انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ماندانا بهرامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 typology باستان شناسی: گونه شناسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

2 slip سفالگری: دوغاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

3 outcrop باستانشناسی: بیرون زدگی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

4 urn باستان شناسی: خاکستردان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

5 urn باستان شناسی: خاکستردان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

6 Cairn باستان شناسی: سنگ چین ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

7 thematic موضوعی
thematic map: نقشه ی موضوعی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

8 mud brick خشت خام
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

9 context باستان شناسی: بافت ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

10 trench باستان شناسی: ترانشه
test-trench: ترانشه ی آزمایشی
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

11 sounding باستان شناسی: گمانه زنی، سونداژ
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

12 settlement ( باستان شناسی) استقرار ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

13 run off (باستانشناسی) روانآب
surface run-off: رواناب سطحی
subsurface run-off: رواناب زیر سطحی
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

14 fortification (باستان شناسی) برج و بارو
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

15 mud brick خشت خام ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

16 benchmark علامت یا مبدا ارتفاعی( در نقشه برداری) ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

17 Platform پایگاه ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

18 phreatic آب-اشباع،
phreatic-level: سطح آب آزاد
١٣٩٧/١٠/١٤
|

19 menace تهدید ١٣٩٧/١٠/١٤
|

20 heterotopias دیگر فضا، دیگر مکان در مقابل واژهی Utopia به معنای آرمانشهر ، فضایی که هم هست هم نیست ١٣٩٧/١٠/١٤
|