انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 incommensurability قياس‌ناپذيري ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

2 guiding راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

3 de legitimation مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

4 hallmark مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

5 uncontested بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

6 brutish درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

7 idle talk ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

8 awry بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

9 entwinement درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

10 specifically به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

11 invigoration نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

12 incontestable بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

13 perversely سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

14 stunning شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

15 stunning حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

16 complicity تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

17 problematic مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

18 self censorship خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

19 impair از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

20 siege آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

21 siege تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

22 charitable سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

23 flamboyant تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

24 unambiguous صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

25 unceremoniously بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

26 contagion آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

27 unfathomable سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

28 prejudicial پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

29 defensive متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

30 subtext زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

31 atavism ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

32 quaint منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

33 efficiency پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

34 end To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

35 resonance همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

36 flirtation مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

37 dislocation آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

38 license روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

39 pushiness گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

40 fast paced پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

41 unmatched بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

42 omnipresent فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

43 rambling ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

44 aggression تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

45 rearguard تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

46 unrestricted بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

47 prophesize پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

48 numerological طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

49 indulge خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

50 misplaced بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

51 sending فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

52 demonic اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

53 hypostatization فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

54 grief comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

55 inextricably به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

56 calculability محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

57 incarnation تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

58 perspicaciously هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

59 excoriation انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

60 obsessional وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

61 channeling مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

62 connoisseur صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

63 deracinating ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

64 litany فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

65 impassioned پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

66 jeremiad مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

67 mature (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

68 shirker تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

69 discipleship مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

70 undemonstrable غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

71 purpose to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

72 intent to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

73 airy موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

74 ineluctably (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

75 underwrite متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

76 astutely هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

77 rarified رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

78 sustained بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

79 occasional في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

80 unpolished صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

81 compendium گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

82 solitude عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

83 contribution نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

84 interlocutor مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

85 Perhaps از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

86 paramountcy اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

87 nuanced متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

88 undifferentiated يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

89 plausibly به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

90 proximal آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

91 acrobatics در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

92 exteriority صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

93 self deluded متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

94 self formation خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

95 self affirmation خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

96 dossier پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

97 unnameable نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

98 tartufferie مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

99 supervene ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

100 shockingly به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

101 specificity وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

102 voluntaristic اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

103 tell tale افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

104 departure رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

105 exalted متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

106 allegiance پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

107 counter intuitive بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

108 determination نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

109 masterstroke شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

110 ethereal متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

111 arraignment كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

112 length تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

113 whither مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

114 baseline معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

115 amalgam ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

116 diabolical سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

117 bastardization اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

118 circumstance جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

119 forefront طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

120 rebuttal رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

121 hue and cry هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

122 rancorous كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

123 offhanded في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

124 conceivably به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

125 ad hominem نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

126 canon معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

127 broach واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

128 prudence سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

129 bastardization نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

130 strain جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

131 shed روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

132 Festschrift ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

133 improvisational في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

134 livre a th�se نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

135 color آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

136 value at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

137 contingent قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

138 revitalized احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

139 programmatic برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

140 stake مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

141 oft quoted سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

142 filiation هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

143 idiosyncratically به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

144 subtlely رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

145 forthcoming بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

146 obsolescence زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

147 spontaneously خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

148 perfectionist در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

149 perfectionist متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

150 purposive هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

151 purposive نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

152 unencumbered بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

153 indiscriminate بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

154 megalomaniac خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

155 Satanist شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

156 wrecking (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

157 scandal عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

158 divination تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

159 de divination تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

160 single out متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

161 epigone نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

162 arise قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

163 self perfection خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

164 removal از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

165 unclouded (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

166 rogues’ gallery جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

167 lock in سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

168 manifestation تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

169 pursuit در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

170 pursuit هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

171 modest مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

172 established مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

173 restrictionist انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

174 kick against زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

175 replicate بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

176 uniformity يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

177 cluster مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

178 multiplicity تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

179 messianic آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

180 technocratic فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

181 discriminate جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

182 undertaken متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

183 manipulator حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

184 labour under دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

185 typescript نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

186 manifestation مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

187 deranged مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

188 self discipline خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

189 pathology آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

190 routinisation متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

191 adoption مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

192 primitivist بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

193 herald منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

194 prettify بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

195 intoxicated سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

196 enjoyment كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

197 animalistic جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

198 self intoxication خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

199 voluptuousness اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

200 self intoxication خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

201 cripple زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

202 unceasingly بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

203 nascent نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

204 predictably علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

205 predictably طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

206 recurring متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

207 witnessing شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

208 brute توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

209 all powerful قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

210 populariser رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

211 ascendant غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

212 untouched مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

213 ill considered نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

214 salutary عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

215 As such از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

216 mete out [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

217 powerlessness عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

218 Generative بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

219 missing غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

220 providential مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

221 epochal (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

222 providential تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

223 providential مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

224 cause بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

225 lump lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

226 in particular به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

227 stimulation انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

228 continually بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

229 precursor سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

230 spread دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

231 violent تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

232 efficiency كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

233 investigate تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

234 advance پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

235 emporium بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

236 Collectively در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

237 monster بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

238 phalanx انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

239 adept كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

240 deftly استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

241 war cry بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

242 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

243 cement عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

244 true believing (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

245 sacrilege هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

246 principled مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

247 cabal فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

248 progress by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

249 incorporation اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

250 court هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

251 impolitic بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

252 innovation تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

253 cultivate حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

254 test سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

255 approvingly از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

256 prejudice سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

257 docility اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

258 practicality واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

259 operation سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

260 as required در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

261 impious كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

262 medley جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

263 unfashionable نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

264 unfashioned ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

265 circumstance In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

266 spirit خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

267 refer خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

268 velvet pawed رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

269 spring nailed دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

270 gradually آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

271 quintessential نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

272 recourse دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

273 ominously وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

274 by contrast از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

275 self appointed خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

276 mislead كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

277 awkward ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

278 fit دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

279 ceremoniously با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

280 tamper تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

281 allegedly بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

282 beleaguered در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

283 beleaguered تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

284 inflation (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

285 messy مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

286 Anticipating سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

287 pretension گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

288 ascribe چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

289 shrieking پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

290 boundlessness ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

291 in isolation فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

292 lesser مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

293 daimon نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

294 labyrinth هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

295 religiosity دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

296 sanctimoniousness زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

297 Pietist زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

298 competence توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

299 catechism كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

300 Theocracy حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

301 self regarding خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

302 self regarding خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

303 public spirited مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

304 compressed خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

305 Interest نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

306 Interest منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

307 diffuse تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

308 well ordered به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

309 self sustaining متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

310 sentiment ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

311 implicate دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

312 sap تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

313 acquisition يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

314 self regulating خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

315 self regulating خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

316 androcentrism نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

317 botched سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

318 anaemic پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

319 anaemic ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

320 enthusiastically شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

321 insight معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

322 arrogantly متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

323 counterpart بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

324 Given با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

325 identification هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

326 artificially تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

327 dissensus اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

328 there is no room left هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

329 pass over into پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

330 model on الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

331 scorn poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

332 pour scorn on به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

333 in terms of در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

334 vigorous پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

335 Sublime باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

336 fervour شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

337 lay in نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

338 moeurs مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

339 dissipate متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

340 self sustaining خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

341 sociability اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

342 incorrigibly اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

343 irredemably به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

344 backward the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

345 semblance بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

346 taste good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

347 good taste لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

348 sight at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

349 with regard to با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

350 Walker پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

351 repeatedly به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

352 wipe away زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

353 popularisation عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

354 unapologetic تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

355 by implication تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

356 amour propre خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

357 taste گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

358 birthright حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

359 birthright اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

360 disintegrative تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

361 Negatively برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

362 atomize تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

363 grant take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

364 directed مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

365 self regard خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

366 bring together متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

367 sprawling بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

368 as much as as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

369 transformed متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

370 prattle وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

371 defector كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

372 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

373 presumed مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

374 tone set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

375 set the tone for (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

376 representative سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

377 untrammelled بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

378 Pantheonise جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

379 Pantheonise شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

380 lump lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

381 accurate صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

382 ask دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

383 in relevant respects در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

384 pluralize متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

385 encompassing دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

386 altogether سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

387 mounting فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

388 in common parlance در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

389 Grub Street Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

390 dead hand سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

391 disenchanted افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

392 buoyant سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

393 boldness وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

394 organising نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

395 Luxury زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

396 back and forth تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

397 completion كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

398 globalizing كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

399 surrounding پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

400 thusly اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

401 In passing اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

402 In proceeding در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

403 strictly speaking به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

404 guiding thread سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

405 In short كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

406 closeness تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

407 inexorability تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

408 pleasant مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

409 be supposed to بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

410 together (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

411 exemplary درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

412 countryside مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

413 draw on مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

414 unsurpassable توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

415 pseudocivilization شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

416 be up to sb كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

417 be up to sth مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

418 be up to sb (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

419 obscured پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

420 unsparingly سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

421 awaken to واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

422 elucidation ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

423 carry weight به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

424 carry weight مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

425 rake note of تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

426 take note of مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

427 secured by پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

428 bond التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

429 grounded (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

430 knowing مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

431 steadfastness ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

432 stuffed انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

433 no more than فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

434 encapsulation خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

435 encapsulation فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

436 distant گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

437 empty out بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

438 questioning پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

439 adage جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

440 circulate رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

441 rise up against ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

442 take on the appearance به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

443 take on the appearance تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

444 uncompromisingly قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

445 Self governance خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

446 Self administration خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

447 in the shape of در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

448 inexorability سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

449 first and foremost and at all times پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

450 following The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

451 arbitrary خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

452 make known نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

453 emanating from ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

454 formulate صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

455 insofar as مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

456 epiphenomenon نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

457 epiphenomenon پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

458 at the front در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

459 hanging in the air معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

460 platform مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

461 untrustworthy نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

462 sing the praises نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

463 unrevised بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

464 prescient پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

465 promising خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

466 susceptible آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

467 for our part به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

468 In view of با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

469 repetition واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

470 stuck in گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

471 lie ahead پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

472 again and again به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

473 after all روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

474 qualification جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|