برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدعلی بیاتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هر چیز خوردنی که از شهر و دیار دیگری رسیده یا از راهی دور با خود آورده باشند، بی‌این‌که لزوماً از دریا یا هر آب دیگری گذشته باشد. ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

2 اساسا ١٣٩٨/١٢/١٧
|

3 هر ننه قمری ١٣٩٨/١٢/١٥
|

4 Mussel ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

5 عجیب غریب ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

6 کَنِه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

7 Snorkeling means swimming with snorkel
And
Scuba diving means swimming with scuba equipment(like oxygen tank)
١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

8 مجوز فعالیت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

9 خودمونی:(آدم تو کون نرو) ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

10 A number of rooms on one floor of a building ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

11 قایقرانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

12 هر گز دست از کار نکش. رسیدن به چیزهای عالی زمانبر است ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

13 Capture ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

14 لوازم ارایشی بهداشتی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

15 اعتصاب یک معامله ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

16 "More formal of "Nice to meet you ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

17 فرش های کوچک ، مثل تابلو فرش ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

18 کلم بروکلی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

19 اسکله ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

20 Soldering: لحیم کاری با دمای پایین 800فارنهایت
Brazing : لحیم کاری با دمای بالای 800فارنهایت
١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

21 حالت ذوب شده ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

22 نیاز ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

23 بسیار مهم ١٣٩٧/١١/٠٧
|

24 سیمی ١٣٩٧/١١/٠٧
|

25 متهم ١٣٩٧/١١/٠٧
|

26 خاص ١٣٩٧/١١/٠٧
|

27 شدید ١٣٩٧/١١/٠٦
|

28 طبل زدن ١٣٩٧/١١/٠٤
|

29 روزنامه نگاری ١٣٩٧/١١/٠٤
|

30 علاقه ١٣٩٧/١١/٠٤
|

31 خواننده اصلی گروه موسیقی ١٣٩٧/١٠/١٢
|

32 آهنگساز ١٣٩٧/١٠/١١
|

33 بیان ١٣٩٧/١٠/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 considering
• They live in a fairly modest house, considering their wealth.
• باتوجه به ثروتشان،آن ها درخانه ای نسبتاً ساده زندگی می کنند
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|