برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

nima

🎸🎸🎵🎵🎶

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حساب جاری ١٣٩٨/١٢/١٧
|

2 پذیرایی
مهمانی
١٣٩٨/١٢/١٧
|

3 نهنگ آبی-وال آبی ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

4 یه قطره ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

5 تحمل نکردن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

6 مهربان
تقلب نکنید
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

7 سرپوش ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

8 کشیدن ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

9 چراغ قوه
اسرا لطفا خفه شو
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

10 جعبه -محل نگهداری چیزی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

11 زیاد(خیلی) ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

12 جشن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

13 روبان برای تزیین کردن ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

14 سازماندهی ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

15 افسر یا پلیس ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

16 چراغ راهنما ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

17 فارغ التحصیل ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

18 دانش آموز جهانگرد و بورسیه ای ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

19 Other people or things that are left
این رو هم بگم الی و بهار فضولی نکنین به شما ربطی نداره
دمت گرم خانم کوثر حمیدیان
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

20 چندش آور ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

21 Make you tired ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

22 Calm-Quiet ١٣٩٨/٠٢/١١
|

23 آدامس ١٣٩٧/١١/١٩
|

24 به پشت کسی رفتن ١٣٩٧/١١/١٩
|