انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

لیلی موسوی

لیلی موسویMousavi77s@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همه فن حریف ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

2 نقصان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

3 یادآوری،یادآور شدن ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

4 ژیگولو ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

5 بصیرت ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

6 زبر و زرنگ ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

7 حامی،حمایت‌گر ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

8 سرسخت ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

9 طبقه‌ی کارگر ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

10 حاصل از ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

11 خطر ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

12 زوجیت ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

13 bottom fell out of something:The value of something reached a lower point or collapsed entirely
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

14 the beliefs and feelings that influence how you think and behave:
اعتقادات و احساساتی که بر نحوه تفکر و رفتار شما تاثیر می‌گذارند
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

15 فرونشینی،ناکنشی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

16 بی ثبات ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

17 افراط ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

18 هزینه کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

19 at one time or another: گاه و بیگاه، هر از گاهی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

20 گاه و بیگاه،هر از گاهی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

21 پیش زمینه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

22 از پیش تعیین شده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

23 متزلزل کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

24 حدنصاب ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

25 طرد شدن یا طرد کردن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

26 no news is good news: بی خبری خوش خبریست ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

27 تا جایی که ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

28 کاهش دادن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

29 as it happens: از قضا،بر حسب اتفاق ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

30 برحسب اتفاق،از قضا ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

31 Hit the Skids:To decline or deteriorate; to become poor or enter a bad state ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

32 ثبت رکورد یا داده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

33 شایع ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

34 در آینده ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

35 برخورداری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

36 دست به کار شدن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

37 از ابتدا ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

38 بی ثمر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

39 پرتاب کننده:بازی بسکتبال ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

40 حوزه،حیطه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

41 in spades:خیلی زیاد ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

42 بازنگری بایدها و نبایدها ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

43 در رابطه با چیزی ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

44 سرزنش ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

45 سردرگمی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

46 اوراق قرضه صادر شده توسط یک دولت محلی یا ایالتی. اوراق قرضه شهری،مخفف اوراق قرضه شهرداری:municipal bonds ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

47 گزینشگر ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

48 walk of life: در همه ی سطوح زندگی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

49 نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

50 بوجود آمدن یا بوجود آوردن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

51 to hammer home
نکته یا مطلبی را مدام تکرار کردن،تلاش برای فهماندن چیزی با تکرار کردن
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

52 Do sth drastic
شدت عمل به خرج دادن
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

53 صرف نظر کردن از انجام کاری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

54 منظور،هدف ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

55 دروازه بان ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

56 ادامه داشتن ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

57 قایقران ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

58 کلان ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

59 اقدام کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

60 چه بخواهد چه نخواهد ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

61 سرپرست ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

62 اقتصادسنجی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

63 to part with
از خیر چیزی گذشتن،بیخیال چیزی شدن
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

64 پیشکسوت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

65 to come up with sth
پول چیزی را ظرف مهلت مقرر جور کردن
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

66 سفرنامه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

67 بلعیدن ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

68 اضافی،اضافه تر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

69 حداقلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

70 کوشا ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

71 سرویس میز و صندلی نهارخوری ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

72 آسیب زدن،ناخونک ردن ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

73 از لحاظ ذهنی ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

74 گول زننده،پیچیده ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

75 حیف و میل کردن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

76 درمانگرها،شیوه های درمانی،راه حل ها ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

77 herding:گله وار،رفتار گله ای ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

78 فضای باز ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

79 نماینده بودن،معرف ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

80 بدوی ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

81 خلوت اختیار کردن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 product
• The London factory assembles the finished product .
• کارخانه لندن محصول نهایی را مونتاژ می کند
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|