انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ماندانا بهرامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پاتیناژ نمایشی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

2 باستان شناسی: گونه شناسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

3 سفالگری: دوغاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

4 باستانشناسی: بیرون زدگی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

5 باستان شناسی: خاکستردان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

6 باستان شناسی: خاکستردان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

7 باستان شناسی: سنگ چین ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

8 موضوعی
thematic map: نقشه ی موضوعی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

9 خشت خام
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

10 باستان شناسی: بافت ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

11 باستان شناسی: ترانشه
test-trench: ترانشه ی آزمایشی
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

12 باستان شناسی: گمانه زنی، سونداژ
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

13 ( باستان شناسی) استقرار ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

14 (باستانشناسی) روانآب
surface run-off: رواناب سطحی
subsurface run-off: رواناب زیر سطحی
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

15 (باستان شناسی) برج و بارو
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

16 خشت خام ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

17 علامت یا مبدا ارتفاعی( در نقشه برداری) ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

18 پایگاه ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

19 آب-اشباع،
phreatic-level: سطح آب آزاد
١٣٩٧/١٠/١٤
|

20 تهدید ١٣٩٧/١٠/١٤
|

21 دیگر فضا، دیگر مکان در مقابل واژهی Utopia به معنای آرمانشهر ، فضایی که هم هست هم نیست ١٣٩٧/١٠/١٤
|