انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 epiphany كشف و شهود ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

2 uniquely به طرز بي‌مانندي، به طرز منحصربه‌فردي، به طرز بي‌نظيري ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

3 grantee ويژه‌خوار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

4 unendowed موروثي ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

5 inspection نظارت ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

6 incapacity بي‌لياقتي ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

7 brandish سر دادن، مثلا brandishing the prospect : نويد سر دادن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

8 brandish عرض اندام كردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

9 non grata [لاتين] نامطلوب، persona non grata : عنصر يا چهره‌ي نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

10 cultured فرهيخته ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

11 aestheticize زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

12 sanguinary خون‌خوار ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

13 uncontrollably بي‌اختيار، بي‌اراده ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

14 bravado دليري، تهور، شجاعت ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

15 lore داستان، روايت، شرح ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

16 unstinting بي‌دريغ ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

17 rendition شرح، روايت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

18 discerning تيزبين، نكته‌سنج، تيزفهم، باريك‌بين ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

19 ad hoc اتفاقي، في‌البداهه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

20 signal نشانگر چيزي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

21 overused پركاربرد، مصطلح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

22 clarification توضيح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

23 comeback ظهور دوباره ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

24 troubling آزارنده، رنج‌آور، دردآور ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

25 iceberg tip of the iceberg : (تحت‌الفظي) نوك كوه يخ، (استعاري) مشتي از خروار، يك جنبه يا گوشه از ماجرا، بخشي از قضيه ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

26 depth sink to depth : به قهقرا رفتن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

27 light (آدم) مشهور، سرشناس، چهره، (در جمع) مشاهير، اعاظم، اكابر ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

28 belonging تعلق (مثل cultural belonging : تعلق فرهنگي) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

29 optic نگرش، منظر، ديد ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

30 lexicon ادبيات (مثلا: در ادبيات سياسي فلان حزب يا گروه) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

31 done When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

32 said When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

33 flaunt نقض كردن، زير پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

34 career شرح حال ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

35 arbitrariness دلبخواهي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

36 restore احياء كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

37 succumb مقهور ساختن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

38 stratum طيف ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

39 grouping (جمع) دسته‌جات ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

40 contextual زمينه‌مند ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

41 self fashioning خودسازي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

42 acolyte مؤمن، مريد، سرسپرده ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

43 viable كارامد ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

44 qualified نسبي، مثلا qualified successes : موفقيهاي نسبي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

45 nebulous نامعلوم، نامشخص، گنگ، مبهم ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

46 beneficiary منتفع ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

47 self absorbed خودمدار، خودمحور، خودبين، خودپرست ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

48 inner directed درون‌گرا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

49 marginalization انزوا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

50 narrowly سرسختانه، متعصبانه، موشكفانه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

51 egalitarianism مساوات‌طلبي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

52 chimera مهمل، توهم، واهي، باطل، تخيلي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

53 ineptitude بي‌كفايتي، ناشايستگي، بي‌جربزگي، ناكارآمدي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

54 deliberative فكري، نظري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

55 ad nauseum (در منطق) مغالطه تكرار، طرح پياپي يك مدعا بدون ذكر دليل. (مجازا) تكراري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

56 forebear سلف، (در جمع) اسلاف ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

57 acid bath [مجازاً] : آزمون دشوار ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

58 pathbreaking خط‌شكن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

59 ensconce جان خوش كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

60 ensconce لميدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

61 genealogy تبارشناسي ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

62 time honored ديرينه، ديرين، كهن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

63 endemic شايع، فراگير، همه‌گير ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

64 underresearched تحت پژوهش، مورد مطالعه يا بررسي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

65 shrewdly هوشمندانه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

66 miscegenation آميزش نژادي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

67 stricture موضع خصمانه يا سرسختانه، انتقاد تند و تيز ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

68 full blown تما‌م‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

69 vociferously با هياهو، با جنجال، با صداي بلند، [مجازا] با صراحت، بي‌پرده ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

70 seduction اغوا، افسون، وسوسه، اغواگري، افسون‌گري، فريفتگي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

71 particularity خاص‌بودگي ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

72 closure بسندگي، كفايت ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

73 thoroughgoing تمام‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

74 Rubicon cross the Rubicon : قدم در راه بي‌بازگشت گذاشتن، پل‌هاي پشت سر را خراب كردن، دست به كار جبران‌ناپذير زدن ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

75 Unfettered نامحدود، لجام‌گسيخته، افسارگسيخته، بدون محدوديت، بدون نظارت ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

76 piecemeal گام به گام ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

77 conjunction in conjunction with : همزمان با، مقارن با ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

78 duly طبق انتظار ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

79 bind to be) bound to) : محكوم به چيزي بودن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

80 fumbling ناشي‌گري ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

81 card house of cards : خانه پوشالي ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

82 proof حجيت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

83 survival زائده ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

84 capricious بي‌قاعده، متغير ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

85 turn twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

86 twist twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

87 strength ثبات ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

88 erected پابرجا، برجا، استوار، قدبرافراشته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

89 supreme [قدرت] مطلق، [رهبر] معظم ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

90 in terms در چارچوب چيزي. مثلاً in rational terms : در چارچوب عقل، يا در چارچوبي عقلاني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

91 mutual [تباهي يا ويراني] دو چندان، مضاعف ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

92 extermination تباهي، ويراني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

93 awe inspiring با صلابت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

94 weak [انسان] سست‌عنصر، سست‌نهاد، ضعيف‌النفس، بي‌رگ، بي‌جربزه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

95 drive رانه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

96 root root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

97 branch root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

98 growth پيشروي ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

99 future directed رو به آينده ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

100 generated مخلوق ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

101 realization تعين، تحقق، واقعيت يافتن، به عين درآمدن، عينيت يافتن، تجسد يافتن و از اين قبيل ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

102 personality خصيصه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

103 calculating محاسبه‌گر ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

104 vast سهمگين ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

105 prudential سنجيده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

106 fantasy [ادبيات] اثر تخيلي ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

107 inexhaustibly به‌غايت، بي‌نهايت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

108 characteristic سرشت‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

109 philistinism بي‌فرهنگي، نافرهيختگي، هنرنشناسي، هنرستيزي ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

110 degraded نازل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

111 feeble بي‌رمق، بي‌بنيه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

112 unperceived نامحسوس، نامشهود، ناملموس ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

113 embrace محصور شدن، محدود شدن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

114 self interested سودجو، منفعت‌طلب ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

115 procreation زاد و ولد، توليد مثل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

116 indissoluble گسست‌ناپذير ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

117 flavour [مجازا] خصيصه، ويژگي، منش، طبع ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

118 integrated هماهنگ، منسجم، نظام‌يافته، يكپارچه، به‌هم‌پيوسته ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

119 puny [انسان] حقير، بي‌مقدار، بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

120 appeal خوشايند بودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

121 humiliating خفت‌بار، ذلالت‌بار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

122 straitjacket (مجازا) تنگنا، قيد و بند ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

123 self evidence بداهت ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

124 overweening بي‌حد و حصر ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

125 teeming مالامال، انبوه، بسيار، سرشار، غرقه، انباشته ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

126 self direction خودگرداني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

127 discernible مشهود ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

128 maintain دامن زدن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

129 prescription فتوي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

130 wretched بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١١
|

131 possess استاد/متبحر (كاري) بودن، در (كاري) استاد/متبحر بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

132 apparent مشهود ١٣٩٨/٠٢/١١
|

133 pronounced رسا، گويا، بَيِن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

134 in general people in general: مردم عادي، عوام ١٣٩٨/٠٢/١١
|

135 melt به جوش آوردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

136 colouring رنگ و لعاب، جلوه، نقش ١٣٩٨/٠٢/١١
|

137 imprudent بي‌خردي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

138 followed پيرو ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

139 viewed هم‌فكر، هم‌نظر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

140 fanaticism خشك‌مغزي ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

141 save در امان ماندن ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

142 dramatic حزن‌انگيز ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

143 concussion ضايعه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

144 constantly بي‌وقفه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

145 complacently دست و دلبازانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

146 complacently گشاده‌دستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

147 operatical اپرايي، نمايشي، (مجازي) پرقيل و قال ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

148 unfavourably به‌طور مغرضانه، متعصبانه، يكجانبه، منفي ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

149 revealed revealed religion: دين وحياني ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

150 Echoing هم‌آواز، هم‌صدا، هم‌نوا، (مجازا) هم‌نظر، هم‌عقيده ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

151 knot ارتباط تنگاتنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

152 starting سردمداري، بيرق‌داري، طلايه‌داري ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

153 pantheonization تقديس، تقدس بخشيدن، در زمره‌ي اولياءالله در آوردن (پانتئون معبدي است در پاريس كه از قرن هجدهم به بعد به محل دفن مشاهير و بزرگان فرانسه بدل شد.) ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

154 jumble آميزه، مخلوط، آشفته‌بازار ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

155 calumnated بدنام ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

156 fill فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

157 fluent سخن‌ور، بليغ ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

158 hair dresser آرايشگر، سلماني ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

159 mediatory ميانجي، رابط ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

160 substantiated متجسم ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

161 accommodate در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

162 continuously بي‌وقفه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

163 stir up در گرفتن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

164 unprepossessing نامطبوع، ناخوشايند، عاري از جذابيت، ناشايست، ملال‌آور، ناجور، رنجش‌آور ١٣٩٨/٠١/٣١
|

165 progressively رفته رفته، كم‌كم، روز به روز، گام به گام، به‌طور فزاينده يا مستمر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

166 flight سير، مسير ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

167 darling دلبستگي ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

168 uplifting تعالي‌بخش ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

169 sandwich محاط بودن، در احاطه بودن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

170 sandwich حايل بودن [ميان دو چيز] ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

171 desacralization تقدس‌زدايي ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

172 visible محسوس ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

173 triadic سه گانه ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

174 divided چندپاره ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

175 indissolubility ماندگاري، ثبات، پايداري، جاودانگي، فسخ‌ناپذير بودن، ناگسستني بودن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

176 poignantly پر سوز و گداز، به طرزي غمگنانه، اندوهبار، حزن‌انگيز، يا جانسوز ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

177 proceed نشئت گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

178 parody هجو، هجويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

179 uniformly يكدست، بدون استثناء، سراسر، تماماً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

180 celebrate گرامي داشتن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

181 aphorism گزين‌گويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

182 imply بر آمدن (مثلا: As its title implies: همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

183 short lived ناپايدار ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

184 path breaking دوران‌ساز ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

185 paving هموار كردن. مثلا paving the way: هموار كردن مسير ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

186 peak دوره‌ي اوج ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

187 denouement فرجام، عاقبت ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

188 formalize سامان‌مند كردن، مدون كردن، سر و سامان دادن، سر و شكل بخشيدن، متشكل ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

189 sing نغمه سر دادن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

190 arid سترون، عقيم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

191 break گسست ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

192 seismic [مجازا] زير و رو كننده، بنيان‌برافكن، بنيان‌برانداز ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

193 seismic بنيان‌فكن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

194 unbounded لجام‌گسيخته، افسارگسيخته ١٣٩٨/٠١/٢١
|

195 anti clericalism روحانيت‌ستيزي ١٣٩٨/٠١/٢١
|

196 exemplar معيار، شاخص ١٣٩٨/٠١/٢١
|

197 thin [باور، ادعا، سخن] ناموجه، بي‌اعتبار، نامستدل ١٣٩٨/٠١/٢١
|

198 exploration كاوش ١٣٩٨/٠١/٢١
|

199 far fetched مبالغه‌آميز، اغراق آميز، غير قابل باور ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

200 self appointed خودسرانه، خودخواسته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

201 self appointed خودفرموده، خودگماشته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

202 pioneer بنيان نهادن، [براي نخستين بار] پيش كشيدن، باب كردن، آغاز كردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

203 derivative گرته‌برداري ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

204 full blown تمام‌عيار ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

205 letter man of letters: اديب، اهل سخن، سخندان، سخن‌پرداز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

206 impoverished ناچيز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

207 impoverished بي‌مايه ١٣٩٨/٠١/١٩
|

208 coldly بي‌روح، سردمزاج، بي‌عاطفه، بي‌احساس، خشك ١٣٩٨/٠١/١٩
|

209 ordered قانون‌مند، قانون‌مدار [مثلا در: ordered liberty به معني �آزادي قانون‌مند�، در برابر آزادي لجام‌گسيخته] ١٣٩٨/٠١/١٩
|

210 straight forword سرراست، مستقيم ١٣٩٨/٠١/١٩
|

211 incessant [حمله‌ي] بي‌امان ١٣٩٨/٠١/١٩
|

212 delirious پرشور ١٣٩٨/٠١/١٩
|

213 fabrication جعل ١٣٩٨/٠١/١٧
|

214 longer درازمدت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

215 self defeating خودبرانداز، خودويرانگر ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

216 enterprise عزم، اراده، شجاعت، تهور، بي‌باكي، روحيه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

217 strident بي‌پروا، لجوج، مصر، پرقيل‌وقال ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

218 decisionism تصميم‌گرايي ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

219 in conflict درگير ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

220 ensuing رخ‌داده ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

221 appeal توسل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

222 aspiration سودا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

223 appeal استمداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

224 scheme شاكله ١٣٩٧/١٢/٢١
|

225 fallacy مغالطه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

226 survive مصون ماندن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

227 well being بهروزي ١٣٩٧/١٢/٢١
|

228 upheaval آشوب، بلوا، شورش، طغيان، اغتشاش ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

229 conditioning شرطي‌سازي ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

230 indoctrination مغزشويي، شستشوي مغزي، تلقين فكري ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

231 belated ديرهنگام ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

232 unresolved لاينحل ١٣٩٧/١٢/١٩
|

233 self foundation خودبنيادي ١٣٩٧/١٢/١٨
|

234 unflinchingly به طرز تزلزل‌ناپذير، قاطعانه، محكم، استوار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

235 ladder مدارج ١٣٩٧/١٢/١٣
|

236 ladder مراحل، مراتب ١٣٩٧/١٢/١٣
|

237 unsustainable بي‌دوام، ناپايدار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

238 minimization به حداقل رساندن، دستيابي به كمترين، رسيدن به كمترين ١٣٩٧/١٢/١٣
|

239 maximization به حداكثر رساندن، گسترش هر چه بيشتر، رسيدن به حداكثر، دستيابي هر چه بيشتر ١٣٩٧/١٢/١٣
|

240 interchangeably به يك معنا، به‌طور مترادف ١٣٩٧/١٢/١٣
|

241 evasive دوپهلو، گنگ، مبهم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

242 uncongenial ناسازگار، ناموافق، ضد (با چيزي يا كسي)، ناخوشايند، نامطبوع، ناگوار (به عنوان صفت) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

243 sufficiently آنگونه كه بايد و شايد، به قدر كفايت، به‌طور بسنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

244 barricade حصار، محدوده ١٣٩٧/١٢/١٢
|

245 nurturance پرورش، تربيت ١٣٩٧/١٢/١١
|

246 juxtaposition قرينه‌پردازي ١٣٩٧/١٢/١١
|

247 improbable نامحتمل ١٣٩٧/١٢/١١
|

248 bedfellow يار غار، دوست بسيار نزديك ١٣٩٧/١٢/١١
|

249 sporadic نامنسجم ١٣٩٧/١٢/١٠
|

250 professed خودخوانده ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

251 marginalisation طرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

252 profession اظهار و بيان (در جمع اظهارات و بيانات) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

253 unbending سرسخت، انعطاف‌ناپذير، متعصب، لجوج، قاطع ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

254 disturbing آزاردهنده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

255 passage فراز (يا قطعه‌اي از يك نوشته) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

256 furnish به دست دادن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

257 permanently به‌طور روز افزون ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

258 permanently روز به روز، با گذر زمان، با مرور زمان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

259 wholehearted جانانه، از ته قلب، با صميم دل، با دل و جان، از اعماق وجود ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

260 incommensurability قياس‌ناپذيري ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

261 guiding راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

262 de legitimation مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

263 hallmark مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

264 uncontested بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

265 brutish درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

266 idle talk ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

267 awry بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

268 entwinement درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

269 specifically به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

270 invigoration نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

271 incontestable بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

272 perversely سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

273 stunning شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

274 stunning حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

275 complicity تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

276 problematic مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

277 self censorship خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

278 impair از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

279 siege آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

280 siege تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

281 charitable سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

282 flamboyant تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

283 unambiguous صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

284 unceremoniously بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

285 contagion آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

286 unfathomable سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

287 prejudicial پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

288 defensive متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

289 subtext زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

290 atavism ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

291 quaint منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

292 efficiency پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

293 end To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

294 resonance همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

295 flirtation مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

296 dislocation آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

297 license روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

298 pushiness گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

299 fast paced پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

300 unmatched بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

301 omnipresent فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

302 rambling ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

303 aggression تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

304 rearguard تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

305 unrestricted بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

306 prophesize پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

307 numerological طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

308 indulge خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

309 misplaced بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

310 sending فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

311 demonic اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

312 hypostatization فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

313 grief comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

314 inextricably به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

315 calculability محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

316 incarnation تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

317 perspicaciously هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

318 excoriation انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

319 obsessional وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

320 channeling مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

321 connoisseur صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

322 deracinating ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

323 litany فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

324 impassioned پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

325 jeremiad مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

326 mature (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

327 shirker تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

328 discipleship مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

329 undemonstrable غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

330 purpose to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

331 intent to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

332 airy موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

333 ineluctably (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

334 underwrite متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

335 astutely هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

336 rarified رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

337 sustained بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

338 occasional في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

339 unpolished صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

340 compendium گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

341 solitude عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

342 contribution نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

343 interlocutor مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

344 Perhaps از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

345 paramountcy اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

346 nuanced متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

347 undifferentiated يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

348 plausibly به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

349 proximal آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

350 acrobatics در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

351 exteriority صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

352 self deluded متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

353 self formation خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

354 self affirmation خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

355 dossier پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

356 unnameable نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

357 tartufferie مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

358 supervene ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

359 shockingly به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

360 specificity وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

361 voluntaristic اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

362 tell tale افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

363 departure رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

364 exalted متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

365 allegiance پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

366 counter intuitive بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

367 determination نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

368 masterstroke شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

369 ethereal متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

370 arraignment كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

371 length تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

372 whither مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

373 baseline معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

374 amalgam ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

375 diabolical سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

376 bastardization اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

377 circumstance جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

378 forefront طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

379 rebuttal رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

380 hue and cry هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

381 rancorous كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

382 offhanded في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

383 conceivably به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

384 ad hominem نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

385 canon معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

386 broach واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

387 prudence سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

388 bastardization نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

389 strain جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

390 shed روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

391 Festschrift ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

392 improvisational في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

393 livre a th�se نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

394 color آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

395 value at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

396 contingent قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

397 revitalized احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

398 programmatic برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

399 stake مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

400 oft quoted سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

401 filiation هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

402 idiosyncratically به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

403 subtlely رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

404 forthcoming بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

405 obsolescence زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

406 spontaneously خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

407 perfectionist در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

408 perfectionist متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

409 purposive هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

410 purposive نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

411 unencumbered بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

412 indiscriminate بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

413 megalomaniac خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

414 Satanist شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

415 wrecking (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

416 scandal عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

417 divination تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

418 de divination تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

419 single out متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

420 epigone نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

421 arise قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

422 self perfection خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

423 removal از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

424 unclouded (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

425 rogues’ gallery جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

426 lock in سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

427 manifestation تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

428 pursuit در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

429 pursuit هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

430 modest مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

431 established مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

432 restrictionist انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

433 kick against زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

434 replicate بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

435 uniformity يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

436 cluster مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

437 multiplicity تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

438 messianic آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

439 technocratic فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

440 discriminate جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

441 undertaken متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

442 manipulator حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

443 labour under دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

444 typescript نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

445 manifestation مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

446 deranged مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

447 self discipline خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

448 pathology آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

449 routinisation متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

450 adoption مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

451 primitivist بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

452 herald منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

453 prettify بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

454 intoxicated سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

455 enjoyment كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

456 animalistic جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

457 self intoxication خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

458 voluptuousness اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

459 self intoxication خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

460 cripple زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

461 unceasingly بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

462 nascent نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

463 predictably علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

464 predictably طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

465 recurring متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

466 witnessing شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

467 brute توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

468 all powerful قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

469 populariser رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

470 ascendant غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

471 untouched مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

472 ill considered نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

473 salutary عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

474 As such از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

475 mete out [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

476 powerlessness عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

477 Generative بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

478 missing غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

479 providential مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

480 epochal (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

481 providential تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

482 providential مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

483 cause بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

484 lump lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

485 in particular به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

486 stimulation انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

487 continually بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

488 precursor سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

489 spread دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

490 violent تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

491 efficiency كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

492 investigate تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

493 advance پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

494 emporium بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

495 Collectively در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

496 monster بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

497 phalanx انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

498 adept كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

499 deftly استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

500 war cry بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

501 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

502 cement عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

503 true believing (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

504 sacrilege هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

505 principled مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

506 cabal فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

507 progress by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

508 incorporation اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

509 court هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

510 impolitic بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

511 innovation تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

512 cultivate حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

513 test سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

514 approvingly از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

515 prejudice سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

516 docility اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

517 practicality واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

518 operation سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

519 as required در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

520 impious كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

521 medley جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

522 unfashionable نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

523 unfashioned ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

524 circumstance In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

525 spirit خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

526 refer خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

527 velvet pawed رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

528 spring nailed دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

529 gradually آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

530 quintessential نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

531 recourse دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

532 ominously وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

533 by contrast از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

534 self appointed خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

535 mislead كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

536 awkward ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

537 fit دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

538 ceremoniously با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

539 tamper تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

540 allegedly بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

541 beleaguered در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

542 beleaguered تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

543 inflation (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

544 messy مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

545 Anticipating سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

546 pretension گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

547 ascribe چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

548 shrieking پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

549 boundlessness ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

550 in isolation فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

551 lesser مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

552 daimon نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

553 labyrinth هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

554 religiosity دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

555 sanctimoniousness زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

556 Pietist زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

557 competence توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

558 catechism كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

559 Theocracy حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

560 self regarding خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

561 self regarding خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

562 public spirited مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

563 compressed خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

564 Interest نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

565 Interest منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

566 diffuse تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

567 well ordered به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

568 self sustaining متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

569 sentiment ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

570 implicate دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

571 sap تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

572 acquisition يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

573 self regulating خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

574 self regulating خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

575 androcentrism نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

576 botched سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

577 anaemic پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

578 anaemic ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

579 enthusiastically شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

580 insight معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

581 arrogantly متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

582 counterpart بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

583 Given با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

584 identification هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

585 artificially تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

586 dissensus اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

587 there is no room left هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

588 pass over into پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

589 model on الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

590 scorn poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

591 pour scorn on به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

592 in terms of در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

593 vigorous پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

594 Sublime باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

595 fervour شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

596 lay in نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

597 moeurs مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

598 dissipate متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

599 self sustaining خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

600 sociability اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

601 incorrigibly اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

602 irredemably به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

603 backward the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

604 semblance بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

605 taste good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

606 good taste لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

607 sight at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

608 with regard to با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

609 Walker پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

610 repeatedly به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

611 wipe away زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

612 popularisation عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

613 unapologetic تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

614 by implication تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

615 amour propre خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

616 taste گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

617 birthright حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

618 birthright اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

619 disintegrative تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

620 Negatively برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

621 atomize تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

622 grant take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

623 directed مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

624 self regard خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

625 bring together متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

626 sprawling بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

627 as much as as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

628 transformed متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

629 prattle وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

630 defector كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

631 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

632 presumed مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

633 tone set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

634 set the tone for (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

635 representative سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

636 untrammelled بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

637 Pantheonise جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

638 Pantheonise شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

639 lump lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

640 accurate صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

641 ask دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

642 in relevant respects در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

643 pluralize متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

644 encompassing دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

645 altogether سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

646 mounting فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

647 in common parlance در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

648 Grub Street Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

649 dead hand سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

650 disenchanted افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

651 buoyant سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

652 boldness وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

653 organising نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

654 Luxury زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

655 back and forth تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

656 completion كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

657 globalizing كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

658 surrounding پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

659 thusly اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

660 In passing اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

661 In proceeding در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

662 strictly speaking به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

663 guiding thread سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

664 In short كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

665 closeness تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

666 inexorability تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

667 pleasant مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

668 be supposed to بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

669 together (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

670 exemplary درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

671 countryside مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

672 draw on مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

673 unsurpassable توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

674 pseudocivilization شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

675 be up to sb كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

676 be up to sth مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

677 be up to sb (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

678 obscured پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

679 unsparingly سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

680 awaken to واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

681 elucidation ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

682 carry weight به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

683 carry weight مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

684 rake note of تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

685 take note of مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

686 secured by پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

687 bond التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

688 grounded (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

689 knowing مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

690 steadfastness ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

691 stuffed انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

692 no more than فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

693 encapsulation خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

694 encapsulation فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

695 distant گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

696 empty out بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

697 questioning پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

698 adage جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

699 circulate رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

700 rise up against ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

701 take on the appearance به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

702 take on the appearance تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

703 uncompromisingly قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

704 Self governance خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

705 Self administration خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

706 in the shape of در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

707 inexorability سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

708 first and foremost and at all times پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

709 following The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

710 arbitrary خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

711 make known نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

712 emanating from ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

713 formulate صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

714 insofar as مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

715 epiphenomenon نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

716 epiphenomenon پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

717 at the front در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

718 hanging in the air معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

719 platform مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

720 untrustworthy نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

721 sing the praises نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

722 unrevised بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

723 prescient پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

724 promising خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

725 susceptible آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

726 for our part به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

727 In view of با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

728 repetition واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

729 stuck in گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

730 lie ahead پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

731 again and again به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

732 after all روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

733 qualification جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|