برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir Mahdi Amiri

ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها مستوره ی کردستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کشوری در آسیا ١٣٩٨/١١/٠١
|

2 کشوری در آسیای شرقی ١٣٩٨/١١/٠١
|

3 مشکلwhats the problem ١٣٩٨/١١/٠١
|

4 موضوعwhat's the matter ١٣٩٨/١١/٠١
|

5 جاری ریزش دویدن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

6 دویدن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

7 آبریزش بینی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

8 تعریف وخواندن داستان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

9 رابطه جنسی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

10 الت تناسلی مردان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

11 هلو ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

12 فیتیله ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

13 دوچرخه سواری ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

14 نازیدن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

15 بازی کردن والیبال ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

16 پادشاه هدایتگر ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

17 شب ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

18 مروارید آسمانی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

19 ریشه تاریخیش لقبی بوده که موبدان به افرادی که به آتشکده کمک کردن می دادند خودم از یه جا خوندم ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

20 در اکثر گویش ها بختیاری لری کردی گیلکی مازنی به معنای باران است ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

21 هفتگی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

22 شروع ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

23 میان ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

24 همه هر ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

25 پاسخگویی برعهده گرفتن تلافی کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

26 محل نگه داری زوبین ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

27 پایتخت کشور فرانسه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

28 مصر معروف به کشور فراعنه که بزرگترین رود دنیا رود نیل در آن قرار دارد ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

29 تیک صحیح ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

30 جدول معمایی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

31 تشبیه کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

32 آشنا کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

33 برتری نسبت به دیگران ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

34 پنجشنبه چطوره؟ ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

35 چگونه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

36 آن را امروز انجام دهید ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

37 او مالکیت مونث ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

38 می دانی گاهی سوالی و گاهی خبری بستگی به کاربرد کلمه در جمله داره ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

39 ماندن در جایی مانندstay at home ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

40 چرا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

41 آسیایی کسی که اهل قاره ی آسیا باشد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

42 قاره ی آفریقا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

43 روز ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

44 شب ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

45 روز های تعطیل آخر هفته ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

46 روز های کاری ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

47 حل کردن جدول ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

48 استراحت کردن آرامش پیداکردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

49 دیدار بستگان وآشنایان ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

50 بالا رفتن از کوه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

51 تلاوت قرآن فقط بعدنه فاصله ها رعایت شده نه کپتال اسمال
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

52 تلاوت قرآن از مدیر محترم تقاضا میشه معنی رو درست کند ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

53 تکلم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

54 صدایی از ته گلو ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

55 محل توزیع دارو دارو خانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

56 گلو درد معنی درستی نیست سوزش گلو والتهاب گلو ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

57 در زبان فارسی دل به معنای قلب نیز می دهد پس بهتر است بگوییم شکم درد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

58 سوزش والتهاب چشم و ورم چشم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

59 تب داشتن داشتن دمای بالا درجه ی حرارت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

60 تظاهر کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

61 تب داشتن دمای بالا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

62 پرستار گاهی اوقات معنی دستیار پزشک نیز می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

63 بیمارستان درمانگاه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

64 دندان درد گاهی اوقات خاص درد ناشی از خوردنضربه نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

65 سرخک ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

66 اوریون معنی میدهد خدایی کسایی که گفتن سرخک فازشون چیه؟ ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

67 کمر درد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

68 عطسه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

69 سرفه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

70 سردرد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

71 استحکامات ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

72 عطسه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

73 بیمار ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

74 لوله هنگ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

75 پسر عمه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

76 نوعی اختلا که بر اثر اتیسم به وجود می آید ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

77 بر خلاف میراث فرهنگی گذشتگانمان ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

78 گاری چی که گاری اش توسط قاطر والاغ رانده می شود ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

79 مثلا برای مثال ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

80 تسکین دهنده درد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

81 کارگر ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

82 منتشر کردن
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

83 مخصوصا دست دادن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

84 مراسمات قبل از شروع مسابقاتکاراته ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

85 گرفت چسبید گیر ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

86 تصور کردن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

87 Koh همان کاستیک پتاسیم می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

88 می تواند اسم یک مکان باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

89 شیاد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

90 ریشه ی آن از نوعی پارچه گرفته شده که دیگر به هیچ دردی نمی خورد یعنی زنی که دیگر نمی شود با آن ازدواج کرد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

91 اکنون بزرگترین و سود ده ترین کارخانه ی سا خت موتور سیکلت و خودروی جهان می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

92 نوعی حلوای محلی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

93 متعادل کننده های جذب کننده ی آب وپس دهنده های آب ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

94 ریشه ی عربی ندارد کلا عربی است و کاربرد آن در زبان عربی است ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

95 کاملا درسته نادز شاه ریشه ی قوم او ترک بوده که برای حفاظت از مرز های صفوی از ترکیه امروزی توسط سلاطین صفوی کوچانده شده اند ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

96 لقبی که در عربی به فرد پاکی گویند که اینقدر پاک است که خدا هم از او راضی است ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

97 تاج با عظمت کیانی که مثال شکوه می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

98 الگو گرفتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

99 مشاوره گر ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

100 حرارت ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

101 برای احساس تنفر به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

102 دم ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

103 لهجه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

104 تحقیر انگیز ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

105 کشش ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

106 با اعتبار ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

107 اجرت ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

108 آقا شخص با نفوذ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

109 خدای مرگ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

110 سهم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

111 خال ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

112 پذیرفته ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

113 مخاطب ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

114 کنترل کننده اتصال داده ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

115 مسیر یافته شده
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

116 خرچنگ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

117 سرایت دهنده
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

118 شلواری با طرح شلوار جین ولی جنس آن نوعی پارچه است ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

119 وخیم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

120 خبر چینی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

121 رمان ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

122 لایق ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

123 رایحه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

124 صفحه ی فرد در سایت بلگفا ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

125 زمان هنگفتی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

126 فیلم های تخیلی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

127 بر ضد ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

128 هراره ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

129 خشم خود را بر سر دیگران تخلیه کنند ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

130 اندیشیدن در مورد چیزی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

131 قطعه فطعه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

132 به روز رسانی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

133 حمایت کننده ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

134 جذاب ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

135 نگاه کردن توجه کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

136 چوب کنده تنه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

137 از قصد با نیت قبلی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

138 اسب با دو رنگ متفاوت ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

139 کباب ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

140 یکی از شناخته شده ترین غذاهای دنیا مخصوصا ایرانیان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

141 سوپ کلم وانواع سبزیجات ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

142 مست بودن و به عبارت مستی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

143 قبول شدن در امتحان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

144 دامن بلند یا دامن بالت‌ یا همان کوتاه ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

145 آواز دسته جمعی مشترک ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

146 فستیوال خواندن سرود دسته جمعی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

147 آهنگ آواز موزیک موسیقی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

148 پرونده شاخص سیستم ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

149 نوعی ماده رنگرزی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

150 کلیسا مربوط به شورای کلیسا
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

151 مجلس شورای مذهبی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

152 نوعی صدا که برایدعوت به سکوت به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

153 مترادف ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

154 دختر ابوبکر خلیفه ی اول مسلمین زن سوم پیامبر ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

155 نوعی اسم دخترانه که در لغت ریشه ی عربی به معنای آسمان است ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

156 مرغ اهلی ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

157 قو ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

158 سنجاق ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

159 صورتی یا خرد شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

160 هیوا اسمی پسرانه ودخترانه که اکثر قوم های کشور معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

161 مبالغه و بزرگ نمایی ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

162 انواع ویروس ضعیف شده که به بدن تزریق میشوند ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

163 نماد شجاعت در بین پادشاهان و همچنین بختیاری ها می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

164 تایگر از ایران به فرهنگ لغت انگلیسی وارد شده است ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

165 bull ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

166 Dad , fother or papa ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

167 زیرا بدرود پارسی می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

168 با اطمینان ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

169 یک فوم با ریشه بختیاری که اکنون در سراسر ایران به دلایل نا معلومی پخش شده اند ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

170 محافظت شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

171 نوعی خوردنی سرد و شیرین که شیر ماده ی اصلی آن می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

172 ترنم یعنی ترانه ی من ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

173 ریشه ترکی دارد و از دو کلمه آی و ناز تشکیل شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

174 عهدی یک دوره زمانی پیشنهادات دوستان صحیح می باشد ولی در داستان ها کار برد دارد
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

175 دفتر دار وصندوق دار ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

176 سالن سرپوشیده ورزشگاه سر پوشیده ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

177 باریکه ای برای راه رفتن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

178 درود سلام ریشه عربی ندارد کاملا عربی است ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

179 در جمله های نیاز به مونث به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

180 جنس نر برای جمله های نیاز به مذکر به کار می رود
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

181 کتاب کار برای تمرین دانسته های کتاب اصلی به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

182 آهنگ با همخوان ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

183 آهنگ با همخوان
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

184 غذای زود پز
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

185 خوردنی پختنی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

186 گاو شیر ده (ماده)همچنین برای فحاشی استفاده می گردد (بی عرضه) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

187 کشمکش و درگیری طرفین ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

188 صادر کننده فرمان
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

189 شئ ای که کف محل را می پوشاند ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

190 خود معنی ومحل جا گیری شئ وجسم ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

191 سایه ی شئ یا جسم ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 between
• the wall between rooms
• دیوار میان دو اتاق
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

2 swan
• The swan sings when death comes.
• قو وقتی آواز می خواند که مرگ فرا رسد
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

3 once upon a time
• Once upon a time there was a princess . . .
• در عهدی یک شاهزاده خانم زندگی می کرد
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

4 fast food
• It is not healthy to eat too much fast food.
• این غذای زود پز خیلی سالم نیست
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

5 fast food
• "No fast food", she said emphatically.
• او با اطمینان گفت‌‌‌ غذای سریعی نیست
١٣٩٨/٠٦/١٦
|