انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سجاد مصلحی

Linkedin

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توپر
solid sphere: کره توپر
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

2 misbehave ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

3 انبارش ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

4 چکش خواری ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

5 زغال اخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

6 corruption ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

7 carelessness ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

8 You've missed three sessions so far:
در این جمله miss به معنی غيبت کردن هست.
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

9 make- up session :
extra session
کلاس جبرانی
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

10 (خاطره، نام) زنده ماندن- باقی ماندن
امرار معاش کردن
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

11 رویداد بزرگ- حادثه دوران ساز- نقطه عطف ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

12 مزو متخلخل ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

13 دورهمی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

14 گرما کافت ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

15 (زمین شناسی) فرو رانش ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

16 پیشنهاد کردن- عرضه کردن- ارائه کردن- مطرح کردن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

17 discharge of a stream is the volume of flow passing a point per unit time. it's normally measured in cubic metres per second ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

18 خط چین ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

19 ۱- اتفاقی- تصادفی
۲- غیر رسمی- خودمانی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

20 If something snaps, or you snap it, it breaks with a short loud noise ١٣٩٨/٠١/١٣
|

21 abbreviation of posttraumatic stress disorder ١٣٩٨/٠١/١٢
|

22 هیجان زده-ذوق زده-خوشحال ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

23 آرایه تشخیص-جان بخشی به اشیاء ١٣٩٧/١٢/١١
|

24 آرایه تشبیه ١٣٩٧/١٢/١١
|

25 abbreviation of miles per hour ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

26 an elementary particle ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

27 نوعی حیوان ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

28 an old English measure for length ١٣٩٧/١٢/٠١
|

29 راس ١٣٩٧/١١/٣٠
|

30 نیاز شدید ١٣٩٧/١١/١٨
|

31 abbreviation of got to ١٣٩٧/١١/١٧
|

32 give an opinion about something ١٣٩٧/١١/١٤
|

33 disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

34 disagree with ١٣٩٧/١١/١٤
|

35 به احتمال زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

36 اتفاق افتادن ١٣٩٧/١١/١٣
|

37 شرکت کردن ١٣٩٧/١١/١٣
|

38 Abbreviation of going to ١٣٩٧/١١/١٣
|

39 to be proactive :
to act passively
١٣٩٧/١١/١١
|

40 always happy ١٣٩٧/١١/١١
|

41 1-از روی، به خاطرِ
2-خارج از
١٣٩٧/١١/١١
|

42 thrift shop:
store that sell used goods especially furniture, clothes and toys often in order to raise money for a charity
١٣٩٧/١١/١١
|

43 وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

44 وصیت نامه ١٣٩٧/١١/٠٩
|

45 لذت-خوشی-شادی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

46 مجموعه ای از آبشار های کوچک ١٣٩٧/١١/٠٧
|

47 (کار، مسئولیت) گرفتن-قبول کردن-پذیرفتن-بر عهده گرفتن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

48 قلب و عروق ١٣٩٧/١١/٠٦
|

49 قانونمند کردن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

50 oil trap :تله نفتی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

51 تحصیل کرده - درس خوانده ١٣٩٧/١١/٠٦
|

52 being able to act upon
being actionable
١٣٩٧/١١/٠٢
|

53 آرسنات ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

54 رستگاری ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

55 محاسبات عددی ١٣٩٧/١٠/١٦
|

56 نشستن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

57 ژانر ١٣٩٧/١٠/١٣
|

58 غیر قابل تفکیک ١٣٩٧/١٠/١٣
|

59 آبپوشیده شدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

60 حلالیت ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

61 قرب ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

62 نموداری ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

63 the action of canceling something ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

64 سرور-خدمات رسان ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

65 همفشار ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

66 ساکاروز ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

67 تجدید پذیر ١٣٩٧/١٠/٠١
|

68 the ability to be trained ١٣٩٧/١٠/٠١
|

69 نخ ماهیگیری ١٣٩٧/٠٩/٣٠
|

70 Begin doing a job or activity ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

71 تار عنکبوت ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

72 با توجه به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

73 منجر شدن به-انجامیدن به ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

74 تکانه-اندازه حرکت ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

75 جفت شده ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

76 یون نیترید با سه بار منفی ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

77 وابسته بودن به-متکی بودن به-حساب کردن روی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

78 Public Relations :روابط عمومی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

79 وسیله ای برای فر دادن مو ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

80 Prodigy is a young person with exceptional abilities ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

81 The person employed in the automobile manufacturing industry ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

82 The hours or days of work in a calendar week ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

83 نوعی بیماری ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

84 Walks of life :
ابعاد زندگی
١٣٩٧/٠٨/١٣
|

85 فرا واقع گرایی ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

86 سؤال-پرسش-جست و جو ١٣٩٧/٠٨/١١
|

87 Paralyzed in all four limbs
کسی که چهار دست و پاش فلج شده است.
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

88 feeling ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

89 What gives me hope and encouragement ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

90 Make something seem fashionable attractive interesting etc ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

91 Extreme sadness specially because someone you love has died ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

92 To exceed the expected or usual boundary or limit ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

93 Extremely sad or shocked ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

94 شتاب دهنده ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

95 ایزوتوپ-هم مکان
اتم های یک عنصر که عدد اتمی یکسان ولی عدد جرمی متفاوت دارند
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

96 دگرگونی ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

97 igneous rock:سنگ آذرین ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

98 (نفت) سنگ پوش ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

99 اجرا کننده-هنرمند-(تئاتر) بازیگر-(موسیقی) نوازنده-خواننده ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

100 directly in front of us ;while we watch ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

101 unit of solid angle ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

102 unit of luminous intensity ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

103 amount of substance ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

104 گرماده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

105 صفحه مختصات ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

106 طنز پرداز ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

107 عدد گویا-مجموعه اعداد گویا ١٣٩٧/٠٧/١١
|

108 زیر لایه ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

109 ضد مشتق-پاد مشتق-انتگرال ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

110 عقب افتاده-معلول ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

111 A judge or arbitrator especially in a dispute or competition ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

112 boldfaced words
کلمات(با فونتِ) درشت
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

113 آرایش الکترونی ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

114 آرایش ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

115 آفبا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

116 واکنش دهنده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

117 فر آورده ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

118 1-استراحت کردن-استراحت دادن به
2-استراحت-فراغت
3-بقیه-باقی
rest on /upon:
1-بستگی داشتن به-وابسته بودن به-متکی بودن به
2-ناشی بودن از< ...
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

119 1-متمرکز کردن
2-متمرکز شدن
3-دقت کردن
4-توجه کردن
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

120 To throw something is to use your hand to make it go through the air ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

121 ناگهانی
all of a sudden:
ناگهان
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

122 as follows:به شرح زیر
following:
1-زیر-ذیل
2-آینده-بعد
3-آنچه که در زیر می آید-موارد زیر
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

123 The community is a group of people who live together ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

124 as a result:
بنابراین-پس-از این رو-در نتیجه
as a result of:
در نتیجه ی-به علتِ-به دلیلِ
result from:
ناشی بودن از-سرچشمه گرفتن از
r ...
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

125 1-آموزش
2-(در جمع) دستور العمل
3-(در جمع) دستور-دستورات
4-(در جمع) توصیه-توصیه ها
منظور از در جمع instructions است.
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

126 درباره ی-راجع به-در خصوصِ ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

127 1-نگران
2-علاقه مند-مشتاق
as far as something is concerned:
تا آنجا که به چیزی مربوط می شود-در مورد
be concerned about/ for sth:
1-نگر ...
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

128 (جنگ، دعوا، آتش و...) در گرفتن-شروع شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

129 1-(ماشین، دستگاه) خراب شدن-از کار افتادن
2-بی نتیجه ماندن-با شکست مواجه شدن
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

130 (سرزمین، ایالت) تجزیه شدن-جدا شدن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

131 فرض کردن-تصور کردن-گمان کردن-حدس زدن-فکر کردن
be supposed to do
something:
قرار بودن که-بنا بودن که-موظف بودن که
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

132 1-لحظه-آن-دقیقه
2-وقت-موقع-زمان
at the moment:
درحال حاضر-الان
Of the moment:
فعلی-کنونی-روز
١٣٩٧/٠٦/١٩
|

133 شکار کردن-به شکارِ...... رفتن ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

134 ١-روگردان شدن
2-جداشدن-راهِ خود را جدا کردن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

135 دشمن شدن با-مخالف..... شدن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

136 1-(تلویزیون وغیره)صدای..... راکم کردن
2-(پیشنهاد،شخص وغیره)رد کردن-نپذیرفتن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

137 چه می شد اگر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

138 1-نقاشی-ترسیم
2-طرح
3-تابلو نقاشی
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

139 دو تا دو تا-جفت جفت ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

140 ناحیه مردابی-زمین باتلاقی-باتلاق ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

141 Super means really good ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

142 علی رغمِ-باوجودِ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

143 1-(شخص) سختگیر
2-(قانون، تربیت) سخت-خشک-خشن
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

144 لامپ ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

145 موجود زنده ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

146 (عمل) روشن کردن-نورپردازی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

147 (موشک و غیره) بلند شدن-پرتاب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

148 To interfere is to cause problems and keep something from happening ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

149 Someone who is gentle is kind and calm ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

150 A genius is a very smart person ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

151 1-نبوغ-خلاقیت
2-نابغه-با استعداد
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

152 1-اسارت-گرفتاری
2-(جانوران)قفس-باغ وحش
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

153 1-اسیر کردن-دستگیر کردن-گرفتن
2-تصرف کردن-تسخیر کردن
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

154 خلاص شدن از دستِ/شرِ کسی یا چیزی ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

155 If someone ought to do something then it is the right thing to do ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

156 An impression is the way of thinking about someone or something ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

157 بزرگ-خیلی بزرگ-عظیم
زیاد-فراوان
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

158 To declare is to say something officially ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

159 To have plenty of something is to have more than you need ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

160 (در جمع) مقامات- مراجع-اولیای امور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

161 Authority is the power that someone has because of their position
مانند:
The policeman has authority on the streets
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

162 اسم خاص مؤنث ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

163 قابل ملاحظه-زیاد - قابل توجه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

164 1-all the time
دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته
2-a short time
مدت کوتاهی
3-at a time
هردفعه - هر بار
4-at the time
در آن وقت- ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

165 دائماً-مدام-همواره-همیشه-پیوسته ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

166 اوقات خوشی داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

167 اکثر اوقات - بیشتر مواقع-اغلب ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

168 فعلاً-عجالتاً ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

169 تا وقتی که- تا زمانی که-تا قبل از اینکه ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

170 برای مدتی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

171 گاهی-بعضی وقت ها-گاه گاهی ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

172 در آن وقت - در آن موقع-در آن زمان ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

173 هر دفعه - هر بار ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

174 If something is broad, it is wide ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

175 1-گذشته
2-(ماه،هفته وغیره) پیش، قبل، گذشته
3-از جلویِ، از کنارِ
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

176 قانع کننده - متقاعد کننده - ترغیب کننده ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

177 پذیرایِ - آماده ی شنیدنِ ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

178 چندین بار - به دفعات ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

179 حد - اندازه
to a large extent : به میزان زیاد
to some extent : تاحدی - تا اندازه ای
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

180 To debate is to seriously discuss something with someone ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

181 A colony is a country controlled by another country
مثال‌‌‌‌؛‌‌‌‌‌
the USA was at one time a
colony of Great Britain
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

182 1-حال، حوصله
2-(سخنرانی و غیره) فضا، حال و هوا
be in the mood for something
حال/حوصله چیزی را داشتن
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

183 A guy is an informal way to call a man ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

184 چند(تا) - یکی دو تا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

185 To sink into something is to slowly fall into it
(به آرامی) فرو رفتن - (به آرامی) پایین رفتن - (به آرامی) غرق شدن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

186 نتیجه - پیامد
A consequence is a result of a choice or action
١٣٩٧/٠٦/١٢
|

187 سینما ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

188 The military is the armed forces of a country ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

189 اسم خاص مؤنث - سوزان ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

190 (جیغ، فریاد و غیره) زدن ١٣٩٧/٠٦/١١
|

191 An explosion is a violent burst usually with a loud sound ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

192 When someone is polite they are acting in a thoughtful way ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

193 A household is all the people who live in one house ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

194 خداحافظ - قربانت ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

195 Don't work too hard
مواظب خودت باش.
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

196 مواظب خودت باش. ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

197 موفق شدن به انجام کاری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

198 کنار آمدن با - ساختن با - جور بودن با ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

199 خوشوقتم ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

200 بفرمایید کیک بخورید /از کیک میل کنید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

201 مخفف unidentified flying object ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

202 سیبل دارت ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

203 سر بخاری - پیش بخاری ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

204 کسی که اسنوبرد بازی می کند. ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

205 If the weather is cool it is a little bit cold ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

206 انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ...... را برانگیختن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

207 در - در ظرف - در داخل - در چارچوب ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

208 اسم خاص مذکر - جیمی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

209 نانسی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

210 نام یک فیلم امریکایی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

211 To notice something is to see it for the first time ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

212 شعبده باز ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

213 مطمئن - قطعی - حتمی - مسلّم - معین - مشخص - خاص ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

214 A driveway is a short private road that leads to a person's home ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

215 راه ماشین رو - ورودی اتومبیل ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

216 نه چندان - به ندرت - بسیار کم ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

217 به پایان رسیدن - تمام شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

218 بالاخره - سرانجام ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

219 1- منتهی شدن به - انجامیدن به 2- سرانجام به...... رسیدن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

220 Stick ؛ 1- چسبیدن - چسباندن 2- لول - قطعه - تکه
Stick in one's mind ؛ در ذهن کسی ماندن
Stick out ؛ 1- بیرون زدن (از) 2- کاملاً آشکار بودن - پید ...
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

221 گستره - محدوده - طیف - حوزه - دامنه - نوسان داشتن - متغیر بودن - گسترش داشتن - امتداد داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

222 رنگارنگ - رنگی ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

223 مترو ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

224 مانند - همانند ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

225 dollar or dollars ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

226 لوازم آرایشی ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

227 گذشته فعل dig به معنی حفر کردن - کندن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

228 به طور همزمان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

229 خوارج
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ نهروان
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

230 ستمگران
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ صفّین
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

231 پیمان شکنان
دشمنان حضرت علی (ع) در جنگ جمل( از جمله طلحه و زبیر و عایشه(همسر پیامبر))
١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

232 تحقیق - بررسی - مطالعه - رسیدگی - بازجویی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

233 به جایِ - در عوضِ - به جای اینکه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

234 برای مثال - به عنوان نمونه ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

235 دادگاه تفتیش عقاید ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

236 نخستین - اولیه - آغازین ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

237 سیستم ایمنی بدن ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

238 انتخاباتی، (مربوط به) انتخاب کنندگان ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

239 به شرط اینکه - مادامی که - تا وقتی که ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

240 تازه - همین الان ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

241 تا کی-چقدر طول دارد(در ریاضیات) ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

242 به جز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

243 دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

244 در حال حاضر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

245 فعلی - کنونی - روز ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

246 چه شده است؟ ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

247 از سوی دیگر ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

248 از یک سو ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

249 بلکه ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

250 ترجیح دادن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

251 صلح طلبی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

252 بسیار قیام کننده ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

253 بدی کردن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

254 به زور - اضطراراً ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

255 انحراف ذهن و آگاهی فرد یا جامعه از انجام یک کار لازم و ضروری با دعوت فریبنده و شوم به انجام کاری که در آن موقعیت ضروری نیست ١٣٩٧/٠٤/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 churn
• They churn out 000 identical toy trains every day.
• آنها روزانه 5000 قطار اسباب بازی مشابه تولید میکنند.
١٣٩٨/٠٦/١٤
|

2 list
• I always make a list of what I need to get at the store.
• من همیشه از چیز هایی که نیازه از مغازه بخرم، لیست تهیه می کنم.
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

3 hurt
• It hurts when I raise my arm.
• وقتی دستم را بالا میبرم، دستم درد میگیرد.
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

4 hurt
• I hurt my arm when I fell.
• وقتی افتادم دستم صدمه دید.
١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

5 confide in
• There is no one here I can confide in.
• هیچ کس در اینجا نیست که بتوانم به او اعتماد کنم.
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

6 go out
• We can go out if you like.
• اگر تو دوست داری،مامی تونیم بریم بیرون.
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

7 captivity
• The birds have been successfully reared in captivity.
• این پرنده ها با موفقیت در قفس تربیت شده اند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

8 captivity
• These animals rarely thrive in captivity.
• این حیوانات در قفس(یا باغ وحش) کم رشد می کنند.
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

9 kingdom
• In the kingdom of blind men the one-eyed man is king.
• در قلمرو افراد نابینا، یک فرد بینا پادشاه است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

10 wool
• A lazy sheep thinks its wool heavy.
• یک گوسفند تنبل فکر می کند پشمش سنگین است.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

11 pool
• She dove straight into the pool.
• او به استخر مستقیماً شیرجه زد.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

12 mood
• I am not in the mood to argue.
• من حال و حوصله بحث کردن ندارم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

13 disappoint
• I'm sorry to disappoint your expectation.
• متأسفم که ناامیدت کردم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

14 sink
• Who swims in sin shall sink in sorrow.
• کسی که (در گناه شنا می کند) غرق در گناه است، در غم و اندوه غرق خواهد شد.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

15 incredible
• The difference between internet and reality is so incredible.
• تفاوت بین اینترنت و واقعیت خیلی باور نکردنی است.
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

16 loaf
• I went to the baker's to buy a loaf of fresh bread.
• من برای خریدن یک قرص نان تازه به نانوایی رفتم.
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

17 preferred
• Egg pasta is certainly preferred by many chefs.
• پاستای تخم مرغ مطمئناً توسط بسیاری از سرآشپز ها ترجیح داده می شود.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

18 preferred
• He preferred to stay at home rather than go with us.
• او ترجیح داد بماند در خانه به جای اینکه باما بیاید.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

19 mantelpiece
• There was a clock on the mantelpiece.
• یک ساعت روی طاقچه بالای بخاری وجود دارد.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

20 mantelpiece
• We have an antique clock on our mantelpiece.
• مایک ساعت عتیقه روی طاقچه بالای بخاری مان داریم.
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

21 sundae
• I'd like to have a sundae.
• من دوست دارم یک ساندی بخورم.
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

22 the
• the Prime Minister
• نخست وزیر - صدر اعظم
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 certain
• You shouldn't be so certain about winning; there is still a chance you will lose.
• تو نباید در مورد برنده شدن خیلی مطمئن باشی. هنوز یک احتمال وجود دارد که تو شکست بخوری.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

24 once
• She was once a teacher.
• او قبلاً یک معلم بود.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

25 once
• He calls his mother once a month.
• او به مادرش ماهی یک بار زنگ میزند.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

26 escalator
• I'll meet you by the up/down escalator on the second floor.
• من تو را در طبقه دوم کنار پله برقی (رو به بالا/ روبه پایین) ملاقات خواهم کرد.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

27 escalator
• I don't like escalator — I'll climb the stairs.
• من پله برقی دوست ندارم. من با پله ها بالا خواهم رفت.
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

28 james
• I sold my car to James for £800.
• من ماشینم را به جیمز 800 پوند فروختم.
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

29 garbage
• We put garbage in this container and take it outside when it is full.
• ما زباله را در این محفظه قرار می دهیم و وقتی پر شد آنرا بیرون می بریم.
١٣٩٧/٠٥/٣١
|