انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

farzaneh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 campaign advertisement campaign
فعالیتهای تبلیغاتی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

2 procedures رویه ها ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

3 turns turns to
معطوف میشود
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

4 maintained proper control can be maintained
کنترل مناسب تامین شود.
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

5 ginger زنجبیل ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

6 prospects امید ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

7 prospective بالقوه ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

8 have just راجع به آن ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

9 emphasis نقطه ی توجه ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

10 submerging فرو رفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

11 campaigns integrated campaigns
فعالیتهای منسجم
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

12 experiencing تجربه کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

13 fueling سبب شده باعث شده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

14 discussed بحث برانگیز ترین ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

15 occasional استثنا ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

16 initiated آغاز شده
initiated efforts
تلاشهای آغاز شده
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

17 buzz buzz marketing بازاریابی جنجالی( دهان به دهان) ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

18 bring to bring رساندن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

19 barrier مانع
مترادف obstacle
١٣٩٨/٠١/٢١
|

20 outcomes نتایج ١٣٩٨/٠١/٢١
|

21 suppliers عرضه کنندگان ١٣٩٨/٠١/٢١
|

22 prospects احتمالی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

23 seeks در پی آن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

24 bundle مجموعه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

25 به دست آوردن achieve ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

26 fad سرگرمی زود گذر ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

27 غیر قابل ماموس in tagngible غیر ملموس ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

28 embraced پذیرفتند ١٣٩٨/٠١/٢٠
|