انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سامان نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیرعفونی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

2 تحرک پذیری - جنبش پذیری- تحرک بخشی- جنبش بخشی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

3 بازیابی ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

4 یکنواخت- بدون تغییر- کلیشه ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

5 آغاز کردن، راه اندازی ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

6 از هم گسستنی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

7 انحصاری ١٣٩٨/٠٨/١١
|

8 تقویمی (برای سن) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

9 استخوانچه-زائدۀ استخوانی- مخفف کلمۀ ossicle ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

10 تشخیص (در بیماری ها)- پیش بینی- پیش آگاهی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

11 خود آسیب زایی - آسیب به خود ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

12 پیش نوجوانی - کسی که صفات ثانویۀ جنسی در او توسعه نیافته است. ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

13 استخراج شده- به دست آمده ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

14 غیربهینه- نامطلوب ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

15 آموزشی ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

16 به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

17 پس از آن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

18 ترویج- رواج دادن- بسط و گسترش دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

19 پیش بینانه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

20 زمانی که- وقتی که- در حالی که ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

21 ترویج- انتشار ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

22 ذینفعان ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

23 مشخصه ها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

24 پیش از هر چیز ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

25 ترفندها ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

26 تجهیز شده ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

27 هیزم شکن ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

28 تنگاتنگ- شدید- فشرده- پرشدت ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

29 پوشاندن نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

30 خنثی - خنثی شده- خنثی کرده ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

31 با این حال ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

32 با در نظر گرفتن .... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

33 در بحث آسیب ها، صدمه ای در گردن وجود دارد که وایپلش نام دارد. سازوکار بروز آن خم شدن و باز شدن ناگهانی گردن (حرکت رفت و برگشت شلاقی گردن) است که در ... ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

34 جنبشی ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

35 انعطاف پذیر- انعطاف پذیری ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

36 در اسکی: مارپیچ کوچک ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

37 ناشی از ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

38 عصبی حرکتی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

39 تکنیکی در اسکی که در آن اسکی باز به شیوه ای مارپیچ اسکی می کند و سطح اتکا را از لبه ای به لبۀ دیگر چوب های اسکی منتقل می کند. در برخی متون به این شیو ... ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

40 هزینه کردن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

41 تضاد ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

42 عضلۀ تحت خاری ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

43 نامتقارن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

44 در آمار: ضریب اطمینان- سطح معناداری- سطح اطمینان ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

45 پرتابگر- در بیسبال: پرتاب کننده ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

46 تکیه گاه ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

47 انحراف به خارج
در بدن: انحراف به سمت خارج بدن
نیروهای والگوسی: نیروهای دورکننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

48 انحراف به داخل
در بدن: انحراف به سمت داخل بدن
نیروهای واروسی: نیروهای نزدیک کننده
١٣٩٨/٠١/٣١
|

49 چهار برابر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

50 اختلال ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

51 عضلۀ دندانه ای قدامی ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

52 با توجه به این که ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

53 تحرک بخشی ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

54 فقدان جنبش پذیری - کاهش جنبش پذیری ١٣٩٨/٠١/٢١
|

55 اکسیژن درمانی پرفشار ١٣٩٨/٠١/١٠
|

56 از پای درآوردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

57 درون ریز - غدد درون ریز ١٣٩٧/١٢/٢١
|

58 غیرقابل تغییر ١٣٩٧/١٢/١٥
|

59 زنجیره - اتصال - ارتباط - پیوستگی ١٣٩٧/١٢/١٥
|

60 هماهنگ کننده ١٣٩٧/١٢/١٤
|

61 تشکیل شده است از ١٣٩٧/١٢/١٤
|

62 مورد تأیید- استاندارد ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

63 مادرزادی ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

64 بدراستایی - ناهنجاری (در بدن) ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

65 به نظر می رسد ١٣٩٧/٠٨/١١
|

66 بلوغ - بالیدگی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

67 پیشی گرفتن، سریع تر بودن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

68 کم تحرک ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

69 از این نظر - از این جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

70 کافی- بی کم وکاست ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

71 پیکر سنجی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

72 استخوان پاشنه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

73 علیرغم اینکه ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

74 نشان دادن- آشکار ساختن ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

75 بد جوش خوردن استخوان - بهبود نامناسب استخوان پس از شکستگی ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

76 انحنا دار - منحنی - تاب دار ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

77 در بدن: منظور تحمل وزن بدن روی پاها است. ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

78 ناقص- نامناسب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

79 عواقب ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

80 فاقد عصب ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

81 به عدم وجود رگ های خونی اطلاق می شود- این واژه در بافت هایی از بدن مورد استفاده قرار می گیرد که تغذیه اشان از طریق عروق خونی صورت نمی گیرد. مانند صفح ... ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

82 فاقد عروق خونی ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

83 ارجحیت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

84 به ترتیب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

85 از این رو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

86 ضرب المثل، اصطلاح، عبارت ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

87 فرضیه - احتمال ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

88 تحمل ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

89 تحمل کننده - متحمل - تحمل داشتن ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

90 صاحب نظران ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

91 از این روی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

92 بخش اصلی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

93 نوعی ورزش توانی است - کراس فیت ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

94 پرشی - جهشی ١٣٩٧/٠٤/٢٢
|

95 تمرین حس عمقی ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

96 در ورزش: انقباض برون گرا (نوعی انقباض عضلانی) - برون گرا ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

97 تقسیم شدن ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

98 چرخۀ بزرگ - در ورزش: چرخۀ بزرگ تمرین ( از چند مزوسیکل یا چرخۀ متوسط تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

99 چرخۀ متوسط - در ورزش: چرخۀ متوسط تمرین ( که شامل چند هفته تمرین است و از چند میکروسیکل تشکیل می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

100 چرخۀ کوچک - در ورزش: چرخۀ کوچک تمرین (که شامل جلسات تمرین در یک هفته می شود) ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

101 به طوری که ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

102 ذکر شده - اشاره شده ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

103 فعالیت- فعالیت بدنی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

104 توجه - مراقبت ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

105 حمل کردن - انبار کردن ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

106 پایین - زیر - مادون ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

107 عقب زدگی زانو (نوعی ناهنجاری بدنی) ١٣٩٧/٠٣/٠٧
|

108 ناگهانی - به شدت - به صورت حاد ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

109 دچار وقفه شدن ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

110 مشابه با - مانند ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

111 تصویب شدن ١٣٩٧/٠٢/٢١
|

112 اضافی - بیشتر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

113 صخره نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

114 تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

115 ورزش های آبی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

116 شدت - (در ورزش): شدت تمرین ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

117 التهاب تاندون - آسیب های مربوط به تاندون ١٣٩٧/٠٢/٠٧
|

118 مسابقات باب اسلد (در المپیک زمستانی) ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

119 شیوع شناسی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

120 به هم خوردن ١٣٩٧/٠١/٢٧
|

121 محسوس، قابل لمس ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

122 تعامل داشتن ١٣٩٧/٠١/٢٠
|

123 شانه ای بازویی (مفصل) - کتفی بازویی- منظور همان مفصل شانه است. ١٣٩٦/١١/٠٧
|

124 زورآزمایی کردن (در ورزش کشتی) ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

125 گر گرفتن (در موارد بیماری) ١٣٩٦/٠٩/١٨
|

126 کوله پشتی ١٣٩٦/٠٦/٢٥
|

127 جااندازی ( در دررفتگی ها) ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

128 حساسیت ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

129 ظاهری ١٣٩٦/٠٤/٢٥
|

130 احساس گز گز ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|

131 مور مور شدن ١٣٩٦/٠٤/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 patented
• The government patented the device to its inventor.
• دولت دستگاه را به نام مخترع آن ثبت کرد
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|