انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شاهین حسینی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توده ای شدن ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

2 مانع ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

3 معیار ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

4 بازتوزیع ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

5 مجال ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

6 گرداب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

7 ناشاقول ١٣٩٦/١١/٢٨
|

8 غلافدار ١٣٩٦/١١/٢٧
|

9 نسبت حجمی ١٣٩٦/١١/٢٦
|

10 عملیات ١٣٩٦/١١/٢٦
|

11 مهار کردن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

12 مخل ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

13 موهبت ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

14 محصور نشده ١٣٩٦/١٠/١٩
|

15 گواه، گواه دادن بر، دلالت بر ١٣٩٦/١٠/١٧
|

16 مرکب ١٣٩٦/١٠/١٦
|

17 پیش زمینه ١٣٩٦/١٠/١٥
|

18 دید کلی ١٣٩٦/١٠/١٥
|

19 تطبیقی ١٣٩٦/١٠/٠٣
|

20 ترجیحاً ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

21 پراکندگی ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

22 فرایند اختلاط ١٣٩٦/٠٩/٠٦
|

23 مجادله ١٣٩٦/٠٨/٣٠
|

24 معیار ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

25 حیطه-زمینه ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

26 توانمندی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

27 همپایه سازی کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

28 منفعت ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

29 ترجیحی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

30 روش کار ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

31 بازار رقابتی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

32 به موقع ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

33 متناسب ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

34 بازار خرید ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

35 کارگشا-کارآمد ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

36 مصمم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

37 سوداور ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

38 نهایی کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

39 به کار گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

40 افزایشی-فزاینده ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

41 ناخواسته ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

42 بستر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

43 دست کم گرفتن ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

44 هدفمند ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

45 مختل کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

46 در پی ان ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

47 نا فرجامی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

48 بحث برانگیز ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

49 برایند ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

50 متشکل از ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

51 خروجی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

52 اهمیت دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

53 سوق دادن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

54 دست و پنجه نرم کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

55 مقابله کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

56 منطبق ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

57 خط مشی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

58 چند جانبه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

59 مقابله کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

60 افزونه ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

61 دخیل ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

62 در هر حال ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

63 عمدی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

64 دست اندر کار ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

65 پیشینه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

66 دارنده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

67 بسزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

68 تخطی از قانون ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

69 مسبب ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

70 مقام خود ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

71 مزیت ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

72 بر این اساس ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

73 پیش پا افتاده ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

74 به همین منظور-- به همین دلیل ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

75 اجباری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

76 غالباً ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

77 متداول ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

78 اخیراً ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

79 پساب ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

80 ضمن ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

81 از منظر ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

82 باز توزیع ١٣٩٦/٠٨/١١
|

83 موجودیت ١٣٩٦/٠٨/١١
|

84 باالخص ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

85 براورده کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

86 سوخت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

87 پاک سازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

88 عجین شدن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

89 وادار کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

90 به همین منوال ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

91 اشاره کردن ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

92 اجرا ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

93 دغدغه ها ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

94 باالخص ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

95 مطرح کردن ١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

96 مقدور ساختن ١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

97 ساده سازی ١٣٩٦/٠٧/٠٧
|

98 همپایه سازی ١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

99 اعتبار ١٣٩٦/٠٦/١١
|

100 دست اندر کار ١٣٩٦/٠٦/١١
|

101 همراه شدن ١٣٩٦/٠٦/١١
|

102 بالاخص ١٣٩٦/٠٦/١١
|

103 در نهایت ١٣٩٦/٠٦/١١
|

104 بر طبق ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

105 پیکربندی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

106 حامی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

107 مقایسه ای ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

108 نهفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

109 افزایشی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

110 عملگر ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

111 عملگر منطقی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

112 سرچشمه گرفتن ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

113 پراکندگی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

114 یکطرفه ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

115 جداسازی ١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

116 قضایی
کیفری
١٣٩٦/٠٦/٠٩
|

117 درهم ١٣٩٦/٠٦/٠٥
|