انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گریزناپذیری ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

2 غیرخودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

3 خودی ١٣٩٨/٠٧/١١
|

4 دور شدن، دوری کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

5 هراس‌آور ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

6 لاک دفاعی ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

7 خودناسازگاری، ناسازگار با خود
علیه منظور خود
تف سربالا
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

8 مرگ زودهنگام ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

9 نمونه‌ی عالی، مثال روشنگر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

10 عضو کمکی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

11 حساس، ظریف ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

12 زمین‌گیر شدن، به گِل نشستن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

13 سرگرم کاری/چیزی بودن ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

14 معدل ١٣٩٨/٠٦/١١
|

15 خانه‌ی ارزان دولتی ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

16 لقلقه‌ی زبان ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

17 تاب و تحمل ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

18 هدفمندانه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

19 در این کاربرد ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

20 بی‌علاقه ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

21 معنی چیزی را داشتن، به مفهوم چیزی بودن،
انجامیدن به، منجر شدن به
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

22 استعلایی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

23 جسمانی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

24 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

25 روی هم رفته ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

26 معرکه، محشر، فوق‌العاده ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

27 خودخوانده ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

28 در این اثنا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

29 کمابیش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

30 [روابط] تعاملی، دوسویه، متقابل، شخص با شخص ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

31 آوازه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

32 برای خاطرِ، محض خاطرِ، از بهرِ، از برای، به منظورِ، به لحاظِ، من بابِ ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

33 موضوع، مورد، مایه ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

34 نامعقول، نامربوط ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

35 قوا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

36 آزمون ورودی دانشگاه‌های آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

37 موفق شدن، شرایط لازم را کسب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

38 بی‌قید ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

39 اکتفا کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

40 خواروبارفروشی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

41 برگهٔ راهنمای بیمار ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

42 برو سراغش. ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

43 چسبیدن (به چیزی یا فکری) ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

44 پرورده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

45 پرورش‌یافته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

46 خودانگیخته ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

47 کنار آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

48 عملیاتی کردن متغیرها ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

49 مهار کردن، فائق آمدن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

50 بی‌اعتقاد، کافر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

51 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

52 گمراه‌کننده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

53 دوراهی سخت ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

54 فرانگرانه، ماورایی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

55 ساختگی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

56 افزایش سریع در مقدار یا تعداد، پرتاب به جلو با سرعت زیاد ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

57 انگیزه‌بخش ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

58 بسیار زیاد، خیلی، چندان
(نمونه:
.he didn't especially like dancing)
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

59 زیان‌آور ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

60 معادل ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

61 جایگاه تماشاگران ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

62 تساهل، اغماض، رواداری ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

63 بی‌پروا ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

64 ریشخند ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

65 مسئلهٔ طبقاتی، موضوع طبقاتی، چیزی که مربوط به طبقه‌ای خاص باشد ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

66 کهن، قدیمی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

67 نشانه‌شناختی ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

68 بی‌ثباتی، خطر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

69 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

70 بی‌فکر، بی‌مبالات، بی‌احتیاط ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

71 با همهٔ کاستی‌ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

72 بددهانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

73 فرودست ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

74 خوش‌برخوردی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

75 باب میل بازار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

76 خودشیفته ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

77 مانند بازی کردن، شبیه به بازی ساختن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

78 به‌شکل مجازی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

79 روپوش ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

80 پرمحبت، مهربان ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

81 روی [چیزی] حساب کردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

82 ادویه ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

83 تفکیک نژادی ١٣٩٨/٠٣/١١
|

84 ادامه دادن به مقاومت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

85 بی‌شمار ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

86 بحث روز ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

87 فصل مشترک ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

88 پرزحمت ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

89 دور از ذهن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

90 فرانگری ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

91 موقعیت ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

92 پژوهیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

93 سیاق ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

94 جبهه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

95 کسب درآمد ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

96 یکنواخت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

97 مقر اصلی
دفتر مرکزی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

98 پیمایش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

99 کیش ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

100 اوج و فرود ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

101 بادافزار ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

102 مرتبط با واقعیت ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

103 کتاب‌های متنی که مخصوص گروه سنی هفت تا ده سال هستند ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

104 بصیرت‌مندانه ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

105 انگیزه‌های خودخواهانه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

106 برون‌داد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

107 به‌جد ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

108 اصلاً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

109 بقای شیء (مفهومی در زمینه‌ی روانشناسی رشد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

110 بلندپروازی ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

111 شایسته، پسندیده ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

112 فاصله گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

113 کناره‌گیری کردن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

114 کنش‌نمایی (اصطلاحی در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

115 جادهی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

116 خوش‌پوش ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

117 فراجنسیتی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

118 پردامنه ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

119 تسکین ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

120 کنار آمدن ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

121 زورگویی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

122 تحقیر ١٣٩٨/٠١/٢١
|

123 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

124 انگشت‌بازی (بازی با انگشتان دست) ١٣٩٨/٠١/١٧
|

125 لایه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

126 بیش از حد وقت گذاشتن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

127 سرعت بخشیدن ١٣٩٨/٠١/١٦
|

128 غافلگیرکننده ١٣٩٨/٠١/١٦
|

129 پذیرشی ١٣٩٨/٠١/١٣
|

130 سخت‌جانی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

131 ساختنی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

132 درمان از راه دور ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

133 رغبت‌انگیز ١٣٩٨/٠١/٠١
|

134 ناشی‌گری ١٣٩٧/١٢/١٧
|

135 میکروب‌زدایی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

136 عجیب‌وغریب ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

137 نامعقول ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

138 غیرمنطقی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

139 بی‌سروته ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

140 تبلیغ ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

141 شارژر ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

142 درب و داغان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

143 بسیار پیچیده ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

144 مطالعه‌ی بازی (به‌ویژه بازی‌های ویدئویی) ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

145 بازی‌شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

146 ناچیزی ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

147 از بیم آن‌که ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

148 خانه‌به‌دوشی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|