انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

نسرین عدالت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کیفی کردن ١٣٩٦/١١/١٥
|

2 کمی کردن ١٣٩٦/١١/١٥
|

3 زاویه بندی ١٣٩٦/١١/١٥
|

4 قابلیت ابزار ١٣٩٦/١١/١٥
|

5 غنی سازی مشارکت کننده ١٣٩٦/١١/١٥
|

6 رویکرد متوالی توضیحی ١٣٩٦/١١/١٥
|

7 رویکرد متوالی تبدیلی ١٣٩٦/١١/١٥
|

8 رویکرد متوالی اکتشافی ١٣٩٦/١١/١٥
|

9 دارای ١٣٩٦/١١/٠٨
|

10 درون تباری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

11 تکیه کلام ١٣٩٦/١١/٠٧
|

12 درون تباری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

13 سیر دریا،رود سیحون ١٣٩٦/١١/٠٧
|

14 داخل سیاست شدن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

15 پاشنه آشیل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

16 شیشه عمر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

17 کلاس بدنسازی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

18 ارثی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

19 بر حسب تجربه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

20 شلوار دم پا گشاد ١٣٩٦/١١/٠٧
|

21 همه از یک قماش ١٣٩٦/١١/٠٧
|

22 بی همتا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

23 تشویق کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

24 با این تفاصیل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

25 یک مشت اراجیف ١٣٩٦/١١/٠٧
|

26 طوطی وار ١٣٩٦/١١/٠٧
|

27 قدوس ١٣٩٦/١١/٠٧
|

28 عزیز ١٣٩٦/١١/٠٧
|

29 حکیم ١٣٩٦/١١/٠٧
|

30 کرکر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

31 خسته خسته ١٣٩٦/١١/٠٧
|

32 خر حمالی، بیگاری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

33 آب باریکه،چندرغاز ١٣٩٦/١١/٠٧
|

34 محلی که ١٣٩٦/١١/٠٧
|

35 نمونه واری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

36 رفع عیب ١٣٩٦/١١/٠٧
|

37 تا این حد که ١٣٩٦/١١/٠٧
|

38 مصون از خطر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

39 روزی به یاد ماندنی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

40 منشی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

41 اعلانات ١٣٩٦/١١/٠٧
|

42 آزمایش کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

43 درست آن طرف ١٣٩٦/١١/٠٧
|

44 جستجو کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

45 انسان گرا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

46 مفید برای ١٣٩٦/١١/٠٧
|

47 انگور فرنگی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

48 نام کوچک ١٣٩٦/١١/٠٧
|

49 سبحان ١٣٩٦/١١/٠٧
|

50 از اول ١٣٩٦/١١/٠٧
|

51 غذا دوست-اهل غذا-در بریتانیا افرادی که به غذا علاقه دارند چه خوردن، چه پختن، و چه تماشای برنامه های آشپزی در تلویزیون ١٣٩٦/١١/٠٧
|

52 هم نوع ١٣٩٦/١١/٠٧
|

53 همدردی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

54 چشم گیر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

55 سیم کش ١٣٩٦/١١/٠٧
|

56 در خلال درس ١٣٩٦/١١/٠٧
|

57 بداغ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

58 اصلاحات-بهبود-آبادسازی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

59 مقوله بندی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

60 به سراغ کسی رفتن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

61 دیدن کردن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

62 گاوصندوق ١٣٩٦/١١/٠٧
|

63 بسته به میل شما ١٣٩٦/١١/٠٧
|

64 مانند همیشه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

65 جهان وطنی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

66 مجاز مرسل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

67 چای غلیظ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

68 کله پوک ١٣٩٦/١١/٠٧
|

69 The line but the last ١٣٩٦/١١/٠٧
|

70 موج سواری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

71 public law ١٣٩٦/١١/٠٧
|

72 preservation of independence ١٣٩٦/١١/٠٧
|

73 behavioral necessities ١٣٩٦/١١/٠٧
|

74 legal nature ١٣٩٦/١١/٠٧
|

75 فرآیند شکل گیری ١٣٩٦/١١/٠٧
|

76 اقدامات عقلانی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

77 public policy making ١٣٩٦/١١/٠٧
|

78 نقش آفرینی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

79 رسانه های ریاکار ١٣٩٦/١١/٠٧
|

80 ستونی سترگ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

81 گفتگو میان تمدن ها ١٣٩٦/١١/٠٧
|

82 جنگ نیابتی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

83 شانه تخم مرغ ١٣٩٦/١١/٠٧
|

84 اصولا ١٣٩٦/١١/٠٧
|

85 برجام ١٣٩٦/١١/٠٧
|

86 توافق بهتر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

87 توافق هسته ای ١٣٩٦/١١/٠٧
|

88 هر از گاهی ١٣٩٦/١١/٠٧
|

89 یکی مانده به آخر ١٣٩٦/١١/٠٧
|

90 ادبیات جاهلانه ١٣٩٦/١١/٠٧
|

91 بدل ١٣٩٦/١١/٠٧
|

92 کار آزموده ١٣٩٦/١١/٠٥
|

93 دیرین شناسی ١٣٩٦/١١/٠٥
|