برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

افشار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ma az inja mirim ١٣٩٦/١٠/١٣
|

2 az tarafe man azash tashakor kon ١٣٩٦/١٠/١٣
|

3 بیریخت ناجور ١٣٩٦/١٠/١٣
|

4 mohem nis ١٣٩٦/١٠/١٣
|

5 behesh pishnahad bede ١٣٩٦/١٠/١٣
|

6 amiyane:deli az aza dar avardan ١٣٩٦/١٠/١٣
|

7 daghighe navad ١٣٩٦/١٠/١٣
|

8 alaghe ١٣٩٦/١٠/١٣
|

9 ahamiyat nade ١٣٩٦/١٠/١٣
|

10 جوگیر شدم ١٣٩٦/١٠/١٣
|

11 dast bardar ١٣٩٦/١٠/١٣
|

12 خب ١٣٩٦/١٠/١٣
|

13 چقد گیرمون میاد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

14 inam az in ١٣٩٦/١٠/١٣
|

15 motmaen bash ١٣٩٦/١٠/١٣
|

16 che khabar shode? ya chi shode ١٣٩٦/١٠/١٣
|