برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━━

🐾⃤•• ι need тнe нappιneѕѕ ғroм тнe :)deep oғ мy нearт


منو از رفتنت میترسونی؟
مگه تا الان بودی؟! 😏

√ مــآ اونقـدر اتفآقآیے ڪ برآموون افتآدوو پشـت خنده هآے فیڪموون مخفیحـ ڪردیممـ ڪ هـر ڪیحـ میرسحـ فڪ میڪنحـ مـآ هیچیمونـ نیس،آقآے قآضی:)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زشـــت،بد شکل،بد ریخــت ١٣٩٨/١١/٠٣
|

2 شک داشتـن

گمان کردن
١٣٩٨/١١/٠٣
|

3 خلـــــوت! ١٣٩٨/١١/٠٣
|

4 مسلـــــط ١٣٩٨/١١/٠٣
|

5 روآن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

6 شمرده و قابل فهممم ١٣٩٨/١١/٠٣
|

7 not paying enough attention to what you are doing, so that you make mistakes, damage things etc ١٣٩٨/١١/٠٣
|

8 فرآمـووش کــار:) ١٣٩٨/١١/٠٣
|

9 Always he or she forgot everything ١٣٩٨/١١/٠٣
|

10 بَـــرنآمِـه ریــزی

فهرسـت کردن


جَـدوَل زَمآنی

**
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

11 پیشنهآد دآدن


خوآستـن نظردرخوآست کردن
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

12 کوبیدنِ دررر ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

13 اعترآض،شکآیـــــت� ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

14 To cry suddenly ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

15 زیـر گریهـ زدنـ:)
گریهـ یهویی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

16 اقای مهدی


من فکر میکنممم شما حق دخالت تو کار خانم یار دلواری رو نداشتین البته هر انسانی شخصیت خودشوو داره و با این حرفاتون ما با شخصیتتون ...
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

17 to make a high sound by blowing into a whistle: ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

18 صـورت حِسآب:) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

19 سـوت زدن،صدآیی ضریف:) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

20 a written list showing how much you have to pay for services you have received, work that has been done etc ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

21 Eating celery helps to lose weight ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

22 کَرَفـــس! ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

23 من بهـ هـر چیحـ ک بخواممـ میرسممـ:) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

24 کادو،هدیه

Gift❤
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

25 کسیحـ میدونحـ اینـ کلمحـ معنیش چیحـ؟البتحـ اگحـ دآرآے معنیحـ بآشحـ ـ:/ ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

26 کَلَممـ:) ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

27 اضطرآری،اورژآنسی:) ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

28 بــآل🌁 ١٣٩٨/١٠/١٩
|

29 آتَـشفِشآن:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

30 سَنجـآقَک:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

31 زَرآفِـه! ١٣٩٨/١٠/١٩
|

32 لآک پُـشت! ١٣٩٨/١٠/١٩
|

33 سَـنجآقَـک:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

34 ‌سَـــرو:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

35 یوز وحشی


‌√نپسندیدن نظرآتممم نشونحـ قدرتمحـ:)
١٣٩٨/١٠/١٨
|

36 یـوز پلنــگ وحشیـ** ١٣٩٨/١٠/١٨
|

37 پروانه ١٣٩٨/١٠/١٨
|

38 نهنـگ آبی:) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

39 نظممـ،روی برنامه،رسممـ ١٣٩٨/١٠/١٨
|

40 زیبا روی:) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

41 منتخـب،دآرآی ستآره ١٣٩٨/١٠/١٨
|

42 لیمو ترررش ١٣٩٨/١٠/١٨
|

43 لیسه! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

44 بچحـ،فـرزنـد! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

45 مخالفــــــت! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

46 خوبی،مهربانی،خوش رفتاری ١٣٩٨/١٠/١٨
|

47 قفـسه،طآقچـه:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

48 نا هنجار،چیزی ک موزون یا طبیعی نیســـت! ١٣٩٨/١٠/١٦
|

49 اسممـ خواننده مـآکــآن*تنهآ کسی ڪ اسمش واقعا لآیقشحـــ*

شـرآب نــــآب🙈💫
١٣٩٨/١٠/١٦
|

50 خوب نیســت! ١٣٩٨/١٠/١٦
|

51 افــردا خــــــــاصّ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

52 دلیــل زندگیــ ١٣٩٨/١٠/١٦
|

53 Show performance** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

54 بیش از حــــد بودن دمـــای بــــدن** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

55 عملکرد،کارایی** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

56 کاهش،کم شده ١٣٩٨/١٠/١٦
|

57 پرداخت شدحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

58 خوابگاه،اتاق کوچک:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

59 دویدن،راه رفتن با سرعتتت ١٣٩٨/١٠/١٦
|

60 جدول زمانی،ساعت پرواز و نشست هواپیما:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

61 جایگاه اجتماعی** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

62 عطر مخصوص اقایان ک در شهر کلن المان درست میشود:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

63 کسی ک دارای کاهش وزن شدیدی است:‌|
ـ
لاغری شدید**
١٣٩٨/١٠/١٦
|

64 چک کردن ساعت های فرودگاه(ساعت پرواز و نشستن هواپیما)
**
١٣٩٨/١٠/١٦
|

65 در بالای:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

66 تحیلی کردن،ازمایش کردن** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

67 تحلیل کردنــ،ازمایشـ. کردنــ ١٣٩٨/١٠/١٦
|

68 بزرگ مـــرد،اسمیحــ پسرآنحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

69 در نآبآوریح،در تعجــب** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

70 پیآمـد،بآزده،پآیآن کـــارررر** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

71 کمک کننده* ١٣٩٨/١٠/١٦
|

72 دوره،مــدت،تنآوب** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

73 نآامیـــــد بودنـــ** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

74 بد قولیحـ،نآامید کردنـــ فردیحــ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

75 اسمیحـ دخترانحـ و یونانیحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

76 رسیده،جآ افتآده** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

77 ایرآد گیررر ١٣٩٨/١٠/١٦
|

78 to become impossible to see any longer ١٣٩٨/١٠/١٦
|

79 someone who is creative is very good at using their imagination to make things ١٣٩٨/١٠/١٦
|

80 خـــلآقــــ ــــــ** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

81 involving the use of imagination to produce new ideas or things: ١٣٩٨/١٠/١٦
|

82 کفش دوزڪ:) ١٣٩٨/١٠/١٥
|

83 دلوآپـس،نگــرآنــ*-* ١٣٩٨/١٠/١٥
|

84 not afraid of taking risks or trying new things ١٣٩٨/١٠/١٥
|

85 مآجرآجــــوووو*گردشگـــررر* ١٣٩٨/١٠/١٥
|

86 دِلیـــــــرررر** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

87 پـروآنحــ،مجـوز ١٣٩٨/١٠/١٥
|

88 فـرد بآ هوشــ** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

89 معبود:) ١٣٩٨/١٠/١٥
|

90 بحـ دنبآل هممـ** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

91 بیحـ کیفیتـــ:/ ١٣٩٨/١٠/١٥
|

92 آتـش،جهنممـ ١٣٩٨/١٠/١٥
|

93 وانمود کردنــ:) ١٣٩٨/١٠/١٢
|

94 فکر کردن بحــ ١٣٩٨/١٠/١٢
|

95 تصــــور کردنِ . . . ١٣٩٨/١٠/١٢
|

96 چشمم انتظآریحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٢
|

97 امیدوآر بودن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

98 I can’t help the way I feel about you. ١٣٩٨/١٠/١٢
|

99 used to say that someone is unable to change their behaviour or feelings, or to prevent themselves from doing something: ١٣٩٨/١٠/١٢
|

100 پیش بینے اوضآع جَـــوے:( ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

101 رهـآ کـــــردن ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

102 #کآرآگآه


کسے کهـ بهـ دنبآل سرنخ برآے حل پروندع میگردد:)
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

103 پیروزے** ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

104 فآرغ التحصیــل ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

105 شروع کنید بهـ انجآم کآرے:)) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

106 نآخوشآینـد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

107 غیــر دوستآنح** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

108 نــآ خوشآینـــد** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

109 The old man looked cross and unfriendly. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

110 ســـرد،غیـر دوستآنهــ،رسمـے ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

111 خلــوت،سآکـــت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

112 ایـن مبل بسیآر نآخوشآیند است*
نشستن روش رآحــت نیســت*
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

113 نـآ خوشآینــد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

114 نآ آسـوده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

115 That’s a terrific idea! ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

116 فوق العآده،محــشر،معرکهـ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

117 Their son had been injured in a terrible accident. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

118 Very bad and awful ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

119 تــرسنآڪ** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

120 It had been a pleasant evening. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

121 دلپــذیــر مطبوع دوســت دآشتنـے** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

122 The food looked horrible, but it tasted OK. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

123 چنــدش آور،حـآ بهم زن:/ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

124 لــذیذ،دلچــــسب** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

125 رآحــــت** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

126 Sit down and make yourself comfortable. ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

127 someone who has invented something, or whose job is to invent things ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

128 متخــــرع**کشف کــردن** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

129 کسے کهـ چیز جدیدے رآ درستــ یـآ کشف میکنــد(مخترع) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

130 the person who directs or controls a group, organization, country ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

131 رهبر سیآسے** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

132 someone who writes poems ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

133 کسے کهـ شعـر میگهــ
شآعـــر از منـــ بهتــــرر؟؟:)
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

134 someone who writes books, stories, or articles in as a job ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

135 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

136 رمآن نویس ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

137 کسے کهـ دآستآنــ هآے طولآنے(رمــآن) مینویسد** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

138 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

139 someone who writes music ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

140 someone who writes music ⇒ ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

141 آهنگـــ سآز** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

142 شنبهـــ:/ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

143 هــــر یڪ!" ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

144 پنجشنبهـ و جمعهــ
معمولا شآمل روزآیے کهـ تعطــیل هسنــ...میشح:)
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

145 شقایقا دل رحمن روح لطیفی دارن
مغرورن عاشق هرکسی نمیشن یعنی محدود افراد هستن ک میتونن دل شقایقا رو ببرن
مهربونن ولی زود ازرده خاطر میشن
شق ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

146 نــوجوآنــ
حدودا 13 تــآ 18 ســآل
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

147 فروتـــن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

148 someone you tell your secrets to or who you talk to about personal things ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

149 رآزدآر:) ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

150 مطمئینـــــ
Selfish اشتبآست:/
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

151 متکبــر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

152 پـــآڪ و بے ریـــآ** ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

153 حقوق،وکآلتـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

154 تـــــآریخ:) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

155 مخآبرآط و ارتبآطآتـــــــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

156 مهـندسے عمـــرآنــ*** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

157 بزینــس،تجآرتــ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

158 عـــــــــزیزمـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

159 بــرنآمــهــ یآ مسآبقهــ ے تلویزیونــے:)مثل:برندهـ بآشــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

160 هــرگــز،هیچوقــتـــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

161 شوهــر بے مصرفــــ(مجسمهــ)😹 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

162 تخیــلــے👽 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

163 دآستآنــ عآشقآنهــ(دلممم خوآس یهـو)😞😍 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

164 فیلمــ تــرسنآڪ:( ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

165 مستنـــد:) ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

166 فیلمـ اکشنـ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

167 نوشتــــن پســت کآرتــــ ١٣٩٨/٠٧/١١
|

168 ت خونع بآ اقوام مآندن:) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

169 پـــرواز بآ هوآپیمآ:))) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

170 خودخوآه
در ضمــن خود خوآه بآ مغرور متفآوتع:)
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

171 بــرون گـــرآ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

172 برو گـــرآ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

173 ســـر و صــدآ:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

174 مـضطـرب ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

175 منظمم ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

176 *حــسود*
کسے کہ حاضرع هـر کآرے کنہ ک خودش و زندگیش مث ت بشہ و اگ مـوفق نشد،دسـت ب هر کآرے میزنع ک زندگے ت رو ب آتیــش بڪشــہ:/
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

177 خـوش پــوش:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

178 سخــآوتمــند:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

179 دوستـــــآنــہ😻s😻 ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

180 Friendly and thoughtful about what other peopel want or need ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

181 someone who gets news or writes about happenings for a newspaper radio or television ١٣٩٨/٠٦/١١
|

182 pull somebody or something along with difficulty ١٣٩٨/٠٦/١١
|

183 attend means go to or present at a place ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

184 provide means give or supply something to somebody ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

185 تہیہ کردن ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

186 recite means say a piece of written or a list from memory ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

187 a streamer is a long piece of colored paper that you use for decorating ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

188 A box bottle package etc in which something is kept ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

189 a group of objects of a particular type
that somebody has collected
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

190 A policeman or police woman ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

191 A sign with three colored lights used for controlling traffic ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

192 an area of land in a town which has streets on four sides ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

193 a piece of writing in short lines with similar sounds at the end of lines ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

194 A long piece of cloth with words or singns on it ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

195 Change from solid to liquid ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

196 Is customs and ideas of a group of people ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

197 A person who receives visitors is called a host ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

198 A program is a set of planned activities in education or training ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

199 دانشــ آموز یآ دانشــ جویے کـــ بدلیلــ تحصیلــ بہ مکانے دیگر مہآجرتــ میکند:) ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

200 a student who visits another counry ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

201 piece of metal, usually flat and round, that is used as money ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

202 نوعے پولــ ساختہ شده توسطــ فلز(سکہ)
**Shiva_sisi**
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

203 a piece of money made of metal ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

204 a wooden frame that holds a black bord or a picture that is being painted ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

205 A painter's board for mixing colors ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

206 What you do regularly in your free time for enjoyament ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

207 The pieces used to play chess and the board on wich game is played ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

208 A seat that does not have a back or arms ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

209 Other people or things that are left ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

210 bring a number of things together
جمع اوردے کردنـــ
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

211 a piece of paper money ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

212 Barbecue is an outdoor party in wich food is cooked over fire ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

213 disgusting things cause a strong feeling or dislike. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

214 disgusting things cause a strong feeling or dislike. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

215 a book in which you write down the things that happen to you each day ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

216 a fire made outdoors by people who are camping ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

217 A counselor gives advice to people ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

218 a fire made outdoors by people who are camping ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

219 آتشے کـــ تـوسط دستـــ خودمونـــ درستــ میشہ جہتــ گرمــ کردنــ یا روشنــ کردنــ مکانے☺ ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

220 A campfire is a 🔥 made outdoors by people who are camping (⛺) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

221 A ghost is the spirit of a dead person. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

222 Least means the smallest in size or amount ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

223 Make you angry and sad ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

224 Put up a tent or a group of tents in a place ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

225 . a container in which something, especially drinks, is cooled or kept cold: ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

226 a box with ice init that is usedfor keeping foods or drink cool ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

227 someone who drops paper, cans etc on the ground in public places ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

228 A person that drops litter in a public place ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

229 means calm and quiet ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

230 An animal like a small hairy worm with very small leg ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

231 verb: try to win in a game ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

232 Problem difficulty worry ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

233 مشکلــ ــــ☺ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

234 A hot or cold drink ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

235 پاشیدنــ ــ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

236 That student did not follow the rules ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

237 on official statement that tells what you must or mustn`t do ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

238 I never throw clothes away. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

239 Studios means spending a lot of time for studying ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

240 worry means be anxious or make someone anxious ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

241 attention is a synonym for "care" ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

242 afraid means worried ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

243 هراسیدنــــ ـــــ ،ترسیدنــــ ـــــ ، ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

244 is the way you think,feel,or behave ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

245 from or relating to a country that is not your own: ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

246 تمامــ ــــ کشور هآ بہ جز کشورے کہ در آنـــ ــــ زندگے مےکنیمــــ ـــــ🍃🙈 ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

247 نکتہ،نصیحتــ ـــ ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

248 a tip is a piece of useful advice ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

249 unable to understand or think clearly about what someone is saying ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

250 a class in school in which you do physical exercises and play sports ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

251 the geography of a building, city etc is the way all its parts are arranged ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

252 the general condition of your body and how healthy you are ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

253 the study of natural world ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

254 کارنامہ،گزارش تحصیلے ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

255 Powder used to make bread pr cake ١٣٩٧/١١/١١
|

256 آرد ١٣٩٧/١١/١١
|

257 ذرات سازنده ی مواد(اتم) ١٣٩٧/١١/١١
|

258 کیکی برای صبحانه(پنکیک) ١٣٩٧/١١/١١
|

259 قهرمان ١٣٩٧/١١/٠٨
|

260 @ریحانه
اشتباست competition is a synonym for race
١٣٩٧/١١/٠٨
|

261 رقبت ١٣٩٧/١١/٠٨
|

262 Without hope ١٣٩٧/١١/٠٨
|

263 لنگر ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

264 A tube that a swimmer uses to breathe air under water ١٣٩٧/١٠/١٧
|

265 What you hope for and want to happen but it is not very likely ١٣٩٧/١٠/١٧
|

266 Not long ago ; recently ١٣٩٧/١٠/١٦
|

267 Not long ago ; recently ١٣٩٧/١٠/١٦
|

268 درد ١٣٩٧/١٠/١٢
|

269 کسی که مردم اورا دوست دارند مثل ارتیست یا هنرمند ها خواننده ها و بازیگر ها و . . .😄 ١٣٩٧/١٠/١٢
|

270 Enormous means very large or great ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

271 پیاده روے ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

272 hiking is a long walk in the mountains or the country ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

273 Jogging means running slowly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

274 Sightseeing means visiting interesting places of a city ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

275 ســِیر ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

276 Soon means early or quickly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

277 Sand box is a hole or box in the garden with sand in it ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

278 Funny things make you smile or laugh ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

279 Recess is free time during the day at school ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

280 نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

281 to not go somewhere or do something, especially when you want to but cannot: ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

282 خرمن گاه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

283 متفاوت ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

284 پیمان ازدواج بستن قرار داد زناشویی را منعقد کردن . ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

285 سفت، روزنه، سوراخ، خندق، غار، گودی، غول، منفذ، رخنه، فرجه، نقب، حفره، گودال، چال، فرج، لانه خرگوش و امثال ان، روزنه کندن، در لانه کردن، سوراخ سوراخ ک ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

286 His coat caught in the doorPeel and dice the potatoesa very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended ag ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

287 جذاب،تودل برو،دلربا،زیبا ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

288 علائم ماه های تولد ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

289 درخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

290 بهره برداری
سوءاستفاده
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

291 مو خوره ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

292 مردن از لحاظ احساسات و عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

293 to cut a shape from a piece of paper, cloth etc: ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

294 Give something to each one of a group of people ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

295 Take the skin off a fruit or vegetable ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

296 A large building with high walls and towers ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

297 An empty ball of air or gas ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

298 Remove marks or writing ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

299 Make or shape something by sending air out of mouth ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

300 Stop trying ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

301 A class for little children ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

302 از نظر من زرقان به معنی زر سیم است چرا که تخت جمشید در کنار او و زمینهای کشاورزی در اطراف او است به همین دلیل آن را زرقان خوانده اند ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

303 هرگز تسلیم نشو
هرگز نا امید نشو
همیشه امیدوار باش
ایمان داشته باش
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

304 عشقی طولانی مدت
عشقی که خیلی مدت است،وجود دارد اما در دل هنوز جوان است
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

305 زاغه نشین. ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

306 مرتبط ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

307 ستاره روشن
اسمی برای دختران
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

308 مکمل ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

309 frightened ;afraid a lot ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

310 A person who steals things from other people


فردے که بدون اجازه به وسایل دیگران دست میزند و ان را برای خود بر میدارد
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

311 مثال
👀😂😂😂😂He stole money from his parents
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

312 Take other people's things without permission

دزدیدن
بدون اجازه چیزی را برای خود برداشتن
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

313 Of a dog) make a loud short noise) ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

314 پارس کردن سگ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

315 Move and press your hand over something ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

316 Make a sudden loud noise ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

317 ماه درخشنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

318 ببخشید بیژن اسم دخترا هم هست؟ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

319 a piece of paper with questions or exercises on it
برگه یادداشت اشتباه هستش
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

320 A restaurant that sells food which you eat some where else is a take out
بیرون بردن
رستوران مرکزی که غذا سرو نمی کند و باید غذا را بخریم و بیرو ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

321 پیرامون ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

322 دنبال کردن،فالو کردن البته در فعل ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

323 بدون وقت قبلی،بدو فکر کردن،بدون پیش نیاز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

324 سرزنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

325 اعمال عشق
ببخشید یه سوال شما اقا محسن عشق ستاره خانوم هستید؟ببخشید پرسیدم
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

326 با ماشین نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

327 مسلمانان،مومنان،ایزدپرستان ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

328 عصب کشی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

329 زیباروی،خجسته ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

330 Something you hold in your hand and use to do a job ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

331 سرنخ و مدرک ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

332 A piece of information that helps you solve a problem or find an answer ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

333 Things for people to see ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

334 گویشوران محلی،زبان سرشتی بومی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

335 منفجر شدن مخزن مایعات بر اثر گرم شدن مایع و تبدیل به بخار و افزایش فشار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

336 ماهیچه هــا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

337 لوند،کیوت،زیبا و دل انگیز،دلربا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

338 مرحبا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

339 آفرین،احسنت،سپاس و ستایش برای خدا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

340 کنار هم قرار دادن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

341 خودنمایی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

342 معالجه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

343 راستشو بخوای،رک بگم که،راست گو،کسی که دروغ نمگوید ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

344 Around means a little more or less than ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

345 در قید حیات،زنده است،نفس میکشد ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

346 Hibernate means spend the winter in deep sleep ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

347 خوشبحالت عشقتم به اندازه ی خودت دوست داره؟
کاش به هم برسین ایشالله همه ی عاشقا به هم برسن
کاش عشق منم دوسم داشت
کاش یکی عاشقم بود
@محسن❤ر ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

348 Bamboo is a tall plant of the grass family ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

349 Is 0.454 kilograms ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

350 مقدار کم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

351 An ounce is 28.35 grams ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

352 Weigh means have or show a certain weight ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

353 Real ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

354 A fact is something that you think is true or correct ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

355 چیاکو یعنی کوهستان.وبه معنی بلندترین نقطه کوه میگویند.یک نفرکوردهم فرمانده بوده که اسمش چیاکوبوده. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

356 حکومت ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

357 برنده ی جایزه نوبل ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

358 رده بالا،best ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

359 دوستانه،خواهرانه،برادرانه،صمیمی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

360 دیوث،کسی که ادب ندارد ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

361 .Giant means extremely large ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

362 تکاندن قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

363 الهه عشق،مظهر عشق ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

364 پادری،قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

365 انباشته ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

366 تجاوز،دست از پا خطا کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

367 سرآشپز ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

368 مواظب،هشدار،اخطار ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

369 تک اهنگ ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

370 living and growing in nature ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

371 to move by jumping on one foot ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

372 عشقم،عزیزم،همه ی دار و ندارم ،وجودم ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

373 a large wild animal that has yellow and black lines on its body and is a member of the cat family ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

374 پلنگ ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

375 عینا،دقیقا،زدی تو هدف ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

376 به نظر من هم مسیحا کاملا اسم پسرونه ای هست و خیلی اسم ها هستن که پسرونه هستن اما روی دخترا هم گذاشته شدن مثل متین که خیلی از خانم های ایرانی اسمشون م ... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

377 سالنی که در آن مردم به طور زنده یک داستان کوتاهی را مورد اجرا قرار میدهند و میتوان ان را به طور زنده تماشا کرد ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

378 نیم پز،متوسط،کم،نادر کمیاب ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

379 a large monkey that lives in Africa and South Asia ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

380 نوعی میمون که از شامپانزه‌ها کوچک تر است وخود را به درخت ها و اشیا دیگر آویزان میکند ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

381 انواع گربه سانان درشت اندام و درنده که بومی افریقا و آسیای جنوبی می باشند و زمینه ی بدنشان زرد مایل به قهوه ای و دارای خال های سیاه است. ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

382 A large wild animal of the cat family that has yellow fur with dark spots. ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

383 a large brown animal like a deer that has very large flat antlers (=horns that grow like branches) and lives in North America, northern Europe, and p ... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

384 نوعی گوزن که از گوزن معمولی نسبتا بزرگتر است،و در شمال زندگی میکند ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

385 یوزپلنگ وحشی،یوز پلنگ اهلی نشده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

386 پیمان،عهدنامه،قرارداد ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

387 ابتدایی،مقدماتی،دوره های اولیه ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

388 Endangered animals are in danger of disappearing from the world
در معرض انقراض،در مرز نابود شدن
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

389 بستنی کره ای،کره سازی،دستگاه کره سازی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

390 از بين رفته،نابود شده،منقرض شده،وجود نداره،بوده ولي الان نيست،نسلش انقراض شده و وجود نداره،برای همیشه از بین رفته. . ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

391 مرام،چشم داشت،معرفت،منظره ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

392 پیشرو،اینده،جلو،رو به رو،در مقابل،پیشاپیش ،رخ نداده،اینده و. . . ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

393 دوشیزه،زنی که مجرد است،زن ناکام ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

394 تخصصی،شرکت تعاونی،همکاری،مشارکت،مشارکتی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

395 کفش پاشنه دار،کفشی که پاشنه اش بلند است ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

396 جایی را ترک کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

397 موضوع،درباره،در رابطه با ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

398 Not worried or angry ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

399 an area of land behind a house, often covered with grass ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

400 حیاط پشت منزل
بالکن
حیاط خلوت
حیاط پشتی
باغچه ی پشت خانه
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

401 behaving in an uncontrolled, sometimes violent way ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

402 A serious happening that needs quick attention ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

403 مبالات ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

404 sentry animals ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

405 gravity ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

406 کنایه از سخن بیهوده گفتن
به زبان عامیامه
زر زدن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

407 حمله،تجاوز،شکار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

408 در آغوش کسی که اورا دوست داری و عاشقشیییی
عاشقتممم
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

409
instrumental music is for musical instruments without voices
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

410 Vocal means connected with voice ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

411 رهبر ارکستر
معمولا کسی که با اشاره برای نمایش اهنگ کمک میکند
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

412 مقطع تحصیلی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

413
One of the levels in the school is called a
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

414 concerning the first and easiest part of a subject ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

415 ابتدایی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

416 نیاز کسی یا چیزی را بر طرف کردن
تامیین کردن نیاز😊
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

417 به تحقق پیوستن ارزو ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

418 ارکست ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

419 A chorus is a large group of people singing together ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

420
Singing, acting,or dancing in front of people is called performance
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

421 دوستان
با کسره و بدون کسره فرقی نداره و در ثبت احوال هم با نظر والدین هستش البته بهشون یاداوری کنین ک بزارن یا نزارن
البته فکر کنم بشه؟!😕😕😕
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

422 سنگین
کم شنوا
سخت شنوا
کسی که صدارا ب سختی یا بسیار کم میشنود👍👍
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

423 غیر عادی
فرا طبیعی
عجیب
مختلف
غیر عادی
خارق العاده
تضاد عادت
😞😞😞
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

424 انجام تکمیل اجرا ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

425 حیواناتی ک در دریا زندگی میکنند
حیوانات دریای مانند ماهی و کوسه و...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

426 دندانی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

427 اجاق اتشدان کوره ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

428 بازاریابی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

429 A hollow musical instrument with plastic or skin stretched across it round frame ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

430 اجرای زنده خواننده ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

431 کنسرت ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

432 Hold up
Move up
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

433 به قول معروف نمکش رو زیاد کردن،بزرگ کردن بیش از حد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

434 محاصره کردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

435 روزانه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

436 نهایت زیبایی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

437 بزرگ مردان ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

438 رود نیل ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

439 خالکوب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

440 تلاش برای رسیدن به عشقی کع ارزش دارد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

441 اعتقاد،تدبیر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

442 سرماخوردگی شدید
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

443 تو همه چیزمی
کَس و کار
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

444 واژگونی، شکست غیر منتظره، نژند، ناراحت، اشفته، اشفته کردن، اشفتن، مضطرب کردن، بر گرداندن، واژگون کردن، چپه کردن ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

445 تحریک کردن، ازردن، خشمگین کردن، رنجاندن، عذاب دادن، دلخور کردن، اذیت کردن، بستوه اوردن، مزاحم شدن، عاجز کردن، عصبانی کردن ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

446 خورد، خورش، علوفه، خوراک، خوراندن، قورت دادن، غذا دادن، چراندن، تغذیه کردن، خواربار تامین کردن، پروردن، سیر کردن، خوردن، جلو بردن، طعمه کردن، خوراک د ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

447 مجنون، مجنون، دیوانه، شوریده، شکاف دار، خیلی ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

448 ضعیف و ناتوان، سالخورده و فرتوت، خیلی پیر،کسی یا چیزی که سالهای زیادی است وجود دارد ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

449 یعنی الهی،چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

450 اهنمایی، سبقت، رهبری، تقدم، سر پوش، مدرک، هدایت، راه آب، سرب، شاقول گلوله، پیش افت، سرب دار، رنگ سربی، بردن، سوق دادن، رهبری کردن، سرب پوش کردن، با س ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

451 مسئولیت، دین، استعداد، فرض، شمول، بدهی، بدهکاری ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

452 حکومت، طرز حکومت، حدود و چگونگی حکومت، طرز اداره کردن، فرمانبرداری، حکمرانی، اختیارداری، نظارت
the way that organizations or countries are managed ...
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

453 نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این
ما اینجا نیومدیم کره ای یاد بگیریماااا
شما برو تو کره ای بنویس خواهشا
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

454 نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

455 گفتن، تمرین کردن، تکرار کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

456 تجزیه کردن،فاسد شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

457 science-fiction television program ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

458 تا آخر (چیزی) دوام آوردن، تا پایان چیزی زنده بودن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

459 Unflammability ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

460 سنجش اقبال،امتحان کردن شانس،بخت ازمایی،شانس،سرنوشت،شانسی،قرعه کشی،قمار ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

461 استخدام، سرباز گیری ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

462 مخففvisual basic exel ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

463 چیزی که علف میکشد یا میبلعد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

464 You're crazy to go out in this weather.
شما دیوانه هستید در این آب و هوا بیرون بیایید
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

465 means change from a child to an adult
Roshd kardan
Bozorg shodan
Ghad keshidan
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

466 صرف کردن، خرج کردن، تمام شدن، صرف شدن، سودن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

467 منصفانه ، نمایشگاه کالا ، زیبا ، لطیف ، نسبتا خوب ، متوسط ، بور ، بدون ابر ، منصف ، نمایشگاه ، بازار مکاره ، بی طرفانه ، علوم مهندسی: نمایشگاه کالا ، ... ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

468 کسی که صبور است .
کسی که بردبار است .
کسی که از روی بردباری تصمیم می گیرد .
مریض و بیمار
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

469 رابطه
دوست شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

470 حل کردن، تدبیر کردن، تعبیه کردن، از کار دراوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

471 امید، امیدواری چشم داشت، چشم انتظاری، امیدوار بودن، پشت گرمی داشتن به، انتظار داشتن، ارزو داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

472 سیوند امروزه نام روستایی معروف در استان فارس در 75 کیلومتری شمال شرقی است، در گذشته ماهیت قومی داشته است؛ بدین معنا که نام طایفه ای در نقطه ای نامشخص ... ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

473 مال اندوز
کسی ک پول جمع میاورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

474 دستمزد خوب
درآمد بالا
شغلی با در امد بالا
پول زیادی که ظرف یکماه گیرما میاید😊😊
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

475 معنی اباد به خاطر زمینهای حاصلخیز که این روستا دارد در بخش مرکزی شهرستان بروجرد میباشد زمینهای این روستا مثل دینار باارزش میباشد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

476 اسمی کردی که معنای کلیش جمع آور سرزمین هاست ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

477 نگهداری و پرورش وتعلیم کودکان ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

478 خواندن طالع کسی از روی دستش ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

479 تهی خالی پوچ تو خالی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

480 a small animal or insect that destroys crops or food supplies ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

481 مضافالیه، حالت مضاف الیه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

482 متوجه شدم،اهان،اوکی،باشه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

483 ب جای کسی بودن،در جایگاه کسی قرار داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

484 حیوانی شبیه کروکودیل که در رودخانه زندگی میکرده و ۱۳۲ دندان داشته وطول آن ۱۲ متر و وزن آن ۸۰۰۰ کیلو گرم بوده است ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

485 شنا در اب ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

486 هیاهو، انفجار، سر و صدا، بیرون ریزی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

487 متولد اسفندااااا دستا بالاااااااا بیاین وسط یه چیزی بگماسفند به معنی:گفتار نیک پندار نیک

ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

488 چرا واقعا این اسم با این زیبایی که لیاقت هر فردی رو نداره رو هر کَس ک شد میزارن من عاشق این اسم بودم اما روی یه دختر ولووو و بی ادب گذاشتن ک اصلا بدر ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

489 شبنم قطره ای از اب است که بروی گل مینشیند و زیبایی گل را بیشتر میکند😘😘😘 ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

490 ریحان گیاهی خوشبویست که در زمین نرم روید و آن گیاهی سهلی یا آزریون بری است و ریحانه به معنای گل خوشبو میباشد ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

491 دلنشین خوش صدا ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

492 اره واقعا شقایق گل همیشه عاشق و داغدار و گلی ک تو سخترین شرایط رشد میکنه دقیقا مثل من ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

493 تلخ،تند یا فرد بد عنق بد اخلاق... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

494 من بعضی جاها شنیدم در پزشکی معنی خوبی ندارع،خب چ ربطی دارع مگع مامیخوایم این اسمو تو پزشکی به کار ببریم؟مهم معنی اسمشه که خیعلی معنی خوبی دارع وقتی ا ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

495 پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار،عاشق این اسمم ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

496 اسم اصیل دخترانه کردی به معنای ،نفس ،امید ،پناه ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

497 حالا باس چشمای رنگیتو به رخ همه بکشیـــــ؟
مهکامه!اما ما اینجا داریم در مورد ملیکا صحبت میکنیم.برو تو مهکامه(اسمی خیلی مزخرف) نظر بده خانوووم...😂 ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

498 جزیره، ابخست، جزیره ساختن، جزیره دار کردن،جزیره(سرزمینی کوچک در اب مثل جزیره ایسلند یا استرالیا و اقیانوسیه) ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

499 اینده، وارد ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

500 Make one's peace with something ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

501 زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

502 سازش، ارامش، اشتی، سلامت، سلامتی، صلح، صلح و صفا
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

503 حلما یعنی صبورویکی از القاب حضرت زینب است ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

504 چانه، ذقن، زنخدان،زر زر کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

505 فراز، صریح، دایر، باز، اشکار، بی ابر، مفتوح، ازاد، روباز، در معرض، رک گو، بی الایش، فاش، علنی، سرگشاده، گشوده، واریز نشده، بی پناه، باز شدن، اشکار کر ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

506 ابگوشت، سوپ، غذای مایع ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

507 خالص، صمیمی، بی ریا، قلبی، از روی صمیمیت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

508 اشتباه، خبط، خطا، سقط ، سقیم، غلط، نادرست، ناصواب ، لغزش، نسیان، غفلت، فراموشی، فراموش کردن، خبط کردن، خطا کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

509 فریاد، ناله، ادراک، استنباط، درک، فهم، هوش، به خاطرسپاری، حافظه، یادگیری، میل، ویار، هوس ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

510 سود نیاوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

511 نور افکن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

512 لباس مخصوص پارتی های دختر و پسر قاطی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

513 کلاه گیس، موی مصنوعی، گیس ساختگی، دارای گیس مصنوعی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

514 باشگاه یا سالن ورزشی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

515 میکروفون ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

516 شرکت فیلم سازی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

517 خسارت، خرابی، زیان، ضرر، اسیب، خدشه، خلل، خسران، گزنده، خسارت وارد کردن، ضایع کردن، عیب دار کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، زیان زدن، معیوب کردن، لطمه ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

518 علمی تخیلی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

519 فلون فلون شده
نوعی فحش یا دشنام
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

520 با هم شباهت داشتن پیدا کردن نقاط مشترک در همدیگر ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

521 حالت چطوره؟خوبی؟ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

522 خیلی احمقی،خیلی خنگول هستی،خیلی بی عقلی،خیلی نفهمی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

523 آره جون عمت،مسخره گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

524 عجله نکن... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

525 دستخط خود، خط یا امضای خود شخص، دستخط نوشتن، توشیح کردن، از روی دستخطی رونویسی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

526 امضا،امضا کردن،پاراف ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

527 دست خط،هر فرد دست خطی دارد ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

528 میزان، روش، نرخ، درچند، سرعت، شمردن، نرخ بستن بر چیزی، بها گذاشتن بر، ارزیابی کردن، سنجیدن، بر اورد کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

529 دم های ابگریز ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

530 دوزخ،جهنم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

531 نامی قرآنی و به معنی روشن
ببخشید شما در مورد اقا متین و امیرعلی چی گفتین اگه میخواین تصمیمی بگیرین من کمکتون میکنم فقط برام توضیح بدین ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

532 دست کشیدن از، ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

533 in only a small amount of time ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

534 گامبوزیا ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

535 آرامش دهنده دل ها ، رنگ گلبهی ، شکرگزار ، قدر شناس ، عسل کوچولو ، مروارید ، باوفا ، درخت پر بار سیب قرمز ، نازبانو ، اتش مهربان ، گل فرانسوی ، دختر ک ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

536 عزیزم از طرز صحبتت معلومه هنوز بچه هستی.ملیکا مگه اسم پسره؟که میگین پادشاه!خب عزیزم بگو ملکه
معنی اسم ملیکا
ملکه زیبایی ها،اسمی خوش اهنگ و زیب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

537 two times ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

538 کسی که چیزی را باخود حمل میکند مثلا کسی زنی که حامله است بچه ی خود را با خود حمل میکند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

539 همیشگی،دائماً ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

540 روی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

541 بسته به ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

542 مہم نیست ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

543 Something in the shape of a box used for cooking in the kitchen ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

544 امتحان،پرسش و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

545 A shop where bread,cakes,etc are cooked and sold ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

546 متفاوت،اختلاف،چیزی کهــ باعثــ تفاوت میشوو ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

547 اینجا بچه وجود داره هااا،bf.مخاطب خاص.boy friend,just friend ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

548 کسی که وقتی دستت را میگیرد احساس ارامش داری کسی که او را دوست داری کسی که وقتی نزدیکت میشود دمای بدنت بالا میرود و قلبت شروع به تپیدن میکند.کسی که او ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

549 در حال تولید،تهیه،پیشرفت و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

550 سالن رقص،سالنی پر از توپ،استخر توپ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

551 not sweet ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

552 تالار کراوات ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

553 پینه دور،نوعی سوسک که بالهایی قرمز با نقطه سیاه دارد و کمی پرواز میکند،سوسکی قشنگ،کفش دوزگ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

554 اشیاییی که خانم ها لوازنی که نیاز دارند را داخل ان قرار داده و با خود حمل میکنند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

555 ارائه دادن،رفتن با... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

556 a formal talk ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

557 very bad , dangerous,making you worried and afraid ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

558 a unit of measurement ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

559 an illness like a bad cold ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

560 به معنی بزرگ و با شکوه. اسم با مصما و بزرگیه. سوسول نیس.اصیله. ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

561 اسم ماهی،اسم شهاب حسینی در شهرزاد ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

562 معنی کرکینی= پسر کی هستی. این طایفه بزرگ از زمان کهن جز ایل دریکوند بوده و هست ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

563 صبور و عاشق ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

564 توجه به آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد توجه کنید ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

565 Pay attention to what is happening around you ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

566 Give permission ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

567 دستگاهی که به ماشین شباهت دارد و مردم را به طبقه ی مورد نظر میرساند ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

568 A machine that takes people up and down in a building ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

569 A nut that grows under the groud ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

570 move your tongue across something in order to eat or clean it
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

571 all the things in the world that were not made or caused by people
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

572 a moving staircase in a store ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

573 نگاه کن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

574 تماشا کن،بنگر ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

575 a mark that is left by a foot or a shoe ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

576 sound the horn of a car ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

577 در بعضی جمله ها به معنی بوق،در برخی دیگر به معنی شاخ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

578 something in a car that gives a loud sound ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

579 پله برقی ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

580 اجازه دادن،صادر کردن اجازه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

581 واقعا شقایق به معنای گل همیشه عاشق و داغدار است.با تجربه شخصی به این نتیجه رسیدم ازونجایی که اسم شقایق جز زیباترین اسمهای دخترانه است ولی توصیه میکنم ... ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

582 ایستادگی،مقاومت ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

583 کنترل مجدد ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

584 باهوش،فهمیده،آرام اما زرنگ،کوشا ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

585 دست حاضر ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

586 A nut (a dry fruit with a hard shell)that grows under the ground ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

587 باعاطفه،رئوف ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

588 توهین شده،سوءاستفاده شده،بد رفتار شده‌،ناراحت کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

589 شلاق زدن،گربه،حیوانی ملوس با پشم های نرم ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

590 تحقیر،اهانت،بی احترامی،کسی را کوچک کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

591 هتل،مهمان سرا،با عرض پوزش از مردهای سرزمینم(مرد هرزه) ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

592 پریشان شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

593 صورت دیگرگون شده بر روشنان است که در برهان آمده به معنی مطلق امت از هر پیغمبری که باشد یا گروههای مردمان از هر جنس که باشند . ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

594 فلکه،ساحت، عرصه، فضا، گستره، محوطه، جولانگاه، صحنه، معرکه، رزمگاه، مصافگاه، زمینه فعالیت و... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

595 سازی است کوچک تر از گیتار و تا حدی گلابی شکل | دارای هشت سیم است که دو به دو به هم جفت شده اند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

596 سریالی که ادامه دارد و قسمت های ان زیاد است ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

597 خوف دار،هراس داشتن،ترسیدن،خفن، ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

598 قبول تشکر از کسی.خواهش میکنم
حتما چرا که نه
نظر قطعی
مطمئینا
البته
حتما
چرا قبول نکنم؟
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

599 محیطی که به دو الی ده نفر تعلق دارد و همزمان از ان محیط استفاده میشود،محیط مشترک ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

600 درب آهنی چون این نام گذاری برمیگرددبه گذشته که ورودی آن یک درب آهنی وجودداشته که علت نام گذاری آن بوده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

601 فنجان بزرگ یعنی:بزرگتر از فنجان و کوچکتر از لیوان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

602 ماجرا ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

603 تند،سردو... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

604 چاییدن به دلیل سرما ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

605 نزول ناگهانی و عظیم هر چیزی😧😧 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

606 زپرتی،کسی که استقامت ندارد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

607 دلسردی،ناامیدی،از دست دادن شوق،دست از کار کشیدن به دلیل نا امید بود،کسی که فکر کند خدا وجود ندارد،😦😦😦 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

608 رواج داشتن،تضاد کساد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

609 جهان و هستی،کائنات،هر موجودی غیر از شیطان،
کائنات یعنی ایمان داشتن به شاهد وناظر بودن خد اوند درهمه حال وهمه جا.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

610 دوست داشتنی،معرکه و محشر، ایول ، خیلی توپ بود، ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

611 تکرار کردن،گفتن،بیان کردن،تکرار کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

612 سرگذشت،حادثه،ماجراجویی،ماجراجو،مخاطره امیز،دل به دریا زدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

613 Well done:very good,excelent,well done ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

614 اب یا نعمت های فراوان
چشمه های پر اب
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

615 درمانده،خسته،تمام شده،تحلیل رفته،مصرف شده
زیست شناسی؛لوله خروجی گاز
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

616 فرار کردن،طفره رفتن،run away,تا بینهایت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

617 صاف،پر زرق و برق،دارای درخشش بالا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

618 rebound off،منعکس کردن،بازتاب کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

619 متخصص ها،افراد حرفه ای،افرادی که در یک کار تخصص دارند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

620 بوک
بوک (به مجاری: B�k) یک منطقهٔ مسکونی در مجارستان است که در Kőszeg District واقع شده است. بوک ۲۰٫۸۸ کیلومتر مربع مساحت و ۳٬۵۴۴ نفر جمعیت دارد.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

621 دهاتی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

622 انواع،مهربانی،گونه،جور،دسته،کیفیت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

623 کرگدن،اسب آبی،هیپو ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

624 کسی که واقعا خنگول(اسکل،خنگول)است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

625 کسی که یک چهره دارد،تک چهره ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

626 حق نداری خودتو وسط بیندازی!،شفقت، بست ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

627 اهل دل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

628 گریه های فرمان روا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

629 گذراندن،دفع کردن،بیزار کردن،منحرف کردن،برگرداندن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

630 استخوانی،کسی که چربی ندارد🙊 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

631 An experience or activity that is very enjoyable and exciting ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

632 سرخوش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

633 اسمی پسرانه که از زبان عربی ریشه میگیرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

634 تراش کار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

635 شجاع ، نیرومند ، دلیر ،دلاور ، پهلوان ، قهرمان، قوی ، پیروز ، موفق ، جنگجو ، مرد جنگی ،جسور،اسمی مناسب برای پسر ها، ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

636 استرکی ها از طوایف بزرگ لر است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

637 خانم یا اقای مهر شما چه کار به خانم محمدیان دارید.شاید بعضی از عضو این سایت خوب،نیاز به معنی خارجی دارند،شاید تازه وارد اموزش زبان شده اند!شاید معنی ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

638 ابزار مورد نیاز برای بازی کردن با شطرنج ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

639 پابه پای کسی یا چیزی رفتن، عقب نیافتادن،مسابقه دادن،بالا نگه داشتن،از افتادن چیزی جلوگیری کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

640 Close:یعنی بسته
اما
Closed:معنی بسته در زمان گذشته را میدهد اما دربرخی جمله
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

641 شما وقتی تخم مرغی را میشکنید از سالم بودن او خبر ندارید فقط ظاهر ان تخم مرغ را دیده اید و فکر میکنید که تخم مرغ سالم است اما تخم مرغ خراب و گندیده اس ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

642 ضعیف شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

643 زندگی تجملاتی،زندگی که ریخت و پاش زیادی دارد، زندگی پر دردسر،زندگی که بیشتر پولدار ها تشکیل میدهند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

644 اسمی مناسب برای دخترها به معنی سیراب این اسم،اسم یکی از فرشته های زرتشت بوده ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

645 یک جفت کفش مخصوص پیاده روی یا کوهنوردی که معمولا این کفش ها کفش ورزشی است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

646 دانش آموز یا دانشجو که به دلیل بورسیه به جایی دیگر سفر میکند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

647 راز پرونده ای که به پایان رسیده است ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

648 گران،باکیفیت،قیمت بالا،مدل بالا،در بعضی جمله ها به در بالای خط ترجمه میشود ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

649 چیزی که به گوش می آویزند ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

650 The persons that they travel to other cities ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

651 ناخوشایند،زشت ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

652 در کلمه به معنی فوق العاده حالا بستگی به جایگاهش در جمله دارد این کلمه میتواند جمله را هم مثبت کند و هم منفی.... ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

653 وقت کاری ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

654 رکو،مندرس،قدیمی،د مده ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

655 راحت.خودمانی.صمیمی.جون جونی.آسوده.بی خیال ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

656 موسیقی پاپlisten to pop music ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

657 امضای فردِ معروف برای طرفدارانش که باید قابلِ خواندن باشد و آسان و سریع نوشته شود ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

658 The signature of a famous person ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

659 برای خانمی که اطلاع نداریم ازدواج کرده (مجرد است یا متاهل)بکار میرود.در کنار اسم خانم مورد نظر برای ادای احترام میز میاوریم. ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

660 ضربه خوردن،سقوط کردن،مثلا میگوییم که ماشین از دره سقوط کرد،یا به درخت خورد. ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

661 حادثه ناگوار،رخداد،پیشامد ناگهانی،حادثه،اتفاقی ناگوار،اتفاق وحشتناک،اتفاق ناگهانی یا پیش بینی نشده،واقعه ناگوار... ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

662 با مزه.شیرین.خون گرم ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

663 حوصله سر بر عصبی کننده کاری که باعث عصبی شدن افراد میشود ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

664 اتاقی که در آن لباس تعویض میگردد اتاق پرو ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

665 I miss youمعنی من دلتنگ تو شدم
اما missبرای دختری که ازدواج نکرده است به کار میرود دوشیزه بستگی دارد در کدام جمله به کار گرفته شده است در هر جمله ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

666 در همسایگی کسی قرار داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

667 درست یا جبران کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

668 کاملا پخته شده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

669 گریم یا آرایش کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

670 پیامک.میسیج.اس ام اس.متنی که از کسی دریافت میکنید،میگوییم ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

671 اتاق فیلم سازی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

672 خواستنی.کمیاب.زیبا روی.جذاب.خوشمل.سوگلی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

673 دوست داشتنی لوس ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

674 آلوده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

675 دست ورداشتن از ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

676 برچسبی که قیمت و بقیه اطلاعات مانندتاریخ تولید و انقضا و نام کامل کالا روی ان نوشته شده است ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

677 A machine used in shops to keep the money in and record the amount of money from each sale ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

678 در صورتی که یک لباس مورد پسند قرار بگیرد اتاقی وجود دارد که لباس تعویض شود و در صورت پسند خریداری شود ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

679 Someone whose job is to receive or pay out money in a shop ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

680 خط ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

681 Cut into pieces ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

682 Cut into pieces ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 wing
• the wing of an airplane
• یکی از بال های هواپــیـــما:)
١٣٩٨/١٠/١٩
|

2 wing
• the wing of a penguin
• بال یک پنگوئـن
١٣٩٨/١٠/١٩
|

3 volcano
• You can hike to the top of the volcano since it's not active.
• شمآ میتوانیـــد از کوه بآلآ بروید وقتی که اتش فشان ان کوه فعال نیســـت
١٣٩٨/١٠/١٩
|

4 volcano
• Many of Japan's mountains are volcanoes.
• بسیآری از کوه هآے ژآپـن،کوه هآے آتش فشآنی هستنــد�
١٣٩٨/١٠/١٩
|

5 volcano
• Lava spilled out of the volcano.
• موآد مذآب(گدآزه) از آتشفشآن خآرج شـــد�
١٣٩٨/١٠/١٩
|

6 blue whale
• Which is bigger, a blue whale or a dinosaur?
• کدوممـ یک بزرگ تـرر اسـت؟یک نهنگ آبی یآ یک دآیناسورر؟
١٣٩٨/١٠/١٨
|

7 blue whale
• The blue whale is the largest living thing on the planet.
• نهنـگ آبی یکی از بزرگ تریـن موجودات زنـده روی سیاره اســـت!
١٣٩٨/١٠/١٨
|

8 ripe
• A green banana is not ripe enough to eat.
• موز سبز نرسیده است و برای خوردن مناسب نیســت!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

9 fussy
• Our teacher is very fussy about punctuation.
• معلمم ما برای نشانه گذاری بسیار ایراد میگیرد!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

10 fussy
• She is not fussy about her food.
• او برآے غذآیش ایراد نمیگیرد!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

11 fussy
• She is very fussy about how the table is set for her dinner parties.
• او خیلی درمورد چیدن میز شام برای مهمانی ایراد میگیرد!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

12 vet
• We need to take the dog to the vet.
• ما باید سگ را پیش دامپزشک ببریممـ*_*
١٣٩٨/١٠/١٢
|

13 uncrowded
• During this special period, the buses are uncrowded .
• در طول این دوره خآص،اتوبوس هآ خـــلوت هستـند:)
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

14 uncrowded
• I want have an uncrowded house for my family.
• من خـونهـ اے سآکـــت برآے خآنوآدممم میخوآهمممم;)
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

15 jealous
• She becomes jealous when her mother kisses and holds the new baby.
• او حسآدت میڪنــد،وقتـے مآدرش کودک دیگـرے رآ بغل میڪند و مےبوســد:/
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

16 cute
• What a cute baby she is!
• چه دختر بچه ی بانمکی
١٣٩٧/١٠/١٧
|

17 popular
• I always wanted to be popular at school, but I was too shy.
• من همیشه دوست داشتم در مدرسه طرفدار داشته باشم ولی خیلی خجالتی بودم.
١٣٩٧/١٠/١٢
|

18 funny
• It's not funny! Someone could have been hurt.
• این اصلا خنده دار نیست،زیرا ممکن است کسی اسیب ببیند
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

19 funny
• a funny smell in the attic
• صدای خنده در اتاق زیر شیروانی به گوش میرسد
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

20 funny
• 'What's so funny?' she demanded.
• چه چیزی اینقد خنده دار است؟او یک خواستگار است(اخطار برای اینکه کمی جدی باش)
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

21 funny
• The movie is a comedy, and it's very funny.
• این یک فیلم کمدی،وبسیار خنده دار است
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

22 funny
• She told us a very funny joke that had us all rolling with laughter.
• او یک جک بسیار قشنگ و خنده دار گفت که همه ی ما از خندیدن زیاد خسته شدیم
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

23 tool
• What do you want with a tool kit ?
• با جعبه ابزار چه کاری دارید؟
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

24 bamboo
• This chair is made of bamboo.
• جنس این صندلــے از چوب بامبو است
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

25 leopard
• A leopard cannot change its spots.
• پلنگ وحشی هیچوقت نمیتواند لکه هایش را تعویض کند.
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

26 feed
• We should manage to house and feed the poor.
• ما باید به فقرا خانه و غذا بدهیم
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

27 feed
• Feed by measure and defy physician.
• به اندازه کافی غذا بخورید تا به دکتر نیازی نداشته باشید
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

28 spend • چه مقدار پول خرج کردی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

29 follow • یک سگ تا خانه همراه ما امد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

30 pest
• That child is an absolute pest he keeps ringing the doorbell and then running away!
• این کودک یک افت است او زنگ در را میزند و فرار میکند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

31 once
• He calls his mother once a month.
• او مادر خودیکبار در ماه میدید
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

32 speech
• I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
• من به خاطر سخنرانی عروسی عصبانی هستمـــ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

33 speech • من به اجبار در عروسی برادرم سخنرانی کردم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

34 speech
• I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
• من به خاطر سخنرانی عروسی عصبانی هستمـــ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

35 degree
• Marry a wife of thine own degree.
• ازدواج با مردی که هم درجه(سطح) او هستید
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

36 allow
• The hospital does not allow smoking anywhere on the premises.
• بیماریستان کشیدن سیگار را در ساختمان ممنوع کرده است
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

37 lick
• The dog licked up the water.
• سگ آب را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

38 lick
• She licked her ice cream cone.
• او بستنی خود را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

39 lick
• The dog licked the boy's face.
• سگ صورت پسر را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

40 honk • بوق زدن یا ایجاد سروصدای بلند در نزدیکی بیمارستان ممنوع است ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

41 horn • بعضی از گاو ها دارای شاخ هستند♥ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

42 horror
• The sight of the corpse filled them with horror.
• ان جسد چشم ها را به خود گرفت
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

43 movie star • یک ستاره سینمای مشهور بازیگری که مشهور است ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

44 cool
• You'll need to wear a light jacket on cool spring days.
• شما باید در روز های سرد ژاکت بپوشید
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

45 adventure • آیا فیلمی دیده ای که موضوعش ماجراجویی باشد؟ ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

46 fun • در اینجا کارهای جالب زیادی وجود دارد که انجامش بدهی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

47 pop music
• A radio belted out pop music.
• یک رادیو موسیقی پاپ را اجرا نکرد.
١٣٩٧/٠٥/١٨
|