انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

Zarymeidany

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آوا شناسی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

2 طرفدار یا مخالف بودن با چیزی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

3 They lived happily ever after
به خوبی و خوشی زندگی کردند
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

4 Interaction ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

5 Interaction ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

6 کمیته ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

7 به کسی چیزی نگو ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

8 خل
Have you gone nuts? خل شده ای؟
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

9 باران سیل آسا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

10 استراحت کردن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

11 بدون آمادگی قبلی
ناگهانی
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

12 همکار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

13 Around of city ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

14 ادامه دادن
اتفاق افتادن
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

15 موافقت کردن
راه آمدن
همراهی کردن
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

16 Not important ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

17 بی رحم
وحشی
١٣٩٨/٠٣/١٢
|

18 Expensive
گران
١٣٩٨/٠٣/١١
|

19 اصلاح است:
امتحانش کن
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

20 بدهی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

21 Peckish ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

22 رنج بردن
سوختن
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

23 گرسنگی
از گرسنگی مردن
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

24 خشونت ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

25 سرزنش ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

26 آخی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

27 سرزدن به جایی و به کسی ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 at all
• I'm not worried at all.
• من اصلا نگران نبودم
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

2 take five
• Let's take five and get some coffee.
• بیایید استراحت کنیم و کمی قهوه بگیریم
١٣٩٨/٠٤/١٥
|