برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمان م.

نویسنده (داستان‌های علمی -تخیلی، فرافانتزی، ترسناک
مترجم کتاب (ادبیات ژانری؛ رمان و داستان کوتاه)
مدرس‌ زبان انگلیسی انستیتو زبان کرج

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متصدی، مسئول لابی، منشی هتل، ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

2 رودخانه‌ یا دریاچه‌ی کنار شهر، آب‌کنار ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

3 آب‌کنار، رودخانه یا دریاچه‌ای که هم‌مرز شهر باشد. ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

4 تالار یا اتاقی از قصر و کاخ سلطنتی که بعنوان اتاق شخصی هر فرد اختیار می‌شود. ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|