انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مهدی حسینی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آنچه که انتظارش می رود ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

2 قابل توجه ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

3 ثابت شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

4 کمک کردن به ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

5 دوباره تنظیم کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

6 دوباره بیان کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

7 ملموس ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

8 پیش رو ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

9 علوم مقدماتی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

10 چشمگیر ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

11 بیماری های روانی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

12 تشکیل یافتن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

13 با عنوانِ ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

14 ابداع ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

15 تخلیه هیجانی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

16 به طور خلاصه بیان کردن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

17 بد کارکردی ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

18 اطلاق شدن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

19 شایسته ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

20 متعارف ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

21 غیرمتعارف ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

22 ارواح شریر ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

23 شیاطین،اجنّه ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

24 در اختیار قرار داشتن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

25 پیش رفتن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

26 تحقیقات ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

27 ظهور کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

28 تحت حاکمیت ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

29 تسلط بر نفس ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

30 انتزاعی ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

31 روابط مشترک ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

32 زنجیره ای،پیاپی ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|