برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازشو (مثل پنجره بازشو، اعلان بازشو)، بازشونده ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

2 اجتماع منافع، اجتماع هم‌منفعت ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

3 هزاران ١٣٩٩/٠٤/١١
|

4 تعطیل کردن، توقف فعالیت ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

5 فعال، باز
(وقتی درباره جای خاصی صحبت می‌کنیم، مثل: The library remains operational during COVID-19 social distancing period)
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

6 طناب زنی (اسم) ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

7 [کامپیوتر]
مسیریابی، مسیر (اسم)
هدایت کردن (فعل)
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

8 قطار سبک شهری ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

9 هم‌خانه قانونی (نوعی از رابطه بینافردی و زندگی مشترک که از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود و از حقوق و مزایای تعریف شده مشخصی مشابه ازدواج برخوردار ... ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

10 کارگر برکنار/بیکار شده (کارگری که شغل خود را از دست داده است) ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

11 کف دستمزد ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

12 مرکز کاریابی (ایالات متحده) ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

13 رصد (کردن) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

14 بازتوانی/بازپروری قلبی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

15 معنای �هیچ کدام/هیچ یک از موارد� هم می دهد ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

16 رشد و بالندگی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

17 نامرتبط، غیر قابل اطلاق، اطلاق ناپذیر ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

18 دستمال مرطوب ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

19 آموزش/تمرین ترکیبی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

20 کمک (در نقش اسمی) ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

21 یک کدام ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

22 محقق/پژوهشگر ارشد ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

23 در خلال ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

24 ترافیک عبوری ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

25 اداره تنظیم مسکن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

26 تسهیل مالیاتی؛
معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی هم ترجمه شده، ولی معادل های دقیقی نیستند، چون معافیت مواردی هستند که در قانون از پرداخت مالیات معا ...
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

27 نزدیکی منقطع ١٣٩٩/٠١/١٥
|

28 تخریب اندومتر ١٣٩٩/٠١/١٥
|

29 جراحی غدد اگزیلاری (زیربغل) ١٣٩٩/٠١/١٥
|

30 آپنه خواب، وقفه تنفسی در خواب ١٣٩٩/٠١/١٥
|

31 بیماری مزمن انسدادی ریه ١٣٩٩/٠١/١٥
|

32 دوره نقاهت (در پزشکی) ١٣٩٩/٠١/١٥
|

33 جورتخم (مصوب فرهنگستان) ١٣٩٩/٠١/١٤
|

34 سکته قلبی؛ آنفارکتوس حاد میوکارد ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

35 غذاسرا ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

36 نفقه فرزند ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

37 مرکز فراغت ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

38 پیش قسط، پیش پرداخت ١٣٩٨/١٢/٢١
|

39 قرض/وام غارتگرانه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

40 رایزنی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

41 ایفای نقش ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

42 پیرو درخواست، بنا به درخواست ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

43 ترجیحی ١٣٩٨/١١/١٤
|

44 چانه زنی جمعی ١٣٩٨/١١/١٣
|

45 غیرکلامی، غیرلفظی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

46 لغو/حذف ثبت نام ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

47 مسئول تماس ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

48 مناسب/مخصوص معلولین ١٣٩٨/١٠/١٨
|

49 پیشخوان آشپزخانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

50 فروشگاه عرضه مستقیم (کالا) ١٣٩٨/١٠/١٧
|