مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حسن چیتگر

حسن چیتگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حلیمه نام مادر حضرت محمد (ص)، صبور، بردبار ١٣٩٦/٠٦/١٠

2 Strong Prime عدد اول قوی ١٣٩٦/٠٦/١٠

3 non repudiation انکارناپذیری ١٣٩٦/٠٦/١٠

4 flexicurity انعطاف پذیری و امنیت توأمان (از ترکیب دو واژه flexibility و security حاصل شده است.) ١٣٩٦/٠٦/١٠

5 شادیسا به سان شادی، همچون شادی ١٣٩٦/٠٦/١٠

6 hash function تابع چکیده ساز ١٣٩٦/٠٦/٠٣

7 Replay Attack حمله تکرار ١٣٩٦/٠٥/١٨

8 Keystream کلید اجرایی ١٣٩٦/٠٥/١٨

9 Certificate Revocation List فهرست گواهی‌‏های ابطال شده ١٣٩٦/٠٥/١٨

10 Padding دنباله‌گذاری ١٣٩٦/٠٥/١٨

11 beamsteering چرخش پرتو ١٣٩٦/٠٥/١٧

12 key establishment برقراری کلید ١٣٩٦/٠٥/١٧

13 reciprocity هم پاسخی (در الکترونیک) ١٣٩٦/٠٥/١٧