برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حال كنند ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

2 كم كم علاقه مند شدن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

3 با اين حال ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

4 منم همينطور ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

5 Make someone embaressed ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

6 حالا (به حالت تمسخر گفتن) ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

7 حواست بهش باشه ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|