انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

رضا فتحی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلاه جامه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

2 تلخینه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

3 خوراک خوری ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

4 ورق گوشت ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

5 زیاده ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

6 رشته پهن ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

7 سه رأس ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

8 خونینگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

9 خازنگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

10 افزون ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

11 ایستنگاه ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

12 پاک سرشت ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

13 عطرآگین ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

14 چسبانک ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

15 آردشیر ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

16 بالیدن ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

17 بیداد ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

18 یاوری ١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

19 فروشگر ١٣٩٦/٠٧/٢٤
|