انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شهریار آریابد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این نام در زبان پارسی " بارآگین" بوده و به چم آکنده از میوه که پس از تاخت تازیان به باراجین دگرگون شده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

2 در پارسی " کارپ ها " ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

3 این واژه تازی شده " کارپ " پارسی می باشد که در گذر روزگاران " کالبد" گردیده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

4 به پارسی " کوه های تارخ " نام اینجا که بخشی از کشور اسپانیا در روزگار باستان بوده و بدست تازیان به فرماندهی طارق پسر زیاد افتادو سالیان بسیار در دست ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

5 ریشه نام این شهر به آغاز فرمانروایی اردشیر پاپکان ساسانی برمی گردد ، اردشیر ساسانی و اردوان پنجم اشکانی در اینجا باهم نبرد " مردامرد ( دوئل ) " انجام ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

6 در پارسی" تارخ " که یک نام آرامی و پدر پراهام (ابراهیم ) پیامبر می باشد . ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

7 در پارسی " آزارندگی " ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

8 در پارسی " آزارنده" ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

9 این نام یک نام کهن آریایی است و از دوبخش " آریو سئن " ساخته شده و به چم عقاب آریایی و همچنین نیرومند و رزم آور می باشد. ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

10 در اوستا " سئن " به چم عقاب و پرنده شکاری است و " رام " به چم آرامش ، بنابر این رامسین به چم عقاب آرام می باشد، مانند سیمرغ(سئن مرغ ) ، سنندج (سئن د ... ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

11 دیده ور ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

12 در پارسی " سرخورشگر " ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

13 در پارسی " اوری " ، " آمیغی " ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

14 نوردش ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

15 پیوس ها ، چشمداشت ها ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

16 در پارسی " پیوسیدن " ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

17 ناسهشدار ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

18 در پارسی " گریب " ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

19 در روزگار اردشیر پاپکان ساسانی هفت خاندان بنام ایرانی که در پایه گذاری و شکوفایی دولت ساسانی دست اندرکار بودند بدین گونه اند : ساسان -مهران-کارن پهلو ... ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

20 این واژه از دو بخش تازی (امیر ) و ترکی (چخماق) ساخته شده و به چم " فرمانروای آتشزنه" است که واژه ای نارسا و بدساخت می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

21 در پارسی کهن " پسیچ " از بن پسیچیدن به چم تجهیز کردن ، گرهم آوردن. ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

22 در پارسی " مادشهر " به چم شهر مادها بوده که پس از آمدن تازیان به ایران به ماهشهر دگرگون شده و تازیان به شهرها و روستاهایی که با پسوند " ماد " ساخته ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

23 کاسی ها یک خاندان و ویس بزرگ ایرانی بودند که در کرانه های دریای اپاختری ایران می زیستند که با افزایش چپیره ( جمعیت ) به دو گروه کاسی های زرم آور و ک ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

24 نام درست این دریا در زبان پارسی " کاسپیان" است که از نام یک خاندان کهن ایرانی به نام " کاسی و کاس پی " گرفته شده و به چم " سرزمین کاسی های دشت نشین" ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

25 در پارسی " زیرآوا" ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

26 همچنین نام پدر داریوش بزرگ هخامنشی در سنگ نوشته های به یادگار مانده از او که خود را : داریوش پسر ویشتاسپ پسر آرشام پسر آریارمن پسر چیش پیش هخامنشی" م ... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

27 این واژه نه ترکی است و نه پیوندی با ترکان آلتایی دارد ، بلکه بر پایه نوشته های معتبر یونانی و رومی که آنرا " آراکس " خوانده اند ، دگرگون شده واژه " ا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

28 در پارسی " اباز " به چم بازنشونده: پسوند " ا " در پارسی واژه را منفی می کند ، مانند : اسر به چم بی آغاز در برابر سر به چم آغاز.
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

29 دژم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

30 این واژه در پارسی " پای جامه " بوده که به فرانسوی پیژاما گردیده است. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

31 در پارسی " هازه گرایی " ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

32 در اوستا " آتویان" ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

33 این واژه یونانی شده " آتروپاتگان " است که از نام سپهسالار مادی داریوش سوم هخامنشی یعنی " آتروپات " گرفته شده که در سال 332 پیش از میلاد در ماد آپاخت ... ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

34 در پارسی " سپساریک " همان کالای سمساری به چم کالای دست دوم و فرسوده .
سپساری = استوک فروشی ، دست دوم فروشی
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

35 در پارسی " سپوزنده ، سپوزشگر " ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

36 در پارسی " سپوختن " ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

37 در پارسی " سپوزشگر "
از بن سپوختن به چم سرپیچی کردن
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

38 " پرماسش" از بن پرماسیدن ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

39 نا ریمنی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

40 ناخوشگرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

41 کاناگرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

42 دنباله دار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

43 " دش گذر " ، دژگذر " ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

44 در پارسی " چنب شکنی ، چنب ستیزی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

45 در پارسی " ترامون پرهون "
پرهون = دایره
ترامون = قطر
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

46 در پارسی " بهیاری ها ، یاریهای نخستین" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

47 شگای سیاه ، کیپوت سیاه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

48 در پارسی " کیپوت بهیاری ها " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

49 در پارسی" چرندی ها "
چرند = خرافه
چرندگرایی = خرافاتی، خرافه گرایی
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

50 پرگوت گزیتی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

51 در پارسی" آسه اهریمنی" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

52 در پارسی " سپزهای گوالندگی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

53 در پارس " پیتاک و اوناک" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

54 بونک دانش آموزی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

55 در پارسی " گربزی "
گربزه = جربزه
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

56 در پارسی " رانایان مشکوی "
رانا= مدافع
مشکوی= حرم
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

57 در پارسی " رستادی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

58 در پارسی " شورباگ " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

59 در پارسی " بتویی " ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

60 در پارسی " مردامرد" برابر کارنامه اردشیر پاپکان ، نبردی که میان اردوان اشکانی و اردشیر ساسانی در شهر بوخت اردشیر ( بوشهر ) رویداد و به پایان کار اشکا ... ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

61 نگریستار ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

62 در پهلوی " مغیک " به چم پیروان مغ و رهروان موبد می باشد ، این واژه در زبان لاتین " مژیک ، ماژیک " شده و رومیان به شوند کینه ای که از مزدیسنان داشتند ... ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

63 دگرگون شده " کارپ " پهلوی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

64 اندرنگری ،درون نگری ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

65 فرانگر ، فرابین ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

66 در پارسی " سیاه چشمه " ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

67 در پارسی " سرخدژ " ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

68 در پارسی " اپرگری" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

69 در پارسی " رواگندگان ، رواگوران" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

70 در پارسی " دروند شمردن" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

71 ستیزش ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

72 در پارسی " ویژانش " از بن ویژاندن به چم ویژه کاری و انجام کار گزیده. ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

73 در پارسی" سیژش " از بن سیژیدن به چم هلاک کردن. ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

74 روشن نگر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

75 وچر خواستن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

76 در پارسی " پیوندهای همگانی "
پیوند = رابطه
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

77 در پارسی " راینش همگانی " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

78 در پارسی " بی راینشی ، بی سامانی " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

79 در پارسی " راینیدن " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

80 در پارسی " سامانمند ، راینشمند " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

81 در پارسی " راینشدار " از بن راینیدن به چم نظم دادن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

82 در پارسی " اوبارش " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

83 در پارسی " اوبارنده " از بن اوباریدن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

84 در پارسی " نا زینهاری " ، " بی ارمندی " ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

85 یسنا ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

86 در پارسی " واپسانده" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

87 در پارسی " هنایش ها " از بن هناییدن به چم اثر کردن. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

88 در پارسی " پروه های رزمی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

89 در پارسی " خنزک سازی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

90 در پارسی " زونی ویژه" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

91 در پارسی " زونی همگانی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

92 در پارسی " زون رشن " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

93 در پارسی " کارپ تهی کردن " کالبد تهی کردن به چم جان باختن و مردن است. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

94 در پارسی " کارپ ریزی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

95 در پارسی " کارپ بندی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

96 در پارسی " کارپ سازی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

97 در پارسی " آسه کوپالی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

98 در پارسی " پتدار ، گلیزدار " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

99 در پارسی " رچن ها " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

100 در پارسی " تبستیدن " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

101 در پارسی " تبست ها " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

102 در پارسی " پرهون ها " پرهون به چم دایره ،در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

103 در پارسی " تریزان " از تریز به چم مثلث ،در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

104 در پارسی " پرورتاری " از بن پروردن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

105 نهیپیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

106 نهیپ آور ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

107 در پارسی " نهیپناک" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

108 آپشین بستاک اپاختری ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

109 در پارسی " نشاختن " ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

110 در پارسی " نشاختگی " ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

111 دگرش های آب و هوایی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

112 نوانش های بازار ارز
ورتش های بازار ارز
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

113 هنرهای پیکرسازی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

114 هاختار کهربایی
رسانای کهربایی
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

115 برهیزش توپال های کانی.
برهیختن= استخراج کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

116 رایشکده پهرم کار و دروت هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

117 رایشکده پهرم پدافند پاترمی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

118 کاچار ، کاچال ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

119 در پهلو و پارسی " پرگست " در نسک : لغت فرس اسدی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

120 در اوستا " خرفستران " ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

121 در پارسی " دفزکی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

122 در پارسی " موتکانه "
موتک = موذی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

123 در پارسی " سیژگاه " از بن سیژیدن به چم هلاک کردن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

124 در پارسی " نایی باف " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

125 در پارسی" کرویز پرندگان " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

126 در پارسی " دندش " از بن دندیدن به چم خیانت کردن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دند = خائن
دندشگر = خیانتکار
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

127 در پارسی " چنب گرایی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

128 در پارسی " اوریک خواهی ، آمیغ خواهی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

129 در پارسی " هدمانگر " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

130 در پارسی " پلمه ها" ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

131 در پارسی " پرناسی" ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

132 در پارسی " ریستگ گرایی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

133 در پارسی " زمخت ، ستبر " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

134 درود بر هم میهنان فرهیخته
نخست اینکه آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه زبان پارسی می باشد و نه ترکی، پس وابسته به هیچ ، قوم ، قبیله و طایفه ای نیست ...
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

135 در پارسی " هک هک " که به نادرست هق هق شده است ،
مانند : نغ نغ = نق نق
تخ تخ = تق تق
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

136 در پارسی " بیم " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

137 در پارسی " هفت روز "
کیوان شید= شنبه
مهرشید = یک شنبه
مهشید= دوشنبه
تیرشید = چهارشنبه
اورمزدشید = پنجشنبه
ناهیدشید( آدینه ) = ...
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

138 در پارسی " هفت وات " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

139 در پارسی " هلگ ، ژاژ ، یان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلگ گویی ، ژاژگویی = هذیان گویی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

140 در پهلوی " هاخت ، هاچش " از بن هاختن و هاچیدن به چم هدایت کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هاختار = هادی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

141 در پارسی " واج گفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

142 در پهلوی " آوات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

143 در پارسی " زاب ها " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

144 در پارسی " بی کژاری ، ناشکیبایی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

145 در پارسی " جاورها ، نهش ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

146 در پارسی " وژنگ " در نسک ، فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وژنگیدن = وصله کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

147 در پارسی " زابش " از بن زابیدن به چم وصف کردن. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

148 دروت هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

149 هستار ، نهش کنونی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

150 در پارسی " وادنگ " ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

151 در اوستا " ویسپ " ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

152 در پهلوی " اتم etom ، ایو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

153 در پارسی " بایابود" ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

154 در پارسی " نیمپادک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نیمپادک اپاختری = نیمکره شمالی
نیمپادک اواخشتری = نیمکره جن ...
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

155 هستی هماد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

156 بودش خردیک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

157 بودش آهیخته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

158 در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

159 خمش سنج کهربایی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

160 چدن سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

161 توپال سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

162 شید سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

163 در پارسی " شید"
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

164 از ریشه پهلوی " انوی ، نیوه " از بن انوییدن به چم مویه کردن و سوگ سرود ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه ازابوالقاسم پرتو .
نیوه خوان ...
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

165 در پارسی " نیمپر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه ازابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

166 در پارسی " نوانش " از بن نوانیدن
نوسان قیمت = نوانش نرخ
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

167 در پهلوی " پتستیدن "
پتست ، پدست = قول ، عهد
١٣٩٨/٠٢/٢١
|

168 در پارسی " سازمان پاترمان یگانیک " ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

169 نام این فرمانروایی مادی از دو بخش: " هو " به چم خوب و نیک و " خشثریه یا خشتر " به چم شهریار ساخته شده و روی هم به چم شهریار خوب می باشد. ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

170 در پهلوی " تورتیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

171 در پارسی " پلاو ، شیدان" ، در پهلوی " فرهدهش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

172 در پارسی " راینیتار ، نهشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

173 در پارسی " نهش ، سامان " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

174 در پارسی " راینش " از بن راینیدن به چم نظم دادن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

175 این نام تازی شده " نتنز " پارسی و به چم شهر غنچه ها می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

176 در پارسی " پروزنامه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پروزشناسی = نسب شناسی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

177 در پارسی " فرودش ، نشیبش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

178 در پارسی " کویکستان" ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

179 در پارسی " نابیخته " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

180 در پهلوی " مرخشه marakhshe " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مرخشگی = نحوست
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

181 در پارسی " آکیده ، ابوند ، نارسا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

182 در پارسی " نیستگر ، پاچنگر " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

183 این واژه تازی شده واژه پهلوی " نکاپ " به چم روپوش و روبند می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نکاپدار = نقابد ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

184 در پارسی " نارواگ " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

185 این واژه تازی شده واژه پهلوی " نپیر " به چم گاودم است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

186 در پارسی " نیگرایی ، نایستن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

187 در پارسی " بستاک ، افسردگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

188 در پارسی " سرهیده sarahide " از بن سرهیدن به چیم نقد کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سرهیدگان = منتقدین
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

189 در پارسی " پیوسنده " از بن پیوسیدن به چیم انتظار کشیدن، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

190 در پارسی " پیوسندگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

191 در پهلوی " ازدا azda " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

192 در پارسی " وسیار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

193 در پارسی " وسان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

194 در پارسی " وساندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

195 در پارسی " گرز " به چیم افزار لوله ای، مانند : گرزلنگ = میل لنگ،گرزباستانی = میل باستانی
" گرایش ، مانند : گرایش به نیکی = میل به نیکی "
د ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

196 در اوستا " تمیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تمیکی = میکربی
تمیک شناسی = میکرب شناسی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

197 در پهلوی " پسچک pasachak " از بن پسیچیدن به چیم آماده کردن ،در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

198 در پارسی " هندازوران " ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

199 در اوستا " میتخت mitokht "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

200 در پهلوی " فاتورا ، فروایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
فاتورایان ، فروایشگران = مهاجران
فاتوراپذیری = مه ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

201 در پهلوی " فاتورش ، فروایش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فاتوریدن ، فرواییدن = مهاجرت کردن ، کوچیدن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

202 در پهلوی " پتان " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
طنین انداز = پتان انداز
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

203 در پهلوی " ویتوپت " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

204 در پارسی �نیوند" در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

205 در پهلوی "ویشفتن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

206 در پهلوی " آوام ها " ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

207 در پهلوی " اوام ، آوام "در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی.
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

208 در پهلوی " ویچک " در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

209 در پارسی" بایا " ، در پهلوی " فریجپان" در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

210 در پهلوی " نیهیپ " در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی.
نیهیپناک= وحشتناک
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

211 در پارسی " واتگیس" ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

212 در پارسی " نارودی ، ناروندیک "
غیرعادی شدن = ناروندیدن
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

213 در پارسی " روندی ،روندیک "
عادی شدن = روندیدن
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

214 در پارسی" ترازنش ، همسنگی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

215 سوگیر ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

216 در پارسی " ماژانش" از بن ماژاندن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

217 در پارسی " ماژانش همیان " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

218 در پارسی " زیناوندیدن" در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

219 در پارسی " زینگ" در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زیناوند = مسلح
زینگدار= سلاحدار
زیناوندیدن = مسلح کردن
ز ...
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

220 در پارسی " زینگان کشتار گروهی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

221 در پارسی " پدستان اوزداهیک" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

222 در پارسی " پدستان اندر پاترمانی" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

223 در پارسی " وینارش داتیکی دریای کاسپیان" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

224 در پارسی " وینارش پخش دادمندانه سرمایه" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

225 در پارسی " وینارش پخش "
سامانه پخش
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

226 در پارسی " وردک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

227 در پارسی " سختی آبریک "
تنگنای آبریک
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

228 در پارسی " چیستای آبریک " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

229 در پهلوی " آبریک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

230 در پارسی " وینارش آبریک" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

231 در پارسی " پاترمان شهریگر "
مردمان شهریگر
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

232 در پارسی " وینارش فرمانروایی "
وینارش دولتی
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

233 در پارسی " وینارش اندرپاترمانی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

234 در پارسی " وینارش هازمانی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

235 در پارسی " وینارش داتیکی" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

236 در پارسی " بایاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

237 در پارسی " باییده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

238 در پهلوی " تفتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

239 در پهلوی " پاترم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

240 در پارسی " ویندمند " از بن ویندن به چم تحصیل و بدست آوردن . ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

241 در پهلوی " نیوندک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

242 در پارسی " سستکار " ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

243 در پهلوی " چینا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

244 در پهلوی " برهنیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
برهنیدگان = مقدرات
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

245 در پارسی " بایسته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
مقتضیات = بایستگان
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

246 در پهلوی " پتوک ،پتران ، نستوه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

247 در پارسی " فرابود ، فرهست " ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

248 در پارسی " ترازبند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

249 در پارسی " تارک ، هباک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

250 ای واژه تازی شده " مکنا " در پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

251 در پارسی " کالیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

252 پارسی " دگل بازی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

253 در پارسی " بادسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

254 در پارسی " مینوگان " از ریشه مینوی به چم آن جهانی و باور فراسهشی( مافوق حسی) ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
می ...
١٣٩٨/٠٢/١١
|

255 در پارسی " نامویگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

256 در پارسی " دفزک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

257 در پارسی " خست ، اپستامیک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

258 در پارسی " ورتش " از بن ورتیدن به چم تعویض کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

259 پهلوی " پرگوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرگوتش= معافیت
پرگوتیدن= معاف کردن
١٣٩٨/٠٢/١١
|

260 در پارسی " گنجان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

261 در پارسی " تافت " به چم نگاشتن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

262 در پارسی " تافت ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

263 در پهلوی " میت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
امیت = بی غلط
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

264 در پارسی " پاسادش " پاسادی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

265 در پهلوی " شاهیدگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شاهیدگان = مصلحان
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

266 در پهلوی " ورنیک varanik " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

267 در اوستا " نپی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

268 در پهلوی " سوتینیتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

269 در پارسی " داتیک ، روا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . " ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

270 در پهلوی " گوکانیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

271 در پارسی " وخشاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

272 در پارسی " روفان ، چوچ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

273 در پارسی " همبست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

274 در پهلوی " ویچستاران " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ویچست = سروده
ویچستار = سرایش ورزی
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

275 در پارسی " زهرناک ، مستوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

276 در پارسی " زیناوندیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
مسلح = زیناوند
سلاح = زینگ
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

277 در پارسی " تاشتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

278 از واژه اوستایی " سلهشور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

279 در پارسی " پرشیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

280 در پارسی " مزگتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

281 در پارسی " خریش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

282 در پارسی " پرواسیدن ، پرماسیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

283 در پارسی " مولش " از بن مولیدن به چم مهلت گرفتن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

284 در پارسی " پروهاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

285 در پارسی " روامند ، روادار" ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

286 در پهلوی " جتکساز ، وهانیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سبب= جتک ، وهان
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

287 در پهلوی " جتک jatak، وهان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

288 در پارسی " زیوردار ، فرخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

289 در پارسی " ماندارو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

290 در پارسی " رخامی ، ارژنین" ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

291 گمیختگان سرشتی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

292 داتاهای پهرم هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

293 برترین نگریستار ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

294 زاوریهای هازمانی سودهمگانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

295 پیشاران تبهکاریهای رزمیک ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

296 پیشاران کشتار گروهی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

297 در پارسی " افدستا" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

298 در پارسی پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیشاران = مرتکبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

299 در پهلوی " پتوستpatvast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتوستان = مرتبطین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

300 در پارسی " پرورتار" ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

301 در پارسی " پایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پایش = مراقبت
پایندگان ، پایشگران= مراقبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

302 این واژه تازی شده واژه پهلوی " مروستن " به چم تمرین کردن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

303 در پهلوی " واستر ، راغ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

304 این واژه تازی شده واژه پهلوی " مرکmarak " به چم بار ، کرت می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

305 در پارسی " کرپانگاه " ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

306 در پارسی " هازه شناسی ، چپیره شناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هازه ، هازمان = جامعه
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

307 در پارسی " سرراینیتار ، سر راستار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سر رایشور
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

308 در پارسی " ورزیتار "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
راینیتار کارگزار
راستارکارگزار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

309 واژه های دیگر پارسی " سترت ، هاژی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

310 در پارسی " ویژیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

311 در پارسی " مولیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

312 در پارسی " آژیانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

313 در پارسی " هو فرورتhofarvart ، ویترکvitartak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

314 در پارسی " هاوشتان دانشکده چیستایی گشم"
هاوشت = طلبه
چیستا = علم
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

315 در پهلوی " ویتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

316 یارمند ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

317 در پهلوی " هرپاتستان ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

318 در پارسی " گمانیده ها " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

319 در پارسی" نهفت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

320 در پارسی " پای اورنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

321 در پارسی " کمخا kamkha " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

322 دورک کانایی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

323 در پارسی " ویژاندن " به چم خصوصی کردن ،ویژه خود ساختن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

324 در پارسی " سروین " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

325 در پارسی " خراشدار " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

326 در پارسی " پردگیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

327 در پارسی " یوت گهر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

328 در پارسی " یوت خوی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

329 در اوستا " کبادور kobador " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

330 در پارسی " خازا ، سرشته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

331 رایشکده پهرم رستاخیز فرهنگی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

332 انجمن پهرم داوران ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

333 دادگاه خدایی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

334 ای دگرگون کننده پیرامون و جاورها ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

335 در پارسی " پترنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پتیرکان= همیستاران = مخالفان
پتیرک= مخالف
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

336 در پارسی " پرکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

337 در پهلوی " ایراخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

338 در پارسی " ارسن ، آیشگاه ، جرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

339 در پارسی " پروندیش "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

340 در پارسی " برگستوان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

341 در اوستا " موتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

342 در پارسی " مرزینی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

343 در پارسی " سرواینده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سروایندگان = محدثین
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

344 در پارسی " آزرم دار ، فرنافت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

345 در پهلوی " استیکان ostikan " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

346 در پارسی " آگش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

347 در پارسی " نمیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

348 در پارسی " نمیده " از بن نمیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمیدگان = متوجهات
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

349 در پارسی " پایاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

350 در پارسسی " آگسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

351 در پهلوی " فرکست farakast " که گفته می شود واژه فکستنی پارسی نیز از همین ریشه می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ... ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

352 در پارسی " دگل ور ، دگلباز " واژه دگل همان دغل می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

353 در پارسی " ورتناک " از بن ورتیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

354 در پارسی " روزندار ، کاوکدار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

355 در پارسی " کاوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

356 در پارسی " کینگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
کینورز
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

357 در پارسی " تریز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

358 در پهلوی " ویهزک vihezak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

359 در پارسی " همگن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

360 در پارسی " توپالیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
متال = فلز = توپال
١٣٩٨/٠١/٣١
|

361 در پهلوی " کوپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

362 mablagh در پارسی " پزوارش ، رساد "
mobalegh در پارسی " رساننده "
در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٣١
|

363 در پارسی پترانگر paterangar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

364 در پارسی " پروهان دار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

365 فرمانور ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

366 در پارسی " فرهیختار ، فرهدار " ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

367 در پارسی " یگانستگ " از بن یگانستن به چم هم پیمان شدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

368 در پارسی " ماهی زکاب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

369 در پهلوی " سپز sepoz" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
موانع = سپزها
ممانعت =سپزیدن
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

370 ماهی کوات ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

371 در پارسی " سیاه دریم " گونه ای بیماری روانی که از پندار های خام برمی آید.در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

372 در پارسی " داشتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

373 در پارسی " هیرپرست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

374 در پهلوی " هیر ، آورتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

375 در پهلوی " ماتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ماتکان = مواد
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

376 پارسی " فراتاو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

377 در پارسی " سنگ نگاری ، چاپ سنگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

378 در پارسی " ماژ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

379 در پارسی " تلک tolek " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تلک سرخ = لوبیا قرمز
تلک بوبردی = لوبیا بلبلی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

380 در پارسی " پسودن به چم دست مالیدن ، بی سهش به چم بی حسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

381 در پهلوی " ژودش jodesh ، تمندگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

382 بازگشایی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

383 در پارسی " بارورسازی ساختگی ،وپیک دستی "
وپیک در پهلوی به چم لقاح
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

384 در پهلوی " وپیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

385 در پارسی " پردک ، آک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
آک گوی = لغز خواندن
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

386 در پارسی " گلیز ، خیوک ، پت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتدار ، گلیزدار = لعابدار
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

387 در پارس " ترفندهای نغز" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

388 در پارسی " نغزها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

389 در پارسی " ژد " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

390 در پارسی " گند gond " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
لژیونر = گندور
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

391 در پارسی " لخت ها " از لخت lakht
لحظه ای = لختی
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

392 در پارسی " وستاری ، ستیهش "
لجباز = وستار
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

393 واژه پیشنهادی پارسی " شش تار " ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

394 در پارسی " انگشتال " از ساخته های استاد گرامی ، آقای میر جلال الدین کزازی.
در پارسی پسوند " ال " همانند انگلیسی بسیار پرکاربرد می باشد ، مانند : ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

395 در پهلوی " رچن rochan " برابر با واژه انگلیسی grade ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رچنبندی = رتبه بندی ، درجه ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

396 در پارسی " پاساد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

397 در پارسی " پاتار ، پاسپا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

398 در پارسی " گوال ، هنبان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
گوال هوا = کیسه هوا
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

399 در پارسی " کنپ kanap " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

400 در پهلوی و پارسی " پرماس " به چم اتصال و تماس گرفتن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کنتاکتور = پرماسار
کنت ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

401 در پهلوی " تونک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

402 در پارسی " لورک ، شفشاهنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

403 در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

404 در پهلوی " بریستاری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

405 در پارسی " سرماهی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

406 در پارسی " بی رواگ " به چم بی رونقی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

407 در پهلوی " وتیرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

408 در پارسی " گاویال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

409 در پارسی " خمش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمیدن = کرنش کردن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

410 در پارسی " کربک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

411 در پارسی " پایا ، پاینده " ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

412 در پارسی " بنگهر bangohar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

413 در پارسی " لت خور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

414 در پارسی " هایی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

415 در پراسی " بزرک bazrak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

416 در پارسی " کپست kapast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

417 در پهلوی " ورتیون " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورتیونران = کالسکه چی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

418 در پهلوی " اهستیک ahastik " ، اهستی
فضای مجازی = اسپاش اهستی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

419 در پارسی " منگیاکده ، منگسرا " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

420 در پهلوی " اهستکار " ، اهست ahast به چم غیر حقیقی ، مجازی ، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

421 در پارسی " گش نگاری کهربایی" ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

422 در پارسی " گش شناسی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

423 در پارسی " گش نگاری کهربایی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کاردیو گرافی = گش نگاری
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

424 در پارسی " پهرستار " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

425 در پارسی " پوشن " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

426 در پارسی افزون بر خشم گ غژم ، غراش ، دژند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
قهراً = غراشی ، دژندی
قهر آمیز = د ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

427 در پارسی " کومش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

428 در پارسی " کیوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

429 در پارسی " پیاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

430 در پارسی " پانیذگری ، غندگری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

431 در پارسی " کژ ، کولگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قناسی = کولگی ، کژی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

432 در پارسی " پاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

433 در پارسی " گرده سنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

434 در پارسی " بنکخانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قهوه ساز = بنک ساز
قهوه چی = بنکور
١٣٩٨/٠١/٢١
|

435 دگرگون شده واژه پارسی " غلغلی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

436 دگرگون شده واژه پهلوی " گابگه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢١
|

437 در پارسی " تاشتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
بطور قطع = تاشتکی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

438 در پارسی " پالادگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

439 در پارسی " کتران " به چم شیره درخت ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

440 در پارسی " میخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
قطبش پذیری = میخش پذیری
١٣٩٨/٠١/٢١
|

441 در پارسی " گژف اندود " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قیرگون = گژفگون
قیرپاش = گژف پاش
١٣٩٨/٠١/٢١
|

442 ترکی شده واژه پارسی " غژک ، پکاوچ "، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

443 در پارسی " بی ویچار " ١٣٩٨/٠١/٢١
|

444 در پارسی " زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

445 در پارسی " افزار و زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

446 در پهلوی " پینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سیاه پینوک = قراقروت
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

447 در پارسی " جور ، اخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جوران ، هم اخت = قراین
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

448 در پارسی " خوانش " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

449 در پارسی " ژگال اخته " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

450 نادرست نویسی واژه " غدغد " پارسی ، پس از چیرگی تازیان و ترکان آلتایی بسیاری از آواها و واژگان پارسی ریخت ترکی و تازی بخود گرفتند ، مانند :
اواو = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

451 در پارسی " ابر توان ، ابر پادیاوند" ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

452 قالب :نادرست نویسی واژه " کارپ ، کرپ " پارسی ، در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
کارپ گیری = قالب گیری
کارپ زدن = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

453 در پارسی " ورتیدنی ، ورتش پذیر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

454 در پارسی " گیتیکدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

455 در پارسی " فشانش " از بن فشاندن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

456 در اوستا " هایان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

457 در پارسی " پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

458 درست ان در پارسی " غارچ " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

459 در پارسی " توپال ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فلزات قلیایی = توپال های شخاری
١٣٩٨/٠١/١٩
|

460 در پارسی " خشکنا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

461 در پارسی " نمودک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

462 در پارسی" پهنای گیتایی " ١٣٩٨/٠١/١٩
|

463 در پارسی " خرد نخست ، پارن خرد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

464 در پارسی " پاپیچال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

465 در پهلوی " هوفراتو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

466 در پارسی "فشنگدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

467 در پهلوی " پوپ ، ویسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

468 در پهلوی " ستاکیsotaki " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

469 در پارسی " غرغره " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

470 در پهلوی " اونaven، اوناک avenak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

471 در پهلوی " نیوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

472 در پارسی " ورتنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

473 در پارسی " فندشناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

474 در پارسی " بوبرد" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

475 در پارسی " رنگاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

476 در پارسی " دانش نهفتگان" ١٣٩٨/٠١/١٧
|

477 فرهمند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

478 در پارسی " ترازین " ، " مرزدار " ١٣٩٨/٠١/١٧
|

479 در پارسی " فنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

480 در پارسی " چنگک " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

481 پارسی تازی شده " اتسه " از " اتس " ، در پهلوی " شنوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

482 در پارسی " دورک زرین " ، روزگار تلایی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

483 در پارسی " دورک پارینه سنگی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

484 در پارسی " شمارگان دهگانی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

485 در پهلوی " وزک ، پیوارگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

486 در پارسی " شوس " به چم آب گشنی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

487 در پهلوی " ویچست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

488 در پارسی " آرمون " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

489 در پارسی " فراپویی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

490 در پارسی " وردک" به چم جهاز و " وردک دار " به چم مجهز ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو .
وردکی ها = تجهیزات
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

491 در پارسی " سپردگ ، سپنجی " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

492 در پارسی " هودگ " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

493 در پهلوی " پیتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیتاکیدن = ظاهر شدن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

494 در پهلوی " پسمار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

495 در پارسی " جاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جاوری = حال
خوشجاوری = خوشحالی
جاورها = حالات
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

496 این واژه پارسی تازی شده " تراک و ترنب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ترنب = طم : بلندی و برجستگی
تراک = طر ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

497 در پهلوی " شسن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

498 در پارسی " هراش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هراشیدن = قی کردن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

499 سپاسداری ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

500 آوای سگ در پارسی " هاپ هاپ " است نه پارس ، پارس و پارسی نام سپند و ارزشمند در فرهنگ ایرانی می باشدکه افزون بر نام یک ویس بزرگ آریایی نام زبان شکوهم ... ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

501 در پارسی " هاپ هاپ " گفته می شود ،چنانکه به سگ در گفتار کودکانه و کوچه بازاری " هاپو " نیز گویند. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

502 در پارسی " تغ تغ ، تخ تخ " آوای برخوردن چیزی به چیز دیگر که تازی شده آن طقمی باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

503 در پهلوی " پایدام " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

504 پارسی " تراک " تازی گشته ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تراک تراک = طراق طراق، آوایی که از شکستن چیزی پدید آید.
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

505 در پهلوی " هنداختار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنداخ = طرح
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

506 در پهلوی " پشک ، کاست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وینارتار کاستی = نظام طبقاتی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

507 در پهلوی " اژ ozh " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو "
با اژ = با انرژی
اژزا = انرژی زا
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

508 در پارسی " تپگ کش "
تپگ دار ، تپودار =مطبق ، دارای اشکوب
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

509 در پارسی " تاگ خسرو " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

510 در پارسی " تاگدار " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

511 در پارسی " تاک پیروزی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

512 در پهلوی " تبست tabast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تبست ها = ضایعات
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

513 در پارسی " تپنک topank " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

514 در پهلوی " ویستاخ ، خواتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ویستاخی = صمیمیت
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

515 در پارسی " چاشت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

516 تازی شده پارسی " هلا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

517 در پارسی رک ، رشناک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

518 در پارسی " تنگ tong، تکوکtagok " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

519 در پارسی " تنگبیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

520 در پارسی " پخکار " کسی که پخی و کژی ها را بهینه می کند ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پخکاری = صافکاری
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

521 تازی شده واژه پهلوی " سرات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سرات چینوت = صراط مستقیم
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

522 در پهلوی " داشن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

523 در پارسی " برهو barho " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

524 در پارسی " سپاوگ ، پایگاه " ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

525 در پارسی " سپاوگان ، پایگاه ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

526 در پهلوی " وینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وینوک چشمی = عدسی چشمی
وینوک گوژ = عدسی محدب
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

527 در پارسی : سپندارک = شمع کوچک
پادیر گ = ستون
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

528 در پهلوی " وخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وخشان = شعله ور
شعله ورشدن = وخشیدن
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

529 در پهلوی " اوارک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

530 در پارسی " پایندی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنبازینک پایندی = شرکت تضامنی
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

531 در پهلوی " اپار apar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

532 در گذر روزگاران واژگان پارسی دگرگونی های بسیار پیدا کرده و " پاپانوروز " یکی از آن واژگان است .
- در فرنگی " پاپانوئل "
- در پارسی نوین " باب ...
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

533 فزونش ، بسش : از بن بسیدن .
فزونگرایی = تکثر
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

534 در پارسی " پرخو ، خنبگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

535 در پهلوی " دورک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

536 در پهلوی " ساخن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

537 در پهلوی " زون zovan ، ذانگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زوندار = سهامدار
هنبازیک زونی = شرکت سهامی
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

538 در پهلوی " نواک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

539 در پهلوی " زپاکانگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابو القاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

540 در پهلوی " شخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخاری = قلیایی
گهر شخاری = جوهر قلیایی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

541 در پهلوی " پیگال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

542 در پهلوی " سنبک " به چم کرجی و زورق در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

543 در پهلوی " گزپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

544 در پارسی " جوشار" ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

545 در پهلوی " سپسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

546 در پهلوی " نانوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

547 در پهلوی " سنبوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

548 در پهلوی " پرک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرکیدن = ضرب سکه
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

549 در پهلوی " زپاکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

550 در پهلوی " زاوری ، پرستک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زاوریدن = سرویس دادن ، ارائه خدمت
خودزاوری - سلف سر ...
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

551 در پارسی " رسش " از بن رسیدن .
همرسش = بهم رسیدن
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

552 در پارسی " نایی " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ناییدن = منفی کردن ، منتفی
نایش = نفی
نایاگرایی = منفی بافی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

553 در پهلوی " چنب " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

554 در پارسی " چمانیگری " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
چمانیگران = ساقیان
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

555 در پارسی " دوساگ " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ساگ بلند = ساق بلند
ساگ دار = ساقدار
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

556 در پارسی " شخیدن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخید = ساقط کرد
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

557 در پارسی " ساگ پا " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

558 در پهلوی " بوم ویناریک " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

559 در پهلوی " مسینش " از بن مسیدن ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مسیتگاه=زیارتگاه
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

560 در پارسی " زرگان " ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

561 در پارسی " همرای " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

562 در پارسی " ستاوند " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

563 در پهلوی " روز اسر " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

564 در پهلوی " زیت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

565 در پهلوی " همال " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

566 در پهلوی "وشتنده " از بن وشتن به چم پایکوبی کردن، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وشتان = رقصان
وشتندگان = رقاصان
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

567 در پهلوی " دروت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دروت هازمانی = رفاه اجتماعی
فراهمش هازمانی = تامین هازمانی
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

568 در پهلوی " یازش " از بن یازیدن نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

569 در پهلوی " آپچک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمی آپچک = رطوبت مطلق
فرمانروایی آپچکی = حکومت مطلقه
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

570 در پهلوی " سهیک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

571 در پارسی " گواژش " از بن گواژیدن ، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

572 در پارسی " گوالیده " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

573 در پارسی " سپندگان " است که به چم جای سپندو پاک می باشد و در پی دگردیسی زبان پارسی به اسپندگان و اسفنجان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

574 در پهلوی " وشت " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وشتیدن = رقصیدن
وشتان = رقصان
١٣٩٧/١٢/٢١
|

575 در پارسی " رانا ، سپوزک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رانای بدی = دافع شر
١٣٩٧/١٢/٢١
|

576 در پارسی " ددسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

577 " شادبهر " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

578 این واژه تازی شده " خنزک " پهلوی است ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
خنزکیدن = خنثی سازی ، خنثی کردن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

579 در پهلوی " کرویز " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

580 در پهلوی " داسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
داساری = دلالی ، سوداگری
١٣٩٧/١٢/٢١
|

581 در پهلوی " نزومانش " از بن نزومانیدن ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نزومان = دقیق
نزومانیدن = دقت کردن
پا ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

582 در پارسی " ناروا " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نارواکاری = خلاف کاری
نارواگری = تخلف
داتاز ناروایی = خل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

583 در پارسی " تهیک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

584 در پارسی " هشتن ، فرویش " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هشتیدن = تعطیل کردن
هشتاندن = به تعطیلی کشاندن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

585 در پارسی " همبندی ئ" ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

586 در پارسی " شنگرک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

587 در پهلوی " دند" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
دندیدن = خیانت کردن
دندش = خیانت
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

588 در پارسی " تالابک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

589 در پهلوی " نیخشادش ، شگانک ، کژار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

590 درست این واژه در پارسی " هلیم " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

591 در پهلوی " خلش " به چم رخنه ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خلیدن = حلول کردن ، رخنه کردن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

592 در پارسی " همسنگ ، همتراز "
همترازی یا همسنگی = موازنه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

593 در پارسی " زیبش گرایی " یار پایبند به زیبش ١٣٩٧/١٢/١٩
|

594 در پارسی " گوالگی " کلندر پشمینه پوش و گوال به دوش، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

595 در پهلوی " ارتیک " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ارتیک بزرگ = جهاد اکبر
ارتیک کوچک = جهاد اصغر
ارتیک راه ...
١٣٩٧/١٢/١٩
|

596 در پارسی " ویو ، پناد " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دگرگونی پنادی یا ویوی = تغییرات جوی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

597 در پهلوی " گناد " از بن گن به چم جنس و نوع ، در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابئالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

598 در پهلوی " ریپتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

599 در پهلوی " هنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هنجیدن = به حج رفتن
هنجی = حاجی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

600 در پارسی " تفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

601 در پهلوی " هاسیس " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
در پارسی " خس "
١٣٩٧/١٢/١٩
|

602 در پارسی " چهارتاکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

603 در پهلوی " کدفت ، مسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

604 این واژه تازی شده " گفری " پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

605 در پهلوی " چیتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
چیتک فنگ = چاتمه فنگ
١٣٩٧/١٢/١٩
|

606 در پهلوی " کانا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کانایش = جهالت
١٣٩٧/١٢/١٩
|

607 در پارسی " خاز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

608 در پارسی " ورشیم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

609 در پارسی " آگاشت گتگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

610 پارسی " سپزگی ، چفته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

611 در پارسی " برآویز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

612 " درنگیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

613 افزون بر واژه " زند " واژه " هویداگری " نیز به چم تفسیر می باشد.
هویدا = آشکار
١٣٩٧/١٢/١٦
|

614 در پهلوی و اوستا " پتیت یا پتت" به چم توبه می باشد از اینرو " پتتگر " به چم توبه کننده و " پتتگران " به چم توابین بکار می رود،از نسک " فرهنگ برابرهای ... ١٣٩٧/١٢/١٦
|

615 در پارسی " پستایش " از بن پستاییدن به چم به نوبت انجام دادن ، از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

616 در پارسی " وندساری " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وندسارگرایی = تمرکز گرایی
برپایه نسک اوستا می توان واژه " ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

617 در پهلوی " هلش helesh " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلیدن = طلاق دادن
هلیده = مطلقه
١٣٩٧/١٢/١٦
|

618 در پارسی " ناسانی " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

619 در پارسی " بینش "
تماشاچی = بینشگر
تماشاخانه = بینش سرا
١٣٩٧/١٢/١٦
|

620 در پارسی " ژاویدن " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ژاوشگر =خلاصه ککنده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

621 در پهلوی " ژاو " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

622 در پارسی " ناسرگی " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٧/١٢/١٥
|

623 آوای سگ در زبان پارسی " هاپ هاپ " درست است ، که در گویش توده ها با سگ هاپو گویند. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

624 در پهلوی " بونش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
بوناندن = تفاوت گذاشتن
بونیدن = تفاوت داشتن
١٣٩٧/١٢/١٥
|

625 در پارسی " واپساندن" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

626 در پهلوی " نیسارش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

627 در پهلوی " آگیش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

628 در پهلوی " آموک " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

629 در پهلوی " پتمانش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

630 در پهلوی " زیگ " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

631 در پارسی " خمانش " از بن خمانیدن ،در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمانشگر= مقلد
١٣٩٧/١٢/١٥
|

632 در پارسی " آمیغ ، اور evar " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اوری=رئالی = حقیقی
اورگر = رئالیست = حقیفت گرا
ا ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

633 در پارسی " رامگ " در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. به چم توشمند ١٣٩٧/١٢/١٥
|

634 این واژه یک نام مغولی است که در "اولان باتور (جای دلیران) " پایتخت مغولستان دیده می شود ، و در پارسی :باتور به بهادر دگرگون شده و با هیچ واژه هندوار ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

635 هر گفته و نوشته ای باید دانش پایه باشد تا ماندگار و جاودانه شود ،واژه " دایان " به هیچ روی واژه ای ایرانی نیست که بتوان بر روی یک ایران گذاشت ، بلکه ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

636 در پارسی " ویدایش " از بن ویداییدن " به چم تصمیم گرفتن : از نسک فرهنگ برابرهای پاسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

637 در پارسی " زریابی" ١٣٩٧/١٢/١٥
|

638 در زبان پارسی برای گونه های کفش ، ایرانیان نام هایی گوناگون داشتند ، چراکه از نخستین مردمانی بودند که برای سازگاری با آب و هوای چندگانه کفشهای درخور ... ١٣٩٧/١٢/١٤
|

639 در پاارسی " موک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٤
|

640 در پارسی " زیبش" برابر نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زیبش گرایی = تجمل گرایی
١٣٩٧/١٢/١٤
|

641 در پهلوی " استوانش" از بن استوانیدن به چم تامین کردن : کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٣
|

642 در پارسی " پیشیار" ١٣٩٧/١٢/١٣
|

643 در پارسی " ستردن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

644 در پهلوی " گروش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

645 در پهلوی " ارمندیدن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

646 در پهلوی " هدمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

647 در پارسی " یگانستن "برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

648 در پهلوی " درستادها " در اوستا " روانکان ، برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رایشکده برتر درستادها= شورای عالی اوقاف
١٣٩٧/١٢/١٢
|

649 در پارسی " پوزه دراز ، بینی دراز " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

650 در پهلوی " ویستارش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

651 در پهلوی " فراسودگ " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

652 در پهلوی " دستکارگان " برابر نسک فرهنگ برابرهایپارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

653 در پهلوی " ویسان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

654 در پهلوی " ایرمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

655 در پهلوی " پلمه " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

656 در پهلوی " آگاشتن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

657 در پارسی " خستو " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خستویدن= اعتراف کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

658 در پارسی " خستونامه " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

659 در پهلوی " پتمانش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

660 در پهلوی " ورسنگ ، ویچور " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورسنگ بایگی = اعتبار بانکی
١٣٩٧/١٢/١١
|

661 در پهلوی " ازدنامه " از بن ازدنیدن به چم اطلاع دادن ، برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ازدنش = اطلاع
١٣٩٧/١٢/١١
|

662 در پارسی " سامه های ناگزیری " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

663 در پارسی " سامه ها" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

664 در پهلوی " کتک کرنتار ، کتک نیشکار " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

665 در پهلوی " کتک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پیشه وران کتک = اطاق اصناف
١٣٩٧/١٢/١١
|

666 در پارسی " بیشکار" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

667 در پارسی " داتا ویرایی" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

668 در پارسی " گیاه ویرایی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

669 در پارسی " ویرایگ " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو
ویراینده = اصلاح کننده
١٣٩٧/١٢/١١
|

670 در پارسی " پژوهان " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

671 در پهلوی " همی ، همباگی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
همباگیک = اشتراکی
همباگی دانستارها = اشتراک اطلاعا ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

672 در پهلوی و پارسی " رمژک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
رمژکیدن = اشتباه کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

673 در پراسی " تاردیس " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

674 در پارسی " نمایک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

675 در پارسی " بونک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اردو یک واژه ترکی است
١٣٩٧/١٢/١١
|

676 در پهلوی " وچک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

677 در پارسی " مانداک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

678 در پهلوی " دورک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

679 در پارسی "وینارتار " از بن وینارتن ١٣٩٧/١٢/١١
|

680 پذیراک ١٣٩٧/١٢/١١
|

681 در پهلوی " ویش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

682 در پارس" منگ باز" ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

683 در پارسی " واکاونده ، واکاوگر " ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

684 در پارسی " پساخت ، فرجامین . ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

685 در پارسی " بایاها " از بن بایستن به چم بایسته بودن ، واجب بودن. ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

686 در پارسی "گزیت ها " ، " ناخوشی ها" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

687 در پارسی " یوزش ها " از بن یوختن به چم طلب کردن است.
یوزشگر = خواهنده = مطالبه ککنده
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

688 در پارسی " هموند نشیناد زبرگان " ، " زبروند" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

689 در پارسی " نشیناد زبرگان " یا مهستان بزرگان. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

690 در پارسی " باستار و بیسار " ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

691 در پارسی " خودکاری" برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

692 در پارسی " سپزگی " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

693 در پارسی " چپیرگان " و " هازمان " برابر فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه - جلد نخست از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

694 " باهماد " واژه نوساخت شاد روان احمد کسروی تبریزی.
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

695 در ست این نام در زبان پارسی " آریو برزین " است ، ولی در ترزبانی نسک های یونانی به پارسی این کژی رخ داده و آریوبرزوس را آریو برزن برگردانده اند . ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

696 در پهلوی " افدم " ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

697 در پارسی " چندسویه "
چندسوگرایی = چندجانبه گرایی
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

698 در پارسی " پالیک" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

699 در پارسی " گرازگان" : گراز نام جانوری مقدس در آیین مزدیسنا است که در اوستا به گونه " ویراز: آمده از اینرو این شهر را سرزمین گراز نام نهاده اند و تاز ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

700 در پارسی " کاخ شیرین" : برابر تاریخ ایران در زمان ساسانیان (نوشته کریستین سن) خسرو جوان ساسانی پیش از تاجگذاری و شورش بهرام چوبین با شیرین ارمنی آشنا ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

701 در پارسی " چهرگان " چهر یا چهره پارسی در اوستا �چیترا �آمده و بچم رخسار است و با پسوند گان به چم جای رخسار است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

702 اندوهگرد= اندوهجرد: اندوه برابر است با درد و دژم و با پسوند �گرد� ساخته و یا آفریده اندوه معنا میدهد و در زبان تازی اندوهجرد شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

703 مهرانگان = مهرنجان :� میترا� در زبان اوستایی و مهر درپارسی بمعنای عهد و پیمان و فرشته نگاهبان در دین مزدیسنایی است و در اینجا بمعنای سرزمین پیمان ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

704 در پارسی " کهندژ " به چم کلات و دژ باستانی که پس از چیرگی تازیان " قندوز " شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

705 پارسی شده آن " کیبر " و یونانی آن " کیبروس" که در زبان تازی قبرس شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

706 پارسی شده آن " مکدونی" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

707 در نسک های کهن پارسی به " خبوشان " نامور است که تازی آن " قوچان" شده . ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

708 این واژه یونانی شده " شیراز " بوده و به هیچ روی نام باستانی شیراز نمی باشد، نویسندگان یونانی همه نام های ایرانی را ریخت یونانی داده و در نوشتارهای ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

709 در پارسی " شاهین کلات یا شاهین دژ " ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

710 در پارسی " زندیگان " این نام از سه بخش " زند: تفسیر اوستا ، یک : پسوند و ان پسوند جا و سرزمین که روهم به چم سرزمین مفسران اوستا می باشد .
زندیک ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

711 در پارسی " تالگان " به چم سرزمین ویس تات و تالشی زبان. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

712 سرزمین ویس دیلمی زیار ، مرداویچ زیاری یکی از ایرانیان میهن پرست و پایه گذار دودمان زیاریان و زنده کننده آیین های ناب ایرانی که در پی زدودن زبان و فره ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

713 " شوش" از نام خدای هتمتی ( ایلام ) بنام " این شوشیناگ " گرفته شده و سوسا یونانی شده آن می باشد و هرگز در فرهنگ ایرانی روایی نداشته است . در نسک ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

714 در پهلوی " ارتکان " به چم چشمه پاک است که در زبان یونانی و مکدونی (مقدونی ) پوتیکارا شده و به هیچ روی ریشه ایرانی ندارد .
همانگونه که " ایساتیس " ...
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

715 پدیدگان ،هستیان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

716 کوتاه شده " پاد آفند " به چم رویارویی با آفند و تازش. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

717 تازش ، تاخت ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

718 " توران به چم سرزمین دلاوران " آریایی نژادان آنسوی آمودریا که به ساکاها نامور بودند و همواره با دیگر هم نژادان خویش برای زندگی برخوردار پیکار می ک ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

719 سرخوش ،سرخوشانه، افدوار ( شگفت وار) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

720 در پارسی " نوآزادگرایی ، نورستاگرایی " ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

721 در پارسی " پست post" ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

722 در پارسی " فرسپ " ، همچنین تیرک یا دیرک .
فرسپ نفتی = دکل نفتی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

723 واژه پیشنهادی " کویاد koyad " از واژه کوی با پسوند جا و مکان " اد" به چم جای کوی و برزن ، در ایران هر شهر به چند بخش تقسیم می شود که عبارتند از: کو ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

724 سهمناک ، سهمگین ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

725 در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
پدیستاگان = معاهدات
پدیستیدن= معاهده بستن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

726 در اوستا ، پهلوی و پارسی " چیچست " آمده ولی ارومیه نامی بیگانه است . ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

727 در پارسی " کاسپیان " که در لاتین کاسپین شده است ، این نام از یک ویس ایرانی بنام کاس پی یعنی کاسی های دشت نشین گرفته شده، کاسی ها یک ویس بزرگ باستانی ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

728 " پروز " در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

729 " بیستگان" در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

730 در اوستا سه تن رهایی بخش بنام های هوشیدر ، هوشیدر ماه و استوت ارت از پشت ایست واستر پسر اشو زرتشت سپیتمان می باشند و مادران آنها به ترتیب : سروتت فذر ... ١٣٩٧/١٢/٠١
|

731 در پارسی " وه اندیش ، به اندیش " کسی که اندیشه او نیرو بخش و افزاینده باشد . ١٣٩٧/١٢/٠١
|

732 در پهخلوی " اوپرتات " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

733 در پهلوی " سیچ " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی.
أسیچ = بی رنج و محنت
١٣٩٧/١٢/٠١
|

734 در پهلوی " هنیام " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

735 در پهلوی " موک " گونه ای کفش که در ترکی به آن چکمه گویند، برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

736 در پهلوی " هماک " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

737 در پارسی باستان " باختریش " برابر سنگ نوشته های درایوش هخامنشی در پارسه (تخت جمشید). ١٣٩٧/١١/٣٠
|

738 در پارسی باستان " مودرای " نام کشور پرآمون ها یا پسران آمون( فرعون ها) ، خدای مودرای باستان. ١٣٩٧/١١/٣٠
|

739 در اوستا " یاتو " ١٣٩٧/١١/٣٠
|

740 " هری آباد" به چم آبادی و روستای آریایی . ١٣٩٧/١١/٣٠
|

741 در پهلوی " گیلپان " یا گیلبان به چم نگهبان سرزمین ومردم گیل ١٣٩٧/١١/٣٠
|

742 آشوبگران ١٣٩٧/١١/٣٠
|

743 همراستا ١٣٩٧/١١/٢٩
|

744 اواخشتر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

745 اواخشتر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

746 اپاختر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

747 اپاختر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

748 هموندان ١٣٩٧/١١/٢٩
|

749 در پارسی " رواگیدن " از بن رو ، رواگ به چم رواگ دادن .
رواگ کار = مروج
١٣٩٧/١١/٢٩
|

750 این نام و این واژه ریشه در زبان و تاریخ ایران داردو هیچ پیوندی با واژه کوت تازی ندارد ، از سویی آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه پارسی زبانان است ، پس د ... ١٣٩٧/١١/٢٩
|

751 در پارسی " تبنگوی اندرمرتیانی پول" ١٣٩٧/١١/٢٩
|

752 در پارسی " سازمان برساخت های پدافندی" وابسته به ورزیناد پدافند ( وزارت دفاع). ١٣٩٧/١١/٢٩
|

753 در اوستا " ژین" در پهلوی " گیان " و در پارسی امروز به گونه "جان " بکار می رود که با واژه های زی ، زیو ، زیست ، زندگی ، ژیوار و زاتو هم ریشه می باشد. ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

754 در پارسی " کوات " گویند که در زبان تازی قباد شده است.
کوی کوات = کیکوات = کیقباد
کواتیان = قبادیان
١٣٩٧/١١/٢٨
|

755 در پهلوی " مانستان " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

756 در پهلوی " هوروم" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

757 در پهلوی " مانیستن " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

758 در پهلوی " پزدگی " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

759 کاربرد درست در پارسی " روس" است ، هر کشوری درخور زبان و فرهنگ کشور خود نام های بیگانه را بومی سازی می کند ، رویه ای که از روزگار باستان تاکنون برجای ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

760 در پارسی " تبنگوچه " ١٣٩٧/١١/٢٨
|

761 در پهلوی " سودگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

762 در پهلوی " هزوارش ، اوزوارش " از بن هزواریدن به چم فهمیدن برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
هزواریدن = فهماندن
١٣٩٧/١١/٢٧
|

763 در پهلوی " باگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
سپیدباگ " آش دوغ
باگ خور =آش خور
١٣٩٧/١١/٢٧
|

764 در پهلوی " پزدینیدن " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

765 در پهلوی " ویزورد" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

766 در پهلوی " ونیستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

767 در پهلوی " ایاسش " از بن ایاسیدن به چم متوجه شدن، برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
ایاسنده = توجه کننده
ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

768 در پهلوی " ایاسیدن" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

769 در پهلوی " ریستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

770 در پهلوی " آهوگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

771 در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

772 در پهلوی " هنداختار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٧
|

773 در پهلوی " رازیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٧
|

774 درود بر هم میهنان فرهیخته
زبان و فرهنگ ناب آریایی ریشه در هزاران سال داشته و بدور از قوم ، قبیله ، فرقه ، تیره و تبار ، بنیادی روشن و سرچشمه ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

775 در پهلوی " پدیشخوار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

776 در پهلوی " بریزن " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

777 در پهلوی " زینیگ " و در پارسی " رزم افزاردار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

778 در پهلوی " ویزگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

779 در پهلوی " دایگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

780 در پهلوی " وشگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

781 در پهلوی " هیر " برابر کارنامه اردشیر پاپکان ساسانی و نگارش استاد بهرام فره وشی به چم ثروت و دارایی است و کسانی که در آتشکده ها برزارش ها (خیرات و نذ ... ١٣٩٧/١١/٢٧
|

782 در پارسی افزون بر " آوند " ، " کبارگ " نیز به چم ظرف می باشد برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

783 در پارسی " سپیدباگ " ١٣٩٧/١١/٢٤
|

784 در پهلوی " مروگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

785 در پهلوی " واستر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

786 در پهلوی " پهست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

787 در پهلوی " هیزگ : برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

788 در پهلوی " أچارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

789 در پهلوی " کپیگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

790 در پهلوی " نبیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
در اوستا " نسک"
١٣٩٧/١١/٢٤
|

791 در پهلوی " سوراگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

792 در پهلوی " وژگ ، ویدست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

793 در پارسی " ترازش " از بن ترازیدن به چم وزن کردن ١٣٩٧/١١/٢٤
|

794 در پهلوی " بیدخش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

795 در پهلوی " داسر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

796 در پهلوی " هم سردگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

797 در پهلوی " ایوار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

798 در پهلوی " ایکانگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

799 در پهلوی " تورگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

800 در پهلوی " چیمیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

801 در پهلوی " زدار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

802 در پهلوی " بهرگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

803 در پهلوی " ایارش " از بن ایاریدن به چم جرات کردن است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

804 در پهلوی و پارسی " اوبارش " از بن اوباریدن به چم بلعیدن است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

805 در پهلوی " آبگینگ " که همان آبگینه امروزی است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

806 در پهلوی " روگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی
این واژه هم چیم واژه تچن و روان است.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

807 در پهلوی " ویشگ " که در زبان پارسی بیشه شده است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
که از واژه می توان واژ ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

808 در پهلوی " چیپاک ،شیباگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

809 در پهلوی همچنین واژه " أگومگ" از بن گمیختن به چم آمیختن و آمیغ و ترکیب کردن گرفته شده و با پسوند منفی ساز " أ" به مفهوم خالص است ، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

810 در پهلوی " گیانی " از بن گیان (جان) برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید فخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

811 در پهلوی " پیش پارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

812 در پهلوی " بی سهش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

813 در پهلوی " اپی روگ " یا بی روگ ، أروگ ١٣٩٧/١١/٢٣
|

814 در پهلوی " بی روگ " ١٣٩٧/١١/٢٣
|

815 در پهلوی " ویزایش " از بن ویزاییدن به چم آسیب و صدمه زدن می باشد، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
بر هم ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

816 در پهلوی " ویم " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

817 در پهلوی " اوزنیگ" از بن اوزیدن به چم برون رفتن و خارج شدن است که واژه" اوزداهیک " به چم خارجی و بیگانه نیز از همین بنیاد می باشد، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

818 در پهلوی " وانیگر " از ریشه وانی به چم اسراف کردن و تلف کردن آمده ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

819 در پهلوی " وانش " از بن وانیدن به چم غلبه کردن و چیره شده است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

820 در پهلوی " وندگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

821 در پهلوی " داشتار " از بن داشتن برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

822 در پهلوی " تبرزد" ١٣٩٧/١١/٢١
|

823 در پهلوی " پاذگس یا پاگس " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

824 در پهلوی " پادیاب " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

825 در پهلوی " پدست " هم به چم تعهد و هم قول ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

826 در پهلوی " پدست" برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

827 در پهلوی " مانش " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

828 در پهلوی " کاکم " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

829 در پهلوی " هندمان " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

830 در پهلوی " چاروگ" ١٣٩٧/١١/٢١
|

831 در اوستا " پیتر " ، در پهلوی " پاپ و پاپا " و در پارسی " باب و بابا"
مانند : پاپکان = بابکان ، پاپی =بابی
١٣٩٧/١١/٢١
|

832 در پهلوی " روچیک " که همان روزیک یا روزی می باشد، این واژه به زبان تازی رفته و رزق شده ، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام ش ... ١٣٩٧/١١/١٨
|

833 زاده آریایی ١٣٩٧/١١/١٨
|

834 در پهلوی : پری بزر " به چم دارای بلندی و قامت چون پریان، پری قامت ، خوش اندام . ١٣٩٧/١١/١٨
|

835 در پهلوی " پرورتیش " به چم پیشگام و پیشرو می باشد که از پیشوند فرا که در اوستا و پهلوی به گونه "پرور ، فرور " و واژه " تیش " به چم " گام" آمیخته و س ... ١٣٩٧/١١/١٧
|

836 به چم " نگهبان جوانمرد " ١٣٩٧/١١/١٧
|

837 به چم " جوانمرد نیکوسرشت " ١٣٩٧/١١/١٧
|

838 به چم " جوانمرد پاک و مقدس " ١٣٩٧/١١/١٧
|

839 به چم " شاه چهر ، شاهرو " می باشد.
مانند : شاهرخ
١٣٩٧/١١/١٧
|

840 به چم " نگهبان شاه ، پاینده امیر و فرمانروا است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

841 به چم : شاه نام ، امیرنام . ١٣٩٧/١١/١٧
|

842 از واژه اوستایی " کوی سار " و پهلوی " کیسار " به چم سرفرمانروا شاه شاهان. ١٣٩٧/١١/١٧
|

843 به چم " شاه زاده " که از واژه " کی " به چم امیر و شاه با پسوند " زاد" ساخته شده است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

844 این واژه نوساخت به چم " جوانمرد زمین " می باشد ، واژه " زام " به چم زمین است ، مانند : زامیاد ( یادگار زمین) که فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می ... ١٣٩٧/١١/١٦
|

845 بن واژه " راد " به چم جوانمرد و کریم می باشد که با پسوند " یار " به چم یار و انسان جوانمرد است. ١٣٩٧/١١/١٦
|

846 این واژه به چم " بزرگان و مردمان شریف و نجیب بکار رفته و برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری در زبان تازی زبرجان شده است ١٣٩٧/١١/١٦
|

847 در پارسی " خناپگان " به چم جایی که آب و هوای خنک دارد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری.
این واژه از این بخشها ساخ ...
١٣٩٧/١١/١٦
|

848 در پارسی " خناگ " به چم خفگی، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

849 در پارسی " گوژگ " به چم برجستگی و برآمدگی پا.برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

850 در پارسی " گوژگان " به چم جای برآمده و بلندی می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

851 در پارسی " دبستان " ١٣٩٧/١١/١٥
|

852 در پارسی " دهشمند " ١٣٩٧/١١/١٥
|

853 در پارسی " فرنفش " از بن فرنفتن به چم گام برداشتن ، انجام دادن ، اجرا کردن.
فرنفت = اقدام کرد
١٣٩٧/١١/١٥
|

854 در پارسی " تچش " از بن تچیدن به چم روانش و روان شدن. ١٣٩٧/١١/١٥
|

855 در پارسی " تختگ " یکان شمارش پارچه برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

856 در پارسی " پتک " یا بتک یا پته برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

857 در پارسی " برگیس " که همان اورمزد و مشتری باشد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

858 در پارسی " پختگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

859 پارسی " باشگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

860 در پارسی " باگ " که کوتاه شده آن " با " به چم آش می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

861 پارسی " بادگ " ١٣٩٧/١١/١٤
|

862 در پهلوی " اپس " این واژه از پسوند " ا"منفی ساز چون : بی ، نا با افزودن به پس به چم بعد و پشت ساخته شده و نمونه آن : امرداد (بی مرگی) می باشد و رو ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

863 در اوستا و پهلوی " افد" به چم شگفت است و بر این پایه می توان واژه های زیر را پیشنهاد کرد:
افد= عجیب ، شگفت
افد آور= تعجب آور ، شگفت آور
افد ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

864 از بن " یزتن" و " یشتن " اوستایی به چم ستایش که واژه های یزد و جشن از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/١١/١٤
|

865 در زبان پارسی امروز واژه " زینهاری" بجای ایمنی روایی دارد و در نوشته های سده های گذشته بسیار پرکاربرد بوده است ، از اینرو می توان برپایه واژه سازی و ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

866 واژه پارسی پیشنهادی " روادار"
مانند: بن مایه روادار= منبع معتبر
١٣٩٧/١١/١٣
|

867 واژه پارسی پیشنهادی " رواییک " از بن روا ١٣٩٧/١١/١٣
|

868 در پارسی " تاگ بوستان " سازه ای گنبدی مانند که در کنار سرچشمه و بوستان زیبا بر دل کوه نگاره هایی از پیروزی ها ، باورها و رخدادهای روزگار ساسانی کند ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

869 در پارسی " تاگ کوچک" ١٣٩٧/١١/١٣
|

870 در پارسی " تاگ " به چم سازه ای گنبدی .
تاگچه= طاقچه
١٣٩٧/١١/١٣
|

871 " کولاکچال " نام یکی از چکادهای رشته کوه البرز اواخشتری (جنوبی) به چم گودی و مغاک کولاک با بلندای 3350 متر در اپاختر (شمال) تهران که از راه بوستان ج ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

872 بر پایه نسک (کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی " نهاوند" به چم جایی در پیش رو . ١٣٩٧/١١/١٠
|

873 در پارسی " شانگان " برپایه نسک( کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی.این نام کوتاه شده شاهنگان بوده به چم جای شاهنگ. ١٣٩٧/١١/١٠
|

874 در پارسی " پورگان " به چم جا و سرزمین پسر ، برپایه نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١١/١٠
|

875 در پارسی " ارسنگان " به چم جای خوش آب و هوا که از دو بخش " ارسن = خوش آب وهوا پسوند جا و مکان " گان " ساخته شده است. ١٣٩٧/١١/١٠
|

876 در پارسی " ارگان " که کوتاه شده " آریاگان " به معنای سرزمین آریایی است و امروزه بهبهان نامیده می شود .
این نام هیچ پیوند ریشه ای با واژگان : ارزن ...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

877 برابر نوشته های رومی و یونانی سرزمین های فراسوی رود ارس که گروهی از آریایی ها باشندگان آن بودند " آران " نام گرفت ولی پس از جدایی از ایران و با ا ... ١٣٩٧/١١/٠٧
|

878 در زبان پهلوی " پارد " که در پی دگرگونی زبان پارسی پل شده است . ١٣٩٧/١١/٠٧
|

879 در پارسی " بادگان " ١٣٩٧/١١/٠٧
|

880 در پارسی " ورزگ " از بن ورزیدن به چم ورزیده و نیرومند. ١٣٩٧/١١/٠٧
|

881 در پارسی " دهگ" ١٣٩٧/١١/٠٧
|

882 کاستی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

883 در پارسی " برساخت ها " ١٣٩٧/١١/٠٦
|

884 در پارسی " برساخت "
برساخت های پدافندی = صنایع دفاعی
برساخت گردشگری =صنعت توریسم
١٣٩٧/١١/٠٦
|

885 در پارسی " هینگان " : هینگ به چم مجهز و در اینجا به چم جای مجهز. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

886 در پار سی " پریمان " به چم خانه پریان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

887 در پارسی " آروسان " به چم جای آروس و جای زیبا. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

888 در پهلوی " ریژآپ" و در پارسی " ریزآب " و در کردی " ریژآو " به چم آب روان . ١٣٩٧/١١/٠٢
|

889 در پارسی " گیان " به چم جان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

890 در پارسی " رازگان" به چم سرزمین رازها ١٣٩٧/١١/٠٢
|

891 در پارسی " چاکرود " به چم شکاف رود. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

892 در پارسی " کلات نو " ، نودژ ١٣٩٧/١١/٠٢
|

893 در پارسی " گمیزش " از بن گمیختن ١٣٩٧/١١/٠١
|

894 در پهلوی " ویژن کرت" و در پارسی " بیژنگرد" به چم ساخته بیژن . ١٣٩٧/١١/٠١
|

895 در پارسی " برزگان " به چم جای کشت و کار می باشد. ١٣٩٧/١١/٠١
|

896 در پارسی " کوشکگان " یا " جوشگان" ، کوشک به تختگاه فرمانروای و جایگاه دیوانی گفته می شود و با پسوند " گان " به چم جای کوشک ها و یا جای چشمه های جو ... ١٣٩٧/١١/٠١
|

897 در زبان پارسی " هری " به چم آریایی می باشد و هریرود به چم " رود آریایی " ، واژه آریا در اوستا و سانسکریت به گونه ، ایر ، هری ، هاریانا ، آریانا ، آ ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

898 نام درختی است در اوستای اشو زرتشت وخشور آریایی که بنیاد و ریشه همه درختان از آن دانسته شده است و خود این واژه به چم (معنی ) همه درختان ، همه بیشه ها ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

899 سزش: از بن سزیدن ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

900 در پارسی " بادنگان" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

901 در پارسی " خورشگر "
سرخورشگر= سر آشپز
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

902 در پارس " خورشخانه" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

903 رستاخیزگر و رهبر پایداری ایرانیان در برابر تازیان در تپورستان ( مازندران ) کهن پسر کارن و از خاندان بلند آوازه کارنوندیان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

904 در اوستا " نریمنه " به چم مرد اندیشه و منش ، پدر سام و نیای رستم دستان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

905 ابر پهلوان ایرانی پسر زال ، سام ، نریمان از تبار گرشاسب و به چم رستگار . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

906 در پارسی " تهم " به چم نیرو و تخم آمده که با پسوند " ینه " به چم نیرومند و نژاده می باشد ، مانند : تهمتن = دارای تن نیرومند . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

907 به چم دارنده روی سرخ ، مانند سهرورد : گل سرخ. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

908 در پارسی " بربت" ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

909 این واژه کوتاه و دگرگون شده " شاهان تار " پارسی است ، چراکه این ساز از تارهای بسیار ساخته شده و بزرگترین گروه از سازهای زهی ایرانی می باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

910 در اوستا " کویان " از بن کوی (kavi ) در پارسی " کیان " ، کی و کیا
کوی آرش = کیارش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

911 در پارسی " کوی زاد" در اوستا کوی ( kavi ) به چم امیر و فرمانروا می باشد که امروزه به گونه " کی ، کیا " دگرگون شده است : مانند :
کوی کوات= کیکوات ...
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

912 زیبش: از بن زیبیدن ، کاری زیبنده ، در خور ، سزاوار ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

913 در سنگ نوشته داریوش بزرگ یکی از هفت تنان می باشد و در پارسی " بغابوخش " به چم رهایی یافته خداوند است و یک نام ایرانی که به یونایی دگرگون شده و مگابیز ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

914 سام اندر : درون آتش ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

915 در پارسی " استودان" به چم استخوان دان ، در ایران باستان پیکر مردگان را در سازه ای سفالی دو تیکه می گذاشتند و در دل کوه می نهادند ولی بیشتر مردم مردگ ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

916 اختریاب ، ستاره یاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

917 هماورد خواهی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

918 واکاونده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

919 ستوهندگان : کسانی که بستوه آمده اند. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

920 " ستوهش " از بن ستوهیدن به چم ناتوان ساختن ، سست کردن. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

921 ستوه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

922 آریایی های وارسته و پاک سرشت و بدور از ویسگرایی و نژادستیزی باید بپذیرند که نام سرزمین های باختری ایران بزرگ همواره بنام " خراسان " و " آریانا " بوده ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

923 زبان پشتو یا پختو از زبان های ایران خاوری بوده و ریشه در پهلوی دارد و مانند زبان های سغدی و سکایی از یک سرچشمه می باشند و گویشوران آن بیشتر از ویس ( ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

924 شاه پیچو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

925 واژه پارسی پیشنهادی " پیچو " از بن پیچیدن به چم پیچیده کوچک ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

926 پیچویار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

927 کوبش ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

928 در پارسی سره " پریماه " به چم پری و فرشته ماهرو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

929 پیدار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

930 بر پایه یافته های باستانی و نوشته های کهن : کاسی ها یکی از دیرین ترین ویسهای ایرانی باشنده در کرانه های دریای کاسپیان بودند که پس از افزایش جمعیت به ... ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

931 فتراک ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

932 ربایش ، تارش ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

933 تارانش : از بن تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

934 تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

935 دیوان برید ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

936 مستمند ١٣٩٧/١٠/١٩
|

937 گش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

938 نکوهش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

939 مانستگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

940 مانستن ، همانندی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

941 در پهلوی " ایرپان " به معنای نگهبان آریایی ، که در پارسی به ایربان و سپس ایروان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٠/١٨
|

942 در پارسی " باران دژ " بوده که پس از چیرگی ترکان آلتایی و مغولان به ایران، واژه " دژ " در ترکی به " دوز " دگرگون و روی هم به معنای دژ و کلات بارانی م ... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

943 در اوستا " رتو " ، در پارسی " رد " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

944 این واژه تازی شده " ترز " پارسی است. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

945 در پارسی " افشنگ " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

946 نهاد ، هموند ،هندام. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

947 پیزیو،زیست پایه ، بن زیست ، به فرآورده هایی گفته میشود که زیست پایه بوده و از هرگونه آلایش ناسازگار با زیست انسانی بدور می باشند. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

948 در پارسی " چرخان " که در ترکی به آن " چویرما " گویند که تازی آن " شاورما " شده است و گونه ای کباب ترکی عثمانی می باشد با واژه دونر (چرخان ) از یک ر ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

949 پوست میانی ١٣٩٧/١٠/١٧
|

950 زیوسپهر : یکی از لایه های هوا و به معنای هوازیست ، بخش های دیگر : فام سپهر ، هواسپهر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

951 زیویک : زی ، زیو ، ژیوار و زیست همگی معنای زندگی را می رسانند و پسوند " یک" در زبان پارسی ، مانند پارسیک ، داتیک ، گاسانیک و ... وابستگی و نسبت را ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

952 واژه پیشنهادی " زیپار " به معنای قطعه و پاره ای از بافت زنده. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

953 گزیت ، ساو ١٣٩٧/١٠/١٧
|

954 شیدایی : در " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ١٣٩٧/١٠/١٦
|

955 پردانش ١٣٩٧/١٠/١٦
|

956 در اوستا " یاماسپ " در پارسی " ژاماسپ " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

957 این نام در سنگ نبشته های داریوش بزرگ هخامنشی به گونه " بغابوخش " آمده که به معنی رهایی یافته خداوند است.
نام یکی از هفت تنان در کنار : هوتن ، ار ...
١٣٩٧/١٠/١٦
|

958 در سنگ نبشته های داریوش بزرگ به گونه " کامبادیا" آمده و در زبان تازی کمبوجیه و فرانسوی کامبیز گردیده است. ١٣٩٧/١٠/١٦
|

959 اسپهبدان تپورستان (مازندران) از نوادگان پیروز یکم ساسانی بودند که به باوندیان و پادوسپانیان نامور شدند ، پس از مرگ پیروز یکم پادشاهی از میان سه پسر و ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

960 باوندیان شاخه ای از دودمان ساسانی بودندکه نام خود را از باو برادرزاده انوشیروان دادگر فرزند کوات (قباد) فرزند پیروز یکم ساسانی گرفته اند و با پادوسپا ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

961 خوش ریخت ١٣٩٧/١٠/١٦
|

962 ریخت
بدریخت = بد شکل
١٣٩٧/١٠/١٦
|

963 نیرنگ ١٣٩٧/١٠/١٦
|

964 در پارسی " پچین برداری ، گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

965 در پارسی " گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

966 در پارسی " فروز گرته " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

967 در پارسی " گرته "
فروز گرته = فتو کپی
چندگرته = پلی کپی
١٣٩٧/١٠/١٦
|

968 گمانیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

969 کژروی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

970 هویداگر ، زندیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

971 نارو ١٣٩٧/١٠/١٢
|

972 میانورها ١٣٩٧/١٠/١٢
|

973 کورنگ ١٣٩٧/١٠/١٢
|

974 گاسونیک ، گاسونی. ١٣٩٧/١٠/١٢
|

975 در پارسی درست آن " افسران " به معنای جایگاه نیروی ارتشی ، افسر به تاج شاهی نیز گفته می شودو امروزه نام کویی در بخش خاوری شهر تهران چسبیده به کوهای ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

976 در پارسی " سده مند " دارنده سده ها ١٣٩٧/١٠/١١
|

977 کاخ خورشید ، کوشک خورشید. ١٣٩٧/١٠/١١
|

978 در پارسی " کاخ پیروزگ" کاخی که گنبد آن رنگ پیروزه دارد. ١٣٩٧/١٠/١١
|

979 این واژه ترکی شده ، واژه " سرخ بارو " است چنانکه : قزلباش به معنای سرخ سر ، قزل قلعه به معنای سرخ دژ می باشد . ١٣٩٧/١٠/١١
|

980 در پارسی " گریوه " به معنای جای ناهموار ، پستی و بلندی . ١٣٩٧/١٠/١١
|

981 ایدون باد ١٣٩٧/١٠/١١
|

982 تیمچه ١٣٩٧/١٠/١١
|

983 دژدرمان یا دش درمان ١٣٩٧/١٠/١١
|

984 اندر مرتیان ١٣٩٧/١٠/١١
|

985 گزندها ١٣٩٧/١٠/١١
|

986 ناپایداری ، نوسان ١٣٩٧/١٠/١١
|

987 سالگرد رستاخیز اسلامی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

988 تاکنون ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

989 ارتاک ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

990 تلخک بازی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

991 هازمان بومی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

992 مانندگی ها ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

993 افتان و خیزان ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

994 بارو ، پرچین ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

995 نماد گردونه خورشید یا گیسوی یار ، که در اوستا به گونه " هو استی" و در سانسکریت " سواستیکا " به چم خوب بودن است. ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

996 دگرگون شده واژه پارسی " سوسن گین =سوسنگین" به معنای آکنده از گل سوسن ، نام یکی از روستاهای باستانی شهرستان ساوه (براده های زر) می باشد . ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

997 دگرگون شده " ورگان " به معنای جای سرپوشیده ، جای دژ : در اوستا واژه " ور " که در " وریم کرت =ورجم کرت( دژ ساخته جمشید " به معنای جای سرپوشیده و دژ ... ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

998 ترکی شده " اسپید دژ " پارسی و به معنای دژ سپید ، نام یکی از بخش های تاریخی تپورستان (مازندران کنونی ) که در تقسیمات کشوری دولت جمهوری اسلامی بخشی از ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

999 به یونانی " کوراکی " به ارمنی " گئورگی یا گیراگی" به معنای یک شنبه و رویهم به معنای یکشنبه بازار می باشد، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1000 در پارسی " گوروان " ، " گورپان" به معنای نگهبان گور ، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1001 در پارسی " مزدگان " به معنای جای نیایش و ستایش خداوند است، برابر کتاب نام شهر ها و دیه ها ی ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1002 دگرگون شده " گهک " برابر کتاب نام شهر ها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی به معنای جای گرم است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1003 روشن اندیش ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1004 ریز زیست شناسی =زیوریزشناسی: زیو = زی، زیست ، ژیوار - ریز= میکرو ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1005 روش شناسی ، شیوه شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1006 اندام شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1007 " استو بهی " بهبود دادن استخوان ها ، بهسازی استخوان ها.
استوبهور = ارتوپد، بهبودی دهنده استخوان ها
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1008 دندان ویناری : رشته ای از پزشکی که به وینارش یا مرتب کردن دندان ها می پردازد .
دندان وینار =ارتو دنس ، وینارشگر دندان
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1009 اندازور ، هندازور ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1010 زیر سرخ " نام پرتویی است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1011 فراسرشتیک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1012 پارسی ناب : رایزنی ، سگالش ، رایش از بن راییدن. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1013 کهرباییک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1014 " کهربایی " از کهربا به معنای رباینده کاه که در لاتین "الکترا " به همین معنا بکار رفته است.
کهربا افزار = ابزار الکتریکی یا ابزار برقی
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1015 تکاور : نیرویی رزمی که به ناگهانی تاخت آورد . ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1016 هماورد ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1017 پیکار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1018 نیک مانثر ، نیکو گفتار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1019 دژی که به فرمان اهورا مزدا و بدست جمشید پیشدادی در آریاویچ ساخته شد و به چم جای سرپوشده و ساخته جمشید است ، یک آرمان شهر که نه سر د بود و نه گرم ، ب ... ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

1020 کندور ( kandvar ) ، پانیذور
کندوری= قنادی
کنداب = آب قند
کاخ کند = قصر قند
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

1021 خورشکده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1022 ژرفارو ، ژرف نورد ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1023 نیوشا ، نیوشور، نیوشک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1024 نگرین : وابسته به چشم و نگریستن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1025 گزیت بار ، باژبار : مالیاتی که از بار دریافت می شود ، گزیتی که از کالا دریافت می شود . ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1026 کوبگ، کوبه از بن کوبیدن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1027 کوبش ،کوبید ، کوبیک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1028 کوبیده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1029 کوبش از بن کوبیدن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1030 تبنکوی وام نیکان ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1031 رویارویی ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1032 ترابرد ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1033 ترابری ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1034 به پارسی نام میوه ای است که آنرا " نارنگ" گویندکه به تازی نارنج شده و نارنگی از آن خانواده است.
نام درست کشور اروپایی " پرتوکال " است که به معن ...
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1035 پیکارگر ، کوشنده. ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1036 این نام یونانی شده " ایزت " همان یزد است و از ریشه یزتن ، یشتن اوستای می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1037 نکوهشگر ، نکوهنده ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1038 در اوستا " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ، عشق مقدس. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1039 در اوستا " دتشو " detesho به معنای خالق ، آفریننده . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1040 در اوستا " آتر " در پهلوی " آدر " و در پارسی " آذر " که همان آتش است. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1041 در اوستا " اپم نپات " ، آپان به معنای آبها . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1042 در اوستا " امرتات " بی مرگی ، جاودانگی .
مرداد به معنای مرگ و نیستی
١٣٩٧/١٠/٠١
|

1043 در اوستا " هورتات " به معنای رسایی و کمال. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1044 " ارتا وهیشتا" به معنای بهترین راستی ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1045 این نام در اوستا " ورثرغنه" ، در پهلوی" ورهرام" ، در ارمنی" وارام" و در گرجی" گورام " می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1046 این نام تازی شده " مزدکت " پارسی و به معنای جای نیایش است . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1047 این نام کوتاه شده " کیا کلات " به معنای دژ کیا می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1048 در اوستایی " سئن " در پارسی " سین " در نام های ایرانی بسیار پرکاربرد می باشد.
رامسین= عقاب آرام
سیمرغ = پرنده عقاب مانند ، پرنده افسانه ای
١٣٩٧/١٠/٠١
|

1049 در پارسی " وشم " ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1050 منگین ، کرخت آور ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1051 پلشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

1052 در پهلوی " بی تچن " ، بی تچش از بن تچیدن به معنای روان شدن . ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

1053 تبنکوی پشتیبانی از کودکان ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1054 تبنکوی اندرمرتیان پول ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1055 مرتیان یگانیک ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1056 تبنکوی هنبارش ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1057 در پارسی " سات " ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1058 در اوستا " اشتود " (oshtvad ) ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1059 در پهلوی" پاتیابی" ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1060 در زبان پهلوی " ژوژک " ، خارپشت ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1061 آلونک ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1062 شاپورخواست: برپایه نسک " ایران در زمان ساسانیا نوشته کریستین سن " به خواست شاپور ساسانی بر بالای تپه ای در نزدیکی شهر خرم آباد کنونی دژی ساخته شد ک ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1063 هخامنش به معنای نیک منش ، کسی که دارای سرشت و خوی نیکوست ، برپای لوح سیمین و زرین که بدستور داریوش سوم هخامنشی نوشته و به یادگار مانده است ، هخامنش ، ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1064 به معنای خوشگام ، خوش قدم و نیک گام، نام یکی از سرداران داریوش سوم هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی در بندر صیدای لبنان در 332 پیش از میلاد و پس از ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1065 بر پایه بنیاد دانشی و نگره های استوار نام این شهر " مادی دشت " به معنای دشت مادها می باشد ، شادروان احمد کسروی تبریزی در نسک گرانسنگ خود " نام دیه ها ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1066 به باور دانشمند فرهیخته شادروان احمد کسروی تبریزی نام این شهر در زبان پارسی و گویش مادی به گونه " ماداوه " یا " مادآباد " به معنای شهر و آبادی ویس ما ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1067 نام این شهر در پارسی " هیردژ" به معنای دژ و کلات ثروت و دارایی است. ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1068 درود بر هم میهنان فرهیخته
واژه " آریو " که درست آن " آریو برزین " است به معنای آریایی بلند بالا : آریو = آریایی ، بزر = قامت و بلندی و ین پسوند ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1069 خردمندانه ، خردین ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1070 سپاس از همه کوشندگان و پایندگان زبان پارسی رسا و بالنده
دوست ارجمندی که واژه دریکونت را بررسی و آنرا با داریک یا دریک (darik )، یگان پول روزگار د ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1071 بوختن : رهایی ، رستن
بوخت ادرشیر = بوشهر = رهایی یافته بدست اردشیر
بوختاور= ناجی
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1072 در پارسی " رهش " از بن رهیدن به معنای رها شدن ، آزاد شدن ، رستن. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1073 رستاخیز
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1074 ناهمسو با برداشت های بی پایه برخی از هم میهنان ، واژه " ایلام " نه یک واژه ایرانی بلکه یک واژه آرامی و به معنای سرزمین کوهستانی است ، مردمانی که در ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1075 در پارسی کهن " گرد " به معنای دلیر و بی پروا
گردان = گروه دلاوران
سرگرد = فرمانده گروه دلاوران
گردکوی( کردکوی) = محله دلاوران
شهر کرد ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1076 بهره مند ، بهره ور ، ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1077 بندنیجین . [ ب َ دِ ] (اِخ ) مندلیج یا مندلی حالیه است که در سرحد ایران و عراق قرار گرفته ، نزدیک کرمانشاه واقع در صدکیلومتری مشرق مایل بشمال بغداد. ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1078 در پارسی " ازگ " برپایه نسک فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی نوشته محمد علی امام شوشتری -تهران - تیر 1347 که به زبان تازی راه یافته و سق شده است. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1079 شهر گنبد کاووس بنام فرمانروای زیاری " کاووس پسر وشمگیر و نوه مرداویچ زیاری که مردی دانش پرور و میهن پرست بود نام گذاری شده، از این فرمانروای فرهیخته ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1080 در پهلوی " بزروکرت " در پارسی " برزوگرد " به معنای شهر و ساخته بزرو که تازی آن بروجرده شده و از نام سپهسالار داریوش سوم هخامنشی ، آریوبرزین (آریو برز ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1081 در پارسی " برزوگان " به معنای سرزمین برزو یا آریوبرزین که یکی از سپهسالاران داریوش سوم هخامنشی بوده و در سال 332 پیش از میلاد پس از نبردی سخت با نیرو ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1082 در پارسی " پیرگند " که تازی شده آن بیرجند و به معنای " پیر دلاور یا بزرگ دلاوران است ، واژه گند ، گندی و گندو در زبان پارسی به معنای سپاهی ، نیروی ر ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1083 در آیین مزدیسنا سمت های دینی از هاوشت (طلبه) ، آتربان (نگهبان آتش ) ، هیربد( نگهبان دارایی) آغاز و به موبد( پیشوایی دینی ) و موبدان موبد ( بزرگ همه ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

1084 در اوستا " ورکان" و در پارسی کهن " هیرکان" یک واژه و نام کهن ایرانی است که از آمیخته شدن واژه " هیر " به معنا ی ثروت و دارایی با پسوند " کان " به ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

1085 در پارسی " اروسک" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1086 " زیر ،خرده ، پایین "
خرده فرهنگ = subculture
زیرگروه =subgroup
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1087 " فرا ، ابر "
فراسدا = مافوق صوت
فرامشیمن = مافوق بشر
فراسرشتیک = مافوق طبیعی
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1088 واک نگار ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1089 فرزیناد برید، دورنگار و دورواک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1090 فرزیناد اوزداهیک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1091 فرزیناد ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1092 گماشتارها ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1093 در پارسی "گماشتار " از بن گماشتن به معنای به خدمت گرفتن ، استخدام کردن.
گمارش = استخدام
گماشته = مستخدم
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1094 فرنفش دستورها : انجام دستورها ، اقدام فرمان ها. ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1095 سازمان دانستار و دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1096 رایشکده دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1097 " یوخنده " از بن یوختن به معنای جفت شدن.
یوخندگان = مزدوجین
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1098 در پارسی " جفت " از ریشه اوستای " یوخت " به معنای دوگان.
یوختن = ازدواج کردن
یوزش = ازدواج
دفتر یوزش= دفتر ازدواج
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1099 هواناو ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1100 در اوستا " خیون" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1101 داتاگذاری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1102 نشیناد توده ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1103 همگن ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1104 آژیدهاک : اژدها پیکر ، به فرانسوی آستیاگ ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1105 نسک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1106 زادآوری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1107 همبافت ،یگانیک،همبستگی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1108 در پارسی " پرخیده " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1109 در پارسی " یوزش ": از بن یوزیدن به معنای طلب کردن است .
یوزش ها = مطالبات
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1110 در پارسی " نوردش " از بن نوردیدن به معنای سفر کردن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1111 در پارسی و پهلوی " واس ، ویس "
ویس ها = قبایل
واسپور = پسر قبیله ، نجیب زاده
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1112 " شاهنگ " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1113 " سپوزش " : از بن سپوختن به معنای طغیان کردن . ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1114 " چرندگرا" : گراینده به سوی چرندی و پوچی. ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1115 واژه پیشنهادی " پذیرفتار " به معنای پذیرفته شده ، قبول شده ، که خود واژه قباله نیز از قبول تازی آمده است . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1116 در پارسی همان " کاریز " است که هم به معنای کانال و هم به معنای شبکه می باشد و در زبان تازی به آن قنات گویند .
کاریز برون مرزی = کانال یا شبکه خار ...
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1117 پایگاه ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1118 واژه پیشنهادی " تارگاه " ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1119 واژه پیشنهادی " تارنما " : وب= تار لوگو به معنای نما ونشان . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1120 در اوستا " ویسپرد" به معنای بزرگ همه : ویسپ به معنا همه و رتو و رد به معنا بزرگ می باشد. ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1121 دودناک ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1122 در پارسی " تخته سپید" ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1123 در پارسی " نمایه ، نمایا "
نمایه فرتورگری=تابلوی عکاسی
نمایه های راهنمایی= تابلوهای راهنمایی
نمایه ساز = تابلوساز
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1124 " باشندگان" از بن باشیدن به معنای بودن و هستن ،
در نزد باشنده = در محضر کسی
باشندگی = حضور ، سکونت داشتن
در باشندگی = در حضور
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1125 " رایشکده " از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، رایش به معنای مشورت .
نیشنادرایشکده = مجلس شورا
هموند رایشکده = عضو شورا
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1126 در پارسی " رایشور" از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، شور کردن .
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1127 دستوران ، دستورگران ، فرمانداران ، فرمانروایان. ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1128 سگالشکده دستوران ، رایشکده دستوران : واژه سگالیدن و راییدن هر دو به معنای مشورت کردن و شور کردن است.
سگالش= مشورت
رایش= مشورت
رایزن = مش ...
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1129 دستورها ، فرمان ها ،
دستورهای مزدی = احکام حقوق
انجام دستورها = اجرای احکام
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1130 در پهلوی " خشرپات " دگرگون شده خشثرپاون به معنای نگهبان شهر ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

1131 در پهلوی " افدم " ، افدمین بجای آخرین ، زمان افدم بجای آخر الزمان. ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1132 در پارسی " بهیزگ ، وهیزگ " و اندرگاه : در آیین مزدیسنا سال را 360 روز می گرفتند و در پایان 5 روز به آن می افزودند و به آن پنجه تنتره یا پنجه دزیده می ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1133 در اوستا " مید ،میدیو " که در واژه های میدیوماه ، میدیو زرم ، میدیو شم و میدیارم دیده می شود و معنای آنها به ترتیب : میانه ماه یا چهاردم ماه ، میانه ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1134 در پارسی " زایک " از بن زاییدن . ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1135 " فرهی ها " ، فرهی های توده = ادبیات عامه . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1136 در پارسی" فره " از بن فرهیختن که آنرا با " خره = فره= فر به معنای شکوه " نباید یکی پنداشت ، از واژه " فره " فرهنگ و فرهیخته ساخته شده است .
با ...
١٣٩٧/٠٩/١١
|

1137 " داونده" از بن داویدن به معنای نامزد شدن ، داوطلب شدن ، داوندگی = داوطلبی ، داوندگان = داوطلبان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1138 " گردال " ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1139 " فراژکش " از بن فراژکیدن به معنای به تندی گراییدن ، بیان خواسته با روشی تند که از واژه ژکیدن گرفته شده ، ژکیدن یعنی زیر لب غر و لند کردن ، نمود بی ... ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1140 " گمارش " از بن گماشتن به معنای استخدام کردن ، بکار گماردن ، گمارشگر = استخدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1141 در پهلوی " افدمین " ، افدم = آخر ، افدمین پگاه = آخرین صبح ، حرف آخر = سخن افدم . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1142 " ارزگر " کسی که داد و ستد ازر انجام می دهد ، ارزشناس ، ارزگری = صرافی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1143 در پارسی " دهشت " ، دهشت پرگوار زیستی = فاجعه محیط زیستی ، دهشت های نبرد= فجایع جنگ ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1144 " سهمناک" ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1145 در پارسی " گماشتمان " از بن گماشتن به معنای انتصاب کردن ، منصوب کردن . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1146 اژدها پیکر : آژی= اژدها و دهاک = پیکر ، که در زبان تازی " ضحاک" شده است ، در زبان فرانسوی آستیاگ و لاتین آستیاگس گردیده . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1147 " ریختار" از بن ریختن به معنا شکل دادن ، ریختارها=فرم ها و اشکال ، قالب ها ، ریختاربندی = قالبندی ، فرم بندی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1148 نام گروهی از ابرمردان آریایی که پس از درگذشت کامبادیا (کموجیه ) باهم سوگند یاد کردند ایران را از نابسامانی برهانند و گئومات یا همان بردیای دروغین را ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1149 در اوستا " وی دیو دات" به معنای قانون ضد دیو که بخشی از نسک اوستا و در بردارنده راه و روش های زندگی درست و باید ها و نبایدهای رفتار پیروان دین م ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1150 شانه بسر : نام پرنده ای است . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1151 در پارسی " والایش " از بن والاییدن به معنای تقدیر کردن ، ارج نهادن. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1152 در پارسی " خجش " khajesh ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1153 در زبان پارسی " ستوهش " از بن ستوهیدن " یعنی تسلیم شدن . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1154 در پارسی " آرنگ " ، آرنگ های رستاخیزی = شعائر انقلابی ، سخنان آرنگی = حرف های شعاری و بی مایه. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1155 آهار یک واژه پارسی بجای " جلا" است ، آهار دادن = جلا دادن ، شمشیرش را آهار داده بود یعنی شمشیر خود را جلا داده بود ، آهار نام روستایی در شهرستان شمی ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1156 در زبان پارسی " پیوس " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1157 در پارسی " آسن " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1158 " نگروری " ، نگریستن = نظارت کردن ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1159 " نگرور " ، " دیده ور" ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1160 " ورتش " از بن ورتیدن (معاوضه کردن). ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1161 " هموند " ، هموند سازمان = عضو سازمان ، هموند نگرمند = عضو ناظر ، هموندی = عضویت ، هموندان = اعضا ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1162 رنج آور ، نژندبار ، دژم آور ، اندوهبار ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1163 این پیشوند در زبان پارسی " زام " به معنای زمین است ، مانند: زامیاد به معنای یادگار زمین و نام فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می باشد.
زامنگاری ...
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1164 " پارس یاد" به معنای یادگار پارس ، یادمان پارس و ایران. ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1165 در پهلوی " اپیژک " ، اپیژکین = خلوص ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1166 یوزیدن = طلبیدن ، یوزش = مطالبه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1167 " دانستار " از بن دانستن :یعنی داده های پردازش شده، اطلاعات ، information ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1168 پیشتر ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1169 " هری " به معنای آریایی و " راد " به معنای جوانمرد که روی هم می شود" آریایی جوانمرد" هری در نام های پارسی کهن بسیار دیده می شود :
هریانا=هاریانا= ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1170 ایل یک واژه ترکی و به معنای ویس و مردم است، از اینرو هر واژه ای با این نام آمیخته گردد. بنیاد و ریشه ترکی خواهد داشت ،مانند:
ایلراه =کوچراه
ا ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1171 " پارس پات " نگهبان پارس ، کسی که از مردم پارس ، فرهنگ پارس و زبان پارسی نگهبانی می کند ، واژه ای رسا و بجای پرسپولیس که یونانی شده " پارس شهر" می ... ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1172 واژه مانیاد را برپایه ساختار آن می توان معنا کرد ، از اینرو اگر : " مانی" با پسوند " اد" آمیخته گرد به معنای سرزمین مانی و اگر " مان " با " یاد " ... ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1173 در پهلوی " یوت " ، اجزا = یوت ها ، بجز ، به غیز از = یوتر ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1174 در پارسی " وینارکده ، وینار اد، وینارگاه "
وینارتن = اداره کردن
وینارش = اداره امور
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1175 در پارسی " وینارتن " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1176 در پهلوی" ریمن " و در پارسی " ریم " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1177 افزون بر واژه های سرگشته ، مات و سردرگم ، واژه پهلوی " سترت " start نیز همین معنا را دارد، ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1178 در پارسی " دخشک" dakhshak ، دخشک ها = علایم . ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1179 در پهلوی " گافش " از بن گافتن به معنای منفجر کردن .
گافنده = منفجر کننده، ترکاننده
گافه = منفجره
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1180 در زبان پارسی و پهلوی " پروستار " به معنای محاصره شده و تحریم شده از بن پروستن به معنای محاصره کزدن می باشد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1181 در پهلوی واژه " اوزداهیک " به معنای بیگانه ، غریبه و خارجه است .
فرزیناد اوزداهیک = وزارت امور خارجه
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1182 واژه نوساخت " گردال" از گرد ال به معنای گرد شده و دایره پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1183 در پهلوی " پرگوار" به معنای محیط و گرداگرد است ، پرگوار زیست= محیط زیست ، پرگوار گردال= محیط دایره ، گزندهای پرگواری = خطرات محیطی و ... ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1184 در پارسی " سهستن " به نظر رسیدن ، به نظر آمدن ، سهست = به نظر آمد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1185 در پهلوی " ثورس " برش و قطع. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1186 در پهلوی " زیمن " ، زیمندار ی= مواظبت ، مراقبت . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1187 در پهلوی " مورک " به معنای کودن و بی خرد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1188 در پارسی " ویندار" به معنای دستاورد و محصول از بن " ویندن " به معنی تحصیل کردن ، بدست آوردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1189 در اوستا" وینش" برابر تحصیل از بن " ویندن " به معنای تحصیل کردن است.
وینشمند = تحصیل کرده
وینشگر = محصل ، تحصیل کننده
وینشدار= تحصیل د ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1190 در پارسی " فرنفتن " ، فرنفت = اقدام کرد ، فرنفشگر= اقدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1191 در پهلوی " ارتاک " ، ارتاک رو = سریع السیر ، ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1192 در پارسی " راینش" از بن " راینیدن" به معنای مرتب کردن، منظم کردن .
راینشگر = مرتب کننده ، ترتیب دهنده ، ناظم.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1193 در پهلوی " اپاکی " یعنی همراهی و در معیت. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1194 در پارسی " بالستن " ، بالست= صعود کرد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1195 در زبان پارسی" نهازیگان" می باشد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1196 در پارسی " ایستش " و" توشت" به معنای سکوه ، قرارگرفتن و آرام گرفتن است. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1197 در زبان پهلوی و در متن کارنامه اردشیر پاپکان " ویاپان " و " دوشارم " آمده و هردو به معنای عشق و محبت است .
در اوستا واژه" آرمئیتی" به معنای عشق ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1198 در پارسی " نابین " ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1199 در پارسی : فرهیختن = تربیت کردن ، فرهیزش= تربیت ، فرهخت = تربیت شد ، فرهیخته = ادیب . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1200 " پروستار " از بن پروستن به معنای محاصره کردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1201 در پهلوی " بناک " به معنای بنه ، بار ، اسباب ، وسایل. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1202 در پهلوی " پتخوی " به معنای توشه ، آذوقه ، برگرفته از کارنامه اردشیر بابکان ساسانی با گردآوری بهرام فره وشی. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1203 " پچین" رونوشت ، نسخه
نسخ = پچین ها
نسخه برداری = پچین برداری
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1204 خط در زبان اوستایی" تپیریه" ، پهلوی " دیپ " و پارسی که از سرچشمه زبان های اوستایی و پهلوی می باشد " دبیر" شده و از همین واژه : دبستان ،
دبیرس ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1205 در پارسی " آبزن " نام آوند بزرگی است که روی تون گرمابه نهاده می شود . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1206 " داشتارها " به معنای همه داشته ها.
امکانات رفاهی=داشتارهای آسایشی.
امکانات موجود = داشتارهای پدیدار.
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1207 " اندرش " واژه نوساخت از " اندر شدن" ، ورود ، داخل شدن .
وی اندرش = خروج ، ضد ورود : پسوند " وی " در آغاز واژه به معنای نفی ، ضد است ، مانند : و ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1208 " ابرپادیاوند" از واژه پهلوی : پادیاوندبه معنای قدرت گرفته شده و با پیشوند " ابر " به معنای فرا نیرو ، فرا توان و فراقدرت است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1209 در پهلوی " پادیاوند " به معنای زور ، توانایی ، یارا و قدرت است.
پادیاوندگری = قدرت طلبی
پادیاوند رزمی = قدرت نظامی
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1210 بجای واژه تازی " دخانیات " که از " دخانی " به معنای دود و دودی گرفته شده، واژه" دودناک " که از دود با افزودن پسوند " ناک " ساخته شده و به معنای آل ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1211 واژه پیشنهادی " اندرسپارش " از بن اندرسپاردن به معنای به داخل واگذاردن ، به داخل آوردن : از واژه " اندر" یعنی داخل و سپارش یعنی واگذاری.

١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1212 " فراسپارش" واژه ای نوساخت از بن فراسپاردن و به معنای واگذاری به بیرون ، به بیرون سپاردن ، به خارج فرستادن.
فراسپاری = صدور
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1213 " آوریژوند" و " آویژدار " اختصاصی و خصوصی ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1214 در پارسی کهن " مشی " ، " مرت " و در اوستا " گئومرت " : به باور ایرانیان باستان مشی (آدم) و مشیانه (حوا)و سپس مرت و مرتیانه شده و در پایان گئومرت به ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1215 " مشیان هوده " در باور ایرانیان باستان : مشی و مشیانه و مرت و مرتیانه همان آدم و حوا در باور سریانی و آرامی است که در نسک های تورات و قران راه یافته ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1216 کویجان تازی شده " کویگان" پارسی است که از واژه کوی و کویگ به معنای محله با افزوده پسوند جا و مکان " ان " ساخته شده و روی هم به معنای محلات، کویستان ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1217 " سهشدار" از واژه سهش به معنای حس. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1218 " سهشگر " ، در زبان پارسی ، سهش برابر با حس و احساس است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1219 این واژه دگرگون شده " گاه گاه" پارسی است ، آوایی که به هنگام خنده بلند می پیچد،.
بسیاری از آواها در پارسی امروز ریخت تازی به خود گرفته اند ، ما ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1220 فرافکنی ، دروغ پردازی ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1221 " سپوزش " از بن سپوختن به معنای فروبردن .
سپوزشگر = تزریق کننده
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1222 فرمانفرما ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1223 واژه اندر دگرگون شده " هندر " پهلوی و به معنای درون و درون شدن است ، مانند : اندرون ،اندرونی ، اندر کار ، اندرگاه و..
این واژه با enter انگلیسی ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1224 برج دگرگون شده واژه " بیرتا " پهلوی و " بارو " پارسی است که امروزه به گونه آمیخته بکار میرود : برج و بارو
برابر نسک ( کتاب ) : تاریخ سیاسی و اج ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1225 واژه پارسی " برزش" از بن" برزیدن ، ورزیدن " پارسی بجای تمرین پیشنهاد می گردد.
برزیدن = تمرین کردن
برزین ها = تمرینات
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1226 واژه" ورزندگ " از بن ورزیدن پارسی بجای " ریاضی " و " ورزندگی" بجای" ریاضت" پیشنهاد می گردد.
ورزندگر= ریاضی دان
چیستاهای ورزندگ = علوم ری ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1227 رونق تازی شده " روندگ " پارسی و از ریشه رفتن ، که واژه های دیگر مانند : روند ، روایی ، رواگ (رواج) ، روارو . ... از آن ساخته شده است.
روندگ بوستا ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1228 خودپرداز ، پرداختار، پردازور . ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1229 واژه " رند " یک واژه پارسی و به معنای زیرک و باهوش است که در سروده های حافظ بسیار بکار رفته و همگی گویای همین معانی می باشند ، از اینرو بجای واژه سیا ... ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1230 سیاست یک واژه تازی و از ریشه " سئس و سیاس" و برابر با واژه " رند " پارسی است و واژه هایی چون :زیرک ، باهوش و... فرانمود آن می باشد .
رندیک =سیاس ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1231 رند به معنای " سیاس ، زیرک ، هوشمند "
رندیک = سیاست
رندی =سیاسی و زیرکی
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1232 خانقین تازی شده " خانگان (خانگ ان) پارسی است . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1233 تازی شده " وسم" و" وشم" پارسی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1234 قراقروت یک واژه ترکی است که به آن در زبان پارسی " تربگ" گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1235 در پارسی" پرزگ " گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1236 تازی شده " تپگ و تپو" پارسی ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1237 تازی شده " سفتگ " پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1238 زنجبیل تازی شده " زنگویر " و" زنگباری" پارسی می باشد و منسوب به شهر زنگبار و خشکاد آفریقا و خود واژه " زنگ " در زبان پارسی به معنای ساهپوست و تیره ... ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1239 این واژه تازی شده" زبرگان" پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1240 " گریزشگر " کسی که دادو ستد ناروا کند و همواره در پی دررفتن باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1241 واژه" گریزش" پارسی از بن گریختن بجای واژه " قاچاق " ترکی به همان معنای در رفتن پیشنهاد می گردد.
گریزشی = قاچاقی
گریزشگر = قاچاقچی
گریزش کا ...
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1242 مروج از رواج با ریشه پارسی" رواگ" می شود" رواگر " یعنی رواکننده ، ترویج =رواگری ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1243 در زبان پارسی به چرخ آبی " سرن " گفته می شود که در روزگار ساسانی کاربرد داشته و می توان آنرا به جای" توربین " پیشنهادنمود >
سرن بادی= توربین باد ...
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1244 بواسیر تازی شده " باسورگ " پهلوی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1245 در پارسی" راسخت" ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1246 دلق تازی شده " دنگ " پارسی است به معنای رخت درویشان. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1247 در پارسی" برزارش " ، خیر = برزارشگر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1248 بندر دگرگون شده "بندودر " پهلوی است که به زبان تازی راه یافته . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1249 مربا تازی شده " انبگ " پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1250 واژه پارسی " تسو " به معنای ساعت و " تسوگ" که در زبان تازی تسوج گردیده در روزگار ساسانیان به بخش از استان گفته می شد . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1251 خیمه تازی شده " گومه " پارسی و به معنای سراپرده و چادر . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1252 در پارسی " بهبودی " و در اوستا " ایشت " هر دو به معنای صحت و سلامت .
ایشتمند = سلامت و دارای صحت
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1253 در پارسی " رسمن ، رده " ، صفی = رسمنی . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1254 در اوستا " ارزت " به معنای نقره که واژه آرژانتین به معنای سرزمین ارزت از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1255 در اوستا " شینت " یعنی مسکن ، زیستگاه ، کاشانه . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1256 افزون بر آنچه که دوستان در معنی قطعه آورده اند ، واژه " هندات " پهلوی و پارسی نیز پیشنهاد می گردد ، قطعات =هنداتها . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1257 جراحی در زبان پارسی " کرنت " ، جراح " کرنتور" و جراحت " افگار و زخمی " . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1258 ریز آوا ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1259 واژه پیشنهادی " دورواک " یعنی گفتگو ،گپ ، گفت و شنود از راه دور (دور واک) ، مانند : پژواک(بازتاب گفتار و آوا ) ، فرواک ( پیشگفتار ) . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1260 گشواد به معنی فصیح و شیوا ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1261 فصیح در پارسی " گشواد" ، فصاحت = گشوادی . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1262 برابر عمود در زبان پارسی " کوپال " است. ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1263 در زبان پارسی باستان " اودر " یعنی برادر پدر .
عمونوروز : نامی نادرست است ، در ایران باستان به پیر سپید مویی که در جشن های نوروزی ، پیشکش هایی را ...
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1264 در پارسی پناپند و رایزن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1265 خرانق دگرگون شده" فرانک " است . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1266 تازی شده موزیک لاتین که در پارسی به آن " خنیا" گویند
خنیایی =موزیکال =موسیقایی
خنیاگر = موزیسین =موسیقدان
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1267 ولخش ، بلاش ، ورخش نام چند تن از شاهان اشکانی و نام پسر پیروز یکم ساسانی می باشد و پسوند " کرت ، گرد " در پارسی و " گراد ، گارت " در اسلاوی و آلمان ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1268 دولاب دگرگون شده " دورآب " یعنی جایی که از آب دور است ، نام چندین روستای ایران و بویژه در خاور دروازه دولاب یا خیابان 17 شهریور کنونی تهران، منطقه 1 ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1269 رهنمون ، پینمون
نقشه راه = رهنما
نقشه برداری = رهنمون برداری
نقشه کشی = رهنمون کشی و ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1270 نام شهر کهن آرامی " بابل" (با کسره ب دوم) که در کتاب تورات نیز آمده و در سنگ نوشته داریوش هخامنشی از آن بنام " بابیروش " یاد شده نباید با نام " باب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1271 زابل بر پایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " نوشته احمد کسروی تبریزی از شیوه دگردیسی واج های زبان پارسی چون : " ر " به " ل " دگرگون شده " زاور ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1272 قهاوند تازی شده" گهاوند ، کهاوند " پارسی و به معنای منسوب به کوه ، وابسته به کوه و کوه جای است. ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1273 شاندیز دگرگون شده" شاهاندژ " پارسی و به معنای دژ شاهان و فرمانروایان است ، مانند ، شازند که " شاه زند" بوده .
بن مایده : کتاب " نام شهرهای و دی ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1274 سهرورد دگرگون شده " چیتراورت ، چهرورد" پارسی و به معنای گل چهر ، گل رخ و گل سرخ ، زادگاه دانشمند نامی ایران پیر شهاب دین (شیخ شهاب الدین )سهروردی نام ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1275 ارونق تازی شده " آرانک " پارسی و به معنای آران کوچک و یا سزرمین کوچک آریایی است ، آران ، آلان ، به یونانی آبانیا ، به یک ویس (قوم) ایرانی گفته می شو ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1276 بی پی ، بی بنیاد ، بی ریشه ، ناپیوند ، اپی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1277 پاتاوه دگرگون شده " پاتابگ " از واژه " پا و تابیدن" یعنی دور پا پیچیدن، همانگونه که دوستان فرهیخته نیز آنرا معنا کرده اند، پارچه یا بافته ای بوده ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1278 این واژه در زبان پارسی " چوبک " بوده که به زبان ترکی راه یافته و چوپق شده است ، و واژه چوبکی =چوپوقی نیز از این دست می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1279 ملایر ، مال ایر دگرگون شده "مان ایر =مانیر" پارسی به معنای جای ، خانه و مسکن آریایی است ، در این نام " مال یک واژه تازی و به معنای دارایی می باشد ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1280 قصران تازی شده " کوهسران " پارسی به معنای سرزمین کوهستانی است ، رودبار کوهسران (رودبار قصران) از بخش های استان تهران می باشد که منطقه ای کوهستانی و د ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1281 در ریشه یابی نام شهرها و روستا ها و دیگر بخشهای ایران ، بر پایه ریخت کنونی و خواندن یک و یا دو کتاب با رویکردهای قومی و نژادی نمی تواند معنای درست را ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1282 قهفرخ تازی شده " کهفرخ" و " کوه فرخ " پارسی و به معنای کوه خجسته و شکوهمند است. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1283 واژه وردنجان تازی شده " وردنگان " پارسی و به معنای جا و سرزمین گل ها می باشد ، برپایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " شادروان احمد کسروی تبریزی ،" ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1284 دگرگون شده " اردهان ، اردگان " به معنای جای پاک و مقدس است ، در استان های یزد ، پیشوند " ارد " در نام برخی شهرها و روستا های ایران دیده می شودکه نما ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1285