انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

آزاده جولایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کالبد ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

2 ادله ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

3 وسوسه ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

4 دینامیک ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

5 یان ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

6 اسناد ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

7 ملات ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

8 هرزنامه ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

9 اوستا ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

10 استهلاک ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

11 نساج ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

12 خایف ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

13 پیاز ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

14 ون ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

15 زاپاس ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

16 تبادل ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

17 منادم ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

18 یساول ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

19 گرمابه ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

20 یارد ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

21 کهولت ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

22 هورمون ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

23 یراق ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

24 نیر ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

25 کشکول ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

26 دمادم ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

27 شیمی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

28 مفتش ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

29 انوار ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

30 پاریس ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

31 اترک ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

32 زیتون ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

33 کنف ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

34 فیفا ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

35 آزردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

36 یاغی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

37 دمشق ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

38 ماهیت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

39 هاشم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

40 ناکس ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

41 کیلکا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

42 دبدبه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

43 تفنن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

44 کفاش ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

45 قدیم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

46 کورس ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

47 مستند ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

48 شریر ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

49 تمدن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

50 مالزی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

51 ین ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

52 ابلاغ ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

53 فلان ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

54 وهله ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

55 تابلو ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

56 لابی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

57 وانیل ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

58 بزرگ ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

59 همه فن حریف ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

60 نرسی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

61 اهدا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

62 ایلام ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

63 جبران ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

64 قرنطینه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

65 حوالی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

66 بعید ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

67 باند ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

68 کاسب ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

69 ولایت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

70 زاید ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

71 هی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

72 پانتومین ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

73 سامان دهی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

74 حس ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

75 امتلا ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

76 شمار ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

77 یاور ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

78 روروک ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

79 حلاوت ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

80 کاکل ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

81 طومار ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

82 ورید ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

83 انسا ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

84 اراجیف ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

85 بارق ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

86 هستی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

87 لبه ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

88 کسا ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

89 سرما ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

90 سستی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

91 فرمول یک ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

92 کلاهک ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

93 قوری ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

94 دنس ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

95 موحد ١٣٩٨/٠٩/١١
|

96 راکب ١٣٩٨/٠٩/١١
|

97 توش ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

98 اند ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

99 اجازه نامه ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

100 جیوه ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

101 کاما ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

102 آبرومند ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

103 بی کس ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

104 منادم ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

105 مندل ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

106 ابتدا ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

107 منوال ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

108 لجام ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

109 لوازم ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

110 نگارش ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

111 مالمو ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

112 نریمان ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

113 ولوو ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

114 ستور ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

115 کلیسا ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

116 فراش ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

117 ونوس ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

118 هرند ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

119 یاره ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

120 بدیع ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

121 براده ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

122 رولت ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

123 ایزد ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

124 بدعت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

125 رسالت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

126 یارا ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

127 تورین ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

128 مشتمل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

129 یگانه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

130 بایر ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

131 گریه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

132 امری ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

133 هکتار ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

134 زلت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

135 تاخت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

136 آبرفت ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

137 شمشیر ماهی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

138 مریم گلی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

139 تالم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

140 کش ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

141 رهی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

142 رساله دلگشا ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

143 دوام ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

144 جهل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

145 نساجی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

146 رئیس ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

147 ماست مالی کردن ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

148 هوادار ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

149 تولد ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

150 نجوم ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

151 بزم ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

152 راسب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

153 هکتار ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

154 تایپ ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

155 کنیا ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

156 درمانده ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

157 یوحنا ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

158 خوش نام ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

159 تار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

160 ساری ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

161 دوستدار ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

162 مراسم ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

163 بلوا ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

164 آلارم ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

165 بنان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

166 نراد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

167 متل ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

168 سوگ ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

169 اکوا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

170 رفتگر ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

171 نواری ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

172 نویان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

173 دنباله روی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

174 نژاد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

175 الک ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

176 اور ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

177 درمنه ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

178 ایرنا ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

179 اتوماتیک ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

180 چاقو ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

181 ساکن ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

182 تنب کوچک ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

183 شاهد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

184 رودخانه ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

185 آندورا ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

186 ریسمان ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

187 ارتماسی ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

188 ور ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

189 شهرآشوب ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

190 شادروان ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

191 بالگرد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

192 مهاباد ١٣٩٨/٠٨/١٦
|