انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

shiva_sisi‌

~In the name of God~
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💫پُـشـتِ مَـــن خُــــدآ بودع هَمـیشهــ💫
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━━━
•انجآممم دآدن کآرآیی ک بـرآ بقیهـ غیر ممکنهـ برآی مـن ی تفریحـه👐💀
WebSiteTelegramInstagram

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیش بینے اوضآع جَـــوے:( ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

2 رهـآ کـــــردن ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

3 #کآرآگآه


کسے کهـ بهـ دنبآل سرنخ برآے حل پروندع میگردد:)
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

4 پیروزے** ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

5 فآرغ التحصیــل ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

6 شروع کنید بهـ انجآم کآرے:)) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

7 نآخوشآینـد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

8 غیــر دوستآنح** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

9 نــآ خوشآینـــد** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

10 The old man looked cross and unfriendly. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

11 ســـرد،غیـر دوستآنهــ،رسمـے ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

12 خلــوت،سآکـــت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

13 ایـن مبل بسیآر نآخوشآیند است*
نشستن روش رآحــت نیســت*
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

14 نـآ خوشآینــد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

15 نآ آسـوده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

16 That’s a terrific idea! ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

17 فوق العآده،محــشر،معرکهـ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

18 Their son had been injured in a terrible accident. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

19 Very bad and awful ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

20 تــرسنآڪ** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

21 It had been a pleasant evening. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

22 دلپــذیــر مطبوع دوســت دآشتنـے** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

23 The food looked horrible, but it tasted OK. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

24 چنــدش آور،حـآ بهم زن:/ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

25 لــذیذ،دلچــــسب** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

26 رآحــــت** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

27 Sit down and make yourself comfortable. ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

28 someone who has invented something, or whose job is to invent things ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

29 متخــــرع**کشف کــردن** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

30 کسے کهـ چیز جدیدے رآ درستــ یـآ کشف میکنــد(مخترع) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

31 the person who directs or controls a group, organization, country ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

32 رهبر سیآسے** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

33 someone who writes poems ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

34 کسے کهـ شعـر میگهــ
شآعـــر از منـــ بهتــــرر؟؟:)
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

35 someone who writes books, stories, or articles in as a job ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

36 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

37 رمآن نویس ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

38 کسے کهـ دآستآنــ هآے طولآنے(رمــآن) مینویسد** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

39 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

40 someone who writes music ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

41 someone who writes music ⇒ ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

42 آهنگـــ سآز** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

43 شنبهـــ:/ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

44 هــــر یڪ!" ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

45 پنجشنبهـ و جمعهــ
معمولا شآمل روزآیے کهـ تعطــیل هسنــ...میشح:)
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

46 شقایقا دل رحمن روح لطیفی دارن
مغرورن عاشق هرکسی نمیشن یعنی محدود افراد هستن ک میتونن دل شقایقا رو ببرن
مهربونن ولی زود ازرده خاطر میشن
شق ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

47 نــوجوآنــ
حدودا 13 تــآ 18 ســآل
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

48 فروتـــن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

49 someone you tell your secrets to or who you talk to about personal things ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

50 رآزدآر:) ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

51 مطمئینـــــ
Selfish اشتبآست:/
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

52 متکبــر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

53 پـــآڪ و بے ریـــآ** ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

54 حقوق،وکآلتـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

55 تـــــآریخ:) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

56 مخآبرآط و ارتبآطآتـــــــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

57 مهـندسے عمـــرآنــ*** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

58 بزینــس،تجآرتــ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

59 عـــــــــزیزمـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

60 بــرنآمــهــ یآ مسآبقهــ ے تلویزیونــے:)مثل:برندهـ بآشــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

61 هــرگــز،هیچوقــتـــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

62 شوهــر بے مصرفــــ(مجسمهــ)😹 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

63 تخیــلــے👽 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

64 دآستآنــ عآشقآنهــ(دلممم خوآس یهـو)😞😍 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

65 فیلمــ تــرسنآڪ:( ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

66 مستنـــد:) ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

67 فیلمـ اکشنـ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

68 نوشتــــن پســت کآرتــــ ١٣٩٨/٠٧/١١
|

69 ت خونع بآ اقوام مآندن:) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

70 پـــرواز بآ هوآپیمآ:))) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

71 خودخوآه
در ضمــن خود خوآه بآ مغرور متفآوتع:)
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

72 بــرون گـــرآ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

73 برو گـــرآ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

74 ســـر و صــدآ:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

75 مـضطـرب ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

76 منظمم ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

77 *حــسود*
کسے کہ حاضرع هـر کآرے کنہ ک خودش و زندگیش مث ت بشہ و اگ مـوفق نشد،دسـت ب هر کآرے میزنع ک زندگے ت رو ب آتیــش بڪشــہ:/
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

78 خـوش پــوش:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

79 سخــآوتمــند:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

80 دوستـــــآنــہ😻s😻 ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

81 Friendly and thoughtful about what other peopel want or need ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

82 someone who gets news or writes about happenings for a newspaper radio or television ١٣٩٨/٠٦/١١
|

83 pull somebody or something along with difficulty ١٣٩٨/٠٦/١١
|

84 attend means go to or present at a place ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

85 provide means give or supply something to somebody ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

86 تہیہ کردن ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

87 recite means say a piece of written or a list from memory ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

88 a streamer is a long piece of colored paper that you use for decorating ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

89 A box bottle package etc in which something is kept ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

90 a group of objects of a particular type
that somebody has collected
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

91 A policeman or police woman ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

92 A sign with three colored lights used for controlling traffic ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

93 an area of land in a town which has streets on four sides ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

94 a piece of writing in short lines with similar sounds at the end of lines ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

95 A long piece of cloth with words or singns on it ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

96 Change from solid to liquid ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

97 Is customs and ideas of a group of people ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

98 A person who receives visitors is called a host ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

99 A program is a set of planned activities in education or training ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

100 دانشــ آموز یآ دانشــ جویے کـــ بدلیلــ تحصیلــ بہ مکانے دیگر مہآجرتــ میکند:) ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

101 a student who visits another counry ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

102 piece of metal, usually flat and round, that is used as money ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

103 نوعے پولــ ساختہ شده توسطــ فلز(سکہ)
**Shiva_sisi**
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

104 a piece of money made of metal ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

105 a wooden frame that holds a black bord or a picture that is being painted ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

106 A painter's board for mixing colors ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

107 What you do regularly in your free time for enjoyament ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

108 The pieces used to play chess and the board on wich game is played ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

109 A seat that does not have a back or arms ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

110 Other people or things that are left ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

111 bring a number of things together
جمع اوردے کردنـــ
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

112 a piece of paper money ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

113 Barbecue is an outdoor party in wich food is cooked over fire ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

114 disgusting things cause a strong feeling or dislike. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

115 disgusting things cause a strong feeling or dislike. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

116 a book in which you write down the things that happen to you each day ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

117 a fire made outdoors by people who are camping ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

118 A counselor gives advice to people ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

119 a fire made outdoors by people who are camping ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

120 آتشے کـــ تـوسط دستـــ خودمونـــ درستــ میشہ جہتــ گرمــ کردنــ یا روشنــ کردنــ مکانے☺ ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

121 A campfire is a 🔥 made outdoors by people who are camping (⛺) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

122 A ghost is the spirit of a dead person. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

123 Least means the smallest in size or amount ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

124 Make you angry and sad ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

125 Put up a tent or a group of tents in a place ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

126 . a container in which something, especially drinks, is cooled or kept cold: ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

127 a box with ice init that is usedfor keeping foods or drink cool ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

128 someone who drops paper, cans etc on the ground in public places ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

129 A person that drops litter in a public place ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

130 means calm and quiet ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

131 An animal like a small hairy worm with very small leg ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

132 verb: try to win in a game ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

133 Problem difficulty worry ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

134 مشکلــ ــــ☺ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

135 A hot or cold drink ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

136 پاشیدنــ ــ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

137 That student did not follow the rules ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

138 on official statement that tells what you must or mustn`t do ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

139 I never throw clothes away. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

140 Studios means spending a lot of time for studying ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

141 worry means be anxious or make someone anxious ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

142 attention is a synonym for "care" ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

143 afraid means worried ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

144 هراسیدنــــ ـــــ ،ترسیدنــــ ـــــ ، ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

145 is the way you think,feel,or behave ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

146 from or relating to a country that is not your own: ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

147 تمامــ ــــ کشور هآ بہ جز کشورے کہ در آنـــ ــــ زندگے مےکنیمــــ ـــــ🍃🙈 ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

148 نکتہ،نصیحتــ ـــ ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

149 a tip is a piece of useful advice ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

150 unable to understand or think clearly about what someone is saying ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

151 a class in school in which you do physical exercises and play sports ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

152 the geography of a building, city etc is the way all its parts are arranged ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

153 the general condition of your body and how healthy you are ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

154 the study of natural world ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

155 کارنامہ،گزارش تحصیلے ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

156 Powder used to make bread pr cake ١٣٩٧/١١/١١
|

157 آرد ١٣٩٧/١١/١١
|

158 ذرات سازنده ی مواد(اتم) ١٣٩٧/١١/١١
|

159 کیکی برای صبحانه(پنکیک) ١٣٩٧/١١/١١
|

160 قهرمان ١٣٩٧/١١/٠٨
|

161 @ریحانه
اشتباست competition is a synonym for race
١٣٩٧/١١/٠٨
|

162 رقبت ١٣٩٧/١١/٠٨
|

163 Without hope ١٣٩٧/١١/٠٨
|

164 لنگر ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

165 A tube that a swimmer uses to breathe air under water ١٣٩٧/١٠/١٧
|

166 What you hope for and want to happen but it is not very likely ١٣٩٧/١٠/١٧
|

167 Not long ago ; recently ١٣٩٧/١٠/١٦
|

168 Not long ago ; recently ١٣٩٧/١٠/١٦
|

169 درد ١٣٩٧/١٠/١٢
|

170 کسی که مردم اورا دوست دارند مثل ارتیست یا هنرمند ها خواننده ها و بازیگر ها و . . .😄 ١٣٩٧/١٠/١٢
|

171 Enormous means very large or great ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

172 پیاده روے ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

173 hiking is a long walk in the mountains or the country ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

174 Jogging means running slowly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

175 Sightseeing means visiting interesting places of a city ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

176 ســِیر ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

177 Soon means early or quickly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

178 Sand box is a hole or box in the garden with sand in it ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

179 Funny things make you smile or laugh ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

180 Recess is free time during the day at school ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

181 نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

182 to not go somewhere or do something, especially when you want to but cannot: ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

183 خرمن گاه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

184 متفاوت ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

185 پیمان ازدواج بستن قرار داد زناشویی را منعقد کردن . ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

186 سفت، روزنه، سوراخ، خندق، غار، گودی، غول، منفذ، رخنه، فرجه، نقب، حفره، گودال، چال، فرج، لانه خرگوش و امثال ان، روزنه کندن، در لانه کردن، سوراخ سوراخ ک ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

187 His coat caught in the doorPeel and dice the potatoesa very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended ag ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

188 جذاب،تودل برو،دلربا،زیبا ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

189 علائم ماه های تولد ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

190 درخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

191 بهره برداری
سوءاستفاده
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

192 مو خوره ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

193 مردن از لحاظ احساسات و عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

194 to cut a shape from a piece of paper, cloth etc: ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

195 Give something to each one of a group of people ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

196 Take the skin off a fruit or vegetable ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

197 A large building with high walls and towers ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

198 An empty ball of air or gas ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

199 Remove marks or writing ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

200 Make or shape something by sending air out of mouth ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

201 Stop trying ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

202 A class for little children ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

203 از نظر من زرقان به معنی زر سیم است چرا که تخت جمشید در کنار او و زمینهای کشاورزی در اطراف او است به همین دلیل آن را زرقان خوانده اند ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

204 هرگز تسلیم نشو
هرگز نا امید نشو
همیشه امیدوار باش
ایمان داشته باش
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

205 عشقی طولانی مدت
عشقی که خیلی مدت است،وجود دارد اما در دل هنوز جوان است
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

206 زاغه نشین. ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

207 مرتبط ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

208 ستاره روشن
اسمی برای دختران
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

209 مکمل ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

210 frightened ;afraid a lot ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

211 A person who steals things from other people


فردے که بدون اجازه به وسایل دیگران دست میزند و ان را برای خود بر میدارد
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

212 مثال
👀😂😂😂😂He stole money from his parents
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

213 Take other people's things without permission

دزدیدن
بدون اجازه چیزی را برای خود برداشتن
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

214 Of a dog) make a loud short noise) ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

215 پارس کردن سگ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

216 Move and press your hand over something ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

217 Make a sudden loud noise ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

218 ماه درخشنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

219 ببخشید بیژن اسم دخترا هم هست؟ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

220 a piece of paper with questions or exercises on it
برگه یادداشت اشتباه هستش
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

221 A restaurant that sells food which you eat some where else is a take out
بیرون بردن
رستوران مرکزی که غذا سرو نمی کند و باید غذا را بخریم و بیرو ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

222 پیرامون ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

223 دنبال کردن،فالو کردن البته در فعل ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

224 بدون وقت قبلی،بدو فکر کردن،بدون پیش نیاز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

225 سرزنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

226 اعمال عشق
ببخشید یه سوال شما اقا محسن عشق ستاره خانوم هستید؟ببخشید پرسیدم
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

227 با ماشین نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

228 مسلمانان،مومنان،ایزدپرستان ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

229 عصب کشی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

230 زیباروی،خجسته ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

231 Something you hold in your hand and use to do a job ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

232 سرنخ و مدرک ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

233 A piece of information that helps you solve a problem or find an answer ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

234 Things for people to see ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

235 گویشوران محلی،زبان سرشتی بومی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

236 منفجر شدن مخزن مایعات بر اثر گرم شدن مایع و تبدیل به بخار و افزایش فشار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

237 ماهیچه هــا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

238 لوند،کیوت،زیبا و دل انگیز،دلربا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

239 مرحبا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

240 آفرین،احسنت،سپاس و ستایش برای خدا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

241 کنار هم قرار دادن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

242 خودنمایی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

243 معالجه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

244 راستشو بخوای،رک بگم که،راست گو،کسی که دروغ نمگوید ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

245 Around means a little more or less than ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

246 در قید حیات،زنده است،نفس میکشد ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

247 Hibernate means spend the winter in deep sleep ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

248 خوشبحالت عشقتم به اندازه ی خودت دوست داره؟
کاش به هم برسین ایشالله همه ی عاشقا به هم برسن
کاش عشق منم دوسم داشت
کاش یکی عاشقم بود
@محسن❤ر ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

249 Bamboo is a tall plant of the grass family ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

250 Is 0.454 kilograms ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

251 مقدار کم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

252 An ounce is 28.35 grams ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

253 Weigh means have or show a certain weight ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

254 Real ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

255 A fact is something that you think is true or correct ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

256 چیاکو یعنی کوهستان.وبه معنی بلندترین نقطه کوه میگویند.یک نفرکوردهم فرمانده بوده که اسمش چیاکوبوده. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

257 حکومت ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

258 برنده ی جایزه نوبل ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

259 رده بالا،best ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

260 دوستانه،خواهرانه،برادرانه،صمیمی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

261 دیوث،کسی که ادب ندارد ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

262 .Giant means extremely large ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

263 تکاندن قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

264 الهه عشق،مظهر عشق ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

265 پادری،قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

266 انباشته ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

267 تجاوز،دست از پا خطا کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

268 سرآشپز ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

269 مواظب،هشدار،اخطار ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

270 تک اهنگ ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

271 living and growing in nature ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

272 to move by jumping on one foot ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

273 عشقم،عزیزم،همه ی دار و ندارم ،وجودم ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

274 a large wild animal that has yellow and black lines on its body and is a member of the cat family ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

275 پلنگ ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

276 عینا،دقیقا،زدی تو هدف ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

277 به نظر من هم مسیحا کاملا اسم پسرونه ای هست و خیلی اسم ها هستن که پسرونه هستن اما روی دخترا هم گذاشته شدن مثل متین که خیلی از خانم های ایرانی اسمشون م ... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

278 سالنی که در آن مردم به طور زنده یک داستان کوتاهی را مورد اجرا قرار میدهند و میتوان ان را به طور زنده تماشا کرد ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

279 نیم پز،متوسط،کم،نادر کمیاب ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

280 a large monkey that lives in Africa and South Asia ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

281 نوعی میمون که از شامپانزه‌ها کوچک تر است وخود را به درخت ها و اشیا دیگر آویزان میکند ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

282 انواع گربه سانان درشت اندام و درنده که بومی افریقا و آسیای جنوبی می باشند و زمینه ی بدنشان زرد مایل به قهوه ای و دارای خال های سیاه است. ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

283 A large wild animal of the cat family that has yellow fur with dark spots. ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

284 a large brown animal like a deer that has very large flat antlers (=horns that grow like branches) and lives in North America, northern Europe, and p ... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

285 نوعی گوزن که از گوزن معمولی نسبتا بزرگتر است،و در شمال زندگی میکند ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

286 یوزپلنگ وحشی،یوز پلنگ اهلی نشده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

287 پیمان،عهدنامه،قرارداد ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

288 ابتدایی،مقدماتی،دوره های اولیه ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

289 Endangered animals are in danger of disappearing from the world
در معرض انقراض،در مرز نابود شدن
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

290 بستنی کره ای،کره سازی،دستگاه کره سازی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

291 از بين رفته،نابود شده،منقرض شده،وجود نداره،بوده ولي الان نيست،نسلش انقراض شده و وجود نداره،برای همیشه از بین رفته. . ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

292 مرام،چشم داشت،معرفت،منظره ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

293 پیشرو،اینده،جلو،رو به رو،در مقابل،پیشاپیش ،رخ نداده،اینده و. . . ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

294 دوشیزه،زنی که مجرد است،زن ناکام ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

295 تخصصی،شرکت تعاونی،همکاری،مشارکت،مشارکتی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

296 کفش پاشنه دار،کفشی که پاشنه اش بلند است ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

297 جایی را ترک کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

298 موضوع،درباره،در رابطه با ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

299 Not worried or angry ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

300 an area of land behind a house, often covered with grass ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

301 حیاط پشت منزل
بالکن
حیاط خلوت
حیاط پشتی
باغچه ی پشت خانه
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

302 behaving in an uncontrolled, sometimes violent way ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

303 A serious happening that needs quick attention ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

304 مبالات ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

305 sentry animals ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

306 gravity ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

307 کنایه از سخن بیهوده گفتن
به زبان عامیامه
زر زدن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

308 حمله،تجاوز،شکار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

309 در آغوش کسی که اورا دوست داری و عاشقشیییی
عاشقتممم
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

310
instrumental music is for musical instruments without voices
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

311 Vocal means connected with voice ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

312 رهبر ارکستر
معمولا کسی که با اشاره برای نمایش اهنگ کمک میکند
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

313 مقطع تحصیلی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

314
One of the levels in the school is called a
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

315 concerning the first and easiest part of a subject ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

316 ابتدایی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

317 نیاز کسی یا چیزی را بر طرف کردن
تامیین کردن نیاز😊
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

318 به تحقق پیوستن ارزو ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

319 ارکست ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

320 A chorus is a large group of people singing together ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

321
Singing, acting,or dancing in front of people is called performance
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

322 دوستان
با کسره و بدون کسره فرقی نداره و در ثبت احوال هم با نظر والدین هستش البته بهشون یاداوری کنین ک بزارن یا نزارن
البته فکر کنم بشه؟!😕😕😕
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

323 سنگین
کم شنوا
سخت شنوا
کسی که صدارا ب سختی یا بسیار کم میشنود👍👍
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

324 غیر عادی
فرا طبیعی
عجیب
مختلف
غیر عادی
خارق العاده
تضاد عادت
😞😞😞
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

325 انجام تکمیل اجرا ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

326 حیواناتی ک در دریا زندگی میکنند
حیوانات دریای مانند ماهی و کوسه و...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

327 دندانی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

328 اجاق اتشدان کوره ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

329 بازاریابی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

330 A hollow musical instrument with plastic or skin stretched across it round frame ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

331 اجرای زنده خواننده ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

332 کنسرت ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

333 Hold up
Move up
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

334 به قول معروف نمکش رو زیاد کردن،بزرگ کردن بیش از حد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

335 محاصره کردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

336 روزانه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

337 نهایت زیبایی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

338 بزرگ مردان ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

339 رود نیل ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

340 خالکوب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

341 تلاش برای رسیدن به عشقی کع ارزش دارد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

342 اعتقاد،تدبیر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

343 سرماخوردگی شدید
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

344 تو همه چیزمی
کَس و کار
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

345 واژگونی، شکست غیر منتظره، نژند، ناراحت، اشفته، اشفته کردن، اشفتن، مضطرب کردن، بر گرداندن، واژگون کردن، چپه کردن ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

346 تحریک کردن، ازردن، خشمگین کردن، رنجاندن، عذاب دادن، دلخور کردن، اذیت کردن، بستوه اوردن، مزاحم شدن، عاجز کردن، عصبانی کردن ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

347 خورد، خورش، علوفه، خوراک، خوراندن، قورت دادن، غذا دادن، چراندن، تغذیه کردن، خواربار تامین کردن، پروردن، سیر کردن، خوردن، جلو بردن، طعمه کردن، خوراک د ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

348 مجنون، مجنون، دیوانه، شوریده، شکاف دار، خیلی ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

349 ضعیف و ناتوان، سالخورده و فرتوت، خیلی پیر،کسی یا چیزی که سالهای زیادی است وجود دارد ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

350 یعنی الهی،چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

351 اهنمایی، سبقت، رهبری، تقدم، سر پوش، مدرک، هدایت، راه آب، سرب، شاقول گلوله، پیش افت، سرب دار، رنگ سربی، بردن، سوق دادن، رهبری کردن، سرب پوش کردن، با س ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

352 مسئولیت، دین، استعداد، فرض، شمول، بدهی، بدهکاری ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

353 حکومت، طرز حکومت، حدود و چگونگی حکومت، طرز اداره کردن، فرمانبرداری، حکمرانی، اختیارداری، نظارت
the way that organizations or countries are managed ...
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

354 نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این
ما اینجا نیومدیم کره ای یاد بگیریماااا
شما برو تو کره ای بنویس خواهشا
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

355 نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

356 گفتن، تمرین کردن، تکرار کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

357 تجزیه کردن،فاسد شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

358 science-fiction television program ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

359 تا آخر (چیزی) دوام آوردن، تا پایان چیزی زنده بودن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

360 Unflammability ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

361 سنجش اقبال،امتحان کردن شانس،بخت ازمایی،شانس،سرنوشت،شانسی،قرعه کشی،قمار ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

362 استخدام، سرباز گیری ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

363 مخففvisual basic exel ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

364 چیزی که علف میکشد یا میبلعد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

365 You're crazy to go out in this weather.
شما دیوانه هستید در این آب و هوا بیرون بیایید
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

366 means change from a child to an adult
Roshd kardan
Bozorg shodan
Ghad keshidan
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

367 صرف کردن، خرج کردن، تمام شدن، صرف شدن، سودن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

368 منصفانه ، نمایشگاه کالا ، زیبا ، لطیف ، نسبتا خوب ، متوسط ، بور ، بدون ابر ، منصف ، نمایشگاه ، بازار مکاره ، بی طرفانه ، علوم مهندسی: نمایشگاه کالا ، ... ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

369 کسی که صبور است .
کسی که بردبار است .
کسی که از روی بردباری تصمیم می گیرد .
مریض و بیمار
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

370 رابطه
دوست شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

371 حل کردن، تدبیر کردن، تعبیه کردن، از کار دراوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

372 امید، امیدواری چشم داشت، چشم انتظاری، امیدوار بودن، پشت گرمی داشتن به، انتظار داشتن، ارزو داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

373 سیوند امروزه نام روستایی معروف در استان فارس در 75 کیلومتری شمال شرقی است، در گذشته ماهیت قومی داشته است؛ بدین معنا که نام طایفه ای در نقطه ای نامشخص ... ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

374 مال اندوز
کسی ک پول جمع میاورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

375 دستمزد خوب
درآمد بالا
شغلی با در امد بالا
پول زیادی که ظرف یکماه گیرما میاید😊😊
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

376 معنی اباد به خاطر زمینهای حاصلخیز که این روستا دارد در بخش مرکزی شهرستان بروجرد میباشد زمینهای این روستا مثل دینار باارزش میباشد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

377 اسمی کردی که معنای کلیش جمع آور سرزمین هاست ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

378 نگهداری و پرورش وتعلیم کودکان ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

379 خواندن طالع کسی از روی دستش ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

380 تهی خالی پوچ تو خالی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

381 a small animal or insect that destroys crops or food supplies ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

382 مضافالیه، حالت مضاف الیه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

383 متوجه شدم،اهان،اوکی،باشه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

384 ب جای کسی بودن،در جایگاه کسی قرار داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

385 حیوانی شبیه کروکودیل که در رودخانه زندگی میکرده و ۱۳۲ دندان داشته وطول آن ۱۲ متر و وزن آن ۸۰۰۰ کیلو گرم بوده است ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

386 شنا در اب ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

387 هیاهو، انفجار، سر و صدا، بیرون ریزی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

388 متولد اسفندااااا دستا بالاااااااا بیاین وسط یه چیزی بگماسفند به معنی:گفتار نیک پندار نیک

ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

389 چرا واقعا این اسم با این زیبایی که لیاقت هر فردی رو نداره رو هر کَس ک شد میزارن من عاشق این اسم بودم اما روی یه دختر ولووو و بی ادب گذاشتن ک اصلا بدر ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

390 شبنم قطره ای از اب است که بروی گل مینشیند و زیبایی گل را بیشتر میکند😘😘😘 ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

391 ریحان گیاهی خوشبویست که در زمین نرم روید و آن گیاهی سهلی یا آزریون بری است و ریحانه به معنای گل خوشبو میباشد ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

392 دلنشین خوش صدا ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

393 اره واقعا شقایق گل همیشه عاشق و داغدار و گلی ک تو سخترین شرایط رشد میکنه دقیقا مثل من ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

394 تلخ،تند یا فرد بد عنق بد اخلاق... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

395 من بعضی جاها شنیدم در پزشکی معنی خوبی ندارع،خب چ ربطی دارع مگع مامیخوایم این اسمو تو پزشکی به کار ببریم؟مهم معنی اسمشه که خیعلی معنی خوبی دارع وقتی ا ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

396 پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار،عاشق این اسمم ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

397 اسم اصیل دخترانه کردی به معنای ،نفس ،امید ،پناه ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

398 حالا باس چشمای رنگیتو به رخ همه بکشیـــــ؟
مهکامه!اما ما اینجا داریم در مورد ملیکا صحبت میکنیم.برو تو مهکامه(اسمی خیلی مزخرف) نظر بده خانوووم...😂 ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

399 جزیره، ابخست، جزیره ساختن، جزیره دار کردن،جزیره(سرزمینی کوچک در اب مثل جزیره ایسلند یا استرالیا و اقیانوسیه) ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

400 اینده، وارد ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

401 Make one's peace with something ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

402 زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

403 سازش، ارامش، اشتی، سلامت، سلامتی، صلح، صلح و صفا
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

404 حلما یعنی صبورویکی از القاب حضرت زینب است ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

405 چانه، ذقن، زنخدان،زر زر کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

406 فراز، صریح، دایر، باز، اشکار، بی ابر، مفتوح، ازاد، روباز، در معرض، رک گو، بی الایش، فاش، علنی، سرگشاده، گشوده، واریز نشده، بی پناه، باز شدن، اشکار کر ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

407 ابگوشت، سوپ، غذای مایع ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

408 خالص، صمیمی، بی ریا، قلبی، از روی صمیمیت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

409 اشتباه، خبط، خطا، سقط ، سقیم، غلط، نادرست، ناصواب ، لغزش، نسیان، غفلت، فراموشی، فراموش کردن، خبط کردن، خطا کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

410 فریاد، ناله، ادراک، استنباط، درک، فهم، هوش، به خاطرسپاری، حافظه، یادگیری، میل، ویار، هوس ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

411 سود نیاوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

412 نور افکن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

413 لباس مخصوص پارتی های دختر و پسر قاطی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

414 کلاه گیس، موی مصنوعی، گیس ساختگی، دارای گیس مصنوعی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

415 باشگاه یا سالن ورزشی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

416 میکروفون ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

417 شرکت فیلم سازی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

418 خسارت، خرابی، زیان، ضرر، اسیب، خدشه، خلل، خسران، گزنده، خسارت وارد کردن، ضایع کردن، عیب دار کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، زیان زدن، معیوب کردن، لطمه ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

419 علمی تخیلی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

420 فلون فلون شده
نوعی فحش یا دشنام
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

421 با هم شباهت داشتن پیدا کردن نقاط مشترک در همدیگر ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

422 حالت چطوره؟خوبی؟ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

423 خیلی احمقی،خیلی خنگول هستی،خیلی بی عقلی،خیلی نفهمی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

424 آره جون عمت،مسخره گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

425 عجله نکن... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

426 دستخط خود، خط یا امضای خود شخص، دستخط نوشتن، توشیح کردن، از روی دستخطی رونویسی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

427 امضا،امضا کردن،پاراف ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

428 دست خط،هر فرد دست خطی دارد ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

429 میزان، روش، نرخ، درچند، سرعت، شمردن، نرخ بستن بر چیزی، بها گذاشتن بر، ارزیابی کردن، سنجیدن، بر اورد کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

430 دم های ابگریز ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

431 دوزخ،جهنم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

432 نامی قرآنی و به معنی روشن
ببخشید شما در مورد اقا متین و امیرعلی چی گفتین اگه میخواین تصمیمی بگیرین من کمکتون میکنم فقط برام توضیح بدین ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

433 دست کشیدن از، ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

434 in only a small amount of time ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

435 گامبوزیا ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

436 آرامش دهنده دل ها ، رنگ گلبهی ، شکرگزار ، قدر شناس ، عسل کوچولو ، مروارید ، باوفا ، درخت پر بار سیب قرمز ، نازبانو ، اتش مهربان ، گل فرانسوی ، دختر ک ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

437 عزیزم از طرز صحبتت معلومه هنوز بچه هستی.ملیکا مگه اسم پسره؟که میگین پادشاه!خب عزیزم بگو ملکه
معنی اسم ملیکا
ملکه زیبایی ها،اسمی خوش اهنگ و زیب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

438 two times ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

439 کسی که چیزی را باخود حمل میکند مثلا کسی زنی که حامله است بچه ی خود را با خود حمل میکند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

440 همیشگی،دائماً ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

441 روی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

442 بسته به ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

443 مہم نیست ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

444 Something in the shape of a box used for cooking in the kitchen ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

445 امتحان،پرسش و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

446 A shop where bread,cakes,etc are cooked and sold ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

447 متفاوت،اختلاف،چیزی کهــ باعثــ تفاوت میشوو ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

448 اینجا بچه وجود داره هااا،bf.مخاطب خاص.boy friend,just friend ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

449 کسی که وقتی دستت را میگیرد احساس ارامش داری کسی که او را دوست داری کسی که وقتی نزدیکت میشود دمای بدنت بالا میرود و قلبت شروع به تپیدن میکند.کسی که او ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

450 در حال تولید،تهیه،پیشرفت و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

451 سالن رقص،سالنی پر از توپ،استخر توپ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

452 not sweet ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

453 تالار کراوات ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

454 پینه دور،نوعی سوسک که بالهایی قرمز با نقطه سیاه دارد و کمی پرواز میکند،سوسکی قشنگ،کفش دوزگ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

455 اشیاییی که خانم ها لوازنی که نیاز دارند را داخل ان قرار داده و با خود حمل میکنند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

456 ارائه دادن،رفتن با... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

457 a formal talk ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

458 very bad , dangerous,making you worried and afraid ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

459 a unit of measurement ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

460 an illness like a bad cold ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

461 به معنی بزرگ و با شکوه. اسم با مصما و بزرگیه. سوسول نیس.اصیله. ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

462 اسم ماهی،اسم شهاب حسینی در شهرزاد ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

463 معنی کرکینی= پسر کی هستی. این طایفه بزرگ از زمان کهن جز ایل دریکوند بوده و هست ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

464 صبور و عاشق ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

465 توجه به آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد توجه کنید ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

466 Pay attention to what is happening around you ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

467 Give permission ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

468 دستگاهی که به ماشین شباهت دارد و مردم را به طبقه ی مورد نظر میرساند ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

469 A machine that takes people up and down in a building ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

470 A nut that grows under the groud ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

471 move your tongue across something in order to eat or clean it
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

472 all the things in the world that were not made or caused by people
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

473 a moving staircase in a store ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

474 نگاه کن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

475 تماشا کن،بنگر ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

476 a mark that is left by a foot or a shoe ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

477 sound the horn of a car ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

478 در بعضی جمله ها به معنی بوق،در برخی دیگر به معنی شاخ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

479 something in a car that gives a loud sound ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

480 پله برقی ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

481 اجازه دادن،صادر کردن اجازه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

482 واقعا شقایق به معنای گل همیشه عاشق و داغدار است.با تجربه شخصی به این نتیجه رسیدم ازونجایی که اسم شقایق جز زیباترین اسمهای دخترانه است ولی توصیه میکنم ... ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

483 ایستادگی،مقاومت ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

484 کنترل مجدد ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

485 باهوش،فهمیده،آرام اما زرنگ،کوشا ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

486 دست حاضر ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

487 A nut (a dry fruit with a hard shell)that grows under the ground ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

488 باعاطفه،رئوف ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

489 توهین شده،سوءاستفاده شده،بد رفتار شده‌،ناراحت کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

490 شلاق زدن،گربه،حیوانی ملوس با پشم های نرم ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

491 تحقیر،اهانت،بی احترامی،کسی را کوچک کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

492 هتل،مهمان سرا،با عرض پوزش از مردهای سرزمینم(مرد هرزه) ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

493 پریشان شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

494 صورت دیگرگون شده بر روشنان است که در برهان آمده به معنی مطلق امت از هر پیغمبری که باشد یا گروههای مردمان از هر جنس که باشند . ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

495 فلکه،ساحت، عرصه، فضا، گستره، محوطه، جولانگاه، صحنه، معرکه، رزمگاه، مصافگاه، زمینه فعالیت و... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

496 سازی است کوچک تر از گیتار و تا حدی گلابی شکل | دارای هشت سیم است که دو به دو به هم جفت شده اند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

497 سریالی که ادامه دارد و قسمت های ان زیاد است ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

498 خوف دار،هراس داشتن،ترسیدن،خفن، ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

499 قبول تشکر از کسی.خواهش میکنم
حتما چرا که نه
نظر قطعی
مطمئینا
البته
حتما
چرا قبول نکنم؟
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

500 محیطی که به دو الی ده نفر تعلق دارد و همزمان از ان محیط استفاده میشود،محیط مشترک ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

501 درب آهنی چون این نام گذاری برمیگرددبه گذشته که ورودی آن یک درب آهنی وجودداشته که علت نام گذاری آن بوده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

502 فنجان بزرگ یعنی:بزرگتر از فنجان و کوچکتر از لیوان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

503 ماجرا ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

504 تند،سردو... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

505 چاییدن به دلیل سرما ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

506 نزول ناگهانی و عظیم هر چیزی😧😧 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

507 زپرتی،کسی که استقامت ندارد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

508 دلسردی،ناامیدی،از دست دادن شوق،دست از کار کشیدن به دلیل نا امید بود،کسی که فکر کند خدا وجود ندارد،😦😦😦 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

509 رواج داشتن،تضاد کساد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

510 جهان و هستی،کائنات،هر موجودی غیر از شیطان،
کائنات یعنی ایمان داشتن به شاهد وناظر بودن خد اوند درهمه حال وهمه جا.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

511 دوست داشتنی،معرکه و محشر، ایول ، خیلی توپ بود، ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

512 تکرار کردن،گفتن،بیان کردن،تکرار کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

513 سرگذشت،حادثه،ماجراجویی،ماجراجو،مخاطره امیز،دل به دریا زدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

514 Well done:very good,excelent,well done ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

515 اب یا نعمت های فراوان
چشمه های پر اب
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

516 درمانده،خسته،تمام شده،تحلیل رفته،مصرف شده
زیست شناسی؛لوله خروجی گاز
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

517 فرار کردن،طفره رفتن،run away,تا بینهایت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

518 صاف،پر زرق و برق،دارای درخشش بالا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

519 rebound off،منعکس کردن،بازتاب کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

520 متخصص ها،افراد حرفه ای،افرادی که در یک کار تخصص دارند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

521 بوک
بوک (به مجاری: B�k) یک منطقهٔ مسکونی در مجارستان است که در Kőszeg District واقع شده است. بوک ۲۰٫۸۸ کیلومتر مربع مساحت و ۳٬۵۴۴ نفر جمعیت دارد.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

522 دهاتی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

523 انواع،مهربانی،گونه،جور،دسته،کیفیت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

524 کرگدن،اسب آبی،هیپو ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

525 کسی که واقعا خنگول(اسکل،خنگول)است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

526 کسی که یک چهره دارد،تک چهره ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

527 حق نداری خودتو وسط بیندازی!،شفقت، بست ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

528 اهل دل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

529 گریه های فرمان روا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

530 گذراندن،دفع کردن،بیزار کردن،منحرف کردن،برگرداندن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

531 استخوانی،کسی که چربی ندارد🙊 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

532 An experience or activity that is very enjoyable and exciting ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

533 سرخوش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

534 اسمی پسرانه که از زبان عربی ریشه میگیرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

535 تراش کار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

536 شجاع ، نیرومند ، دلیر ،دلاور ، پهلوان ، قهرمان، قوی ، پیروز ، موفق ، جنگجو ، مرد جنگی ،جسور،اسمی مناسب برای پسر ها، ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

537 استرکی ها از طوایف بزرگ لر است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

538 خانم یا اقای مهر شما چه کار به خانم محمدیان دارید.شاید بعضی از عضو این سایت خوب،نیاز به معنی خارجی دارند،شاید تازه وارد اموزش زبان شده اند!شاید معنی ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

539 ابزار مورد نیاز برای بازی کردن با شطرنج ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

540 پابه پای کسی یا چیزی رفتن، عقب نیافتادن،مسابقه دادن،بالا نگه داشتن،از افتادن چیزی جلوگیری کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

541 Close:یعنی بسته
اما
Closed:معنی بسته در زمان گذشته را میدهد اما دربرخی جمله
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

542 شما وقتی تخم مرغی را میشکنید از سالم بودن او خبر ندارید فقط ظاهر ان تخم مرغ را دیده اید و فکر میکنید که تخم مرغ سالم است اما تخم مرغ خراب و گندیده اس ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

543 ضعیف شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

544 زندگی تجملاتی،زندگی که ریخت و پاش زیادی دارد، زندگی پر دردسر،زندگی که بیشتر پولدار ها تشکیل میدهند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

545 اسمی مناسب برای دخترها به معنی سیراب این اسم،اسم یکی از فرشته های زرتشت بوده ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

546 یک جفت کفش مخصوص پیاده روی یا کوهنوردی که معمولا این کفش ها کفش ورزشی است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

547 دانش آموز یا دانشجو که به دلیل بورسیه به جایی دیگر سفر میکند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

548 راز پرونده ای که به پایان رسیده است ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

549 گران،باکیفیت،قیمت بالا،مدل بالا،در بعضی جمله ها به در بالای خط ترجمه میشود ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

550 چیزی که به گوش می آویزند ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

551 The persons that they travel to other cities ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

552 ناخوشایند،زشت ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

553 در کلمه به معنی فوق العاده حالا بستگی به جایگاهش در جمله دارد این کلمه میتواند جمله را هم مثبت کند و هم منفی.... ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

554 وقت کاری ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

555 رکو،مندرس،قدیمی،د مده ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

556 راحت.خودمانی.صمیمی.جون جونی.آسوده.بی خیال ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

557 موسیقی پاپlisten to pop music ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

558 امضای فردِ معروف برای طرفدارانش که باید قابلِ خواندن باشد و آسان و سریع نوشته شود ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

559 The signature of a famous person ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

560 برای خانمی که اطلاع نداریم ازدواج کرده (مجرد است یا متاهل)بکار میرود.در کنار اسم خانم مورد نظر برای ادای احترام میز میاوریم. ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

561 ضربه خوردن،سقوط کردن،مثلا میگوییم که ماشین از دره سقوط کرد،یا به درخت خورد. ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

562 حادثه ناگوار،رخداد،پیشامد ناگهانی،حادثه،اتفاقی ناگوار،اتفاق وحشتناک،اتفاق ناگهانی یا پیش بینی نشده،واقعه ناگوار... ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

563 با مزه.شیرین.خون گرم ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

564 حوصله سر بر عصبی کننده کاری که باعث عصبی شدن افراد میشود ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

565 اتاقی که در آن لباس تعویض میگردد اتاق پرو ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

566 I miss youمعنی من دلتنگ تو شدم
اما missبرای دختری که ازدواج نکرده است به کار میرود دوشیزه بستگی دارد در کدام جمله به کار گرفته شده است در هر جمله ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

567 در همسایگی کسی قرار داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

568 درست یا جبران کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

569 کاملا پخته شده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

570 گریم یا آرایش کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

571 پیامک.میسیج.اس ام اس.متنی که از کسی دریافت میکنید،میگوییم ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

572 اتاق فیلم سازی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

573 خواستنی.کمیاب.زیبا روی.جذاب.خوشمل.سوگلی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

574 دوست داشتنی لوس ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

575 آلوده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

576 دست ورداشتن از ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

577 برچسبی که قیمت و بقیه اطلاعات مانندتاریخ تولید و انقضا و نام کامل کالا روی ان نوشته شده است ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

578 A machine used in shops to keep the money in and record the amount of money from each sale ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

579 در صورتی که یک لباس مورد پسند قرار بگیرد اتاقی وجود دارد که لباس تعویض شود و در صورت پسند خریداری شود ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

580 Someone whose job is to receive or pay out money in a shop ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

581 خط ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

582 Cut into pieces ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

583 Cut into pieces ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 uncrowded
• During this special period, the buses are uncrowded .
• در طول این دوره خآص،اتوبوس هآ خـــلوت هستـند:)
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

2 uncrowded
• I want have an uncrowded house for my family.
• من خـونهـ اے سآکـــت برآے خآنوآدممم میخوآهمممم;)
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

3 jealous
• She becomes jealous when her mother kisses and holds the new baby.
• او حسآدت میڪنــد،وقتـے مآدرش کودک دیگـرے رآ بغل میڪند و مےبوســد:/
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

4 cute
• What a cute baby she is!
• چه دختر بچه ی بانمکی
١٣٩٧/١٠/١٧
|

5 popular
• I always wanted to be popular at school, but I was too shy.
• من همیشه دوست داشتم در مدرسه طرفدار داشته باشم ولی خیلی خجالتی بودم.
١٣٩٧/١٠/١٢
|

6 funny
• It's not funny! Someone could have been hurt.
• این اصلا خنده دار نیست،زیرا ممکن است کسی اسیب ببیند
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

7 funny
• a funny smell in the attic
• صدای خنده در اتاق زیر شیروانی به گوش میرسد
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

8 funny
• 'What's so funny?' she demanded.
• چه چیزی اینقد خنده دار است؟او یک خواستگار است(اخطار برای اینکه کمی جدی باش)
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

9 funny
• The movie is a comedy, and it's very funny.
• این یک فیلم کمدی،وبسیار خنده دار است
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

10 funny
• She told us a very funny joke that had us all rolling with laughter.
• او یک جک بسیار قشنگ و خنده دار گفت که همه ی ما از خندیدن زیاد خسته شدیم
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

11 tool
• What do you want with a tool kit ?
• با جعبه ابزار چه کاری دارید؟
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

12 bamboo
• This chair is made of bamboo.
• جنس این صندلــے از چوب بامبو است
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

13 leopard
• A leopard cannot change its spots.
• پلنگ وحشی هیچوقت نمیتواند لکه هایش را تعویض کند.
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

14 feed
• We should manage to house and feed the poor.
• ما باید به فقرا خانه و غذا بدهیم
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

15 feed
• Feed by measure and defy physician.
• به اندازه کافی غذا بخورید تا به دکتر نیازی نداشته باشید
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

16 spend • چه مقدار پول خرج کردی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

17 follow • یک سگ تا خانه همراه ما امد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

18 pest
• That child is an absolute pest he keeps ringing the doorbell and then running away!
• این کودک یک افت است او زنگ در را میزند و فرار میکند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

19 once
• He calls his mother once a month.
• او مادر خودیکبار در ماه میدید
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

20 speech
• I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
• من به خاطر سخنرانی عروسی عصبانی هستمـــ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

21 speech • من به اجبار در عروسی برادرم سخنرانی کردم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

22 speech
• I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
• من به خاطر سخنرانی عروسی عصبانی هستمـــ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

23 degree
• Marry a wife of thine own degree.
• ازدواج با مردی که هم درجه(سطح) او هستید
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

24 allow
• The hospital does not allow smoking anywhere on the premises.
• بیماریستان کشیدن سیگار را در ساختمان ممنوع کرده است
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

25 lick
• The dog licked up the water.
• سگ آب را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

26 lick
• She licked her ice cream cone.
• او بستنی خود را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

27 lick
• The dog licked the boy's face.
• سگ صورت پسر را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

28 honk • بوق زدن یا ایجاد سروصدای بلند در نزدیکی بیمارستان ممنوع است ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

29 horn • بعضی از گاو ها دارای شاخ هستند♥ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

30 horror
• The sight of the corpse filled them with horror.
• ان جسد چشم ها را به خود گرفت
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

31 movie star • یک ستاره سینمای مشهور بازیگری که مشهور است ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

32 cool
• You'll need to wear a light jacket on cool spring days.
• شما باید در روز های سرد ژاکت بپوشید
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

33 adventure • آیا فیلمی دیده ای که موضوعش ماجراجویی باشد؟ ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

34 fun • در اینجا کارهای جالب زیادی وجود دارد که انجامش بدهی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

35 pop music
• A radio belted out pop music.
• یک رادیو موسیقی پاپ را اجرا نکرد.
١٣٩٧/٠٥/١٨
|