برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net ) "خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa.net ارائه دهنده مقالات علمی معتبر جهان در کلیه ی رشته های دانشگاهی با ترجمه فارسی بر اساس چیدمان و دپارتمان رشته های علمی سایت معتبر ELSEVIER . (با افتخار همکار اولین دیکشنری چند زبانه کشور... دیکشنری آنلاین آبادیس)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مخفف Trait Emotional Intelligence Questionnaire به معنی "چگونگی (ویژگی) پرسشنامه هوش هیجانی" ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 مخفف Situational Test of Emotional Understanding به معنی "آزمون موقعیتی درک عاطفی" ١٣٩٨/١١/٢٥
|

3 مخفف Situational Test of Emotion Management به معنی "آزمون موقعیتی مدیریت احساسات" ١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 مخفف Graphical Evaluation and Review Technique به معنی "ارزیابی گرافیکی و تکنیک بررسی" ١٣٩٨/١١/٢٥
|

5 ثبات شناختی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

6 هضم کننده زیستی، گوارنده ی زیستی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

7 ترانسفورماتورهای زیستی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

8 نوروبلاست ١٣٩٨/١١/٢٣
|

9 نوروبلاست های مگس سرکه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

10 مخفف protein disulfide Isomerases به معنی پروتئین دی سولفید-ایزومراز ١٣٩٨/١١/٢٢
|

11 سیروز کبدی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

12 پرتو جراحی، جراحی پرتوزایی ، جراحی پرتو نگاری ١٣٩٨/١١/٢٢
|

13 مخفف MicroRNA یا miRNA به معنی میکرو آر ان‌ ای ها (ریز آر ان‌ ای ها، میکرو اسید ریبونوکلئیک) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

14 مخفف long noncoding RNAs به معنی آر ان‌ ای بدون کدگذاری طولانی (اسید ریبونوکلئیک بدون کدگذاری طولانی) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

15 مخفف microRNAs به معنی میکرو آر ان‌ ای ها (ریز آر ان‌ ای ها، میکرو اسید ریبونوکلئیک) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

16 مخفف Messenger RNA به معنی RNA پیام رسان (اسید ریبونوکلئیک پیام رسان) ١٣٩٨/١١/٢٢
|

17 خود کار آمدی ١٣٩٨/١١/٢١
|

18 روش های تحقیقاتی ١٣٩٨/١١/٢١
|

19 شهری در جنوب آذربایجان غربی است که اکثر مردم آن اکثرا شیعه و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند و نام اصلی و قدیمی آن "سایین قالا" می باشد ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

20 مخفف عبارت (service-oriented architectures) به مفهوم : معماری‌های خدمات‌گرا ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

21 مخفف عبارت (Enterprise Application Integration) به مفهوم : یکپارچگی برنامه سازمانی ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

22 مخفف عبارت (Enterprise Service Bus) به مفهوم : اتوبوس خدمات سازمانی ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

23 مخفف عبارت (Business Process Modeling Notation) به مفهوم: تاریخچه مدلسازی فرآیند کسب‌ و کار ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

24 مخفف (Business to Manufacturing) به معنی تجارت (یا کسب و کار) برای تولید ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

25 تولیدات سیگار ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

26 شرکت های (سازمان های) صنعت دخانیات ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

27 برنامه ریزی منابع سازمانی (که بصورت مخفف ERP نوشته می شود.) ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

28 دانشگاه (به زبان اسپانیایی) ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

29 سرمایه فکری ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

30 سازمان خلاق و نوآور ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

31 روال ها ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

32 وبسایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa.net ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

33 شکاف اطلاعاتی ، خلاء اطلاعاتی ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

34 مسیریابی تصویری تطبیقی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

35 مدیریت حفاظت ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

36 فرهنگ سازمانی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

37 فرایند تحلیل سلسله مراتبی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

38 خلاقیت کارکنان ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 azerbaijan
• Nagorno-Karabakh is an Armenian enclave inside Azerbaijan.
• قره باغ همان گونه که از ریشه کلمه پیداست سرزمین مسلمانان آذربایجانی بوده که توسط ارمنستان اشغال شده است
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|