انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تجهیز شده ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

2 هیزم شکن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

3 تنگاتنگ- شدید- فشرده- پرشدت ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

4 پوشاندن نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

5 خنثی - خنثی شده- خنثی کرده ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

6 با این حال ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

7 با در نظر گرفتن .... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

8 در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن (حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن) است که در ... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

9 جنبشی ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

10 انعطاف پذیر- انعطاف پذیری ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

11 در اسکی: مارپیچ کوچک ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

12 ناشی از ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

13 عصبی حرکتی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

14 تکنیکی در اسکی که در آن اسکی باز به شیوه ای مارپیچ اسکی می کند و سطح اتکا را از لبه ای به لبۀ دیگر چوب های اسکی منتقل می کند. در برخی متون به این شیو ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

15 هزینه کردن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

16 تضاد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

17 عضلۀ تحت خاری ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

18 نامتقارن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

19 در آمار: ضریب اطمینان- سطح معناداری- سطح اطمینان ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

20 پرتابگر- در بیسبال: پرتاب کننده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

21 تکیه گاه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

22 انحراف به خارج
در بدن: انحراف به سمت خارج بدن
نیروهای والگوسی: نیروهای دورکننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

23 انحراف به داخل
در بدن: انحراف به سمت داخل بدن
نیروهای واروسی: نیروهای نزدیک کننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

24 چهار برابر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

25 اختلال ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

26 عضلۀ دندانه ای قدامی ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

27 با توجه به این که ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

28 تحرک بخشی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

29 فقدان جنبش پذیری - کاهش جنبش پذیری ١٣٩٨/٠١/٢١
|

30 اکسیژن درمانی پرفشار ١٣٩٨/٠١/١٠
|

31 از پای درآوردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

32 درون ریز - غدد درون ریز ١٣٩٧/١٢/٢١
|

33 غیرقابل تغییر ١٣٩٧/١٢/١٥
|

34 زنجیره - اتصال - ارتباط - پیوستگی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

35 هماهنگ کننده ١٣٩٧/١٢/١٤
|

36 تشکیل شده است از ١٣٩٧/١٢/١٤
|

37 مورد تأیید- استاندارد ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

38 مادرزادی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

39 بدراستایی - ناهنجاری (در بدن) ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

40 به نظر می رسد ١٣٩٧/٠٨/١١
|

41 بلوغ - بالیدگی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

42 پیشی گرفتن، سریع تر بودن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

43 کم تحرک ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

44 از این نظر - از این جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

45 کافی- بی کم وکاست ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

46 پیکر سنجی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

47 استخوان پاشنه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

48 علیرغم اینکه ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

49 نشان دادن- آشکار ساختن ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

50 بد جوش خوردن استخوان - بهبود نامناسب استخوان پس از شکستگی ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

51 انحنا دار - منحنی - تاب دار ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

52 در بدن: منظور تحمل وزن بدن روی پاها است. ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

53 ناقص- نامناسب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

54 عواقب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

55 فاقد عصب ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

56 به عدم وجود رگ های خونی اطلاق می شود- این واژه در بافت هایی از بدن مورد استفاده قرار می گیرد که تغذیه اشان از طریق عروق خونی صورت نمی گیرد. مانند صفح ... ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

57 فاقد عروق خونی ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

58 ارجحیت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

59 به ترتیب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

60 از این رو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

61 ضرب المثل، اصطلاح، عبارت ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

62 فرضیه - احتمال ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

63 تحمل ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

64 تحمل کننده - متحمل - تحمل داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

65 صاحب نظران ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

66 از این روی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

67 بخش اصلی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

68 نوعی ورزش توانی است - کراس فیت ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

69 پرشی - جهشی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

70 تمرین حس عمقی ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

71 در ورزش: انقباض برون گرا (نوعی انقباض عضلانی) - برون گرا ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

72 تقسیم شدن ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

73 چرخۀ بزرگ - در ورزش: چرخۀ بزرگ تمرین ( از چند مزوسیکل یا چرخۀ متوسط تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

74 چرخۀ متوسط - در ورزش: چرخۀ متوسط تمرین ( که شامل چند هفته تمرین است و از چند میکروسیکل تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

75 چرخۀ کوچک - در ورزش: چرخۀ کوچک تمرین (که شامل جلسات تمرین در یک هفته می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

76 به طوری که ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

77 ذکر شده - اشاره شده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

78 فعالیت- فعالیت بدنی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

79 توجه - مراقبت ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

80 حمل کردن - انبار کردن ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

81 پایین - زیر - مادون ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

82 عقب زدگی زانو (نوعی ناهنجاری بدنی) ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

83 ناگهانی - به شدت - به صورت حاد ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

84 دچار وقفه شدن ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

85 مشابه با - مانند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

86 تصویب شدن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

87 اضافی - بیشتر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

88 صخره نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

89 تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

90 ورزش های آبی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

91 شدت - (در ورزش): شدت تمرین ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

92 التهاب تاندون - آسیب های مربوط به تاندون ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

93 مسابقات باب اسلد (در المپیک زمستانی) ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

94 شیوع شناسی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

95 به هم خوردن ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

96 محسوس، قابل لمس ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

97 تعامل داشتن ١٣٩٧/٠١/٢٠
|

98 شانه ای بازویی (مفصل) - کتفی بازویی- منظور همان مفصل شانه است. ١٣٩٦/١١/٠٧
|

99 زورآزمایی کردن (در ورزش کشتی) ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

100 گر گرفتن (در موارد بیماری) ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

101 کوله پشتی ١٣٩٦/٠٦/٢٥
|

102 جااندازی ( در دررفتگی ها) ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

103 حساسیت ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

104 ظاهری ١٣٩٦/٠٤/٢٥
|

105 احساس گز گز ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|

106 مور مور شدن ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|