انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صمیمانه گفتگو کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

2 عینیت بخشی ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

3 مستحیل ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

4 گزاره ارزش ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

5 برونی سازی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

6 شکست گرا ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

7 بد زبانی، فحش ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

8 درون‌شرکتی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

9 سرفصل‌های اقلام اصلی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

10 رابطه کارگر کارفرما ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

11 مالکیت عمومی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

12 باملاحظگی ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

13 طاق نصرت ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

14 محبوب ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

15 تبعید ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

16 قضاوت نادرست ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

17 فعل رفتاری ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

18 نا امید کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

19 زیاده‌خواه ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

20 از طرف دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

21 امور ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

22 شرح هدف ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

23 زیردست ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

24 We "discourage" this for the following reasons

ما این کار را به دلایل زیر "توصیه نمی‌کنیم"
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

25 عملیاتی شدن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

26 برخاسته ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

27 محرمانه و خصوصی ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

28 بهبود رفتار یا عملکرد فرد ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

29 فرزندپروری ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

30 دارای وسواس کنترل اوضاع ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

31 داروینی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

32 دروغ برداری خیالی ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

33 قربانی، سپر بلا، بلاگردان ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

34 قربانی کردن، سپر بلا قرار دادن ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

35 راضی
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

36 فازی‌ساز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

37 ابر ماتریس ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

38 آشفتن، آشفته کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

39 جمله بندی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

40 غیر قابل اعتماد ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

41 نامطمئن
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

42 پیش فاکتور، فاکتورمقدماتی
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

43 امکان پیاده‌سازی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

44 یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

45 کروی شدن
١٣٩٨/٠٣/٢١
|

46 بی قید و شرط ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

47 تایید مراجع رسمی ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

48 فرا ملی ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

49 یافتن منابع ١٣٩٨/٠٣/١١
|

50 تکرار کننده ١٣٩٨/٠٣/١١
|

51 Lean manufacturing = تولید ناب ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

52 تهاجمی ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

53 تاری، تار شدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

54 رو در رو ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

55 چهار برابر شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

56 به شدت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

57 مفهوم سازی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

58 رضایت بخش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

59 خویشاوندی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

60 بخش بندی شده ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

61 اعتبارسنجی ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

62 تصاحب ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

63 اصلاح کردن ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

64 به طرز شگفت انگیزی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

65 مجموعه مقالات همایش ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

66 مجموعه مقالات همایش ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

67 ماهیت ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

68 سیاست زدایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

69 بومی سازی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|