠/٢١
|

26 بدون تکلف ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

27 لوس کردن، در ناز و نعمت پروردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|