انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

سید احمد مرتضوی

سید احمد مرتضوی پاسدار زبان پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بامداد ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

2 بارگذاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

3 اندریافت بساوایی ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

4 اَبَر ... ، برتر ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

5 آنوس ١٣٩٨/٠٣/١٦
|

6 پیمان نامه تارکده ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

7 زیست‌یار
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

8 کدبان ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

9 ککنوس ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

10 نگاه دانا بر نادان ، بینش خردمندانه ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

11 چسبونک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

12 مارپولک
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

13 به راستی که... ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

14 سازمانک،سازمانچه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

15 یورش بر ١٣٩٨/٠١/١٢
|

16 زنهاره ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

17 خوراک زودپز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

18 نسک آویز ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

19 شِگِردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

20 شگردآوری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

21 نشیمنگاه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

22 چاپلوس ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

23 انجمن سرپرستان ١٣٩٧/١٢/٠١
|

24 لنگ از واژه لگ (leg) در زبان انگلیسی می آید که به چم ( پا ) می باشد. ١٣٩٧/١١/١٠
|

25 ادابازی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

26 بامداد گاه ١٣٩٧/١١/٠٦
|

27 دستگاه خنیاگری ١٣٩٧/١١/٠١
|

28 نا روا ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

29 خودرویی از گروه خودرو سازی سایپا ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

30 آسمان خراش ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

31 شیرینک مالامال ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

32 سِروِر:پایگاه داده
سِروِر:آشپز
سَروَر: دلبند(عزیز)
سُرور:شادی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

33 نماد ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

34 رایانویسی ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

35 نادیده گرفتن ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

36 آواگیر ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

37 شلیک
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

38 ۱۰ به توان گوگول پلکس((گوگول پلکس:۱۰ به توان گوگول)(یک گوگول (به انگلیسی: googol) عدد بزرگی به‌اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است: < ... ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

39 ۱۰ به توان گوگول(یک گوگول (به انگلیسی: googol) عدد بزرگی به‌اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است:


(1E 100)

١٣٩٧/٠٨/١٧
|

40 یک گوگول (به انگلیسی: googol) عدد بزرگی به‌اندازهٔ ۱۰۱۰۰ که در واقع همان عدد ۱ با یکصد صفر است:


(1E 100)


این اصطلاح برای ...
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

41 هزارار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

42 چهارکرور ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

43 سه کرور
هزارسه
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

44 هزاردو ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

45 برابر پارسی (آنلاین):براسته
برابر پارسب(آفلاین):بیراسته
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

46 پایگاه پولی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

47 تبهکاران ١٣٩٧/٠٨/١١
|

48 زیادروی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

49 جهاندار ١٣٩٧/٠٨/١١
|

50 پر خروش ١٣٩٧/٠٨/١١
|

51 نُوردِه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

52 سوزنک ١٣٩٧/٠٨/١١
|

53 سخت گذر ١٣٩٧/٠٨/١١
|

54 دوبند ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

55 توپا ١٣٩٧/٠٨/١٠
|