انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 revitalized احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

2 programmatic برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

3 stake مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

4 oft quoted سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

5 filiation هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

6 idiosyncratically به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

7 subtlely رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

8 forthcoming بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

9 obsolescence زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

10 spontaneously خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

11 perfectionist در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

12 perfectionist متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

13 purposive هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

14 purposive نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

15 unencumbered بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

16 indiscriminate بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

17 megalomaniac خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

18 Satanist شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

19 wrecking (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

20 scandal عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

21 divination تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

22 de divination تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

23 single out متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

24 epigone نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

25 arise قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

26 self perfection خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

27 removal از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

28 unclouded (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

29 rogues’ gallery جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

30 lock in سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

31 manifestation تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

32 pursuit در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

33 pursuit هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

34 modest مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

35 established مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

36 restrictionist انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

37 kick against زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

38 replicate بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

39 uniformity يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

40 cluster مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

41 multiplicity تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

42 messianic آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

43 technocratic فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

44 discriminate جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

45 undertaken متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

46 manipulator حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

47 labour under دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

48 typescript نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

49 manifestation مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

50 deranged مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

51 self discipline خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

52 pathology آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

53 routinisation متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

54 adoption مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

55 primitivist بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

56 herald منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

57 prettify بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

58 intoxicated سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

59 enjoyment كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

60 animalistic جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

61 self intoxication خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

62 voluptuousness اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

63 self intoxication خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

64 cripple زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

65 unceasingly بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

66 nascent نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

67 predictably علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

68 predictably طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

69 recurring متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

70 witnessing شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

71 brute توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

72 all powerful قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

73 populariser رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

74 ascendant غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

75 untouched مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

76 ill considered نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

77 salutary عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

78 As such از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

79 mete out [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

80 powerlessness عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

81 Generative بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

82 missing غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

83 providential مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

84 epochal (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

85 providential تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

86 providential مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

87 cause بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

88 lump lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

89 in particular به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

90 stimulation انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

91 continually بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

92 precursor سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

93 spread دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

94 violent تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

95 efficiency كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

96 investigate تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

97 advance پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

98 emporium بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

99 Collectively در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

100 monster بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

101 phalanx انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

102 adept كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

103 deftly استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

104 war cry بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

105 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

106 cement عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

107 true believing (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

108 sacrilege هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

109 principled مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

110 cabal فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

111 progress by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

112 incorporation اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

113 court هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

114 impolitic بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

115 innovation تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

116 cultivate حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

117 test سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

118 approvingly از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

119 prejudice سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

120 docility اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

121 practicality واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

122 operation سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

123 as required در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

124 impious كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

125 medley جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

126 unfashionable نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

127 unfashioned ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

128 circumstance In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

129 spirit خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

130 refer خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

131 velvet pawed رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

132 spring nailed دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

133 gradually آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

134 quintessential نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

135 recourse دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

136 ominously وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

137 by contrast از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

138 self appointed خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

139 mislead كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

140 awkward ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

141 fit دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

142 ceremoniously با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

143 tamper تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

144 allegedly بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

145 beleaguered در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

146 beleaguered تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

147 inflation (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

148 messy مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

149 Anticipating سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

150 pretension گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

151 ascribe چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

152 shrieking پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

153 boundlessness ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

154 in isolation فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

155 lesser مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

156 daimon نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

157 labyrinth هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

158 religiosity دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

159 sanctimoniousness زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

160 Pietist زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

161 competence توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

162 catechism كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

163 Theocracy حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

164 self regarding خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

165 self regarding خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

166 public spirited مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

167 compressed خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

168 Interest نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

169 Interest منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

170 diffuse تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

171 well ordered به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

172 self sustaining متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

173 sentiment ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

174 implicate دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

175 sap تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

176 acquisition يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

177 self regulating خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

178 self regulating خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

179 androcentrism نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

180 botched سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

181 anaemic پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

182 anaemic ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

183 enthusiastically شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

184 insight معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

185 arrogantly متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

186 counterpart بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

187 Given با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

188 identification هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

189 artificially تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

190 dissensus اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

191 there is no room left هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

192 pass over into پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

193 model on الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

194 scorn poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

195 pour scorn on به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

196 in terms of در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

197 vigorous پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

198 Sublime باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

199 fervour شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

200 lay in نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

201 moeurs مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

202 dissipate متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

203 self sustaining خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

204 sociability اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

205 incorrigibly اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

206 irredemably به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

207 backward the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

208 semblance بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

209 taste good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

210 good taste لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

211 sight at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

212 with regard to با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

213 Walker پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

214 repeatedly به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

215 wipe away زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

216 popularisation عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

217 unapologetic تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

218 by implication تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

219 amour propre خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

220 taste گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

221 birthright حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

222 birthright اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

223 disintegrative تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

224 Negatively برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

225 atomize تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

226 grant take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

227 directed مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

228 self regard خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

229 bring together متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

230 sprawling بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

231 as much as as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

232 transformed متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

233 prattle وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

234 defector كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

235 best selling پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

236 presumed مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

237 tone set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

238 set the tone for (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

239 representative سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

240 untrammelled بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

241 Pantheonise جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

242 Pantheonise شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

243 lump lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

244 accurate صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

245 ask دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

246 in relevant respects در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

247 pluralize متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

248 encompassing دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

249 altogether سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

250 mounting فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

251 in common parlance در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

252 Grub Street Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

253 dead hand سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

254 disenchanted افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

255 buoyant سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

256 boldness وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

257 organising نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

258 Luxury زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

259 back and forth تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

260 completion كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

261 globalizing كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

262 surrounding پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

263 thusly اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

264 In passing اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

265 In proceeding در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

266 strictly speaking به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

267 guiding thread سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

268 In short كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

269 closeness تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

270 inexorability تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

271 pleasant مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

272 be supposed to بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

273 together (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

274 exemplary درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

275 countryside مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

276 draw on مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

277 unsurpassable توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

278 pseudocivilization شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

279 be up to sb كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

280 be up to sth مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

281 be up to sb (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

282 obscured پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

283 unsparingly سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

284 awaken to واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

285 elucidation ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

286 carry weight به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

287 carry weight مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

288 rake note of تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

289 take note of مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

290 secured by پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

291 bond التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

292 grounded (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

293 knowing مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

294 steadfastness ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

295 stuffed انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

296 no more than فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

297 encapsulation خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

298 encapsulation فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

299 distant گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

300 empty out بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

301 questioning پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

302 adage جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

303 circulate رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

304 rise up against ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

305 take on the appearance به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

306 take on the appearance تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

307 uncompromisingly قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

308 Self governance خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

309 Self administration خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

310 in the shape of در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

311 inexorability سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

312 first and foremost and at all times پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

313 following The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

314 arbitrary خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

315 make known نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

316 emanating from ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

317 formulate صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

318 insofar as مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

319 epiphenomenon نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

320 epiphenomenon پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

321 at the front در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

322 hanging in the air معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

323 platform مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

324 untrustworthy نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

325 sing the praises نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

326 unrevised بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

327 prescient پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

328 promising خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

329 susceptible آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

330 for our part به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

331 In view of با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

332 repetition واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

333 stuck in گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

334 lie ahead پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

335 again and again به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

336 after all روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

337 qualification جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|