برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهسا امینی

مهسا امینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 -بدیهه گویی است که گوینده،بدون مقدمه و تدارک قبلی در مجلس ،انشا کند. ١٣٩٩/٠٣/١١
|

2 -یعنی سخنی دراز-سخنی که الفاظ آن‌ بسیار و معنی آن بسیار ا کم ست که اگر شنونده را خسته کند به آن (اطناب ممل) میگویند.
مقابل اطناب ،ایجاز قرار میگی ...
١٣٩٩/٠٣/١١
|

3 -پیچیدگی و دشواری فهم
سخنی را که معنی آن پیچیده است (مُعقد)میگویند.
١٣٩٩/٠٣/١١
|

4 -سختی که هموار و یکدست نباشد.
غث در لغت به معنی (لاغر)
سمین در لغت به معنی (چاق و فربه)
١٣٩٩/٠٣/١١
|

5 -سخنی که نرم،روان،هموار و مطبوع باشد.مترادف سخن سلیس. ١٣٩٩/٠٣/١١
|

6 -جوابگویی دوشاعر به شعر یکدیگر،با رعایت وزن و قافیه شاعر اول ١٣٩٩/٠٣/١١
|

7 -پول خرد ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

8 -همراهان
-ملازمان
-اطرافیان
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

9 -پیری
-صبی : کودکی
١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

10 آتشفشان ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

11 -خرداد (از ماه‌های سریانی) ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

12 -گذر کردن از نهر ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

13 نام‌ تبه‌ای در اورشلیم : محل نظامی در زمان داوود و سلیمان ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

14 -اختلاف نظر ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

15 -تنگی نفس ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

16 - در علم آواشناسی:
صداهایی که از طریق استفاده از دندانهای بالا و لب پایین تولید میشود‌.
مثل : f , v
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

17 -در علم آواشناسی :
صداهایی که برای تولید آن از هر دو لب بالا و پایین به طور همزمان استفاده میشود.
مثل : پ،ب،م، دابلیو
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

18 - در word ابزار justify برای افزایش و کاهش تورفتگی خطوط بکار برده می‌شود. ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

19 -نام قدیم اهواز ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

20 -نام قدیم بندرعباس ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

21 -نام قدیم مشهد ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

22 -نام قدیم خرمشهر ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

23 -نام قدیم گرگان ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

24 -آنقدر که
معمولا بین so و that یک صفت یا قید حالت میاد
he is so tall that he can touch the ceiling
اونقد قدش بلنده که دستش به سقف میرسه .
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

25 -قاعده/قانون
-گفته
-ضرب‌المثل
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

26 -دانشِ قبلی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

27 بریم سر اصل مطلب ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

28 -به حافظه ای که در چاپگرها یا همان پرینترها وجود دارد ،حافظه‌ی چاپگر یا بافر میگویند.
زمانی که سندی قرار است چاپ شود ابتدا وارد حافظه‌ی چاپگر یا ب ...
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

29 -تصویری/نمایشی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

30 کلماتی نظیر :
pussy :infected
pussy: kitten
که از لحاظ فرم و شکل یکسان ولی از نظر تلفظ .متفاوت هستند
close :بستن
close: نزدیک /ص ...
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

31 مهمل: کلام بیهوده و بی معنی
محمل: کجاوه ای(اتاقکی چوبی شکل) که بر روی شتر می‌بندند
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

32 ساخت یه کلمه‌ی جدید از طریق کاهش دادن بخشی از کلمه
مثال:
televise--- from television
edit --- from editor
opt --- from opt ...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

33 -نوعی عملیات ساخت واژه که در آن ترجمه‌ی یک وند یا یک کلمه در یک زبان با ترجمه آن در زبان دیگر برابر است .
مثال:
آسمانخراش---- skyscraper
" ...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

34 -نوعی فرآیند ِ ساخت واژه (word formation ) که در آن کلمات از یک زبان وارد زبان دیگری میشود.
-قرض کردن یه واژه از زبان دیگر
کلمات:
Lilac (ب ...
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

35 فرآیند ساخت واژه ای جدید که ریشه در هیچ زبانی ندارد.
مثال:
kleenex
xerox
aspirin
nylon
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

36 -blending
- ترکیب دو کلمه برای ایجاد یه کلمه‌ی جدید
مثال:
motel : ( motor , hotel)
smog : ( smoke, fog )
chunnel: (channel, tunnel)
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

37 -ساخت واژه ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

38 -the study of arrangement of morphemes in linear sequence is called morphotactics ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

39 -کاملا مصرف کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

40 -احمق
-کندفهم
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

41 -اسباب تجمل٫حشمت و بزرگی ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

42 -مکر /حیله
-فریب
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

43 -capabilities
-talents
-abilities
-facilities/material
-profession/craft
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

44 -تو‌دار
-کم‌رو
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

45 -مهم
-قابل‌توجه
-معنی‌دار
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

46 نوعی دفترچه‌ی شخصی که دانش‌آموزان از آن برای مرور لغات استفاده میکنند.
در واقع این نوع دفترچه نوعی فرهنگ‌لغت میباشد که دانش آموزان با سلیقه‌ی خو ...
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

47 A risky action undertaken with the hope of success
-chance
-ریسک کردن/خطر کردن
-جسارت داشتن
-uncertainty

١٣٩٩/٠٢/١٣
|

48 -solution
-excuse
-fault
-عذرو بهانه
-راه حل /فکر چاره
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

49 -در بحث روانشناسی زبان ؛تحمل ابهام زمانی اتفاق می‌افتد که افراد در مقابل ایده ها و شرایطی که با عقاید و افکار آنها تناقض دارد به راحتی خودشان را وفق ... ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

50 -close-minded
-کوته فکر
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

51 -تفکر درباره‌ی تفکر
-دانستنِ دانستن
فراشناختی زمان اتفاق می‌افتد که ذهن مسئولِ نظارت و جهت‌دهی بر روی فرآیندها و کارکردهای خودش است.
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

52 -کیسه ای بزرگ از پوست دباغی شده ١٣٩٩/٠٢/١١
|

53 -تو نازو نعمت زندگی کردن
-خوشگذرانی
١٣٩٩/٠٢/١١
|

54 -نگهبان ١٣٩٩/٠٢/١١
|

55 -میدان اسب سواری
-آخرین نقطه‌ی مسابقه
١٣٩٩/٠٢/١١
|

56 -کیسه ١٣٩٩/٠٢/١١
|

57 -نیکوکار
طالح :گناهکار /بدکار
١٣٩٩/٠٢/١١
|

58 -دوستان
-متضادِ اعدا (دشمنان)
١٣٩٩/٠٢/١١
|

59 -افشا کردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

60 -چرخش ١٣٩٩/٠٢/١١
|

61 -بی‌اعتنا/جسور/پُررو ١٣٩٩/٠٢/١١
|

62 محیطِ اجتماعی ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

63 -استعدادِ ذاتی
-توانایی و استعداد خدادادی
-natural ability
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

64 -شگفتا ! ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

65 آگاه /دانا ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

66 -خوش‌رفتاری
-خوش‌زبانی
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

67 -توده‌های یخ ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

68 academic level
-سطحِ علمی
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

69 -پیرو
-تابع
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

70 -دام‌داری ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

71 در حالت جمع: deposits
-ذخایر
-منابع
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

72 ذخایر ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

73 -حقیقی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

74 -تغییر دادن
-اصلاح کردن
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

75 -موردِ توجه قرار دادن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

76 1-starting point
-نقطه‌ی شروع
-سرآغاز
2-The introduction of someone to a particular activity or skill:
-شروع به کاری ،برای اولین بار
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

77 -موردِ توجه قرار دادن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

78 اصلاً و ابداً ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

79 -وجودِ حوادث ،افراد و چیزهایی که با منطق عینی و تجربه‌ی علمی سازگاری ندارد. ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

80 -مواظب باش ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

81 -بخور نمیر ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

82 -شرایطِ لازم
-قیدوشرط
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

83 -خواستارِ ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

84 -حرف گوش کن ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

85 -غمگین
-مایوس
-ناراحت
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

86 -شلوغی/همهمه/جاروجنجال
-بی‌قراری/بی‌تابی
-غرش
tumult of the storm
غرشِ طوفان
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

87 با توجه به بافت متن:
To charge (someone) too much for goods or
services
-اضافه بها/ زیاد حساب کردن
- در آب فرو بردن
-خیساندن/خیس ک ...
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

88 ترصیع وموازنه :
گونه ای از صنایع معنوی ادبی ؛به معنی:
آوردنِ بیت یا جمله ای که کلمات آنها به ترتیب،در برابر هم،هماهنگ باشند.( به صورت سجع متوا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

89 گونه ای از صنایع ادبی به معنی: شعری که به دو زبان سروده می‌شود.یک مصراع آن فارسی و مصراع دیگر آن به هر زبانی جز فارسی .
� بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ...
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

90 گونه ای از صنایع معنوی در ادبیات فارسی بمعنی :آوردنِ دلیل‌ِ غیر واقعی که بر زیبایی کلام بیفزاید ،علت یا ادعایی که مخاطب را قانع کند .
مثال: " چاه ...
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

91 -سوزاندن
-سوختگی
سوزان/جوشان
-با آبِ گرم شستن(دست و پا ...)
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

92 اعدام ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

93 اصول اخلاقی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

94 به طور ناقص ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

95 بر خلافِ میل ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

96 با توجه به بافت متن :
-پرسنل
-نیروی انسانی
-گارگر
-کارمند
-خدمه
-کارکنان
-خدمتکار
-منشی
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

97 سطحی‌نگر ١٣٩٩/٠١/٣١
|

98 -مهم،ضروری،حیاتی،واجب
-اساسی
-ریشه٫بنیان
-مرکز،هسته
-اصولی
-اصلی
-nitty-gritty
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

99 -پذیرفتن
-قبول کردن
-تشخیص دادن
-متوجه شدن
-فهمیدن
-تایید کردن
١٣٩٩/٠١/٢٩
|

100 -آموزش
-تمرین
-تکلیف
-مشق شب
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

101 -خبرچین
-جاسوس
-منبع اطلاعات:کسی که در یه زمینه اطلاعت زیادی داره و علم و اطلاعاتشو در اختیار بقیه میزاره.
-خبردهنده/خبر بر
-آگاه‌گر
< ...
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

102 A whim is a wish to do or have something which seems to have no serious reason or purpose behind it, and often occurs suddenly.
-خواسته یا ایده ای ...
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

103 Rhetoric is a technique of using language effectively and persuasively in spoken or written form.
-هنرِ استفاده از زبان برای سخنرانی یا نوشتن بطو ...
١٣٩٩/٠١/٢٧
|

104 لیفت صورت‌ ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

105 عمل بینی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

106 پزشکی گوش٫حلق و بینی ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

107 جراحی زیبائی پلک ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

108 -نمونه
-معیار
-الگو
-هنجار
-راهنما
-نمونه‌ی قبلی
-موردِ قبلی
-سابقه


١٣٩٩/٠١/٢٥
|

109 ultimate goal -----> هدف نهایی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

110 موقعیتِ اجتماعی-اقتصادی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

111 -میزان
-اندازه
-درصد
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

112 -اهل علم
-محقق
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

113 در برگیرنده‌ی ....(هر موردی) ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

114 با توجه به بافت متن :
-کنترل کردن
-مدیریت کردن
-اداره کردن
-نظارت کردن
-به کار بردن/بستن
-استفاده کردن
-تاثیر گذاشتن
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

115 دقت ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

116 واقعی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

117 -ذوق زده
-هیجان زده
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

118 غیر‌قابل انکار ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

119 استعداد ذهنی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

120 عاری از خطا ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

121 پیشینیان ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

122 غیرمستند ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

123 اظهارنظر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

124 -حکیم
-جادوگر
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

125 صاحب‌نظران ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

126 آمادگی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

127 حقایقِ اثبات شده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

128 دانش مجموعه ای از حقایق و فرضیه‌ هاست که انسان را قادر میسازد پدیده ها را درک و مسائل را حل کند. ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

129 -جادوگری
-سحروجادو
-افسون
-طلسم
شعبده بازی
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

130 زیر‌ِ صفر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

131 -تهویه کردن
عوض کردن هوا در مکانی/جایی-
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

132 -سازگاری ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

133 -قوی‌هیکل
-تنومند
-پُر زور
-قُلچماق
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

134 -جلسه
-نِشست
-اجلاس
گردهام‌آیی
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

135 حرفهای نیش دار ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

136 -مشترک
-کلی
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

137 -انجام دادن
-بکار بردن
-اجرا کردن
-بکار گرفتن
-استفاده کردن
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

138 -مواد آموزشی
مثل : کتاب، ویدئو،کامپوتر،چارتها،تصاویر،فلش کارت و ... که باعث تسهیل در امر آموزش و یادگیری میشود .
-مطالب درسی
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

139 -مسلم،قطعی
-واضح و روشن
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

140 اجرا کردن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

141 -منطقی
-عقلانی
-واقع گرا
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

142 مصممانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

143 مسائل بی ارزش ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

144 -سردخانه
-آرشیو روزنامه /مجله
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

145 -بازسازی کردن
-تعمیر کردن
-اعاده حیثیت کردن
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

146 -آزادی با قول شرف
-آزادیِ مشروط
در بحث زبانشناسی این واژه معادل با speaking است . سخن گفتن/صحبت کردن
یعنی توانایی به کار بردن قوانین زبان بر ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

147 -نامزد انتخاباتی
-منصوب شدن
درنظر گرفتن
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

148 -بررسی مقابله ای ٫نوعی تئوری فراگیری زبان دوم که‌ به بررسی تفاوتها و شباهتهای دو یا چند زبان میپردازد.
-به عبارتی ؛تاثیر زبان مادری در فراگیری ز ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

149 -مرکز و کانون توجه
-اساسی ٫ مهم٫ اصلی
١٣٩٩/٠١/٢١
|

150 -ناچیز و کم اهمیت در مقایسه با موضوعی
-دارای اهمیت جزئی
١٣٩٩/٠١/٢١
|

151 مجموعه ای از ایده ها٫ تفکر ونگرش هایی که توسط گروهی از دانشمندان در مورد یه موضوع خاص بیان میشود. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

152 نوعی تئوری یادگیری زبان که تاکید آن بر تمرین کردن برای بهبود در امر یادگیری بود.
طرفدارن این تئوری بر این باور بودند که هرچی .بیشتر تمرین کنی م ...
١٣٩٩/٠١/١٧
|

153 روابط شخصی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

154 بیمارانی که از این اختلال رنج میبرن نمیتونن اسم اشیایی که میبینند و میشنوند رو بگن .اختلالی که در اثر ضربه به ناحیه سمت چپ مغز رخ میده. ١٣٩٩/٠١/١٤
|

155 نوعی اختلال زبانی که به درست تلفظ نکردن کلمات ختم میشه این اختلال معمولا در اثر آسیبهای مغزی در ناحیه چپ مغز اتفاق میفته بطور مثال بیماران به جای تلف ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

156 نوعی اختلال در یادگیری زبان ،بیمارانی که از این اختلال رنج میبرن نمیتونن بخونن٫بنویسن و کلمات رو هجی کنن.اختلالی که در اثر آسیبهای مغزی در سمت چپ مغز ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

157 نوعی اختلال زبانی که در اثر آسیبهای مغزی به ناحیه بروکا در مغز به وجود میاد. بیمارانی که از این نوع اختلال رنج میبرن نمیتونن به راحتی یه جمله رو تولی ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

158 On the opposite side of the body.
نیمکره ی سمت راست مسئول رسیدگی به اعمال سمت چپ بدن و نیمکره ی سمت چپ مسئول رسیدگی به اعمال سمت راست بدن است.
١٣٩٩/٠١/١٤
|

159 به هر اطلاعتی که مغز از طریق حواس پنجگانه از جهان اطرافمون بدست میاره مشاهدات حسی میگویند. ١٣٩٩/٠١/١٤
|

160 به کار بردن کلمه ی اشتباه
وقتی یه کلمه بصورت سهوی به جای یه کلمه دیگه بکار میره که یه حالت طنز به جمله یا گفته مون میده
مثال:

She's a ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

161 خطای سهوی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

162 تحریک همزمان گوشها به وسیله ی صداهای مختلف.
یه نوع آزمایش برای مشخص کردن عملکرد نیمکره های مغز که در آن از طریق دو هدفون که بطور همزمان دوصدای م ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

163 دو پاره مغز . مغز دوپاره
وقتی ارتباط بین دو نیمکره‌ی چپ و راست مغز قطع میشود باعث به وجود آمدن این پدیده میشود .معمولا این پدیده با قطع کردن جسم ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

164 عملکرد به خصوصِ هر قسمت از نیمکره های چپ و راست مغز ،که از طریق این عملکرد ما متوجه میشیم کدوم نیمکره از مغزمون فعال تره!
هرنمیکره از مغز وظیفه ...
١٣٩٩/٠١/١٤
|

165 در زبانشناسی واژه idiolect به معنای طرز صحبت کردن هر شخص اشاره داره یعنی هرشخصی هنگام صحبت کردن از کلمات ،ساختار گرامری و تلفظ خاص خودش استفاده میک ... ١٣٩٩/٠١/١٣
|

166 استفاده از زبان برای اهداف مختلف .
در بحث زبانشناسی افعال گفتاری زمانی استفاده میشود که ما بخواهیم با استفاده از کلمات و جملاتی که بیان میشود ٫کا ...
١٣٩٩/٠١/١٣
|

167 زبان ترکیبی یا مخلوط گونه ای از زبان‌ است که برای برقراری ارتباط در مناطقی که مردم آن منطقه به چند زبان مختلف صحبت میکنن استفاده میشود.
با ترکیب چ ...
١٣٩٩/٠١/١٣
|

168 'گفتگوهای ساده و غیر رسمی '
اسامی مشابه :
-small talk
-social talk
-interaction talk
-everyday (conservation)
-chat
-rational ...
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

169 -place side by side.
-to place things together or describe things together so that people can see how they are different.
- compare
-مقایس ...
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

170 In studies of language acquisition, the term chunk refers to several words that are customarily used together in a fixed expression, such as “in my o ... ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

171 توافق و ارتباط موثر که منجر به حس اعتماد بین طرفین میشه . ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

172 غیرعقلانی ٫ نامعقولانه ١٣٩٨/١٢/٢٨
|