برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چقدر didbajoon و یگانه زارع متقاب هستند که آمده اند از ایده ی زهرا تقلب کرده اند ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

2 چک کردن و امتحان کردن برای مطمئن شدن از چیزی که درباره ی آزمایش می کنیم ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

3 حد اکثر ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

4 وسیله ی فضایی نا شناس ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 exposed
• Miles of sand are exposed at low tide.
• لایه های شن و ماسه در معرض خطر قرار می گیرند
١٣٩٧/٠٦/١٧
|