برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیرکلامی، غیرلفظی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

2 لغو/حذف ثبت نام ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

3 مسئول تماس ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

4 مناسب/مخصوص معلولین ١٣٩٨/١٠/١٨
|

5 پیشخوان آشپزخانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

6 فروشگاه عرضه مستقیم (کالا) ١٣٩٨/١٠/١٧
|

7 نماینده ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

8 در اسرع وقت ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

9 بیعانه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

10 پرورشگاه، شیرخوارگاه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

11 انتخابات مقدماتی ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

12 بخش/منطقه/ناحیه یکپارچه مدارس
بخش/منطقه/ناحیه یکپارچه آموزش و پرورش
(در برخی ایالت های آمریکا،ناحیه های یکپارچه مدارس فعالیت مدارس را در هر دو ...
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

13 بخش/ناحیه/منطقه مدارس
بخش/ناحیه/منطقه آموزش و پرورش
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

14 پیروی دارویی، رعایت دارویی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

15 زبانزد (اصطلاح/کلمه/واژه/لفظ/لغت)
روزآوازه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

16 سیاحتگاه، تفریحگاه، گردشگاه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

17 کودک بی سرپرست ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

18 پیرو، پاسخ به (در نامه نگاری و مکاتبات) ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

19 سال انتفاعی، سنوات انتفاعی، سال تحت پوشش، دوره سالانه تحت پوشش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

20 آرم نویسه/آرم نویس ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

21 تساوی شکن ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

22 جذاب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

23 پسماند، زباله ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

24 سازمان خدمات درآمد داخلی ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

25 در صورت اطلاق ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

26 بهره مالکانه
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

27 خانه (در پرسشنامه ها یا در جدول ها به مربع هایی می گویند که پاسخ داخل آنها نوشته یا علامت زده می شود) ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

28 به نیابت (از) ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

29 پیشخوان ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

30 (جاده) فرعی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

31 بزرگراه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

32 نشانی (آدرس) ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

33 نوبت ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

34 نظرسنجی، پرسشنامه ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

35 قانون انتقال پذیری و حسابدهی بیمه سلامت:
5 عنوان دارد که با هدف بهبود نظام بیمه در حوزه هایی از جمله دسترس پذیری،حریم شخصی، امور مالیاتی، بیمه های ...
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

36 لیف ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

37 گوش پاک کن، پنبه گوش ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

38 عق زدن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

39 پرستار متخصص
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

40 قوه، توانمندی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

41 پدر نماد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

42 مقام منتخب ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

43 مردم/اهل جزایر پاسفیک ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

44 جنسیت غیرهنجارمند ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

45 تراجنسیتی، فراجنسیتی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

46 جاگذاری ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

47 تهیه کننده؛ خدمت دهنده؛ فروشنده؛ کارپرداز؛ کارگزار ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

48 پورتوریکویی، پورتوریکویی تبار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

49 هر چند گاه ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

50 گروه همبستگی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

51 فروشگاه سیار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

52 پس از زایمان؛ پسازایمانی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

53 طفولیت ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

54 خانه بازی کودک ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

55 گروه حمایتی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

56 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

57 برنامه (طرح) استحقاقی (برنامه هایی که از طرف دولت برای تخصیص مزایا به شهروندان اجرا می شود، مانند تامین اجتماعی) ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

58 شب نشینی خانوادگی؛ شب دورهمی خانوادگی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

59 تعاونی اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

60 اطلاعات هویتی (قابل ردیابی) ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

61 مادر پشتیبان (در برخی برنامه های حمایتی ایالات متحده، برای پشتیبانی از مادرانی که اولین حاملگی خود را می گذرانند و معمولا جوان و کم تجربه هستند، از م ... ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

62 شیطون، بلا (در مورد دختر) ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

63 سوراخ بیضی باز ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

64 اکو قلب از راه مری ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

65 معاینه حضوری، ویزیت پزشکی، ویزیت در مطب، معاینه در مطب ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

66 بستری (و درمان) اجباری [یک روال قضایی که به موجب آن بنا به تشخیص یک مرجع دارای صلاحیت، فردی که دچار اختلال روانی خاصی می باشد، به اجبار بستری شده و ... ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

67 زیرنویس حک شده (زیرنویسی که همزمان با فیلم باز می شود و روی آن حک شده است) ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

68 زیرنویس بسته/پنهان/جدا از فیلم ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

69 مقدمه چینی برای ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

70 نهادهای محافظ و مدافع حقوق معلولان [این نهادها تحت نظام حفاظت و دفاع از حقوق معلولان (P&A System) سعی می کنند با ارائه خدماتی به این جمعیت، حقوق آنها ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

71 نظام حفاظت و دفاع از حقوق معلولان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

72 منصب ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

73 خلاصه، دورنما، چشم انداز ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

74 پیش قدم ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

75 ثابت ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

76 شرکت سهامی حرفه ای ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

77 امضا کردن (در خصوص مدارک) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

78 تراز ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

79 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی (فیزیاتریست) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

80 اقدام به/برای
درخواست دادن
تقاضا کردن
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

81 نهادهای (ارزیابی) کارشناسی [در مواردی که بیمه گذار ادعای خسارت بیمه شونده را رد می کند، این نهادها با بازبینی کارشناسی مورد، در خصوص پوشش یا عدم پوشش ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

82 ارزیابی/بازبینی کارشناسی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

83 نظام ارجاع خدمات پزشکی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

84 (بیمه) درمان گروهی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

85 وکیل/نماینده درمانی (هنگام ناتوانی موکل خود برای تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانیش، طبق وکالتی که قبلا داده شده، به جای او تصمیم گیری می کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

86 وکیل/نماینده درمانی (هنگام ناتوانی موکل خود برای تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانیش، طبق وکالتی که قبلا داده شده، به جای او تصمیم گیری می کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

87 زیست خواست (سندی که به یک نماینده وکالت می دهد زمانی که خودتان قادر به تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانی خود نباشید، به جای شما تصمیم گیری کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

88 چک بین بانکی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

89 پیش از کسر مالیات ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

90 دکمه نشان اتحادیه (دکمه ای که آرم یا شعار اتحادیه روی آن چاپ شده و اعضای اتحادیه روی لباس خود می پوشند) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

91 سر کار، حین کار، حین وظیفه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

92 کسر از حقوق ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

93 سابقه خدمت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

94 تست/آزمایش مواد(مخدر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

95 نماینده کارگری ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

96 (نظام) انضباط تصاعدی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

97 ورودی بندی (از ویکی پیدیا؛ جمع در برابر ورودی ساختمان محل کار به منظور اعتصاب) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

98 کم و کاستی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

99 اوراق سفید ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

100 آمارگیر، مامور سرشماری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

101 آمارگیر، مامور سرشماری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

102 مسئول/مامور محله پویی (به فردی می گویند که در مرحله مقدماتی سرشماری به آدرس های از پیش تعیین شده رفته و آدرس ها را راستی آزمایی می کند. با آمارگیر یا ... ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

103 استعلام ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

104 رایزنی (برای/درخصوص/درباره) ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

105 رایزنی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

106 مساعدت/حمایت مالی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

107 مشغول در/به ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

108 ضایعات بلاتشخیص (ضایعاتی که تشخیص داده نشده اند/بنا به دلایلی تشخیص آنها محقق نشده است) ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

109 سوراخ شدگی/پرفراژ روده ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

110 شانت هیدروسفالی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

111 پاراستزی، خواب رفتگی، گزگز/مورمور شدن/سوزن سوزن شدن پوست ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

112 ماده حاجب ام آر آی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

113 ماده حاجب ام آر آی (ماده ای که برای افزایش کنتراست در تصویربرداری ام آر آی به فرد تزریق می شود) ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

114 تکنولوژیست رادیولوژی/پرتونگاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

115 مدیر عملیات ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

116 مدیر منسوب/رسمی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

117 موضوع/مساله/امور را جدی تر/بیشتر پیگیری کردن
اقدامات جدی تر/بیشتر انجام دادن
از راه قانونی وارد عمل شدن (شکایت کردن)
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

118 جشن بستنی (همگانی)
نوعی رویداد اجتماعی است که در آن بستنی به عنوان پذیرایی سرو می شود.
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

119 پذیرایی مختصر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

120 تداعی/تداعیات برند ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

121 آماده سازی روده ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

122 در اسرع وقت، به شیوه/طرز زمان-مند ١٣٩٨/٠٣/١١
|

123 سرپرست/ناظر مستقیم ١٣٩٨/٠٣/١١
|

124 اهداف تشکیلاتی ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

125 نامربوط، مورد ندارد، بی ارتباط ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

126 کمک مالی برای هزینه های کمرشکن (شرایط خاصی در بیمه که مخارج مراقبت و درمان از 30 درصد درآمد سالانه خانوار بیشتر است، به اصطلاح مخارج کمرشکن خواهد بود) ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

127 کمرشکن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

128 معاون ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

129 گواهی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

130 تیم/گروه امداد ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

131 کم توانی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

132 برنامه ترخیص (بیمار) ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

133 واحد مذاکره کننده (در اتحادیه های کارگری) ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

134 تشکیل اتحادیه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

135 تست ورزشی هسته ای ١٣٩٨/٠١/١٧
|

136 تست ورزشی استرس ١٣٩٨/٠١/١٧
|

137 چشم انداز ١٣٩٨/٠١/١٠
|

138 پیش از حاملگی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

139 آزمونک ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

140 مدیریت کردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

141 مدیریت [دوره] ترک [اعتیاد] ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

142 بیمه حوادث کاری ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

143 امداد سوانح/فجایع ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

144 ثبت مطالبات ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

145 شرح حال ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

146 ثبت/ثبت نام کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

147 قبض خدماتی، قبض خدمات شهری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

148 بلیط ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

149 اثر انگشت نهفته ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

150 عدالت غیرکیفری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

151 خط/تلفن/شماره امداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

152 پلکان (فرهنگ معین: راهرو پله‌پله میان طبقات بالا و پایین عمارت)، رازینه ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

153 بی معنا ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

154 آسایشگاه مسکونی (مراکزی که از سالمندان و افراد نیازمند مراقبت پرستاری می کنند و معمولا در منازل مسکونی و با پذیرش پایین فعالیت می کنند) ١٣٩٧/١٢/١٩
|

155 برنامه بهبود زودهنگام ١٣٩٧/١٢/١٧
|

156 مرخصی طولانی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

157 داروی خودتجویز ١٣٩٧/١٢/١٦
|

158 با جدیت، مجدانه ١٣٩٧/١٢/١٥
|

159 هوشیاری ١٣٩٧/١٢/١٤
|

160 مدفوع آبکی/شل ١٣٩٧/١٢/١٣
|

161 پسینی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

162 مفاد و شرایط ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

163 بسته (مثلا بسته سیگار) ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

164 تجدید قوا (نیرو)، خستگی در کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

165 شکار ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

166 خستگی مفرط روزانه ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

167 وقفه تنفسی انسدادی در خواب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

168 وقفه تنفسی در خواب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

169 مایع ظرفشویی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

170 حملات عطسه ای ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

171 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

172 منابع ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

173 سنجه ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

174 پاسخ آماده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

175 شِنُفت اجتماعی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

176 جاگذاری ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

177 رنگ بندی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

178 حساب (کاربری) پولی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

179 از روی حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

180 دست آخر ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|