انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آب‌چاله ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

2 مجنونانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

3 متحرک ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

4 ذوق کردن، ذوق‌زده شدن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

5 اندوهگین ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

6 چاره ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

7 بی‌فکرانه، بی‌محابا ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

8 سلحشورانه، دلاورانه ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

9 یغماگری ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

10 بس است ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

11 نزدیک به، کمی کمتر از ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

12 بهترین گزینه ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

13 تسکین دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

14 عمل‌باور ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

15 بی‌مقدار کردن ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

16 شک‌آوری ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

17 پیش‌دان، غیب‌دان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

18 کوته‌بین ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

19 کتاب راهنما ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

20 گریزناپذیری ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

21 غیرخودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

22 خودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

23 دور شدن، دوری کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

24 هراس‌آور ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

25 لاک دفاعی ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

26 خودناسازگاری، ناسازگار با خود
علیه منظور خود
تف سربالا
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

27 مرگ زودهنگام ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

28 نمونه‌ی عالی، مثال روشنگر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

29 عضو کمکی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

30 حساس، ظریف ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

31 زمین‌گیر شدن، به گِل نشستن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

32 سرگرم کاری/چیزی بودن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

33 معدل ١٣٩٨/٠٦/١١
|

34 خانه‌ی ارزان دولتی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

35 لقلقه‌ی زبان ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

36 تاب و تحمل ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

37 هدفمندانه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

38 در این کاربرد ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

39 بی‌علاقه ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

40 معنی چیزی را داشتن، به مفهوم چیزی بودن،
انجامیدن به، منجر شدن به
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

41 استعلایی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

42 جسمانی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

43 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

44 روی هم رفته ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

45 معرکه، محشر، فوق‌العاده ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

46 خودخوانده ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

47 در این اثنا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

48 کمابیش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

49 [روابط] تعاملی، دوسویه، متقابل، شخص با شخص ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

50 آوازه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

51 برای خاطرِ، محض خاطرِ، از بهرِ، از برای، به منظورِ، به لحاظِ، من بابِ ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

52 موضوع، مورد، مایه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

53 نامعقول، نامربوط ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

54 قوا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

55 آزمون ورودی دانشگاه‌های آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

56 موفق شدن، شرایط لازم را کسب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

57 بی‌قید ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

58 اکتفا کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

59 خواروبارفروشی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

60 برگهٔ راهنمای بیمار ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

61 برو سراغش. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

62 چسبیدن (به چیزی یا فکری) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

63 پرورده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

64 پرورش‌یافته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

65 خودانگیخته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

66 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

67 عملیاتی کردن متغیرها ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

68 مهار کردن، فائق آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

69 بی‌اعتقاد، کافر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

70 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

71 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

72 دوراهی سخت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

73 فرانگرانه، ماورایی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

74 ساختگی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

75 افزایش سریع در مقدار یا تعداد، پرتاب به جلو با سرعت زیاد ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

76 انگیزه‌بخش ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

77 بسیار زیاد، خیلی، چندان
(نمونه:
.he didn't especially like dancing)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

78 زیان‌آور ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

79 معادل ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

80 جایگاه تماشاگران ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

81 تساهل، اغماض، رواداری ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

82 بی‌پروا ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

83 ریشخند ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

84 مسئلهٔ طبقاتی، موضوع طبقاتی، چیزی که مربوط به طبقه‌ای خاص باشد ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

85 کهن، قدیمی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

86 نشانه‌شناختی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

87 بی‌ثباتی، خطر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

88 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

89 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

90 با همهٔ کاستی‌ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

91 بددهانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

92 فرودست ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

93 خوش‌برخوردی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

94 باب میل بازار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

95 خودشیفته ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

96 مانند بازی کردن، شبیه به بازی ساختن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

97 به‌شکل مجازی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

98 روپوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

99 پرمحبت، مهربان ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

100 روی [چیزی] حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

101 ادویه ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

102 تفکیک نژادی ١٣٩٨/٠٣/١١
|

103 ادامه دادن به مقاومت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

104 بی‌شمار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

105 بحث روز ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

106 فصل مشترک ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

107 پرزحمت ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

108 دور از ذهن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

109 فرانگری ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

110 موقعیت ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

111 پژوهیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

112 سیاق ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

113 جبهه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

114 کسب درآمد ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

115 یکنواخت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

116 مقر اصلی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

117 پیمایش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

118 کیش ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

119 اوج و فرود ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

120 بادافزار ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

121 مرتبط با واقعیت ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

122 کتاب‌های متنی که مخصوص گروه سنی هفت تا ده سال هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

123 بصیرت‌مندانه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

124 انگیزه‌های خودخواهانه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

125 برون‌داد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

126 به‌جد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

127 اصلاً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

128 بقای شیء (مفهومی در زمینه‌ی روانشناسی رشد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

129 بلندپروازی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

130 شایسته، پسندیده ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

131 فاصله گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

132 کناره‌گیری کردن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

133 کنش‌نمایی (اصطلاحی در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

134 جادهی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

135 خوش‌پوش ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

136 فراجنسیتی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

137 پردامنه ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

138 تسکین ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

139 کنار آمدن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

140 زورگویی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

141 تحقیر ١٣٩٨/٠١/٢١
|

142 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

143 انگشت‌بازی (بازی با انگشتان دست) ١٣٩٨/٠١/١٧
|

144 لایه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

145 بیش از حد وقت گذاشتن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

146 سرعت بخشیدن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

147 غافلگیرکننده ١٣٩٨/٠١/١٦
|

148 پذیرشی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

149 سخت‌جانی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

150 ساختنی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

151 درمان از راه دور ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

152 رغبت‌انگیز ١٣٩٨/٠١/٠١
|

153 ناشی‌گری ١٣٩٧/١٢/١٧
|

154 میکروب‌زدایی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

155 عجیب‌وغریب ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

156 نامعقول ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

157 غیرمنطقی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

158 بی‌سروته ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

159 تبلیغ ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

160 شارژر ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

161 درب و داغان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

162 بسیار پیچیده ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

163 مطالعه‌ی بازی (به‌ویژه بازی‌های ویدئویی) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

164 بازی‌شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

165 ناچیزی ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

166 از بیم آن‌که ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

167 خانه‌به‌دوشی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|