انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دنبال کسی آمدن یا رفتن ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

2 پیوسته ، لاینقطع ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

3 پریشان کننده ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

4 مایه ی خشنودی ، مایه ی مباهات ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

5 یکهو ، یک دفعه ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

6 قطعا ،بدون شک ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

7 کم کم ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

8 اتصال ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

9 ولگرد، سالک ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

10 لجوجانه ،خودسرانه، از روی لجبازی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

11 پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

12 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

13 ناموفق ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

14 شناور
جاری
متحرک
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

15 نشان دهنده
مشخص کننده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

16 تحمل کننده ١٣٩٨/٠٥/١١
|

17 که با آن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

18 قهوه ای طلایی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

19 فضای پلکان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

20 حفاظ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

21 فشرده کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

22 در هر صورت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

23 گرفته ، بی حال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

24 صدا کنی کسی بیاد پیشت، کنارت ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

25 با خوشحالی ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

26 لرزان ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

27 تحریک به کار بد ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

28 بسیار بی پول ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

29 قطع کردن صحبت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

30 لغات، گروه لغات ١٣٩٨/٠١/١٣
|

31 بحث در مورد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

32 هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

33 ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

34 دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

35 جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

36 متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

37 متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

38 چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

39 به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

40 نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

41 ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

42 احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

43 هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

44 منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

45 نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

46 کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

47 ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

48 جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

49 دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

50 نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

51 تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

52 عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

53 به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

54 توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

55 محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

56 ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

57 امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

58 باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

59 On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

60 برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

61 طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

62 وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

63 ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

64 شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

65 که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

66 دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

67 همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

68 همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

69 افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

70 مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

71 هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

72 درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

73 در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

74 شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

75 دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

76 تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

77 گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

78 الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

79 بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

80 رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

81 دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

82 همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

83 قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

84 کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

85 به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

86 به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

87 مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

88 آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

89 اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

90 توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

91 به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

92 به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

93 حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

94 ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

95 لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

96 درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

97 گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

98 تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

99 شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

100 مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

101 تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

102 قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

103 خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

104 نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

105 مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

106 خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

107 متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

108 ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

109 رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

110 غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

111 تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

112 در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

113 نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

114 جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

115 متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

116 سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

117 سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

118 نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

119 پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

120 صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

121 در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

122 در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

123 آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

124 تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

125 آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

126 به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

127 دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

128 چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

129 راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

130 در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

131 بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

132 به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

133 راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

134 قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

135 به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

136 Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

137 تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

138 اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

139 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

140 دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

141 تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

142 درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

143 با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

144 ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

145 مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

146 طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

147 حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

148 گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

149 ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

150 خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

151 پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

152 پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

153 دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

154 اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

155 درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

156 آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

157 برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

158 باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

159 باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

160 غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

161 واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

162 جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

163 دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

164 چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

165 متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

166 نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

167 بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

168 اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

169 به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

170 استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

171 مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

172 به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

173 مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

174 پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

175 کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

176 بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

177 طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

178 رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

179 به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

180 شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

181 بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

182 یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

183 ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

184 وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

185 دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

186 چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

187 قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

188 بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

189 اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

190 درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

191 مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

192 قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

193 افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

194 قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

195 سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

196 جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

197 دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

198 بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

199 امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

200 ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

201 کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

202 عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

203 ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

204 بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

205 درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

206 استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

207 کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

208 از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

209 بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

210 پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

211 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

212 تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

213 زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

214 جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

215 جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

216 عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

217 تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

218 احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|