مترجم

دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد حسین شاه علی

محمد حسین شاه علی
حافظ کل قرآن کریم ونهج البلاغه
مترجم و مفسر کل قرآن
سن:12
مدرک تحصیلی: لیسانس رشته علوم قرآن و حدیث

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 pressure سنگینی
١٣٩٦/٠٧/٣٠

2 Respeact احیانا
اگر
١٣٩٦/٠٧/١٩

3 طبقه بندی Categoriz ١٣٩٦/٠٦/٢٢

4 چفیه ستمال یا شال بزرگ که بسیجی ها به گردن می بندد ١٣٩٦/٠٦/٢١

5 نورستان نام استانی در افغانستان
.
نام قدیم آن کافرستان بود
با حمله سپاه نادرشاه افشار و علی صالح خان خلیلی منجزی بختیاروند در زمان فتح هند،این منطق ...
١٣٩٦/٠٦/١٨

6 wood چوب
١٣٩٦/٠٦/١٨

7 punished مجازات کرد ١٣٩٦/٠٦/١٨

8 sun shine خورشید تابان
١٣٩٦/٠٦/١٨

9 sun is shine خورشید درخشید
١٣٩٦/٠٦/١٨

10 fan پنکه
١٣٩٦/٠٦/١٨

11 war جنگ
١٣٩٦/٠٦/١٨

12 tonight قید
امشب
١٣٩٦/٠٦/١٨

13 deal توافق - معامله - سازش - قرارداد - تعهد - مذاکره - پیمان ١٣٩٦/٠٦/١٣

14 عسل honey
١٣٩٦/٠٦/١٣

15 شتر camel ١٣٩٦/٠٦/١١

16 انگشتر ring ١٣٩٦/٠٦/١١

17 تبر ax ١٣٩٦/٠٦/١١

18 آرزو wish ١٣٩٦/٠٦/١١

19 legoland شهر لگویی
پارک هایی که از لگو ساخته شده اند
١٣٩٦/٠٦/٠٦

20 امامت و رهبری فرمانروایی
هدایت کردن یک گروه به سمت راه درست
١٣٩٦/٠٦/٠٦

21 گذشته back, past, old, late, bygone, foretime ١٣٩٦/٠٦/٠٦

22 late مرحوم ١٣٩٦/٠٦/٠٦

23 long عمق
١٣٩٦/٠٦/٠٦

24 know فهمیدن
١٣٩٦/٠٦/٠٦

25 محمد حسین شاه علی حافظ کل قرآن کریم
ونهج البلاغه
مدرک تحصیلی :لیسانس علوم قرآنی
متولد:1385/1/23 تهران
سن:12
١٣٩٦/٠٥/٣١

26 problems مشکلات ١٣٩٦/٠٥/٣٠

27 lot سهم
١٣٩٦/٠٥/٣٠

28 مزلقان مزلقان چای نام روستایی در بخش نوبران ساوه ودر کنار رود خانه مزلقان چای واقع میباشد .مزلقان از واژه مردگان بوجود آمده است .و چای هم نام رود به ترکی می ... ١٣٩٦/٠٥/٢٦

29 prevalence شیوع
١٣٩٦/٠٥/٢٦

30 there آنجا
١٣٩٦/٠٥/٢٦

31 here اینجا
١٣٩٦/٠٥/٢٦

32 نماینده مجلس Parlement member ١٣٩٦/٠٥/٢٢

33 مسافرت trip
journey
travel
١٣٩٦/٠٥/٢٢

34 علامه سید محمد حسین طباطبایی از عرفا وعلمای دهر که به درجه (علامه)رسیدند یعنی بسیار داننده
صاحب تفسیر المیزان
زبان اصلی تفسیر:عربی
اصلیت:ایرانی
دین :شیعه اثنا عشری
١٣٩٦/٠٥/٢٢

35 WAY روش
راه
١٣٩٦/٠٥/٢٢

36 الله خدا
پرور دگار
بیش از 1000 صفت دارد
جامع ترین نام:الله
١٣٩٦/٠٥/٢٢

37 مردم عربی:ناس
افراد
ملت یک شهر
١٣٩٦/٠٥/٢٢

38 دشمن عربی:عدو
محرب
١٣٩٦/٠٥/٢٢

39 نام NAME ١٣٩٦/٠٥/٢٢

40 city شهر
lego city:شهر لگویی
١٣٩٦/٠٥/١٩

41 library محلی برای خرید کتاب
خواندن کتاب
کتابخانه
مکتبه
١٣٩٦/٠٥/١٩

42 کار انگلیسی:job/WORKE
عربی:شان.امر
١٣٩٦/٠٥/١٩

43 خیابان street ١٣٩٦/٠٥/١٦

44 مطبخ آشپز خانه
١٣٩٦/٠٥/١٦

45 عبارت clause ١٣٩٦/٠٥/١٦

46 دب خرس ١٣٩٦/٠٥/١٦