انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد علیزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Radiate ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 Annoy, bother ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 Asses ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 برتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

5 مقدار زیاد ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

6 Killer ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

7 Chase ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

8 شبیه سازی کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

9 Shame less ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

10 Master ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

11 Hole ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

12 Healthy ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

13 Performance ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

14 اقدام کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

15 تنگ شدن عروق کرونری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

16 هماهنگ کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

17 ترکیب چیدن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

18 لوله کوچک ( پزشکی ) ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

19 Graft ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

20 Radiant ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

21 Reduce ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

22 اختیاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

23 لوزالمعده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

24 در فوتبال معنای مساوی میدهد ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

25 Show some thing ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

26 خنجر زدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

27 Destiny ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

28 Purpose ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

29 Puzzle ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

30 At the end ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

31 A person who doesnt have any purpose ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

32 Advertise ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

33 Morality ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

34 Move the head ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

35 Scare ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

36 Out standing ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

37 Splendid ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

38 Resort, home ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

39 Terrible ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

40 حدودا ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

41 Miserable situation ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

42 Storm ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

43 Make a decision
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

44 Easy ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

45 Endorse ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

46 Rival ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

47 Distribute ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

48 الگو های رفتاری ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

49 خاطره ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

50 Make a session ١٣٩٧/٠٧/١١
|

51 دوباره تمرکز کردن ١٣٩٧/٠٧/١١
|

52 برعکس کردن ١٣٩٧/٠٧/١١
|

53 کلاس ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

54 دندانwhite fang سفید دندان ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

55 Mimic ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

56 Instruction

١٣٩٧/٠٧/١٠
|

57 Treat ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

58 Enthusiasm ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

59 Justice ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

60 Immense ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

61 ماهیت ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

62 Intentional ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

63 Different ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

64 Contradiction ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

65 Coach ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

66 Edicuational plan ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

67 Principle ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

68 A person who you have doubt on him a bout special matter ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

69 Efficient ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

70 Comfortable ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

71 Passanger ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

72 ضعف ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

73 Tirade ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

74 Sting ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

75 Breake ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

76 Collide ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

77 Yet ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

78 Plans for the upcoming games ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

79 A place of the body between two bones ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

80 Deride some one ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

81 Beatiful ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

82 Solution ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

83 Breakaway ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

84 Spirit ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

85 شکست نخورده ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

86 از روی عصبانیت فریاد زدن ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

87 Contract ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

88 Secretion ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

89 مورد توجه ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

90 Lose ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

91 Save, نجات دادن ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

92 Equaly ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

93 Replacement ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

94 Bring serious plussure on some body and endow to them to perform a particular work ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

95 Performanses ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

96 A person who not had married یک معنای دیگر برای مجرد bachelor است ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

97 مفتضحانه ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

98 به پیش رئال مادرید، زنده باد رئال مادرید ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

99 Fan ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

100 Pursue, seek ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

101 زیر سایه کسی رفتن , dybala has eclipsed to ronaldo ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

102 نقاشی ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

103 To become disappear ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

104 تنش ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

105 Compare، contest،conform ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

106 Merce ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

107 Rattle, روند سینوسی داشتن ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

108 A person who helps financialy to others ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

109 گره زدن ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

110 Handsome ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

111 A person who have a particular prejudice on a special matter that he speak emotionaly not reasonably ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

112 A panenka penalty پنالتی چیپ ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

113 Appealing, alluring ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

114 Affront to someone ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|