انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

asdfghjk

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 more زیاد تر
١٣٩٨/٠٣/٠١
|

2 less اصغر ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

3 world دنیا ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

4 absolutely کاملا ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

5 usa ایالت متحده ی امریکا ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

6 praying دعا میکرد ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

7 death فوت
١٣٩٨/٠٣/٠١
|

8 decreases کاهش ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

9 recent تازه ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

10 IMPROVE اصلاح کردن
١٣٩٨/٠٣/٠١
|

11 attention دقت ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

12 anyone هرکس ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

13 healthier سالم تر ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

14 life style سبک زندگی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

15 longer طولانی تر ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

16 thing کار
١٣٩٨/٠٣/٠١
|

17 from از ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

18 existing موجود ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

19 prefer برگزیدن
١٣٩٨/٠٣/٠١
|

20 move away مهاجرت کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

21 دوازده twelwe ١٣٩٧/١٢/١٧
|

22 fitting room اتاق پرو ١٣٩٧/١١/٠٧
|

23 am از ساعت 12 نصف شو تا 11 59 دقیقه ظهر ١٣٩٧/١٠/١٩
|

24 dessert دسر بعد از غذا ١٣٩٧/١٠/١٩
|

25 ROAST BEEF گوشت کبابشده گاو ١٣٩٧/١٠/١٨
|

26 turtle لاک پشت
١٣٩٧/١٠/١٦
|