انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هدفمندانه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

2 در این کاربرد ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

3 بی‌علاقه ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

4 معنی چیزی را داشتن، به مفهوم چیزی بودن،
انجامیدن به، منجر شدن به
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

5 استعلایی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

6 جسمانی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

7 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

8 روی هم رفته ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

9 معرکه، محشر، فوق‌العاده ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

10 خودخوانده ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

11 در این اثنا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

12 کمابیش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

13 [روابط] تعاملی، دوسویه، متقابل، شخص با شخص ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

14 آوازه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

15 برای خاطرِ، محض خاطرِ، از بهرِ، از برای، به منظورِ، به لحاظِ، من بابِ ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

16 موضوع، مورد، مایه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

17 نامعقول، نامربوط ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

18 قوا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

19 آزمون ورودی دانشگاه‌های آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

20 موفق شدن، شرایط لازم را کسب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

21 بی‌قید ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

22 اکتفا کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

23 خواروبارفروشی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

24 برگهٔ راهنمای بیمار ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

25 برو سراغش. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

26 چسبیدن (به چیزی یا فکری) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

27 پرورده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

28 پرورش‌یافته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

29 خودانگیخته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

30 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

31 عملیاتی کردن متغیرها ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

32 مهار کردن، فائق آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

33 بی‌اعتقاد، کافر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

34 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

35 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

36 دوراهی سخت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

37 فرانگرانه، ماورایی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

38 ساختگی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

39 افزایش سریع در مقدار یا تعداد، پرتاب به جلو با سرعت زیاد ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

40 انگیزه‌بخش ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

41 بسیار زیاد، خیلی، چندان
(نمونه:
.he didn't especially like dancing)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

42 زیان‌آور ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

43 معادل ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

44 جایگاه تماشاگران ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

45 تساهل، اغماض، رواداری ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

46 بی‌پروا ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

47 ریشخند ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

48 مسئلهٔ طبقاتی، موضوع طبقاتی، چیزی که مربوط به طبقه‌ای خاص باشد ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

49 کهن، قدیمی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

50 نشانه‌شناختی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

51 بی‌ثباتی، خطر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

52 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

53 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

54 با همهٔ کاستی‌ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

55 بددهانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

56 فرودست ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

57 خوش‌برخوردی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

58 باب میل بازار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

59 خودشیفته ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

60 مانند بازی کردن، شبیه به بازی ساختن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

61 به‌شکل مجازی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

62 روپوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

63 پرمحبت، مهربان ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

64 روی [چیزی] حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

65 ادویه ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

66 تفکیک نژادی ١٣٩٨/٠٣/١١
|

67 ادامه دادن به مقاومت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

68 بی‌شمار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

69 بحث روز ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

70 فصل مشترک ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

71 پرزحمت ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

72 دور از ذهن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

73 فرانگری ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

74 موقعیت ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

75 پژوهیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

76 سیاق ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

77 جبهه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

78 کسب درآمد ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

79 یکنواخت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

80 مقر اصلی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

81 پیمایش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

82 کیش ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

83 اوج و فرود ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

84 بادافزار ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

85 مرتبط با واقعیت ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

86 کتاب‌های متنی که مخصوص گروه سنی هفت تا ده سال هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

87 بصیرت‌مندانه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

88 انگیزه‌های خودخواهانه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

89 برون‌داد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

90 به‌جد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

91 اصلاً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

92 بقای شیء (مفهومی در زمینه‌ی روانشناسی رشد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

93 بلندپروازی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

94 شایسته، پسندیده ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

95 فاصله گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

96 کناره‌گیری کردن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

97 کنش‌نمایی (اصطلاحی در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

98 جادهی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

99 خوش‌پوش ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

100 فراجنسیتی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

101 پردامنه ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

102 تسکین ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

103 کنار آمدن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

104 زورگویی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

105 تحقیر ١٣٩٨/٠١/٢١
|

106 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

107 انگشت‌بازی (بازی با انگشتان دست) ١٣٩٨/٠١/١٧
|

108 لایه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

109 بیش از حد وقت گذاشتن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

110 سرعت بخشیدن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

111 غافلگیرکننده ١٣٩٨/٠١/١٦
|

112 پذیرشی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

113 سخت‌جانی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

114 ساختنی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

115 درمان از راه دور ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

116 رغبت‌انگیز ١٣٩٨/٠١/٠١
|

117 ناشی‌گری ١٣٩٧/١٢/١٧
|

118 میکروب‌زدایی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

119 عجیب‌وغریب ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

120 نامعقول ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

121 غیرمنطقی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

122 بی‌سروته ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

123 تبلیغ ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

124 شارژر ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

125 درب و داغان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

126 بسیار پیچیده ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

127 مطالعه‌ی بازی (به‌ویژه بازی‌های ویدئویی) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

128 بازی‌شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

129 ناچیزی ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

130 از بیم آن‌که ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

131 خانه‌به‌دوشی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|