برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه احمدپور

فاطمه احمدپور مترجم انگلیسی به فارسی
جهت ثبت سفارش ترجمه روی آیکون زیر بزنید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پرهیز از گزاف گویی
گزاف گویی نکردن
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

2 به معنی فرضیه هست.
و نظریه=theory
این دو باهم متفاوتند
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

3 هدف گذاری مجدد ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

4 در کاری راه افتادن،تازه شروع به کار کردن(کنایه) ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

5 زین و برگ اسب ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

6 برنامه ساز (سازنده اپلیکیشن ها) ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

7 گام اسب ١٣٩٩/٠٢/١٢
|