برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

NeginNk

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Parson ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 He is good with boats
او کار با قایق را بخوبی بلد است
١٣٩٩/٠١/١٩
|

3 To hit sth from far away ١٣٩٩/٠١/١٩
|

4 To be summoned by someone ١٣٩٩/٠١/١٨
|

5 نشئه شدن(الکل یامواد مخدر دارو های روانگردانو توهم زا) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

6 long closed lines of cars
وقتی دو یا چند ماشین چفت هم سپر به سپر پارک میکنن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

7 ?Why didn't you notify us
چرا بهمون خبر ندادی چرا خبرمون نکردی
Notify me
خبرم کن
To notify someone
١٣٩٩/٠١/١٦
|

8 اییییی
اشاره به یه چیز منزجر کننده
چندش
١٣٩٩/٠١/١٥
|

9 پا از گلیم دراز کردن
I don't want to overstep my bounds or anything
١٣٩٩/٠١/١٣
|

10 ماشین جمع آوری و حمل زباله ١٣٩٩/٠١/١٣
|

11 To rape sb ١٣٩٩/٠١/١٣
|

12 پیشنهاد وسوسه کننده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

13 Idiom that refers to the moment when a person with unconventional manners or mode of life feels comfortable enough to be himself/herself in front of ... ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

14 Fella
رفيق
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

15 The phrase “read 'em and weep” is often said in poker when someone has a winning hand, as the others “weep” over their loss. This expression can also ... ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

16 No refunds
هیچ استردادی در کار نیست
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

17 دایره‌المعارف یا منبع
Reference book
١٣٩٨/١٢/٢٤
|

18 در اخر ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

19 ریاکاری ١٣٩٨/١٢/١٢
|

20 I'm rather busy یه خورده سرم شلوغه ١٣٩٨/١١/٢٥
|

21 To give in to temptation تسلیم وسوسه شدن
It's easy to give in to temptation
Last night I just gave into temptation and broke my diet to eat ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

22 cobblestone
Sidewalk
١٣٩٨/١١/٢٠
|

23 Pavement ١٣٩٨/١١/٢٠
|

24 سرباز ١٣٩٨/١١/٢٠
|

25 منشی! وکیل! ١٣٩٨/١١/٢٠
|

26 سرحال شدن سرحال اوردن کسی ١٣٩٨/١١/٢٠
|

27 با فرهنگ با شعور
١٣٩٨/١١/٢٠
|

28 سیلی که به خاطر باران شدید و سنگین بوجود آمده و غیر منتظره هست ١٣٩٨/١١/١٥
|

29 اسراف کار ١٣٩٨/١١/١١
|

30 I don't even eat meat let alone a fish eye

١٣٩٨/١١/٠٤
|

31 گولشو نخور
To fall for something or someone
خاطرخواه کسی شدن فریب خوردن(چیزی یا کسی)
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

32 اتاق استراحت در بیمارستان ها و دیگر شغل های شیفتی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

33 سفت بغل کردن محکم بغل کردن
When I'm holding on tight to you
وقتی محکم بغلت کردم
وقتی دست هام سفت دورت پیچیده
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

34 Strict
سخت گیر
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

35 دلتنگ خانواده،وطن
به اصطلاح دلش پر میکشه برای خانه و کاشانه اش
مثلا برا سربازا میشه به کار برد
١٣٩٨/١٠/١٣
|

36 پوشک پارچه ای نوزاد از جنس کتان و پلی استر و.... که میتونه ضد آب هم باشه
١٣٩٨/١٠/١٣
|

37 Lay down your Weapon
١٣٩٨/١٠/١٢
|

38 بتمرگ😂🙊
Get your ass down
Sit yo ass down
I'm not sure about the
exact meaning but I heard it on a talkshow clearly
And it migh ...
١٣٩٨/١٠/١٢
|

39 اون جوری که من فهمیدم تا جایی که من میدونم (درجریانم)
In my mind/ in my knowledge
١٣٩٨/١٠/١٢
|

40 چرند
ولی کلمه خیلی اینفرمالیه و بهتره تو مکالمه های خیلی صمیمی استفاده بشه
١٣٩٨/١٠/١٢
|

41 به رابطه بین دو یا چند نفر که در فاصله دوری از هم زندگی میکنن میگن
روابط دورادور(از طریق مکالمات تلفنی و ...)
١٣٩٨/١٠/١١
|

42 تا ابد به خوبی و خوشی.... ١٣٩٨/١٠/١١
|

43 She went away to college
او یکجای دیگه ای رفت کالج
١٣٩٨/١٠/١١
|

44 Flew back home
Touchstone3 page68
با هواپیما به خانه برگشت
١٣٩٨/١٠/١١
|

45 رسوندن کسی با ماشین
به جایی که طرف میخواد بره
١٣٩٨/١٠/١١
|

46 تا ابد تا اخر عمر ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

47 Don't be scrooge
Don't be stingy
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

48 به طور قطع
قطعا
١٣٩٨/١٠/٠٤
|

49 Brazilian Black bean stew ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

50 اب جاری(وقتی شیر اب رو باز میکنیم به اون اب میگنrunwater) ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

51 بی رمق
To get burned out
خسته شدن زیاد از کار
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

52 یه چادر سرخپوستی با قد بیش از پنج متر ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

53 We use this slang when sth has a Veeeery bad quality ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

54 صخره های مرجانی! ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

55 دخلی داشتن دخالتی داشتن
Did that lady who came to the house that time have sth to do with this?
اون خانومی که اون دفعه اومده بود خونه دخلی به ...
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

56 To rain very heavily
To rain cats and dogs
١٣٩٨/٠٩/١١
|

57 کله خر
خنگ
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

58 کسی که پشت پیشخوان(باجه)هست و مسئول پاسخگویی به مراجعه کننده هاست، فروشنده هم میشه گفت ولی کسایی که تو دفاتر هواپیمایی بانک یا هتل کار میکنن رو ک دیگ ... ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

59 An honest person ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

60 ادم ضدحال
Wet blanket
Someone who brings down the positive mood of a situation
١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

61 A debbie downer
ضدحال
Someone who brings down the positive mood of a situation
١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

62 انقد بخوری تا معده ات باد کنه
I'm bloated
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

63 یه مدل رقصیدنه،تکون دادن شونه ها(لرزوندن)به جلو و عقب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

64 بستنی نوني(مثل بستنی زعفروني نوني😋) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

65 خبره ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

66 Mohammad the messenger of God
محمد رسول الله
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

67 جاروبرقی کردن ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

68 لباس شب زنانه
لباس مخصوص فارق التحصیلی (ردا)
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

69 در ضمن، ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

70 مدام ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

71 دسترسی پیدا کردن به کسی ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

72 Extremely Tired ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

73 محل كار دفترکار
Office
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

74 Swear to God ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

75 Room_mate. Someone sharing a room or apartment. See roomie. ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

76 Short beard stubble on a man's face that has grown since the morning shave, usually experienced towards the end of the day.
Can be used to describ ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

77 شلوار لی پاره پوره و رنگ و رو رفته (که بیشتر جای زانو شلوار پاره هست...) ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

78 a place where young children and babies are taken care of while their parents are at work... ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

79 Nursery جاییه که یه مدت کوتاهی می تونین بچه رو بزارين اونجا مثل اتاق بازيه (برای فروشگاه ها و...) ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

80 Moby-Dick; or, The Whale is an 1851 novel by American writer Herman Melville.😐 ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

81 بی مخ
Heads without brains
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

82 Hypersensitive to sound specially human sound.
Some of the people can't stand any voice
...Even low sound
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

83 منزوي ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

84 End table ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

85 Towel rail ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

86 هیچی بهتر از این نیست
هیچی نمیتونه مغلوبش کنه
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

87 خیلی وقته مرده هفت کفن پوسانده
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

88 غرفه یا اتاقک هایی که در دستشویی های عمومی (خارجی)میبینیم.که مجزا و دردار هستند
Washroom stall
Toilet stall
Shower stall


١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

89 Envy and jealously are different. They are very similar, but jealousy is when you fear something will be taken away from you. Envy is the feeling of ... ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

90 Envy and jealously are different. They are very similar, but jealousy is when you fear something will be taken away from you. Envy is the feeling of ... ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

91 Vital organs like brain and heart ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

92 To depersonalize something is to treat it in an impersonal way, or to remove the human element.

١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

93 People who have the guts to ask their crush out?
Outاینجا به معنی بیرون بردن هست
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

94 My father tossed me very often,while I was a thin kid like 4_years old ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

95 یک به یک ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

96 زبان پيامکي پر از اسلنگ(slang یعنی عامیانه لغاتی که از ترکیب دو لغت دیگه بووجود اومدن یا مخفف شدن که خودش دنیای دیگه ای داره) و کلمات مخفف رایج هست ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

97 پیام بازرگانی میشه commercial
این آگهی منظور آگهی استخدام و .....هست
اعلان اعلانات
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

98 کج خلق بدقلق
bad tempered
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

99 A wimpy kid
یه بچه چلمن
اسم فیلم و کتاب (سری)
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

100 Take out
دور ریز
I save my take_out clothes
من لباساي دور ریزمو نگه میدارم(ذخیره میکنم)
To save صرفه جویی کردن
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

101 تبدیل شده
تبدیل کردن
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

102 Ancient Native people
مردم بومی
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

103 اتوبوس دو طبقه ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

104 ملکی که به هتل تبدیل شده! ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

105 دانش آموز انتقالی (از یک مدرسه به یک مدرسه جدید در اواسط سال رفتن) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

106 مینی کیک محتوی گوشت یا ميوه ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

107 Dresser کمد کشویی هست ولی closet کمد دیواری هست و فضای اضافه ای رو نميگيره ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

108 دوچرخه مخصوص کوهنوردی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

109 تو انتخاب رنگ(برای ديزاين)خبره بودن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

110 جور/هماهنگ/ست
I must buy these high heels the GO WITH my purse
باید این کفشای پاشنه بلند رو بخرم با کیفم ست میشه (سته:) )
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

111 Andes mountains بلند ترین رشته کوه دنيا ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

112 I'm newhere near ready
It means
من وااااقعا
آماده نيستم
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

113 Photo ID
شناسه عکس یک سند هویتی است که شامل یک عکس از دارنده است ، که معمولاً فقط صورت آنها است. متداول ترین اشکال شناسه عکس ، مواردی است که توس ...
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

114 لباس عوض کردن
Change into your uniform
يونيفرمتو بپوش
Get changed
Dress up
Change your clothes
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

115 در باز کردن I'll get the door
من درو باز ميکنم
من دارم درو(دارمش)
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

116 Go wash up and get changed we are going to celebrate your graduation
برو دست و صورت تو بشور و لباساتو عوض کن میخوایم فارق التحصيليتو جشن بگیریم
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

117 I want to spend my time with my beloved family
میخوام وقتمو با خانواده عزیزم (دوست داشتنيم محبوبم)بگذرونم
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

118 از طرفي.
Plus
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

119 بورسیه(تحصیلی) ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

120 در رفتن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

121 تا حد امکان
Don't forget about that possibility تاجایی که میتونی تا حد امکان فراموشش نکن
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

122 صدای آرومی مثل بستن در ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

123 محو کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

124 براي تاکید بیشتر رو موضوع استفاده میشه
معنی لغوي خاصي نداره فقط میخواد شدت ماجرا رو نشون بده
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

125 کسی که ظروف پلاستیکی و.... را دور نمي ريزد و از آنها نگه داری میکند ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

126 Supergenius ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

127 کسی که خودش رو با شرایط موجود وفق میده(سازش پیدا میکنه) ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

128 1_فردی که نیش و کنایه میزنه(برميگرده به sting)
2_خسیس و بخیل
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

129 گرفتم(فهمیدم)
_در مکالمه ها_
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

130 An honest person
Good egg is a friendly, old-fashioned
way to talk about a good guy or a kind person. When you call your next door neighbor a ...
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

131 گاز گرفتن (پاچه گرفتن) ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

132 (از حدقه) بیرون زدن my eyes was poking out when I saw her alive ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

133 شب بیدار ماندن و سخت درس خواندن و یا کار کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

134 کفش فوتبالی
Runners
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

135 Dm ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

136 Direct message ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

137 دیر به خواب رفتن یا تا دیروقت بیدار بودن غلطه دوستان
Stay up late درسته
Sleep late یعنی دیر بیدار شدن از خواب
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

138 Bun بستن مو (به شکل دونات یا کروی پشت سر) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

139 I bet ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

140 موبایل یا تبلت هوشمندی که تنها برای خواندن پی دی اف یا همون کتاب الکترونیکی هست که بهشe_book reader یا e_book deviceهم ميگن ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

141 جعبه مقوایی /جعبه کارتونی(از جنس کارتون یا مقوا) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

142 Example:I'm running a bit late معنی: دارم یکم دیر میکنم يا داره یکم دیرم ميشه.(run late دیر شدن/دیر کردن) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

143 بالون هوای گرم (نوعی بالون برای هوانوردی) ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

144 دوستار محیط زيست ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

145 خارج شدن از جایی مثلاi climb out of the cave by a rope ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

146 مسلط به بیش از دوازده زبان ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

147 Polyglot رو به کسی میگن که به بیشتر از شش زبان مسلط باشه بالای دوازده زبان میشهhyperpolyglot.
دو زبانی bilingual
بیشتر از یک زبان multilingual< ...
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

148 Clock strike دینگ دینگ ساعت در ساعت دوازده که دوازده بار به صدا در میاید ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

149 ضربه (دینگ دینگ)ساعت در ساعت دوازده.که دوازده بار به صدا در میاد ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

150 Infant school ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

151 Surf the net ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

152 تخریب کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

153 P.e. or physical education ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|