انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 fill فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

2 fluent سخن‌ور، بليغ ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

3 hair dresser آرايشگر، سلماني ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

4 mediatory ميانجي، رابط ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

5 substantiated متجسم ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

6 accommodate در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

7 continuously بي‌وقفه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

8 stir up در گرفتن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

9 unprepossessing نامطبوع، ناخوشايند، عاري از جذابيت، ناشايست، ملال‌آور، ناجور، رنجش‌آور ١٣٩٨/٠١/٣١
|

10 progressively رفته رفته، كم‌كم، روز به روز، گام به گام، به‌طور فزاينده يا مستمر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

11 flight سير، مسير ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

12 darling دلبستگي ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

13 uplifting تعالي‌بخش ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

14 sandwich محاط بودن، در احاطه بودن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

15 sandwich حايل بودن [ميان دو چيز] ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

16 desacralization تقدس‌زدايي ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

17 visible محسوس ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

18 triadic سه گانه ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

19 divided چندپاره ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

20 indissolubility ماندگاري، ثبات، پايداري، جاودانگي، فسخ‌ناپذير بودن، ناگسستني بودن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

21 poignantly پر سوز و گداز، به طرزي غمگنانه، اندوهبار، حزن‌انگيز، يا جانسوز ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

22 proceed نشئت گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

23 parody هجو، هجويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

24 uniformly يكدست، بدون استثناء، سراسر، تماماً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

25 celebrate گرامي داشتن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

26 aphorism گزين‌گويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

27 imply بر آمدن (مثلا: As its title implies: همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

28 short lived ناپايدار ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

29 path breaking دوران‌ساز ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

30 paving هموار كردن. مثلا paving the way: هموار كردن مسير ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

31 peak دوره‌ي اوج ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

32 denouement فرجام، عاقبت ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

33 formalize سامان‌مند كردن، مدون كردن، سر و سامان دادن، سر و شكل بخشيدن، متشكل ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

34 sing نغمه سر دادن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

35 arid سترون، عقيم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

36 break گسست ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

37 seismic [مجازا] زير و رو كننده، بنيان‌برافكن، بنيان‌برانداز ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

38 seismic بنيان‌فكن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

39 unbounded لجام‌گسيخته، افسارگسيخته ١٣٩٨/٠١/٢١
|

40 anti clericalism روحانيت‌ستيزي ١٣٩٨/٠١/٢١
|

41 exemplar معيار، شاخص ١٣٩٨/٠١/٢١
|

42 thin [باور، ادعا، سخن] ناموجه، بي‌اعتبار، نامستدل ١٣٩٨/٠١/٢١
|

43 exploration كاوش ١٣٩٨/٠١/٢١
|

44 far fetched مبالغه‌آميز، اغراق آميز، غير قابل باور ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

45 self appointed خودسرانه، خودخواسته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

46 self appointed خودفرموده، خودگماشته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

47 pioneer بنيان نهادن، [براي نخستين بار] پيش كشيدن، باب كردن، آغاز كردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

48 derivative گرته‌برداري ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

49 full blown تمام‌عيار ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

50 letter man of letters: اديب، اهل سخن، سخندان، سخن‌پرداز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

51 impoverished ناچيز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

52 impoverished بي‌مايه ١٣٩٨/٠١/١٩
|

53 coldly بي‌روح، سردمزاج، بي‌عاطفه، بي‌احساس، خشك ١٣٩٨/٠١/١٩
|

54 ordered قانون‌مند، قانون‌مدار [مثلا در: ordered liberty به معني �آزادي قانون‌مند�، در برابر آزادي لجام‌گسيخته] ١٣٩٨/٠١/١٩
|

55 straight forword سرراست، مستقيم ١٣٩٨/٠١/١٩
|

56 incessant [حمله‌ي] بي‌امان ١٣٩٨/٠١/١٩
|

57 delirious پرشور ١٣٩٨/٠١/١٩
|

58 fabrication جعل ١٣٩٨/٠١/١٧
|

59 longer درازمدت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

60 self defeating خودبرانداز، خودويرانگر ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

61 enterprise عزم، اراده، شجاعت، تهور، بي‌باكي، روحيه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

62 strident بي‌پروا، لجوج، مصر، پرقيل‌وقال ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

63 decisionism تصميم‌گرايي ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

64 in conflict درگير ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

65 ensuing رخ‌داده ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

66 appeal توسل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

67 aspiration سودا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

68 appeal استمداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

69 scheme شاكله ١٣٩٧/١٢/٢١
|

70 fallacy مغالطه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

71 survive مصون ماندن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

72 well being بهروزي ١٣٩٧/١٢/٢١
|

73 upheaval آشوب، بلوا، شورش، طغيان، اغتشاش ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

74 conditioning شرطي‌سازي ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

75 indoctrination مغزشويي، شستشوي مغزي، تلقين فكري ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

76 belated ديرهنگام ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

77 unresolved لاينحل ١٣٩٧/١٢/١٩
|

78 self foundation خودبنيادي ١٣٩٧/١٢/١٨
|

79 unflinchingly به طرز تزلزل‌ناپذير، قاطعانه، محكم، استوار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

80 ladder مدارج ١٣٩٧/١٢/١٣
|

81 ladder مراحل، مراتب ١٣٩٧/١٢/١٣
|

82 unsustainable بي‌دوام، ناپايدار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

83 minimization به حداقل رساندن، دستيابي به كمترين، رسيدن به كمترين ١٣٩٧/١٢/١٣
|

84 maximization به حداكثر رساندن، گسترش هر چه بيشتر، رسيدن به حداكثر، دستيابي هر چه بيشتر ١٣٩٧/١٢/١٣
|

85 interchangeably به يك معنا، به‌طور مترادف ١٣٩٧/١٢/١٣
|

86 evasive دوپهلو، گنگ، مبهم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

87 uncongenial ناسازگار، ناموافق، ضد (با چيزي يا كسي)، ناخوشايند، نامطبوع، ناگوار (به عنوان صفت) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

88 sufficiently آنگونه كه بايد و شايد، به قدر كفايت، به‌طور بسنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

89 barricade حصار، محدوده ١٣٩٧/١٢/١٢
|

90 nurturance پرورش، تربيت ١٣٩٧/١٢/١١
|

91 juxtaposition قرينه‌پردازي ١٣٩٧/١٢/١١
|

92 improbable نامحتمل ١٣٩٧/١٢/١١
|

93 bedfellow يار غار، دوست بسيار نزديك ١٣٩٧/١٢/١١
|

94 sporadic نامنسجم ١٣٩٧/١٢/١٠
|

95 professed خودخوانده ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

96 marginalisation طرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

97 profession اظهار و بيان (در جمع اظهارات و بيانات) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

98 unbending سرسخت، انعطاف‌ناپذير، متعصب، لجوج، قاطع ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

99 disturbing آزاردهنده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

100 passage فراز (يا قطعه‌اي از يك نوشته) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

101 furnish به دست دادن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

102 permanently به‌طور روز افزون ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

103 permanently روز به روز، با گذر زمان، با مرور زمان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

104 wholehearted جانانه، از ته قلب، با صميم دل، با دل و جان، از اعماق وجود ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

105 incommensurability قياس‌ناپذيري ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

106 guiding راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

107 de legitimation مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

108 hallmark مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

109 uncontested بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

110 brutish درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

111 idle talk ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

112 awry بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

113 entwinement درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

114 specifically به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

115 invigoration نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

116 incontestable بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

117 perversely سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

118 stunning شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

119 stunning حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

120 complicity تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

121 problematic مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

122 self censorship خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

123 impair از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

124 siege آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

125 siege تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

126 charitable سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

127 flamboyant تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

128 unambiguous صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

129 unceremoniously بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

130 contagion آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

131 unfathomable سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

132 prejudicial پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

133 defensive متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

134 subtext زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

135 atavism ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

136 quaint منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

137 efficiency پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

138 end To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

139 resonance همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

140 flirtation مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

141 dislocation آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

142 license روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

143 pushiness گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

144 fast paced پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

145 unmatched بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

146 omnipresent فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

147 rambling ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

148 aggression تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

149 rearguard تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

150 unrestricted بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

151 prophesize پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

152 numerological طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

153 indulge خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

154 misplaced بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

155 sending فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

156 demonic اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

157 hypostatization فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

158 grief comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

159 inextricably به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

160 calculability محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

161 incarnation تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

162 perspicaciously هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

163 excoriation انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

164 obsessional وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

165 channeling مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

166 connoisseur صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

167 deracinating ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

168 litany فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

169 impassioned پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

170 jeremiad مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

171 mature (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

172 shirker تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

173 discipleship مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

174 undemonstrable غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

175 purpose to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

176 intent to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

177 airy موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

178 ineluctably (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

179 underwrite متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

180 astutely هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

181 rarified رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

182 sustained بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

183 occasional في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

184 unpolished صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

185 compendium گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

186 solitude عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

187 contribution نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

188 interlocutor مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

189 Perhaps از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

190 paramountcy اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

191 nuanced متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

192 undifferentiated يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

193 plausibly به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

194 proximal آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

195 acrobatics در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

196 exteriority صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

197 self deluded متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

198 self formation خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

199 self affirmation خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

200 dossier پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

201 unnameable نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

202 tartufferie مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

203 supervene ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

204 shockingly به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

205 specificity وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

206 voluntaristic اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

207 tell tale افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

208 departure رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

209 exalted متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

210 allegiance پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

211 counter intuitive بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

212 determination نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

213 masterstroke شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

214 ethereal متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

215 arraignment كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

216 length تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

217 whither مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

218 baseline معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

219 amalgam ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

220 diabolical سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

221 bastardization اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

222 circumstance جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

223 forefront طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

224 rebuttal رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

225 hue and cry هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

226 rancorous كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

227 offhanded في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

228 conceivably به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

229 ad hominem نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

230 canon معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

231 broach واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

232 prudence سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

233 bastardization نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

234 strain جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

235 shed روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

236 Festschrift ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

237 improvisational في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

238 livre a th�se نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

239 color آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

240 value at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

241 contingent قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

242 revitalized احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

243 programmatic برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

244 stake مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

245 oft quoted سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

246 filiation هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

247 idiosyncratically به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

248 subtlely رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

249 forthcoming بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

250 obsolescence زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

251 spontaneously خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

252 perfectionist در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

253 perfectionist متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

254 purposive هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

255 purposive نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

256 unencumbered بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

257 indiscriminate بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

258 megalomaniac خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

259 Satanist شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

260 wrecking (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

261 scandal عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

262 divination تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

263 de divination تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

264 single out متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

265 epigone نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

266 arise قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

267 self perfection خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

268 removal از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

269 unclouded (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

270 rogues’ gallery جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

271 lock in سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

272 manifestation تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

273 pursuit در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

274 pursuit هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

275 modest مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

276 established مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

277 restrictionist انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

278 kick against زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

279 replicate بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

280 uniformity يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

281 cluster مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

282 multiplicity تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

283 messianic آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

284 technocratic فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

285 discriminate جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

286 undertaken متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

287 manipulator حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

288 labour under دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

289 typescript نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

290 manifestation مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

291 deranged مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

292 self discipline خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

293 pathology آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

294 routinisation متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

295 adoption مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

296 primitivist بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

297 herald منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

298 prettify بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

299 intoxicated سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

300 enjoyment كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

301 animalistic جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

302 self intoxication خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

303 voluptuousness اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

304 self intoxication خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

305 cripple زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

306 unceasingly بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

307 nascent نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

308 predictably علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

309 predictably طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

310 recurring متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

311 witnessing شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

312 brute توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

313 all powerful قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

314 populariser رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

315 ascendant غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

316 untouched مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

317 ill considered نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

318 salutary عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

319 As such از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

320 mete out [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

321 powerlessness عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

322 Generative بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

323 missing غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

324 providential مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

325 epochal (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

326 providential تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

327 providential مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

328 cause بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

329 lump lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

330 in particular به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

331 stimulation انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

332 continually بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

333 precursor سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

334 spread دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

335 violent تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

336 efficiency كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

337 investigate تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

338 advance پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

339 emporium بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

340 Collectively در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

341 monster بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

342 phalanx انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

343 adept كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

344 deftly استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

345 war cry بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

346 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

347 cement عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

348 true believing (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

349 sacrilege هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

350 principled مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

351 cabal فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

352 progress by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

353 incorporation اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

354 court هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

355 impolitic بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

356 innovation تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

357 cultivate حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

358 test سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

359 approvingly از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

360 prejudice سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

361 docility اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

362 practicality واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

363 operation سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

364 as required در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

365 impious كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

366 medley جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

367 unfashionable نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

368 unfashioned ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

369 circumstance In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

370 spirit خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

371 refer خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

372 velvet pawed رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

373 spring nailed دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

374 gradually آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

375 quintessential نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

376 recourse دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

377 ominously وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

378 by contrast از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

379 self appointed خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

380 mislead كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

381 awkward ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

382 fit دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

383 ceremoniously با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

384 tamper تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

385 allegedly بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

386 beleaguered در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

387 beleaguered تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

388 inflation (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

389 messy مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

390 Anticipating سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

391 pretension گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

392 ascribe چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

393 shrieking پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

394 boundlessness ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

395 in isolation فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

396 lesser مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

397 daimon نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

398 labyrinth هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

399 religiosity دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

400 sanctimoniousness زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

401 Pietist زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

402 competence توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

403 catechism كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

404 Theocracy حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

405 self regarding خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

406 self regarding خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

407 public spirited مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

408 compressed خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

409 Interest نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

410 Interest منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

411 diffuse تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

412 well ordered به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

413 self sustaining متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

414 sentiment ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

415 implicate دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

416 sap تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

417 acquisition يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

418 self regulating خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

419 self regulating خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

420 androcentrism نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

421 botched سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

422 anaemic پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

423 anaemic ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

424 enthusiastically شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

425 insight معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

426 arrogantly متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

427 counterpart بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

428 Given با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

429 identification هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

430 artificially تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

431 dissensus اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

432 there is no room left هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

433 pass over into پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

434 model on الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

435 scorn poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

436 pour scorn on به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

437 in terms of در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

438 vigorous پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

439 Sublime باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

440 fervour شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

441 lay in نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

442 moeurs مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

443 dissipate متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

444 self sustaining خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

445 sociability اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

446 incorrigibly اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

447 irredemably به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

448 backward the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

449 semblance بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

450 taste good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

451 good taste لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

452 sight at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

453 with regard to با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

454 Walker پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

455 repeatedly به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

456 wipe away زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

457 popularisation عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

458 unapologetic تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

459 by implication تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

460 amour propre خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

461 taste گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

462 birthright حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

463 birthright اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

464 disintegrative تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

465 Negatively برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

466 atomize تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

467 grant take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

468 directed مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

469 self regard خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

470 bring together متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

471 sprawling بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

472 as much as as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

473 transformed متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

474 prattle وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

475 defector كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

476 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

477 presumed مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

478 tone set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

479 set the tone for (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

480 representative سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

481 untrammelled بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

482 Pantheonise جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

483 Pantheonise شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

484 lump lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

485 accurate صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

486 ask دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

487 in relevant respects در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

488 pluralize متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

489 encompassing دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

490 altogether سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

491 mounting فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

492 in common parlance در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

493 Grub Street Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

494 dead hand سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

495 disenchanted افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

496 buoyant سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

497 boldness وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

498 organising نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

499 Luxury زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

500 back and forth تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

501 completion كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

502 globalizing كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

503 surrounding پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

504 thusly اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

505 In passing اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

506 In proceeding در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

507 strictly speaking به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

508 guiding thread سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

509 In short كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

510 closeness تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

511 inexorability تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

512 pleasant مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

513 be supposed to بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

514 together (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

515 exemplary درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

516 countryside مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

517 draw on مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

518 unsurpassable توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

519 pseudocivilization شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

520 be up to sb كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

521 be up to sth مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

522 be up to sb (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

523 obscured پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

524 unsparingly سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

525 awaken to واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

526 elucidation ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

527 carry weight به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

528 carry weight مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

529 rake note of تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

530 take note of مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

531 secured by پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

532 bond التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

533 grounded (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

534 knowing مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

535 steadfastness ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

536 stuffed انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

537 no more than فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

538 encapsulation خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

539 encapsulation فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

540 distant گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

541 empty out بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

542 questioning پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

543 adage جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

544 circulate رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

545 rise up against ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

546 take on the appearance به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

547 take on the appearance تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

548 uncompromisingly قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

549 Self governance خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

550 Self administration خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

551 in the shape of در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

552 inexorability سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

553 first and foremost and at all times پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

554 following The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

555 arbitrary خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

556 make known نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

557 emanating from ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

558 formulate صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

559 insofar as مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

560 epiphenomenon نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

561 epiphenomenon پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

562 at the front در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

563 hanging in the air معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

564 platform مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

565 untrustworthy نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

566 sing the praises نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

567 unrevised بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

568 prescient پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

569 promising خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

570 susceptible آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

571 for our part به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

572 In view of با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

573 repetition واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

574 stuck in گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

575 lie ahead پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

576 again and again به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

577 after all روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

578 qualification جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|