برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 اطلس زبان شناسی، نقشه گویشوران زبان های گوناگون ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

52 New York Joke About a southerner's definition of sex

six is four less than ten
١٣٩٨/١٢/٢٥
|

53 گویش شناسی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

54 شیوه توسعه و تکامل زبان (در طول زمان) ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

55 بطوریکه ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

56 حرف تعریف ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

57 a worker of wonders and performer of miracles; a magician
صاحب کرامات و معجزات، فرجودگر، جادوگر
١٣٩٨/١٢/١٩
|

58 نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ١٣٩٨/١٢/١٨
|

59 در زبان شناسی به معنای:
"قراردادی" است.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

60 entity ١٣٩٨/١٢/١٣
|

61 جابه جایی حسی, همرنجی، احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن، احساس متقارن ١٣٩٨/١٢/١٠
|

62 مربوط به تشخیص ناخوشی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

63 aversion ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

64 بیزاری ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

65 درمان اختلالات خواب, درمان بی خوابی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

66 A war or struggle against God or among or against the gods ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

67 جنگ خدایان ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

68 زیرپوستی, تزریق زیرپوستی (پزشکی) ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

69 خط نویسی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

70 سپیداج ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

71 جانور نرم تن ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

72 ضخامت ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

73 مخفف
American Sign Language
زبان اشاره آمریکایی
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

74 بازنویسی، خلاصه نویسی، نقل قول غیرمستقیم، مشابه نویسی، سایه نویسی، به بیان دیگر گفتن، به زبان خودمانی گفتن (پس از درک جمله اصلی) ١٣٩٨/١١/١٨
|

75 SYN
motherese
بچه گانه صحبت کردن
١٣٩٨/١١/١٨
|

76 صرف نظر از ١٣٩٨/١١/١٥
|

77 اسم های از فعل ساخته شده ١٣٩٨/١١/١٤
|

78 سهام خارج از بورس ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

79 بدهی های نامحدود ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

80 فصل ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

81 چند منظوره ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

82 در الکترونیک ضریب خطا ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

83 SYN
age
عصر, دوره
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

84 نجار, شغل نجاری; که نیازمند هوش, دقت, و مهارت بسیار بالاست. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

85 دگرباشان ١٣٩٨/١٠/٢١
|

86 فایل شنیداری ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

87 آنكه بر اثر كوشش يا دويدن بسيار نفسش بند آمده باشد. ١٣٩٨/١٠/١٨
|

88 جهان وبلاگ آنلاین ١٣٩٨/١٠/١٥
|

89 سوال استفهامی
به این معنی که گوینده معنی سوال خود را میداند اما برای کنایه آن را به کار می برد.
١٣٩٨/١٠/١٠
|

90 زبان صنفی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

91 جا افتاده, خبره ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

92 یک خورشت خوراکی از گوشت و سبزیجات ادویه دار ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

93 ارجمند, گرامی, محترم ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

94 مرد، آقا،
مظهر قدرت
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

95 بانو ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

96 ضایعات تولید ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

97 ارسال پیام در توییتر ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

98 SYN
Significantly, drastically
به طرز آشکاری
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

99 SYN
actually, infact, in actual fact
در واقع, در حقیقت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

100 الهه
یعنی پاکی و زیبایی سیرت و صورت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|