برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرتاش راوش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [عامیانه] مواد(مخدر) ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

2 [عامیانه] سیگاری (= سیگار حشیش) ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

3 آرزوی محال٫ آرزوی واهی٫ هدف بی اساس ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

4 ماه کامل ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

5 [انگلیس] ترمینال مسافربری٫ پایانه ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

6 [ آمریکا] پلیس ایالتی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

7 وکیل گرفتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

8 زد و بند ؛ کثافت کاری ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

9 ۱- [در وسط و یا آخر جمله] مثل چی، مثل ریگ،...= خیلی زیاد
He worked like hell
مثل سگ کار کرد
۲- [ در اول جمله] عمرا، صد سال سیاه،..‌‌.
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

10 استادیوم، ورزشگاه
[انگلیس] ورزشگاه فوتبال، ورزشگاه راگبی
[آمریکا] ورزشگاه بیس بال
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

11 [عامیانه] پلیس، پاسبان ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

12 حروم کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

13 ۱-[پنیر،کره] قالب، ۲-[طلا] شمش،۳- [گوشی موبایل] پاره آجر,گوشت کوب= قدیمی( که سنگین و بزرگ است)، خراب ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

14 تاکسی خطی ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

15 Turn a whiter shade of pale
[از ترس ] رنگ باختن
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

16 [در بازی ورق] خال آزاد= خال یا ورقی که دارنده آن ارزشش را تعیین میکند
مثال: deuces are wild
دولو ها خال آزادن
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

17 to give someone shit
مزخرف/ کس شعر تحویل کسی دادن
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

18 ۱-فضای خالی، فضای تهی
۲- خلا
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

19 غیر عادی، نامتعارف
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

20 حساب دفتری ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

21 بازاریابی تلفنی، ویزیتوری تلفنی ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|