انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محسن مرادنوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گریبان ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

2 نامه های زنان ١٣٩٨/٠١/١١
|

3 نکهت ١٣٩٨/٠١/١١
|

4 اتبین ١٣٩٨/٠١/١١
|

5 کلاس ١٣٩٨/٠١/١١
|

6 در حل جدول ( را ) می‌شود که در واقع واژه ی درست( رع ) خدایی خورشید و آمون خدای اسرار آمیز میباشد.
از دیگر خدایان مصر باستان آنوبیس، ازیریس، حوروس ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

7 خد ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

8 فل ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

9 بالابان
تبیره
کورکا
دهل
کوس
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

10 جنگجو ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

11 کن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

12 بنک ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

13 طبخ
آشپزی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

14 یاوری ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

15 هما ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

16 رنان ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

17 یک رای ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

18 ارو ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

19 یمانی ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

20 یارایی ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

21 معجون عسلی ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

22 ارد ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

23 جزیی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

24 بددل ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

25 یخ رفت ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

26 سیکل ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

27 جماد ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

28 هنگام ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

29 خودی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

30 شفقت
دلجویی
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

31 روال ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

32 باتلر ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

33 آندوکاردیت ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

34 هامون ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

35 ارنتس ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

36 آبزی پروری ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

37 رهیدن
رستن
رهایش
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

38 وال ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

39 ناتورالیسم ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

40 آبشار گیوک
ارگ بهارستان
باغ امیر‌آباد
باغ اکبریه
مدرسه شوکتیه
عمارت کلاه فرنگی
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

41 کوار ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

42 گال
خارشک
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

43 اریس ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

44 قول ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

45 میکروب
بروسلا
ویروس
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

46 دل‌آرا ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

47 ور
وراجی
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

48 یاکریم
طاووسک
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

49 تال ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

50 اتول ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

51 ووشو ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

52 یوکوهاما ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

53 یوتا ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

54 ریب ١٣٩٨/٠١/٠٢
|

55 هادی شهر ١٣٩٨/٠١/٠٢
|

56 چاله سیلابی ١٣٩٨/٠١/٠١
|

57 اشکبار
اشکریز
١٣٩٨/٠١/٠١
|

58 شکاف ١٣٩٨/٠١/٠١
|

59 یوهان سباستین باخ ١٣٩٨/٠١/٠١
|

60 درز ١٣٩٨/٠١/٠١
|

61 بیدل ١٣٩٨/٠١/٠١
|

62 جرگه ١٣٩٨/٠١/٠١
|

63 اتاوا ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

64 تلاش ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

65 لچ ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

66 ملامت
مذمت
ذم
نکوهش
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

67 ترسو ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

68 کلون ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

69 هم نفس ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

70 آفتاب پرست ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

71 اندلس ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

72 محو ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

73 بجا ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

74 برس
شت
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

75 کتابخانه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

76 فحوا ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

77 یرت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

78 تیغه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

79 سلیقه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

80 امت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

81 حظ ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

82 مرفق ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

83 اورا ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

84 همنفس ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

85 تننده ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

86 نیام ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

87 نکول ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

88 ناله ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

89 مانی ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

90 یرنا ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

91 ارزیاب
کسی که قیمت یا نرخ چیزی را مشخص میکند
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

92 وزرا ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

93 اوان ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

94 اوره
( هیدروژن پروکساید - اوره ترکیبی است که شامل مقادیر متناسب و مساوی از هیدروژن پروکساید و اوره است. این ترکیب به صورت کریستال جامد سفید رنگ می ...
١٣٩٧/١٢/٢٣
|

95 رابرت کخ ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

96 اسوموار ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

97 لینت ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

98 تمهید ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

99 چشم ببری ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

100 داون ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

101 سنتو ١٣٩٧/١٢/٢١
|

102 هدهد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

103 فخیم ١٣٩٧/١٢/٢١
|

104 نکیسا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

105 پایه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

106 بادا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

107 راسخ
١٣٩٧/١٢/٢١
|

108 کشند ١٣٩٧/١٢/٢١
|

109 حداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

110 اش ١٣٩٧/١٢/٢١
|

111 آتشی ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

112 قاآنی ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

113 لان ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

114 اوز ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

115 امساک ١٣٩٧/١٢/١٨
|

116 ابرام ١٣٩٧/١٢/١٨
|

117 کهلر ١٣٩٧/١٢/١٨
|

118 ماساچوست ١٣٩٧/١٢/١٨
|

119 وارنا ١٣٩٧/١٢/١٦
|

120 رور ١٣٩٧/١٢/١٦
|

121 کامپالا ١٣٩٧/١٢/١٦
|

122 تنیس ١٣٩٧/١٢/١٥
|

123 رمی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

124 رومی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

125 دنی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

126 فاخته ١٣٩٧/١٢/١٥
|

127 جاهد
ساعی
١٣٩٧/١٢/١٥
|

128 رودلف هس ١٣٩٧/١٢/١٥
|

129 یکجور ١٣٩٧/١٢/١٥
|

130 زییر ١٣٩٧/١٢/١٥
|

131 ولودروم ١٣٩٧/١٢/١٥
|

132 یبس ١٣٩٧/١٢/١٥
|

133 تریلیون ١٣٩٧/١٢/١٥
|

134 لبالب ١٣٩٧/١٢/١٥
|

135 کیف بر
جیب زن
جیب بر
کف زن
١٣٩٧/١٢/١٥
|

136 عنایت ١٣٩٧/١٢/١٥
|

137 عاقبت بخیر ١٣٩٧/١٢/١٥
|

138 قدی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

139 گالیوم ١٣٩٧/١٢/١٥
|

140 تاکید ١٣٩٧/١٢/١٥
|

141 گستاخ ١٣٩٧/١٢/١٥
|

142 لقا ١٣٩٧/١٢/١٥
|

143 قربت ١٣٩٧/١٢/١٥
|

144 کیهان ١٣٩٧/١٢/١٥
|

145 سانخوزه ١٣٩٧/١٢/١٥
|

146 بلفاریت ١٣٩٧/١٢/١٥
|

147 رفاه ١٣٩٧/١٢/١٤
|

148 تورات ١٣٩٧/١٢/١٤
|

149 پراگ ١٣٩٧/١٢/١٤
|

150 داروساز ١٣٩٧/١٢/١٤
|

151 عنقا ١٣٩٧/١٢/١٤
|

152 رقت ١٣٩٧/١٢/١٤
|

153 وول ١٣٩٧/١٢/١٤
|

154 اتی مولوژی ١٣٩٧/١٢/١٤
|

155 بلم ١٣٩٧/١٢/١٤
|

156 دال ١٣٩٧/١٢/١٤
|

157 یک مومیایی ١٣٩٧/١٢/١٤
|

158 قلندر
فقیر
تهی دست
بینوا
١٣٩٧/١٢/١٤
|

159 تس ١٣٩٧/١٢/١٤
|

160 لیاقت ١٣٩٧/١٢/١٤
|

161 ود ١٣٩٧/١٢/١٤
|

162 نکیسا ١٣٩٧/١٢/١٤
|

163 نل ١٣٩٧/١٢/١٤
|

164 یارو ١٣٩٧/١٢/١٤
|

165 کینشاسا ١٣٩٧/١٢/١٤
|

166 اتابک ١٣٩٧/١٢/١٢
|

167 اسلاو ١٣٩٧/١٢/١٢
|

168 گلابی ١٣٩٧/١٢/١٢
|

169 گلی ١٣٩٧/١٢/١٢
|

170 اسلاو ١٣٩٧/١٢/١٢
|

171 سلاله ١٣٩٧/١٢/١٢
|

172 سالن ١٣٩٧/١٢/١٢
|

173 هریسه ١٣٩٧/١٢/١٢
|

174 رحلت
هلاک
١٣٩٧/١٢/١٢
|

175 تو سرخ ١٣٩٧/١٢/١٢
|

176 لاتو ١٣٩٧/١٢/١٢
|

177 نور ساخت ١٣٩٧/١٢/١٢
|

178 راش ١٣٩٧/١٢/١٢
|

179 کهیر
آفتاب سوختگی
١٣٩٧/١٢/١٢
|

180 گشایش ١٣٩٧/١٢/١٢
|

181 ستیزه ١٣٩٧/١٢/١٢
|

182 دریک ١٣٩٧/١٢/١٢
|

183 زهکشی
کاشت
داشت
درو
شخم
آبیاری
١٣٩٧/١٢/١١
|

184 Anaximander
آناکسی ماندر
١٣٩٧/١٢/١١
|

185 اوان ١٣٩٧/١٢/١١
|

186 کارتون ١٣٩٧/١٢/١١
|

187 کرخ
کاخ
١٣٩٧/١٢/١١
|

188 نارسا ١٣٩٧/١٢/١١
|

189 نرون ١٣٩٧/١٢/١١
|

190 ورسای ١٣٩٧/١٢/١١
|

191 استپ ١٣٩٧/١٢/١١
|

192 آتشی ١٣٩٧/١٢/١١
|

193 کال سنتر ١٣٩٧/١٢/١١
|

194 نداف ١٣٩٧/١٢/١١
|

195 وداد ١٣٩٧/١٢/١١
|

196 لاوک ١٣٩٧/١٢/١١
|

197 شایعه ١٣٩٧/١٢/١١
|

198 لیم
لیل
١٣٩٧/١٢/٠٩
|

199 هرب ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

200 مرا ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

201 لم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

202 اسباب ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

203 یم ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

204 اس ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

205 بد ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

206 خو ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

207 نب ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

208 مسرت ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

209 عودت ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

210 راور ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

211 کنیه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

212 یعقوب ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

213 نوع ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

214 هیس ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

215 شیوخ ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

216 بلقیس ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

217 ترعه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

218 فترت ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

219 آتل لو ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

220 اگ ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

221 دکلمه ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

222 ویلیام هاروی ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

223 رفرم ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

224 سهو ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

225 اقرار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

226 کوت ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

227 اراسم ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

228 آبو ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

229 نیات ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

230 تکتونیک ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

231 یک بند ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

232 هیترویت ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

233 بحبوحه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

234 کاچی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

235 ینگ ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

236 واله ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

237 لری ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

238 سبک تگین ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

239 بیلان ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

240 یخ آب ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

241 باب ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

242 راور ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

243 نوسود ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

244 شکر پاره ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

245 کیش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

246 غد ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

247 آکادمی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

248 وحم ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

249 هن ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

250 کب ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

251 گدا ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

252 نیمه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

253 حه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

254 کلنگ ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

255 سوری ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

256 یونس ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

257 آبکور ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

258 ملیکا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

259 درا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

260 توکا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

261 موج ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

262 مانلی ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

263 دوما ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

264 تیار ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

265 تایپه ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

266 سارنگ ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

267 برج ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

268 باگت ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

269 تی ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

270 نبوک ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

271 غد ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

272 ساردیس
سارد
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

273 باب
دهنه
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

274 مالمو ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

275 هادوری ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

276 دواره ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

277 یشت ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

278 لک لک سانان ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

279 آبشار گیوک ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

280 یاز ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

281 اوهام ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

282 صحاف ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

283 مولانا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

284 وزین ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

285 لویی آرمسترانگ ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

286 شدت ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

287 موهیتو ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

288 بهتر ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

289 ابهت ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

290 سندرم ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

291 درکش ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

292 آسارا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

293 رمل ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

294 یلمان ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

295 ویس ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

296 اروس ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

297 هاشم ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

298 لاروس ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

299 اوپال ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

300 ای ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

301 زراد ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

302 همایش ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

303 هما ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

304 لبه ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

305 خارا
سنگ خارا
خارا سنگ
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

306 الخ ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

307 کس ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

308 دورر ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

309 خوره ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

310 داکا ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

311 مهدعلیا ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

312 ناخدا
ناوبر
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

313 حول ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

314 پو ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

315 کرکوک ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

316 سایه ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

317 آسه ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

318 رای ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

319 سان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

320 مترشح ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

321 مکرمت ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

322 نمابر ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

323 لهیب ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

324 سقیم ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

325 جناب ابو منصور دقیقی از شعرای قبل از فردوسی بود که سعی در زنده نگاه داشتن زبان فارسی داشت، او قبل از اینکه مجموعه ی خود را به پایان برساند توسط غلام ... ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

326 ویرا ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

327 سی ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

328 یارگی ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

329 سرده ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

330 رتاتیو ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

331 زوال ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

332 اتسز ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

333 وسیله ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

334 جورج تاون ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

335 کرخه ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

336 ماکو ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

337 زرگر ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

338 زا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

339 زدا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

340 بازالت ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

341 موم ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

342 کورک ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

343 هریسه ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

344 سمینار ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

345 نئون ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

346 لمان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

347 مونروویا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

348 کیس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

349 برملا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

350 دا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

351 نوازنده پیانو ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

352 بخشیاب ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

353 سرآمد ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

354 ینبوع ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

355 سندان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

356 بودا ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

357 ادات ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

358 حلقه ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

359 منقبت ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

360 لون ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

361 قیراط ١٣٩٧/١١/٢٩
|

362 رنجر ١٣٩٧/١١/٢٩
|

363 زی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

364 نمکین ١٣٩٧/١١/٢٩
|

365 نیرنگ ١٣٩٧/١١/٢٩
|

366 ارنج ١٣٩٧/١١/٢٩
|

367 پیس ١٣٩٧/١١/٢٩
|

368 سره ١٣٩٧/١١/٢٩
|

369 اتا ١٣٩٧/١١/٢٨
|

370 بحر ١٣٩٧/١١/٢٨
|

371 آلفا
امگا
بتا
لاندا
خیلی بیشتره ولی تو جدول این ها پرکاربرد تر هستند
١٣٩٧/١١/٢٨
|

372 نارنجی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

373 رنه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

374 جان ١٣٩٧/١١/٢٨
|

375 آند ١٣٩٧/١١/٢٨
|

376 کاتد ١٣٩٧/١١/٢٨
|

377 در میان گذاشتن ١٣٩٧/١١/٢٨
|

378 مارنی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

379 ته دیگ ١٣٩٧/١١/٢٨
|

380 کل ١٣٩٧/١١/٢٨
|

381 ماخوذ ١٣٩٧/١١/٢٨
|

382 هرنود ١٣٩٧/١١/٢٨
|

383 ایونا ١٣٩٧/١١/٢٨
|

384 شاهین ١٣٩٧/١١/٢٨
|

385 کود ١٣٩٧/١١/٢٨
|

386 ریون
نایلون
١٣٩٧/١١/٢٨
|

387 کسا ١٣٩٧/١١/٢٨
|

388 دنج ١٣٩٧/١١/٢٨
|

389 چنته ١٣٩٧/١١/٢٨
|

390 مجسمه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

391 کوس ١٣٩٧/١١/٢٨
|

392 پت( در زبان مازنی رایج است ) ١٣٩٧/١١/٢٨
|

393 انترن ١٣٩٧/١١/٢٨
|

394 نیفه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

395 نامه رسان ١٣٩٧/١١/٢٨
|

396 لوچ ١٣٩٧/١١/٢٨
|

397 ارامنه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

398 وین ١٣٩٧/١١/٢٨
|

399 یهو ١٣٩٧/١١/٢٨
|

400 ایل ١٣٩٧/١١/٢٨
|

401 لش ١٣٩٧/١١/٢٨
|

402 یار
ولی
١٣٩٧/١١/٢٨
|

403 هر ١٣٩٧/١١/٢٨
|

404 وجه اشتراک ١٣٩٧/١١/٢٨
|

405 سجاد ١٣٩٧/١١/٢٨
|

406 ماهور
چنگ
رباب
نیمبون
نی
سنتور
تار
سه تار
١٣٩٧/١١/٢٨
|

407 پرهیزانه ١٣٩٧/١١/٢٨
|

408 سنا ١٣٩٧/١١/٢٨
|

409 سالخورده
کهن سال
١٣٩٧/١١/٢٨
|

410 چاره
درمان
١٣٩٧/١١/٢٨
|

411 امن ١٣٩٧/١١/٢٨
|

412 نهان
پنهان
١٣٩٧/١١/٢٨
|

413 چروک ١٣٩٧/١١/٢٨
|

414 کانون ١٣٩٧/١١/٢٨
|

415 قاین ١٣٩٧/١١/٢٧
|

416 آدینه ١٣٩٧/١١/٢٧
|

417 انین ١٣٩٧/١١/٢٧
|

418 کهنه کار ١٣٩٧/١١/٢٧
|

419 گیرا
فریبا
١٣٩٧/١١/٢٥
|

420 مرد ١٣٩٧/١١/٢٥
|

421 افسانه ١٣٩٧/١١/٢٥
|

422 امانت ١٣٩٧/١١/٢٥
|

423 ممارست ١٣٩٧/١١/٢٥
|

424 سنا ١٣٩٧/١١/٢٥
|

425 ماما ١٣٩٧/١١/٢٥
|

426 مفسر ١٣٩٧/١١/٢٥
|

427 اقمار ١٣٩٧/١١/٢٥
|

428 ترام ١٣٩٧/١١/٢٥
|

429 سوماترا ١٣٩٧/١١/٢٥
|

430 بالگرد ١٣٩٧/١١/٢٥
|

431 لن ١٣٩٧/١١/٢٥
|

432 متواضع ١٣٩٧/١١/٢٥
|

433 اور ١٣٩٧/١١/٢٥
|

434 خنیاگر ١٣٩٧/١١/٢٥
|

435 رباب
تنبور
نیمبون
١٣٩٧/١١/٢٥
|

436 اوب ١٣٩٧/١١/٢٥
|

437 رای ١٣٩٧/١١/٢٥
|

438 ذوالجلال ١٣٩٧/١١/٢٥
|

439 ورع
تقوا
١٣٩٧/١١/٢٥
|

440 مریخ ١٣٩٧/١١/٢٥
|

441 یونیفرم ١٣٩٧/١١/٢٥
|

442 گذر
ممر
١٣٩٧/١١/٢٥
|

443 انامل ١٣٩٧/١١/٢٥
|

444 سلو ١٣٩٧/١١/٢٥
|

445 استرلینگ ١٣٩٧/١١/٢٥
|

446 نال ١٣٩٧/١١/٢٥
|

447 آلاله ١٣٩٧/١١/٢٥
|

448 بیدمشک ١٣٩٧/١١/٢٥
|

449 انزوا ١٣٩٧/١١/٢٥
|

450 خرید ترکی ١٣٩٧/١١/٢٥
|

451 نشر ١٣٩٧/١١/٢٥
|

452 شکوا ١٣٩٧/١١/٢٥
|

453 بابزن ١٣٩٧/١١/٢٥
|

454 آکول
آکال
١٣٩٧/١١/٢٥
|

455 ایروپلان ١٣٩٧/١١/٢٥
|

456 آریانا ١٣٩٧/١١/٢٥
|

457 قپان ١٣٩٧/١١/٢٥
|

458 خاک( کردن)
بار انداز
بدلکاری
١٣٩٧/١١/٢٥
|

459 گر
گور
١٣٩٧/١١/٢٥
|

460 دسته
تیم
١٣٩٧/١١/٢٥
|

461 ابو ١٣٩٧/١١/٢٥
|

462 ناوشکن ١٣٩٧/١١/٢٥
|

463 مجله ١٣٩٧/١١/٢٥
|

464 اسکندر نامه ١٣٩٧/١١/٢٥
|

465 سامان
مان
بنه
١٣٩٧/١١/٢٥
|

466 بود ١٣٩٧/١١/٢٥
|

467 توتیا
به بلوط دریایی نیز گفته میشود
١٣٩٧/١١/٢٥
|

468 آرارات
بینالود
دنا
دماوند
سبلان
١٣٩٧/١١/٢٥
|

469 همدرد ١٣٩٧/١١/٢٥
|

470 سمندر ١٣٩٧/١١/٢٥
|

471 حامی ١٣٩٧/١١/٢٥
|

472 لبیک ١٣٩٧/١١/٢٥
|

473 آشامیدن ١٣٩٧/١١/٢٥
|

474 کسر ١٣٩٧/١١/٢٥
|

475 شئ ١٣٩٧/١١/٢٥
|

476 پل ١٣٩٧/١١/٢٤
|

477 الش ١٣٩٧/١١/٢٤
|

478 شناسنامه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

479 شومینه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

480 رزاز ١٣٩٧/١١/٢٤
|

481 نازلی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

482 باران
برف
تگرگ
١٣٩٧/١١/٢٤
|

483 اسکار ١٣٩٧/١١/٢٤
|

484 بای
دارا
ملاک ( malak)
توانگر
١٣٩٧/١١/٢٤
|

485 اکمه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

486 شیشه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

487 گنبد ١٣٩٧/١١/٢٤
|

488 کاپا
بتا
١٣٩٧/١١/٢٤
|

489 کمون ١٣٩٧/١١/٢٤
|

490 اگرا ١٣٩٧/١١/٢٤
|

491 رکاب ١٣٩٧/١١/٢٤
|

492 رومبا
رقصی دیگر هم در با نام زومبا داریم
١٣٩٧/١١/٢٤
|

493 کلمه ای عربی‌ست: نمک ١٣٩٧/١١/٢٤
|

494 کان ١٣٩٧/١١/٢٤
|

495 کانی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

496 دری ١٣٩٧/١١/٢٤
|

497 رکس ١٣٩٧/١١/٢٤
|

498 بی رگ ١٣٩٧/١١/٢٤
|

499 اکرا ١٣٩٧/١١/٢٤
|

500 هل ١٣٩٧/١١/٢٤
|

501 هل ١٣٩٧/١١/٢٤
|

502 اکران ١٣٩٧/١١/٢٤
|

503 زیربا ١٣٩٧/١١/٢٤
|

504 نبات ١٣٩٧/١١/٢٤
|

505 املش
منجیل
لاهیجان
انزلی
رودسر
سیاه کل رود
بازم هست ولی متاسفانه حضور ذهن ندارم
١٣٩٧/١١/٢٤
|

506 سه گام ١٣٩٧/١١/٢٤
|

507 تورم ١٣٩٧/١١/٢٤
|

508 وتر ١٣٩٧/١١/٢٤
|

509 سیانور ١٣٩٧/١١/٢٤
|

510 تای ١٣٩٧/١١/٢٤
|

511 ماک ١٣٩٧/١١/٢٤
|

512 تلخه رود ١٣٩٧/١١/١٨
|

513 هره ١٣٩٧/١١/١٨
|

514 متد ١٣٩٧/١١/١٨
|

515 آمار ١٣٩٧/١١/١٨
|

516 اسام ١٣٩٧/١١/١٨
|

517 تا ١٣٩٧/١١/١٨
|

518 توش ١٣٩٧/١١/١٨
|

519 موجودات
مخلوقات
١٣٩٧/١١/١٨
|

520 دمار ١٣٩٧/١١/١٨
|

521 گناهکار ١٣٩٧/١١/١٨
|

522 آب ١٣٩٧/١١/١٨
|

523 مادام ١٣٩٧/١١/١٨
|

524 انجامنا ١٣٩٧/١١/١٧
|

525 رامکلی ١٣٩٧/١١/١٧
|

526 پیا ١٣٩٧/١١/١٧
|

527 آکل ١٣٩٧/١١/١٧
|

528 ابره ١٣٩٧/١١/١٧
|

529 آل عبا ١٣٩٧/١١/١٧
|

530 قاووت ١٣٩٧/١١/١٧
|

531 متوقع ١٣٩٧/١١/١٧
|

532 اریس ١٣٩٧/١١/١٧
|

533 رسمیت ١٣٩٧/١١/١٧
|

534 پترارک ١٣٩٧/١١/١٧
|

535 ترسا
ترسی
١٣٩٧/١١/١٧
|

536 آسمان جل ١٣٩٧/١١/١٧
|

537 ارتش، لشکر، هنگ ١٣٩٧/١١/١٧
|

538 هارب ١٣٩٧/١١/١٧
|

539 لائم ١٣٩٧/١١/١٧
|

540 خیک ١٣٩٧/١١/١٧
|

541 سفلی ١٣٩٧/١١/١٧
|

542 زوفا ١٣٩٧/١١/١٧
|

543 ابله ١٣٩٧/١١/١٧
|

544 نسخ ١٣٩٧/١١/١٧
|

545 تپه های سبز آفریقا ١٣٩٧/١١/١٧
|

546 شولا ١٣٩٧/١١/١٧
|

547 سرکوفت ١٣٩٧/١١/١٧
|

548 موی تای ١٣٩٧/١١/١٦
|

549 قز ١٣٩٧/١١/١٦
|

550 ریلکس ١٣٩٧/١١/١٦
|

551 فتان ١٣٩٧/١١/١٦
|

552 سنجر ١٣٩٧/١١/١٦
|

553 کلانتر ١٣٩٧/١١/١٦
|

554 کمال ١٣٩٧/١١/١٦
|

555 کف زنی ١٣٩٧/١١/١٦
|

556 رخت ١٣٩٧/١١/١٦
|

557 شگون ١٣٩٧/١١/١٦
|

558 سایش ١٣٩٧/١١/١٦
|

559 تبری ١٣٩٧/١١/١٦
|

560 راسل ١٣٩٧/١١/١٦
|

561 نسقچی ١٣٩٧/١١/١٦
|

562 خشخاش ١٣٩٧/١١/١٦
|

563 تیوب ١٣٩٧/١١/١٦
|

564 1_نبی
2_ رسول
١٣٩٧/١١/١٥
|

565 غیر از مورد قبلی ١٣٩٧/١١/١٥
|

566 دیگر ١٣٩٧/١١/١٥
|

567 سفیه
گول
١٣٩٧/١١/١٥
|

568 راقی ١٣٩٧/١١/١٥
|

569 اولر ١٣٩٧/١١/١٥
|

570 اشک ١٣٩٧/١١/١٥
|

571 ابرش ١٣٩٧/١١/١٥
|

572 آمار ١٣٩٧/١١/١٥
|

573 فروند ١٣٩٧/١١/١٥
|

574 همنام ١٣٩٧/١١/١٥
|

575 ربعی ١٣٩٧/١١/١٥
|

576 اوول ١٣٩٧/١١/١٥
|

577 ایرج ١٣٩٧/١١/١٤
|

578 قم ١٣٩٧/١١/١٤
|

579 برم ١٣٩٧/١١/١٤
|

580 اردور ١٣٩٧/١١/١٤
|

581 مکتب ١٣٩٧/١١/١٤
|

582 انباز ١٣٩٧/١١/١٤
|

583 امری ١٣٩٧/١١/١٤
|

584 ینا ١٣٩٧/١١/١٤
|

585 جامعه باز ١٣٩٧/١١/١٤
|

586 ایتوک ١٣٩٧/١١/١٤
|

587 اسکو ١٣٩٧/١١/١٤
|

588 چالاک ١٣٩٧/١١/١٤
|

589 یافت ١٣٩٧/١١/١٤
|

590 نبرد
رزم
ستیزه
هماوردی
١٣٩٧/١١/١٣
|

591 یانکی ١٣٩٧/١١/١٣
|

592 سنت هلن
سنت هلنا
١٣٩٧/١١/١٣
|

593 دجال ١٣٩٧/١١/١٣
|

594 رولور ١٣٩٧/١١/١٣
|

595 تهاتری ١٣٩٧/١١/١٣
|

596 تظلم ١٣٩٧/١١/١٣
|

597 اکسون ١٣٩٧/١١/١٣
|

598 سدانت ١٣٩٧/١١/١٣
|

599 ورم ١٣٩٧/١١/١٣
|

600 سمیر ١٣٩٧/١١/١٣
|

601 کی ١٣٩٧/١١/١٢
|

602 فایو ١٣٩٧/١١/١٢
|

603 کازانوا ١٣٩٧/١١/١٢
|

604 جاثلیق ١٣٩٧/١١/١٢
|

605 کروتن ١٣٩٧/١١/١٢
|

606 هذیان ١٣٩٧/١١/١٢
|

607 رنگینک ١٣٩٧/١١/١٢
|

608 پیشاور، اسلام آباد، لاهور، راولپندی، کراچی، کویته ١٣٩٧/١١/١٢
|

609 وزوو ١٣٩٧/١١/١١
|

610 یوهان مندل ١٣٩٧/١١/١١
|

611 ارنب ١٣٩٧/١١/١٠
|

612 کوردوبا ١٣٩٧/١١/١٠
|

613 شهر کرد ١٣٩٧/١١/١٠
|

614 نوار ١٣٩٧/١١/١٠
|

615 تارخ ١٣٩٧/١١/١٠
|

616 نشانی ١٣٩٧/١١/١٠
|

617 بهمن یار ١٣٩٧/١١/١٠
|

618 محبوس ١٣٩٧/١١/١٠
|

619 سی سی ١٣٩٧/١١/١٠
|

620 ساقه
آوند
١٣٩٧/١١/١٠
|

621 گیشه ١٣٩٧/١١/١٠
|

622 نیون ١٣٩٧/١١/١٠
|

623 دیزی ١٣٩٧/١١/١٠
|

624 اوگاندا ١٣٩٧/١١/١٠
|

625 ویلان ١٣٩٧/١١/١٠
|

626 پالی ١٣٩٧/١١/١٠
|

627 اکبیری ١٣٩٧/١١/١٠
|

628 دانمارک ١٣٩٧/١١/١٠
|

629 اوسر ١٣٩٧/١١/١٠
|

630 ینگ ١٣٩٧/١١/١٠
|

631 روادید ١٣٩٧/١١/١٠
|

632 آهار ١٣٩٧/١١/١٠
|

633 آنتاناناریوو ١٣٩٧/١١/١٠
|

634 لیما ١٣٩٧/١١/١٠
|

635 کارکرد ١٣٩٧/١١/١٠
|

636 کرت ١٣٩٧/١١/١٠
|

637 هان ١٣٩٧/١١/١٠
|

638 تباه ١٣٩٧/١١/١٠
|

639 اترک ١٣٩٧/١١/١٠
|

640 تنبلی چشم ١٣٩٧/١١/١٠
|

641 باهاما ١٣٩٧/١١/١٠
|

642 لهوف ١٣٩٧/١١/١٠
|

643 کرفتو ١٣٩٧/١١/١٠
|

644 برودری ١٣٩٧/١١/١٠
|

645 هابل ١٣٩٧/١١/١٠
|

646 مایا ١٣٩٧/١١/١٠
|

647 نبا ١٣٩٧/١١/١٠
|

648 صباح ١٣٩٧/١١/١٠
|

649 نشتر ١٣٩٧/١١/١٠
|

650 در ١٣٩٧/١١/١٠
|

651 اپرت،( اپرای کوچک نیز: اپرت، میشود) ١٣٩٧/١١/١٠
|

652 توبا ١٣٩٧/١١/١٠
|

653 راهنما، هادی ١٣٩٧/١١/١٠
|

654 دخل، سود ١٣٩٧/١١/١٠
|

655 کافرون ١٣٩٧/١١/٠٩
|

656 جر ١٣٩٧/١١/٠٩
|

657 شر ١٣٩٧/١١/٠٩
|

658 مهرگان ١٣٩٧/١١/٠٩
|

659 ازدحام ١٣٩٧/١١/٠٩
|

660 پنجمین روز آفرینش ١٣٩٧/١١/٠٩
|

661 وارنا ١٣٩٧/١١/٠٩
|

662 اردو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

663 مهاباد ١٣٩٧/١١/٠٩
|

664 بنزن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

665 چقدر ١٣٩٧/١١/٠٩
|

666 هوچی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

667 سویل ١٣٩٧/١١/٠٩
|

668 ابه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

669 اسلاو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

670 دبوس ١٣٩٧/١١/٠٩
|

671 دلکو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

672 اندوهگین ١٣٩٧/١١/٠٩
|

673 زیره به کرمان بردن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

674 هرهر ١٣٩٧/١١/٠٩
|

675 سلوفان ١٣٩٧/١١/٠٩
|

676 اودیپ ١٣٩٧/١١/٠٩
|

677 منادا ١٣٩٧/١١/٠٩
|

678 سنتو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

679 نرسی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

680 سرخو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

681 سنسیرو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

682 چینه، والاد ١٣٩٧/١١/٠٩
|

683 ینا، آسن ١٣٩٧/١١/٠٩
|

684 سر، موسیو ١٣٩٧/١١/٠٩
|

685 تفاهم ١٣٩٧/١١/٠٩
|

686 سپستان ١٣٩٧/١١/٠٩
|

687 از ١٣٩٧/١١/٠٨
|

688 تاو ١٣٩٧/١١/٠٨
|

689 لس آنجلس ١٣٩٧/١١/٠٨
|

690 نوادا، آریزونا، تنسی، لس آنجلس ١٣٩٧/١١/٠٨
|

691 تفرق ١٣٩٧/١١/٠٨
|

692 آبوا ١٣٩٧/١١/٠٨
|

693 یوییل ١٣٩٧/١١/٠٨
|

694 یانوش ١٣٩٧/١١/٠٨
|