برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فوق بزرگ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

2 (در نقشه برداری) به معنی نقطه ای است که دوربین نقشه برداری را در آنجا مستقر می کنند ١٣٩٨/١١/٢٨
|

3 پیاده کردن (اصطلاحی در نقشه برداری به معنی پیاده کردن نقاط و مختصات هست)- نام برنامه ای در دوربین های توتال استیشن ١٣٩٨/١١/٢٥
|

4 بنچ مارک ثابت نقشه برداری- پیلار نقشه برداری ١٣٩٨/١١/١٨
|

5 پیلار نقشه برداری ( بنچ مارک ثابت)- ستون گرد بتونی یا فلزی که یک میله فلزی پیچی وسط ستون برای بستن دوربین روی ستون ( بنچ مارک) کاشته می شود. ١٣٩٨/١١/١٧
|

6 امواج مغزی ١٣٩٨/١١/١٢
|

7 نقطه معلوم (PK) در نقشه برداری ١٣٩٨/١١/٠٩
|

8 در نقشه برداری به معنی "پیاده کردن" (پیاده کردن نقطه) ١٣٩٨/١١/٠٩
|

9 اصطلاحی در نقشه برداری که برای توصیف میخ چوبی، جهت مشخص کردن دقیق موقعیت یا ارتفاع یک نقطه به کار برده می شود.
is a term used to describe wood st ...
١٣٩٨/١١/٠٨
|

10 راز داری کردن (چیزی)
i'm leaving the university, but please keep it zipped
١٣٩٨/١١/٠٦
|

11 بیشتر تلاش کن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

12 تیپ خفن زدن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

13 flip-flops در حالت اسم "دمپایی انگشتی"
we can wear these at the beach
١٣٩٨/١١/٠٦
|

14 بیل مکانیکی ١٣٩٨/١١/٠٥
|

15 نقطه اصلی (در نقشه برداری) تصویر عمودی مرکز تصویر یا پرسپکتیو روی سطح فیلم، مرکز اصلی نامیده می شود و معمولن، با حروف pp روی عکس مشخص می گردد.(کارتوگ ... ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

16 باغی که شرقی به نظر می رسد ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

17 سفید پوشان ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

18 کمک نقشه بردا، ژالن گیر، شاخص گیر ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

19 همه روزها به جز شنبه و یکشنبه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

20 طول قوس (نقشه برداری) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

21 دقیقه نود ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

22 هدر دادن وقت ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

23 زمان مثل برق و باد می گذرد
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

24 سیستمهای تصویر (در نقشه برداری) ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

25 در راه سازی مقدار اندازه ای که از آکس جاده در یک یا دو طرف آن ایجاد شود. ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

26 گالیلئو نام سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی است (GNSS جی‌ان‌ای‌اس) که در حال ساخته‌شدن توسط اتحادیه اروپا (EU ای‌یو) و سازمان فضایی اروپا (ESA ای‌اس‌آ ... ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

27 در نقشه برداری به معنی خواندن یه نقطه توسط EDM دوربین (خواندن) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

28 از مد افتاده ١٣٩٨/١٠/١٨
|

29 گاهی اوقات ١٣٩٨/١٠/١٨
|

30 برگشتن به گذشته (اصطلاح) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

31 وقت کشی & وقت تلف کردن ١٣٩٨/١٠/١٨
|

32 از نو شروع می کنم ١٣٩٨/١٠/١٨
|

33 غیر قابل تحمل ١٣٩٨/١٠/١٤
|

34 به شیوه قابل تحمل ١٣٩٨/١٠/١٤
|

35 بازی یا سرگرمیهای بچه ها ١٣٩٨/١٠/١٠
|

36 ساعت بسته شدن جایی....مغازه.... ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

37 مدل زندگی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

38 سنجش از دور ١٣٩٨/٠١/١٤
|

39 شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی شکل و ابعاد زمین و اندازه گیری آن می پردازد ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

40 جاگذاری شمع - شمع کوبی (عمران) ١٣٩٧/١٠/١١
|

41 قابل اطمینان ١٣٩٧/١٠/١١
|