انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

مرتضی نوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تش ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

2 گراز ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

3 لوط ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

4 ماکس شلر ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

5 گتر ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

6 البینیسم ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

7 هارمونیکا ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

8 تاجر ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

9 والور ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

10 یوکابد ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

11 سودا ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

12 کشک سیاه ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

13 لیدر ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

14 ضروری ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

15 سربلند ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

16 مکسر ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

17 بخشنده ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

18 درخور ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

19 راغب ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

20 صراحت ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

21 ارتوپدی ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

22 فریب ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

23 پیروی ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

24 شگرد ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

25 وجیه ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

26 دکور ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

27 ترش و شیرین ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

28 کلفت ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

29 خونریز ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

30 حارس ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

31 ورسک ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

32 رحم ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

33 لج ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

34 مترجم ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

35 نبرد ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

36 ادام اسمیت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

37 عالم ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

38 اتی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

39 ناکس ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

40 بنیادی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

41 رنه ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

42 ایاب ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

43 عسلی ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

44 هانری ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

45 قامت ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

46 امانت ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

47 اب و رنگ ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

48 تناسب ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

49 زورق ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

50 ازرده دل ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

51 شاید ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

52 رمیم ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

53 رسام ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

54 متیل ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

55 کاسب ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

56 متمایز ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

57 وارسی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

58 مانلی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

59 معیار ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

60 پلاتین ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

61 اندکس ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

62 قابوس نامه ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

63 اکابر ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

64 وخیم ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

65 سپردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

66 اشور ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

67 فغان ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

68 اسید ازتیک ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

69 اشوب طلب ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

70 قاره ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

71 ویلان ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

72 نیکاراگویه ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

73 مورد ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

74 تالم ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

75 زرنیخ ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

76 شهر بابک ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

77 انمی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

78 مگاوات ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

79 اکوستیک ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

80 پندار ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

81 دیر کرد ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

82 حرمت ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

83 ورشو ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

84 سروری ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

85 قرار ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

86 گاه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

87 ارال ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

88 ناسک ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

89 سی کلامن ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

90 متا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

91 راز کوه نور ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

92 معبد مهر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

93 رشیدا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

94 بر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

95 میناب ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

96 شیما ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

97 مینسک ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

98 ناشور ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

99 کمیسیون ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

100 توربوجت ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

101 ستیغ ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

102 اهک ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

103 شاهد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

104 منام ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

105 پارامتر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

106 تالار ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

107 عتبات ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

108 تیلاپیا ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

109 خفتان ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

110 پلان ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

111 ریون ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

112 کید ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

113 مالزی ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

114 سرسبز ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

115 تانن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

116 مراد ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

117 منشی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

118 راموس ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

119 نقاد ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

120 ناندو ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

121 تناد ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

122 میتوکندری ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

123 تیلر ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

124 درویش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

125 سرس ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

126 سرس ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

127 مومنون ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

128 متان ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

129 وت ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

130 تبت ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

131 دج ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

132 نش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

133 بوته ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

134 سودا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

135 خاگینه خرما ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

136 کوفی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

137 اسپرغم ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

138 زنان تروا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

139 فایز ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

140 مالی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

141 مفرش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

142 حریر ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

143 یک ریز ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

144 کودتا ١٣٩٨/٠٧/١١
|

145 کارپاچیو ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

146 لف ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

147 پارام ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

148 نقده ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

149 رود ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

150 وین ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

151 را ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

152 ارمیا ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

153 ارمیا ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

154 کنیا ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

155 اینچ ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

156 لدنی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

157 یشم ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

158 برید ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

159 گشت ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

160 شرا ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

161 کیسه داران ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

162 مدرج ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

163 یتاق ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

164 قاان ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

165 جنایت ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

166 وقاحت ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

167 پیل ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

168 سنت ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

169 دها ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

170 ورقا ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

171 تناور ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

172 نیمه گرم ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

173 اسفراین ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

174 راین ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

175 متالم ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

176 سای ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

177 گول ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

178 اواتار ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

179 کلبر ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

180 تنهایی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

181 الاو ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|