برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir Mahdi Amiri

ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها مستوره ی کردستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تقسیم بندی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

2 معرفی کردن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

3 عموما ١٣٩٩/٠١/١٢
|

4 صدا کردن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

5 واقعیتش ١٣٩٩/٠١/١٢
|

6 شعرها ١٣٩٩/٠١/١٢
|

7 گاهی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

8 مجله ها ١٣٩٩/٠١/١٢
|

9 چیزها ١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 چیز هایی را ١٣٩٩/٠١/١٢
|

11 واقعا؟ ١٣٩٩/٠١/١٢
|

12 مشغولی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

13 کشوری در آسیا ١٣٩٨/١١/٠١
|

14 کشوری در آسیای شرقی ١٣٩٨/١١/٠١
|

15 مشکلwhats the problem ١٣٩٨/١١/٠١
|

16 موضوعwhat's the matter ١٣٩٨/١١/٠١
|

17 جاری ریزش دویدن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

18 دویدن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

19 آبریزش بینی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

20 تعریف وخواندن داستان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

21 رابطه جنسی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

22 الت تناسلی مردان ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

23 هلو ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

24 فیتیله ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

25 دوچرخه سواری ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

26 نازیدن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

27 بازی کردن والیبال ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

28 پادشاه هدایتگر ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

29 شب ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

30 مروارید آسمانی ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

31 ریشه تاریخیش لقبی بوده که موبدان به افرادی که به آتشکده کمک کردن می دادند خودم از یه جا خوندم ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

32 در اکثر گویش ها بختیاری لری کردی گیلکی مازنی به معنای باران است ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

33 هفتگی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

34 شروع ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

35 میان ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

36 همه هر ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

37 پاسخگویی برعهده گرفتن تلافی کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

38 محل نگه داری زوبین ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

39 پایتخت کشور فرانسه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

40 مصر معروف به کشور فراعنه که بزرگترین رود دنیا رود نیل در آن قرار دارد ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

41 تیک صحیح ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

42 جدول معمایی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

43 تشبیه کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

44 آشنا کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

45 برتری نسبت به دیگران ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

46 پنجشنبه چطوره؟ ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

47 چگونه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

48 آن را امروز انجام دهید ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

49 او مالکیت مونث ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

50 می دانی گاهی سوالی و گاهی خبری بستگی به کاربرد کلمه در جمله داره ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

51 ماندن در جایی مانندstay at home ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

52 چرا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

53 آسیایی کسی که اهل قاره ی آسیا باشد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

54 قاره ی آفریقا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

55 روز ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

56 شب ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

57 روز های تعطیل آخر هفته ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

58 روز های کاری ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

59 حل کردن جدول ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

60 استراحت کردن آرامش پیداکردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

61 دیدار بستگان وآشنایان ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

62 بالا رفتن از کوه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

63 تلاوت قرآن فقط بعدنه فاصله ها رعایت شده نه کپتال اسمال
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

64 تلاوت قرآن از مدیر محترم تقاضا میشه معنی رو درست کند ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

65 تکلم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

66 صدایی از ته گلو ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

67 محل توزیع دارو دارو خانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

68 گلو درد معنی درستی نیست سوزش گلو والتهاب گلو ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

69 در زبان فارسی دل به معنای قلب نیز می دهد پس بهتر است بگوییم شکم درد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

70 سوزش والتهاب چشم و ورم چشم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

71 تب داشتن داشتن دمای بالا درجه ی حرارت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

72 تظاهر کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

73 تب داشتن دمای بالا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

74 پرستار گاهی اوقات معنی دستیار پزشک نیز می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

75 بیمارستان درمانگاه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

76 دندان درد گاهی اوقات خاص درد ناشی از خوردنضربه نیز معنی می دهد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

77 سرخک ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

78 اوریون معنی میدهد خدایی کسایی که گفتن سرخک فازشون چیه؟ ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

79 کمر درد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

80 عطسه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

81 سرفه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

82 سردرد ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

83 استحکامات ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

84 عطسه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

85 بیمار ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

86 لوله هنگ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

87 پسر عمه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

88 نوعی اختلا که بر اثر اتیسم به وجود می آید ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

89 بر خلاف میراث فرهنگی گذشتگانمان ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

90 گاری چی که گاری اش توسط قاطر والاغ رانده می شود ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

91 مثلا برای مثال ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

92 تسکین دهنده درد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

93 کارگر ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

94 منتشر کردن
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

95 مخصوصا دست دادن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

96 مراسمات قبل از شروع مسابقاتکاراته ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

97 گرفت چسبید گیر ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

98 تصور کردن ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

99 Koh همان کاستیک پتاسیم می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

100 می تواند اسم یک مکان باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

101 شیاد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

102 ریشه ی آن از نوعی پارچه گرفته شده که دیگر به هیچ دردی نمی خورد یعنی زنی که دیگر نمی شود با آن ازدواج کرد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

103 اکنون بزرگترین و سود ده ترین کارخانه ی سا خت موتور سیکلت و خودروی جهان می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

104 نوعی حلوای محلی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

105 متعادل کننده های جذب کننده ی آب وپس دهنده های آب ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

106 ریشه ی عربی ندارد کلا عربی است و کاربرد آن در زبان عربی است ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

107 کاملا درسته نادز شاه ریشه ی قوم او ترک بوده که برای حفاظت از مرز های صفوی از ترکیه امروزی توسط سلاطین صفوی کوچانده شده اند ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

108 لقبی که در عربی به فرد پاکی گویند که اینقدر پاک است که خدا هم از او راضی است ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

109 تاج با عظمت کیانی که مثال شکوه می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

110 الگو گرفتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

111 مشاوره گر ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

112 حرارت ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

113 برای احساس تنفر به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

114 دم ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

115 لهجه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

116 تحقیر انگیز ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

117 کشش ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

118 با اعتبار ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

119 اجرت ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

120 آقا شخص با نفوذ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

121 خدای مرگ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

122 سهم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

123 خال ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

124 پذیرفته ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

125 مخاطب ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

126 کنترل کننده اتصال داده ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

127 مسیر یافته شده
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

128 خرچنگ ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

129 سرایت دهنده
١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

130 شلواری با طرح شلوار جین ولی جنس آن نوعی پارچه است ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

131 وخیم ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

132 خبر چینی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

133 رمان ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

134 لایق ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

135 رایحه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

136 صفحه ی فرد در سایت بلگفا ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

137 زمان هنگفتی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

138 فیلم های تخیلی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

139 بر ضد ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

140 هراره ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

141 خشم خود را بر سر دیگران تخلیه کنند ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

142 اندیشیدن در مورد چیزی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

143 قطعه فطعه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

144 به روز رسانی ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

145 حمایت کننده ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

146 جذاب ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

147 نگاه کردن توجه کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

148 چوب کنده تنه ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

149 از قصد با نیت قبلی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

150 اسب با دو رنگ متفاوت ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

151 کباب ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

152 یکی از شناخته شده ترین غذاهای دنیا مخصوصا ایرانیان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

153 سوپ کلم وانواع سبزیجات ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

154 مست بودن و به عبارت مستی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

155 قبول شدن در امتحان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

156 دامن بلند یا دامن بالت‌ یا همان کوتاه ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

157 آواز دسته جمعی مشترک ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

158 فستیوال خواندن سرود دسته جمعی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

159 آهنگ آواز موزیک موسیقی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

160 پرونده شاخص سیستم ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

161 نوعی ماده رنگرزی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

162 کلیسا مربوط به شورای کلیسا
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

163 مجلس شورای مذهبی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

164 نوعی صدا که برایدعوت به سکوت به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

165 مترادف ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

166 دختر ابوبکر خلیفه ی اول مسلمین زن سوم پیامبر ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

167 نوعی اسم دخترانه که در لغت ریشه ی عربی به معنای آسمان است ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

168 مرغ اهلی ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

169 قو ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

170 سنجاق ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

171 صورتی یا خرد شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

172 هیوا اسمی پسرانه ودخترانه که اکثر قوم های کشور معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

173 مبالغه و بزرگ نمایی ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

174 انواع ویروس ضعیف شده که به بدن تزریق میشوند ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

175 نماد شجاعت در بین پادشاهان و همچنین بختیاری ها می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

176 تایگر از ایران به فرهنگ لغت انگلیسی وارد شده است ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

177 bull ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

178 Dad , fother or papa ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

179 زیرا بدرود پارسی می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

180 با اطمینان ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

181 یک فوم با ریشه بختیاری که اکنون در سراسر ایران به دلایل نا معلومی پخش شده اند ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

182 محافظت شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

183 نوعی خوردنی سرد و شیرین که شیر ماده ی اصلی آن می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

184 ترنم یعنی ترانه ی من ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

185 ریشه ترکی دارد و از دو کلمه آی و ناز تشکیل شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

186 عهدی یک دوره زمانی پیشنهادات دوستان صحیح می باشد ولی در داستان ها کار برد دارد
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

187 دفتر دار وصندوق دار ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

188 سالن سرپوشیده ورزشگاه سر پوشیده ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

189 باریکه ای برای راه رفتن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

190 درود سلام ریشه عربی ندارد کاملا عربی است ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

191 در جمله های نیاز به مونث به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

192 جنس نر برای جمله های نیاز به مذکر به کار می رود
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

193 کتاب کار برای تمرین دانسته های کتاب اصلی به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

194 آهنگ با همخوان ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

195 آهنگ با همخوان
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

196 غذای زود پز
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

197 خوردنی پختنی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

198 گاو شیر ده (ماده)همچنین برای فحاشی استفاده می گردد (بی عرضه) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

199 کشمکش و درگیری طرفین ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

200 صادر کننده فرمان
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

201 شئ ای که کف محل را می پوشاند ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

202 خود معنی ومحل جا گیری شئ وجسم ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

203 سایه ی شئ یا جسم ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 between
• the wall between rooms
• دیوار میان دو اتاق
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

2 swan
• The swan sings when death comes.
• قو وقتی آواز می خواند که مرگ فرا رسد
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

3 once upon a time
• Once upon a time there was a princess . . .
• در عهدی یک شاهزاده خانم زندگی می کرد
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

4 fast food
• It is not healthy to eat too much fast food.
• این غذای زود پز خیلی سالم نیست
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

5 fast food
• "No fast food", she said emphatically.
• او با اطمینان گفت‌‌‌ غذای سریعی نیست
١٣٩٨/٠٦/١٦
|