انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرزان توانگر

فرزان توانگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پلیدی ها مفاغد ١٣٩٦/١٠/٢٤

2 میوه روغنی زیتون ١٣٩٦/١٠/٢٤

3 میوه روغنی نارگیل ١٣٩٦/١٠/٢٤

4 پسوند نسبت ینه ١٣٩٦/١٠/٢٤

5 بی بند و بار لاابالی- لاقید ١٣٩٦/١٠/٢٤

6 دعوت شده مدعو ١٣٩٦/١٠/٢٤

7 نادان نابخرد ١٣٩٦/١٠/٢٤

8 کشور دریاچه ها فنلاند ١٣٩٦/١٠/٢٤

9 سفیر مغولی ایلچی ١٣٩٦/١٠/٢٤

10 اعتبار نامه سفیر ایلچی ١٣٩٦/١٠/٢٤

11 بز کوهی پازن ١٣٩٦/١٠/٢٣

12 کبوتر سماوات ١٣٩٦/١٠/٢٣

13 محل احتکار انبار ١٣٩٦/١٠/١٩

14 بیهوشی کما ١٣٩٦/١٠/١٩

15 بیهوشی اغما ١٣٩٦/١٠/١٩

16 پیامبر نقاش مانی ١٣٩٦/١٠/١٩

17 از ترکیبات آلی لیپید ١٣٩٦/١٠/١٩

18 دریانورد ملوان. کشتی‌بان ١٣٩٦/١٠/١٩

19 دریانورد بحرپیما ١٣٩٦/١٠/١٩

20 دریانورد ملاح ١٣٩٦/١٠/١٩

21 تراوش کردن تلاو ١٣٩٦/١٠/١٧

22 بهشت صنایع دستی اصفهان ١٣٩٦/١٠/١٧

23 وصله تگل ١٣٩٦/١٠/١٣

24 ابله و احمق لهبله ١٣٩٦/١٠/١٣

25 از نام های خداوند در اوستا اهورا ١٣٩٦/١٠/١٣

26 نقطه ریز روی عکس سیاه و سفید ترام ١٣٩٦/١٠/١٣

27 فاتح مقدونی اسکندر ١٣٩٦/١٠/١٣

28 دنباله و پیرو تلو ١٣٩٦/١٠/١٣

29 زن دیرنشین راهبه ١٣٩٦/١٠/١٢

30 مخلوط کردن سرشتن ١٣٩٦/١٠/١٢

31 بیماری دا ١٣٩٦/١٠/٠٩

32 پژ چرک ١٣٩٦/١٠/٠٩

33 بیوه زن ارمله ١٣٩٦/١٠/٠٩

34 بندر اکراین یالتا ١٣٩٦/١٠/٠٩

35 بندر هرمزگان خمیر ١٣٩٦/١٠/٠٩

36 بنیان کربن و هیدروژن اتیل ١٣٩٦/١٠/٠٩

37 برف عربی ثلج ١٣٩٦/١٠/٠٩

38 بافنده ناسج ١٣٩٦/١٠/٠٩

39 بحرین در شعر رجز ١٣٩٦/١٠/٠٩

40 استخوان سینه نارسیس ١٣٩٦/١٠/٠٩

41 استروان قاطرچی ١٣٩٦/١٠/٠٩

42 استخوان سینه جناغ ١٣٩٦/١٠/٠٩

43 بزرگ‌ قبیله بگ ١٣٩٦/١٠/٠٩

44 اسب چابک راهوار ١٣٩٦/١٠/٠٩

45 استخوان سر زانو کشکک ١٣٩٦/١٠/٠٩

46 شبانگاه مسا ١٣٩٦/١٠/٠٩

47 تحفه ها هدایا ١٣٩٦/١٠/٠٩

48 کلبه ترکمنی ابه ١٣٩٦/١٠/٠٩

49 مقابل حمله نسج ١٣٩٦/١٠/٠٩

50 مقابل حمله دفاع ١٣٩٦/١٠/٠٩

51 پیپ سنتی چپق ١٣٩٦/١٠/٠٩

52 تیره و کدر مات ١٣٩٦/١٠/٠٩

53 مرغ سعادت هما ١٣٩٦/١٠/٠٩

54 ماشین فرانسوی رنو ١٣٩٦/١٠/٠٩

55 تنگی نفس آسم ١٣٩٦/١٠/٠٩

56 خو گرفتن الفت ١٣٩٦/١٠/٠٩

57 غوزه پنبه وش ١٣٩٦/١٠/٠٩

58 مزرعه برنج شالیزار ١٣٩٦/١٠/٠٩

59 جنس ایرانیت فایبر گلاس ١٣٩٦/١٠/٠٢

60 واحدی در طول متر ١٣٩٦/١٠/٠٢

61 دوری از وطن غریب ١٣٩٦/١٠/٠٢

62 از ادات تشبیه وش ١٣٩٦/٠٩/٢٦

63 ارموی مربوط به ارومیه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

64 ارنب خرگوش عربب ١٣٩٦/٠٩/٢٦

65 احمق و ابله لهبله ١٣٩٦/٠٩/٢٦

66 ادنا نزدیکتر ١٣٩٦/٠٩/٢٦

67 اپن هایمر فیزیکدان آمریکایی ١٣٩٦/٠٩/٢٦

68 احتضار درحال مرگ ١٣٩٦/٠٩/٢٦

69 ابداع دکارت هندسه تحلیلی ١٣٩٦/٠٩/٢٦

70 آینه مقعر کاو ١٣٩٦/٠٩/٢٦

71 آهنگین و موزون ریتمیک ١٣٩٦/٠٩/٢٦

72 آمه جوهر و مرکب ١٣٩٦/٠٩/٢٦

73 آهک کلس ١٣٩٦/٠٩/٢٦

74 آلپ ایرانی اشترانکوه ١٣٩٦/٠٩/٢٦

75 آلوی کوهی نلک ١٣٩٦/٠٩/٢٦

76 آماده تیار ١٣٩٦/٠٩/٢٦

77 آکنده و سرشار لبالب. لمام ١٣٩٦/٠٩/٢٦

78 آکنده و سرشار لمالم ١٣٩٦/٠٩/٢٦

79 آشیانه عقاب آموت ١٣٩٦/٠٩/٢٦

80 آفتابگردان ورتاج ١٣٩٦/٠٩/٢٦

81 آقای آلمانی هر ١٣٩٦/٠٩/٢٦

82 آرتیشو کنگر فرنگی ١٣٩٦/٠٩/٢٦

83 آزمند شره ١٣٩٦/٠٩/٢٦

84 آتش آتور ١٣٩٦/٠٩/٢٦

85 آرایشگر انگلیسی باربر ١٣٩٦/٠٩/٢٦

86 آپالاش رشته کوهی در آمریکا ١٣٩٦/٠٩/٢٦

87 بی حس لس ١٣٩٦/٠٩/٢٦

88 فراوان و بسیار فت ١٣٩٦/٠٩/٢٤

89 مسابقه اتومبیلرانی جهانی درمولین ١٣٩٦/٠٩/٢٤

90 کری خوانی مشاجره کردن ١٣٩٦/٠٩/٢٣

91 سیر دریا سیحون ١٣٩٦/٠٩/١٩

92 جناح لشکر بیل. یسال ١٣٩٦/٠٩/٠٧

93 جناح لشکر یسل یسال ١٣٩٦/٠٩/٠٧

94 ملح جراد ١٣٩٦/٠٩/٠٥

95 گرانبها و با ارزش فاخر ١٣٩٦/٠٩/٠٤

96 عبادتگاه دیر ١٣٩٦/٠٩/٠٤

97 موچین انبرک ١٣٩٦/٠٩/٠٢

98 جمع سفر اسفار ١٣٩٦/٠٩/٠٢

99 اخترشناس یونان قدیم تالس ١٣٩٦/٠٨/٢٨

100 هدف تیر اندازی آماج ١٣٩٦/٠٨/٢٨

101 آهو غزال مارال ١٣٩٦/٠٨/٢٤

102 سرتاسر تمامی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

103 نیم پرده والان ١٣٩٦/٠٨/٢٤

104 خدمتکار خدمه ١٣٩٦/٠٨/٢٤

105 نوعی انگور ریسی ١٣٩٦/٠٨/٢٤

106 ماخ واحد سرعت هواپیما ١٣٩٦/٠٨/٢٣

107 نوشابه گاز دار قدیم لیموناد ١٣٩٦/٠٨/٢٣

108 نوعی سیاه سنگ بازالت ١٣٩٦/٠٨/٢٣

109 عمامه سرپیچ ١٣٩٦/٠٨/٢٣

110 الفبایی هجایی ١٣٩٦/٠٨/٢٣

111 خوبی و نیکی نکویی ١٣٩٦/٠٨/٢٢

112 کاسه بزرگ قدح ١٣٩٦/٠٨/٢١

113 بازگشت ایاب ١٣٩٦/٠٨/٢١

114 پیرو و راهنما مرشد ١٣٩٦/٠٨/٢١

115 بازی قهوه خانه ای ترنا ١٣٩٦/٠٨/٢١

116 بدهی ها دیون ١٣٩٦/٠٨/٢١

117 نقصان کمبود ١٣٩٦/٠٨/٢١

118 حدس ظن ١٣٩٦/٠٨/٢٠

119 نیکو و مناسب براه ١٣٩٦/٠٨/٢٠

120 زیرک و باهوش بافراست ١٣٩٦/٠٨/٢٠

121 ویژگی صفت ١٣٩٦/٠٨/٢٠

122 اندرز نصیحت ١٣٩٦/٠٨/٢٠

123 رهبر قافله ساربان ١٣٩٦/٠٨/٢٠

124 پرهیز کردن ابا ١٣٩٦/٠٨/٢٠

125 فریب و نیرنگ کنبوره ١٣٩٦/٠٨/٢٠

126 مردم ساکن الاسکا اسکیمو ١٣٩٦/٠٨/٢٠

127 شعله و لهیب آلاو ١٣٩٦/٠٨/٢٠

128 استدعا و نیاز مندی لاب ١٣٩٦/٠٨/٢٠

129 تنبل و تن پرور تن آسا ١٣٩٦/٠٨/٢٠

130 فراموشکار ساهی ١٣٩٦/٠٨/١٧

131 راجی امیدوار ١٣٩٦/٠٨/١٧

132 مردم پست و فرومایه رجاله ١٣٩٦/٠٨/١٧

133 مقیاس اندازه گیری یکا ١٣٩٦/٠٨/١٧

134 قیمت و بها اخش ١٣٩٦/٠٨/١٦

135 قیمت و بها ارزس ١٣٩٦/٠٨/١٦

136 ادبا سخنوران ١٣٩٦/٠٨/١٤

137 اندام ها جوارح ١٣٩٦/٠٨/١٤

138 فن کشتی پل ١٣٩٦/٠٨/١٣

139 پوست درخت نجب ١٣٩٦/٠٨/١٣

140 گیاه زنیان نانخواه ١٣٩٦/٠٨/١٢

141 گیاه سنبل الطیب والدین. الک. فول. علف گربه ١٣٩٦/٠٨/١٢

142 گیاه سنبل دارو ینمه ١٣٩٦/٠٨/١٢

143 گیاه سیگار سازی توتون ١٣٩٦/٠٨/١٢

144 گیاه شکایی کافیلو ١٣٩٦/٠٨/١٢

145 گیاه شیح علف جارو ١٣٩٦/٠٨/١٢

146 گیاه شنگ ریش بز ١٣٩٦/٠٨/١٢

147 گیاه شابیزک بلا دانه. بلا دون. مهر گیاه ١٣٩٦/٠٨/١٢

148 گیاه دارویی هزار گوشان فاشرا ١٣٩٦/٠٨/١٢

149 گیاه سلوی مریم گلی ١٣٩٦/٠٨/١٢

150 گیاه ژاژ کاکتوس ١٣٩٦/٠٨/١٢

151 گیاه زبان در قفا تاج الملوک ١٣٩٦/٠٨/١٢

152 گیاه درمنه علف جار جور ١٣٩٦/٠٨/١٢

153 گیاه روناس زغنار ١٣٩٦/٠٨/١٢

154 گیاه راویز علف شتر. خارشتر. کستیمه ١٣٩٦/٠٨/١٢

155 گیاه ذرت بلال ١٣٩٦/٠٨/١٢

156 گیاه رنگرزی با نام اسپرک زریر ١٣٩٦/٠٨/١٢

157 گیاه درخت برگ پنجه ای کرکف ١٣٩٦/٠٨/١٢

158 گیاه دارویی فاشرا هزار گوشان ١٣٩٦/٠٨/١٢

159 گیاه دارویی سداب فیجن. پیکن ١٣٩٦/٠٨/١٢

160 گیاه درختچه ای با برگهای دارویی بلادون ١٣٩٦/٠٨/١٢

161 گیاه دخانی توتون ١٣٩٦/٠٨/١٢

162 گیاه دارویی راسن زنجبیل شاص ١٣٩٦/٠٨/١٢

163 گیاه دارویی عناب شیلان ١٣٩٦/٠٨/١٢

164 گیاه خرگوش گزر. زردک ١٣٩٦/٠٨/١٢

165 گیاه حشیش شاه دانه. بنگ ١٣٩٦/٠٨/١٢

166 گیاه خود روی بیابانی با برگهای معطر کاکوتی ١٣٩٦/٠٨/١٢

167 گیاه خون سیا وشان شیان ١٣٩٦/٠٨/١٢

168 گیاه خار دار زیبا کاکاوس ١٣٩٦/٠٨/١٢

169 گیاه خار خسک سه کوهک ١٣٩٦/٠٨/١٢

170 گیاه خار مریم ماری تیغان ١٣٩٦/٠٨/١٢

171 گیاه خشک شده حشیش ١٣٩٦/٠٨/١٢

172 گیاه جیلان عناب ١٣٩٦/٠٨/١٢

173 گیاه جریده کرت طراغیون ١٣٩٦/٠٨/١٢

174 گیاه تودری قدومه ١٣٩٦/٠٨/١٢

175 گیاه حنا یرنا ١٣٩٦/٠٨/١٢

176 گیاه جودر چاودار ١٣٩٦/٠٨/١٢

177 گیاه جار خرزهره ١٣٩٦/٠٨/١٢

178 گیاه تره تیزک شاهی ١٣٩٦/٠٨/١٢

179 گیاه تنباکو توتون ١٣٩٦/٠٨/١٢

180 گیاه تب بر سالیسین ١٣٩٦/٠٨/١٢

181 گیاه تورک خرقه ١٣٩٦/٠٨/١٢

182 گیاه تاج ریزی روباه. تبریک. روپاس. سگ. انگور. لما ١٣٩٦/٠٨/١٢

183 گیاه تدخینی تنباکو ١٣٩٦/٠٨/١٢

184 گیاه بلادون با دانه ها و برگ های دارویی مهر گیاه ١٣٩٦/٠٨/١٢

185 گیاه تلم همیشک ١٣٩٦/٠٨/١٢

186 گیاه تارو گوش فیل ١٣٩٦/٠٨/١٢

187 گیاه تاج الملوک اقونیطون ١٣٩٦/٠٨/١٢

188 گیاه تقویت کننده قلب کاسنی ١٣٩٦/٠٨/١٢

189 گیاه پنیرک دبوکی ١٣٩٦/٠٨/١٢

190 خراب و ویران یباب ١٣٩٦/٠٨/١٢

191 صدا زدن ندا ١٣٩٦/٠٨/١٢

192 اندوه و غم کیارا ١٣٩٦/٠٨/١٢

193 ستایشگر حامد ١٣٩٦/٠٨/١٢

194 بت ها صن. صنم.بغ. ژون ١٣٩٦/٠٨/١٢

195 گیاه بوته ای با صمغ دارویی وشا ١٣٩٦/٠٨/١٢

196 گیاه بنگ بنج. حشیش. شاهدانه. کنف ١٣٩٦/٠٨/١٢

197 گیاه بارهنگ جرغول ١٣٩٦/٠٨/١٢

198 گیاه بر تاشک بومادران ١٣٩٦/٠٨/١٢

199 گیاه بلاج کخ ١٣٩٦/٠٨/١٢

200 گیاه بارج تاج ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٢

201 گیاه بادیان رازیانه. رازینه ١٣٩٦/٠٨/١٢

202 گیاه بابا آدم باردان ١٣٩٦/٠٨/١٢

203 گیاه افتیمون بچه. پیچک. سیلن. عشقه. لیلای. هرشه. بدره. ١٣٩٦/٠٨/١٢

204 گیاه اشنان چوبک ١٣٩٦/٠٨/١٢

205 گیاه اسانس دار وج ١٣٩٦/٠٨/١٢

206 گیاه افیونی خشخاش ١٣٩٦/٠٨/١٢

207 گیاه اکلیل الملک بیدک . ناخونک ١٣٩٦/٠٨/١٢

208 گیاه الوئه ورا زنبق بیابانونی ١٣٩٦/٠٨/١٢

209 گیاه آفتابگردان روز گردک ١٣٩٦/٠٨/١٢

210 گیاه آپارتمانی آگلونما ١٣٩٦/٠٨/١٢

211 گیاه آپارتمانی بامبو ١٣٩٦/٠٨/١٢

212 گیاه الوئه ورا زنبق بیابانی ١٣٩٦/٠٨/١٢

213 گیاه آبی لخ ١٣٩٦/٠٨/١٢

214 ممانعت از حرکت اعتراض آمیز سرکوب ١٣٩٦/٠٨/١٠

215 شوم نافرخ ١٣٩٦/٠٨/١٠

216 علم شیمی کیمیا ١٣٩٦/٠٨/١٠

217 الحاد بی دینی ١٣٩٦/٠٨/١٠

218 روزها ایام ١٣٩٦/٠٨/١٠

219 سایبان چشم ابرو ١٣٩٦/٠٨/١٠

220 پارچه ارزان چلوار ١٣٩٦/٠٨/١٠

221 پارچه ارزان چیت ١٣٩٦/٠٨/١٠

222 راه کوتاه میانبر ١٣٩٦/٠٨/١٠

223 حرف شگفتی وخ ١٣٩٦/٠٨/١٠

224 حرف شگفتی وه ١٣٩٦/٠٨/١٠

225 خانه درندگان کنام ١٣٩٦/٠٨/١٠

226 معبد یهودیان کندسه ١٣٩٦/٠٨/١٠

227 پلاستیک نایلون ١٣٩٦/٠٨/١٠

228 نوعی چاپ افست ١٣٩٦/٠٨/١٠

229 نمایش با ساز و آواز اپرا ١٣٩٦/٠٨/١٠

230 ایستگاه راه آهن گار ١٣٩٦/٠٨/١٠

231 زن سرخ روی حمیرا ١٣٩٦/٠٨/١٠

232 روایت کننده راوی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

233 یک نفس دم ١٣٩٦/٠٨/٠٩

234 گوش کن نیوش ١٣٩٦/٠٨/٠٩

235 پول نقد انگلیسی کش ١٣٩٦/٠٨/٠٩

236 فریفتن و وسوسه اغوا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

237 فرو ریختن اغوا ١٣٩٦/٠٨/٠٩

238 واحد وزن معادل هزار کیلو تن ١٣٩٦/٠٨/٠٩

239 باد کرده متورم ١٣٩٦/٠٨/٠٩

240 مدام دایم ١٣٩٦/٠٨/٠٩

241 زندگی کردن زیستن ١٣٩٦/٠٨/٠٩

242 دارای روش منطقی اسلوب مند ١٣٩٦/٠٨/٠٩

243 خوب و خوش سخ ١٣٩٦/٠٨/٠٩

244 گشادی و منبسط شدن اتساع ١٣٩٦/٠٨/٠٩

245 از پسوند ها یاز ١٣٩٦/٠٨/٠٩

246 هم پوستین است و هم مرطوب وت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

247 باشگاه ورزشی کلوپ ١٣٩٦/٠٨/٠٩

248 ذلت و شرمساری خفت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

249 سرآمد هر چیزی بهترین ١٣٩٦/٠٨/٠٩

250 خندان و خوشروی بشاش ١٣٩٦/٠٨/٠٩

251 سازمان همکاری اقتصادی اکو ١٣٩٦/٠٨/٠٩

252 پر حرارت و سوزان داغ ١٣٩٦/٠٨/٠٩

253 فرومایه و پست فطرتی دنایت ١٣٩٦/٠٨/٠٩

254 اهالی شهر و سخن ادیبان ١٣٩٦/٠٨/٠٩

255 صف و رسته رده ١٣٩٦/٠٨/٠٩

256 رشته باریک و بلند نوار ١٣٩٦/٠٨/٠٩

257 واحد سنجش مقاومت الکتریکی اهم ١٣٩٦/٠٨/٠٩

258 از روی اجبار زورکی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

259 از خانواده کلاغ زاغی ١٣٩٦/٠٨/٠٩

260 احساس گرمی و سوزش التهاب ١٣٩٦/٠٨/٠٨

261 نوعی ابریشم لاس ١٣٩٦/٠٨/٠٨

262 معروفترین روزنامه لندن گاردین ١٣٩٦/٠٨/٠٨

263 مقید به رسوم سنتی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

264 گوش کن نیوشا ١٣٩٦/٠٨/٠٨

265 کالبد اندام ١٣٩٦/٠٨/٠٨

266 کابیله هاون ١٣٩٦/٠٨/٠٨

267 کابیله مهراس ١٣٩٦/٠٨/٠٨

268 گوش کردن سماع ١٣٩٦/٠٨/٠٨

269 عود ند ١٣٩٦/٠٨/٠٨

270 طرد کردن رانده ١٣٩٦/٠٨/٠٨

271 صندلی سوار کاری زین ١٣٩٦/٠٨/٠٨

272 شمردن عد ١٣٩٦/٠٨/٠٨

273 شتر جمازه آبل
جزور
١٣٩٦/٠٨/٠٨

274 کلمه ای برای تاکید باید ١٣٩٦/٠٨/٠٨

275 همگانی سراسری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

276 پنبه دانه وش ١٣٩٦/٠٨/٠٨

277 شعاع نور پرتو ١٣٩٦/٠٨/٠٨

278 پدر ابوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨

279 ملک رازی ری ١٣٩٦/٠٨/٠٨

280 جوهر مازو تانه ١٣٩٦/٠٨/٠٨

281 جوهر مازو اتا ١٣٩٦/٠٨/٠٨

282 جامعه پوستی وت ١٣٩٦/٠٨/٠٧

283 رها شد رست ١٣٩٦/٠٨/٠٧

284 از اسیدهای که به جوهر مورچه معروف است فرمیک ١٣٩٦/٠٨/٠٧

285 مقابل حضیض اوج ١٣٩٦/٠٨/٠٧

286 زیلوباف لواف ١٣٩٦/٠٨/٠٧

287 محشر به پا کردن بیداد کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٦

288 صمغ خشکیده گیاه کندر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

289 طول و درازا بلندا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

290 جیب و گریبان یقه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

291 مقابل آفتاب سایه ١٣٩٦/٠٨/٠٦

292 آرمانگرا ایده آلیست ١٣٩٦/٠٨/٠٦

293 آرمانگرا ایده آلیسم ١٣٩٦/٠٨/٠٦

294 کریستال بلور ١٣٩٦/٠٨/٠٦

295 نام دیگر کدو دبا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

296 روی و رخساره سج ١٣٩٦/٠٨/٠٦

297 نخ تابیده ریس ١٣٩٦/٠٨/٠٦

298 راندن مزاحم دک ١٣٩٦/٠٨/٠٦

299 بستنی چوبی کیم ١٣٩٦/٠٨/٠٦

300 نت ششم لا ١٣٩٦/٠٨/٠٦

301 نت هفتم سی ١٣٩٦/٠٨/٠٦

302 نت سوم می ١٣٩٦/٠٨/٠٦

303 اشعه مورد استفاده پزشکی لیزر ١٣٩٦/٠٨/٠٦

304 عید ویتنامی تت ١٣٩٦/٠٨/٠٦

305 سود و بازده راده ١٣٩٦/٠٨/٠٦

306 نام دیگر بیماری کزاز تتانس ١٣٩٦/٠٨/٠٥

307 نادان و بی خرد کانا ١٣٩٦/٠٨/٠٥

308 نام سابق یزد گت ١٣٩٦/٠٨/٠٥

309 نام قدیم اتریش نمسه ١٣٩٦/٠٨/٠٥

310 نام قدیم بابل بارفروش ١٣٩٦/٠٨/٠٥

311 نشان و مدال وسام ١٣٩٦/٠٨/٠٥

312 نام وزیر فرعون هامان ١٣٩٦/٠٨/٠٥

313 نمد فروش لباد ١٣٩٦/٠٨/٠٥

314 نقاش چهره پرتره ١٣٩٦/٠٨/٠٥

315 نعره صیحه ١٣٩٦/٠٨/٠٥

316 تله و دام فخ ١٣٩٦/٠٨/٠٥

317 تخم کتان یانه ١٣٩٦/٠٨/٠٥

318 توقف ناگهانی قلب سنکپ ١٣٩٦/٠٨/٠٥

319 جوخه رسد ١٣٩٦/٠٨/٠٥

320 واحد سرعت هواپیما ماخ ١٣٩٦/٠٨/٠٥

321 وزیر شطرنج فرزین ١٣٩٦/٠٨/٠٥

322 سرمای سخت زم ١٣٩٦/٠٨/٠٥

323 گنج دفینه. کنز ١٣٩٦/٠٨/٠٥

324 تئاتر آمفی تیاتر ١٣٩٦/٠٨/٠٥

325 پسوند شباهت آسا
وار
سا
آسا ، سا ، فش ، وار ، وش ، وند
فش
١٣٩٦/٠٨/٠٥

326 اسیر و گرفتار دربندی ١٣٩٦/٠٨/٠٥

327 هلاکی و گمراهی ضل ١٣٩٦/٠٨/٠٥

328 گرو گرفتن ارتهان ١٣٩٦/٠٨/٠٥

329 به طور کلی تمام ١٣٩٦/٠٨/٠٥

330 به طور کلی کامل ١٣٩٦/٠٨/٠٥

331 به طور کلی همه ١٣٩٦/٠٨/٠٥

332 نازل تر انزل ١٣٩٦/٠٨/٠٥

333 بازسازی نمودن مرمت ١٣٩٦/٠٨/٠٥

334 بازسازی نمودن ترمیم ١٣٩٦/٠٨/٠٥

335 سازمان ها اداره جات
١٣٩٦/٠٨/٠٤

336 مولد انرژی برق دینام ١٣٩٦/٠٨/٠٤

337 امر رفتن رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤

338 بنیانگذاری تاسیس ١٣٩٦/٠٨/٠٤

339 رودها انهار ١٣٩٦/٠٨/٠٤

340 مربوط به هر نفر سرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٤

341 جوانمرد ناد ١٣٩٦/٠٨/٠٤

342 حسرت خورده متاسف ١٣٩٦/٠٨/٠٤

343 حشره اجتماعی مور ١٣٩٦/٠٨/٠٤

344 حشره اجتماعی ملخ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

345 خطاب غیر مودبانه هو ١٣٩٦/٠٨/٠٤

346 ملون دلتنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

347 کشوری در شمال برزیل سورینام ١٣٩٦/٠٨/٠٤

348 از سبکهای شعر فارسی خراسانی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

349 گروه گیاهان دانه داران ١٣٩٦/٠٨/٠٤

350 میوه قرمز و ترش تمشک ١٣٩٦/٠٨/٠٤

351 درل مته ١٣٩٦/٠٨/٠٤

352 پنهان کردن کتمان ١٣٩٦/٠٨/٠٤

353 مخفف نیست نی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

354 روش و شیوه نحو ١٣٩٦/٠٨/٠٤

355 وراق نویسنده ١٣٩٦/٠٨/٠٤

356 نوعی اسب و کولر آبی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

357 نویسندگان ادبا ١٣٩٦/٠٨/٠٤

358 پیشانی چکاک ١٣٩٦/٠٨/٠٤

359 پیشانی پنجه ١٣٩٦/٠٨/٠٤

360 محل ملاقات میعادگان ١٣٩٦/٠٨/٠٤

361 سرزمین بین دجله فرات بین النهرین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

362 سد خوزستان دز ١٣٩٦/٠٨/٠٤

363 پاک کردن با آب شستشو ١٣٩٦/٠٨/٠٤

364 صدای واضح رسا ١٣٩٦/٠٨/٠٤

365 مورد قبول دادگاه محکمه پسند ١٣٩٦/٠٨/٠٤

366 پیمان شکن غدار ١٣٩٦/٠٨/٠٤

367 قعر اخر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

368 پساوند آورنده آور ١٣٩٦/٠٨/٠٤

369 قهرمان بوندسلیگا بایرمونیخ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

370 همزمان مقارن ١٣٩٦/٠٨/٠٤

371 همزمان مصادف ١٣٩٦/٠٨/٠٤

372 قطعه جادویی لوازم الکترونیکی ترانزیستور ١٣٩٦/٠٨/٠٤

373 مکافات اعمال بد کیفر ١٣٩٦/٠٨/٠٤

374 قبیله و عشیره ایل ١٣٩٦/٠٨/٠٤

375 میله بلند فلزی دیلم ١٣٩٦/٠٨/٠٤

376 پرتاب کننده رامی ١٣٩٦/٠٨/٠٤

377 از معروفترین روزنامه های چاپ لندن گاردین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

378 پروردگار و خداوند دادار ١٣٩٦/٠٨/٠٤

379 لقبی در چرخ نخ ریسی دوک ١٣٩٦/٠٨/٠٤

380 بلیت رفت یکسره ١٣٩٦/٠٨/٠٤

381 از توابع مثلثاتی تانژان ١٣٩٦/٠٨/٠٤

382 از توابع مثلثاتی کتانژان ١٣٩٦/٠٨/٠٤

383 نام گاگارین شورین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

384 هوله و صورت خشک کن ابچین ١٣٩٦/٠٨/٠٤

385 هوله و صورت خشک کن رومال ١٣٩٦/٠٨/٠٤

386 ناله زاری شیون ١٣٩٦/٠٨/٠٤

387 از اعداد غیر ترکیبی دو رقمی هشتاد ١٣٩٦/٠٨/٠٤

388 تخت شاهی اریکه اورنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٤

389 ماده بی هوشی چند دهه قبل اتر ١٣٩٦/٠٨/٠٢

390 از سازهای زهی فرنگی ویولن ١٣٩٦/٠٨/٠٢

391 کیسه زر قدما بدره ١٣٩٦/٠٨/٠٢

392 میانه رو و غیر افراطی معتدل ١٣٩٦/٠٨/٠٢

393 کیسه زر قدما امیا ١٣٩٦/٠٨/٠٢

394 از حبوبات خوراکی ماش ١٣٩٦/٠٨/٠٢

395 خرمای عربی تمر ١٣٩٦/٠٨/٠٢

396 نام لاتین کشور بشار اسد سوریا ١٣٩٦/٠٨/٠٢

397 بازگشت بزرگ شهری و بین شهری کامیون ١٣٩٦/٠٨/٠٢

398 کادو دادن اهدا ١٣٩٦/٠٨/٠٢

399 صوت درد اخ ١٣٩٦/٠٨/٠٢

400 نماینده قانونی وکیل ١٣٩٦/٠٨/٠٢

401 از رشته های انفرادی و سنگین ورزشی وزنه برداری ١٣٩٦/٠٨/٠٢

402 ساعی و تلاشگر کوشا ١٣٩٦/٠٨/٠٢

403 بازی پرت کردنی دارت ١٣٩٦/٠٨/٠٢

404 قوه بویایی شامه ١٣٩٦/٠٨/٠٢

405 اعتماد به خدا در کارها توکل ١٣٩٦/٠٨/٠٢

406 عالمانه دانشی ١٣٩٦/٠٨/٠٢

407 پایتخت امپراتوری لیدیه سارد ١٣٩٦/٠٨/٠٢

408 قدم یکپا لی ١٣٩٦/٠٨/٠٢

409 ادامه و عقب سر دنباله ١٣٩٦/٠٨/٠٢

410 فانتزی و شیک لوکس ١٣٩٦/٠٨/٠٢

411 بی خبر و ناگهان یهو ١٣٩٦/٠٨/٠٢

412 یکی از هفت کتاب منتسب به مانی کویان ١٣٩٦/٠٨/٠٢

413 از واحد‌های نظامی یگان ١٣٩٦/٠٨/٠٢

414 سنگ روکار ساختمان مرمر ١٣٩٦/٠٨/٠٢

415 فرماندهان و اربابان روسا ١٣٩٦/٠٨/٠٢

416 حاصل کار و کاسبی درآمد ١٣٩٦/٠٨/٠٢

417 صورت خشک کن ابچین ١٣٩٦/٠٨/٠٢

418 هوله رومال ١٣٩٦/٠٨/٠٢

419 حسد بردن رشک ١٣٩٦/٠٨/٠٢

420 از مرکبات نارنگی ١٣٩٦/٠٨/٠٢

421 از مرکبات لیموشیرین ١٣٩٦/٠٨/٠٢

422 از مرکبات پرتقال ١٣٩٦/٠٨/٠٢

423 کور کردن و نابینا ساختن اعما ١٣٩٦/٠٨/٠٢

424 منهدم و نیست شده نابود ١٣٩٦/٠٨/٠٢

425 شیرینی سنتی کرمانشاهی داک ١٣٩٦/٠٨/٠٢

426 قاعده و قانون لفظ روسی زاکون ١٣٩٦/٠٨/٠٢

427 ماده تخدیر کننده و موثرترین چای تیین ١٣٩٦/٠٨/٠٢

428 فیلم های راک هودسن وسوسه باشکوه ١٣٩٦/٠٨/٠٢

429 چهارگوش منظم هندسی لوزی ١٣٩٦/٠٨/٠٢

430 چهارگوش منظم هندسی مربع ١٣٩٦/٠٨/٠٢

431 ناسیونال ملی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

432 رود افغانستان هری رود ١٣٩٦/٠٧/٣٠

433 متخصص روح و روان روانشناس ١٣٩٦/٠٧/٣٠

434 گیاه شیرابه سمی مامیران ١٣٩٦/٠٧/٣٠

435 هدف بزرگ ارمان ١٣٩٦/٠٧/٣٠

436 شهر اتشکده نیاسر ١٣٩٦/٠٧/٣٠

437 لاغر و نحیف مردنی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

438 کشنده بی صدا غم ١٣٩٦/٠٧/٣٠

439 گوسفند چاق پروار ١٣٩٦/٠٧/٣٠

440 گوسفند چاق فربه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

441 رابطه جبری معادله ١٣٩٦/٠٧/٣٠

442 مرکز سوئد استکهلم ١٣٩٦/٠٧/٣٠

443 بندر بصره فاو ١٣٩٦/٠٧/٣٠

444 عمل دوری از خطر احتیاط ١٣٩٦/٠٧/٣٠

445 لانه درندگان کنام ١٣٩٦/٠٧/٣٠

446 غمخواری تیمار ١٣٩٦/٠٧/٣٠

447 موافقت و یاری همراهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

448 مهمان ناخوانده ایرمان ١٣٩٦/٠٧/٣٠

449 استان ایالت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

450 پسوند آلودگی ناک ١٣٩٦/٠٧/٣٠

451 پسوند آلودگی ین ١٣٩٦/٠٧/٣٠

452 پسوند نفی نا ١٣٩٦/٠٧/٣٠

453 سختی و عذاب وبال ١٣٩٦/٠٧/٣٠

454 اصل هر چیزی ام ١٣٩٦/٠٧/٣٠

455 شیره ساقه خار شتر با مصرف دارویی ترنجبین ١٣٩٦/٠٧/٣٠

456 روده معا ١٣٩٦/٠٧/٣٠

457 روده معی ١٣٩٦/٠٧/٣٠

458 اهرم بیرم ١٣٩٦/٠٧/٣٠

459 امروزی مدرن ١٣٩٦/٠٧/٣٠

460 سپاسگذار شاکر ١٣٩٦/٠٧/٣٠

461 نمونک ماکت ١٣٩٦/٠٧/٣٠

462 همدستان شرکا ١٣٩٦/٠٧/٣٠

463 از نام های باری تعالی دادار ١٣٩٦/٠٧/٣٠

464 خو و سرشت مرام ١٣٩٦/٠٧/٣٠

465 موش فار ١٣٩٦/٠٧/٣٠

466 موش گرزه ١٣٩٦/٠٧/٣٠

467 موش کلاوو ١٣٩٦/٠٧/٣٠

468 کلمه اصطلاح ١٣٩٦/٠٧/٣٠

469 بی دین الحاد ١٣٩٦/٠٧/٣٠

470 کله و سر راس ١٣٩٦/٠٧/٣٠

471 جاسوس خانه اسرائیل موساد ١٣٩٦/٠٧/٣٠

472 اهنگر تهامین ١٣٩٦/٠٧/٣٠

473 مجازات شرعی حد
١٣٩٦/٠٧/٣٠

474 بزرگتر اکبر ١٣٩٦/٠٧/٢٩

475 بزرگتر مهتر ١٣٩٦/٠٧/٢٩

476 رسوم سنن ١٣٩٦/٠٧/٢٩

477 رسوم سنت ١٣٩٦/٠٧/٢٩

478 رسوم رسم ١٣٩٦/٠٧/٢٩

479 دشنام دادن شتم ١٣٩٦/٠٧/٢٩

480 دشنام دادن سب ١٣٩٦/٠٧/٢٩

481 ظرف آب پوستی مشک ١٣٩٦/٠٧/٢٩

482 سرخی خورشید شفق ١٣٩٦/٠٧/٢٩

483 وزیر سلیمان اصف ١٣٩٦/٠٧/٢٩

484 آب فروش سقا ١٣٩٦/٠٧/٢٨

485 حماسه فوتبال ملبورن استرالیا خداداد عزیزی ١٣٩٦/٠٧/٢٨

486 سقف دهان سق ١٣٩٦/٠٧/٢٨

487 اختراع برلیز میکروفون ١٣٩٦/٠٧/٢٨

488 نیم تنه یله ١٣٩٦/٠٧/٢٨

489 دریافتن حس ١٣٩٦/٠٧/٢٦

490 ناحیه جناح ١٣٩٦/٠٧/٢٦

491 میخ اصطبل اخیه ١٣٩٦/٠٧/٢٦

492 ویژگی خاصیت ١٣٩٦/٠٧/٢٦

493 زمینه تم ١٣٩٦/٠٧/٢٣

494 اندرزها نصایح ١٣٩٦/٠٧/٢٣

495 بهره رسد ١٣٩٦/٠٧/٢٣

496 تفت دادن برشته ١٣٩٦/٠٧/٢٣

497 غارت و تاراج نهب ١٣٩٦/٠٧/٢٣

498 غارت و تاراج یغما ١٣٩٦/٠٧/٢٣

499 غارت و تاراج چپاول ١٣٩٦/٠٧/٢٣

500 نمایشگاه هنری گالری ١٣٩٦/٠٧/٢٣

501 دزدی و سرقت دستبرد ١٣٩٦/٠٧/٢٣

502 دستور پزشک دارو ١٣٩٦/٠٧/٢٣

503 دستور پزشک تجویز ١٣٩٦/٠٧/٢٣

504 شروع و ابتدا بدو ١٣٩٦/٠٧/٢٣

505 عقاید ارا ١٣٩٦/٠٧/٢٣

506 مفتش بازرس ١٣٩٦/٠٧/٢٣

507 درگیر شدن دغوا ١٣٩٦/٠٧/٢٢

508 نزدیک شدن تقرب ١٣٩٦/٠٧/٢٢

509 باطل شدن ملقا ١٣٩٦/٠٧/٢٢

510 عکس دار مصور ١٣٩٦/٠٧/٢٢

511 سوسن زرد وج ١٣٩٦/٠٧/١٩

512 سیلی تس ١٣٩٦/٠٧/١٩

513 سلول عصبی نرون ١٣٩٦/٠٧/١٩

514 سنبل الطیب والرین ١٣٩٦/٠٧/١٩

515 سنگ اندازی رجم ١٣٩٦/٠٧/١٩

516 غول برف ها یتی ١٣٩٦/٠٧/١٩

517 علامت اختصاری هواشناسی ومو ١٣٩٦/٠٧/١٩

518 علم اقتصاد اکونومی ١٣٩٦/٠٧/١٩

519 عصبی نروو ١٣٩٦/٠٧/١٩

520 فزه پلید و زشت ١٣٩٦/٠٧/١٩

521 فرشته نگهبان مال ارد ١٣٩٦/٠٧/١٩

522 فرسوده مستهلک ١٣٩٦/٠٧/١٩

523 لحظه ها انات ١٣٩٦/٠٧/١٩

524 فراد مروارید فروش ١٣٩٦/٠٧/١٩

525 ماعون ظرف غذا ١٣٩٦/٠٧/١٩

526 مخدره زن پرده نشین ١٣٩٦/٠٧/١٩

527 ماهی فروش سماک ١٣٩٦/٠٧/١٩

528 ماش بنو سیاه ١٣٩٦/٠٧/١٩

529 نرمی مزاج لینت ١٣٩٦/٠٧/١٩

530 نزدیک کردن ادنا ١٣٩٦/٠٧/١٩

531 هرچیز نازک رق ١٣٩٦/٠٧/١٩

532 هرج و مرج انارشی ١٣٩٦/٠٧/١٩

533 نوده فرزند عزیز ١٣٩٦/٠٧/١٩

534 هارب گریزان ١٣٩٦/٠٧/١٩

535 نوعی خوراکی ترینه ١٣٩٦/٠٧/١٩

536 زن زیبارو مهوش ١٣٩٦/٠٧/١٩

537 بزرگوار اکرم ١٣٩٦/٠٧/١٩

538 حرف نداری بی ١٣٩٦/٠٧/١٩

539 برادر شیرازی کاکا ١٣٩٦/٠٧/١٩

540 دنباله تلو- پی ١٣٩٦/٠٧/١٩

541 قوه حافظه یاده ١٣٩٦/٠٧/١٩

542 کارها امور ١٣٩٦/٠٧/١٩

543 دلبر زیبا نگار ١٣٩٦/٠٧/١٩

544 تیر و برنده برا ١٣٩٦/٠٧/١٩

545 واحد پول قدیمی درم ١٣٩٦/٠٧/١٩

546 جلگه وسیع استپ ١٣٩٦/٠٧/١٩

547 درد و رنج الم ١٣٩٦/٠٧/١٩

548 از اصول دین اسلام امامت ١٣٩٦/٠٧/١٨

549 از اصول دین اسلام نبوت ١٣٩٦/٠٧/١٨

550 از اصول دین اسلام توحید ١٣٩٦/٠٧/١٨

551 از اصول دین اسلام عدل ١٣٩٦/٠٧/١٨

552 لگام عنان ١٣٩٦/٠٧/١٧

553 حلال رنگ تینر ١٣٩٦/٠٧/١٧

554 غلاف شمشیر چخ- جراب- نیا ١٣٩٦/٠٧/١٧

555 خار سر دیوار یز
١٣٩٦/٠٧/١١

556 خرما فروش تمار
١٣٩٦/٠٧/١١

557 صبر زرد الوا ١٣٩٦/٠٧/١١

558 گروگذارنده راهن ١٣٩٦/٠٧/١١

559 گل سرخ لکا ١٣٩٦/٠٧/١١

560 لامی صمغی دارویی ١٣٩٦/٠٧/١١

561 گنجشک مرگو ١٣٩٦/٠٧/١١

562 مکر و حیله کید
١٣٩٦/٠٧/١١

563 ماش بنویسید سیاه ١٣٩٦/٠٧/١١

564 نردبان سلمی ١٣٩٦/٠٧/١١

565 ناوک تیر کوچک ١٣٩٦/٠٧/١١

566 نوعی صدف ودع ١٣٩٦/٠٧/١١

567 نسخه بردار ناسخ ١٣٩٦/٠٧/١١

568 نیم خروار تای ١٣٩٦/٠٧/١١

569 نیلوفر هندی فل ١٣٩٦/٠٧/١١

570 نیزه کوتاه زوبین ١٣٩٦/٠٧/١١

571 وابستگی انتما ١٣٩٦/٠٧/١١

572 ونانه نان ضخیم ١٣٩٦/٠٧/١١

573 ورکاک گنجشک ١٣٩٦/٠٧/١١

574 ورقا کبوتر چاهی ١٣٩٦/٠٧/١١

575 هوک ضربه ای در بکس ١٣٩٦/٠٧/١١

576 یخنی آبگوشت ساده ١٣٩٦/٠٧/١١

577 یسل جناح لشکر ١٣٩٦/٠٧/١١

578 یخرفت مورن ١٣٩٦/٠٧/١١

579 پسوند مراقبت بان ١٣٩٦/٠٧/١١

580 لقب امیران ترک بیک ١٣٩٦/٠٧/١٠

581 عدد آواز هزار ١٣٩٦/٠٧/٠٥

582 پیشی گرفتن تبادر ١٣٩٦/٠٧/٠٥

583 ضروری وایا ١٣٩٦/٠٧/٠٥

584 خانه ییلاقی ویلا ١٣٩٦/٠٧/٠٥

585 جانور بدبو راسو
خز
سمور
١٣٩٦/٠٧/٠٥

586 باران اندک رش ١٣٩٦/٠٧/٠٥

587 باوقار نجیب ١٣٩٦/٠٦/٢٩

588 هدایت کننده رهنما ١٣٩٦/٠٦/٢١

589 میله آهنی اهرم ١٣٩٦/٠٦/٢١

590 مایه لعابدار پت ١٣٩٦/٠٦/١٦

591 همسر زن شوی ١٣٩٦/٠٦/١٥

592 تاقچه بالا رف ١٣٩٦/٠٦/١٥

593 رگ خواب چم ١٣٩٦/٠٦/١٥

594 کنج و گوشه سوک ١٣٩٦/٠٦/١٥

595 کنج و گوشه گوشه ١٣٩٦/٠٦/١٥

596 زشتی قبح ١٣٩٦/٠٦/١١

597 فضا کیهان ١٣٩٦/٠٦/١١

598 جریان کار روند ١٣٩٦/٠٦/١١

599 سلول تولید مثل گامت ١٣٩٦/٠٦/١١

600 هاتف غیبی سروش ١٣٩٦/٠٦/١١

601 فرق سر هباک ١٣٩٦/٠٦/٠٨

602 روبند و نقاب ماسک ١٣٩٦/٠٦/٠٨

603 حزب هیلتر نتزی ١٣٩٦/٠٦/٠٨

604 حزب هیلتر نازی ١٣٩٦/٠٦/٠٨

605 طعام عروس ولیمه ١٣٩٦/٠٦/٠٨

606 سازمان و موسسه بنگاه ١٣٩٦/٠٦/٠٨

607 کاسه سر اهیانه ١٣٩٦/٠٦/٠٨

608 رفیع و بلند مرتبه شامخ ١٣٩٦/٠٦/٠٨

609 کاخ پادشاه دربار ١٣٩٦/٠٦/٠٨

610 کشتی جنگی تندرو رزمناو ١٣٩٦/٠٦/٠٨

611 شهر مافیا سیسیل ١٣٩٦/٠٦/٠٨

612 دچار شدن ابتلا ١٣٩٦/٠٦/٠٨

613 نیکو روی وسیم ١٣٩٦/٠٦/٠٨

614 ابگرمکن حم ١٣٩٦/٠٦/٠٨

615 پاره سنگ ترازو ورام ١٣٩٦/٠٦/٠٨

616 دهان عرب فم ١٣٩٦/٠٦/٠٨

617 طرف زی ١٣٩٦/٠٦/٠٥

618 درد الم ١٣٩٦/٠٦/٠٥

619 نخستین فلز کشف شده مس ١٣٩٦/٠٦/٠٥

620 خوراک ایرانی دمی باقالی ١٣٩٦/٠٦/٠٥

621 کیسه پول قدیمی بدره ١٣٩٦/٠٦/٠٥

622 باد کشنده سموم ١٣٩٦/٠٦/٠٥

623 آهنگی از موسیقی های قدیمی راهوی ١٣٩٦/٠٦/٠٥

624 علم و دانش معرفت ١٣٩٦/٠٦/٠٥

625 پر مملو ١٣٩٦/٠٦/٠٥

626 شمار مر ١٣٩٦/٠٦/٠٥

627 برابر هجران ١٣٩٦/٠٦/٠٥

628 دوری از یار ست ١٣٩٦/٠٦/٠٥

629 پاکسازی گیاهان هرز وجین ١٣٩٦/٠٦/٠٥

630 هنوز بیگانه یت ١٣٩٦/٠٦/٠٥

631 جبران کردن تلافی ١٣٩٦/٠٦/٠٥

632 ضمیر متصل دوم شخص مفرد ات ١٣٩٦/٠٦/٠٥

633 دختر دت ١٣٩٦/٠٦/٠٥

634 نکات کوتاه مدت کشتزار ایش ١٣٩٦/٠٦/٠٥

635 چادر زیرپوش ردا ١٣٩٦/٠٦/٠٥

636 پس انداز رزرو ١٣٩٦/٠٦/٠٥

637 ساز سیمی که با دست نواخته می شود هارپ ١٣٩٦/٠٦/٠٥

638 غر زدن نق ١٣٩٦/٠٦/٠٥

639 کنیه امام حسن مجتبی ١٣٩٦/٠٦/٠٥

640 کمیت یکا ١٣٩٦/٠٦/٠٥

641 رستنی چتری شکل قارچ ١٣٩٦/٠٦/٠٥

642 کاهن قس ١٣٩٦/٠٦/٠٥

643 پالایه فیلتر ١٣٩٦/٠٦/٠٥

644 زیرکی و هوشیاری کیاست ١٣٩٦/٠٦/٠٥

645 صید کردن نخجیر ١٣٩٦/٠٦/٠٥

646 جنس پارچه مشبک توری ١٣٩٦/٠٦/٠٥

647 پول میانکار کیات ١٣٩٦/٠٦/٠٥

648 ظرف آزمایشگاهی ارلن ١٣٩٦/٠٦/٠٥

649 فرورفتن ظرف قر ١٣٩٦/٠٦/٠٥

650 فحش رت ١٣٩٦/٠٦/٠٥

651 سیمان قدیم ساروج ١٣٩٦/٠٦/٠٥

652 فحش رک ١٣٩٦/٠٦/٠٥

653 قورباغه جدولی اک ١٣٩٦/٠٦/٠٥

654 پسوند شباهت سا ١٣٩٦/٠٦/٠٤

655 عدد بلبل هزار ١٣٩٦/٠٦/٠٤

656 گروه اکیپ ١٣٩٦/٠٦/٠٤

657 بمب منتظر مین ١٣٩٦/٠٦/٠٤

658 تدبیر جنگی تاکتیک ١٣٩٦/٠٦/٠٤

659 به آرزو نرسیده ناکام ١٣٩٦/٠٦/٠٤

660 پاسبان حراس ١٣٩٦/٠٦/٠٣

661 گرم و سوزان حار ١٣٩٦/٠٦/٠٣

662 کسی که زود فریب می خورد غر ١٣٩٦/٠٦/٠٣

663 قصه گو سامر ١٣٩٦/٠٦/٠٣

664 مد روز باب ١٣٩٦/٠٦/٠٣

665 بریانتبن زده بربانتین زده به یک شخصی میگویند که آرایشی با موهای ژل زده دارد ١٣٩٦/٠٦/٠١

666 فریبندگی دلبری ١٣٩٦/٠٥/٣١

667 زهر کشنده هلاهل ١٣٩٦/٠٥/٣١

668 خشکی بر ١٣٩٦/٠٥/٣١

669 پلیس مبارزه با هکر ها فتا ١٣٩٦/٠٥/٣١

670 نماز تنهایی فرادا ١٣٩٦/٠٥/٣١

671 جرقه آتش اخگر ١٣٩٦/٠٥/٣١

672 سرزمین تاج محل هند ١٣٩٦/٠٥/٣١

673 عصاره شیره ١٣٩٦/٠٥/٣١

674 به اختصار سخن گفتن اجمال ١٣٩٦/٠٥/٣١

675 یار شبان سگ ١٣٩٦/٠٥/٣١

676 همراه خس خاشاک ١٣٩٦/٠٥/٣١

677 واحد بدمینتون ست ١٣٩٦/٠٥/٣١

678 غله نان پزی گندم ١٣٩٦/٠٥/٣١

679 خاتم انگشتر نگین ١٣٩٦/٠٥/٣١

680 له شده مچاله ١٣٩٦/٠٥/٣١

681 ملحد کافر زندیق - مرتد ١٣٩٦/٠٥/٢٩

682 پشت سر پس- ورا- عقب- دنبال ١٣٩٦/٠٥/٢٩

683 متکبر برتن ١٣٩٦/٠٥/٢٩

684 دوستی و دلبستگی ارادت ١٣٩٦/٠٥/٢٩

685 کارگر کشتی جاشو ١٣٩٦/٠٥/٢٩

686 مقابل حاشیه متن ١٣٩٦/٠٥/٢٩

687 مروارید درشت در ١٣٩٦/٠٥/٢٩

688 دوازده عدد دوجین ١٣٩٦/٠٥/٢٧

689 در دل افکندن مطلبی الهام ١٣٩٦/٠٥/٢٧

690 پوشاک فصل زمستان دستکش ١٣٩٦/٠٥/٢٧

691 پوشاک فصل زمستان پالتو ١٣٩٦/٠٥/٢٧

692 اتحادیه کارگردان سندیکا ١٣٩٦/٠٥/٢٧

693 آموختن لقمان ادب ١٣٩٦/٠٥/٢٧

694 دارای پیچ و خم تابدار ١٣٩٦/٠٥/٢٧

695 نوار نشان دهنده کاپیتان بازوبند ١٣٩٦/٠٥/٢٧

696 فلز نیروگاه اتم اورانیوم ١٣٩٦/٠٥/٢٧

697 کارمند سفارتخانه کاردار ١٣٩٦/٠٥/٢٧

698 آهو مارال- مرال ١٣٩٦/٠٥/٢٧

699 عید ویتنامی ها تت ١٣٩٦/٠٥/٢٧

700 ام الخبائث می ١٣٩٦/٠٥/٢٧

701 جانور تک سلولی آمیب ١٣٩٦/٠٥/٢٧

702 حرف همراهی عربی مع ١٣٩٦/٠٥/٢٧

703 از این رو لزا ١٣٩٦/٠٥/٢٧

704 سختی و تعب رنج ١٣٩٦/٠٥/٢٧

705 کراکر کلاغ ١٣٩٦/٠٥/٢٥

706 بسیار ملامت کننده لوام ١٣٩٦/٠٥/٢٥

707 ایرسا سوسن کوهی ١٣٩٦/٠٥/٢٥

708 بسیار شوخی کننده هزار ١٣٩٦/٠٥/٢٥

709 بزرگوارتر امجد ١٣٩٦/٠٥/٢٥

710 برهنه رت ١٣٩٦/٠٥/٢٥

711 بد خویی شرس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

712 برابر پارسی ادویه بوزا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

713 با شرم فا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

714 بد و زشت دش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

715 بابل سابق بار فروش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

716 بافنده جولا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

717 فکر و اندیشه سگالش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

718 فقر و تنگدستی افلاس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

719 فرومایگی نامردمی ١٣٩٦/٠٥/٢٥

720 فریبکاری زرق ١٣٩٦/٠٥/٢٥

721 فتوکپی خشک زیراکس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

722 فرار رمش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

723 فرزند نتیجه نبیره ١٣٩٦/٠٥/٢٥

724 فش پریشان ١٣٩٦/٠٥/٢٥

725 سلطان مغولی قاآن ١٣٩٦/٠٥/٢٥

726 سگی تنومند و قوی بولداک ١٣٩٦/٠٥/٢٥

727 سکو و ایوان صفه ١٣٩٦/٠٥/٢٥

728 سوریه قدیم شامات ١٣٩٦/٠٥/٢٥

729 سوار پیشتاز بی همتا یکه تاز ١٣٩٦/٠٥/٢٥

730 سیاه زخم شاربن ١٣٩٦/٠٥/٢٥

731 شادمان طربناک ١٣٩٦/٠٥/٢٥

732 سیگار قدیمی اشنو ١٣٩٦/٠٥/٢٥

733 شب شدن امسا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

734 شاهدانه بنگ ١٣٩٦/٠٥/٢٥

735 شامگاه مسا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

736 شهر مازنی نکا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

737 شیدان سفره غذا و نعمت را گویند ١٣٩٦/٠٥/٢٥

738 صمغ کاج کهربا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

739 شیره چغندر قند ملاس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

740 ضالین گمشده ١٣٩٦/٠٥/٢٥

741 ضربه شمشیر یلمان ١٣٩٦/٠٥/٢٥

742 صبح زود شبگیر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

743 طرف راست یمین ١٣٩٦/٠٥/٢٥

744 طایفه عهد صفوی روملو ١٣٩٦/٠٥/٢٥

745 ظاهرسازی تصنع ١٣٩٦/٠٥/٢٥

746 طماع شره ١٣٩٦/٠٥/٢٥

747 عاکف گوشه گیرنده ١٣٩٦/٠٥/٢٥

748 عظمت و شکوه همینه - مجد ١٣٩٦/٠٥/٢٥

749 عقاب سیاه دال ١٣٩٦/٠٥/٢٥

750 کتاب رکوردها گینس ١٣٩٦/٠٥/٢٥

751 مژه چشم هدب ١٣٩٦/٠٥/٢٥

752 کبوتر صحرایی یمام ١٣٩٦/٠٥/٢٥

753 آگاهی داشتن استعلام ١٣٩٦/٠٥/٢٥

754 آلوده وشن ١٣٩٦/٠٥/٢٥

755 آینه ها مرایا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

756 آشیانه پرنده وکر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

757 آفریدن صنع ١٣٩٦/٠٥/٢٥

758 آسان گرفتن تساهل ١٣٩٦/٠٥/٢٥

759 آشکار کردن ابانت ١٣٩٦/٠٥/٢٥

760 آب بسته مسر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

761 آبگینه مینا ١٣٩٦/٠٥/٢٥

762 آتور آتش ١٣٩٦/٠٥/٢٥

763 حرف محرمانه راز
١٣٩٦/٠٥/٢٥

764 ترمز کشتی لنگر ١٣٩٦/٠٥/٢٥

765 احاد یکان ١٣٩٦/٠٥/٢٤

766 تاکنون هنیز ١٣٩٦/٠٥/٢٤

767 پس غذا دسر ١٣٩٦/٠٥/٢٤

768 اسب چاپار یام ١٣٩٦/٠٥/٢٤

769 شکست لشکر هزیمت ١٣٩٦/٠٥/٢٤

770 صیاد قانص ١٣٩٦/٠٥/٢٣

771 اخمو دبش ١٣٩٦/٠٥/٢٢

772 افتابگردان ورتاج ١٣٩٦/٠٥/٢٢

773 نت اول دو ١٣٩٦/٠٥/٢١

774 نت دوم را ١٣٩٦/٠٥/٢١

775 بندگی رق ١٣٩٦/٠٥/٢١

776 پارسایان اتقیا ١٣٩٦/٠٥/٢١

777 کشتی جنگی ناو ١٣٩٦/٠٥/٢١

778 پسوند نگهبانی بان ١٣٩٦/٠٥/٢١

779 نا آرامی تنش ١٣٩٦/٠٥/٢١

780 واحد نظامی یگان ١٣٩٦/٠٥/٢١

781 لمس کننده لامس ١٣٩٦/٠٥/٢١

782 مجلس بزرگان سنا ١٣٩٦/٠٥/٢١

783 محل تولد حضرت ابراهیم اور ١٣٩٦/٠٥/٢١

784 شهر آذربایجان غربی خوی ١٣٩٦/٠٥/٢١

785 گردش کودکان ددر ١٣٩٦/٠٥/٢١

786 شعر چهار مصرعی رباعی ١٣٩٦/٠٥/٢١

787 سماق تتری ١٣٩٦/٠٥/٢١

788 سنگ قیمتی و سرخ لعل ١٣٩٦/٠٥/٢١

789 دو دست یدان ١٣٩٦/٠٥/٢١

790 دوباره فعال شدن بازگشایی ١٣٩٦/٠٥/٢١

791 درس نوشتنی انشاء ١٣٩٦/٠٥/٢١

792 دانایان عقلا ١٣٩٦/٠٥/٢١

793 درخت کرم ابریشم توت ١٣٩٦/٠٥/٢١

794 خوردن عرب اکل ١٣٩٦/٠٥/٢١

795 خیزران بامبو ١٣٩٦/٠٥/٢١

796 تیم فوتبال اسپانیایی آلمریا ١٣٩٦/٠٥/٢١

797 چرخانیدن رعی ١٣٩٦/٠٥/٢١

798 چربی نیمه جامد صنعتی گریس ١٣٩٦/٠٥/٢١

799 ترجمان معانی ١٣٩٦/٠٥/٢١

800 تازه آذری ینی ١٣٩٦/٠٥/٢١

801 تبار ایل ١٣٩٦/٠٥/٢١

802 راوی مج ١٣٩٦/٠٥/٢١

803 توشه سفر بنه ١٣٩٦/٠٥/٢١

804 تیم فرانسه رن ١٣٩٦/٠٥/٢١

805 آیم ایتالیا مسینا ١٣٩٦/٠٥/٢١

806 تکبر باد و دم ١٣٩٦/٠٥/٢١

807 تنوره دودکش ١٣٩٦/٠٥/٢١

808 تابلویی از لیختنستاین وم ١٣٩٦/٠٥/٢١

809 تحریک کرون حض ١٣٩٦/٠٥/٢١

810 پیشخانه صفه ١٣٩٦/٠٥/٢١

811 پس روی و عقب رفتن قهقرا ١٣٩٦/٠٥/٢١

812 پرنده ای حشره خوار سسک ١٣٩٦/٠٥/٢١

813 پایتخت کشور ایتالیا رم ١٣٩٦/٠٥/٢١

814 پایین چاه تگ ١٣٩٦/٠٥/٢١

815 پایین حوض تگ ١٣٩٦/٠٥/٢١

816 پا پیچ پتک ١٣٩٦/٠٥/٢١

817 پادگان تهران جی ١٣٩٦/٠٥/٢١

818 بیماری قرن آلزایمر ١٣٩٦/٠٥/٢١

819 بنا خشتی بم ارگ راین ١٣٩٦/٠٥/٢١

820 بله فرانسوی وی ١٣٩٦/٠٥/٢١

821 بزرگ بگ ١٣٩٦/٠٥/٢١

822 بسیار فت ١٣٩٦/٠٥/٢١

823 برنوشته بنر ١٣٩٦/٠٥/٢١

824 آنفولانزا زکام ١٣٩٦/٠٥/٢١

825 آهار اش ١٣٩٦/٠٥/٢١

826 افسر نیروی دریایی ناوبان ١٣٩٦/٠٥/٢١

827 الهه آبهایی روان میترا ١٣٩٦/٠٥/٢١

828 آشامیدن شرب ١٣٩٦/٠٥/٢١

829 آفتاب پرست رب ١٣٩٦/٠٥/٢١

830 شهر اصفهان نایین ١٣٩٦/٠٥/٢١

831 خوان طعام سفره ١٣٩٦/٠٥/٢١

832 شهر همدان رزن ١٣٩٦/٠٥/٢١

833 میل زود گذر هوس ١٣٩٦/٠٥/٢١

834 شهر آذری کلیبر ١٣٩٦/٠٥/٢١

835 شهر آذری مرند ١٣٩٦/٠٥/٠٩

836 جایز و روا مجاز ١٣٩٦/٠٥/٠٩