انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 guiding راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

2 de legitimation مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

3 hallmark مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

4 uncontested بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

5 brutish درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

6 idle talk ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

7 awry بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

8 entwinement درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

9 specifically به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

10 invigoration نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

11 incontestable بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

12 perversely سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

13 stunning شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

14 stunning حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

15 complicity تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

16 problematic مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

17 self censorship خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

18 impair از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

19 siege آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

20 siege تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

21 charitable سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

22 flamboyant تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

23 unambiguous صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

24 unceremoniously بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

25 contagion آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

26 unfathomable سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

27 prejudicial پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

28 defensive متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

29 subtext زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

30 atavism ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

31 quaint منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

32 efficiency پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

33 end To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

34 resonance همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

35 flirtation مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

36 dislocation آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

37 license روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

38 pushiness گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

39 fast paced پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

40 unmatched بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

41 omnipresent فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

42 rambling ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

43 aggression تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

44 rearguard تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

45 unrestricted بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

46 prophesize پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

47 numerological طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

48 indulge خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

49 misplaced بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

50 sending فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

51 demonic اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

52 hypostatization فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

53 grief comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

54 inextricably به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

55 calculability محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

56 incarnation تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

57 perspicaciously هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

58 excoriation انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

59 obsessional وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

60 channeling مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

61 connoisseur صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

62 deracinating ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

63 litany فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

64 impassioned پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

65 jeremiad مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

66 mature (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

67 shirker تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

68 discipleship مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

69 undemonstrable غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

70 purpose to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

71 intent to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

72 airy موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

73 ineluctably (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

74 underwrite متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

75 astutely هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

76 rarified رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

77 sustained بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

78 occasional في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

79 unpolished صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

80 compendium گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

81 solitude عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

82 contribution نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

83 interlocutor مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

84 Perhaps از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

85 paramountcy اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

86 nuanced متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

87 undifferentiated يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

88 plausibly به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

89 proximal آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

90 acrobatics در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

91 exteriority صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

92 self deluded متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

93 self formation خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

94 self affirmation خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

95 dossier پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

96 unnameable نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

97 tartufferie مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

98 supervene ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

99 shockingly به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

100 specificity وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

101 voluntaristic اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

102 tell tale افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

103 departure رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

104 exalted متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

105 allegiance پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

106 counter intuitive بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

107 determination نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

108 masterstroke شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

109 ethereal متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

110 arraignment كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

111 length تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

112 whither مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

113 baseline معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

114 amalgam ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

115 diabolical سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

116 bastardization اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

117 circumstance جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

118 forefront طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

119 rebuttal رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

120 hue and cry هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

121 rancorous كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

122 offhanded في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

123 conceivably به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

124 ad hominem نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

125 canon معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

126 broach واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

127 prudence سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

128 bastardization نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

129 strain جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

130 shed روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

131 Festschrift ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

132 improvisational في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

133 livre a th�se نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

134 color آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

135 value at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

136 contingent قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

137 revitalized احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

138 programmatic برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

139 stake مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

140 oft quoted سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

141 filiation هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

142 idiosyncratically به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

143 subtlely رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

144 forthcoming بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

145 obsolescence زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

146 spontaneously خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

147 perfectionist در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

148 perfectionist متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

149 purposive هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

150 purposive نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

151 unencumbered بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

152 indiscriminate بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

153 megalomaniac خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

154 Satanist شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

155 wrecking (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

156 scandal عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

157 divination تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

158 de divination تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

159 single out متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

160 epigone نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

161 arise قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

162 self perfection خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

163 removal از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

164 unclouded (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

165 rogues’ gallery جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

166 lock in سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

167 manifestation تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

168 pursuit در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

169 pursuit هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

170 modest مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

171 established مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

172 restrictionist انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

173 kick against زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

174 replicate بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

175 uniformity يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

176 cluster مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

177 multiplicity تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

178 messianic آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

179 technocratic فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

180 discriminate جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

181 undertaken متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

182 manipulator حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

183 labour under دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

184 typescript نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

185 manifestation مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

186 deranged مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

187 self discipline خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

188 pathology آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

189 routinisation متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

190 adoption مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

191 primitivist بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

192 herald منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

193 prettify بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

194 intoxicated سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

195 enjoyment كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

196 animalistic جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

197 self intoxication خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

198 voluptuousness اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

199 self intoxication خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

200 cripple زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

201 unceasingly بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

202 nascent نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

203 predictably علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

204 predictably طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

205 recurring متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

206 witnessing شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

207 brute توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

208 all powerful قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

209 populariser رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

210 ascendant غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

211 untouched مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

212 ill considered نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

213 salutary عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

214 As such از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

215 mete out [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

216 powerlessness عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

217 Generative بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

218 missing غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

219 providential مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

220 epochal (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

221 providential تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

222 providential مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

223 cause بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

224 lump lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

225 in particular به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

226 stimulation انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

227 continually بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

228 precursor سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

229 spread دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

230 violent تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

231 efficiency كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

232 investigate تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

233 advance پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

234 emporium بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

235 Collectively در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

236 monster بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

237 phalanx انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

238 adept كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

239 deftly استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

240 war cry بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

241 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

242 cement عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

243 true believing (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

244 sacrilege هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

245 principled مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

246 cabal فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

247 progress by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

248 incorporation اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

249 court هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

250 impolitic بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

251 innovation تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

252 cultivate حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

253 test سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

254 approvingly از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

255 prejudice سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

256 docility اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

257 practicality واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

258 operation سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

259 as required در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

260 impious كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

261 medley جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

262 unfashionable نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

263 unfashioned ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

264 circumstance In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

265 spirit خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

266 refer خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

267 velvet pawed رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

268 spring nailed دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

269 gradually آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

270 quintessential نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

271 recourse دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

272 ominously وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

273 by contrast از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

274 self appointed خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

275 mislead كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

276 awkward ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

277 fit دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

278 ceremoniously با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

279 tamper تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

280 allegedly بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

281 beleaguered در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

282 beleaguered تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

283 inflation (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

284 messy مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

285 Anticipating سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

286 pretension گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

287 ascribe چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

288 shrieking پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

289 boundlessness ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

290 in isolation فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

291 lesser مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

292 daimon نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

293 labyrinth هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

294 religiosity دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

295 sanctimoniousness زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

296 Pietist زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

297 competence توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

298 catechism كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

299 Theocracy حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

300 self regarding خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

301 self regarding خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

302 public spirited مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

303 compressed خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

304 Interest نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

305 Interest منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

306 diffuse تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

307 well ordered به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

308 self sustaining متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

309 sentiment ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

310 implicate دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

311 sap تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

312 acquisition يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

313 self regulating خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

314 self regulating خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

315 androcentrism نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

316 botched سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

317 anaemic پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

318 anaemic ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

319 enthusiastically شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

320 insight معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

321 arrogantly متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

322 counterpart بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

323 Given با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

324 identification هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

325 artificially تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

326 dissensus اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

327 there is no room left هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

328 pass over into پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

329 model on الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

330 scorn poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

331 pour scorn on به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

332 in terms of در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

333 vigorous پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

334 Sublime باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

335 fervour شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

336 lay in نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

337 moeurs مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

338 dissipate متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

339 self sustaining خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

340 sociability اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

341 incorrigibly اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

342 irredemably به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

343 backward the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

344 semblance بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

345 taste good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

346 good taste لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

347 sight at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

348 with regard to با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

349 Walker پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

350 repeatedly به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

351 wipe away زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

352 popularisation عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

353 unapologetic تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

354 by implication تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

355 amour propre خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

356 taste گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

357 birthright حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

358 birthright اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

359 disintegrative تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

360 Negatively برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

361 atomize تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

362 grant take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

363 directed مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

364 self regard خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

365 bring together متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

366 sprawling بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

367 as much as as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

368 transformed متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

369 prattle وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

370 defector كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

371 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

372 presumed مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

373 tone set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

374 set the tone for (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

375 representative سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

376 untrammelled بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

377 Pantheonise جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

378 Pantheonise شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

379 lump lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

380 accurate صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

381 ask دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

382 in relevant respects در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

383 pluralize متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

384 encompassing دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

385 altogether سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

386 mounting فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

387 in common parlance در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

388 Grub Street Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

389 dead hand سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

390 disenchanted افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

391 buoyant سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

392 boldness وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

393 organising نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

394 Luxury زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

395 back and forth تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

396 completion كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

397 globalizing كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

398 surrounding پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

399 thusly اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

400 In passing اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

401 In proceeding در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

402 strictly speaking به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

403 guiding thread سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

404 In short كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

405 closeness تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

406 inexorability تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

407 pleasant مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

408 be supposed to بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

409 together (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

410 exemplary درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

411 countryside مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

412 draw on مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

413 unsurpassable توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

414 pseudocivilization شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

415 be up to sb كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

416 be up to sth مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

417 be up to sb (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

418 obscured پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

419 unsparingly سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

420 awaken to واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

421 elucidation ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

422 carry weight به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

423 carry weight مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

424 rake note of تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

425 take note of مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

426 secured by پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

427 bond التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

428 grounded (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

429 knowing مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

430 steadfastness ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

431 stuffed انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

432 no more than فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

433 encapsulation خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

434 encapsulation فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

435 distant گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

436 empty out بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

437 questioning پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

438 adage جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

439 circulate رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

440 rise up against ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

441 take on the appearance به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

442 take on the appearance تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

443 uncompromisingly قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

444 Self governance خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

445 Self administration خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

446 in the shape of در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

447 inexorability سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

448 first and foremost and at all times پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

449 following The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

450 arbitrary خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

451 make known نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

452 emanating from ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

453 formulate صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

454 insofar as مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

455 epiphenomenon نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

456 epiphenomenon پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

457 at the front در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

458 hanging in the air معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

459 platform مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

460 untrustworthy نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

461 sing the praises نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

462 unrevised بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

463 prescient پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

464 promising خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

465 susceptible آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

466 for our part به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

467 In view of با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

468 repetition واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

469 stuck in گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

470 lie ahead پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

471 again and again به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

472 after all روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

473 qualification جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|