انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قاطع، مثلا staunch opposition : مخالفت قاطع ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

2 inferior to : مادون چيزي بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

3 به طرز تكان‌دهنده‌اي، به نحو تأثرآوري، به طور رقت‌انگيزي ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

4 به تباهي كشاندن، فاسد كردن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

5 قاطبه‌ي، اكثريت، بيشينه‌ي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

6 محافظه‌كار ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

7 تاب آوردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

8 بي‌كرانگي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

9 پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

10 متمايزكننده ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

11 بر جاي ماندن (مثلاً : ميراث بر جاي مانده از ...) ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

12 بچه مدرسه‌اي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

13 درهم‌آميزي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

14 كورسو ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

15 روزمرگي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

16 پرتاب‌شدگي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

17 بي‌عيب و نقص ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

18 be tribute to : مرهون چيزي بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

19 با تبختر، متبخترانه ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

20 رساله‌ي استادي ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

21 ارج‌نامه ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

22 كارشكني ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

23 استقامت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

24 خلوص ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

25 نقض غرض، نتيجه‌ي عكس دادن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

26 سازشكار، مصالحه‌گر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

27 التقاطي ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

28 از بيخ و بن، از فرق سر تا نوك پا، افراطي، سرسخت، خشك، متعصب، تمام‌عيار، دو آتشه، پروپاقرص ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

29 با اكراه، با بي‌ميلي ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

30 [انسان] سرخورده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

31 اعلام‌شده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

32 jumpe on the bandwagon : [فرصت‌طلبانه] به قافله‌ي چيزي پيوستن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

33 ضربه‌ي شديد خوردن / زدن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

34 [انسان] معتقد ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

35 بنيان‌فكنانه ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

36 تماميت، كليت، يكپارچگي، انسجام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

37 ثنوي ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

38 تشرف ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

39 مربوط به باغ عدن، بهشتي ١٣٩٨/٠٤/١١
|

40 في‌نفسه، به خوديِ خود، لزوماً ١٣٩٨/٠٤/١١
|

41 طولاني و نفس‌گير ١٣٩٨/٠٤/١١
|

42 ملايم، آرام، مؤدب، متين، موقر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

43 رخوت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

44 chink in sb's armour : [مجازا] نقطه ضعف كسي ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

45 ولع ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

46 در يك كلام ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

47 walk the walk : حرف كسي با عملش جور درآمدن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

48 شادخوارانه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

49 به سبك، به شيوه‌ي، به سياق ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

50 غايت، هدف نهايي ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

51 ايجاز ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

52 تفويض كردن، بخشيدن، واگذار كردن، وانهادن ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

53 برگزيده، منتخب، دست‌چين، گلچين، گزيده، برگزيده ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

54 بي‌اعتنا، بي‌توجه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

55 دلخراش ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

56 بهت و حيرت ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

57 [صف] تاج‌ور ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

58 منزوي، يكه و تنها، تك‌افتاده، دور از مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

59 ابطال‌ناپذير ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

60 جور در آمدن، چفت و بست شدن، هماهنگ شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

61 فزاينده ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

62 شدت يافتن، تشديد شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

63 متمول ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

64 معني‌دار ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

65 از بند رسته ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

66 زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

67 اتفاق، پيشامد ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

68 مخرب ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

69 دربه‌دري، انزواي سياسي ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

70 بي‌مقدار، بي‌ارزش ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

71 از ميان برداشتن ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

72 شورمندانه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

73 طوري ... كه انگار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

74 باورپذيري، صحت، اعتبار، درستي، موجه‌نمايي، خوش‌ظاهر بودن، فريبندگي ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

75 به لحاظ سبكي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

76 مردم‌ستيز، مردم‌گريز ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

77 افسانه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

78 مهارناپذير، غير قابل مهار ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

79 خودپالودگي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

80 ناآزموده، نسنجيده، بررسي‌نشده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

81 ارزش عملي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

82 of the extent to which : تا چه حد ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

83 مستدل ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

84 بي‌رمق ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

85 اَبَر ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

86 ادبي ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

87 سرامد ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

88 رجزخواني ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

89 فرياد هل من مبارزطلبي ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

90 تورم، ورم كردن ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

91 غير قابل هضم، غير قابل پذيرش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

92 كشف و شهود ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

93 به طرز بي‌مانندي، به طرز منحصربه‌فردي، به طرز بي‌نظيري ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

94 ويژه‌خوار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

95 موروثي ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

96 نظارت ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

97 بي‌لياقتي ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

98 سر دادن، مثلا brandishing the prospect : نويد سر دادن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

99 عرض اندام كردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

100 [لاتين] نامطلوب، persona non grata : عنصر يا چهره‌ي نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

101 فرهيخته ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

102 زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

103 خون‌خوار ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

104 بي‌اختيار، بي‌اراده ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

105 دليري، تهور، شجاعت ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

106 داستان، روايت، شرح ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

107 بي‌دريغ ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

108 شرح، روايت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

109 تيزبين، نكته‌سنج، تيزفهم، باريك‌بين ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

110 اتفاقي، في‌البداهه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

111 نشانگر چيزي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

112 پركاربرد، مصطلح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

113 توضيح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

114 ظهور دوباره ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

115 آزارنده، رنج‌آور، دردآور ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

116 tip of the iceberg : (تحت‌الفظي) نوك كوه يخ، (استعاري) مشتي از خروار، يك جنبه يا گوشه از ماجرا، بخشي از قضيه ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

117 sink to depth : به قهقرا رفتن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

118 (آدم) مشهور، سرشناس، چهره، (در جمع) مشاهير، اعاظم، اكابر ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

119 تعلق (مثل cultural belonging : تعلق فرهنگي) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

120 نگرش، منظر، ديد ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

121 ادبيات (مثلا: در ادبيات سياسي فلان حزب يا گروه) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

122 When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

123 When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

124 نقض كردن، زير پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

125 شرح حال ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

126 دلبخواهي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

127 احياء كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

128 مقهور ساختن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

129 طيف ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

130 (جمع) دسته‌جات ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

131 زمينه‌مند ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

132 خودسازي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

133 مؤمن، مريد، سرسپرده ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

134 كارامد ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

135 نسبي، مثلا qualified successes : موفقيهاي نسبي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

136 نامعلوم، نامشخص، گنگ، مبهم ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

137 منتفع ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

138 خودمدار، خودمحور، خودبين، خودپرست ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

139 درون‌گرا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

140 انزوا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

141 سرسختانه، متعصبانه، موشكفانه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

142 مساوات‌طلبي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

143 مهمل، توهم، واهي، باطل، تخيلي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

144 بي‌كفايتي، ناشايستگي، بي‌جربزگي، ناكارآمدي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

145 فكري، نظري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

146 (در منطق) مغالطه تكرار، طرح پياپي يك مدعا بدون ذكر دليل. (مجازا) تكراري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

147 سلف، (در جمع) اسلاف ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

148 [مجازاً] : آزمون دشوار ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

149 خط‌شكن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

150 جان خوش كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

151 لميدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

152 تبارشناسي ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

153 ديرينه، ديرين، كهن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

154 شايع، فراگير، همه‌گير ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

155 تحت پژوهش، مورد مطالعه يا بررسي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

156 هوشمندانه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

157 آميزش نژادي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

158 موضع خصمانه يا سرسختانه، انتقاد تند و تيز ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

159 تما‌م‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

160 با هياهو، با جنجال، با صداي بلند، [مجازا] با صراحت، بي‌پرده ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

161 اغوا، افسون، وسوسه، اغواگري، افسون‌گري، فريفتگي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

162 خاص‌بودگي ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

163 بسندگي، كفايت ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

164 تمام‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

165 cross the Rubicon : قدم در راه بي‌بازگشت گذاشتن، پل‌هاي پشت سر را خراب كردن، دست به كار جبران‌ناپذير زدن ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

166 نامحدود، لجام‌گسيخته، افسارگسيخته، بدون محدوديت، بدون نظارت ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

167 گام به گام ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

168 in conjunction with : همزمان با، مقارن با ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

169 طبق انتظار ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

170 to be) bound to) : محكوم به چيزي بودن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

171 ناشي‌گري ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

172 house of cards : خانه پوشالي ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

173 حجيت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

174 زائده ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

175 بي‌قاعده، متغير ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

176 twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

177 twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

178 ثبات ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

179 پابرجا، برجا، استوار، قدبرافراشته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

180 [قدرت] مطلق، [رهبر] معظم ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

181 در چارچوب چيزي. مثلاً in rational terms : در چارچوب عقل، يا در چارچوبي عقلاني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

182 [تباهي يا ويراني] دو چندان، مضاعف ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

183 تباهي، ويراني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

184 با صلابت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

185 [انسان] سست‌عنصر، سست‌نهاد، ضعيف‌النفس، بي‌رگ، بي‌جربزه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

186 رانه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

187 root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

188 root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

189 پيشروي ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

190 رو به آينده ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

191 مخلوق ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

192 تعين، تحقق، واقعيت يافتن، به عين درآمدن، عينيت يافتن، تجسد يافتن و از اين قبيل ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

193 خصيصه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

194 محاسبه‌گر ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

195 سهمگين ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

196 سنجيده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

197 [ادبيات] اثر تخيلي ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

198 به‌غايت، بي‌نهايت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

199 سرشت‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

200 بي‌فرهنگي، نافرهيختگي، هنرنشناسي، هنرستيزي ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

201 نازل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

202 بي‌رمق، بي‌بنيه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

203 نامحسوس، نامشهود، ناملموس ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

204 محصور شدن، محدود شدن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

205 سودجو، منفعت‌طلب ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

206 زاد و ولد، توليد مثل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

207 گسست‌ناپذير ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

208 [مجازا] خصيصه، ويژگي، منش، طبع ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

209 هماهنگ، منسجم، نظام‌يافته، يكپارچه، به‌هم‌پيوسته ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

210 [انسان] حقير، بي‌مقدار، بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

211 خوشايند بودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

212 خفت‌بار، ذلالت‌بار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

213 (مجازا) تنگنا، قيد و بند ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

214 بداهت ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

215 بي‌حد و حصر ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

216 مالامال، انبوه، بسيار، سرشار، غرقه، انباشته ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

217 خودگرداني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

218 مشهود ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

219 دامن زدن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

220 فتوي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

221 بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١١
|

222 استاد/متبحر (كاري) بودن، در (كاري) استاد/متبحر بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

223 مشهود ١٣٩٨/٠٢/١١
|

224 رسا، گويا، بَيِن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

225 people in general: مردم عادي، عوام ١٣٩٨/٠٢/١١
|

226 به جوش آوردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

227 رنگ و لعاب، جلوه، نقش ١٣٩٨/٠٢/١١
|

228 بي‌خردي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

229 پيرو ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

230 هم‌فكر، هم‌نظر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

231 خشك‌مغزي ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

232 در امان ماندن ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

233 حزن‌انگيز ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

234 ضايعه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

235 بي‌وقفه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

236 دست و دلبازانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

237 گشاده‌دستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

238 اپرايي، نمايشي، (مجازي) پرقيل و قال ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

239 به‌طور مغرضانه، متعصبانه، يكجانبه، منفي ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

240 revealed religion: دين وحياني ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

241 هم‌آواز، هم‌صدا، هم‌نوا، (مجازا) هم‌نظر، هم‌عقيده ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

242 ارتباط تنگاتنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

243 سردمداري، بيرق‌داري، طلايه‌داري ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

244 تقديس، تقدس بخشيدن، در زمره‌ي اولياءالله در آوردن (پانتئون معبدي است در پاريس كه از قرن هجدهم به بعد به محل دفن مشاهير و بزرگان فرانسه بدل شد.) ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

245 آميزه، مخلوط، آشفته‌بازار ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

246 بدنام ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

247 فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

248 سخن‌ور، بليغ ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

249 آرايشگر، سلماني ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

250 ميانجي، رابط ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

251 متجسم ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

252 در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

253 بي‌وقفه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

254 در گرفتن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

255 نامطبوع، ناخوشايند، عاري از جذابيت، ناشايست، ملال‌آور، ناجور، رنجش‌آور ١٣٩٨/٠١/٣١
|

256 رفته رفته، كم‌كم، روز به روز، گام به گام، به‌طور فزاينده يا مستمر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

257 سير، مسير ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

258 دلبستگي ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

259 تعالي‌بخش ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

260 محاط بودن، در احاطه بودن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

261 حايل بودن [ميان دو چيز] ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

262 تقدس‌زدايي ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

263 محسوس ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

264 سه گانه ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

265 چندپاره ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

266 ماندگاري، ثبات، پايداري، جاودانگي، فسخ‌ناپذير بودن، ناگسستني بودن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

267 پر سوز و گداز، به طرزي غمگنانه، اندوهبار، حزن‌انگيز، يا جانسوز ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

268 نشئت گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

269 هجو، هجويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

270 يكدست، بدون استثناء، سراسر، تماماً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

271 گرامي داشتن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

272 گزين‌گويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

273 بر آمدن (مثلا: As its title implies: همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

274 ناپايدار ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

275 دوران‌ساز ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

276 هموار كردن. مثلا paving the way: هموار كردن مسير ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

277 دوره‌ي اوج ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

278 فرجام، عاقبت ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

279 سامان‌مند كردن، مدون كردن، سر و سامان دادن، سر و شكل بخشيدن، متشكل ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

280 نغمه سر دادن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

281 سترون، عقيم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

282 گسست ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

283 [مجازا] زير و رو كننده، بنيان‌برافكن، بنيان‌برانداز ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

284 بنيان‌فكن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

285 لجام‌گسيخته، افسارگسيخته ١٣٩٨/٠١/٢١
|

286 روحانيت‌ستيزي ١٣٩٨/٠١/٢١
|

287 معيار، شاخص ١٣٩٨/٠١/٢١
|

288 [باور، ادعا، سخن] ناموجه، بي‌اعتبار، نامستدل ١٣٩٨/٠١/٢١
|

289 كاوش ١٣٩٨/٠١/٢١
|

290 مبالغه‌آميز، اغراق آميز، غير قابل باور ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

291 خودسرانه، خودخواسته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

292 خودفرموده، خودگماشته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

293 بنيان نهادن، [براي نخستين بار] پيش كشيدن، باب كردن، آغاز كردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

294 گرته‌برداري ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

295 تمام‌عيار ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

296 man of letters: اديب، اهل سخن، سخندان، سخن‌پرداز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

297 ناچيز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

298 بي‌مايه ١٣٩٨/٠١/١٩
|

299 بي‌روح، سردمزاج، بي‌عاطفه، بي‌احساس، خشك ١٣٩٨/٠١/١٩
|

300 قانون‌مند، قانون‌مدار [مثلا در: ordered liberty به معني �آزادي قانون‌مند�، در برابر آزادي لجام‌گسيخته] ١٣٩٨/٠١/١٩
|

301 سرراست، مستقيم ١٣٩٨/٠١/١٩
|

302 [حمله‌ي] بي‌امان ١٣٩٨/٠١/١٩
|

303 پرشور ١٣٩٨/٠١/١٩
|

304 جعل ١٣٩٨/٠١/١٧
|

305 درازمدت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

306 خودبرانداز، خودويرانگر ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

307 عزم، اراده، شجاعت، تهور، بي‌باكي، روحيه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

308 بي‌پروا، لجوج، مصر، پرقيل‌وقال ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

309 تصميم‌گرايي ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

310 درگير ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

311 رخ‌داده ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

312 توسل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

313 سودا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

314 استمداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

315 شاكله ١٣٩٧/١٢/٢١
|

316 مغالطه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

317 مصون ماندن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

318 بهروزي ١٣٩٧/١٢/٢١
|

319 آشوب، بلوا، شورش، طغيان، اغتشاش ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

320 شرطي‌سازي ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

321 مغزشويي، شستشوي مغزي، تلقين فكري ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

322 ديرهنگام ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

323 لاينحل ١٣٩٧/١٢/١٩
|

324 خودبنيادي ١٣٩٧/١٢/١٨
|

325 به طرز تزلزل‌ناپذير، قاطعانه، محكم، استوار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

326 مدارج ١٣٩٧/١٢/١٣
|

327 مراحل، مراتب ١٣٩٧/١٢/١٣
|

328 بي‌دوام، ناپايدار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

329 به حداقل رساندن، دستيابي به كمترين، رسيدن به كمترين ١٣٩٧/١٢/١٣
|

330 به حداكثر رساندن، گسترش هر چه بيشتر، رسيدن به حداكثر، دستيابي هر چه بيشتر ١٣٩٧/١٢/١٣
|

331 به يك معنا، به‌طور مترادف ١٣٩٧/١٢/١٣
|

332 دوپهلو، گنگ، مبهم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

333 ناسازگار، ناموافق، ضد (با چيزي يا كسي)، ناخوشايند، نامطبوع، ناگوار (به عنوان صفت) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

334 آنگونه كه بايد و شايد، به قدر كفايت، به‌طور بسنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

335 حصار، محدوده ١٣٩٧/١٢/١٢
|

336 پرورش، تربيت ١٣٩٧/١٢/١١
|

337 قرينه‌پردازي ١٣٩٧/١٢/١١
|

338 نامحتمل ١٣٩٧/١٢/١١
|

339 يار غار، دوست بسيار نزديك ١٣٩٧/١٢/١١
|

340 نامنسجم ١٣٩٧/١٢/١٠
|

341 خودخوانده ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

342 طرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

343 اظهار و بيان (در جمع اظهارات و بيانات) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

344 سرسخت، انعطاف‌ناپذير، متعصب، لجوج، قاطع ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

345 آزاردهنده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

346 فراز (يا قطعه‌اي از يك نوشته) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

347 به دست دادن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

348 به‌طور روز افزون ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

349 روز به روز، با گذر زمان، با مرور زمان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

350 جانانه، از ته قلب، با صميم دل، با دل و جان، از اعماق وجود ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

351 قياس‌ناپذيري ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

352 راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

353 مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

354 مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

355 بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

356 درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

357 ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

358 بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

359 درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

360 به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

361 نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

362 بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

363 سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

364 شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

365 حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

366 تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

367 مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

368 خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

369 از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

370 آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

371 تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

372 سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

373 تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

374 صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

375 بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

376 آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

377 سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

378 پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

379 متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

380 زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

381 ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

382 منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

383 پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

384 To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

385 همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

386 مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

387 آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

388 روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

389 گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

390 پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

391 بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

392 فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

393 ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

394 تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

395 تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

396 بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

397 پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

398 طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

399 خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

400 بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

401 فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

402 اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

403 فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

404 comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

405 به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

406 محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

407 تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

408 هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

409 انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

410 وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

411 مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

412 صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

413 ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

414 فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

415 پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

416 مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

417 (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

418 تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

419 مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

420 غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

421 to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

422 to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

423 موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

424 (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

425 متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

426 هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

427 رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

428 بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

429 في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

430 صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

431 گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

432 عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

433 نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

434 مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

435 از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

436 اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

437 متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

438 يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

439 به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

440 آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

441 در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

442 صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

443 متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

444 خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

445 خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

446 پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

447 نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

448 مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

449 ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

450 به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

451 وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

452 اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

453 افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

454 رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

455 متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

456 پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

457 بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

458 نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

459 شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

460 متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

461 كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

462 تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

463 مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

464 معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

465 ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

466 سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

467 اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

468 جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

469 طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

470 رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

471 هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

472 كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

473 في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

474 به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

475 نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

476 معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

477 واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

478 سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

479 نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

480 جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

481 روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

482 ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

483 في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

484 نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

485 آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

486 at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

487 قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

488 احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

489 برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

490 مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

491 سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

492 هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

493 به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

494 رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

495 بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

496 زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

497 خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

498 در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

499 متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

500 هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

501 نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

502 بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

503 بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

504 خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

505 شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

506 (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

507 عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

508 تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

509 تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

510 متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

511 نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

512 قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

513 خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

514 از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

515 (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

516 جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

517 سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

518 تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

519 در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

520 هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

521 مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

522 مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

523 انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

524 زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

525 بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

526 يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

527 مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

528 تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

529 آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

530 فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

531 جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

532 متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

533 حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

534 دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

535 نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

536 مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

537 مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

538 خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

539 آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

540 متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

541 مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

542 بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

543 منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

544 بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

545 سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

546 كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

547 جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

548 خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

549 اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

550 خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

551 زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

552 بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

553 نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

554 علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

555 طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

556 متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

557 شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

558 توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

559 قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

560 رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

561 غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

562 مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

563 نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

564 عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

565 از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

566 [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

567 عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

568 بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

569 غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

570 مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

571 (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

572 تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

573 مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

574 بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

575 lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

576 به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

577 انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

578 بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

579 سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

580 دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

581 تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

582 كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

583 تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

584 پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

585 بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

586 در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

587 بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

588 انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

589 كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

590 استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

591 بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

592 پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

593 عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

594 (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

595 هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

596 مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

597 فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

598 by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

599 اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

600 هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

601 بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

602 تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

603 حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

604 سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

605 از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

606 سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

607 اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

608 واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

609 سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

610 در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

611 كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

612 جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

613 نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

614 ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

615 In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

616 خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

617 خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

618 رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

619 دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

620 آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

621 نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

622 دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

623 وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

624 از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

625 خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

626 كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

627 ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

628 دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

629 با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

630 تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

631 بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

632 در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

633 تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

634 (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

635 مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

636 سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

637 گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

638 چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

639 پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

640 ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

641 فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

642 مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

643 نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

644 هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

645 دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

646 زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

647 زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

648 توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

649 كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

650 حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

651 خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

652 خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

653 مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

654 خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

655 نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

656 منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

657 تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

658 به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

659 متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

660 ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

661 دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

662 تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

663 يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

664 خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

665 خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

666 نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

667 سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

668 پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

669 ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

670 شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

671 معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

672 متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

673 بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

674 با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

675 هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

676 تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

677 اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

678 هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

679 پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

680 الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

681 poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

682 به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

683 در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

684 پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

685 باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

686 شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

687 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

688 مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

689 متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

690 خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

691 اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

692 اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

693 به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

694 the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

695 بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

696 good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

697 لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

698 at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

699 با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

700 پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

701 به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

702 زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

703 عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

704 تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

705 تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

706 خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

707 گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

708 حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

709 اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

710 تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

711 برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

712 تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

713 take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

714 مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

715 خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

716 متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

717 بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

718 as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

719 متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

720 وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

721 كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

722 پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

723 مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

724 set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

725 (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

726 سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

727 بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

728 جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

729 شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

730 lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

731 صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

732 دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

733 در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

734 متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

735 دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

736 سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

737 فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

738 در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

739 Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

740 سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

741 افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

742 سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

743 وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

744 نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

745 زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

746 تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

747 كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

748 كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

749 پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

750 اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

751 اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

752 در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

753 به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

754 سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

755 كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

756 تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

757 تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

758 مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

759 بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

760 (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

761 درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

762 مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

763 مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

764 توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

765 شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

766 كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

767 مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

768 (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

769 پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

770 سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

771 واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

772 ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

773 به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

774 مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

775 تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

776 مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

777 پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

778 التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

779 (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

780 مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

781 ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

782 انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

783 فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

784 خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

785 فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

786 گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

787 بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

788 پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

789 جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

790 رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

791 ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

792 به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

793 تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

794 قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

795 خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

796 خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

797 در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

798 سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

799 پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

800 The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

801 خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

802 نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

803 ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

804 صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

805 مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

806 نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

807 پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

808 در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

809 معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

810 مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

811 نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

812 نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

813 بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

814 پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

815 خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

816 آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

817 به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

818 با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

819 واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

820 گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

821 پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

822 به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

823 روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

824 جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|