برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

NeginNk

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Dissolve disappear ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

2 باجگیری ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

3 جک قاتل یا جک قصاب (به انگلیسی: Jack the Ripper) نام مستعاریست که به قاتلی که قتل‌های زنجیره‌ای خود را در محله فقیرنشین وایتچپل انجام می‌داد داده شده ... ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

4 1)قصاب butcher
2)بشکاف🧵🧶از لوازم خیاطی برا بریدن نخای اضافه.
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

5 منحرف ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

6 You've really helped me by coming along
واقعا کمکم کردی که باهام اومدی.
همراهی کردن
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

7 نام قبیله ای در کنیا ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

8 دختری که مثل پسر ها رفتار میکنه لباس میپوشه و حتی حرف میزنه.(آرایش کردن رو دوست نداره؛با پسر جماعت بیشتر دوسته،مدل مو پسرونه دوس داره و...)
اما ای ...
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

9 بزک دوزک
سرخاب سفیداب
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

10 to despair of seeing ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

11 To use one's intuition to analyze the general mood of the people in a particular setting and act accordingly. Often used as an imperative.

I'l ...
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

12 Get lost=piss off=fuck off ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

13 شخصی که اراده پولادین دارد
قوی اراده
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

14 تابلو پونزی😁 ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

15 پیست مسابقه زمین مسابقه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

16 شیری ،سفید مایل به زرد ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

17 مخفف Neighborhood
محله
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

18 To stand
تحمل کردن دووم اوردن
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

19 متجاوز حریم شخصی
شخصی که بی اجازه وارد خونه شما میشه و ممکنه به شما حمله کنه😰
١٣٩٩/٠٢/١١
|

20 برحذر بودن از چیزی یا کسي ١٣٩٩/٠٢/١١
|

21 How is the chair keeping her up?
چجوری صندلی نگهش داشته(تونسته وزنشو تحمل کنه)
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

22 شخص مورد نظر (نمونه) ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

23 عملکرد ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

24 Dont get it wrong
اشتباه نکنید
اشتباه برداشت نکنید
١٣٩٩/٠١/٢٥
|

25 Puke,throw up,vomit ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

26 یعنی قبل خوندن یک مطلب یه نگاه کلی بهش بندازیم تا دستمون بیاد ک این متن داره درمورد چی صحبت میکنه و... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

27 a medical practitioner
یک پزشک متخصص یک کارور پزشکی
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

28 Parson ١٣٩٩/٠١/١٩
|

29 He is good with boats
او کار با قایق را بخوبی بلد است
١٣٩٩/٠١/١٩
|

30 To hit sth from far away ١٣٩٩/٠١/١٩
|

31 To be summoned by someone ١٣٩٩/٠١/١٨
|

32 نشئه شدن(الکل یامواد مخدر دارو های روانگردانو توهم زا) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

33 long closed lines of cars
وقتی دو یا چند ماشین چفت هم سپر به سپر پارک میکنن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

34 ?Why didn't you notify us
چرا بهمون خبر ندادی چرا خبرمون نکردی
Notify me
خبرم کن
To notify someone
١٣٩٩/٠١/١٦
|

35 اییییی
اشاره به یه چیز منزجر کننده
چندش
١٣٩٩/٠١/١٥
|

36 پا از گلیم دراز کردن
I don't want to overstep my bounds or anything
١٣٩٩/٠١/١٣
|

37 ماشین جمع آوری و حمل زباله ١٣٩٩/٠١/١٣
|

38 To rape sb ١٣٩٩/٠١/١٣
|

39 پیشنهاد وسوسه کننده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

40 Idiom that refers to the moment when a person with unconventional manners or mode of life feels comfortable enough to be himself/herself in front of ... ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

41 Fella
رفيق
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

42 The phrase “read 'em and weep” is often said in poker when someone has a winning hand, as the others “weep” over their loss. This expression can also ... ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

43 No refunds
هیچ استردادی در کار نیست
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

44 دایره‌المعارف یا منبع
Reference book
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

45 در اخر ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

46 ریاکاری ١٣٩٨/١٢/١٢
|

47 I'm rather busy یه خورده سرم شلوغه ١٣٩٨/١١/٢٥
|

48 To give in to temptation تسلیم وسوسه شدن
It's easy to give in to temptation
Last night I just gave into temptation and broke my diet to eat ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

49 cobblestone
Sidewalk
١٣٩٨/١١/٢٠
|

50 Pavement ١٣٩٨/١١/٢٠
|